Αγγελίες    Επικοινωνία

Πολύ μεγάλη σημασία για τη βιοποικιλότητα της χώρας μας και την προστασία των γενετικών της πόρων έχει η κύρωση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια, που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Στον εν λόγω Νόμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με τίτλο: «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα», περιλαμβάνεται ρύθμιση, με την οποία επιτρέπεται η χρήση έως 30 στρεμμάτων σε αγρούς που έχουν μετατραπεί σε δάση για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.

Με τη χρήση των εργαλείων της Δασικής Νομοθεσίας (των διατάξεων αρθ. 47 και 47β του ν. 998/79 των εκτάσεων αυτών) οι αγρότες μπορούν να φέρουν τις εκχερσωμένες εκτάσεις σε νόμιμο καθεστώς αλλαγής χρήσης. Σαν αποτέλεσμα, δεν θα τεθούν σε κίνδυνο οι ενισχύσεις, που οι αγρότες λαμβάνουν και ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η ορεινή και αγροτική οικονομία προσφέροντας εργασία και εισόδημα στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, δήλωσε σχετικά: «Με τη ρύθμιση αυτή του ΥΠΕΝ, επιλύεται ένα σημαντικό πρόβλημα των αγροτών και αποδίδονται εκτάσεις στην γεωργική παραγωγή».

Επιπλέον, ο νέος Νόμος, που ψηφίστηκε στις 5 Ιουνίου, περιλαμβάνει παράταση στην προθεσμία που έχουν οι πολίτες να ασκήσουν ένσταση κατά αναρτημένων δασικών χαρτών. Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Στις περιπτώσεις που η ανάρτηση του δασικού χάρτη πραγµατοποιήθηκε από τις 19.10.2018 έως 1.3.2019 και η προθεσµία της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄ 182) λήγει από τις 27.6.2019 έως και τις 28.6.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού, η προθεσµία αυτή παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της έως τις 30.8.2019. Η ίδια καταληκτική προθεσµία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.»

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ γνωστοποιεί ότι οι υπηρεσίες των επιδοτήσεων και της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ, του κτηματολογίου, των αγροτικών μελετών και προγραμμάτων, των αδειοδοτήσεων και γενικότερα το συνολικό αντικείμενο του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών, έχει ήδη μεταφερθεί στα νέα, άνετα γραφεία, ακριβώς δίπλα απ' το χώρο που έως πρότινος απευθύνονταν οι αγρότες, πάντα στην οδό Παπαϊωάννου 23, όπου και τα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού.

Πρόκειται για το ανεξάρτητο κτίριο του πρώην super market SISSA (είσοδος πίσω από την πρώην Αγροτική Τράπεζα), το οποίο πλήρως ανακαινίστηκε και κατάλληλα διαμορφώθηκε, στελεχώθηκε δε με πρόσθετο προσωπικό, ώστε η υποστήριξη των αγροτών να αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο, σε συνθήκες αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας. Η παροχή υψηλού επιπέδου συνδυασμένων υπηρεσιών σε συνάρτηση με τις παράλληλες δράσεις και πρωτοβουλίες μας υπέρ του αγρότη, όπως άλλωστε προβλέπεται απ’ το ιδρυτικό καταστατικό λειτουργίας του Συνεταιρισμού, είναι τα βασικά εκείνα στοιχεία για τα οποία ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος της περιοχής εμπιστεύεται απόλυτα την Ένωση Αγρινίου για όλες του τις υποθέσεις, ασφαλώς και για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ, όπως περίτρανα αποδεικνύεται και αυτή τη χρονιά, αφού οι παραγωγοί γνωρίζουν καλά και εμπιστεύονται την Ένωση Αγρινίου, τον Συνεταιρισμό που ξέρει να τους δικαιώνει και να ανταποδίδει αυτή την εμπιστοσύνη. Το γεγονός ότι ο αγροτικός κόσμος της ευρύτερης περιοχής σταθερά απευθύνεται στην Ένωση Αγρινίου για κάθε του ανάγκη, σαφώς και για τη συμμετοχή του σε δράσεις αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων, σχέδια βελτίωσης, γεωργοτεχνικοοικονομικές μελέτες εκλογής γεωργικού ελκυστήρα, μελέτες ενεργειακών αναγκών αγροτικής εκμετάλλευσης φυτικής και ζωικής κατεύθυνσης, αλλά και μελέτες άρδευσης για τη βέλτιστη διαχείριση νερού, σε προγράμματα όπως αυτό των νέων αγροτών, της βιολογικής γεωργίας και βιολογικής κτηνοτροφίας, της μεταποίησης, για την αδειοδότηση ακόμη των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, την εξισωτική αποζημίωση, την επιστροφή ΦΠΑ, τις υπηρεσίες αιτημάτων μεταβολής, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, τις μεταβιβάσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειαστεί, δεικνύει την άρρηκτη σχέση που με συνέπεια έχει οικοδομηθεί σε θεμέλια αξιοπιστίας και φερεγγυότητας. Η Ένωση Αγρινίου είναι από τους πλέον υγιείς και ισχυρούς Συνεταιρισμούς της χώρας. Ανήκει στα μέλη της, στους αγρότες. Ανήκει σε εσένα. Και για εσένα έγιναν αυτά τα υπέροχα, νέα γραφεία του Kέντρου Υποστήριξης Αγροτών. Η Ένωση Αγρινίου επιστρέφει πάντα σε εσένα τα όποια κέρδη υπάρχουν, με επενδύσεις και ολοκληρωμένη διαχείριση.


Πηγή: e-ea.gr

Ως καταληκτική ημερομηνία οριστικοποίησης και ως εκ τούτου υποβολής της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019.

Σύμφωνα με τη σχετική τροποποιητική εγκύκλιο, αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ 

  1. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικών περιστάσεων, οι οποίοι δεν επέτρεψαν την εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2019, δηλαδή ως 1 Ιουλίου 2019, είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης μεταβίβασης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής ως την Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικά επιλέγεται το πεδίο ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται και υποβάλλεται σύμφωνα με τα βήματα 1 ως 5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2 και συνοδεύεται, πέραν 3/5 των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιολογητικών, και από αποδεικτικά έγγραφα που στοιχειοθετούν ανωτέρα βία ή εξαιρετική περίσταση.
    Με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης μεταβίβασης, οι εν λόγω αιτήσεις υποβάλλονται στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτου της περιοχής, στην οποία ανήκει η εκμετάλλευση του αιτούντα.
  2. Σε περίπτωση που δεν γίνουν δεκτοί οι επικαλούμενοι λόγοι ανωτέρας βίας ή/και εξαιρετικής περίστασης για την υποβολή της αίτησης μεταβίβασης για το έτος 2019, οι γεωργοί ενημερώνονται για τους λόγους απόρριψης της αίτησης μεταβίβασης. Οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν εξετάζονται αυτόματα για το επόμενο έτος ενίσχυσης 2020.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

Ακύρωση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι. Στην περίπτωση συμφωνίας για ακύρωση της εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή η υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, για την οποία είναι επιθυμητή η ακύρωση, επισυνάπτεται ηλεκτρονικό αρχείο με τα υποδείγματα Υ/Δ ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης, πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής και για τους δύο συμβαλλόμενους και η αίτηση οριστικοποιείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με το Βήμα 5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2, στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ , στο οποίο είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση μεταβίβασης, της οποίας ζητείται η ακύρωση.

Ως καταληκτική ημερομηνία ακύρωσης της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019.

Αιτήσεις ακύρωσης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί και υποβληθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019 και η αρχική αίτηση μεταβίβασης θα παραμείνει σε ισχύ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

  1. Τροποποίηση εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης είναι δυνατή μόνο εφόσον συμφωνούν και οι δύο συμβαλλόμενοι και μόνο όσον αφορά:

α) στην αλλαγή κατηγορίας μεταβίβασης, δηλαδή του υποδείγματος

β) στα προς μεταβίβαση δικαιώματα βασικής ενίσχυσης

γ) στα προς μεταβίβαση αγροτεμάχια Σε περίπτωση αλλαγής του συμβαλλόμενου αποδέκτη, απαιτείται ακύρωση της αίτησης μεταβίβασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας εγκυκλίου, και υποβολή νέας αίτησης μεταβίβασης.

  1. Στην περίπτωση συμφωνίας για τροποποίηση της εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης, επιλέγεται στη διαδικτυακή εφαρμογή η υποβληθείσα αίτηση μεταβίβασης, για την οποία είναι 4/5 επιθυμητή η τροποποίηση, η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται τροποποιημένη σύμφωνα με τα βήματα 1 ως 4 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2, συνοδευόμενη υποχρεωτικά από ηλεκτρονικό αρχείο με το τροποποιημένο υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά. Η αίτηση οριστικοποιείται και υποβάλλεται, σύμφωνα με το Βήμα 5 της παραγράφου 2.2 του άρθρου 2, στο αρμόδιο περιφερειακό γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο είχε υποβληθεί η αρχική αίτηση μεταβίβασης, της οποίας ζητείται η τροποποίηση.
  2. Ως καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης εμπρόθεσμα υποβληθείσας αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2019 ορίζεται η Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019.
  3. Αιτήσεις τροποποίησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή αλλά δεν έχουν οριστικοποιηθεί ως την ως άνω καταληκτική ημερομηνία, θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019 και η αρχική αίτηση μεταβίβασης παραμένει ως έχει.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

H παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία, κατά την οποία ο γεωργός πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα δηλωθέντα αγροτεμάχια για το έτος 2019, ήτοι 31/05/2019. Συνεπώς στις αιτήσεις μεταβίβασης ΔΒΕ με γη η αναγραφόμενη ημερομηνία στα συνημμένα δικαιολογητικά (υποδείγματα μεταβίβασης, πράξη εκμίσθωσης, συμφωνητικό λύσης μίσθωσης, συμβολαιογραφική πράξη) δεν δύναται να είναι μεταγενέστερη της 31/05/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες, για υποβολή αιτήσεων και για κάθε τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιδοτήσεων - ΟΣΔΕ του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

Πηγή: e-ea.gr

Στόχος του υπομέτρου 6.3 είναι οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να αναπτύξουν περαιτέρω τις γεωργικές τους δραστηριότητες, μέσω ενεργειών που αφορούν τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ) ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων στήριξης οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται μέχρι και τις 4 Ιουνίου στο Τμήμα Επιδοτήσεων του Κέντρου Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου, στην Παπαϊωάννου 23. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013-69034.

Για τη χρηματοδότηση του μέτρου προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 70.000.000 €. Από αυτά, τα 6.524.000 € προορίζονται για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη Δυτική Ελλάδα.

Αναλυτικές πληροφορίες για το υπομέτρο θα βρείτε ΕΔΩ και όλες τις απαραίτητες διευκρινήσεις ΕΔΩ.

Επίσης, δείτε την τελευταία τροποποίηση του υπομέτρου ΕΔΩ. 

Οι υποψήφιοι για να αξιολογηθούν υποχρεούνται να υποβάλλουν πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο, το οποίο πρέπει να περιγράφει με ρεαλιστικότητα τις ενέργειες για την ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της γεωργικής εκμετάλλευσης σε σχέση με την αρχική κατάσταση.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς στο να καταρτίσουν και να υποβάλουν το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο και να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Πηγή: e-ea.gr

Η αγροτική ψήφος των εκλογών της Κυριακής, όπως ερμηνεύεται από τα αποτελέσματα τόσο για την Ευρωβουλή όσο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνιστά εύγλωττη καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής στον αγροτικό τομέα, εκφράζοντας παράλληλα την αγωνία των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής για το μέλλον της αγροτικής δραστηριότητας στη χώρα και τη βιώσιμη παρουσία στο αγροτικό επάγγελμα.

Όπως έδειξε η ιστορία της τελευταίας τετραετίας, η άπειρη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε ούτε για μια στιγμή το «νήμα» στη χάραξη της αγροτικής πολιτικής και χάθηκε μέσα στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων αρχικά, τη μεταφορά δημοσιονομικών βαρών στις πλάτες των αγροτών στη συνέχεια και την αδυναμία επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας των συνεταιρισμών και της βελτίωσης των οργανωτικών δομών του χώρου καθ’ όλη την περίοδο της διακυβέρνησης.

Οι υπεύθυνοι για την αναζήτηση στρατηγικής στον αγροτικό χώρο, είδαν εξαρχής με φόβο τη συνεργασία με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου, ενέδωσαν με ευκολία στον πειρασμό της υπονόμευσης των παραδοσιακών εκφραστών και στη διάλυση αντίστοιχων θεσμικών οργανώσεων με μακραίωνη ιστορία, όπως η ΠΑΣΕΓΕΣ, ενώ, με αιχμή το ΟΣΔΕ συμβιβάστηκαν αβίαστα με ποικιλώνυμα ιδιωτικά συμφέροντα που νέμονται το χώρο εις βάρος των αγροτών και της ίδιας της εξέλιξης στο χώρο της αγροτικής παραγωγής.

Για πολλούς από τους κυβερνώντες, οι λύσεις για τον αγροτικό χώρο θα έρχονταν, είτε από τα κοινοτικά προγράμματα που κι αυτά ακόμα υπέκυψαν στην ανάγκη ικανοποίησης μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων, είτε από μια κινητικότητα στον τομέα του branding, όπου πολλοί νέοι κυρίως συντελεστές της αγροτικής παραγωγής επιδιώκουν παρουσία και σε άλλους κρίκους της αλυσίδας υπεραξίας (τυποποίηση, εμπορία, διάθεση κ.α.). Στο πρώτο, μάλλον ακολουθήθηκε η πεπατημένη, ενώ το δεύτερο δεν είναι αρκετό από μόνο να κάνει τη διαφορά και να αποφέρει οφέλη για το σύνολο των επαγγελματιών του αγροτικού χώρου.

Αντίθετα, οι εγγενείς αδυναμίες της ελληνικής γεωργίας σε συνδυασμό με την ένταση του ανταγωνισμού διεθνώς, την αποσάθρωση των συνεταιρισμών και την… δημοσιονομική επιβάρυνση (φορολογία, ασφάλιση, γραφειοκρατία κ.α.) των αγροτών, επιτάχυναν το οικονομικό αδιέξοδο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση την πολυπληθή τάξη των αγροτών που δεν έχουν καταφέρει τον αναγκαίο εκσυγχρονισμό.

Μέσα σ’ αυτό το κλίμα και με δεδομένες τις οικονομικές πιέσεις που υφίσταται συνεχώς τα τελευταία χρόνια οι αγρότες, η έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Συντηρητική σε γενικές γραμμές η αγροτική κοινωνία, δεν είχε ιδιαίτερη δυσκολία να εγκαταλείψει με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, το σύντομο ούτως ή άλλως φλερτ που είχε με την… πρώτη φορά αριστερά και να επιστρέψει στις εστίες της.

Η αλλαγή στάσης δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να γίνει σε ένα μήνα, η καταδίκη της κυβερνητικής πολιτικής για τους αγρότες είναι δεδομένη και στις εθνικές εκλογές, αυτό που θα κρίνει πολλά στη συνέχεια, είναι η δυνατότητα της επόμενης κυβέρνησης που πιθανότατα θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, να κατανοήσει τις ιδιαιτερότητες του αγροτικού χώρου, να δημιουργήσει συνθήκες βιωσιμότητας τόσο για τις μεγάλες και πιο σύγχρονες κάπως αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όσο και για τους διαχειριστές (επαγγελματίες και μη) μικρότερων μονάδων για τις οποίες καλό είναι να βρεθεί ένας άλλος βηματισμός.

Σε κάθε περίπτωση, η αναγκαία προσπάθεια αναδιοργάνωσης του αγροτικού χώρου θα πρέπει να περάσει από τον επαναπροσδιορισμό των δυνατοτήτων της αγροτικής παραγωγής, την προσέγγιση με τόλμη των θεμάτων που συνδέονται με τους συνεταιρισμούς και τη συλλογική δραστηριότητα στην αγροτική παραγωγή (ομάδες ή και μικρότερα εταιρικά σχήματα) και την απομάκρυνση των παρασίτων που με εφαλτήριο το ΟΣΔΕ προωθούν τη δική τους ατζέντα σε βάρος των συντελεστών της αγροτικής παραγωγής. Το τελευταίο, απαιτεί, από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να εντοπίσει έγκαιρα τους «δούρειους ίππους» που έχουν διεισδύσει και στο δικό του χώρο και να «ξεκόψει» μια και καλή από στελέχη με προσωπική ατζέντα, ταυτισμένα με «φατρίες» που μόνο «αμαρτίες» μπορούν να φορτώσουν τους πολιτικούς σχηματισμούς όταν αυτοί συντηρούν, έστω και παθητικά, τέτοιου είδους διασυνδέσεις.

Πηγή: agronews.gr

Τον ΟΠΕΚΕΠΕ επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία κατάθεσης των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης 2019 στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΟΣΔΕ) και να ανακοινώσει την παράταση της προθεσμίας υποβολής από τους δικαιούχους αγρότες.

Ο Υπουργός είχε μία εποικοδομητική συζήτηση με τη διοίκηση του Οργανισμού και ενημερώθηκε για όλα τα τρέχοντα θέματα αρμοδιότητας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι Έλληνες αγρότες για την ομαλή υποβολή των αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2019, υποστήριξε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέτυχε την παράταση της αρχικής προθεσμίας που έληγε την 15 Μαΐου 2019 για έναν ακόμα μήνα μέχρι και την 15η Ιουνίου 2019.

Ωστόσο δεδομένου του όγκου των αιτήσεων που εκκρεμούν, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην εφησυχάσουν και να σπεύσουν να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Σελίδα 2 από 116

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία