Αγγελίες    Επικοινωνία

Πάγωμα της διάταξης του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου (4387/2016) που βάζει «κόφτη» 60% στις συντάξεις όσων εξακολουθούν να έχουν αγροτική δραστηριότητα προβλέπουν και τα τρία σενάρια, που κατά πληροφορίες, επεξεργάζονται οι αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Εργασίας.

Η ρύθμιση αναμένεται να αφορά μόνο συνταξιούχους ΟΓΑ που καλλιεργούν και όχι άλλους συνταξιούχους (π.χ. Δημοσίου) που ασκούν αγροτική δραστηριότητα μετά την αποχώρηση από το επάγγελμά τους

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται:

- Η περικοπή της σύνταξης κατά 60% για όσους δουλεύουν να «παγώσει» μέχρι το 2022, όταν ολοκληρώνεται η 6ετής μεταβατική περίοδος που έχει προβλεφθεί από τον νόμο για τις εισφορές της κύριας σύνταξης (τότε φτάνουν οι αγρότες στο 20% που προβλέπεται για όλους τους υπόλοιπους από 1/1/2017).

- Η περικοπή της σύνταξης κατά 60% για όσους δουλεύουν να «παγώσει» μέχρι το 2025, μεσούσης δηλαδή της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται για τις νέες αγροτικές συντάξεις (λήγει στις 31/12/2030). Υπενθυμίζεται πως με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο θεσπίστηκε μια μακρά μεταβατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας οι νέες συντάξεις ΟΓΑ θα είναι μείγμα του παλαιού και του νέου τρόπου υπολογισμού.

Το 2025 είναι η χρονιά κατά την οποία το τμήμα που αφορά τον νέο τρόπο υπολογισμού ξεπερνά για πρώτη φορά σε μερίδιο τον παλαιό τρόπο. Δηλαδή όσοι βγουν το 2025 στη σύνταξη θα πάρουν κατά 59,80% το άθροισμα Εθνικής και Ανταποδοτικής και κατά 40,2% την παλαιά σύνταξη όπως θα έβγαινε. 

- Η περικοπή της σύνταξης κατά 60% για όσους δουλεύουν να «παγώσει» για 1-2 χρόνια.

Δεν έχει κοπεί καμιά σύνταξη

Ο «κόφτης», που ψαλιδίζει τη σύνταξη κατά 60% σε όσους συνταξιούχους εργάζονται, προβλέπονταν βάσει του 4387/2016 να ενεργοποιηθεί πρώτη φορά για όσους αγρότες συνταξιοδοτηθούν εντός του 2017, ωστόσο όπως έχει γράψει η Agrenda, στην πράξη δεν έχει εφαρμοστεί καμιά περικοπή.

Η ρύθμιση, όπως έχει γράψει η Agrenda, αναμένεται να αφορά μόνο συνταξιούχους ΟΓΑ που καλλιεργούν και όχι άλλους συνταξιούχους (π.χ. Δημοσίου) που ασκούν αγροτική δραστηριότητα μετά την αποχώρηση από το επάγγελμά τους.

Πηγή: agronews.gr

Από τα τέλη του Φεβρουαρίου ως τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου, θα καταβληθούν οι συντάξεις του Μαρτίου 2017 στους δικαιούχους Δημοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΚΕΑΝ και των υπολοίπων ταμείων του υπουργείου Εργασίας, αλλά και οι επικουρικές συντάξεις από το ΕΤΕΑ.

Αναλυτικά:

Το Δημόσιο θα καταβάλει τις συντάξεις στις 24 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή.

Το ΙΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις στις 24 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την 1η Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Ο ΟΓΑ θα καταβάλει τις συντάξεις την 1η Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη.

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλουν τις συντάξεις στις 28 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη.

Το ΕΤΕΑ θα καταβάλει τις επικουρικές συντάξεις στις 2 Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη.

Τα υπόλοιπα Ταμεία του Υπουργείου Εργασίας θα καταβάλουν τις συντάξεις στις 24 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή.

Επίσης οι Επικουρικές Συντάξεις (ΕΤΕΑ) Μαρτίου 2017 θα πληρωθούν στις 2 Μαρτίου 2017, ημέρα Πέμπτη.

Πηγή: tempo24.gr

 

Εισφορές 30% επί των αμοιβών των μισθωτών του τέως ΟΓΑ (μεταξύ των οποίων εργάτες ζωικής παραγωγής, ιχθυοκαλλιέργειας και καλλιέργειας μανιταριών, αλιεργάτες και ξένοι μετακλητοί αγρεργάτες) πρέπει να καταβάλουν για το 2017, σύμφωνα με όσα προβλέπει Εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον οποίο υπάγο Σημειωτέον ότι το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο της σύνταξης αυξάνεται από 1/1/2018 στο 17,01%, από 1/1/2019 στο 18,5%, για να φτάσει από 1/1/2020 στο 20%.

Στην εγκύκλιο που υπογράφει ο διοικητής του ΕΦΚΑ Θανάσης Μπακαλέξης ξεκαθαρίζεται ρητά ότι η εγκύκλιος δεν αφορά το εργόσημο, το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και δεν καταργείται.

Ειδικότερα, τώρα, οι εισφορές αυτές για το 2017 επιμερίζονται ως εξής:

* 15,5% για την κύρια σύνταξη (σταδιακή αύξηση της εργατικής εισφοράς στο 1,67% για τον εργαζόμενο, 13,83% για τον εργοδότη).

* 7,1% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (επιμερίζεται μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών)

* 6,96% υπέρ του ΟΑΕΔ - ΟΕΕ – ΟΕΚ.

Σημειώνεται ότι οι μισθωτοί-ανειδίκευτοι εργάτες του τέως ΟΓΑ, που εντάσσονται ως μισθωτοί στον ΕΦΚΑ διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

-Εργάτες ζωικής παραγωγής σε επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις ενσταυλισμένου τύπου, όπως μονάδες εκτροφής αιγοπροβάτων, βουστάσιο, χοιροτροφική μονάδα, πτηνοτροφείο, ιπποφορβείο, εκτροφείο γουνοφόρων ζώων

-Επιχειρήσεις- εκμεταλλεύσεις καλλιέργειας μανιταριών, φυκιών κτλ.

-Αλιεργάτες

-Εργάτες ιχθυοκαλλιέργειας

-Δύτες στον πρωτογενή αγροτικό τομέα (σχετικό άρθρο 52 του νόμου 3518/2016).

-Πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το νόμο 4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.5 του Ν.4387/2016, ορίζεται ότι :

« 5. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ως μισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών, καταβάλλουν, από 1/1/2017 , μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί , εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη- ασφαλισμένου για την κατηγορία αυτών των ασφαλισμένων διαμορφώνεται ισόποσα και σταδιακά από 1/1/2017 και έως 31/12/2019 ώστε από την 1/1/2020 να έχει διαμορφωθεί στο ύψος του άρθρου 38».

 Βρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ για την Ένταξη των μισθωτών τέως ΟΓΑ στον ΕΦΚΑ.pdf

Πηγή:  agronews.gr

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου ή το αργότερο Παρασκευή 3 του μήνα προσπαθούν οι υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ) να θέσουν σε ισχύ τη διαδικασία αποστολής των ειδοποιητηρίων με τα ποσά ασφάλισης που καλούνται να καταβάλλουν 1,4 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, μεταξύ των οποίων και αγρότες. Από τα 87 ευρώ ανά µήνα ξεκινούν οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Σύνταξης, Υγείας και Αγροτικής Εστίας, αγροτών µε καθαρό εισόδηµα το προηγούµενο οικονοµικό έτος από 1 έως 4.923 ευρώ ή ζηµία.

Δυσκολίες που σχετίζονται με τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών, με συνέπεια η διαδικασία να εξελίσσεται επί πλασματικού και όχι επί πραγματικού εισοδήματος. Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες για το 2017 θα κληθούν να πληρώσουν από τα 87 ευρώ ανά µήνα ξεκινούν οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ Σύνταξης, Υγείας και Αγροτικής Εστίας, µε καθαρό εισόδηµα το προηγούµενο οικονοµικό έτος από 1 έως 4.923 ευρώ ή ζηµία. Το πόσο των 87 ευρώ το µήνα ή 1.044 το χρόνο αντιστοιχεί στο 21,20% του κατώτατου εισοδήµατος (4.923 ευρώ), όπως ορίζει σχετική υπουργική απόφαση του Τάσου Πετρόπουλου. Να σημειωθεί, βέβαια, ότι όσο ανεβαίνει το δηλωτέο καθαρό εισόδηµα, καθότι οι εισφορές συνδέονται µε αυτό βάσει του νόµου 4387/2016, η επιβάρυνση µεγαλώνει. Για να φτάσει έτσι κατ' ανώτατο όριο τα 1.242 ευρώ το µήνα (για τους κλάδους Σύνταξης, περίθαλψης και Αγροτικής Εστίας) όσον αφορά στο 2017, εφόσον πρόκειται για παραγωγούς µε φορολογητέο εισόδηµα της τάξης των 70.330 ευρώ και άνω. Οι ασφαλισμένοι θα έχουν το δικαίωμα να πληρώνουν έναντι το ποσό κάθε μήνα, αλλά το υπόλοιπο θα εξοφλείται με τόκο 8%. Η πρώτη εισφορά θα πρέπει να καταβληθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017. Τα ειδοποιητήρια είναι δισέλιδα με πλήρη στοιχεία για το καθαρό (εκκαθαρισμένο το 2015) φορολογητέο εισόδημα, τον ΑΜΚΑ, τις κρατήσεις ανά κλάδο, τη συνολική μηνιαία εισφορά που αναλογεί και με κωδικό εντολής πληρωμής. Στα ειδοποιητήρια δεν περιλαμβάνονται βεβαιωμένες οφειλές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, καθώς αυτές θα αποστέλλονται στους οφειλέτες και θα αναρτώνται στους ατομικούς τους λογαριασμούς.

H διαδικάσια

Με κίνδυνο να υπάρξουν ασφαλισμένοι που θα κληθούν να καταβάλλουν εισφορές υψηλότερες από τις πραγματικές, κρίθηκε αναγκαίο να προχωρήσει η διαδικασία με αυτό τον τρόπο, αφού τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει οι υπηρεσίες ασφάλισης, παρουσίαζαν κενά. Πάντως, η «λογική» των πρώτων ειδοποιητηρίων παραμένει ίδια: Θα εμπεριέχουν τις οφειλές για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Θα ορίζουν ότι οι εισφορές του Ιανουαρίου θα μπορούν να καταβληθούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου και οι εισφορές του Φεβρουαρίου θα μπορούν να καταβληθούν έως τα τέλη Μαρτίου. Ο υπολογισμός των εισφορών για εφάπαξ και για επικούριση δεν θα βρίσκεται σε αυτά τα ειδοποιητήρια, για όποιες περιπτώσεις αυτοαπασχολούμενων χρειάζεται, λόγω αδυναμίας να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Το πιθανότερο είναι οι συγκεκριμένες πρόσθετες εισφορές (7% για επικούρηση και 4% για εφάπαξ), να συμπεριληφθούν στην επόμενη αποστολή ειδοποιητηρίων που θα αφορά το δίμηνο εισφορών για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους. Υπενθυμίζεται ότι υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών θα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, που έχουν ενεργό Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ – μπλοκάκι), από την 1.1.17 και μετά. Όσοι όμως έχουν «κλείσει το μπλοκάκι» τους δεν θα βρεθούν μπροστά στη δυσάρεστη έκπληξη της καταβολής εισφορών. Όλοι οι ασφαλισμένοι θα καταβάλλουν εισφορές με βάση το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα του 2015. Ερωτηματικό υπάρχει για το ποιους θα επιβαρύνουν, τους εργοδότες ή τους εργαζόμενους, οι εισφορές για περιπτώσεις ασφαλισμένους με έως δύο «αντισυμβαλλόμενους». Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν στο ΔΠΥ του μηνός Ιανουαρίου ότι έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας για να καταβάλλουν το 6,67% των εισφορών για τον κλάδο σύνταξης, για να μεταφέρουν το υπόλοιπο 13,33% στους εργοδότες. Εάν οι τελευταίοι όμως δεν δεχτούν τη συγκεκριμένη επιβάρυνση, τότε αυτό σημαίνει ότι τον τελικό λόγο θα τον έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, που θα πρέπει να αποφανθούν ποιοι τελικά θα επιβαρυνθούν από τις εισφορές. Έως τότε, το 20% θα επιβαρύνει στο σύνολό του, τον ασφαλισμένο.

Πηγή: agronews.gr

 

ΟΓΑ, χωρίς… ανταπόκριση

Oι χιλιάδες αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας, ως πολίτες έσχατης κατηγορίας, εξακολουθούν να συνθλίβονται στο σύστημα των ανταποκριτών

 

Στην δημιουργία ενός «νέου σύγχρονου κέντρου εξυπηρέτησης ασφαλισμένων», στην οδό Πατησίων 30 στην Αθήνα (συμβολή οδών Πατησίων και Καποδιστρίου), προχώρησε η Διοίκηση του ΟΓΑ, με σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός σε σχετική του ανακοίνωση (ΕΔΩ), «το νέο ΚΕΑ, σε έναν ευχάριστα και ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμένο, στελεχωμένο με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, προσφέρει την δυνατότητα στους ασφαλισμένους, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς καθυστερήσεις και αποφεύγοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, να λαμβάνουν άμεση ενημέρωση, εξατομικευμένη πληροφόρηση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση για την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους».

Υπενθυμίζουμε ότι στην Αθήνα λειτουργούν οι κεντρικές υπηρεσίες του ΟΓΑ, ενώ σε άλλες μεγάλες πόλεις λειτουργούν Περιφερειακά Υποκαταστήματα (ΕΔΩ). Στην Αιτωλοακαρνανία, αντίθετα, σε έναν κατ’ εξοχήν, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αγροτικό νομό, τον μεγαλύτερο σε έκταση της χώρας, με χιλιάδες ασφαλισμένους και με πολλές ιδιαιτερότητες, οι αγρότες είναι υποχρεωμένοι να εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται σ’ ένα παρωχημένο και αναποτελεσματικό μοντέλο, αυτό των ανταποκριτών, που πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Όπως ισχύει για όλους τους άλλους ασφαλισμένους, έτσι και ο αγρότης δικαιούται να απολαμβάνει σύγχρονες υπηρεσίες και να εξυπηρετείται… χωρίς το ατέλειωτο «πήγαινε – έλα» των εγγράφων και τις πολυετείς, συχνά, καθυστερήσεις.

Όπως μάλιστα σημειώνει ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμάς Κουτσουπιάς, «μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων στο νομό μας εξαρτάται από τη σύνταξη ή τις παροχές του ΟΓΑ για τον βιοπορισμό του και είναι εντελώς απαράδεκτο, την εποχή μάλιστα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να παρατηρούνται καθυστερήσεις και προβλήματα σαν αυτά που ανά διαστήματα φτάνουν με τη μορφή παραπόνων στην Ένωση, ακόμη και για τις πλέον απλές υποθέσεις».

Ο ίδιος τονίζει: «Δεν μπορεί να μιλάμε για αποκέντρωση των υπηρεσιών, δεν μπορεί να μιλάμε για εξυπηρέτηση των πολιτών, για αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, δεν είναι δυνατόν οι αγρότες να καλούμαστε να πληρώσουμε υπέρογκες εισφορές και μάλιστα σε μηνιαία βάση πλέον, αλλά… υπηρεσίες του ασφαλιστικούς μας φορέα να μην υπάρχουν πουθενά στο νομό μας». Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ένωση Αγρινίου αναδεικνύει το συγκεκριμένο θέμα.

Θυμίζουμε ότι από ετών ο Συνεταιρισμός έχει προσφερθεί να συμβάλει όσο μπορεί στην επίλυση του προβλήματος, αναλαμβάνοντας ακόμη και την ευθύνη όλων των απαιτούμενων διοικητικών υπηρεσιών, αν χρειαστεί, ώστε οι υποθέσεις των αγροτών να ελέγχονται επιτόπου από εξειδικευμένους υπαλλήλους και να προχωρούν με μεγαλύτερη ταχύτητα.

Πηγή: e-ea.gr

Στα 86,98 ευρώ ορίζεται η κατώτατη μηνιαία εισφορά για ετήσιο εισόδημα ως και 4.923 ευρώ το 2017 - Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα κληθούν να πληρώσουν όχι μόνο την πρώτη μηνιαία εισφορά με το νέο σύστημα αλλά και τις εισφορές του πρώτου 6μήνου του 2016.

Οι σχεδόν 650.000 ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ θα δουν τις εισφορές τους από τον Φεβρουάριο να αυξάνονται, καθώς αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού τους. Οι εισφορές θα καταβάλλονται μηνιαία και θα υπολογίζονται επί του πραγματικού φορολογητέου εισοδήματος της πλέον πρόσφατης εκκαθαρισμένης οικονομικής χρήσης (έτους 2015).Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε χθες, Πέμπτη, ο ΕΦΚΑ το 2017 στα 86,98 ευρώ ορίζεται η κατώτατη μηνιαία εισφορά για ετήσιο εισόδημα ως και 4.923 ευρώ το 2017.

Για το ίδιο εισόδημα θα καταβάλουν 95,18 ευρώ το μήνα το 2018, 103,39 ευρώ το 2019, 107,49 ευρώ το 2020, 109,54 ευρώ το 2021 ενώ το 2022 που ολοκληρώνεται η σταδιακή αύξηση του ασφαλίστρου η εισφορά φτάνει στα 111,59.

Επιπλέον η εισφορά για Υγεία ορίστηκε άμεσα (και όχι σταδιακά) στο 6,95% του εισοδήματος ενώ υπάρχει και η εισφορά για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) που έχει οριστεί στο 0,25%.

Οι αγρότες θα κληθούν να πληρώσουν όχι μόνο την πρώτη μηνιαία εισφορά με το νέο σύστημα αλλά και τις εισφορές του πρώτου 6μήνου του 2016 (με το παλιό σύστημα) οι οποίες «ήρθαν φουσκωμένες» από 23,2% έως 27,3% σε σχέση με τις εισφορές του 2015. Αυτό σημαίνει ότι θα «πνιγούν» αν δεν προβλεφθεί κάποια ρύθμιση όπως υποσχέθηκε το υπουργείο ότι θα συμβεί με τους δικηγόρους και τους μηχανικούς.

Όπως ξεκαθαρίζει η εγκύκλιος «στην περίπτωση οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης στην οποία ασχολείται ο/η σύζυγος ή τα ενήλικα τέκνα, το ετήσιο Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης κατανέμεται ισόποσα στα μέλη της». Δηλαδή για να βρεθεί η εισφορά του κάθε μέλους διαιρείται ισόποσα το σύνολο του καθαρού εισοδήματος. Ακολούθως, το κάθε μερίδιο διαιρείται δια 12 και προκύπτει η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών. Αν αυτή είναι μικρότερη από το κατώτατο πλαφόν των 410,26 ευρώ τότε οι εισφορές υπολογίζονται επί του κατώτατου πλαφόν.

 Πηγή: dete.gr

Σελίδα 1 από 16

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία