Αγγελίες    Επικοινωνία

Να λάβουν την επικουρική σύνταξη όσοι ασφαλισμένοι μικροεπιχειρηματίες από τον ΟΓΑ μετατάχθηκαν υποχρεωτικά τη δεκαετία 1990-2000 στο πρώην Τ.Ε.Β.Ε. και αργότερα στον Ο.Α.Ε.Ε. λόγω αλλαγής της νομοθεσίας την περίοδο εκείνη, ζητούν με ερώτηση τους 52 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως επισημαίνεται μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής είχε συμπληρώσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ασφάλισης στον ΟΓΑ, το οποίο, όμως, ήταν κάτω των 10 ετών. Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα και σήμερα διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3050/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 214/13.9.2002, «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις») για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος αυτοτελώς από τον Ο.Γ.Α. και δη από τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών απαιτείται, μεταξύ άλλων, η συμπλήρωση δέκα (10) ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών.

Αναλυτικά η ερώτηση των βουλευτών αναφέρει:

Το ζήτημα της κατοχύρωσης δικαιώματος αναλογικής επικουρικής σύνταξης σε πρώην ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α, θέτουν με ερώτησή τους στην υπουργό Εργασίας 52 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των οποίων και η βουλεύτρια Πιερίας Ε. Σκούφα. Όπως επισημαίνουν, το καθεστώς της υποχρεωτικής υπαγωγής των ασφαλισμένων μικροεπιχειρηματιών από τον Ο.Γ.Α. στο πρώην Τ.Ε.Β.Ε. και αργότερα στον Ο.Α.Ε.Ε., επιβλήθηκε αναγκαστικά στους ασφαλισμένους αυτής της κατηγορίας, τη δεκαετία 1990-2000. Κατά τη μετακίνησή τους αυτή οι ασφαλισμένοι είχαν μάλιστα γίνει αποδέκτες ασαφών διαβεβαιώσεων, αναφορικά με το συνυπολογισμό των εισφορών τους προς τον Ο.Γ.Α. στη μελλοντική σύνταξή τους.

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν

Μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων της κατηγορίας αυτής είχε συμπληρώσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα ασφάλισης στον Ο.Γ.Α., το οποίο, όμως, ήταν κάτω των (10) δέκα ετών. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την ισχύουσα και σήμερα διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3050/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 214/13.9.2002, «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις») για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος αυτοτελώς από τον Ο.Γ.Α. και δη από τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης Αγροτών απαιτείται, μεταξύ άλλων, η συμπλήρωση δέκα (10) ετών ασφάλισης και καταβολής εισφορών.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τα παραπάνω τα λιγότερα των δέκα ετών ασφάλισης δεν επαρκούν νομοθετικά για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης γήρατος, ενώ από τη νομοθεσία δεν προβλέπεται άλλος τρόπος συνυπολογισμού της ασφάλισής τους αυτής για την χορήγηση αναλογικής έστω σύνταξής τους.

Επειδή, οι πρώην ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α. δικαίως διαμαρτύρονται για το γεγονός ότι δεν προβλέπεται η προσμέτρηση των καταβληθεισών ασφαλιστικών τους εισφορών προς τον Ο.Γ.Α. στη σύνταξη που δικαιούνται σήμερα.

Επειδή, η πρακτική της μη προσμέτρησης των ως άνω καταβληθεισών εισφορών για την αναλογική καταβολή και επαύξηση των ήδη καταβαλομένων από τον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Ε.) συντάξεων, είναι προδήλως άδικη, σαφέστατα βλαπτική για την κατηγορία αυτών των μικροσυνταξιούχων και, εντέλει, αντιμετωπίζει τους πολίτες αυτούς κατά άνισο τρόπο εν σχέσει με το σύνολο των ασφαλισμένων.

Επειδή, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εξεύρεσης λύσης, ώστε να υπάρξει σχετική μέριμνα για πρώην ασφαλισμένους που σήμερα στερούνται το δικαίωμα αναλογικής συνταξιοδότησής τους.

Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η κ. Υπουργός:

⦁ Προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο νομοθετικής άρσης της παραπάνω αδικίας, ούτως ώστε οι πρώην ασφαλισμένοι του Ο.Γ.Α., οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε άλλον ασφαλιστικό φορέα, να δικαιούνται ποσό, αναλογικής με τα πραγματικά έτη ασφάλισής τους στον Ο.Γ.Α, σύνταξης;

Πηγή: agronews.gr

Οι αιτήσεις που έχουν κάνει στον ΕΦΚΑ πάνω από 2 εκατομμύρια συνταξιούχοι μεταξύ αυτών και ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΓΑ (είτε σε έντυπη μορφή, είτε ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ) κατοχυρώνουν – όπως έγινε γνωστό - για ένα εξάμηνο τη μη παραγραφή αναδρομικών εφόσον εντός εξαμήνου γίνει και αγωγή για τα αναδρομικά των παρελθόντων ετών.

Σε περίπτωση ωστόσο που ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει σε κάθε έναν από τα 2 εκατ. συνταξιούχων σχετικά με το αίτημα των αρχικών αιτήσεων, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος συνταξιούχος να υποβάλει νέα αίτηση ώστε να ανανεωθεί το εξάμηνο αυτό ώστε να μην χάσει το δικαίωμα επιστροφής αναδρομικών τουλάχιστον από τότε που τις έβγαλε αντισυνταγματικές το ΣτΕ. Αυτό θα πρέπει να γίνει, σύµφωνα µε τους φοροτεχνικούς, ούτως ώστε να µη χάσουν το δικαίωµα για το έτος 2013, το οποίο παραγράφεται λόγω του ότι έχει παρέλθει η 5ετία µέσα στην οποία µπορεί κάποιος να στραφεί νοµικά κατά του ∆ηµοσίου.

Ακολουθεί και αγωγή

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, τονίζεται ότι οι ενέργειες των συνταξιούχων δεν ολοκληρώνονται µε την αίτηση. Στη συνέχεια, θα πρέπει να ασκήσουν και αγωγή κατά του δηµοσίου. Επιπλέον, λογιστές που ασχολούνται µε το θέµα, αναφέρουν στην εφημερίδα  Agrenda ότι οι συνταξιούχοι στην αίτηση που θα καταθέσουν θα πρέπει να αναφέρουν ότι ζητούν από τον ΕΦΚΑ να τους ενημερώσει και για τα συνολικό ποσό το οποίο διεκδικούν.

Το ποσό που τους αντιστοιχεί, και σύµφωνα µε ότι ισχύσει ως σήµερα, είναι ουσιαστικά ο 13ος και ο 14ος µισθός που έχουν καταργηθεί από 1/1/2013 έως την ηµέρα που θα βγει η απόφαση.  Με απλά λόγια για έναν αγρότη µε τη χαµηλότερη σύνταξη, η οποία υπολογίζεται στα 340 ευρώ θα πρέπει να του επιστραφούν δύο µισθοί ανά έτος, δηλαδή συνολικό ποσό 4.000 ευρώ περίπου (για την εξαετία 2013-2018).

Πηγή: agronews.gr

Ασφαλιστικά ξεκρέμαστοι αλλά και στο τέλος ζημιωμένοι, είναι χιλιάδες νέοι και νεοεισερχόμενοι αγρότες αφού ο μέχρι άλλοτε ασφαλιστικός φορέας των παραγωγών (ΟΓΑ) μετά την συγχώνευση του στον ΕΦΚΑ ενώ τους εγκρίνει την ασφάλιση δεν τους επιτρέπει να πληρώσουν ούτε την βασική εισφορά για 3 - 4 χρόνια με αποτέλεσμα να μένουν ουσιαστικά ανασφάλιστοι.

Επιπλέον, το πιο παράδοξο σε αυτήν την υπόθεση είναι πως αν δεν βρεθεί άμεσα λύση, στο τέλος οι αγρότες αυτοί θα κληθούν, να πληρώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά σαν αναδρομικά και για τα χρόνια που δεν ήταν ουσιαστικά ασφαλισμένοι.

Αναλυτικότερα, η ιστορία έχει ως εξής:

Πρώτον, οι νέοι και νεοεισερχόμενοι, που υπέβαλαν αίτηση για ασφάλιση στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) έγιναν εξαρχής δεκτοί αλλά για τα επόμενα χρόνια ο φορέας δεν τους ζήτησε να πληρώσουν εισφορές με αποτέλεσμα παρά την ένταξή τους και την έναρξη εργασιών που έκαναν να φαίνονται ανασφάλιστοι.

Δεύτερον, οι ίδιοι ζητούν όλα αυτά τα χρόνια από τον ΕΦΚΑ να μπορούν να πληρώνουν το ποσοστό βασικής ασφάλισης, προκειμένου να είναι ασφαλισμένοι, και στην συνέχεια όταν ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις να ελεγχθεί η διαφορά που προκύπτει λόγω του εισοδήματος και να πληρώσουν το ποσό που τους αναλογεί.

Τρίτον, οι αγρότες όταν τελικά γίνονται δεκτοί από τον ΕΦΚΑ τους ζητάτε να καταβάλουν αναδρομικά όλες τις εισφορές (3-4  ετών), παρά το γεγονός ότι ήταν ανασφάλιστοι με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν οικονομικά.

Τα παραπάνω προβλήματα έρχεται να επιλύσει μερικώς νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ σύμφωνα με την οποία καταργείτε αφενός η απαίτηση εισφορών κλάδου περίθαλψης, έως την ημερομηνία καταχώρισης της εγγραφής στα μητρώα του ΕΦΚΑ, για τις εκκρεμείς αιτήσεις νεοασφαλιζόμενων αγροτών, ωστόσο δεν επιλύει το θέμα της περίθαλψης. Αυτό σημαίνει ότι νέοι και νεοεισερχόμενοι θα χρεώνονται μόνο με τις εισφορές του κλάδου για την σύνταξη (που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος των εισφορών στον ΕΦΚΑ), για τις οποίες ωστόσο εκκρεμεί η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τον τρόπο είσπραξής τους.

Πηγή: agronews.gr

Μπορεί ο ΟΓΑ να αποτελεί εδώ και καιρό «παρακλάδι» του ΕΦΚΑ όµως όπως αποδεικνύεται αρνείται πεισµατικά και σε βάρος χιλιάδων αγροτών και δη νεοεισερχόµενων να εφαρµόσει σηµαντικές αποφάσεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η τάση ανεξαρτητοποίησής του έχει οδηγήσει σε απόγνωση όσους ξεκινούν αγροτική δραστηριότητα, υποβάλουν τα χαρτιά τους για ασφάλιση αλλά ενηµερώνονται (από τον πρώην ΟΓΑ) ότι θα θεωρούνται επαγγελµατίες αγρότες µετά από 3 µε 4 χρόνια.

Αυτό, σύµφωνα µε όσα εξηγεί στην Agrenda o µελετητής και σύµβουλος επιχειρήσεων, Μιχάλης Αντωνόπουλος, συµβαίνει διότι ο πρώην κύριος φορέας ασφάλισης των αγροτών που πλέον λειτουργεί υπό την σκέπη του ΕΦΚΑ δεν εφαρµόζει την εγκύκλιο 44 , που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ την 28/09/2018 σύµφωνα µε την οποία όταν «κάποιος έχει κάνει έναρξη εργασιών ως αγρότης – είτε ειδικού, είτε κανονικού καθεστώτος- θεωρείται ασφαλισµένος από την 1η ηµέρα του µήνα που έκανε έναρξη εργασιών, και αν κάποιος έχει υποβάλλει απογραφικό, το ίδιο θεωρείτε ασφαλισµένος ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις υπαγωγής, που δύναται να κρίνονται σε µεταγενέστερο χρόνο. Μάλιστα σε άλλο σηµείο, η εγκύκλιος λέει θα καθοριστούν οι εισφορές, από αυτή την ηµεροµηνία. Με λίγα λόγια- όποιος προσκοµίσει στον ΕΦΚΑ, έναρξη εργασιών απογραφικό η και τα δύο, πρέπει να πάρει αριθµό µητρώου ασφαλισµένου. Και εφόσον πληροί και τα υπόλοιπα κριτήρια, εισοδήµατα αγροτικά, ΟΣ∆Ε, κλπ, να µπορεί να πάρει βεβαίωση από το ΚΕΠΠΥΕΛ ως αγρότης επαγγελµατίας», τονίζει στο άρθρο του ο κ. Μιχαλόπουλος.

Στο περίµενε 2 ώς και 5 χρόνια για ασφαλιστική ενηµερότητα

Παρόλα αυτά αυτό που ισχύει, όπως περιγράφει γλαφυρά ο κ. Μιχαλόπουλος είναι τα εξής: «ξεκινάει ο άλλος αγροτική δραστηριότητα, κάνει έναρξη στη ∆ΟΥ, υποβάλλει απογραφικό στον ΟΓΑ (ΕΦΚΑ), δηλώνει ΟΣ∆Ε, και… περιµένει, 2, 3, 4, 5 χρόνια, ανάλογα! Εν τω µεταξύ είναι α) ανασφάλιστος β) δεν µπορεί να λάβει ασφαλιστική ενηµερότητα - αφού δεν είναι ασφαλισµένος, γ) δεν µπορεί να θεωρηθεί επαγγελµατίας αγρότης – αφού το ΚΕΠΠΥΕΛ για να του δώσει βεβαίωση, πρέπει να είναι ασφαλισµένος. ∆ηλαδή , δεν µπορεί να κάνει, τίποτα γιατί παντού ζητούν ασφαλιστική ενηµερότητα, και βεβαίωση Μητρώου Αρχηγών Αγροτικών Εκµ/σεων, ότι είσαι επαγγελµατίας αγρότης».

Και καταλήγει: «Στην εποχή µας, που φτάσαµε στον Άρη ο ΟΓΑ, πάει µε τον αραµπά. Κρατάει οµήρους τους αγρότες, αποθαρρύνει τους νέους ανθρώπους να ενταχθούν σε αγροτικές δραστηριότητες, και κρατάει τον αγροτικό τοµέα 200 χρόνια πίσω. Το θέµα µπορεί να το λύσει – και πρέπει - το ΥπΑΑΤ- Να δώσει εντολή στα ΚΕΠΠΥΕΛ, ότι άπαξ και κάποιος τηρεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, να θεωρείτε ασφαλισµένος - όπως το ίδιο το ΕΦΚΑ, λέει στην εγκύκλιό του, και να µπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις που δικαιούται ο κάθε ένας αγρότης. Όσο για τη διοίκηση του ΕΦΚΑ θα µπορέσει άραγε, να πείσει τους υπαλλήλους της , του ΟΓΑ να τηρούν αυτά που τους λένε, και να δίνουν άµεσα αριθµό ασφαλισµένου, ή θα πρέπει να περάσουν άλλα 5-10 χρόνια;».

Πηγή: agronews.gr 

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τις κατηγορίες των ασφαλισμένων (μεταξύ αυτών και τους αγρότες ασφαλισμένους στον πρώην ΟΓΑ) των οποίων θα διαγραφούν οι οφειλές τους λόγω αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως τις 31/12/2016 εξέδωσε ο ΕΦΚΑ

Ειδικότερα - όπως αναφέρει η εγκύκλιος - βεβαιωμένες ή μη οφειλές προς πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή το Δημόσιο, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την υποχρέωση υπαγωγής ή μη στην παράλληλη ασφάλιση 2 ή περισσότερων πρώην φορέων ασφάλισης ή του Δημοσίου για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016, μπορούν να διαγράφονται ή να απαλλάσσονται τυχόν επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.

Προϋποθέσεις 

 Ασφαλισμένοι π.ΟΓΑ που ασφαλίστηκαν στον π.ΟΑΕΕ, για την ίδια δραστηριότητα.

 Στο πεδίο εφαρμογής της Υ.Α. εμπίπτουν οι ασφαλισμένοι του π.ΟΓΑ, που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια, και οι οποίοι για την ίδια δραστηριότητα υπήχθησαν στην υποχρεωτική ασφάλιση στον π.ΟΑΕΕ κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.3050/2002 (Α΄214) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.3846/10 (Α΄66) και ισχύουν.

Προϋποθέσεις διαγραφής οφειλών π.ΟΑΕΕ:

- οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές στον π.ΟΑΕΕ έως 31/12/2016
- παράλληλη πλήρης ασφάλιση για την ίδια δραστηριότητα στον π.ΟΓΑ, για το ίδιο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η διαγραφή από τον π.ΟΑΕΕ. Η προϋπόθεση της πλήρους ασφάλισης συντρέχει ακόμα και όταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές για το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Διαδικασία - Ενέργειες 

- Για τη διαγραφή των οφειλών απαιτείται υποβολή αίτησης από τους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω Υπουργικών Αποφάσεων. Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gov.gr. και της σχετικής πλατφόρμας που έχει αναρτηθεί για το σκοπό αυτό (link: Αίτηση για Αμφισβήτηση οφειλής Ν.4554/2018).

- Μετά την υποβολή της αίτησης, εκδίδεται απόφαση διαγραφής οφειλών από την αρμόδια Υπηρεσία ΕΦΚΑ, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις.

- Παράλληλα, αναστέλλεται η εκτέλεση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εισφορών από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης της αρμόδιας Υπηρεσίας ΕΦΚΑ, οπότε διαγράφεται η οφειλή.

Οδηγίες σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης, την εφαρμογή παρακολούθησης και διαχείρισης των αιτήσεων και τις απαιτούμενες ενέργειες των αρμόδιων Υπηρεσιών, θα δοθούν με νεότερο έγγραφο.

Πηγή: agronews.gr

Αναδρομικό κούρεμα στα παλαιά χρέη αγροτών (ελεύθερων επαγγελματιών, ανεξάρτητα απασχολουμένων) που μπορεί να φτάσει έως και στο 50%, με επανυπολογισμό των οφειλών μελετάει σύμφωνα με πληροφορίες η Κυβέρνηση.

Στόχος είναι να δοθεί βιώσιμη λύση σε ληξιπρόθεσμες οφειλές που αποδεικνύεται εξαιρετικά δυσχερές να εισπραχθούν και να απεγκλωβιστούν ταυτόχρονα χιλιάδες ασφαλισμένοι του πρ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω των οφειλών τους. Στην καρδιά της πρότασης βρίσκεται η εξίσωση του νόμου Κατρούγκαλου, δηλ. ο επανυπολογισμός των παλαιών οφειλών με βάση το 20% του φορολογητέου εισοδήματος που είχαν οι ασφαλισμένοι την περίοδο δημιουργίας των χρεών.

Η λύση που μελετάται αφορά σε έναν όγκο οφειλών, που δημιουργήθηκαν με βάση τεκμαρτά εισοδήματα κυρίως την περίοδο της κρίσης. Ο επανυπολογισμός τους με βάση τα πραγματικά δηλωθέντα εισοδήματα της περιόδου αναφοράς εκτιμάται πως οδηγεί την πλειονότητα σε σημαντικό όφελος.

Η λογική είναι να μπορέσουν να ενταχθούν στη νέα "έξυπνη" ρύθμιση ομάδες ασφαλισμένων που αποκλείονται από τον εξωδικαστικό μηχανισμό, όπως πτωχευμένοι επιχειρηματίες, επιτηδευματίες που έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους κ.α. Προσοχή, όμως, καθώς το νέο πλαίσιο θα προβλέπει αυστηρές ρήτρες αποκλεισμού των στρατηγικών κακοπληρωτών και θα αποτρέπει ενδεχόμενη "κατάρρευση" παλαιών ρυθμίσεων.
Για παράδειγμα όσοι εντάσσονται ή έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση, ή στον εξωδικαστικό και φύγουν από το σχήμα για να μπουν στο νέο σύστημα θα βρουν την πόρτα κλειστή. Ο επανυπολογισμός θα αφορά μόνο σε όσους αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν. Οι οφειλέτες θα πρέπει να αποδείξουν οικονομική αδυναμία , λόγω διαφοροποίησης του τεκμαρτού εισοδήματος, βάσει του οποίου υπολογίστηκαν οι εισφορές, με το πραγματικό εισόδημα που είχαν τη συγκεκριμένη περίοδο.
Το χαρτοφυλάκιο του ΚΕΑΟ έχει 33,86 δισ. ευρώ χρεών. Τα 16,42 δις δημιουργήθηκαν πριν από το 2009. Οι μη μισθωτοί οφείλουν συνολικά 15,8 δισ. ευρώ.

Πηγή: agronews.gr

 

Σελίδα 1 από 27

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία