Αγγελίες    Επικοινωνία

Για απτές εξελίξεις, ακόµα και µέχρι το τέλος του έτους, στο θέµα της µείωσης των φορολογικών συντελεστών για τους συνεταιρισµένους αγρότες, πιέζει έντονα και φαίνεται να καταφέρνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που έχει βάλει µπρος τις διαδικασίες σε συνεννόηση µε ΑΑ∆Ε και υπουργείο Οικονοµίας.

Το βασικό επιχείρηµα ότι η διαφορετική φορολογική µεταχείρισης των συνεταιρισµένων αγροτών θα φέρει ταυτόχρονη µείωση της «µαύρης διακίνησης» και τελικά αύξηση των δηµοσίων εσόδων, φαίνεται να έχει πείσει και τους κοινοτικούς, µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρο Αραχωβίτη να δηλώνει χαρακτηριστικά στη µάζωξη των συνεταιριστών οίνου στη Ριανκούρ (ΚΕΟΣΟΕ): «Με το νόµο 4172/2013 και την αρχή για τη φορολόγηση µε έσοδα-έξοδα όλων των αγροτών οδήγησε ένα µεγάλο µέρος της οικονοµίας να διακινείται µαύρο και προφανώς αυτός που δεν µπορούσε να το κάνει, δηλαδή οι συνεταιρισµοί, βρέθηκαν στην πιο δύσκολη θέση. Εξετάζεται, λοιπόν, η αλλαγή του φορολογικού µοντέλου για τους αγρότες, σε συνεννόηση µε ΑΑ∆Ε και µε το υπουργείο Οικονοµικών», είπε προαναγγέλοντας µετά «ειδική φορολογική µεταχείριση για αγρότες µέλη συνεταιρισµών».

Σηµειώνεται πως όπως τονίζεται µετ’ επιτάσεως το τελευταίο διάστηµα απ’ όλες τις πλευρές, η δραστική αύξηση του φόρου κατά την τελευταία τριετία, όχι µόνο δυσκολεύει τη ζωή των αγροτών, αλλά καθιστά µε τον καιρό αδύνατη και τη λειτουργία των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ ακινήτων συνεταιρισµών

Παράλληλα, ο κ. Αραχωβίτης είπε πως ο ΕΝΦΙΑ θα αλλάξει ούτως ή άλλως για κτηνοτροφικές µονάδες, συνεταιριστικά και παραγωγικά ακίνητα, σχολιάζοντας παρατήρηση του προέδρου της ΚΕΟΣΟΕ Χρήστου Μάρκου που είπε, ότι «τα έσοδα από τον φόρο ακινήτων στους συνεταιρισµούς αντιστοιχούν µόλις στο 0,5% των συνολικών εσόδων από την επιβολή του φόρου».

Όσον αφορά, τέλος, τον ΕΦΚ στο κρασί, ο υπουργός Αγροτικής Ανάτυξης ανέφερε πως «δεν έχει αλλάξει κάτι» παραπέµποντας σε παλαιότερη αναφορά του ότι στο σχέδιο του προϋπολογισµού δεν υπάρχει εγγραφή εσόδων από τον ειδικό φόρο. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτή τη στιγµή «δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιµο», ενώ επανέλαβε ότι ο ΕΦΚ ήταν καταστροφικός για τους συνεπείς και µέσα στους συνεπείς ήταν οι συνεταιρισµοί.

Πηγή: agronews.gr

Κάθε κατ’ επάγγελμα αγρότης για να δικαιούται έκπτωση φόρου έως 1.900-2.100 ευρώ θα πρέπει να έχει εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή μέσω e-banking) δαπάνες για τις αγορές αγαθών (ή την παροχή υπηρεσιών), ανάλογα με το εισόδημα του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες (από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης) από το 2019 το ελάχιστο ποσοστό που θα πρέπει να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι με ηλεκτρονική αποδείξεις θα διαμορφωθεί:

- 15% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ (από 10% σήμερα).

- 20% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ (από 15% σήμερα).

- 25% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ (από 20%).

Μάλιστα κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών δεν αποκλείουν τα ποσοστά να κυμανθούν από20% έως 30%.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά τις τελευταίες ώρες από πηγές του Υπουργείου Οικονομικών που επεξεργάζονται σχέδιο αύξησης των ποσών που πρέπει να συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι με αποδείξεις μέσω πλαστικού χρήματος ή πληρωμές μέσω e-banking προκειμένου να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο.

Από την υποχρέωση να έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή e-banking) τις δαπάνες που κατοχυρώνουν την έκπτωση φόρου, εξαιρούνται οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι κατ’ επάγγελμα αγρότες φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Οι φορολογούμενοι που υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις «εξαιρέσεων» οφείλουν, ωστόσο, να έχουν καλύψει τα προαναφερθέντα ποσοστά του ετήσιου εισοδήματος με δαπάνες αγοράς και παροχής υπηρεσιών, εξοφληθείσες με μετρητά.

Πηγή: agronews.gr

Έκπτωση φόρου που κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων δικαιούνται οι αγρότες. Επιπλέον οι παραγωγοί έως τις 31/12/2018 έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος – χωρίς να κινδυνεύουν με πρόστιμο - στην περίπτωση που ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε με καθυστέρηση τις σχετικές βεβαιώσεις.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται χειρόγραφα μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους που εκδόθηκε η βεβαίωση και η καταβολή του φόρου γίνεται όπως και των λοιπών δηλώσεων. 

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οποίων η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου, τα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο φορολογούμενος είναι μόνο αυτά που αφορούν τον λόγο που επικαλείται για την τροποποίηση της δήλωσής του και όχι όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν το σύνολο της δήλωσης.

Τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2017 οι κατ’ επάγγελμα αγρότες φορολογούνται με την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς, συνταξιούχους και όσους αποκτούν επιχειρηματική δραστηριότητα και με συντελεστές που κλιμακώνονται από 22% έως 45%. Οι αγρότες δικαιούνται έκπτωση φόρου που κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, η οποία οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αγρότη η έκπτωση φόρου διαμορφώνεται σε:

1.900 ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

1.950 ευρώ για το φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο,

2.000 ευρώ για δύο εξαρτώμενα τέκνα και σε

2.100 ευρώ για τρία εξαρτώμενα τέκνα και άνω.

Πηγή: agronews.gr

Αποδείξεις πληρωμής έως και 20% επί του ετήσιου εισοδήματος θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει οι αγρότες προκειμένου να χτίσουν αφορολόγητο και να γλιτώσουν τον έξτρα φόρο με συντελεστή 22%.

Ειδικότερα, για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ οι αγρότες – σύμφωνα με την στην ΑΑΔΕ (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) – θα πρέπει να έχουν κάνει το 10% των συναλλαγών τους με πλαστικό χρήμα ενώ για εισόδημα πάνω από 30.000 το αντίστοιχο ποσοστό θα πρέπει να φτάνει το 20%.

Να σημειωθεί ότι από την Δευτέρα 2 Απριλίου ξκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων αφού λήγει η προθεσμία που έχουν οι τράπεζες προκειμένου να αποστείλουν στην ΑΑΔΕ (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων) όλες τις συναλλαγές που διενήργησαν οι φορολογούμενοι στη διάρκεια του 2017, μέσω πλαστικού χρήματος ή γενικότερα μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Στην συνέχεια θα ξεκινήσει η επεξεργασία των δεδομένων προκειμένου τα ποσά των τραπεζών να «κουμπώσουν» στους κωδικούς 049 – 050 της φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) του 2018 που θα πρέπει να συμπληρώσουν φέτος αγρότες, μισθωτοί και συνταξιούχοι. Στους κωδικούς αυτούς οι αγρότες θα δουν αν έχουν εξασφαλίσει την έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ για τα περσινά εισοδήματά τους, η οποία οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο.

Όσοι δεν καλύπτουν τα απαιτούμενα όρια δαπανών με ηλεκτρονικό χρήμα κινδυνεύουν να πληρώσουν έξτρα φόρο με συντελεστή 22% στις δαπάνες που θα «λείπουν».

Να σημειωθεί ότι το ελάχιστο ποσό των «e-αποδείξεων» που θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει πέρυσι οι φορολογούμενοι αγρότες ανάλογα με το εισόδημά τους προσδιορίζεται με την εξής προοδευτική κλίμακα:

  • 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ,
  • 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ και
  • 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό, τότε ο φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 10.000 ευρώ, πραγματοποιεί φέτος πληρωμές με πλαστικό χρήμα 500 ευρώ, αντί των απαιτούμενων ύψους 1.000 ευρώ. Στη διαφορά των 500 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής 22% και προκύπτει επιπλέον φόρος 110 ευρώ.

Το αφορολόγητο

Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου η έκπτωση φόρου διαμορφώνεται ως εξής:

  • 1.900 ευρώ χωρίς προστατευόμενα τέκνα.
  • 1.950 ευρώ για φορολογούμενους με 1 προστατευόμενο τέκνο.
  • 2.000 ευρώ για φορολογούμενους με 2 προστατευόμενα τέκνα.
  • 2.100 ευρώ για φορολογούμενους με 3 ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα.

Πηγή: agronews.gr

 

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (EE) 2016/881 και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών, επιχειρείται να διορθωθεί το πρόβλημα που προέκυψε με την αναντιστοιχία στοιχείων μεταξύ του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τους κατ'επάγγελμα αγρότες. Θα παρέχεται, ουσιαστικά, η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων μέχρι και 31/10, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

 Όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της τροπολογίας «προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει προκύψει, χωρίς υπαιτιότητα των φορολογούμενων, με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία συμπλήρωσης και διασταύρωσης των ηλεκτρονικών αρχείων των κατ' επάγγελμα αγροτών, συμπεριλαμβανομένων και των νέων αγροτών που έκαναν έναρξη αγροτικής δραστηριότητας εντός του έτους 2016, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εν συνεχεία η προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προκειμένου να προσυμπληρωθούν οι κωδικοί 037 και 038 της δήλωσης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από 1.8.2017 μέχρι και 31.10.2017 χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπροθέσμου υποβολής.

Τυχόν οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέχρι δύο δόσεις, δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, αναλόγως του χρόνου υποβολής της δήλωσης». Δείτε αναλυτικά τι αναφέρεται στην τροπολογία ΕΔΩ.

Πηγή: e-ea.gr

Κάτι περισσότερο από ένα μήνα περιθώριο, μέχρι τις 30 Ιουνίου, έχουν οι αγρότες προκειμένου να υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους για το 2017.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία ισχύει βάσει τροπολογίας που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο για τους δασικούς χάρτες. Η νέα καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις φορολογίας ισχύει από το φορολογικό έτος 2016 και μετά.

Επίσης με την ίδια τροπολογία μειώνονται οι δόσεις του φόρου εισοδήματος των συνεταιρισμών, των εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω τροπολογία μειώνεται ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων από οκτώ σε έξι, η πρώτη εκ των οποίων δεν καταβάλλεται πλέον με την υποβολή της δήλωσης αλλά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτής και οι υπόλοιπες πέντε μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Τα ανωτέρω ισχύουν από το φορολογικό έτος 2016 και μετά.

Πρόκειται για την καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων και την καταβολή του οφειλόμενου φόρου για πράξεις που πραγματοποίησαν έως τις 12.5.2017 (π.χ. λόγω μη δυνατότητας έκδοσης πιστωτικών τιμολογίων, ή λόγω πραγματοποίησης λιανικών πωλήσεων ή λόγω πραγματοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λοιπών πράξεων για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών). Σημειωτέον ότι οι αγρότες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τις δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και να καταβάλουν τον οφειλόμενο φόρο.

Υπενθυμίζεται το κείμενο της τροπολογίας που έχει ως εξής:

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Τροποποιήσεις διατάξεων της Δασικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

Αιτιολογική Έκθεση

  1. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 καθιερώνεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικών ετών 2016 και μετά, η 30η Ιουνίου του αμέσως επόμενου κάθε φορά φορολογικού έτους. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη, καθόσον δίδεται ο απαραίτητος χρόνος στους υπόχρεους ώστε να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους, χωρίς με αυτόν τον τρόπο να επηρεάζεται η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
  2. Με τις προτεινόμενες διατάξεις τις παραγράφου 2 δίνεται η δυνατότητα στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες να καταβάλλουν τις δόσεις του φόρου τμηματικά από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης, προκειμένου να αποσυνδεθεί η υποβολή των δηλώσεων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος και να αποφευχθεί το φαινόμενο μαζικής υποβολής τους στο τέλος της σχετικής προθεσμίας.

Διατάξεις νομοσχεδίου:

1.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθ. 67 του ν.4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται, ως εξής:

«Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την 30η Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.»

β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

2. α. Τα δυο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθ. 68 του ν.4172/2013 αντικαθίστανται, ως εξής:

«Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ' ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή της δήλωσης.»

β. Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά.

Πηγή: agronews.gr

 

Σελίδα 1 από 4

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία