Αγγελίες    Επικοινωνία

Προειδοποιητικό έγγραφο έστειλε η ΔΕΗ προς τους ΤΟΕΒ Νεοχωρίου, Κατοχής και Μεσολογγίου, προκειμένου να πληρώνουν τους τρέχοντες λογαριασμούς τους και να ρυθμίσουν τις παλιές τους οφειλές, αφού σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκαστεί να λάβει μέτρα που θα φθάνουν ακόμα και στην διακοπή της συνεργασίας. Έτσι οι Οργανισμοί θα αναγκαστούν να αναζητήσουν άλλον πάροχο. Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΔΕΗ αναφέρει τα εξής:

"Σε συνέχεια της Απόφασης του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου για τη συνεχή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας έως τις 12-6-2018 για τον ΤΟΕΒ Κατοχής, Νεοχωρίου, Μεσολογγίου η ΔΕΗ, απευθυνόμενη στους αγρότες των περιοχών, ανακοινώνει:

  1. Προφανώς και θα συνεχίζει ανελλιπώς την ηλεκτροδότηση για τις αρδευτικές ανάγκες του ΤΟΕΒ Κατοχής, Νεοχωρίου, Μεσολογγίου σεβόμενη απόλυτα τις δικαστικές αποφάσεις
  1. Η Απόφαση ωστόσο του Πρωτοδικείου ουδόλως αναιρεί την υποχρέωση του ΤΟΕΒ Κατοχής, Νεοχωρίου, Μεσολογγίου να καταβάλει τους τρέχοντες λογαριασμούς και να διευθετήσει τις προηγούμενες οφειλές του προς τη ΔΕΗ. Η πόρτα του διαλόγου είναι για τη ΔΕΗ πάντοτε ανοιχτή. Μάλιστα, η Επιχείρηση έχει απευθύνει κατ’ επανάληψη εκκλήσεις προς τους άμεσα ενδιαφερομένους για έναν παραγωγικό διάλογο, καλώντας τους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των διακανονισμών που παρέχει η ΔΕΗ.
  2. Κατάχρηση του δικαιώματος εκ μέρους του ΤΟΕΒ Κατοχής, Νεοχωρίου, Μεσολογγίου με «ασπίδα» την Απόφαση του Πρωτοδικείου συνιστά, εκτός των άλλων, ασέβεια προς την ίδια τη δικαιοσύνη, η οποία του παρέχει μεν τη χρονική ευχέρεια να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΗ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει τα γνωστά απαράδεχτα φαινόμενα στρατηγικών κακοπληρωτών.
  3. Η ΔΕΗ, από την πλευρά της, σε όσες –ελπίζουμε ελάχιστες έως και καθόλου– περιπτώσεις συνεχιστούν τα φαινόμενα συστηματικής και σκόπιμης ασυνέπειας, θα λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα, μη αποκλειομένης και της παύσης εκπροσώπησης, οπότε οι ασυνεπείς Οργανισμοί θα πρέπει να αναζητήσουν άλλο πάροχο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους όρους προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας."

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 30 Μαΐου 2018 σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο της Περιφερειακής ενότητας Αιτ/νίας με την αντιπεριφερειάρχη κα Σταρακά Χριστίνα με μοναδικό θέμα την διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας στα αρδευτικά αντλιοστάσια των κάτωθι Τ.Ο.Ε.Β.:

Πεδ. Μεσολογγίου
Νεοχωρίου
Κατοχής
Λεσινίου
Παραβόλας
Φυτειών

Μετά από διασυλλογική συζήτηση και εφόσον τα συμβούλια κατέθεσαν εγγράφως τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ Α.Ε. ανά Τ.Ο.Ε.Β. αποφασίστηκε ομόφωνα και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της αντιπεριφερειάρχη με τον περιφερειακό διευθυντή της ΔΕΗ Α.Ε. κο Λυμπέρη συμφώνησαν ανά Τ.Ο.Ε.Β. να κατατεθεί πρόταση σύμφωνα με την οποία αιτούνται να μη διακοπεί το ρεύμα στα αρδευτικά αντλιοστάσια καθότι η οικονομική καταστροφή της περιφερειακής μας ενότητας θα είναι τεραστίων διαστάσεων. Να σημειωθεί ότι οι δήμοι Ι.Π. Μεσολογγίου και Αγρινίου βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από τις καταστροφικότατες πλημμύρες οι οποίες σημειώθηκαν το Δεκέμβριο του 2017 επίσης όσον αφορά τις οφειλές τους αναφέρουν και προτείνουν ανά Τ.Ο.Ε.Β. τα κάτωθι:

 

Τ.Ο.Ε.Β. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Το 2017 έδωσε 750.000 Ευρώ.
Το συνολικό χρέος είναι 2.000.000 Ευρώ.
Διατίθεται να δώσει 200.000 Ευρώ.

 

Τ.Ο.Ε.Β. ΦΥΤΕΙΩΝ
Το 2017 έδωσε 132.480 Ευρώ
Το συνολικό χρέος είναι 483.327 Ευρώ
Διατίθεται να δώσει 30.000 Ευρώ

 

Τ.Ο.Ε.Β. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
Το 2017 έδωσε 12.300 Ευρώ
Το συνολικό χρέος είναι 170.000 Ευρώ
Διατίθεται να δώσει 8.000 Ευρώ

 

Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΣΙΝΙΟΥ
Το 2017 έδωσε 500.000 Ευρώ
Το συνολικό χρέος είναι 3.650.000
Διατίθεται να δώσει 500.000

 

Τ.Ο.Ε.Β. ΠΕΔ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Το 2017 έδωσε 212.499 Ευρώ
Το συνολικό χρέος είναι 520.765
Διατίθεται να δώσει 150.000

 

Τ.Ο.Ε.Β. ΚΑΤΟΧΗΣ

Ο Συγκεκριμένος Τ.Ο.Ε.Β. εξακολουθεί να οφείλει προς τη ΔΕΗ Α.Ε. το ποσό των 1.379.000 Ευρώ αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι για παλαιές οφειλές έχει καταθέσει το 2017 532.000 Ευρώ και το 2018 560.000 Ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2018. Συνεπώς αδυνατεί μη υπάρχοντος ταμειακού υπολοίπου στους λογαριασμούς τους να καταθέσει παρά μόνο το ποσό των 50.000 Ευρώ.

Τέλος καλούμε τη ΔΕΗ Α.Ε. σε διαπραγματεύσεις καθότι αιτούμαστε 120 δόσεις ως ρύθμιση των παλαιών οφειλών διότι αφενός έχουμε τη δυνατότητα να ρευστοποιήσουμε με αυτό τον τρόπο και αφετέρου να εξοφλήσουμε όλες τις παλαιές οφειλές στη ΔΕΗ Α.Ε.

Με Εκτίμηση
Ο Προέδρος Του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ (Τ.Ο.Ε.Β ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ)   

Νεοχώρι 14/5/2018

Αριθμ. Πρωτ 258

 

Ο Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με έδρα το Νεοχώρι Μεσολογγίου και έχοντας υπόψιν:

Το άρθρο 211 του Ν. 3584/07

Την παρ. του άρθρου 58 του Ν. 3966/2011

Το άρθρο 46 παρ. 2 του καταστατικού

Το άρθρο 15 παρ. 1 α του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας

Την έγκριση 74872/20-4-2018 σε συνδυασμό με την απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου με αριθ. 7/2018

Τον Κ.Ε.Υ. του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου

 Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Σ.Ο.Χ.), ενός ( 1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τ.Ο.Ε.Β. Νεοχωρίου που εδρεύει στο Νεοχώρι Μεσολογγίου και συγκεκριμένα τους εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα όπως στην αναλυτική προκήρυξη:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1

ΠΕ

Ή

ΤΕ

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωση 3 (τριών) μηνών με δικαίωμα παράτασης με απόφαση Δ.Σ


Οι ενδιαφερόμενοι - οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 21 έως 64 ετών οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης και αφού ενημερωθούν στα γραφεία του Οργανισμού για τις ιδιαιτερότητες και τη φύση των εργασιών, να υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε εξουσιοδοτημένο, με άλλο από αυτούς πρόσωπο αίτηση στα γραφεία του Οργανισμού.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΕΒ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ                             ΛΙΑΠΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Περιοδεία στην Αιτωλοακαρνανία πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Β. Κόκκαλης. Κατά τη διήμερη παρουσία του ο Υφυπουργός συναντήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου με τον Πρόεδρο και εκπροσώπους του Επιμελητήριου στο Αγρίνιο όπου παραχώρησε συνέντευξη Τύπου.

Ο κ. Κόκκαλης για το θέμα της ΠΟΠ Ελιάς Καλαμών ανέφερε πως το αίτημα (της Αιτωλοακαρνανίας) για το Kalamata olives είναι νόμιμο και θα υπάρξει δίκαιη λύση αφού ακουστούν όλες οι πλευρές. Σημείωσε πως «σκοπός του Υπουργείου είναι να σκύψει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα». Μίλησε για το νέο μοντέλο- αγρότη «τον πραγματικό παραγωγό, πιστοποιημένο, εκπαιδευμένο, επιχειρηματία, που θέλει να ασχοληθεί με τη γη». «Ο νομός έχει πολλά προβλήματα και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Αυτούς ήρθαμε να ακούσουμε, γνωρίζουμε τα προβλήματα που παραλάβαμε και προσπαθούμε να τα επιλύσουμε».

Ερωτώμενος για τις πληρωμές των επιδοτήσεων και τη δέσμευση του Υπουργείου ότι θα πιστωθεί ένα μεγάλο μέρος τους στο τέλος του Οκτώβρη, ο κ. Κόκκαλης το επιβεβαίωσε και ανέφερε πως «το Υπουργείο φέτος δια του ΟΠΕΚΕΠΕ εξόφλησε όλες τις εκκρεμότητες από το 2009 (εξισωτική, βιολογική, νιτρορύπανση) και έβαλε τάξη στην αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας για την πληρωμή των ενισχύσεων».

Σε ότι αφορά στους επιλαχόντες του προγράμματος νέων αγροτών είπε πως θα απορροφηθούν σίγουρα σε ποσοστό 30 - 40% και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της συνολικής απορρόφησης τους για όλη τη χώρα. Δήλωσε ότι θα υπάρξουν σύντομα κυβερνητικές ανακοινώσεις για σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν στα κόκκινα δάνεια των αγροτών και ιδίως σε αυτά που σχετίζονται με το «κακό» κομμάτι της αγροτικής τράπεζας.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τόνισε πως «το Υπουργείο ενισχύει τη συμμετοχή στις Ομάδες Παραγώγων με φορολογικά κίνητρα αναφέροντας πως πριν ένα μήνα εκδόθηκε η εγκύκλιος για το πιστωτικό ΦΠΑ, σοβαρό θέμα που απασχολεί για ίδιους τους συνεταιρισμούς και όσους ανθρώπους συναλλάσσονται με αυτούς».

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νομοσχέδιο-τομή για τις ελληνοποιήσεις που συζητείται στο αρμόδιο τμήμα της Βουλής και σύντομα θα γίνει νόμος του κράτους. «Ο Νόμος αυτός θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στις ελληνοποιήσεις καθώς τα κρεοπωλεία θα υποχρεούνται να αναφέρουν σε ποια χώρα γεννήθηκε, μεγάλωσε και σφάχτηκε το κρέας. Για το γάλα που αρμέχθηκε, σε ποια χώρα έγινε η παστερίωση και σε ποια η συσκευασία. Έτσι «ικανοποιείται το επί εικοσαετίας αίτημα των ελλήνων κτηνοτρόφων και χοιροτρόφων για ταυτότητα στο κρέας και στο γάλα».

Σε ερώτηση για το θέμα της εκτροπής του Αχελώου ανέφερε πως «η Κυβέρνηση εμμένει στις δηλώσεις του καθ’ ύλην αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου». Επεσήμανε πως η Αιτωλοακαρνανία όπως και η Θεσσαλία, αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το νερό και δεν πρέπει να γίνεται διαχωρισμός στις Περιφέρειες και ζήτησε τη συναίνεση της Δυτικής Ελλάδας στο να στηριχτεί η Θεσσαλία για τις αναγκαίες υποδομές για το νερό.

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός εγκαινίασε στην Κατούνα, το νέο Αγροτικό Συνεταιρισμό Παραγωγών Δημητριακών Αιτωλοακαρνανίας «Η ΔΗΜΗΤΡΑ», όπου παραβρέθηκαν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και συνεταιριστές από όλο το Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου, ο Υφυπουργός επισκέφθηκε το εκκοκκιστήριο βάμβακος στην ΕΑΣ Μεσολογγίου - Ναυπακτίας όπου και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του. Επισκέφθηκε επίσης το αντλιοστάσιο του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου, συνομίλησε με μέλη του νεοσύστατου Δ.Σ. και ενημερώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στο Νεοχώρι πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση στην πλατεία του χωριού με τη συμμετοχή όλων των κατοίκων. Τέλος επισκέφθηκε τις περιοχές του Ξηρομέρου, του Αγρινίου και των Οινιάδων.

Με την από 22 Μαΐου απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου, εγκρίθηκε η παραχώρηση χώρου στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Οινιαδών για τη στέγαση του ΤΟΕΒ Νεοχωρίου χωρίς οικονομική επιβάρυνση το οποίο αποτελεί σημαντική βοήθεια για την εξοικονόμηση πολύτιμων οικονομικών πόρων σε ένα Οργανισμό με κοινωφελή προσανατολισμό.

Το διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Νικόλαο Καραπάνο, τον αντιδήμαρχο Γεώργιο Παπαδόπουλο, τον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου κ. Απόστολο Γατζούδη καθώς και τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου για την ευγενική του αυτή κίνηση, που θα διευκολύνει τον Οργανισμό και κατ΄ επέκταση τους αγρότες της περιοχής.

Ο Αντιπρόεδρος ΤΟΕΒ Νεοχωρίου
Καραγιάννης Λάμπρος

Ο Γραμματέας
Λιαπίκος Σπυρίδων

Απαλλάσσεται πλέον από τα ενοίκια

 

 Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 25/05/2017

 

Χώρο στο πρώην δημαρχείο Οινιάδων παραχώρησε ο δήμος Μεσολογγίου στον ΤΟΕΒ Νεοχωρίου, μετά και από σχετικό αίτημα.

Επειδή και ο ΤΟΕΒ αντιμετωπίζει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, το Διοικητικό του Συμβούλιο προσπαθεί να κάνει περικοπή δαπανών, μια από τις οποίες είναι  και το ενοίκιο στο ιδιωτικό κτίριο που στεγάζεται ακόμη...

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 25/05 σε όλα τα περίπτερα του νομού

Σελίδα 1 από 4

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία