Αγγελίες    Επικοινωνία

Η εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. ενημερώνει ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24/7/2019, εκπροσωπήθηκε ποσοστό της τάξης του 83% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Ομόφωνα, οι παριστάμενοι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν τις οικονομικές καταστάσεις και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους.

Επιπλέον, η 5η Τακτική ΓΣ αποφάσισε για τη χρήση του 2018: α) τη καταβολή μερίσματος 150.000 Ευρώ στους μετόχους και β) την επένδυση των υπόλοιπων κερδών σε μια σειρά από νέες αναπτυξιακές δράσεις της εταιρείας.

Επιπλέον, η ΓΣ αποφάσισε την αναμόρφωση της Επιτροπής Αγροτών και Αγροτικών Οργανώσεων σύμφωνα με την ακόλουθη σύνθεση:

Ανδρέας Δημητρίου, Πρόεδρος Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «Η ΠΙΝΔΟΣ»

Χρήστος Τσιχήτας, Πρόεδρος Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Γιώργος Τούμπος, Πρόεδρος Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου

Θανάσης Τσιοτίνας, Πρόεδρος Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας «Η Ένωση»

Μιχάλης Καμπιτάκης, Αντιπρόεδρος Ένωσης Σουλτανοπαραγωγών Κρήτης Α.Ε.

Γιώργος Γωνιωτάκης, Πρόεδρος Σταφιδικής Ένωσης Χανίων ΑΕΣ ΑΕ

Ματούλα Αϋφαντή, Πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Φαρσάλων «Φαρσάλων Γη»

Τάκης Πεβερέτος, Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας

Πέτρος Βισβάρδης, Διευθυντής Αγροτικού Ελαιουργικού Οινοποιητικού Σταφιδικού Συνεταιρισμού Ζακύνθου

Η Επιτροπή Αγροτών και Αγροτικών Συνεταιρισμών αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στον καθορισμού του νέου στρατηγικού πλαισίου αναφοράς της εταιρείας, καθώς και γενικότερα στην ανάδειξη των κρίσιμων αναγκών του αγροτικού τομέα στη νέα ψηφιακή εποχή.

Ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Χ. Αντωνιάδης δήλωσε ότι η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια σημαντική σταθερά στο αγροτικό γίγνεσθαι του τόπου, έχοντας επιδείξει μετρήσιμα ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα. Η επόμενη ημέρα βρίσκει την εταιρεία κατάλληλα προετοιμασμένη και δυνατή προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής γεωργίας, τόσο σε τεχνολογικό, όσο και κοινωνικό επίπεδο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δ/νων Σύμβουλος της εταιρεία,ς κ. Ι. Μαυρουδής, παρουσίασε στους μετόχους της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ τα επιχειρηματικά μετρήσιμα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς δίνοντας ωστόσο μεγαλύτερη έμφαση στο αναπτυξιακό πρόσημο της επόμενης ημέρας για τεχνολογικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες των αγροτών και των συνεταιρισμών. Ο αναπτυξιακός πυρήνας συνίσταται στην αξιοποίηση της καινοτομίας και της γνώσης ως βασικούς πυλώνες μεταφοράς της τεχνολογίας στο αγροτικό πεδίο σε εθνικούς όρους.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ως Φορέας Συντονισμού & Τεχνικής Υποστήριξης των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), ενημερώνει ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία έχουν οριστικοποιηθεί περίπου 400.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ (και περίπου 530.000 αιτήσεις έχουν δεσμευτεί από αντίστοιχα ΚΥΔ).

Δεδομένου ότι την προηγούμενη χρονιά το πλήθος των αιτήσεων ήταν περίπου 650.000, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να ενταθεί η προσπάθεια εμπρόθεσμης συλλογής των αιτήσεων. Σημειώνεται ότι μετά την παράταση του ενός μηνός που δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ δίχως κάποιο πρόστιμο είναι στις 18/6/2019.

Επιπροσθέτως, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ενημερώνει ότι στο πλαίσιο, της προσωρινής Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 2633/2019, τα παρακάτω οκτώ ΚΥΔ:

Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου «Ένωση Αγρινίου,

Αγρογένεσις Ροδόπης Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου

Αγρογένεσις Λάρισας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου

Μεσσηνιακοί Συνεταιρισμοί Ελαιολάδου, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου

Ένωση Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευβοίας,

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας – Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Α.Ε.

Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμφίσσης,

Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας & Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων ΑΣΕΠΟΠ ΠΑΥΛΙΝ»,

αν και συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ΟΣΔΕ μέσω της τεχνολογικής και διαδικτυακής υποδομής της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, εξακολουθούν να αρνούνται συνολικά το θεσμοθετημένο πλαίσιο των πιστοποιημένων φορέων του έργου ΟΣΔΕ.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν υποχρεούται, ιδίως άνευ σύμβασης συνεργασίας εν ισχύ, και αυτονόητα δεν παρέχει σε αυτά τα 8 ΚΥΔ (όπως και έχει ενημερώσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥπΑΑ&Τ) καμία άλλη υπηρεσία της, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής της αποσφαλμάτωσης.

Συγκεκριμένα, τα εν λόγω ΚΥΔ λαμβάνουν αιτήσεις από τους αγρότες της περιοχής τους, για τις οποίες προφανώς αμείβονται, γνωρίζοντας για το ενδεχόμενο αυτές να εμπεριέχουν σφάλματα επικάλυψης. Επομένως, ελλοχεύει ο κίνδυνος τα σφάλματα αυτά, δίχως τις υπηρεσίες του Φορέα Συντονισμού & Τεχνικής Υποστήριξης, να μην μπορέσουν να διορθωθούν ώστε να καταβληθούν οι αντίστοιχες ενισχύσεις.

Σημειώνεται ότι οι Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες δραστηριοποιούνται τα ανωτέρω 8 ΚΥΔ είναι η Αιτωλοακαρνανία, η Ροδόπη, η Λάρισα, η Μεσσηνία, η Εύβοια, η Λακωνία, η Φωκίδα και η Χαλκιδική.

Επιπροσθέτως, αυτές οι αιτήσεις είναι πιθανό να δημιουργήσουν προβλήματα επικαλύψεων και στις αιτήσεις των υπολοίπων πιστοποιημένων ΚΥΔ, που ουδεμία ευθύνη φέρουν μιας και τηρούν απόλυτα το θεσμικό πλαίσιο, οι θεματοφύλακες του οποίου (ΥπΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ) οφείλουν κάποια στιγμή έστω και την ύστατη ώρα να αναλάβουν δράση.

Σε κάθε περίπτωση, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κινούμενη πάντα με πλήρη επίγνωση του ρόλου της και των υποχρεώσεών της, έχοντας ταυτόχρονα πλήρη δέσμευση και σεβασμό στο νομικό πλαίσιο, διαβεβαιώνει τους αγρότες ότι από πλευράς της θα συμβάλλει τα μέγιστα προκειμένου οι πληρωμές των δικαιούχων να πραγματοποιηθούν με τη μέγιστη δυνατή επιτυχία, όπως εξάλλου έκανε όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κατήγγειλε τις συμβάσεις δεκατριών (13) πιστοποιημένων ΚΥΔ (του ‘δικτύου της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ’), καθώς τα εν λόγω ΚΥΔ αρνούνταν συστηματικά να τηρήσουν τις συμβατικές υποχρεώσεις βάσει του καθορισμένου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους, πάρα τις επανειλημμένες οχλήσεις, σε πλήρη αντιδιαστολή με τα υπόλοιπα πιστοποιημένα ΚΥΔ (περισσότερα από 450).

Η καταγγελία των συμβάσεων ενεργοποίησε μια δικαστική διαμάχη, κατά τη διάρκεια της οποίας σε διάφορες χρονικές στιγμές, πέντε (5) από τα παραπάνω ΚΥΔ υπαναχώρησαν και εντάχθηκαν ξανά στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος υποβοήθησης των αγροτών για την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ.

Τα κάτωθι οκτώ ΚΥΔ

Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Παραγωγών Αγρινίου «Ένωση Αγρινίου»,

Αγρογένεσις Ροδόπης Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου

Αγρογένεσις Λάρισας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ΕΠΕ, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου

Μεσσηνιακοί Συνεταιρισμοί Ελαιολάδου, θυγατρική ΕΑΣ Αγρινίου

Ένωση Δασικών Αγροτικών Συνεταιρισμών Ευβοίας,

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λακωνίας – Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Ανώνυμη Εταιρεία,

Ελαιουργικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αμφίσσης,

Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πώλησης Οπωροκηπευτικών Προϊόντων ΑΣΕΠΟΠ

ΠΑΥΛΙΝ»

εξακολουθούν να αρνούνται συνολικά το θεσμικό πλαίσιο των πιστοποιημένων φορέων, να καθυβρίζουν, να συκοφαντούν και να απειλούν όλους όσους δεν συντάσσονται με τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, είτε πρόκειται για δημόσιους λειτουργούς είτε όχι, προσπαθώντας να δημιουργήσουν μία τεχνητή εικόνα διάλυσης του συστήματος υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ κινήθηκε, πάντα, με πλήρη επίγνωση του ρόλου της και της υποχρέωσής της να συμβάλει στην ομαλή συλλογή και επεξεργασία των δηλώσεων των παραγωγών και αυτό θα εξακολουθήσει να πράττει.

Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε σε εκτέλεση της προσωρινής δικαστικής απόφασης, η οποία και προβλέπει ότι τα εν λόγω ΚΥΔ θα πρέπει «να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα ΟΣΔΕ με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η πρόσβαση και από τα άλλα πιστοποιημένα ΚΥΔ» αποστέλλοντας, ταυτόχρονα, σε αυτά νέες συμβάσεις συνεργασίας προς υπογραφή, καθώς οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία αποτελεί εκτροπή από το θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης, το οποίο και αποδέχτηκε πλήρως η δικαστική απόφαση στο σκεπτικό της.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ διαβεβαιώνει τα περισσότερα από 450 πιστοποιημένα ΚΥΔ – συνεργάτες της, σε όλη τη χώρα, ότι θα συνεχίσει να συμβάλει με την ίδια πάντα συνέπεια στην πορεία αναβάθμισης του συστήματος υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ που ξεκίνησε από το 2014.

Επιπρόσθετα, ωστόσο επισημαίνει ότι όσοι υποδαυλίζουν αυτή την προσπάθεια, μη αναλαμβάνοντας ευθύνες που τους αναλογούν ή μη υπηρετώντας τον ρόλο τους, όπου και εάν αυτοί βρίσκονται, και όποια συμφέροντα και αν εξυπηρετούν, ότι ο χρόνος της υπομονής και της διαλλακτικότητας πέρασε και έχει έρθει ο χρόνος που ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στην ελληνική δικαιοσύνη.

Η εταιρεία GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E. ενημερώνει ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 28/8/2017, εκπροσωπήθηκε άνω του 95% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Η ισχυρή πλειοψηφία των παριστάμενων μετόχων, ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις και τον ισολογισμό του προηγούμενου έτους.

Επιπροσθέτως, η 3η Τακτική ΓΣ αποφάσισε τη μη καταβολή μερίσματος στους μετόχους από τη χρήση 2016 και την επένδυση των κερδών σε δράσεις ευφυούς γεωργίας για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Τέλος, μετά από αιτήματα των μετόχων συνεταιριστών το ΔΣ δεσμευτικέ να εξετάσει και να προχωρήσει:

Στη συνέχιση της περιφερειακής ανάπτυξης της εταιρείας με τη δημιουργία νέων περιφερειακών δομών σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της Επιτροπής Αγροτών και Αγροτικών Συνεταιρισμών, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό της ρόλο ως εργαλείο ανάδειξης των αναγκών των μετόχων συνεταιρισμών και διάχυσης αυτών στη διοίκηση και όχι μόνο, της εταιρείας.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία