Αγγελίες    Επικοινωνία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χτες και η πρόσθετη επίδειξη μηχανοποιημένης συλλογής – διαχείρισης κλαδεμάτων  σε οπωρώνες και ελαιώνες της Αιτωλοακαρνανίας.

Η συμπληρωματική αυτή δράση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ανάλυση περισσότερων τεχνικών δεδομένων, αλλά και να υπάρξει καλύτερη εξοικείωση των στελεχών της Ένωσης Αγρινίου τόσο με το μηχάνημα που για τις ανάγκες της δράσης ήρθε πρόσφατα από την Ιταλία όσο και με τις απαιτήσεις των έργων uP_running (προώθηση της ενεργειακής χρήσης ξυλώδους βιομάζας από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις) http://www.up-running.eu,  και AGROinLOG (Ολοκληρωμένα Κέντρα Εφοδιαστικής Βιομάζας στις αγροτοβιομηχανίες) http://agroinlog-h2020.eu, στο πλαίσιο των οποίων σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η ερευνητικού χαρακτήρα επίδειξη, τον κεντρικό συντονισμό και την επιστημονική καθοδήγηση της οποίας είχε το Ινστιτούτο Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Τα γενικά συμπεράσματα δεν διαφοροποιούνται από εκείνα της προηγούμενης εβδομάδας, γεγονός που, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμά Κουτσουπιά, ο οποίος και είχε την προσωπική επίβλεψη της δράσης, «μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για την μελλοντική εφαρμογή ενός ευρύτατου προγράμματος, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Αιτωλοακαρνανίας».

Ο κ. Κουτσουπιάς εξηγεί ότι αυτό απαιτεί ολοκληρωμένο σχεδιασμό και αρκετές ακόμη δοκιμές, εκτιμά ωστόσο ότι είναι εφικτό:

«Στην Ένωση Αγρινίου επενδύουμε στην έρευνα και στην καινοτομία. Αναζητάμε τρόπους επίλυσης των πρακτικών ακόμη προβλημάτων που οι παραγωγοί έχουν να αντιμετωπίσουν στις εκμεταλλεύσεις τους, δίνουμε ασφαλείς διεξόδους και προσπαθούμε πάντα να συμβάλουμε στην ίδια την αναβάθμιση του αγροτικού χώρου. Σήμερα, έχοντας μαζί μας τους πλέον αρμόδιους να μας καθοδηγήσουν, βάζουμε τα θεμέλια και κάνουμε το πρώτο βήμα, ώστε, με τις κατάλληλες επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν, να μπορέσουμε σύντομα να καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση και να περάσουμε στην υλοποίηση του σχεδιασμού μας για την ενεργειακή αξιοποίηση κλαδεμάτων και εκριζώσεων, που μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονται ως άχρηστα υπολείμματα, που όχι μόνο κάποιο όφελος δεν έχουν για τον παραγωγό, αλλά, αντίθετα, εκτός του ότι ο τρόπος διαχείρισής τους, η καύση δηλαδή, επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον, έχει κόστος, απαιτεί δε πολύ κόπο και πολύ χρόνο». 

Υπενθυμίζουμε ότι οι μόνιμες καλλιέργειες στην Αιτωλοακαρνανία (ελιές, εσπεριδοειδή, οπωροφόρα, αμπέλια, κτλ) καταλαμβάνουν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, κατά συνέπεια η αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού της βιομάζας που οι χιλιάδες τόνοι των υπολειμμάτων μπορούν να παράγουν, μετατρέπει αυτόματα αυτό που σήμερα αποτελεί πρόβλημα, σε συγκριτικό πλεονέκτημα για την αγροτική οικονομία, που αποτελεί βασικό πυλώνα στήριξης συνολικά της τοπικής οικονομίας.

Τα έργα uP_running και AGROinLOG χρηματοδοτούνται από το φιλοπεριβαλλοντικό Πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020".

Όπως επισημαίνει η εκπρόσωπος του ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ κα. Τίνα Παπασιδέρη, γενικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι να επωφεληθεί από τις δυνατότητες των αγροτικών ξυλώδους υπολειμμάτων ως πηγή ενέργειας, καθώς και να αποδείξει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας νέων εφοδιαστικών αλυσίδων και επιχειρηματικών μοντέλων που θα επέτρεπαν τη χρήση τους.

Απ’ την πλευρά του, ο επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ, χημικός μηχανικός κ. Μανώλης Καραμπίνης σημειώνει ότι πρόκειται για δράσεις που πιλοτικά για πρώτη φορά εφαρμόζονται, τονίζοντας ότι αφορούν έναν αναξιοποίητο ενεργειακό πόρο, που μπορεί πράγματι να δώσει ώθηση στην αγροτική οικονομία και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Η Ένωση Αγρινίου με την ανάπτυξη εργαλείων, οδικών χαρτών, κατευθυντήριων γραμμών και τεχνικών υλικών και λύσεων επ’ ωφελεία του τόπου, πρωτοπορώντας και στην πρόκληση της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας των κλαδεμάτων, αποδεικνύει ότι το «Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία – Επενδύουμε στο μέλλον», δεν είναι απλά ένα σύνθημα, αλλά η πλήρους περιεχομένου φιλοσοφία του Συνεταιρισμού. 

Η Ένωση Αγρινίου, έχει εγκαίρως ολοκληρώσει κάθε σχετική διαδικασία, χωρίς να υπάρξει το παραμικρό λάθος ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που θα οδηγούσε σε καθυστέρηση πληρωμών.

Το πρόβλημα που υπάρχει οφείλεται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες μας, στο γεγονός της εκπρόθεσμης υποβολής βεβαιώσεων πληρωμής περίπου 150 παραγωγών, από άλλα γραφεία.

Η ΔΑΟΚ, που έχει ολοκληρώσει τους ελέγχους και το σύνολο των δικών της υποχρεώσεων, αναμένει την απόφαση του υπουργείου, προκειμένου να γίνουν συνολικά οι πληρωμές.

Στο ερώτημα «γιατί δεν πληρώνονται οι υπόλοιποι, αυτοί που είναι καθ’ όλα εντάξει», οι απαντήσεις που δίνουν οι αρμόδιοι είναι αυτό δεν μπορεί να γίνει, πριν το υπουργείο αποφασίσει για το τι θα κάνει με τους ενιστάμενους.

Πηγή: e-ea.gr

Τι δήλωσαν τα μέλη του Δ.Σ. της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ μετά τη συγκρότησή τους σε Σώμα

 

Σε κλίμα αισιοδοξίας για τη νέα εποχή που μόλις εγκαινιάστηκε στο Συνεταιριστικό Κίνημα της χώρας, πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες στη ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, με το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο να συγκροτείται σε Σώμα και να δεσμεύεται από την πρώτη στιγμή ότι θα εργαστεί για να υπερασπιστεί και να διαφυλάξει την ίδια την έννοια του Συνεργατισμού στον αγροτικό χώρο, με πίστη στις Συνεταιριστικές Αρχές και με κύριο προσανατολισμό την ουσιαστική και έμπρακτη υποστήριξη των μελών του νέου φορέα, οργανώσεων και φυσικών προσώπων που τις συγκροτούν, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας με απόλυτη παμψηφία:

Πρόεδρος εκλέγεται ο κ. Παύλος Σατολιάς

Α’ Πρόεδρος εκλέγεται ο κ. Γεώργιος Ανέστης

Β΄ Αντιπρόεδρος εκλέγεται ο κ. Αθανάσιος Σωτηρόπουλος

Γενικός Γραμματέας εκλέγεται ο κ. Θωμάς Κουτσουπιάς

Ταμίας εκλέγεται ο κ. Παναγιώτης Παπαγεωργίου

Μέλη: Βαϊόπουλος Γεώργιος, Γεωργάκης Σταμάτιος, Γκούφας Γεώργιος, Γωνιωτάκης Γεώργιος, Ιορδανίδης Θεόδωρος, Καλλίμωρος Γεράσιμος, Κατσάρας Πασχάλης, Κιτσικίδης Λάζαρος, Κουγιουμουτζής Εμμανουήλ, Μάζος Ηλίας, Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος, Πατσιούρας Νικόλαος, Προκοβάκης Νικόλαος, Ραψανιώτης Αγησίλαος, Τζαβάρας Κωνσταντίνος, Τσιώνης Γεώργιος.

Για την Eκτελεστική Eπιτροπή, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας εκλέγονται με απόλυτη παμψηφία:

ο κ. Παύλος Σατολιάς, ο κ. Γεώργιος Ανέστης, ο κ. Αθανάσιος Σωτηρόπουλος, ο κ. Θωμάς Κουτσουπιάς, ο κ. Γκούφας Γεώργιος, ο κ. Πατσιούρας Νικόλαος και ο κ. Μάζος Ηλίας,

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, με πρώτο υπογράφοντα τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο κ. Παύλο Σατολιά, έδωσαν στη δημοσιότητα κοινή δήλωση στην οποία, αφού ευχαριστούν τους συμμετέχοντες και τους συγχαίρουν για την άψογη διαδικασία, αναφέρουν:

«Στο νέο ξεκίνημα έχουμε ως αφετηρία την οχτώ και πλέον δεκαετιών κληρονομιά της ΠΑΣΕΓΕΣ και τη συλλογική, ομόθυμη υπόσχεσή μας να εργαστούμε ώστε η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ να γίνει το όχημα ασφαλούς μετάβασης στη νέα εποχή, οι προκλήσεις της οποίας δεν επιτρέπουν την παραμικρή παρέκκλιση από τις καταστατικές αρχές μας και τη διαρκή προσπάθεια διαμόρφωσης συνθηκών, που θα επιτρέψουν στους Συνεταιρισμούς μέλη μας και στους παραγωγούς τις χώρας να ανταπεξέλθουν στο οικονομικά ασφυκτικό, άκρως ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ιδρύθηκε για να κρατήσει ψηλά τη σημαία του Συνεταιριστικού χώρου, μη αποδεχόμενη αλλοίωση του χαρακτήρα που εκ των πραγμάτων οφείλει να έχει ο κεντρικός φορέας που στο εξής θα εκπροσωπεί τους συνεταιρισμούς και τους έλληνες αγρότες στις κεντρικές πανευρωπαϊκές αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις Copa και Cogeca, αλλά και μέσω αυτών στις σχετικές με τον αγροτικό χώρο συμβουλευτικές επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου διαμορφώνονται οι συσχετισμοί για τις εξελίξεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και κρίνεται η τύχη πολλών αγροτικών προϊόντων.

Καλούμε επίσης και όλες τις υπόλοιπες αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις να γίνουν μέλη μας ώστε όλοι μαζί, συλλογικά να πορευθούμε και να αλλάξουμε το μέλλον του έλληνα αγρότη. Ξεκινάμε με τη φιλοδοξία να υπηρετήσουμε το χώρο, με σεβασμό στην ιστορία και στο όραμα κάθε μέλους μας ξεχωριστά, πρωτίστως δε στο συλλογικό όραμα της επανεκκίνησης της αγροτικής οικονομίας του τόπου.

Προς τούτο, το αμέσως επόμενο διάστημα θα κατατεθεί ο οδικός χάρτης των πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων, η επεξεργασία των οποίων ξεκινά από σήμερα».

Πηγή: e-ea.gr

Οργανοληπτική αξιολόγηση της ελιάς

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθορίζουν την ποιότητα της επιτραπέζιας ελιάς σχετίζονται με την ασφάλεια του τελικού προϊόντος, καθώς επίσης και με τα διατροφικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

Παρακολουθήστε στο βίντεο που ακολουθεί ολόκληρη την ομιλία του Επίκουρου Καθηγητή του ΓΠΑ, Ευστάθιου Πανάγου, στο πλαίσιο της Ημερίδας που διοργάνωσε η Ένωση Αγρινίου με θέμα "Ελιά: Ανάπτυξη στην Αιτωλοακαρνανία. Προοπτικές, Προτάσεις και Λύσεις".
Η σημασία που δίνουν οι καταναλωτές στα παραπάνω ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρει σημαντικά, αν και η ασφάλεια του προϊόντος είναι παράγοντας υψηλής προτεραιότητας που πρέπει πάντοτε να εξασφαλίζεται.

Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντικό παράγοντα επιλογής ενός τροφίμου από τον καταναλωτή και βασίζονται στην αξιολόγηση της εμφάνισης, οσμής, γεύσης, υφής μέσω των αισθητηρίων οργάνων.

Παρά τις συστηματικές ερευνητικές προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο, δεν είναι μέχρι στιγμής δυνατός ο προσδιορισμός της οργανοληπτικής ποιότητας ενός τροφίμου με τη χρήση μόνο αναλυτικών οργάνων. Μόνο οι ανθρώπινες αισθήσεις είναι ικανές να περιγράψουν επιτυχώς τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ενός τροφίμου.

Ως αποτέλεσμα, η μέθοδος για την οργανοληπτική αξιολόγηση των τροφίμων έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια με την εφαρμογή, μεταξύ των άλλων, ειδικών τεχνικών στατιστικής ανάλυσης για την επεξεργασία των δεδομένων.

Πηγή: e-ea.gr

 

Προβλήματα εντοπίζονται κυρίως σε κηπευτικά, ακτινίδια και δαμάσκηνα στην περιοχή της Νεάπολης.

Περιορισμένες φαίνεται πως είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες μετά τη σφοδρή χαλαζόπτωση που έπληξε για λίγα λεπτά την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, χθες το απόγευμα. Οι αναγγελίες ζημιών στους τοπικούς ανταποκριτές του ΕΛΓΑ μέχρι αυτή την ώρα αφορούν σε καλλιέργειες κηπευτικών, ακτινιδίων και δαμάσκηνων, με το πρόβλημα να εστιάζεται κυρίως στη Δ.Ε. Νεάπολης, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον ΕΛΓΑ Αγρινίου.

Οι παραγωγοί τυπικά θα πρέπει να αναφέρουν τη ζημιά μέσα στα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, χωρίς να τους αποκλείεται η δυνατότητα να το κάνουν και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η δήλωση ζημιάς ωστόσο, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο από την ημέρα που θα αναγγελθεί στους ανταποκριτές. Οι αυτοψίες σε καλλιέργειες που έχουν μέχρι και σήμερα δηλωθεί ζημιές, αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο από τους εκτιμητές του ΕΛΓΑ.


Πηγή: e-ea.gr

Με πρωτοβουλία του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (K.Y.A.), με την οποία τροποποιούνται η Κ.Υ.Α. 146896/2014 και αφορά στις διαδικασίες έκδοσης αδειών χρήσης ύδατος και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, καθώς και η ΚΥΑ 145026/2014 που αφορά στην εγγραφή των υδροληψιών στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας.

Με την τροποποίηση αυτή πραγματοποιείται περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των σημείων υδροληψίας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και η εποπτεία των αντλούμενων ποσοτήτων ύδατος γίνεται μέσα από το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ).

Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την εξοικονόμηση των υπόγειων υδατικών πόρων που έχουν στρατηγική σημασία για τη χώρα και δέχονται σήμερα ισχυρές πιέσεις. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας προκαταρκτικών γεωτρήσεων για τη διερεύνηση της καταλληλότητας του ύδατος, ποσοτική και ποιοτική.

Επίσης, απεμπλέκεται η αδειοδοτούσα αρχή και οι υπηρεσίες υποδοχής (ΟΤΑ Α και Β βαθμού) από την επίλυση ιδιωτικών διενέξεων, ενώ εξειδικεύεται ο τρόπος αδειοδότησης χρήσης ύδατος από επιφανειακά υδατικά συστήματα με υψηλή ένταση πίεσης, λόγω απολήψεων. Επιπλέον, ρυθμίζονται οι διοικητικές κυρώσεις, καθώς και η διαδικασία αίτησης θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής κατά των αποφάσεων επιβολή των διοικητικών προστίμων.

Στην νέα ΚΥΑ υπάρχουν προβλέψεις για τις περιπτώσεις ηλεκτροδότησης νέων εγκαταστάσεων άντλησης ύδατος αγροτικής χρήσης, όπου απαιτείται υποβολή στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών στοιχείων (Δελτίο Νο1). Και, βέβαια, υπάρχει πρόνοια για τους κατόχους εγκαταστάσεων αγροτικής χρήσης στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, λόγω οφειλών, και συνεχίζουν να διατηρούν αγροτική εκμετάλλευση παραγωγικού χαρακτήρα και για περιπτώσεις αλλαγής χρήστη.

Όλοι όσοι κάνουν χρήση ύδατος από γεωτρήσεις, πηγάδια, πηγές, ποτάμια, λίμνες, παράκτια και μεταβατικά ύδατα για οποιαδήποτε χρήση και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας χρήσης, καλούνται να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή φακέλου αδειοδότησης χρήσης ύδατος, με την οποία θα γίνεται ταυτόχρονα και η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας. Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αγρινίου αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών και την υποβολή των σχετικών φακέλων, διεκπεραιώνοντας την όλη διαδικασία στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Το Τμήμα Αγροτικών Μελετών, με εμπειρία και άρτια οργάνωση, παρακολουθεί την εξέλιξη κάθε αίτησης και παρεμβαίνει διορθωτικά, όπου χρειάζεται, προλαμβάνοντας πιθανά προβλήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23 ή να επικοινωνούν στο 2641.0.69027.

Πηγή: e-ea.gr

Σελίδα 1 από 4

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία