Αγγελίες    Επικοινωνία

Μέχρι το τέλος Μαρτίου έχουν προθεσμία οι αγρότες να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, τις γνωστές ΜΥΦ για τις συναλλαγές που είχαν το 2018. Τυχόν αποκλίσεις που θα εμφανίσουν στα στοιχεία τους θα μπορούν να διορθωθούν μέχρι το τέλος Απριλίου. Από φέτος οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται σε ετήσια βάση και όχι κάθε τρίμηνο μέχρι.

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποτελούν ένα ελεγκτικό εργαλείο που έχουν στα χέρια τους οι φοροελεγκτές για να εντοπίζουν όσους δεν εκπληρώνουν τη συγκεκριμένη φορολογική υποχρέωση ή εμφανίζουν φουσκωμένες δαπάνες με στόχο να περιορίζουν τα καθαρά φορολογικά κέρδη τους και κατά συνέπεια να πληρώνουν μικρότερο φόρο. 

Η υποβολή των συναλλαγών (ΜΥΦ) στο εξής θα γίνεται με μια κατάσταση και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Όλα τα στοιχεία (εκδοθέντα ή ληφθέντα) συμπεριλαμβάνονται στις συγκεντρωτικές.

Τα φορολογικά στοιχεία για τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο Δ.Ε.Η.), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες, υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτών, τα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη).

Τα πιστωτικά τιμολόγια αθροίζονται ξεχωριστά σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ επιλέγοντας «Πιστωτικό» (credit). Επισημαίνεται ότι δεν μπορεί ο υπόχρεος να επιλέξει να μη στέλνει πιστωτικά (credit εγγραφές) ή να βάζει απευθείας την καθαρή θέση με κάθε αντισυμβαλλόμενο. Πρέπει υποχρεωτικά τα παραστατικά αντίστροφης αξίας να αθροίζονται ξεχωριστά σε διακριτή εγγραφή.

Στα έξοδα ο ΦΠΑ όπως προκύπτει από τα φορολογικά στοιχεία μπορεί να διαφέρει από το ΦΠΑ που τελικά εκπίπτει ο λήπτης.

Ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων.

Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τέλος Απριλίου. Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ Φ.Π.Α. ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Πηγή: agronews.gr 

του Θανάση Μαυρομμάτη

H Πατρίδα μας χρειάζεται επανεκκίνηση.

Σήμερα που μιλάμε, ένας στους τρεις Έλληνες εργάζεται σε δουλειά κατώτερη των προσόντων του. Το 64% του πληθυσμού μόλις τα βγάζει πέρα. Κι’ όμως σ’ αυτό τον τόπο επιμένουμε να υποβαθμίζουμε τη σημασία του πρωτογενή τομέα και της αγροτικής ανάπτυξης. Όμως πια τα περιθώρια έχουν στενέψει. Στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, οι αγροτικές ενισχύσεις συνδέονται με την πραγματική παραγωγή, κάτι που σημαίνει πως η παραγωγή πρέπει να μπει σε νέες βάσεις, συνολικά για όλους τους αγρότες.

Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε αποφασίσει να μη χαθεί κι’ αυτή η ευκαιρία. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και το ανθρώπινο δυναμικό της, ώστε να δημιουργηθούν όχι μόνο περισσότερες δουλειές και νέο εισόδημα, αλλά ευκαιρίες για τους ανθρώπους να μείνουν στον τόπο τους.

Καθαρές κουβέντες. Εμείς έχουμε σκοπό να στηρίξουμε τις Ενώσεις και τις ομάδες παραγωγών. Όχι μόνο με χρηματοδοτήσεις, αλλά κυρίως μέσα από γενναία φορολογικά κίνητρα, όπως η φορολόγηση με μόλις 10% των σχημάτων αυτών.

Ταυτόχρονα, στόχος μας είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της κάρτας του αγρότη, αλλά και η ενίσχυση της παρουσίας ιδιωτικού ασφαλιστικού τομέα στην υπηρεσία των αγροτών προκειμένου συνδυαστικά με τον κρατικό ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ, να αντιμετωπιστούν οι καταστροφές από την Κλιματική Αλλαγή.

Άμεσα θα δημιουργηθεί Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο κατά τα πρότυπα της Γαλλίας. Σκοπός του επιμελητηρίου είναι να αναλάβει το θεσμικό ρόλο της εκπροσώπησης των παραγωγών.

Ο ΕΛΓΑ πρέπει να αλλάξει ριζικά. Ο τρόπος και ο χρόνος που δίνονται οι αποζημιώσεις είναι παρωχημένος. Πρόθεση μας είναι να αλλάξουμε ριζικά τη λειτουργία του και να επικαιροποιήσουμε τον κανονισμό του, με βάση τα νέα κλιματολογικά και γεωγραφικά δεδομένα. Τα ασφάλιστρα πρέπει να είναι πιο ορθολογικά και θα μπορούν και αυτά να επιδοτούνται και από κοινοτικούς πόρους.

Επένδυση στους νέους αγρότες. Αναγνωρίζοντας ότι το πιο δυναμικό κομμάτι της τωρινής και μελλοντικής αγροτικής μας οικονομίας, είναι οι νέοι αγρότες, η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας θα δώσει έμφαση στην εκπαίδευση, την πρακτική κατάργηση, αλλά και την προώθηση νέων τεχνολογιών που θα προωθούν την αειφορία. Υπάρχουν για αυτό το σκοπό σημαντικά κονδύλια, τα οποία η σημερινή πολιτική ηγεσία αποδείχθηκε ανίκανη να αξιοποιήσει. Είναι δεδομένο πως αυτή η κατάσταση θα αντιστραφεί, σε μια κατεύθυνση προώθηση της εξωστρέφειας και δημιουργίας μιας διαφορετικής αγροτικής κουλτούρας.

Στήριξη του κλάδου της κτηνοτροφίας. Μετατροπή της εξισωτικής αποζημίωσης από φιλοδώρημα σε σημαντικό βοήθημα με επαναφορά ουσιαστικών κριτηρίων επιλογής των πραγματικών δικαιούχων. Απλοποίηση της αδειοδότησης των σταυλικών εκμεταλλεύσεων και έμφαση στην ορεινή κτηνοτροφία αιγοπροβάτων όπου έχουμε στρατηγικό πλεονέκτημα στο γάλα, στη φέτα και στο κρέας.

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, το πρόγραμμα μας αποτελεί μια σοβαρή, συνεκτική και κοστολογημένη προσπάθεια, ώστε το σύνολο της εθνικής αγροτικής παραγωγής να κάνει ποιοτικό άλμα. Με δυναμικές καλλιέργειες, ομαδικές προσπάθειες και σύγχρονη τυποποίηση και προώθηση.

Όλα βασισμένα σε μια θεμελιακή αλλαγή: Να μεταβούμε από το μοντέλο της οικογενειακής εκμετάλλευσης σε αυτό της αγροτικής επιχείρησης που δεν θα εξαρτάται από τις διαθέσεις της εκάστοτε Κυβέρνησης, αλλά θα την αναγκάζει να είναι συνοδοιπόρος στα σχέδια του.

Αυτό έχει η χώρα και μόνο έτσι ο πρωτογενής τομέας θα γυρίσει σελίδα και θα αποκτήσει αναπτυξιακή δυναμική.

* Ο Θανάσης Μαυρομμάτης είναι Αναπληρωτής Γραμματέας Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας.

Πηγή: kalpi19.gr

Την προστασία από την κατάσχεση, τον συμψηφισμό και κάθε είδος παρακράτηση της βασικής ενίσχυσης, της πράσινης ενίσχυσης, των ενισχύσεων που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας και της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ) ετησίως, προβλέπει το άρθρο 12 του πρόσφατου νόμου 4587/18.

Το ακατάσχετο ισχύει τόσο για τις προκαταβολές όσο και για τις ενδιάμεσες και τις τελικές πληρωμές. Με τη ρύθμιση αυτή γίνεται αποδεκτή η σχετική πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, σημειώνει η Ανεξάρτητη Αρχή σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε σήμερα.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Ελάχιστο όριο οφειλής τα 3.600 ευρώ βάζει – σύμφωνα με πληροφορίες – η κυβέρνηση για τους αγρότες που θα θελήσουν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το πλήρες πακέτο των 120 δόσεων θα παίρνουν ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι με νέα επανυπολογισμένη οφειλή άνω των 6.000 ευρώ όπως και αγρότες με νέα οφειλή άνω των 3.600 ευρώ. Οι υπόλοιποι θα μπορούν επίσης να ρυθμίζουν τις οφειλές τους αλλά σε μικρότερο αριθμό δόσεων.

Μόνο οι αγρότες (και οι υπόλοιποι εν ενεργεία ασφαλισμένοι) που έχουν καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους θα μπορούν σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών των 120 δόσεων που πρόκειται να φέρει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες που πρέπει να επιλυθούν από το Υπ. Εργασίας, όμως σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου, η ολοκλήρωση της επεξεργασίας για την εφαρμογή των 120 δόσεων δεν θα αφήνει περιθώριο για αμφισβητήσεις.

Επιπλέον σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τους αγρότες του πρώην ΟΓΑ η κυβέρνηση εξετάζει ελάχιστη δόση ακόμα και κάτω από τα 50 ευρώ το μήνα, που θα ισχύσει για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους με χρέη στα ταμεία εφόσον ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο χρόνος ψήφισης της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων, με ταυτόχρονη λειτουργία της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ, τοποθετείται πλέον στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Πηγή: agronews.gr

κ. Δήμαρχε, είναι καλό που ομολογείτε ότι έχετε ορίσει Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το ότι μέχρι σήμερα δεν έχετε συστήσει το άκρως απαραίτητο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης – όπως από την πρώτη στιγμή ως «Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» κατ’ επανάληψη σας έχουμε προτείνει – δεν καταγράφεται στα θετικά σας.

Το ποιες παρεμβάσεις εμείς έχουμε κάνει, σας καλώ να τις αναζητήσετε στις επίκαιρες ερωτήσεις, τις παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και την δημοσιοποίηση που έχουν λάβει αυτές κατά καιρούς. Θα διαφωτιστείτε καλύτερα (ελιές Καλαμών, τυποποίηση προϊόντων, έργα διάνοιξης αγροτικών δρόμων, αντιπλημμυρική θωράκιση, Διώρυγα Δ20, κατάρτιση αγροτών κ.ά.). Δύο παρατηρήσεις μόνο:

α) Πώς να ασχοληθείτε με την παραγωγική ανασυγκρότηση του Δήμου; Το θέμα δεν είχε και πολύ ψωμί. Εσχάτως όμως απέκτησε ενδιαφέρον γιατί ασχολείται με αυτό και ένας εκ των κυρίων αντιπάλων σας!

β) Έναν Αντιδήμαρχο άξιο και γνώστη των αγροτικών θεμάτων, τον συνάδελφο κ. Ανδρέα Κότσαλο, είχατε στη δημοτική σας ομάδα, τον οποίο στύψατε και πετάξατε σαν λεμονόκουπα!

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας.  

       ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Την ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Πρωτογενούς Τομέα παραγωγής στο Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ανακοίνωσε χθες κατά τη διάρκεια των εργασιών της 1ης Εσπερίδας στην Κατοχή Οινιαδών ο Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος.

Όπως είπε, ο Δήμος και η δημοτική αρχή τα προηγούμενα χρόνια ανέλαβαν και διοργάνωσαν με επιτυχία και μεγάλο ενδιαφέρον ενημερωτικές εκδηλώσεις που είχαν ως αντικείμενο θέματα που αφορούσαν τους αγρότες και την παραγωγή της ευρύτερης περιοχής. Αυτές οι πρωτοβουλίες, αποκτούν πλέον μόνιμο χαρακτήρα, καθώς αντικείμενο εργασίας του Γραφείου Πρωτογενούς Τομέα παραγωγής θα είναι η ενημέρωση για τρέχοντα ζητήματα που αφορούν την καλλιέργεια εσπεριδοειδών, ελαιών/ελαιολάδου και άλλων προϊόντων, καθώς επίσης η συνεργασία με φορείς όπως η Περιφέρεια, οι αγροτικές ενώσεις και οι πανελλήνιοι Οργανισμοί συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το νέο Γραφείο –ανέφερε ο Νίκος Καραπάνος-, θα είναι στελεχωμένο με προσωπικό 3 ατόμων εκ των οποίων ένας Γεωπόνος, για την καλύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των παραγωγών.

Όπως δε τόνισε κατά την ομιλία του ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, η αγροτική παραγωγή έχει τον πρώτο λόγο στην τοπική οικονομία, αποτελώντας βασικό πυλώνα της. Στηρίζοντας τους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα, στηρίζεται ταυτόχρονα το εισόδημα και η οικονομία της περιοχής.

Σελίδα 7 από 118

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία