Αγγελίες    Επικοινωνία

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου, που θα γίνει την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 5 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πινακοθήκης Μεσολογγίου (Κεντρική Πλατεία Μεσολογγίου), για συζήτηση και λήψη απόφασης σε όσα από τα παρακάτω θέματα χρειάζεται:

 1. Ενημέρωση για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Κοινότητας.
 2. Ορισμός Αναπληρωτή Προέδρου Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου.
 3. Ενημέρωση για συναντήσεις του πρώτου δεκαημέρου με αρχές, φορείς, συλλόγους της πόλης του Μεσολογγίου.
 4. Ενημέρωση για θέματα πολιτικής προστασίας (πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες)
 5. Ενημέρωση για το Γραφείο της Κοινότητας Μεσολογγίου (ώρες λειτουργίας, υποδοχή κοινού).
 6. Ενημέρωση για πρόταση-γνωμοδότηση επισκευής τμήματος αιγιαλού Τουρλίδας Μεσολογγίου (Δυτικός βραχίονας, αιτία: επικινδυνότητα σημείου, ασφάλεια πολιτών).
 7. Ενημέρωση για πρόταση άμεσης επισκευής της εξωτερικής πόρτας στο ΚΑΠΗ Μεσολογγίου (αιτία: επικινδυνότητα σημείου, ασφάλεια πολιτών)
 8. Ενημέρωση-συζήτηση για τον κανονισμό Κοινόχρηστων χώρων (καταπάτηση πεζοδρομίων και δημοτικού πρασίνου).
 9. Ενημέρωση για πρόταση προς Πνευματικό Κέντρο για την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών.
 10. Ενημέρωση για πρόταση ενεργοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος Κυριαζή (πρώην 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου, Επαγγελματική Σχολή).
 11. Ενημέρωση για πρόταση διόρθωσης της ονομασίας του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στο ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010 και ορθή χρήση της ονομασίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με αίτημα σωστής καταχώρησης σε εθνικά και διεθνή μέσα.
 12. Ενημέρωση για ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Europe for Citizens-Ευρώπη για τους Πολίτες)
 13. Προετοιμασία προτάσεων για το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Μεσολογγίου. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΔΑΣΚΑΛΗ 

 

Λίγο πριν την ανάληψη των καθηκόντων μας βρεθήκαμε στην κεντρική πλατεία της πόλης του Μεσολογγίου με στόχο την ενημέρωση και τη συζήτηση για τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση και τη λειτουργία των Κοινοτήτων.

Η συμμετοχή των πολιτών με ερωτήσεις, σχόλια και προτάσεις ενδυναμώνει τη θέληση μας οι συνελεύσεις κατοίκων να είναι πιο συχνές και το βασικό μέσο επικοινωνίας μας με τους κατοίκους. 

Έγινε συνοπτική ενημέρωση για τη διάρθρωση του Δήμου Μεσολογγίου, τις επιτροπές, τις αλλαγές που προέκυψαν με τη νέα νομοθεσία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Κοινότητας.

Δημοσιεύουμε τα διαγράμματα που συζητήθηκαν και αναλύθηκαν.

Δημοσιεύτηκε το νομοσχέδιο που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση. Δυστυχώς προτείνεται η αφαίρεση της αποφασιστικής αρμοδιότητας των Κοινοτήτων! Ως συνδυασμός "ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ" έχουμε ήδη στείλει επιστολή με τις θέσεις μας προς τον Υπουργό Εσωτερικών και έχουμε υποβάλλει σχόλια στην πλατφόρμα διαβούλευσης του νομοσχεδίου. Άρθρο 5 παράγραφος 10 περίπτωση δ και ε. http://www.opengov.gr/ypes/?p=6859

Η αφαίρεση της αποφασιστικής αρμοδιότητας των Κοινοτήτων:

α) αλλοιώνει το εκλογικό αποτέλεσμα

β) μας απομακρύνει εκ νέου από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό αποκεντρωτικό κεκτημένο

γ) καταργεί το βασικό εργαλείο έκφρασης της βούλησης της Κοινότητας για την διαχείριση θεμάτων στρατηγικής εξέλιξης της και ταυτόχρονα θεμάτων καθημερινότητας

δ) οδηγεί σε γνήσια νόθευση της λαϊκής κυριαρχίας και της δυνατότητας έκφρασης του εκλογικού σώματος

Ακολουθεί μέρος της επιστολής προς τον Υπουργό Εσωτερικών που υπογράφουν Κοινότητες από Αιτωλοακαρνανία, Έβρο, Ροδόπη και Κρήτη.

Με τον Νόμο 4555/2018 θεσμοθετήθηκε η αναβάθμιση του ρόλου των Κοινοτήτων ως θεσμού ενδοδημοτικής αποκέντρωσης με σκοπό την διαφύλαξη της ενότητας των νέων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., την σταδιακή καλλιέργεια ενιαίας δημοτικής και περιφερειακής ταυτότητας, καθώς και την ταυτόχρονη αποκατάσταση του αισθήματος εγγύτητας των πολιτών προς τις αυτοδιοικητικές δομές. 
Η αφαίρεση της μίας και μοναδικής αποφασιστικής αρμοδιότητας των Κοινότητων, να αποφασίζουν δηλαδή για την διάθεση των αυτοτελών πόρων που τους αναλογούν (κάτι που προτείνετε με το άρθρο 5 παράγραφος 10 περιπτώσεις δ και ε ) έχει σαν αποτέλεσμα να αποψιλώνονται de jure διοικητικές αρμοδιότητες των Κοινοτήτων και επέρχεται ουσιαστική αλλαγή στην βούληση των ψηφοφόρων έτσι όπως αυτή εκφράστηκε στις πρόσφατες εκλογές. 
Περαιτέρω, η όποια αφαίρεση αρμοδιοτήτων μας απομακρύνει εκ νέου από το αντίστοιχο ευρωπαϊκό αποκεντρωτικό κεκτημένο και την προσαρμογή στις ανάγκες της αξιοποίησης διαρθρωτικών αναπτυξιακών εργαλείων (Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας). 
Τέλος η μη συμμετοχή των πολιτών των Κοινοτήτων στα κοινά μέσω των αντιπροσώπων τους, οδηγεί σε γνήσια νόθευση της λαϊκής κυριαρχίας και της δυνατότητας έκφρασης του εκλογικού σώματος κατά ευθεία παράβαση των άρθρων 1 παρ 2 και 52 του Συντάγματος. Εγείρονται ουσιαστικά θέματα αντισυνταγματικότητας. 
Με τα άρθρα 83 και 84 του Ν.4555/2018 επικαιροποιήθηκαν και ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες των Προέδρων των Κοινοτήτων κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων και των Συμβουλίων Κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων. Η αποφασιστική αρμοδιότητα των Κοινοτήτων, στην κατανομή του αναλογούντος προς αυτές ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για τις επενδυτικές ανάγκες του δήμου, αποτελεί βασικό εργαλείο έκφρασης της βούλησης της Κοινότητας για την διαχείριση θεμάτων στρατηγικής εξέλιξης της και ταυτόχρονα θεμάτων καθημερινότητας.
Στις εκλογές της 26ης Μαΐου, οι πολίτες βρέθηκαν μπροστά σε τέσσερις κάλπες. Ψήφισαν για την εκλογή ευρωβουλευτών, τις περιφερειακές αρχές, δημοτικές αρχές και για τα Συμβούλια Κοινότητας τους (ή Προέδρους Κοινοτήτων).
Οι πολίτες συμμετείχαν στις εκλογές και ψήφισαν με γνώμονα ότι τα Συμβούλια Κοινότητας (σε κοινότητες άνω των τριακοσίων κατοίκων) και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων (σε κοινότητες κάτω των τριακοσίων κατοίκων) θα έχουν και αποφασιστικές αρμοδιότητες, όχι μόνο γνωμοδοτικές.

"Για την Κοινότητα Μεσολογγίου"
Συνδυασμός για τις Δημοτικές Εκλογές, Μάιος 2019
Επικεφαλής Κίνησης Όλγα Δασκαλή
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Web Site: https://koinotitamessolonghi.gr/

Στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές αναδείχθηκαν οι συνδημότες μας, οι οποίοι θα απαρτίζουν το Συμβούλιο Κοινότητας.

Ένα σημαντικό όργανο διοίκησης, με καίριες αρμοδιότητες, που έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στο Μεσολόγγι. Το συμβούλιο Κοινότητας αποτελείται από 11 άτομα και αναλαμβάνει αρμοδιότητες την 1η Σεπτεμβρίου. Την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα κληθεί να αναδείξει τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεσολογγίου. Στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, πρόεδρος γινόταν αυτομάτως ο δημοτικός σύμβουλος που λάμβανε τις περισσότερες ψήφους από το συνδυασμό που αναδείχθηκε πρώτος στις εκλογές. Με τον νόμο «Κλεισθένη» η εν λόγω διαδικασία τροποποιήθηκε και η προεδρία πλέον διεκδικείται από τους δύο πρώτους σε ψήφους τοπικούς συμβούλους από τον πρώτο και δεύτερο συνδυασμό. Στην προκειμένη περίπτωση την Προεδρία θα διεκδικήσουν η πρώτη σε ψήφους από το συνδυασμό “Για την Κοινότητα Μεσολογγίου” και ο πρώτος σε ψήφους από το συνδυασμό “ΔημιουργικήΑνατροπή”.

Τι αρμοδιότητες έχει το Συμβούλιο Κοινότητας;

Το Συμβούλιο Κοινότητας, εκφράζει γνώμη και διατυπώνει προτάσεις προς το δημοτικό συμβούλιο για την εκτέλεση νέων έργων αλλά και τη συντήρηση και λειτουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί. Μεριμνά για την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου, του φωτισμού και των κοινόχρηστων χώρων εντός των ορίων της κοινότητας. Αποφασίζει ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των Αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου και της αναλογούν. Συμβάλλει στην κατάρτιση του σχεδίου πρόληψης φυσικών καταστροφών, συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα του δήμου, ενώ κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων τίθεται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών. Το συμβούλιο της κοινότητας διατυπώνει γνώμη και προτάσεις για μια ακόμη πλειάδα θεμάτων. Ενδεικτικά, γνωμοδοτεί για τον τρόπο αξιοποίησης των ακινήτων, την πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αισθητική αναβάθμιση περιοχών, την εν γένει μέριμνα των αδέσποτων/εγκαταλελειμμένων ζώων συντροφιάς, την αξιοποίηση των τοπικών πόρων κ.α.

Σταχυολογώντας ορισμένες από τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου, γίνεται αμέσως αντιληπτή η σπουδαιότητα της αποτελεσματικής λειτουργίας του.

Τι αρμοδιότητες έχει ο Πρόεδρος Κοινότητας;

Να παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της Κοινότητας, εκπροσωπώντας το Συμβούλιο Κοινότητας και κατ’ επέκταση τους κατοίκους της πόλης. Ο Πρόεδρος Κοινότητας έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, έχοντας δικαίωμα λόγου και ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την πόλη του Μεσολογγίου. Στις αρμοδιότητες του είναι να συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο της Κοινότητας, με σκοπό την άμεση υλοποίηση ή τη δρομολόγηση λύσεων για τα ζητήματα που προκύπτουν. Γίνεται αντιληπτό ότι οι αρμοδιότητες που ακολουθούν τη θέση του Προέδρου της Κοινότητας μπορούν να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία που θα ακολουθήσει η πόλη και διαμέσου του προέδρου το Συμβούλιο Κοινότητας να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στα δημοτικά τεκταινόμενα.

Ως συνδυασμός «Για την κοινότητα Μεσολογγίου» θέλουμε να εργαστούμε ώστε οι θεσμοί του Συμβουλίου Κοινότητας και του Προέδρου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και προς όφελος των πολιτών. Η ανάληψη των καθηκόντων ξεκινά των Σεπτέμβριο, όμως είναι υποχρέωση μας να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο προετοιμασμένοι για τα προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε.

Σύνθεση Συμβουλίου Κοινότητας Μεσολογγίου:

ΟΛΓΑ ΔΑΣΚΑΛΗ (Για την Κοινότητα Μεσολογγίου): 776

ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (Για την Κοινότητα Μεσολογγίου): 595

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ (Δήμος για τα παιδιά μας): 585

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ (Δημιουργική Ανατροπή): 543

ΑΝΤΑ ΧΑΛΑΖΙΑ (Για την Κοινότητα Μεσολογγίου): 436

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΠΑΝΟΣ (Δήμος για τα παιδιά μας): 412

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΙΚΑΣΕΣ (Δήμος για τα παιδιά μας): 347

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ (Για την Κοινότητα Μεσολογγίου): 333

ΘΥΜΙΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ (Δημιουργική Ανατροπή): 322

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ (Δημιουργική Ανατροπή): 302

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ (Λαϊκή Συσπείρωση): 122

"Για την Κοινότητα Μεσολογγίου"
Επικεφαλής Κίνησης Όλγα Δασκαλή

Βρεθήκαμε χθες στο Δημαρχείο, στην πρώτη διαβούλευση που έγινε για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου μας. Η ομάδα μελετητών μας ανέπτυξε το τι αποτελεί ένα τέτοιο σχέδιο και πως μπορεί να βοηθήσει τον Δήμο μας και μας εξήγησε την διαδικασία συμμετοχής μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.

Τα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι στρατηγικό σχέδιο για την κινητικότητα (δηλαδή θέματα κυκλοφορίας, ζητήματα λειτουργίας κινήσεων που αναπτύσσονται στην πόλη -π.χ. ανεφοδιασμός καταστημάτων, δρομολόγια αστικών ΚΤΕΛ, δρομολόγια απορριματοφόρων κλπ, θέματα κλιματικής αλλαγής, θέματα κοινωνικά-οικονομικά-χωροταξικά). 

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας αποτελούν πλεονέκτημα για τους Δήμους που τα διαθέτουν σε θέματα διεκδίκησης χρηματοδοτήσεων.
Βασικό στοιχείο των Σχεδίων αυτών είναι η συμμετοχή των αρχών, επιχειρήσεων, κοινωνικών ομάδων και φορέων μιας πόλης. Με ενδιαφέρον ακούσαμε και τους άλλους φορείς που ήρθαν: Τροχαία, Ιστορική Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Σύλλογος Δρομέων, Ποδηλάτες, Τεχνικό Επιμελητήριο, ΚΑΠΗ, Νοσοκομείο, Γυμνάσιο Αιτωλικού, Λύκειο Ευηνοχωρίου, Επιχειρήσεις εστίασης, Εμπορικός Σύλλογος, επιχειρηματίες εναλλακτικού τουρισμού.

Η τοποθέτησή μας και η συνεισφορά μας ήταν τα αποτελέσματα των 8 συναντήσεων γειτονιάς.

Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν ήταν:

-Έλλειψη σύνδεσης παλιάς και νέας πόλης καθώς και του θαλάσσιου μετώπου
-Δεν υπάρχει ολοκληρωμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο
-Η κυκλοφοριακή μελέτη είναι από το 2002 και δεν έχει επικαιροποιηθεί από τότε.
-Άναρχη στάθμευση
-Κακή οδοποιία
-Ελλιπείς, μη ασφαλείς ποδηλατόδρομοι
-Καταπάτηση κοινόχρηστων χώρων
-Δεν υπάρχει πρόβλεψη για ασφαλή μετάβαση των παιδιών στα σχολεία
-Δεν υπάρχει δίκτυο ποδηλατοδρόμων από Αγριλιά μέχρι Λιμάνι, από ΤΕΙ μέχρι Μεσόκαμπο.
-Δεν έχει εφαρμοστεί το σχέδιο πόλης και δεν έχουν γίνει οι τροποποιήσεις που χρειάζεται σε μερικά σημεία.
-Δεν υπάρχει επαρκής σήμανση
-Βασικές πλέον οδοί οι Παπαδιαμαντοπούλου/Ναυπάκτου/Αγίου Αθανασίου, οι οποίες οφείλουν να αποχαρακτηριστούν από περιφερειακές οδοί σε δημοτικές.
-Κακοτεχνία στις ράμπες για ΑΜΕΑ

Στα θετικά στοιχεία της πόλης: επίπεδη πόλη, κάθε σπίτι μέσο όρο δύο ποδήλατα, συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης το θαλάσσιο μέτωπο και η ύπαρξη περιφερειακών οδών.
Το μέλος της ομάδας, Σταυρούλα Τσακμακλή, κατέθεσε διάφορες προτάσεις που έχει κατά καιρούς δημοσιεύσει στον τοπικό τύπο για θέματα (ποδηλατοδρόμων, διαδρομών αστικών ΚΤΕΛ και mini bus, εναλλακτικές διαδρομές για μέσα μεταφοράς όπως άμαξα, γαϊτα). Τόνισε το γεγονός ότι η πόλη οφείλει να μελετηθεί συνολικά, λαμβάνοντας υπόψη και τα νέα οικιστικά σύνολα σε Καλονή, Βίγλα και την οδό Ναυπάκτου. Τις προτάσεις της μπορεί κάποιος να της βρει εδώ: https://tsakmakli.wordpress.com/ 
Αποθαρρυντική ήταν η απουσία της νυν δημοτικής αρχής και η μικρή προσέλευση δημοτικών συμβούλων (παρόντες ήταν οι κ.κ. Παπαδόπουλος, Διαμαντόπουλος).

Η διαδικασία διαβούλευσης μόλις ξεκίνησε. Εμείς θα είμαστε σε κάθε στάδιο της διαβούλευσης, διότι αναγνωρίζουμε την σημασία ενός στρατηγικού σχεδιασμού για την κινητικότητα μας στην πόλη.
Αν έχετε παρατηρήσεις, προτάσεις, άποψη μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να έρθετε στον χώρο σκέψης μας, κάθε Τετάρτη μετά τις 7 (πίσω από την Αγία Παρασκευή, στην πρώην αίθουσα του Συλλόγου Αιμοδοτών.

"Για την Κοινότητα Μεσολογγίου"

Μεγάλη εντύπωση μας προκαλεί δημοσίευμα (https://bit.ly/2Ieyk7T) το οποίο αναφέρει ότι πρόκειται εντός καλοκαιριού να γίνουν αλλαγές στην νομοθεσία για την τοπική αυτοδιοίκηση, και μάλιστα να καταργηθεί η μία αποφασιστική αρμοδιότητα που έχει δοθεί στις τοπικές κοινότητες.
Είναι απορίας άξιο, ποια Επιτροπή έκανε αυτές τις εισηγήσεις στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και με τι αιτιολογία. 
Ο νόμος του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2018 και θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο του 2019. 
Είναι δυνατόν με υποθετικές αιτιολογίες και χωρίς να αφήσουν να εφαρμοστεί ένα σύστημα, να το αλλάξουν και μάλιστα με διαδικασίες εξπρές, χωρίς διαβούλευση, εντός καλοκαιριού; 
Είναι δυνατόν σε όλη την Ελλάδα, το εκλογικό σώμα να έχει ψηφίσει έχοντας συγκεκριμένα κριτήρια στο μυαλό του, και να μην δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας; 
Είναι δυνατόν, να προτείνεται να καταργηθούν οι αποφασιστικές αρμοδιότητες των τοπικών κοινοτήτων, όταν ο πυρήνας της αυτοδιοίκησης και της δημοκρατίας είναι η Κοινότητα;
Θέλουμε συγκέντρωση ή αποκέντρωση;
Ζητάμε να δημοσιευτούν τα επίσημα πρακτικά της επιτροπής, καθώς και ποιοι εισηγήθηκαν αυτές τις αλλαγές. 

ΚΑΛΟΥΜΕ όλες τις Κοινότητες να συνυπογράψουν επιστολή διαμαρτυρίας και αντίθεσης για όποια επικείμενη αλλαγή αφορά την νομοθεσία του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ και συγκεκριμένα να μην καταργηθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα των Συμβουλίων Κοινότητας. Αν διαβάσει κάποιος τις αλλαγές, παρατηρεί ότι στο συγκεκριμένο σημείο, δεν υπάρχει καμία αιτιολογία για την κατάργηση των αρμοδιοτήτων της Κοινότητας. Η επιστολή θα διαβιβαστεί στην Κ.Ε.Δ.Ε και σε όλους τους εκπροσώπους του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Εκ του συνδυασμού
Για την Κοινότητα Μεσολογγίου

Σελίδα 1 από 4

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία