Αγγελίες    Επικοινωνία

Το Μεσολόγγι αποκτά Μουσείο. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας,  στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε από κοινού  με τον Δήμαρχο Μεσολογγίου Νίκο Καραπάνο, τον αντιδήμαρχο Παναγιώτη Σταράμο, την αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταράκα και την Ολυμπία Βικάτου Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας.

 «Με την ένταξη του Ξενοκρατείου Κτιρίου στα έργα της στρατηγικής Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού υλοποιούμε ένα όραμα» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και πρόσθεσε: «Σχεδιάσαμε μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Μεσολογγίου - Αιτωλικού και προχωράμε στην υλοποίησή της,  ώστε να κάνουμε την περιοχή μας, μία σύγχρονη Περιφέρεια Πολιτισμού, Τουρισμού και Ανάπτυξης.  Με  το Ξενοκράτειο Μουσείο στο Μεσολόγγι, αποκτά Μουσείο και η έδρα της Αιτωλοακαρνανίας, γιατί η διατήρηση, η προστασία και η ανάδειξη των πολιτιστικών μας μνημείων, είναι μείζονος σημασίας για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

 

Το έργο

To έργο αφορά την  αποκατάσταση του Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και τη μετατροπή του από σχολικό κτήριο σε μουσειακό χώρο, με πρόβλεψη για τη δημιουργία και  οργάνωση μόνιμης έκθεσης αρχαιολογικών συλλογών.  Είναι το πρώτο από τα έργα της στρατηγικής Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  με προϋπολογισμό 3.700.000€.

Το έργο ανήκει στο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου - Αιτωλικού, η οποία αποτελεί ένα νέο οικο-αναπτυξιακό και χωροταξικό πρότυπο βασισμένο στο ενδογενές ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη συμβολή του υδάτινου στοιχείου στην ταυτότητα και οικονομία της περιοχής.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω τριών υποέργων:

Α) «Αποκατάσταση «Ξενοκρατείου» διατηρητέου κτηρίου και αλλαγή χρήσης του σε χώρο μουσείου», π/υ:2.600.000€. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου με  ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία - διαγωνισμό. Πρόκειται για εργασίες επισκευής κτηρίου και συγκεκριμένα: α) συντήρηση, ενίσχυση, αποκατάσταση στέγης και δαπέδων, β) επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση κουφωμάτων, γ) ελαιοχρωματισμοί, δ) στατική ενίσχυση (πλαγιοθεμελιώσεις στο σύνολο των τοιχοποιιών, ενέματα με κάναβο, οπλισμένο επίχρισμα εσωτερικά – ημιοπλισμένο εξωτερικά, ενίσχυση με μεταλλικά ή ξύλινα στοιχεία στην οροφή του ισογείου και στο φέροντα οργανισμό της στέγης), ε) Η/Μ εγκατάσταση.

Β) «Δημιουργία – Οργάνωση μόνιμων συλλογών Ξενοκρατείου», π/υ: 520.000€. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος. Το υποέργο περιλαμβάνει εργασίες εγκατάστασης και οργάνωσης έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων και εργασίες συντήρησης αρχαίων αντικειμένων.

Γ) «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών Ξενοκρατείου», π/υ: 580.000€. Το υποέργο Θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία - διαγωνισμό. Στο υποέργο περιλαμβάνεται την προμήθεια προθηκών, πετασμάτων - κατασκευών, στηριγμάτων και βάσεων αντικειμένων, ο σχεδιασμός και η παραγωγή εποπτικού υλικού (λεζάντες, κειμενο-λεζάντες, αρχαιολογικός οδηγός, ενημερωτικά φυλλάδια, φυλλάδια Braille, εκπαιδευτικά έντυπα και υλικό, συμβατικά εποπτικά μέσα έκθεσης, ψηφιακές και πολυμεσικές εφαρμογές, παραγωγή πινακίδων Braille) και ο εξοπλισμός εργαστηρίων, αποθηκών, γραφείων κλπ.

 

Το Χρονοδιάγραμμα

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2020. H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του χώρου με το προσωπικό φύλαξης που διαθέτει, ενώ θα μεριμνήσει μελλοντικά και για τις ενδεχόμενες ανάγκες συντήρησης των εκθεμάτων από το προσωπικό της Εφορείας.

 

Σύγχρονος εξοπλισμός

Η έκθεση θα διαθέτει τον απαραίτητο, σύγχρονο εκθεσιακό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, εποπτικό υλικό (έντυπο και ψηφιακό), πολυμεσικές εφαρμογές, ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός και ικανός να επισημάνει  στους επισκέπτες τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας, συμβάλλοντας έτσι μαζί με τα άλλα έργα της στρατηγικής Ο.Χ.Ε, που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην παρούσα προγραμματική περίοδο, στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής για ολοκληρωμένες πολιτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την καθιστούν ελκυστική για συνέργειες στις επενδύσεις που στηρίζονται στα διαρθρωτικά και επενδυτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Το πρώτο έργο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Μεσολογγίου – Αιτωλικού εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» και αφορά την πράξη «Αποκατάστασης Ξενοκράτειου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε μουσείο», συνολικού προϋπολογισμού 3.700.000 ευρώ.

Το έργο που εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα και περιλαμβάνεται στις προτάσεις που υπέβαλλε ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Ο.Χ.Ε. Προβλέπεται δε η αποκατάσταση του κτηρίου που βρίσκεται στην Ιερή Πόλη Μεσολογγίου και η μετατροπή του από σχολικό συγκρότημα σε μουσειακό χώρο για τη δημιουργία και  οργάνωση μόνιμης έκθεσης αρχαιολογικών συλλογών.

Πέρα από τις τεχνικές παρεμβάσεις και εργασίες που απαιτούνται για το παραπάνω σκοπό, η παρέμβαση περιλαμβάνει επίσης τον σχεδιασμό και την παραγωγή εποπτικού υλικού (αρχαιολογικό οδηγό, ενημερωτικά φυλλάδια, εκπαιδευτικά έντυπα και συνοδευτικό υλικό, ψηφιακές και εφαρμογές πολυμέσων, εξοπλισμό εργαστηρίων, αποθηκών και γραφείων.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος σημειώνει πως «Τηρώντας τις εξαγγελίες μας σχετικά με την εφαρμογή των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Μεσολογγίου – Αιτωλικού, θα παραδώσουμε στην πόλη και το Δήμο μας ένα μεγάλο έργο, το οποίο είχε μείνει για καιρό σε επίπεδο υποσχέσεων. Σε υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής μας βούλησης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα περιλαμβάνει ένα λειτουργικό κτήριο συνολικού εμβαδού 1.335 τ.μ. με πλήρη εξοπλισμό των εκθεσιακών του χώρων, φιλόξενο για τους συνανθρώπους μας με ειδικές ανάγκες και απόλυτα προσεγγίσιμο στην ενημέρωση ή την διαδραστική εκπαιδευτική διαδικασία. Το Αρχαιολογικό Μουσείο που αποτέλεσε «όνειρο» τώρα γίνεται πραγματικότητα. Συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς και προσηλωμένοι στην υλοποίηση της Ο.Χ.Ε. έτσι όπως τη σχεδιάσαμε για το Δήμο μας».

Εντάχθηκε και επίσημα πλέον στο ΕΣΠΑ το δεύτερο μεγάλο έργο της ΟΧΕ, το Αρχαιολογικό Μουσείο που θα γίνει στο Μεσολόγγι και θα στεγάζεται στο «Ξενοκράτειο».

Την ένταξη του έργου ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, παρουσία του δημάρχου Μεσολογγίου Ν. Καραπάνου, του αντιδημάρχου αρμοδίου για την ΟΧΕ Παν. Σταράμου, της Προϊσταμένης της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας Ολ. Βικάτου, της αντιπεριφερειάρχη Χρ. Σταρακά και υπηρεσιακών παραγόντων. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη το όραμα της Περιφέρειας για το Μεσολόγγι αρχίζει να αποκτά σάρκα και οστά, περνώντας μέσα από την ΟΧΕ που αποτελεί έναν συνολικό σχεδιασμό.

Το επόμενο βήμα είναι η δημοπράτηση του έργου, η οποία θα γίνει σύντομα μετά την ολοκλήρωση των τυπικών και γραφειοκρατικών διαδικασιών, από την Υπηρεσία Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων. Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο Μεσολόγγι είναι το πρώτο έργο που εντάσσεται πανελλαδικά στο πλαίσιο της ΟΧΕ. Έχει προϋπολογισμό 3,7 εκατ. ευρώ και όταν ολοκληρωθεί θα φιλοξενήσει τα σημαντικότερα ευρήματα από την ανασκαφή στην Ιόνια Οδό που είναι πολλά και αυτή τη στιγμή φυλάσσονται και συντηρούνται στις αποθήκες της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

 

Το έργο

To έργο αφορά την  αποκατάσταση του Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και τη μετατροπή του από σχολικό κτήριο σε μουσειακό χώρο, με πρόβλεψη για τη δημιουργία και  οργάνωση μόνιμης έκθεσης αρχαιολογικών συλλογών.  Είναι το πρώτο από τα έργα της στρατηγικής Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου – Αιτωλικού που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020,  με προϋπολογισμό 3.700.000€.

Το έργο ανήκει στο εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της Ο.Χ.Ε. Μεσολογγίου - Αιτωλικού, η οποία αποτελεί ένα νέο οικο-αναπτυξιακό και χωροταξικό πρότυπο βασισμένο στο ενδογενές ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη συμβολή του υδάτινου στοιχείου στην ταυτότητα και οικονομία της περιοχής.

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω τριών υποέργων:

Α) «Αποκατάσταση «Ξενοκρατείου» διατηρητέου κτηρίου και αλλαγή χρήσης του σε χώρο μουσείου», π/υ:2.600.000€. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου & Νοτίου Ιονίου με  ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία - διαγωνισμό. Πρόκειται για εργασίες επισκευής κτηρίου και συγκεκριμένα: α) συντήρηση, ενίσχυση, αποκατάσταση στέγης και δαπέδων, β) επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση κουφωμάτων, γ) ελαιοχρωματισμοί, δ) στατική ενίσχυση (πλαγιοθεμελιώσεις στο σύνολο των τοιχοποιιών, ενέματα με κάναβο, οπλισμένο επίχρισμα εσωτερικά – ημιοπλισμένο εξωτερικά, ενίσχυση με μεταλλικά ή ξύλινα στοιχεία στην οροφή του ισογείου και στο φέροντα οργανισμό της στέγης), ε) Η/Μ εγκατάσταση.

Β) «Δημιουργία – Οργάνωση μόνιμων συλλογών Ξενοκρατείου», π/υ: 520.000€. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας & Λευκάδος. Το υποέργο περιλαμβάνει εργασίες εγκατάστασης και οργάνωσης έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων και εργασίες συντήρησης αρχαίων αντικειμένων.

Γ) «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών Ξενοκρατείου», π/υ: 580.000€. Το υποέργο Θα πραγματοποιηθεί με ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία - διαγωνισμό. Στο υποέργο περιλαμβάνεται την προμήθεια προθηκών, πετασμάτων - κατασκευών, στηριγμάτων και βάσεων αντικειμένων, ο σχεδιασμός και η παραγωγή εποπτικού υλικού (λεζάντες, κειμενο-λεζάντες, αρχαιολογικός οδηγός, ενημερωτικά φυλλάδια, φυλλάδια Braille, εκπαιδευτικά έντυπα και υλικό, συμβατικά εποπτικά μέσα έκθεσης, ψηφιακές και πολυμεσικές εφαρμογές, παραγωγή πινακίδων Braille) και ο εξοπλισμός εργαστηρίων, αποθηκών, γραφείων κλπ.

 

Το Χρονοδιάγραμμα

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2020. H Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του χώρου με το προσωπικό φύλαξης που διαθέτει, ενώ θα μεριμνήσει μελλοντικά και για τις ενδεχόμενες ανάγκες συντήρησης των εκθεμάτων από το προσωπικό της Εφορείας.

 

Σύγχρονος εξοπλισμός

Η έκθεση θα διαθέτει τον απαραίτητο, σύγχρονο εκθεσιακό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, εποπτικό υλικό (έντυπο και ψηφιακό), πολυμεσικές εφαρμογές, ώστε ο χώρος να είναι λειτουργικός και ικανός να επισημάνει  στους επισκέπτες τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας, συμβάλλοντας έτσι μαζί με τα άλλα έργα της στρατηγικής Ο.Χ.Ε, που αναμένεται να ολοκληρωθούν στην παρούσα προγραμματική περίοδο, στην επίτευξη του στόχου της στρατηγικής για ολοκληρωμένες πολιτικές που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την καθιστούν ελκυστική για συνέργειες στις επενδύσεις που στηρίζονται στα διαρθρωτικά και επενδυτικά Ευρωπαϊκά Ταμεία.

ΒΑΣΩ ΒΗΤΤΑ

Πέφτει η µάντρα!

 Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 19/10/2017

 

Κίνδυνος - θάνατος είναι η µάντρα στο δυτικό τµήµα του Ξενοκρατείου. Όπως βλέπετε και στην φωτό έχει πάρει επικίνδυνη κλίση και εάν οι αρµόδιοι δεν κάνουν κάτι γρήγορα, τότε οι περαστικοί µπορεί να βιώσουν ανά πάσα ώρα και στιγµή άσχηµες καταστάσεις...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

 

Πόλος έλξης το «Ξενοκράτειο»...

 Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 19/01/2017

 

Όλα είναι έτοιμα για την αποκατάσταση του «Ξενοκράτειου» που θα φιλοξενήσει το Αρχαιολογικό Μουσείο το οποίο ήταν ένα πάγιο αίτημα του Μεσολογγίου.

Ο τίτλος του έργου σύμφωνα με τη μελέτη είναι «Αποκατάσταση του διατηρητέου σχολικού κτιρίου με την επωνυμία "Ξενοκράτειο" στην Ι.Π. Μεσολογγίου και μετατροπή του σε μουσειακό χώρο για τη στέγαση αρχαιολογικών συλλογών». Το Ξενοκράτειο, γνωστό ως...

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 19/01 σε όλα τα περίπτερα του νομού ή κατεβάστε ηλεκτρονικά την έκδοση ή τις εκδόσεις που θέλετε εδώ

Το Γενάρη η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 22/12/2016

 

Εγκρίθηκε χθες Πέμπτη από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο σχεδιασμός της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Μεσολογγίου - Αιτωλικού και υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα.

Αυτό σημαίνει ότι τα έργα που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός, μπορούν να εντάσσονται στα αντίστοιχα χρηματοδοτικά προγράμματα. Πρόκειται για μια...

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 22/12 σε όλα τα περίπτερα του νομού ή κατεβάστε ηλεκτρονικά την έκδοση ή τις εκδόσεις που θέλετε εδώ

Σελίδα 3 από 4

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία