Αγγελίες    Επικοινωνία

Προσλήψεις σε Μεσολόγγι και Βόνιτσα

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, που εδρεύει στο Μεσολόγγι της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 14-03-2019 έως και 21-03-2019 (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Β3ΤΩΡΖ-Υ7Υ/document

Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας & Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας: Πρόσληψη 6 ατόμων

Το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας & Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, που εδρεύει στη Βόνιτσα της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των παιδικών σταθμών του Κέντρου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας, συνολικά έξι (6) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων, (για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Παλαίρου και Βόνιτσας), Δ. Ακτίου-Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

1ΔΕ Μάγειρας, (για τη λειτουργία του Παιδικού Σταθμού Βόνιτσας), Δ. Ακτίου-Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

3ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών, (για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών Βόνιτσας, Παλαίρου & Μοναστηρακίου), Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-

2017 Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που θα υπάρχει στον ΔΠΣ Βόνιτσας και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας (Παιδικός Σταθμός Βόνιτσας), Ελευθερίου Βενιζέλου 52, Τ.Κ.: 300 02, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Λάμπρη Νεκταρίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέση μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26430 22232.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-03-2019 έως και 22-03-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω7ΓΔΟΛΧΖ-4Γ8/document

Πηγή: aftodioikisi.gr

Κουφός Βασίλης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία