Αγγελίες    Επικοινωνία

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 917

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του ότι από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, ανακοινώνονται τα εξής σχετικά με την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες:

Υπογράφηκε, σήμερα, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργική Απόφαση για την αναστολή καταβολής δόσεων δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες, κατόπιν θετικής εισήγησης της Υποεπιτροπής του Άρθρου 6 του Ν. 2322/1995 και ομόφωνης απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής του Άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, αλλά και κατόπιν διαβούλευσης με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψιν οι διατάξεις του Ενωσιακού Δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων και ανταγωνισμού.

Απώτερος στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας, από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου, είναι να δοθεί μια προσωρινή οικονομική ελάφρυνση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν δανειοδοτηθεί με την εγγύησή του, για να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έτσι ώστε, όντας απαλλαγμένοι από την υποχρέωση καταβολής του χρεολυσίου των προαναφερόμενων δόσεων και εκμεταλλευόμενοι το γενικότερο πλαίσιο σταθεροποίησης και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας, να μπορέσουν, σε βάθος χρόνου, να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Η εν λόγω Υπουργική Απόφαση καλύπτει την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα και στους δανειολήπτες εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων να αιτηθούν την αναστολή καταβολής δόσεων, επί ίσοις όροις και κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα στα μη εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο δάνεια, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύματος και δανειολήπτη, χωρίς να επέρχεται αύξηση της ήδη ανειλημμένης εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων, δεδομένου ότι, στην παρούσα φάση και για τα προσεχή έτη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής, το όριο παροχής νέων εγγυήσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι ρυθμίσεις παλαιότερων δανείων, είναι μηδενικό.

Ειδικότερα και κωδικοποιημένα, σύμφωνα με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση:

Παρέχεται η ευχέρεια σε όσες επιχειρήσεις και όσους επαγγελματίες το επιθυμούν να τύχουν αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31.12.2013 έως 31.12.2014, με μόνη υποχρέωση από μέρους τους την καταβολή του συνόλου των τόκων που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα της αναστολής.

Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.

Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν, λόγω της ως άνω αναστολής, βαρύνουν εξολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31.07.2014.

Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30.11.2014.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης οι κατά περίπτωση «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», οι οποίες θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από τις τράπεζες για τη ρύθμιση των δανείων των νοικοκυριών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους. Η εξόφληση θα γίνεται με μικρότερες και λιγότερο επαχθείς δόσεις, μεγαλύτερης διάρκειας.

Πλέον, οι τράπεζες και οι δανειολήπτες θα συνεννοούνται και θα προχωρούν σε διευθέτηση των οφειλών με τέτοιο τρόπο ώστε οι οικογένειες να μην ασφυκτιούν. Πιο συγκεκριμένα: σύμφωνα με έρευνα που έκανε η ΕΛΣΤΑΤ σε 3.577 νοικοκυριά, κατέγραψε τα έξοδα που χρειάζονται για να ζήσουν. Πρόκειται για καθαρά ποσά, δηλαδή όπως προκύπτουν μετά την αφαίρεση φόρων και εισφορών.

Ποιες είναι οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης σύμφωνα με το υπουργείο

 • για ένα άτομο οι εύλογες μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης ανάλογα με την ομάδα που ανήκει είναι από 537 ευρώ έως 682 ευρώ,
 • για ένα ζευγάρι από 906 ευρώ έως 1.160 ευρώ,
 • για έναν ενήλικα με ένα παιδί από 758 ευρώ έως 962 ευρώ,
 • για ένα ζευγάρι με ένα παιδί από 1.126 ευρώ έως 1.440 ευρώ,
 • για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά 1.347 ευρώ έως 1.720 ευρώ,
 • για ένα ζευγάρι με δυο παιδιά και επιπλέον εξαρτώμενο μέλος από 1.555 ευρώ έως 2.016 ευρώ
 • για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά από 1.568 ευρώ έως 2000 ευρώ
 • για ζευγάρι με τρία παιδιά και ένα εξαρτώμενο μέλος από 1.776 ευρώ έως 2.296 ευρώ, και
 • για ζευγάρι με 4 παιδιά 1788 ευρώ έως 2.280 ευρώ.

Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης έγινε από εμπειρογνώμονες των υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών και στηρίχθηκε στα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) που διενεργείται κάθε χρόνο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η έρευνα αυτή συγκεντρώνει αναλυτικές πληροφορίες από αντιπροσωπευτικό δείγμα νοικοκυριών της χώρας ανεξάρτητα από το αν έχουν δάνειο ή όχι, σχετικά με τις δαπάνες διαβίωσής τους.

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά ταξινομούνται σε ομάδες ανάλογα με το ποσό απαραίτητα είναι για τη διαβίωση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ειδική διεθνής κλίμακα ταξινόμησης (COICOP).

Το μηνιαίο σύνολο των δαπανών αυτών θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς, ώστε να αξιολογείται η δυνατότητα κάθε οφειλέτη να εξυπηρετεί τις δανειακές του υποχρεώσεις, με βάση το εισόδημα του και αφού καλύψει τις ανάγκες διαβίωσής του. Μέσω αυτού του πλαισίου επιδιώκεται η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών μεταξύ δανειοληπτών και τραπεζών, και παρέχεται ένας μπούσουλας ώστε να οι δύο πλευρές να καταλήγουν σε κοινά αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις ως προς την εξυπηρέτηση των δανείων.

Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης αναφέρονται στα έξοδα που κάνει ένα νοικοκυριό πέραν αυτών που απαιτούνται για την εξασφάλιση κατοικίας. Συνεπώς το ποσό του ενοικίου για την εξασφάλιση πρώτης κατοικίας, προστίθεται ξεχωριστά στα οικονομικά στοιχεία που δηλώνει ο δανειολήπτης. Κάθε νοικοκυριό αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές ανάγκες.

Πώς γίνεται ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών

Γι' αυτό και ο προσδιορισμός των εύλογων δαπανών, θα γίνεται σε εξατομικευμένη βάση, με χρήση ειδικών συντελεστών στάθμισης ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού.

1η ομάδα: αφορά τις πιο βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού, οι οποίες περιλαμβάνεται η διατροφή, η ένδυση και υπόδηση, τα λειτουργικά έξοδα κατοικίας, η μετακίνηση, η επισκευή και συντήρηση επίπλων και οικιακού εξοπλισμού, τα είδη οικιακής κατανάλωσης και ατομικής φροντίδας, η ενημέρωση και μόρφωση, οι υπηρεσίες τηλεφωνίας και ταχυδρομείων, τα είδη και οι υπηρεσίες υγείας, οι υπηρεσίες εκπαίδευσης, οι υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας και οι οικονομικές υπηρεσίες.

2η ομάδα: περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες εστίασης.

3η ομάδα: περιλαμβάνει επιπλέον διαρκή αγαθά και συσκευές

4η ομάδα: περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνες για κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και καπνού, αεροπορικές μετακινήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού.

Παράλληλα οι τράπεζες θα πρέπει να μπορούν να προτείνουν και άλλου είδους ρυθμίσεις, συνυπολογίζοντας:

 • Την οικονομική κατάσταση
 • Το συνολικό ύψος και τη φύση των χρεών
 • Την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής
 • Την προβλεπόμενη και αναμενόμενη ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη

 

 

iefimerida.gr

Του Κωνσταντίνου Μαριόλη

Στα ήδη αναδιαρθρωμένα δάνεια, αλλά και σε αυτά που μπαίνουν σε ρύθμιση από τις νέες τραπεζικές υπερδιευθύνσεις που έχουν επωμιστεί τη διαχείριση των προβληματικών χορηγήσεων, ρίχνει το βάρος η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA), στο πλαίσιο της πρώτης και κρισιμότερης φάσης των ελέγχων για τα πανευρωπαϊκά stress tests. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η αξιολόγηση της ποιότητας του ενεργητικού (Asset Quality Review) της EBA “πατάει” πάνω στη μελέτη της BlackRock και στα αποτελέσματα της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά παράλληλα εστιάζει στις χορηγήσεις που έχουν υποστεί αναδιάρθρωση. Γιατί αυτά εκτιμάται ότι είναι τα δάνεια που πρέπει να βρίσκονται συνεχώς υπό παρακολούθηση.
Σημειώνεται ότι η ΕΚΤ, μέσω της EBA, έχει ήδη αρχίσει να ελέγχει την κατάσταση των τραπεζικών ισολογισμών σε δείγματα πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που έλεγξε η BlackRock. “Μέσα σε λίγους μήνες περνάμε ακριβώς την ίδια διαδικασία, μόνο που αυτή τη φορά μας ζητάνε πολύ περισσότερους φακέλους από κάθε κατηγορία δανείων”, δηλώνει στο Capital.gr, αρμόδιο τραπεζικό στέλεχος.
Η καθ’ ύλην αρμόδια για το συγκεκριμένο θέμα, επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), Ντανιέλ Νουί, δήλωσε σε προχθεσινή της συνέντευξη ότι η ΤτΕ έχει καταβάλει την καλύτερη δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αξιολογήσει σωστά την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών.
Αναλυτές, από την πλευρά τους εκτιμούν ότι η έκταση που θα λάβουν οι αναδιαρθρώσεις δανείων μέσα στους επόμενους μήνες είναι τέτοια που μπορεί βελτιώσει σημαντικά αλλά και να επιδεινώσει στον ίδιο βαθμό τους τραπεζικούς ισολογισμούς ενόψει της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η εκτίμηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν λάβει κανείς υπόψη την προσπάθεια των νέων υπερδιεύθυνσεων που έχουν στόχο να “αναβιώσουν” το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό δανείων.
Όπως αναφέρουν κοινοτικές πηγές, η EBA δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη στη μελέτη στην οποία βασίστηκαν τα εγχώρια stress tests, ωστόσο δεδομένου ότι η πανευρωπαϊκή αξιολόγηση θα γίνει σε μεγαλύτερο δείγμα δανείων θέλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις χορηγήσεις εκείνες που κινδυνεύουν να ξαναγίνουν... κόκκινες. Άλλωστε, σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τα δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί ξεπερνούν το 10% του συνόλου των δανειακών χαρτοφυλακίων, ήτοι τα 22 δισ. ευρώ.
Το συγκεκριμένο στοιχείο ανέλυσε σε πρόσφατη έκθεσή της η Bank of America Merrill Lynch, λέγοντας ότι το ποσοστό των αναδιαρθρωμένων δανείων στις ελληνικές τράπεζες είναι τόσο μεγάλο που ενδεχόμενες νέες προβλέψεις από ήδη ρυθμισμένα δάνεια θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν το όφελος από την εξασθένιση του φαινομένου δημιουργίας νέων NPLs.

Στο μεταξύ, στις τράπεζες αισιοδοξούν σε ότι αφορά στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και παράλληλα για την πορεία των χορηγήσεων που έχουν ρυθμιστεί και βρίσκονται σε “watchlist” για ένα έτος. Όπως δηλώνουν στο Capital.gr τραπεζικά στελέχη, η γενικότερη εικόνα σήμερα είναι πολύ πιο θετική σε σύγκριση με πριν από ένα εξάμηνο. Όχι τόσο σε επίπεδο πραγματικών αποτελεσμάτων με λογιστικό... αποτύπωμα όσο από πλευράς προοπτικής.

“Σήμερα είμαστε σαφέστατα πιο αισιόδοξοι. Βλέπουμε να περιορίζεται συνεχώς η δημιουργία νέων επισφαλειών, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα από τις ενέργειες των εξειδικευμένων τμημάτων για τα NPLs θα φανούν σύντομα”, επισημαίνει στέλεχος που ασχολείται με τη διαχείριση προβληματικών χορηγήσεων.

Η EBA δεν έχει κάνει ακόμη γνωστές όλες τις παραμέτρους των stress tests, κάτι που αναμένεται να συμβεί μέσα στον Απρίλιο, ωστόσο όπως τόνισε χθες και ο πρόεδρος της Τρ. Πειραιώς κ. Μιχ. Σάλλας, οι τράπεζες εκτιμούν πως η προσέγγιση της Τράπεζας της Ελλάδος ήταν πολύ συντηρητική και ότι η κεντρική Αρχή έχει λάβει προβλέψεις ώστε η μεθοδολογία της να είναι συμβατή με αυτή της ΕΚΤ. Οι έλεγχοι στους τραπεζικούς ισολογισμούς αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Ιούνιο, όταν και θα ξεκινήσει η επόμενη φάση της άσκησης με αποκορύφωμα στα τέλη Οκτωβρίου όταν θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των stress tests, πριν αναλάβει η ΕΚΤ την άμεση εποπτεία των 128 τραπεζών στις 4 Νοεμβρίου.

Πηγή:www.capital.gr

«Κούρεμα» στα καθυστερούμενα δάνεια των επιχειρήσεων φέρνουν οι νέες ρυθμίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας τραπεζών-δανειοληπτών.

Συγκεκριμένα μία από τις λύσεις οριστικής διευθέτησης που προτείνει ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η αντικατάσταση παλαιού δανείου με νέο, μικρότερου υπολοίπου.

Αυτό με απλά λόγια σημαίνει «κούρεμα» της οφειλής, ώστε ο δανειολήπτης να μπορέσει να αποπληρώσει το υπόλοιπο ποσό.

Μάλιστα, τα τραπεζικά στελέχη παραδέχονται πως σε «ακραίες περιπτώσεις, όπου ο δανειολήπτης δεν έχει άλλη ακίνητη περιουσία, και παράλληλα έχει απολέσει σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός του» (μείωση του τζίρου του κλπ), υπάρχει το ενδεχόμενο «κουρέματος» της οφειλής.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μπορεί υπό προϋποθέσεις το «κούρεμα» να φτάσει μέχρι το 25% της οφειλής. Και σ’ αυτό θα περιλαμβάνεται και η κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων τόκων.

Διαβάστε αναλυτικά το δημοσίευμα

aftodioikisi.gr

 

 

Σελίδα 12 από 12

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία