Αγγελίες    Επικοινωνία

Μετά τα δημοσιεύματα του τοπικού τύπου ζητούνται σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις από τον Υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου αναφορικά με το επανασχεδιασμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το αίτημα της αποσαφήνισης των θέσεων του κ. Υπουργού προκύπτει μετά από αντιφατικά δημοσιεύματα, στα οποία ο ίδιος φέρεται (κατά τα γραφόμενα τοπικής εφημερίδας) κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι, να έχει «οριοθετήσει» την επέκταση του Πανεπιστημίου Πατρών δια της Σχολής Γεωπονικών και Θαλασσίων Επιστημών στην Αιτωλοακαρνανία.

Παράλληλα (και σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα) ο κ. Υπουργός δήλωσε «έκπληκτος για την μεταφορά» του πρώην ΘΕ.ΚΑ. από το Μεσολόγγι στην Αμαλιάδα.

Ωστόσο, πριν λίγες ημέρες νέο δημοσίευμα προερχόμενο από μέσα ενημέρωσης της Ηλείας, ανατρέπει τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, καθώς ο ίδιος φέρεται να έχει χαρακτηρίσει ως «παρερμηνευμένες» τις δηλώσεις του που μάλιστα έγιναν όπως αναφέρεται κατά τη διάρκεια «ιδιωτικής» επίσκεψης, παρά το γεγονός

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων τόσο οι φορείς όσο και η τοπική κοινωνία θα πρέπει να πληροφορηθούν τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τον σχεδιασμό της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τα όσα δημοσιεύονται το μόνο που προκαλούν είναι σύγχυση. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για να χρησιμοποιείται ενίοτε ως πολιτικό επιχείρημα.

Επισυνάπτονται οι σχετικοί σύνδεσμοι:

http://www.aixmi-news.gr/mesologi/mesologgi/mesologgi/75578-mexri-to-telos-tou-etous-ta-efxarista-gia-tin-geoponiki-sxoli.html

https://www.ilia24.gr/index.php/amaliada-epikairotita/19075-synanthsh-toy-dhmarchoy-hlidas-chrhstoy-christodoylopoyloy-me-ton-ypoyrgo-paideias

Με το Άρθρο 14 του Σχεδίου Νόμου για το νέο Πανεπιστήμοο Θεσσαλίας ιδρύεται Σχολή  Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Ειδικότερα η σχετική διάταξη προοβλέπει τα εξής:

1. Στο Ε.Κ.Π.Α. ιδρύεται, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.

2. Η ακαδημαϊκή της λειτουργία αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020,

3. Στη Σχολή οργανώνεται Γραμματεία, για τη διοικητική και γραμματειακή της υποστήριξη, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174).

4. Οι διαδικασίες συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολών ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 31-8-2019. Οι εκλογές για ανάδειξη Κοσμήτορα προκηρύσσονται από τον Πρύτανη του Ε.Κ.Π.Α. έως τις 31-5-2019. Αν ο Πρύτανης δεν προκηρύξει εκλογές μέχρι την ημερομηνία αυτή, η αρμοδιότητά του αυτή περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να δοθεί παράταση έως δύο (2) φορές, στις προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων.

5. Έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών συγκρότησης και ανάδειξης των οργάνων διοίκησης της Σχολής, οι αρμοδιότητες των οργάνων αυτών ασκούνται από προσωρινή Κοσμητεία, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. και αποτελείται από:

αα) τον προσωρινό Κοσμήτορα, στη θέση του οποίου ορίζεται, με όμοια απόφαση της Συγκλήτου, Καθηγητής α΄ βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος του Ιδρύματος, συναφούς γνωστικού αντικειμένου,

ββ) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, και

γγ) τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος.

Ίδρυση Τμημάτων

Επίσης το Άρθρο 15 προβλέπει τηη ίδρυση των εξής τμημάτων  στο ΕΚΠΑ:

α) Τμήμα Κοινωνιολογίας, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

β) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με έδρα την Αθήνα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

γ) Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,

 

δ) Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

ε) Τμήμα Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,

στ) Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,

ζ) Τμήμα Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών,

η) Τμήμα Γενικό, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας,

θ) Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας,

ι) Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, με έδρα τα Ψαχνά του νομού Ευβοίας, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας.

2. Το Γενικό Τμήμα της περίπτ. η΄ της παρ. 1 καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του Ε.Κ.Π.Α., δεν απονέμει πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών, αλλά παρέχει τη δυνατότητα εκπόνησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και διδακτορικής διατριβής. Τα Π.Μ.Σ. που παρέχονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ, Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, εντάσσονται στο Γενικό Τμήμα και εισάγονται σε αυτό φοιτητές και για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, χωρίς να απαιτείται επανίδρυση, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ιδρυθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017. Αν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τη ιδιότητα Διευθυντή Π.Μ.Σ. ή μετέχουν σε Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. ή σε Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή Π.Μ.Σ. μετακινηθούν από το Γενικό σε άλλο Τμήμα, διατηρούν την ιδιότητα του Διευθυντή Π.Μ.Σ. Γενικού Τμήματος και συμμετέχουν νομίμως στα παραπάνω συλλογικά όργανα, κατά παρέκκλιση των παρ. 4, 5 και 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017.

3. Στο Γενικό Τμήμα δεν προκηρύσσονται νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

4. Η εκπαιδευτική λειτουργία των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με εξαίρεση το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας και το Τμήμα Τουριστικών Σπουδών και Εναλλακτικού Τουρισμού, η εκπαιδευτική λειτουργία των οποίων αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

5. Στα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), έως την 31η-8-2019, οπότε και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρο 23 του ν. 4485/2017, διαφορετικά έως να καταστούν αυτοδύναμα, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4485/2017. Στο Γενικό Τμήμα προσωρινός Πρόεδρος ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου και αναδεικνύεται Πρόεδρος με εκλογική διαδικασία έως την 28η-2-2019, με θητεία έως την 31η-8-2021. Ο Πρόεδρος και η Συνέλευση Τμήματος στο Γενικό Τμήμα ασκούν και τις αρμοδιότητες Κοσμήτορα και Κοσμητείας αντίστοιχα.

Στα Τμήματα των περιπτ. θ΄ και ι΄ της παρ. 1 λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση και ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής τους λειτουργίας. Οι Πρόεδροι των Τμημάτων, προσωρινοί ή μη, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. αυτών, συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα διοίκησης του οικείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ν. 4485/2017.

6. Σε κάθε Τμήμα οργανώνεται Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος σύμφωνα με την περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του.

7. Σε καθένα από τα Τμήματα που ιδρύονται με το παρόν, με εξαίρεση το Γενικό Τμήμα, συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μελών Δ.Ε.Π..

8. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

9. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. Eπιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της προσωρινής Συνέλευσης και στην οποία μετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. του γενικού Τμήματος, ίδιου άλλως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, εισηγείται στην προσωρινή Συνέλευση για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 70 έως και 72 και το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. δ΄ της παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011.

πηγή: esos.gr

Ήταν πέρυσι αρχές του ακαδημαϊκού έτους όταν είχα παρατηρήσει ένα μπουλούκι ανθρώπων να κατεβαίνουν ιδρώνοντας από τον εθνικό δρόμο προς το Τ.Ε.Ι.

Τελικά ήταν οι γονείς με τα παιδιά τους που πήγαιναν να τα γράψουν στο Τ.Ε.Ι. Αγανακτισμένος είχα γράψει ένα σημείωμα στα τοπικά ΜΜΕ για τον τρόπο λειτουργίας των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν το Τ.Ε.Ι. στην πόλη μας. Η απάντηση των υπευθύνων των αστικών λεωφορείων ήταν ότι... οι γονείς και τα παιδιά είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους και είχαν αποφασίσει να «ρεμβάσουν» κατεβαίνοντας με τα πόδια μες τη ζέστη, τα πρόβατα και τα αυτοκίνητα...

Χθες το πρωί και ενώ ήμουν εκτός πόλης, με ειδοποίησαν ότι υπάρχει μεγάλη διαρροή νερού στο εργαστήριό μου. Ειδοποίησα τον τεχνικό μου, ο οποίος μου είπε πως θα δει πως θα πάει αφού δεν υπάρχουν λεωφορεία!! Δεν έχει αυτοκίνητο το παιδί. Έψαξε να βρει τον άλλο φοιτητή μου που είχε μηχανή…

Αργότερα, όταν χρειάστηκε να έρθουν κάποια άτομα του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. για να βοηθήσουν στον καθαρισμό ψάχναμε να βρούμε τρόπο να τα φέρουμε...

Φοιτητές υπήρχαν ελάχιστοι την ώρα του φαγητού…

Σήμερα που προσπαθούσα να τηλεφωνήσω στο τηλέφωνο των αστικών λεωφορείων φυσικά δεν απαντούσε κανείς...

Τα λόγια περισσεύουν...

Τελικά υπάρχει κανένας που να ακούει σε αυτή την πόλη; Ακόμη δεν μπορούν να καταλάβουν, όλοι αυτοί οι ανεγκέφαλοι, ότι μόνο κακό κάνουν τέτοιες συμπεριφορές και νοοτροπίες στην πόλη; Ότι αυτό που μεταφέρουν οι φοιτητές στις πόλεις τους δεν είναι μόνο η ομορφιά της αλλά και η γαϊδουριά της;

Ότι η δημοτική αρχή δεν τους στηρίζει και τους αγνοεί μην επεμβαίνοντας για να διορθωθεί αυτή η αισχρή κατάσταση; Μην ακούσω αυτά περί ιδιωτικής επιχείρησης... Φτιάξτε τουλάχιστον εκείνο το δρόμο πίσω από το Τ.Ε.Ι. και διασφαλίστε μια αξιοπρεπή και ασφαλή διέλευση (λέμε τώρα κανένα αστείο...) ώστε να μπορούν να πηγαίνουν με τα ποδήλατά τους. Σε όλες τις φοιτητούπολεις της Ευρώπης, που είναι γεμάτες ανηφόρες-κατηφόρες, το έχουν κάνει. Μόνο στο επίπεδο Μεσολόγγι δεν μπορούμε να το κάνουμε...

Το ξαναείπα και πέρυσι. Τα Ανώτατα Ιδρύματα δεν χτίζονται και δεν συντηρούνται με τέτοιες συμπεριφορές. Δεν είναι δημόσιες υπηρεσίες να κλείνουν το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να συντηρούνται ζωντανά δηλαδή με τους φοιτητές παρόντες κάθε μέρα, εφόσον αυτοί το θέλουν. Διαφορετικά αρχίζουν και πεθαίνουν...

Πως θα πάνε να φάνε τα ξένα παιδιά χωρίς συγκοινωνία, «κύριοι»; Θα σας άρεσε να αφήσουν τα δικά σας παιδιά, νηστικά το ΣΚ, επειδή κάποιοι αποφάσισαν ότι δεν τους συμφέρει να κάνουν 2 χιλ παραπάνω για να τα εξυπηρετήσουν;

Κώστας Μπαταργιάς
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας

Σε καιρούς κοινωνικής κρίσης και οικονομικής λιτότητας, είναι λογικό ακόλουθο παροχές του κράτους όπως η δωρεάν παιδεία να παραπαίουν. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην χώρα μας χαρακτηρίζεται από τον αυξημένο βαθμό δυσκολίας του αντικειμένου σπουδών αλλά χαρακτηρίζεται επίσης και από την υπο-χρηματοδότηση των Ανώτατων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και την παντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδίου για την επίλυση των προβλημάτων στην παιδεία.

Για το λόγο αυτό το άρθρο αποτελεί μια ένδειξη διαμαρτυρίας και έντονου προβληματισμού, για φλέγοντα θέματα που απασχολούν τον Φοιτητικό Σπουδαστικό Σύλλογο του ΤΕΙ Μεσολογγίου και εν γένει ολόκληρη την τοπική φοιτητική κοινότητα.

Αυτά άπτονται κυρίως στην έλλειψη μόνιμου, και μη, διδακτικού προσωπικού, προβλήματα που προκύπτουν με την χρήση της νέας διαδικτυακής πλατφόρμας και την ελλιπή συντήρηση των κτηριακών καταστάσεων.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε παρατηρήσει την αδιαφορία της διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για το παράρτημα Μεσολογγίου, όσον αφορά την επάνδρωση των γραμματειών με αποτέλεσμα να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των τμημάτων. Καθημερινά όλοι οι φοιτητές, γινόμαστε μάρτυρες μιας δυσλειτουργικής γραμματείας, και δυστυχώς δεν γινόμαστε μάρτυρες μιας αποφασιστικής και δραστικής λύσης, η οποία είναι αναγκαίο να παρθεί άμεσα.

Φυσικά το πρόβλημα δεν έγκειται μόνο στο γεγονός ότι δεν υπάρχει επαρκής αριθμός υπαλλήλων στις γραμματείες, αλλά και στην έλλειψη των καθηγητών.

Ο κάθε χρόνος και το κάθε εξάμηνο, ξεκινάει με έναν φόβο: Υπάρχουν οι καθηγητές για τα μαθήματα φέτος; Και η ερώτηση αυτή απαντάται όταν διαπιστώνουμε, πως για ακόμα ένα χρόνο, για ακόμα ένα εξάμηνο, δεν θα έχουμε όλους τους καθηγητές οι οποίοι χρειάζονται για το εκάστοτε τρέχον εξάμηνο.

Έτσι λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε ότι η έλλειψη αυτή προκαλεί προβλήματα και στην ανάθεση των πτυχιακών εργασιών. Είναι πλέον συχνό φαινόμενο εμείς οι φοιτητές να μην μπορούμε να πάρουμε θέμα για την πτυχιακή μας εργασία, και να παρατείνεται για ακόμα ένα εξάμηνο η φοίτησή μας, για ακόμα ένα εξάμηνο, και κάτι τέτοιο πραγματικά μας ντροπιάζει.

Μέσα σε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα, προστέθηκε άλλο ένα. Η αλλαγή του συστήματος στην μέση της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου γέννησε αρκετά προβλήματα. Είναι αδιανόητο να γίνεται η αλλαγή του συστήματος αυτού, όπου αποτελεί το πολυτιμότερο καθημερινό εργαλείο μας ως φοιτητές, στα μέσα της εξεταστικής περιόδου. Ένας κοινός και λογικός νους θα αντιλαμβανόταν ότι με μια τέτοια αλλαγή θα προέκυπταν λάθη και παρατυπίες. Και φυσικά αυτός ο νους θα μπορούσε να κατανοήσει ότι τα λάθη και οι παρατυπίες αυτές για να επιλυθούν χρειάζεται χρόνος. Υπάρχει κάποιος, που μπορεί να νομίσει ότι μια τέτοια αλλαγή ήταν σώφρον να γίνει εν μέσω της εξεταστικής περιόδου; Πιστεύει κανείς ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή υπήρχε χρόνος από τους υπαλλήλους της διοίκησης να λύσουν τα προβλήματα αυτά και να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση από το παλιό σύστημα στο νέο; Νομίζω πως ξέρουμε όλοι την απάντηση.

Σε όλους εμάς τους φοιτητές μας προκαλεί θλίψη να βλέπουμε ότι οι, υπο κανονικές συνθήκες, βοηθοί μας, κλείνουν τα μάτια σε τόσο φλέγοντα ζητήματα. Μας προκαλεί εκνευρισμό να νομίζουν πως με ψεύτικα λόγια και υποσχέσεις μπορούν να μας καθησυχάσουν. Το άρθρο αυτό λοιπόν, είναι μια έκφραση των ζητημάτων των οποίων μας απασχολούν και όπως διαπιστώνουμε θα ισχύουν για χρόνια και θα βασανίζουν και τις επόμενες γενιές φοιτητών.

Ζαχαρίου Αργύρης
Γραμματέας ΠΑΣΠ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Πρόεδρος του Φοιτητικού Σπουδαστικού Συλλόγου

Την Παρασκευή 12/10/2018 πραγματοποιήθηκαν οι εσωπαραταξιακές εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων, νέων συμβουλίων και της νέα Γραμματείας Πόλεως της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Η σύνθεση της Γραμματείας Πόλης ,έχει ως εξής:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΛΗΣ: ΣΤΕΡΓΙΟ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: ΜΠΕΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΗΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ: ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΔΟ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΤΕΓ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η νέα γραμματεία πόλης θα είναι καθημερινά στο πλευρό του κάθε σπουδαστή και θα είναι αρωγός σε κάθε δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του ΤΕΙ καθώς και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του.

 

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 04/10/2018

Της Βάσως Βήττα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αισιόδοξα θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν τα νέα που έφερε µαζί του ο υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, κατά την επίσκεψή του στο ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Ο κ. Γαβρόγλου έκανε µια στάση στο, άλλοτε αυτόνοµο, Εκπαιδευτικό Ίδρυµα προκειµένου να δει από κοντά τις εγκαταστάσεις ενόψει και της δηµιουργίας Γεωπονικής Σχολής στην Αιτωλ/νία. Αφού ξεναγήθηκε στους χώρους, είδε ότι πρόκειται για µια άρτια υποδοµή, η οποία δεν µπορεί να µην αξιοποιηθεί. Εκεί βέβαια που εµφανίστηκε έκπληκτος ήταν όταν είδε τις εγκαταλελειµµένες υποδοµές του ΘΕ.ΚΑ. και άκουσε τον τρόπο που µετακινήθηκε το τµήµα στην Αµαλιάδα. Όταν είδε τα ρηµαγµένα θερµοκήπια, στα οποία γίνονταν πρωτοποριακές καλλιέργειες όπως του εξήγησε ο πρόεδρος του τµήµατος Διοίκησης Επιχ/σεων, Άρης Γαρµπής και τα εγκαταλελειµµένα κτίρια, απόρησε πως πάρθηκαν τόσο ασυλλόγιστες αποφάσεις µεταφοράς του τµήµατος. «Απορώ πως εγκαταλείφθηκαν τέτοιες εγκαταστάσεις, τι κριτήρια επικράτησαν και αφέθηκε µια τέτοια υποδοµή», δήλωσε σχετικά στην ΑΙΧΜΗ...

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 04/10 σε όλα τα περίπτερα του νομού

Σελίδα 1 από 45

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία