Αγγελίες    Επικοινωνία

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65

Στο Ν.4036/2012 σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά και την ορθολογική χρήση τους, προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η θέσπιση Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη μείωση των κινδύνων και των επιπτώσεων από τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων στην υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον.

Στα πλαίσια των παραπάνω κατευθύνσεων, εκδόθηκαν οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι χρήστες γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα παρακάτω:

 1. Χρήση των γεωργικών φαρμάκων

Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει: 

α. Να είναι εγκεκριμένα για το σκοπό που εφαρμόζονται.

β. Να τηρούνται πιστά τα αναγραφόμενα στις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασία τους ως προς τη δοσολογία, το χρόνο ψεκασμού, τον όγκο του ψεκαστικού διαλύματος, το μεσοδιάστημα ψεκασμών, την απόσταση από επιφανειακά και υπόγεια νερά.

γ. Να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά τον ψεκασμό (φόρμα, μάσκες, γάντια, μπότες).

δ. Τα κενά δοχεία των συσκευασιών να συλλέγονται και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη συσκευασία τους:

 • Τριπλό ξέπλυμα, με το νερό ξεπλύματος να ρίχνεται στο ψεκαστικό υγρό
 • Τρύπημα των κενών ξεπλυμένων δοχείων
 • Προς αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, τα κενά πλαστικά δοχεία σε καμία περίπτωση δεν καίγονται.

Τα νόμιμα γεωργικά φάρμακα πρέπει να φέρουν πάντα ετικέτα στην ελληνική γλώσσα και αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Κάθε γεωργικό φάρμακο με ετικέτα ξενόγλωσση είναι παράνομο.

Οι παραγωγοί θα πρέπει να ενημερώνονται από τον υπεύθυνο επιστήμονα του καταστήματος προμήθειας των γεωργικών φαρμάκων και είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα αναγραφόμενα στην ετικέτα τους.

Η χρήση γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες χρήστες που κατέχουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή από κατόχους τίτλου σπουδών, που επέχει θέση του ανωτέρω αναφερόμενου πιστοποιητικού.

Με το Ν. 4235/2014, θεσπίστηκε η απαίτηση συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμπορία τους από καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

Η συνταγή χρήσης εφαρμόζεται μόνο στα γεωργικά φάρμακα, που είναι φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μάλιστα μόνον στα επαγγελματικής χρήσης.

Δεν απαιτείται στα ερασιτεχνικής χρήσης φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ούτε στα βιοκτόνα.

Τα ψεκαστικά μηχανήματα πρέπει: 

 • Να είναι πιστοποιημένα από εξουσιοδοτημένους Σταθμούς Επιθεώρησης,
 • Nα καθαρίζονται αμέσως μετά από κάθε εφαρμογή εκτός κατοικημένων χώρων, σε τμήμα αγρού με βλάστηση που δεν προορίζεται για κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα και μακριά από αυλάκια ή άλλες πηγές νερού και
 • Nα συντηρούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.
 1. Σωστή αποθήκευση
 • Φροντίζουμε να μην έχει περάσει ο χρόνος λήξης των φυτοφαρμάκων που έχουμε στην αποθήκη μας.
 • Διατηρούμε τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά, τρόφιμα και ζωοτροφές.
 • Τα ζιζανιοκτόνα τα αποθηκεύουμε χωριστά από τα υπόλοιπα γεωργικά φάρμακα, τα λιπάσματα και τους σπόρους.
 • Διατηρούμε σε καλή κατάσταση την ετικέτα και δεν αλλάζουμε την αρχική συσκευασία των φαρμάκων.
 1. Καταγραφή χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

Η χρήση των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να καταχωρείται σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο γίνεται καταχώρηση:

 • Της ονομασίας του φυτοφαρμάκου,
 • Του χρόνου και της δόσης εφαρμογής,
 • Της καλλιέργειας και της τοποθεσίας στην οποία χρησιμοποιήθηκε.

Το αρχείο πρέπει να διατηρείται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Από το αρχείο μπορεί να ελεγχθεί και το κατάστημα από το οποίο έγινε η προμήθεια των γεωργικών φαρμάκων. Το κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων από το οποίο αγοράζουμε τα γεωργικά φάρμακα, πρέπει να έχει γνωστοποιήσει με αναγγελία την έναρξη εμπορίας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και στη συνέχεια, ύστερα από σχετικό έλεγχο, χορηγείται από την ίδια υπηρεσία βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.

 1. Μέτρα προστασίας των μελισσών

Τα γεωργικά φάρμακα που είναι επικίνδυνα για τις μέλισσες φέρουν σχετικές ενδείξεις επί της ετικέτας τους και μπορούν εύκολα να ενημερωθούν οι χρήστες των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να λάβουν τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους μελισσοκόμους της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι μέλισσες των οποίων ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό, σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού, έτσι ώστε οι μελισσοκόμοι να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσών.

Μετά την επιλογή του πλέον κατάλληλου γεωργικού φαρμάκου, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω μέτρα προστασίας των μελισσών:

 • Πρέπει να ελέγχεται η παρουσία και δραστηριότητα μελισσών στο χωράφι. Τονίζεται ότι το μελίτωμα που παράγουν οι αφίδες είναι ελκυστικό για τις μέλισσες.
 • Πρέπει να εφαρμόζονται πιστά τα οριζόμενα επί της συσκευασίας του γεωργικού φαρμάκου, όσον αφορά τις μέλισσες.
 • Απαγορεύεται η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων που αναφέρουν επί της συσκευασίας τους επικινδυνότητα στις μέλισσες, όταν η καλλιέργεια ή τα ζιζάνια είναι ανθισμένα, εκτός εάν άλλως αναφέρουν οι οδηγίες χρήσης του γεωργικού φαρμάκου.
 • Συνιστάται ψεκασμός τις βραδινές ώρες, όταν οι μέλισσες έχουν σταματήσει να πετάνε, καθώς αυτό επιτρέπει να περάσουν μερικές ώρες για να στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό.
 • Εάν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνιστάται να γίνεται νωρίς το πρωί .
 • Αποφεύγεται η δημιουργία μετακινούμενου ψεκαστικού νέφους.
 1. Έλεγχοι για τα φυτοφάρμακα

Ο έλεγχος της ορθής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων γίνεται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές:

α. Με την συλλογή φύλλων και τμημάτων φυτών και έλεγχος σε ειδικό εργαστήριο. Τα ευρήματα από την δειγματοληψία μπορεί να συγκριθούν και με το ημερολόγιο καταγραφής των γεωργικών φαρμάκων.

β. Με δειγματοληψία εδάφους για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

γ. Με δειγματοληψία ψεκαστικού διαλύματος και εργαστηριακό έλεγχο από τον οποίο διαπιστώνεται η δραστική ουσία και η συγκέντρωση (πυκνότητα) του διαλύματος. Τα αποτελέσματα εξετάζονται σε σχέση με την καλλιέργεια, δηλαδή εάν η δραστική ουσία που βρέθηκε στην ανάλυση, έχει έγκριση για την καλλιέργεια που έγινε ο ψεκασμός.

δ. Με δειγματοληψία σε συγκομισθέντα προϊόντα φυτικής προέλευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΚΑΝ.396/2005 για έλεγχο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων.

Προϊόντα - κυρίως νωπά οπωροκηπευτικά - με υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια ή με υπολείμματα μη εγκεκριμένων φυτοφαρμάκων, καταστρέφονται και επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στους υπεύθυνους.

Τέλος επισημαίνεται για πολλοστή φορά, ότι η μη ορθή χρήση των γεωργικών φαρμάκων μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία των καταναλωτών, των παραγωγών και να ζημιώσει ανεπανόρθωτα την αξιοπιστία των προϊόντων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον αγροτικό συνεταιρισμό ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, στην Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, στα υποκαταστήματα ή να επικοινωνούν στο 2641.0.69046 ή με το κατάστημα πώλησης φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων του Συνεταιρισμού, στο 2641.0.69009.

Πηγή: e-ea.gr

 

Κατανοώντας ότι η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων βλάπτει όχι μόνο την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και την υγεία των καταναλωτών αλλά και την ίδια την υγεία των αγροτών, το αρμόδιο υπουργείο θέσπισε την απαίτηση συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εμπορία τους από καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων.

Η συνταγή χρήσης γεωργικού φαρμάκου αποτελεί έγγραφη γνωμάτευση ως προς την αναγκαιότητα χρήσης και εκδίδεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για τη λιανική πώληση ενός ή περισσοτέρων γεωργικών φαρμάκων. Η εφαρμογή είναι υποχρεωτική από 19 Σεπτεμβρίου 2017 ενώ διατίθεται δωρεάν σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Για την ανάγκη ενημέρωσης  καθώς και για την ανάδειξη των προβλημάτων που έχουν προκύψει, όπως και προτάσεων βελτίωσης του μέτρου, ο Σύνδεσμος Γεωπόνων Νομού Αιτωλίας και Ακαρνανίας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας και το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας σας καλούν σε συνάντηση ενημέρωσης την Δευτέρα 18 Ιουνίου και ώρα 19:30 στο Ξενοδοχείο «Εσπέρια» στο Αγρίνιο.

Με αφορμή ερωτήσεις, παράπονα και έγγραφες καταγγελίες από μελισσοκόμους και κτηνοτρόφους στις οποίες έχει γίνει αποδεκτής η υπηρεσία μας, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω στους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων:

Απαγορεύεται η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων που αναφέρουν επί τις συσκευασίας τους επικινδυνότητα στις μέλισσες, όταν η καλλιέργεια ή τα ζιζάνια είναι ανθισμένα.

Να εφαρμόζονται πιστά τα ορισμένα επί της συσκευασίας του γεωργικού φαρμάκου, όσον αφορά τις μέλισσες και τα ζώα βοσκής.

Ο ψεκασμός πρέπει να διενεργείται σε μέρες και ώρες που μειώνεται η πιθανότητα έκθεσης ανθρώπων και ζώων σε μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος (αργά το απόγευμα). Εάν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός κατά την διάρκεια της ημέρας, συνιστάται να γίνεται νωρίς το πρωί ή όταν επικρατεί συννεφιά και δροσερές θερμοκρασίες.

Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να ενημερώνει εγγράφως τους κατοίκους, επαγγελματίες, εργαζόμενους και μόνιμους επισκέπτες της περιοχής όπου ενδέχεται να μετακινηθεί το ψεκαστικό νέφος και οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε αυτό σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από το χρόνο ψεκασμού.

Η ενημέρωση αφορά:

α) τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψεκασμού, (ημερομηνία και ώρα)

β) τη θέση της καλλιέργειας όπου πρόκειται να γίνει ψεκασμός,

γ) τα γεωργικά φάρμακα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (εμπορική ονομασία) και

δ) τη σήμανση τοξικότητας που αναγράφεται επί της συσκευασίας και τις αντίστοιχες φράσεις κινδύνου.

Η ενημέρωση των επαγγελματιών (ιδίως των μελισσοκόμων και των κτηνοτρόφων) οι οποίοι ενδέχεται να εκτεθούν σε μετακινούμενο ψεκασμό του γεωργικού φαρμάκου, πραγματοποιείται εγγράφως από τον επαγγελματία χρήστη και αφορά, πέραν των ανωτέρων αναφερόμενων και τις επιδράσεις στη δραστηριότητα τους που τυχόν αναγράφονται επί της συσκευασίας του γεωργικού φαρμάκου, το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί (π.χ η βόσκηση επιτρέπεται μετά Χ ημέρες αποτον ψεκασμό).

Το έντυπο Ενημέρωσης για την διενέργεια ψεκασμών με γεωργικά φάρμακα θα πρέπει να αναρτάται από τον επαγγελματία χρήστη σε επιτρεπόμενα σημεία από το νόμο κοντά στην καλλιέργεια που πρόκειται να ψεκαστεί, ώστε να επιτυγχάνεται η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

Οι κατ’ ελάχιστον αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται μεταξύ ζώνης ψεκασμού γεωργικών φαρμάκων και ειδικής περιοχής, ορίζονται σύμφωνα με Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων ως εξής:

Χώροι προστασίας

Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής με χαμηλή αερομεταφορά του ψεκαστικού νέφους

Εφαρμογή με νεφελοψεκαστήρες με εξαίρεση ηλεκτροστατικούς νεφελοψεκαστήρες

Σκευάσματα με εικονόγραμμα κινδύνου  ή

Σκευάσματα με εικονόγραμμα κινδύνου

Σκευάσματα χωρίς κανένα από τα προηγούμενα εικονογράμματα

Νοσοκομεία, ευαγή ιδρύματα, παιδικές χαρές, κατασκηνωτικοί χώροι και άλλες εγκαταστάσεις αναψυχής, σχολεία και εκπαιδευτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, δημόσια πάρκα

 

200 μέτρα

80 μέτρα

20 μέτρα

200 μέτρα

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στρατόπεδα, αρχαιολογικούς και τουριστικούς χώρους.

200 μέτρα

80 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

200 μέτρα

Κατοικίες εκτός σχεδίου πόλεως, οικισμού ή ζώνης

50 μέτρα

10 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

50 μέτρα

Κατοικίες εντός σχεδίου πόλεως, εντός οικισμού και εντός ζώνης

200 μέτρα

50 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

80 μέτρα

Χώροι αστικού πρασίνου (πλην πάρκων)

50 μέτρα

10 μέτρα

Χωρίς περιορισμό

200 μέτρα

 

Ενημερώνουμε τους επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων ότι σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4036/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε όποιον παραβαίνει τις ανωτέρω αποστάσεις επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.»

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τόσο ο κλάδος της γεωργίας όσο και η κλάδοι της μελισσοκομίας και της κτηνοτροφίας είναι εξίσου σημαντική για την οικονομία του τόπου μας και θα πρέπει όλοι να συνεργάζονται μεταξύ τους για το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα που αφορά την προστασία των καλλιεργειών, των μελισσών και των ζώων.

 

Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι σχετικά με την πιστοποίηση της γνώσης χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης του σχετικού πιστοποιητικού παραμένει 25 ευρώ έως τις 26 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με την 7716/89356/13-8-2015 ΚΥΑ, ενώ το ίδιο τέλος από τις 27 Νοεμβρίου 2015 διαμορφώνεται στα 50 ευρώ.

Υπογραμμίζεται δε ότι μετά την 26η Νοεμβρίου 2015, η λιανική πώληση γεωργικών φαρμάκων για επαγγελματική χρήση γίνεται εφόσον εξασφαλισθεί ότι η χρήση τους γίνεται από πρόσωπο ή υπό την επίβλεψη προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης των θεμάτων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Τα διαθέσιμα Κέντρα Εξετάσεων και οι Φορείς Παροχής Κατάρτισης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου ΥΠΑΠΕΝ και στο σύνδεσμο www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/elenxoi/20150818EgkekrimenoiForeis.xls

Επίσης, στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ και στο σύνδεσμο ppp-usercert.minagric.gr είναι διαθέσιμη δωρεάν ψηφιακή εφαρμογή για τον αυτοέλεγχο των γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

Τέλος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στο σύνδεσμο e-services.minagric.gr βρίσκεται η πλατφόρμα Ψηφιακών Υπηρεσιών και είναι διαθέσιμη για χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο συνταγογράφο για προαιρετική πιλοτική εφαρμογή, ενώ παρατείνεται η ολοκλήρωση της έως τις 26 Οκτωβρίου 2015. Μετά από τις 26 Νοεμβρίου 2015 καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση συνταγής χρήσης γεωργικού φαρμάκου.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/525-elenxoifitoprostateytikon/ethniko-sxe-drashs/1590-sxedio-drashs-gevrgikon-farmakon και στις Υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

Ξεκινούν από 24/08/15 οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την κατάρτιση και πιστοποίηση στις γνώσεις Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μεσολογγίου.

Το κόστος συμμετοχής στην διαδικασία ανέρχεται σε 25€ όσο ακριβώς το προβλεπόμενο παράβολο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι διάρκειας 12 ωρών.

Μετά το πέρας των μαθημάτων θα ακολουθούν γραπτές εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μεσολογγίου.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής τους στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μεσολογγίου, είτε ατομικά είτε μέσω αγροτικών συλλόγων ή συνεταιρισμών των οποίων είναι μέλη.

Η διαδικασία των μαθημάτων και των πιστοποιήσεων, αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 15/09/2015 και για τη συμμετοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μεσολογγίου κα Νικολέττα Γιαννοπούλου, στο τηλέφωνο 2631 0 27576.

 

Στα θρανία θα κληθούν να καθίσουν ξανά οι αγρότες προκειμένου αυτή τη φορά να επιμορφωθούν στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και ψεκαστικών μέσων. Σκοπός να αποκτήσουν την ανάλογη πιστοποίηση χωρίς την οποία δεν θα μπορούν να προμηθεύονται φυτοφάρμακα για τις καλλιέργειες τους.
Αν γυρίζαμε αρκετά χρόνια πίσω, για να κάνουμε μια βόλτα στα χωράφια, πολλοί θα πίστευαν ότι θα αντικρίζαμε σχεδόν την ίδια εικόνα. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι έτσι, αφού οι νέοι επιστήμονες που ασχολήθηκαν με τη γεωργία άλλαξαν κάτι πολύ σημαντικό. Την αντίληψη για την χρήση των φυτοφαρμάκων. Οι νεότεροι αγρότες να έχουν αρχίσει να λειτουργούν με περισσότερη υπευθυνότητα. Να αποφεύγουν την κατάχρηση φυτοφαρμάκων και η βιολογική γεωργία να κερδίζει έδαφος, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα τείνει να εξαλειφθεί.
Και επειδή πολλοί είναι εκείνοι που εξακολουθούν να τα εφαρμόζουν αλόγιστα αρκεί να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή παραγωγή, η πολιτεία έρχεται να βάλει τέρμα σε τέτοιες πρακτικές. Προκειμένου να τα περιορίσει άλλαξε τη νομοθεσία με παράλληλο έλεγχο στη συνταγογράφησή τους.

 

agronews.gr

Σελίδα 1 από 2

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία