Αγγελίες    Επικοινωνία

Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶς, κατά τήν Γενική Ἱερατική Σύναξη πού ἔγινε τήν 16η Ἰανουαρίου 2018, στήν πόλη τοῦ Ἀγρινίου, ἀναφέρθηκε στό σοβαρό ἐθνικό θέμα πού ἔχει σχέση μέ τό ζήτημα τῆς ὀνομασίας τῶν Σκοπίων. Στή συνέχεια, ἅπαντες οἱ κληρικοί  συμφώνησαν  καί  ἐξέδωσαν  τό  ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ὁ Μητροπολίτης καί ἅπαντες οἱ κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας, μέ αἴσθημα βαθείας εὐθύνης ἀλλά καί ἀγωνίας ἔμπροσθεν τῶν ἐξελίξεων ἀναφορικῶς μέ τήν ὀνομασία τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, ἀλλά καί σεβόμενοι τήν Ἱστορία τοῦ τόπου μας πού ἀνέδειξε τόν διδάσκαλο τοῦ Γένους Ἅγιο Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό καί τούς ἀγωνιστές καί προμάχους τῆς ἡρωικῆς Ἐξόδου τῶν Ἐλευθέρων Πολιορκημένων τῆς Ἱερᾶς Πόλεως Μεσολογγίου,  δηλώνουμε  τά  ἑξῆς:

  1. Ἐπιθυμοῦμε νά ὑψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας καί νά ἐκφράσουμε τήν ἀγωνία μας προκειμένου νά μήν γίνει καμία ὑποχώρηση ἀπό τήν Κυβέρνηση καί τά πολιτικά κόμματα τῆς χώρας μας γιά σύνθετη ὀνομασία, ἡ ὁποία θά ἔχει ὡς δεύτερο συνθετικό τό ὄνομα «Μακεδονία».
  2. Δέν θά πρεπει νά λησμονήσουμε ὅτι ποτέ στήν ἱστορία δέν ὑπῆρξε κράτος μέ τό ὄνομα Μακεδονία. Ὁ δικτάτορας Τίτο τό ἀνακάλυψε γιατί εἶχε ἐπεκτατικές καί ἀνθελληνικές βλέψεις.
  3. Σέ ὅλους τούς πολιτικούς, ἐκείνους πού θέλουν νά ξεπουλήσουν τήν Μακεδονία μας, δίνει ἀποστομωτική ἀπάντηση ὁ πρώην Πρόεδρος τῶν Σκοπίων Κύρο Γκλιγκόροφ, λέγοντας: «Εἴμαστε Σλάβοι, ἔχουμε ἔλθει στά Βαλκάνια τόν 6ον καί 7ον αἰῶνα. Ἔχουμε ἐγκατασταθεῖ στά ἐδάφη πού ὀνομάζονται Μακεδονία καί ἀπό τότε κατοικοῦμε σέ αὐτά. Δέν γνωρίζω κατά πόσο στίς φλέβες μας συνεχίζει νά ῥέει κάποια σταγόνα αἷμα τῶν ἀρχαίων Μακεδόνων, ἀλλά, ἀκόμα καί ἔτσι δέν εἶναι αὐτό πού δίνει τήν ταυτότητα τοῦ λαοῦ μας» (Ἀπομνημονεύματα, σελ. 259)».
  4. Τό Σκοπιανό, δέν ἀποτελεῖ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος. Προσπαθοῦν νά μᾶς δημιουργήσουν πρόβλημα οἱ ξένες δυνάμεις. Ὁ ἔγκριτος ἀρχαιολόγος Μανώλης Ἀνδρόνικος ἀναφέρει τό ἑξῆς ἀξιομνημόνευτο: «Ἀντιμετωπίσαμε τό θέμα τῶν Σκοπίων μέ δειλία καί ὡς σάν νά εἴμαστε ἐμεῖς ἔνοχοι  καί  πλαστογράφοι  τῆς  Ἱστορίας».
  5. Δύο πολιτικοί τῆς χώρας μας ἔχουν λάβει συγκεκριμένη θέση:

Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς λέει τά ἑξῆς: «Πιστεύω ὅτι οἱ σύμμαχοι καί οἱ ἑτέροι μας θά καταλάβουν ὅτι δέν ὑπάρχει παρά μία Μακεδονία καί ἡ Μακεδονία αὐτή εἶναι Ἑλληνική»

Ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου ὑποστήριξε: «Γιά μένα δέν ὑπάρχει καμία δυνατότητα νά δεχθῶ τόν ὁρο “Μακεδονία” ὑπό οἱανδήποτε μορφή αὐτός περιέχεται».

  1. Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος στήν ἀνακοίνωσή της ἀναφέρει: «Ἡ Ἐκκλησία δέν μπορεῖ νά ἀδιαφορήσει γιά τό θέμα τῆς Μακεδονίας. Κανείς ἀπό τους ἡγέτες μας δέν μπορεῖ νά στερήσει τόν ἐθναρχικό ρόλο τῆς Ἐκκλησίας, ἀφού Ὀρθοδοξία καί Ἑλληνισμός εἶναι ἀλληλένδετα ἱστορικά. Ἡ Ἑλλάδα χωρίς τήν Ὀρθοδοξία θά σβήσει γι΄ αὐτό καί πολεμεῖται ποικιλοτρόπως».
  2. Προτρέπουμε τόν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, τόν Πρωθυπουργό, τόν Πρόεδρο τῆς Ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, καθώς καί ὅλους τούς ἀρχηγούς τῶν κομμάτων, νά ποῦν ἕνα νέο ἡρωικό ΟΧΙ καί νά μην ὑποχωρήσουν στίς ἐπιταγές τῶν ξένων κέντρων πού θέλουν νά ἐπιταχύνουν τήν συρρίκνωση τῆς Πατρίδος μας.
  3. Ἄς μελετήσουν ὅλοι οἱ πολιτικοί καί οἱ Ἕλληνες τά ἀποτελέσματα τῆς ἔρευνας πού διενήργησε ἡ ΜRB τόν Δεκέμβριο τοῦ 2016, ὅπου καταγράφεται ὅτι οἱ Ἕλληνες ἐμπιστεύονται τόν Θεό, τήν Παιδεία καί τόν Στρατό. Παρά τήν ὅποια διαφθορά ἐπικρατεῖ στήν Πατρίδα μας, οἱ Ἕλληνες ἀντιστέκονται σθεναρά στήν Παγκοσμιοποίηση καί τήν διαστροφή πού νομοθετεῖται μέ ποικίλους νόμους.
  4. Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος καί ὁ Παῦλος Μελᾶς μᾶς προτρέπουν νά ξυπνήσουμε ἀπό τόν βαρύ λήθαργο πού βρισκόμαστε καί νά μήν ὀρρωδήσουμε πρό οὐδενός γιά νά ἀντισταθοῦμε στίς ἀλυτρωτικές καί ἀνθελληνικές ἀπαιτήσεις τοῦ Κρατιδίου τῶν Σκοπίων. Ὁ νέος διδάχος τοῦ Γένους μας Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Ἐάν χαθεῖ ἡ Μακεδονία θά περιέλθει στούς Σκοπιανούς καί ἡ Ἑλλάδα θά ὑποστεῖ πλῆγμα … Ἀλλοίμονο στήν Ἑλλάδα ἄν χαθεῖ ἡ Μακεδονία».

Τέλος, παρακαλοῦμε τόν Τριαδικό μας Θεό, τήν Παναγία μας τήν Ὑπέρμαχο Στρατηγό καί τόν Ἅγιο Δημήτριο τόν Μυροβλήτη, ἀλλά καί τούς ἥρωες προγόνους μας πού ἔχυσαν τό αἷμα τους, νά ἀκυρωθεῖ ὁποιαδήποτε προσπάθεια καί νά μήν προδοθεῖ ἡ Μακεδονία μας.

Ὁ Θεός εἶναι μαζί μας!

 Ὁ  Μητροπολίτης  Αἰτωλίας  καί  Ἀκαρνανίας  Κοσμᾶς

καί  ἅπαντες  οἱ  κληρικοί  τῆς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως

Με την παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν του πολιούχου της Αμφιλοχίας, Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας. Με ιδιαίτερες εκδηλώσεις τιμάται φέτος η επέτειος των 150 χρόνων από την ανοικοδόμησή του Ι. Ναού του Αγίου Αθανασίου, ο οποίος θεμελιώθηκε το 1868.

Στον αρχιερατικό πανηγυρικό Μέγα Εσπερινό χοροστάτησε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος και συγχοροστάτησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεος και ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς. Κατά την ακολουθία, ως προεξάρχων των ιερέων, συμμετείχε ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αρχιμ. Συμεών Βολιώτης.

Κατά την προσφώνηση του, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Αρχιεπίσκοπο για την παρουσία του, λέγοντας πως «σήμερα στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και στην ιστορική Αμφιλοχία, οι Κληρικοί, οι άρχοντες και ο ευσεβής και φιλάγιος λαός της Αμφιλοχίας, με ειλικρίνεια, καταθέτουμε την ολόψυχη ευχαριστία μας. Ανταποκριθήκατε με πατρική στοργή και αγάπη στην ταπεινή πρόσκλησί μας, θυσιάσατε χρόνο και κόπο και ήλθατε να προστήτε των λατρευτικών εκδηλώσεων επί τη μνήμη του Αγίου Αθανασίου πολιούχου της Αμφιλοχίας και ταυτοχρόνως επί τη συμπληρώσει 150 ετών από της ανοικοδομήσεως του Ιερού Ναού».

Ο Σεβασμιώτατος, αναφερόμενος στην φετινή ιδιαιτερότητα της εορτής, είπε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Ο πάνσεπτος και περικαλλής Ι. Ναός του Αγίου Αθανασίου θεμελιώθηκε την 2α Μαρτίου του έτους 1868 στη θέση παλαιοτέρου Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου. Εντοιχισμένη επιγραφή και παλαιά ιερά σκεύη μαρτυρούν και βεβαιώνουν την ύπαρξη του παλαιού Ναού, αλλά και την ιστορία του νέου Ναού. Εδώ, σ’ αυτόν τον Ιερό Ναό, χιλιάδες αδελφών βαπτίστηκαν, μυρώθηκαν, ευλογήθηκαν για να δημιουργήσουν την «κατ’ οίκον εκκλησία», την οικογένειά τους. Εδώ, πονεμένες και πληγωμένες ψυχές από την ψυχοφθόρο αμαρτία θεραπεύθηκαν, ενισχύθηκαν, ανακαινίσθηκαν πνευματικά, μεταμόρφωσαν τα πάθη τους σε αρετές, βρήκαν την ειρήνη, την αληθινή γαλήνη, βρήκαν τον δρόμο που οδηγεί στη σωτηρία και την κατά χάριν θέωση.

Μέσα στην κατανυκτική και αγιασμένη ατμόσφαιρα της θείας λατρείας και ιδιαιτέρως της θείας Λειτουργίας αναρίθμητοι πιστοί μιά ψυχή, μιά καρδία, με ένα φρόνημα, με τον αυτό νου, με μια γλώσσα και ένα στόμα λάτρευαν και λατρεύουν τον αληθινό Θεό, ζούσαν και ζουν την αναίμακτο θυσία, ενώνονταν και ενώνονται με το πανάγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας. Εδώ, άγιοι αρχιερείς, ιερείς, διάκονοι, κήρυκες του θείου λόγου ετέλεσαν ιερά μυστήρια, εδίδαξαν, κατήχησαν και ενδυνάμωσαν ψυχές και τις ετοίμασαν για την αιωνιότητα».

Ο Σεβασμιώτατος, αναφέροντας στον χαρμόσυνο εορτασμό, επεσήμανε: «Όλοι μας σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά. Δοξάζουμε τον Τριαδικό Θεό για αυτήν την πνευματική πανδαισία που ζούμε. Ευχαριστούμε τον άγιο Αθανάσιο, ο οποίος ως πρεσβευτής και προστάτης της Αμφιλοχίας και της περιοχής διδάσκει την ορθόδοξο πίστη, την αγιασμένη ζωή σε όλους μας, αλλά και προστατεύει τους κατοίκους και την περιοχή από πειρασμούς και κινδύνους. Όλα αυτά σήμερα μας δυναμώνουν την ευχαριστία σήμερα προς το σεπτό πρόσωπό σας…

Σας παρακαλούμε μη λησμονείτε κι εμάς στις προσευχές σας. Όλοι μας, οι καλοί κληρικοί μας, ο κύριος Δήμαρχος της πόλεως και οι συνεργάτες του, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο πιστός λαός μας και η αγωνιζόμενη νεότης μας Σας ευχαριστούμε!».

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε τον Ποιμενάρχη μας κ Κοσμά για την τιμητική και ευγενική πρόσκληση και την υποδοχή και επεσήμανε πως «Είναι μιά μεγάλη ευκαιρία, διότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν πρέπει να κλείνεται μέσα στα τείχη της Αθήνας, η οποία έχει τα δικά της τα προβλήματα, αλλά να αγκαλιάζει όλο τον Ελληνικό λαό, ο οποίος έχει τις δικές του προσδοκίες, τα δικά του προβλήματα και τ’ αδιέξοδα.  Είναι, λοιπόν, για μένα η πρόσκληση αυτή και τιμητική αλλά και μια προσπάθεια εσωτερικής αναγεννήσεως, διότι μέσα στους πολλούς κόπους και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, η ματιά του Ελληνικού λαού μας, η υπομονή, η προσμονή και ο αγώνας τους, και επομένως και αυτής εδώ της περιοχής, ξεκουράζει, μας δίνει ελπίδα, μας δίνει κουράγιο.

»Επομένως, εγώ είμαι υποχρεωμένος απέναντί σας και στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο και ειδικά στο λαό εδώ της περιοχής αυτής, γιατί έρχομαι για να αναπαυθώ, να ξεκουραστώ και να γυρίσω πίσω σε δικές μου αναμνήσεις και νοσταλγίες, διότι και εγώ κατάγομαι από επαρχία. Και φέρνω στη μνήμη μου τα νεανικά μου χρόνια και ξέρω τι σημαίνει ο κεντρικός Ναός του χωριού».

Ο Αρχιεπίσκοπος επεσήμανε ότι σήμερα «είναι μία εποχή που το σύνθημα που λέμε ότι όλοι ενωμένοι πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε απέναντι στην άλλη όχθη, γίνεται πράξη μέσα σ’ αυτό το λαό… Είναι μια ευκαιρία να κάνουμε μία στροφή προς τα πίσω και να δούμε τον λαό μας που μέσα στις δυσκολίες που έχει περάσει και αμέσως μετά την απελευθέρωση απ’ τον τουρκικό ζυγό και την δημιουργία του νέου κράτους, μέσ΄ τα ερείπια και στα κουρέλια, αγωνίζεται για να φτιάξει το κέντρο της ζωής του που είναι ο Ναός σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό.

»Εκατόν πενήντα χρόνια από τότε μέχρι σήμερα! Αξίζει λοιπόν να κάνει κανείς πολλούς κόπους για να είναι σ’ αυτό τον χώρο τον λειτουργικό που 150 χρόνια στέλνει το φώς, να εμβαθύνει και να δει τί σημαίνει ένας λαός πονεμένος, ταλαιπωρημένος από την σκλαβιά και τον αγώνα για την ελευθερία. Μόλις απελευθερώνεται, έχει τις φροντίδες, τις έγνοιες, τις σκέψεις να χτίσει τον ιερό ναό, για να μαζέψει αυτόν τον λαό, να τον στεγάσει, να τον ξεκουράσει και να τον εφοδιάσει για την πορεία αυτής της ζωής και για την άλλη ζωή.

»Όλοι οι Έλληνες, είναι χαρακτηριστικό τους γνώρισμα, όπου πήγαν κι όπου βρέθηκαν και τότε, δια μέσου των αιώνων που πέρασαν των δύσκολων, αλλά και σήμερα, όπου κι αν είναι σκορπισμένοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα να συγκεντρωθούν και πρώτα απ’ όλα να προσπαθήσουν να φτιάξουν το ιερό θυσιαστήριό τους και γύρω του να συγκεντρωθούν για να φτιάξουν την καινούρια ζωή τους. Όποιος από μας είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει σε χώρες έξω από εδώ, όπου υπάρχει Ελληνικό στοιχείο, θα το έχει διαπιστώσει αυτό: Πώς ζουν εκκλησιαστικά, πως επικοινωνούν μεταξύ τους, πως διοργανώνουν τη ζωή τους με κέντρο πάντοτε το θυσιαστήριο, το Ναό, τις Λειτουργίες τους.

Είναι κάτι που το ζηλεύουν αυτοί που το βλέπουν, τη σημερινή εποχή και εκτός Ελλάδος. Αυτοί που θέλουν πολλές φορές να μας διδάξουν, να μας δημιουργήσουν συνθήκες και προβλήματα, που μας ταλαιπωρούν και μας κουράζουν. Οι άνθρωποι αυτοί πωλούν τους Ναούς τους σήμερα. Αυτούς τους Ναούς που έχτισαν οι πρόγονοί μας τους κάνουν θέατρα, τους κάνουν κινηματογράφους, τους κάνουν καταστήματα. Άλλοι, προσπαθούν όσο μπορούν να αλλοιώσουν αυτά τα πράγματα κι αυτές τις προσπάθειες. Στην Ελλάδα, δεν υπήρξε, μέχρι τώρα τουλάχιστον, τέτοια σκέψη και φιλοσοφία.

»Αν ψάξετε εδώ ιστορικά, στην Αμφιλοχία, έχει συμβεί και αυτό όπως παντού. Στο κεντρικό μέρος ο Ναός. Έξω από τον Ναό τα πεζούλια του Ναού. Εκεί που κάθονταν οι εκκλησιαζόμενοι και εκείνοι που είχαν περισσότερες ευθύνες για να συζητήσουν τα προβλήματα της Κοινότητας και τα κοινά προβλήματα. Και πιο δίπλα, το Σχολείο και πιο πέρα απ’ το Σχολείο το Κοινοτικό κατάστημα. Έτσι λοιπόν γινότανε όλη η ζωή. Γύρω από την ενορία, και οι άνθρωποι ήταν της ενορίας, της Εκκλησίας. Άλλαξαν οι συνθήκες και σήμερα, υπάρχουν κι άλλοι λόγοι που τους αναγκάζουν να δέχονται την άλλη φιλοσοφία. Μακριά η Εκκλησία από το σχολείο. Δεν είναι μόνο η απόστασις η γεωγραφική, αλλά είναι η απόστασις η συναισθηματική, η απόστασις της ζωής.

»Σ’ αυτό το Ναό του Αγίου Αθανασίου, χιλιάδες λαού πέρασαν εδώ μέσα, ξεκουράστηκαν και θα συνεχίσουν... Ήρθαμε εμείς εδώ σήμερα, για να θυμηθούμε, να ψάξουμε μέσα μας, να δούμε τους προβληματισμούς μας, αλλά να δούμε και το καθήκον μας. Άραγε, θά ‘ρθει κι εδώ η εποχή που θα πουλιούνται οι Ναοί; Διερωτώμεθα. Η Χάρις του Θεού να μην το επιτρέψει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι και οι άγιοι της Εκκλησίας μας, αλλά και οι ευχές των προγόνων μας δεν θα επιτρέψουν, Πιστεύω και στα αισθήματα του λαού που είναι βαθύτατα θρησκευτικά, αλλά και αυτών οι οποίοι παραπαίουν πολλές φορές. Και το βλέπουμε.. Κι αυτοί, αν το σκεφτούν σοβαρά θα μπορούν να πάρουν ορθότερες και ψυχραιμότερες αποφάσεις».

Τέλος, ο Μακαριώτατος εξέφρασε σε όλους τις ευχαριστίες του, λέγοντας:

«Σεβασμιώτατε άγιε Αιτωλοακαρνανίας, κύριε Δήμαρχε, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, την οποία αποδέχθηκα και με χαρά την ζω και την χαίρομαι και παίρνω πολλά διδάγματα μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο. Σκέπτομαι τους κόπους τους, τους πόνους τους, σκέπτομαι τους πατέρες τους που θα έδωσαν το βοήθημά τους, που θα έβαλαν τον κόπο τους, θα έβαλαν τα σχέδιά τους, ώστε εμείς σήμερα να είμαστε εδώ και να μπορούμε να κάνουμε τις σκέψεις μας και να προβληματιζόμαστε και να προσδιορίζουμε την πορεία μας.

»Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι ο Άγιος Αθανάσιος, ο προστάτης και πολιούχος της πόλεως και της περιοχής, να μας δίνει δύναμη, να μας φωτίζει, ώστε οι επιλογές μας στη ζωή να είναι επιλογές σαν κι αυτών των ανθρώπων, που τότε ρημαγμένοι, φτωχοί, κουρελιασμένοι από τον αγώνα για να ελευθερωθούν, το πρώτο που έκαναν να θεμελιώσουν αυτόν τον Ναό και τον παρέδωσαν για να τον χαιρόμαστε εμείς. Σας ευχαριστώ πολύ!».  

Κατά την ακολουθία του Εσπερινού εκκλησιάστηκαν ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας κ. Απόστολος Κοιμήσης, ο Αστυνομικός Δ/ντής Ακαρνανίας, πολιτευτές, εκπρόσωποι Συλλόγων και Φορέων της Αμφιλοχίας της περιοχής.

Αύριο το πρωί ο Μακαριώτατος θα προεξάρχει της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και της λιτανεύσεως της ιεράς Εικόνος του Αγίου.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας ανακοινώνει ότι την προσεχή Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18:00’ θα πραγματοποιηθεί η μηνιαία σύναξη της Διακονίας Στηρίξεως Γυναικών «Παναγία η Παραμυθία», στην αίθουσα του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Αγρινίου.

Ομιλήτρια θα είναι η κα Ευγενία Κατσένη, δασκάλα Ειδικής Αγωγής, εκπαιδευμένη στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία, Διευθύντρια στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου «Μαρία Δημάδη». Θα αναπτύξει το θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο».

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει διάλογος επί του θέματος, καθώς και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Διακονίας.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως

Με λαμπρότητα εοράσθηκε η μεγάλη Δεσποτική Εορτή των Θεοφανείων στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου. Επίκεντρο του εορτασμού ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίου Σπυρίδωνος, όπου το πρωί τελέσθηκαν η ακολουθία του Όρθρου, η πανηγυρική αρχιερατική θεία Λειτουργία και στη συνέχεια η ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού,

Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, ο Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως αρχιμ. Επιφάνιος Καραγεώργος ανέγνωσε την Ποιμαντορική Εγκύκλιο του Ποιμενάρχου μας για την εορτή των Θεοφανείων σε πλήθος πιστών Χριστιανών, παρουσία του Δημάρχου της Ιεράς Πόλεως, του Αντιπεριφερειάρχου, αντιπροσωπείας του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων, της Αστυνομικής Διεύθυνσης, καθώς και των υπολοίπων στρατιωτικών και πολιτειακών αρχών.

Ο Σεβασμιώτατος κ Κοσμάς, μετά την τέλεση του Μεγάλου Αγιασμού, ευχήθηκε σε όλους τους πιστούς «αυτή την σημερινή μεγάλη ημέρα της Εορτής των Θεοφανείων, να κατανοήσουμε τι πραγματικά εορτάζουμε. Να κατανοήσουμε ότι εδώ στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος έφερε το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, εορτάζουμε τα Άγια Θεοφάνεια, δηλαδή την παρουσία του Τριαδικού μας Θεού. Γι’ αυτό να ευχηθούμε να ανανήψει το Έθνος μας, να γνωρίσει το Χριστό μας, να δεχθεί ότι ο Χριστός είναι ο μόνος Σωτήρας και Λυτρωτής, ο Ένας της Αγίας Τριάδος. Να ζήσουμε το Μήνυμα του Χριστού μας, να δεχόμαστε το Φώς του Βαπτισθέντος Κυρίου και τη Χάρη του Ιορδάνου. Χρόνια πολλά, ευλογημένα, αγιασμένα!». 

Η λιτανευτική πομπή που στη συνέχεια σχηματίσθηκε κατευθύνθηκε στο λιμάνι της Ιεράς Πόλεως, όπου ο Σεβασμιώτατος, από ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα, τέλεσε την τελετή του καθαγιασμού των υδάτων δια του Τιμίου Σταυρού.  

Αρκετοί νέοι βούτηξαν στα παγωμένα νερά για να πιάσουν τον Σταυρό. Ο Σεβασμιώτατος προσέφερε σ’ εκείνον που ανέσυρε τον Σταυρό ως ευλογία έναν επιστήθιο χρυσό Σταυρό και από ένα ενθύμιο στους υπολοίπους.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, κατά την τέλεση του Μεγάλου Αγιασμού των Θεοφανείων, μαζί με τις πατρικές του ευχές προς όλους, αναφέρθηκε, τόσο μέσα στον Ιερό Ναό όσο και στο λιμάνι της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, στην περιβόητη δήλωση του υφυπουργού Παιδείας περί της επισκέψεως μαθητών σε ανήθικα καταγώγεια, που έγινε με αφορμή την κατάργηση των σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό.    

Ο Μητροπολίτης κ. Κοσμάς, δήλωσε τα εξής:

« Αυτή την σημερινή μεγάλη ημέρα της Εορτής των Θεοφανείων, πρέπει να κατανοήσουμε τι πραγματικά εορτάζουμε. Να κατανοήσουμε ότι εδώ στην Ελλάδα, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος έφερε το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, εορτάζουμε τα Άγια Θεοφάνεια, δηλαδή την παρουσία του Τριαδικού μας Θεού.

» Σήμερα, Θεοφάνεια, ο νέος Αδάμ έρχεται να ανακαινίσει τον άνθρωπο. Πρέπει αυτή τη μεγάλη ημέρα, εμείς οι σύγχρονοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Έλληνες, να συνειδητοποιήσουμε τι εορτάζουμε. Να καταλάβουμε τι έκανε ο Θεός για εμάς, και συναισθανόμενοι, να μετανοήσουμε!  Να καταλάβουμε ότι πρέπει να αγιαζόμαστε καθημερινώς, να ζούμε σωστά και να λέμε τα πρέποντα. Όχι επίσημα χείλη να λένε ό,τι βρομιά, ό,τι αισχρολογία κι ό,τι ανόητο υπάρχει, το οποίο σκανδαλίζει και προτρέπει την νεότητα στην αμαρτία. Να προσέχουμε πάρα πολύ τα λόγια μας. Δεν μπορεί ένας τάχα επίσημος να λέει ότι θέλει, να διαστρέφει το Ευαγγέλιο και να προσβάλει και το Μεσολόγγι. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα, μάλιστα σε άγιες ημέρες. Αν δεν κατανοεί κάποιος επίσημος τι είναι σήμερα, να πάει να κατανοήσει. Δεν θέλουν οι Έλληνες τέτοιους ηγέτες που διαστρέφουν την ορθοδοξία και ρίχνουν τη νεότητά μας στην ανηθικότητα. Αν ο καθένας θέλει την ανηθικότητα, να πάει να τη ζήσει  - δικαίωμά του είναι. Δεν μπορεί όμως να σπρώχνει την νεότητα μέσα στην αμαρτία.

» Ευχόμαστε αυτός ο γενναίος ορθόδοξος Ελληνικός λαός, ο οποίος πραγματικά σήμερα γέμισε τους Ιερούς Ναούς και τις παραλίες σε όλες τις τοποθεσίες της Ελλάδος για να ζήσει τα Θεοφάνεια και να λάβει την Ευλογία του Αγιασμού, να κρατήσει γερά την Πίστη, να αρνηθεί τις προκλήσεις, να ζει την Ορθοδοξία, κι εμείς οι Μεσολογγίτες να είμαστε «ἔτοιμοι πρὸς ἀπολογίαν παντὶ τῷ αἰτοῦντι».  Δεν μπορεί να προσβάλλεται το Μεσολόγγι εξ αιτίας της αδυναμίας του καθενός.

» Να ευχόμαστε να συνέλθουμε, γιατί ο Κύριός μας ανέχεται.. ανέχεται.. αλλά κάποτε είπε «ἔως πότε ἀνέξομαι;».  Ο λαός της Ελλάδος πιστεύει και δεν μπορεί κανείς να ξεριζώσει την πίστη από τις καρδιές μας. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει στο νέο άνθρωπο «σεαυτόν ἁγνόν τήρει»,  και δεν πρέπει ένα τάχα επίσημο πρόσωπο να σπρώχνει στην ανηθικότητα τη νεότητα.

»  Εμείς να ευχηθούμε να επανέλθουμε, να μετανοήσουμε, να συνέλθουμε! Ας ευχηθούμε να ανανήψει το Έθνος μας, να γνωρίσει το Χριστό μας, να δεχθεί ότι ο Χριστός είναι ο μόνος Σωτήρας και Λυτρωτής, ο Ένας της Αγίας Τριάδος. Να ζήσουμε πραγματικά το Μήνυμα του Χριστού μας, να δεχόμαστε το Φώς του Βαπτισθέντος Κυρίου και τη Χάρη του Ιορδάνου.

» Χρόνια πολλά, ευλογημένα, αγιασμένα σε όλους και όλες, πρόοδο στα παιδιά ευλογημένη! ».  

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

της Ιεράς Μητροπόλεως

Σε κλίμα συγκίνησης τελέσθηκε την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13:00΄, η εξόδιος ακολουθία του Μητροπολίτου Ευρίπου κυρού Βασιλείου, στον Πολιούχο Αγρινίου, νέο Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου.

Το πρωί τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία, ενώπιον του σκηνώματος του μακαριστού Μητροπολίτου, από τον Πρωτοσύγκελλο της Ι. Μητροπόλεως αρχιμ. Επιφάνιο Καραγεώργο. Στο νεκρώσιμο τρισάγιο που τελέσθηκε στη συνέχεια, χοροστάτησε ο Επίσκοπος Λεύκης κ. Ευμένιος, πνευματικό τέκνο του αειμνήστου, ο οποίος βαθύτατα συγκινημένος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του γέροντά του.

Στην εξόδιο ακολουθία προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Θαυμακού κ. Ιάκωβος, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερωνύμου. ενώ συμμετείχαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λεύκης κ. Ευμένιος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς. Συμμετείχαν επίσης ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου αρχιμ. Καλλίνικος Γεωργάτος, ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου και πολλοί κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεώς Αιτωλίας και Ακαρνανίας, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και άλλων Ιερών Μητροπόλεων, οι οποίοι συνδέονταν πνευματικά με τον μακαριστό Ιεράρχη.

Παρέστησαν ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γεώργιος Παπαναστασίου και πλήθος πιστών οι οποίοι έσπευσαν να ασπασθούν το σκήνωμα και να λάβουν την ευχή του αειμνήστου Μητροπολίτου Ευρίπου.

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος.

Στην επικήδειο ομιλία του ο Επίσκοπος Θαυμακού μετέφερε τις συλλυπητήριες ευχές του Μακαριωτάτου προς τους σαρκικούς και πνευματικούς συγγενείς του κεκοιμημένου και αναφέρθηκε στην μακροχρόνια πορεία του μέσα στην Εκκλησία της Ελλάδος. Ιδιαίτερα επεσήμανε την θητεία του ως Βοηθού Επισκόπου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ως Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, τονίζοντας την φιλακόλουθη ζωή του και την αγάπη του στη Θεία Λατρεία.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ Κοσμάς, κατά την ομιλία του, εξήρε την προσωπικότητα του συμπατριώτη μας Μητροπολίτου κυρού Βασιλείου, τονίζοντας ιδιαίτερα την αγάπη του προς την Εκκλησία, την συνέπεια της μοναχικής του ζωής, το αφιλοχρήματο, ταπεινό, αθόρυβο, αλλά και τόσο σπουδαίο έργο που πραγματοποίησε από όλες τις εκκλησιαστικές θέσεις όπου διηκόνησε. Επίσης αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην αγάπη που είχε προς την πόλη του Αγρινίου, αλλά και στον προσωπικό σύνδεσμο που είχαν από τα χρόνια που ο αείμνηστος διακονούσε το κατηχητικό σχολείο στο Αγρίνιο και στο οποίο φοιτούσαν 300 μαθητές.

Ακολούθησε η ταφή του στον προαύλιο χώρο του παλαιού Ιερού Ναού Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου δίπλα από τον τάφο του αειμνήστου γέροντά του αρχιμ. Αποστόλου Φαφούτη. Κατά την ταφή απέδωσε τις προβλεπόμενες τιμές η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

της Ιεράς Μητροπόλεως

Η Ιερά Μητρόπολις Αιτωλίας και Ακαρνανίας με βαθειά συγκίνηση αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ευρίπου κυρού Βασιλείου. Ο εκλιπών Ιεράρχης εξεδήμησε το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017 σε ηλικία 88 ετών. 

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Ευρίπου κυρός Βασίλειος Παναγιωτακόπουλος γεννήθηκε το 1929 στο Αγρίνιο. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1951. Διάκονος χειροτονήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 1958 και Πρεσβύτερος στις 23 Νοεμβρίου 1958. Στις 18 Δεκεμβρίου 1968 χειροτονήθηκε Βοηθός Επίσκοπος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υπό τον τίτλο της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Ευρίπου. Στις 8 Μαΐου 2000 προήχθη σε τιτουλάριο Μητροπολίτη.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα ψαλεί την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 13.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αγρινίου.

 Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως

Φωτό από arxon.gr

Σελίδα 1 από 25

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία