Αγγελίες    Επικοινωνία

Καραπαπάς σε Λύρο: Τα περιβαλλοντικά θα γίνουν μετά την εκτέλεση του έργου

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Τα έργα εκτελούνται βάσει εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και χωρίς καμία βιασύνη όπως αναφέρετε.  Για την διακοπή εργασιών ενός έργου υπάρχει συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο και δεν γίνεται κατά το δοκούν.  Περαιτέρω αναίτιες παρατάσεις, χωρίς να τις έχει ζητήσει ο ανάδοχος, το μόνο που μπορούν να επιφέρουν είναι επιβάρυνση του Προϋπολογισμού του Δήμου με Αναθεωρήσεις και Απαιτήσεις  του αναδόχου, που μπορεί να φθάνουν τα εκατοντάδες χιλιάδες ευρ

Όπως προφορικά αλλά και εγγράφως σας ενημερώσαμε το έργο εκτελείται απολύτως σύννομα με όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και συγκεκριμένα για τα περιβαλλοντικά έχει εκδοθεί η με Α.Π. 86533/3473/29-11-2018 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος.  Στην παρούσα απόφαση στα διατακτικά 5 και 6 αναφέρει ότι ένα έτος μετά την αποπεράτωση του έργου «ο φορέας οφείλει να φροντίσει για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων και την έκδοση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης». Το έγγραφο με Α.Π. 284846/15-7-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης θέτει στο αρχείο την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων τμήματος του έργου καθώς όπως αναφέρει το έργο εκτελείται με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση.  Άρα προς τι όλα τα παραπλανητικά γραφόμενά σας. Εμείς έχουμε ήδη φροντίσει ο ανάδοχος, χωρίς να είναι στις υποχρεώσεις του, να δεσμευτεί για να συνδράμει τον δήμο, για την έκδοση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων με την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών μετά την εκτέλεση του έργου.  

Τέλος για να μην αιωρούνται εντυπώσεις που προσπαθείτε να προκαλέσετε, σας ενημερώνουμε εκ νέου ότι το έργο ανατέθηκε μετά από ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία όπως ο νόμος ορίζει και έχει εγκριθεί η σύναψη της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ο Αντιδήμαρχος
Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου
Καραπαπάς Γιώργος

 

Κουφός Βασίλης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία