Αγγελίες    Επικοινωνία

Στη Βάθη ρίχνει το μπαλάκι η ΑΑΔΕ για το ακατάσχετο των αγροτικών επιδοτήσεων

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης «δείχνει» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όσον αφορά της θέσπισης του ακατάσχετου των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει απάντηση της Αρχής μετά από ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή από την Δημοκρατική Συμπαράσταση ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ «τα ακατάσχετα θα πρέπει να προβλέπονται από ρητή διάταξη νόμου καθώς δυσχεραίνουν ουσιαστικά ή ακόμα και αποκλείουν την παροχή έννομης προστασίας στον δανειστή στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αρμόδιος φορέας για την καθιέρωση του ακατάσχετου των αγροτικών επιδοτήσεων είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο έχει αποσταλεί η συγκεκριμένη Αναφορά και όχι η Α.Α.Δ.Ε.».

Επιπλέον στο ίδιο έγγραφο σημειώνεται ότι: «με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94 714-08-2015), ισχύει το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο, επομένως και για τους αγρότες, μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα 1 .250) ευρώ μηνιαίως».

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0004600 ΕΞ 2018/589/29-10-2018 υπηρεσιακού σημειώματος σας, με το οποίο μας αποστείλατε συνημμένα φωτ/φο της με αριθ. πρωτ. 405/25-10-2018 Αναφοράς της βουλευτού Δράμας της Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ κας. Χαράς Κεφαλίδου με θέμα: «Επιστολή αγωνίας των Κτηνοτροφικών Συλλόγων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης», στην οποία ζητούν ακατάσχετο 15.000C προσαρμοσμένο στον πρωτογενή τομέα καθώς και αποδέσμευση τόσο της πληρωμής του 70% της βασικής ενίσχυσης όσο και των πληρωμών που έπονται αυτής από κάθε κατάσχεση, σας γνωρίζουμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει και του άρθρου 48 παρ. 1 του ν. 4174/2013, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. έχει την υποχρέωση να επιδιώξει την είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο καθώς και τη διακοπή της παραγραφής τους, ανεξάρτητα από την αιτία προέλευσης αυτών, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά, ποινικά και λοιπά μέτρα κατά των οφειλετών και των συνυπευθύνων, μεταξύ των οποίων και η κατάσχεση εις χείρας τρίτων. 11 κατάσχεση δεν αίρεται πριν την εξόφληση ή τη διαγραφή του χρέους για το οποίο επιβλήθηκε.

Ωστόσο, με τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 4 του Κ.Ε.Δ.Ε. σε συνδυασμό με την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. I 1 15805 ΕΞ 2017/31-07-2017 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, παρέχεται η ευχέρεια στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. μετά από σχετική αίτηση του οφειλέτη να περιορίσει με αιτιολογημένη Απόφασή του το ποσό ή ποσοστό της κατάσχεσης που του επιβλήθηκε υπό προϋποθέσεις που ορίζονται στην ΠΟΑ. 1092/3-04-2014 εγκύκλιο της Διοίκησης.

Περαιτέρω, με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 2 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ. 94 714-08-2015), ισχύει το ακατάσχετο καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα για κάθε φυσικό πρόσωπο, επομένως και για τους αγρότες, μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα 1 .250) ευρώ μηνιαίως. Για. την εφαρμογή της διάταξης αυτής απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης, με την οποία γνωστοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ο μοναδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός (σχετ. ΠΟΑ. 1222/2015 & ΠΟΑ. 1 182/2014).

Επίσης, με τη διάταξη της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 982 Κ.Πολ.Δ. που διέπει το ακατάσχετο των κοινοτικών επιδοτήσεων όχι μόνο έναντι του Δημοσίου αλλά και έναντι των ιδιωτών, εξαιρούνται από την κατάσχεση κάθε είδους κοινοτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις στα χέρια του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχων Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ως τρίτου), μέχρι) την κατάθεσή τόσο στον τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων ή μέχρι την με άλλο τρόπο καταβολή τους σε αυτούς.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ακατάσχετα θα πρέπει να προβλέπονται από ρητή διάταξη νόμου καθώς δυσχεραίνουν ουσιαστικά ή ακόμα και αποκλείουν την παροχή έννομης προστασίας στον δανειστή στο στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Αρμόδιος φορέας για την καθιέρωση του ακατάσχετου των αγροτικών επιδοτήσεων είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο οποίο έχει αποσταλεί η συγκεκριμένη Αναφορά και όχι η Α.Α.Δ.Ε..

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Πηγή: agronews.gr

Κουφός Βασίλης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία