Αγγελίες    Επικοινωνία

Καραπάνος για αγωγό από Εύηνο

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 12/01/2017

 

Με δύο έγγραφα απαντά ο Ν. Καραπάνος στις ερωτήσεις Παπαδόπουλου για τις ενέργειές του αναφορικά µε την µελέτη µεταφοράς νερού από τον Εύηνο, ώστε να λυθεί οριστικά το πρόβληµα.

Το πρώτο ηµεροµηνίας 12/8/2015 απευθύνεται προς την ΤΕΡΝΑ και κοινοποιείται στον υπουργό Υποδοµών Χρ. Σπίρτζη ζητείται δε να ενταχθεί η κατασκευή αγωγού ύδρευσης από την Γέφυρα Ευήνου µέχρι το Κεφαλόβρυσο ως συνοδό έργο της Ιόνιας Οδού...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα ή να κατεβάσετε και ηλεκτρονικά την έκδοση ή τις εκδόσεις της εφημερίδας που θέλετε εδώ

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Πρωτίστως, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την εκ μέρους σας ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας που επιχειρεί να αποκαταστήσει χρόνιες αστοχίες και αδικίες προς τις περιοχές μας ως συμβάλλοντες τα μέγιστα στο υδάτινο δυναμικό της χώρας μας. Με την παρούσα επιστολή μας θα σας παραθέσουμε συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους έφτασε το πλήρωμα του χρόνου ώστε η νομοθετική σας πρωτοβουλία να θεσπίσει ωφελήματα και ειδικότερα αντισταθμιστικό τέλος υπέρ τόσο των Δήμων στα όρια των οποίων βρίσκεται τεχνητός ταμιευτήρας, όσο και των δικών μας Δήμων που τροφοδοτούν με τους υδατικούς τους πόρους τις λεκάνες απορροής των ταμιευτήρων αυτών και υφίστανται τις συνέπειες από την διακοπή ή μείωση της παροχής στην φυσική επιφανειακή λεκάνη απορροής υδάτων.

Επιγραμματικά σας αναφέρουμε ορισμένα μόνο στοιχεία που αποτυπώνουν το ορθό και δίκαιο των αιτημάτων μας και είναι τα κατωτέρω:

  1. Από το Δήμο Δελφών (Δημοτική Ενότητα Καλλιέων) πηγάζει ο ποταμός Μόρνος, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος (περίπου 70%) του νερού που καταλήγει στον ταμιευτήρα του Μόρνου, μέσω του ποταμού Μόρνου. Εκεί καταλήγουν και τα υφιστάμενα ρέματα της περιοχής μέσω των οποίων οδηγούνται στον ταμιευτήρα πολλές δεκάδες εκατομμύρια κυβικά ύδατος. Επίσης από το Δήμο Δελφών (Δημοτικές Ενότητες Παρνασσού και Γραβιάς) πηγάζει το μεγαλύτερο μέρος του νερού της λίμνης Υλίκης, που καταλήγει εκεί μέσω του Βοιωτικού Κηφισού. Ταυτόχρονα, ήδη από τη δεκαετία του 1970 έχουν πλήρως δεσμευτεί υπέρ της Ε.ΥΔ.Α.Π. όλες σχεδόν οι διαθέσιμες υδατικές πηγές και λεκάνες απορροής στην έκταση του σημερινού Δήμου Δελφών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εδώ και δεκαετίες διαθέσιμη ρεαλιστικού κόστους εναλλακτική πηγή υδροδότησης για την περιοχή αυτή, ενώ την ίδια ώρα πλήθος περιορισμών στις πηγές και στην κοίτη του Μόρνου, αλλά και στο σύστημα σηράγγων και καναλιών υποβαθμίζουν ουσιαστικά, αν δεν αναιρούν πλήρως, πολλές και διαφορετικές αναπτυξιακές δυνατότητες.
  2. Η εκτροπή των νερών του Ευήνου για την υδροδότηση του Λεκανοπεδίου της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής είχε αρνητικές συνέπειες για το σύνολο του παρευηνίου και ειδικότερα για τις περιοχές που βρίσκονται κατάντη της Ευηνολίμνης. Η δέσμευση ουσιαστικά του συγκεκριμένου υδάτινου δυναμικού οδήγησε αφενός στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και τη διατάραξη των τοπικών οικοσυστημάτων των περιοχών του Δήμου Θέρμου και Μεσολογγίου – καθώς ο Εύηνος διέρχεται σε όλο το μήκος του, από την Ευηνολίμνη ως τις εκβολές, στα όρια των Δήμων Θέρμου και Μεσολογγίου με τον Δήμο Ναυπακτίας και εν μέρει ενδιαμέσως του Δήμου Θέρμου, περιοχή υπαγόμενη στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Εύηνου και νήσων Εχινάδων (ΦΕΚ 477/31 Μαΐου 2006) – και αφετέρου τούς στερεί τις αναπτυξιακές προοπτικές τους τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα στον οικοτουρισμό και τις συναφείς μορφές εναλλακτικού τουρισμού που δύνανται να αναπτυχθούν τοπικά.

Όλες οι ανωτέρω ποσότητες ύδατος (υπέρ των ταμιευτήρων Ευήνου, Μόρνου και Υλίκης) είναι υπερπολλαπλάσιες των ετήσιων αναγκών των φορέων μας για ύδρευση και για άρδευση περιοχών μεταξύ των οποίων και ο μοναδικός και προστατευόμενος από την εθνική και διεθνή νομοθεσία ελαιώνα της Άμφισσας. Παρά ταύτα, το σύνολο των παραπάνω υδάτων είναι απολύτως δεσμευμένο από την ΕΥΔΑΠ χωρίς την παραμικρή ανταπόδοση προς τους Δήμους μας και το παραμικρό δικαίωμα εκμετάλλευσής τους από τους φορείς μας οδηγώντας σε υποβάθμιση και ειδικά τις «παρευήνιες» περιοχές σε ερημοποίηση.

Τουναντίον, η ΕΥΔΑΠ έως σήμερα εκμεταλλεύεται αποκλειστικά το μοναδικό αυτό κοινό μας αγαθό και φτάνει σε οξύμωρες πρακτικές όπως να πουλά το αδιύλιστο νερό που διαθέτει μέσω φυσικής ροής στο Δήμο Δελφών.

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, προτείνουμε την επαναδιατύπωση του άρθρου 66 της σχεδιαζόμενης νομοθετικής σας ρύθμισης ως εξής:

 

Άρθρο 66

Αντισταθμιστικό τέλος υπέρ δήμων για χρήση υδάτων φυσικών ταμιευτήρων και για την χρήση υδάτων που μεταβάλλεται η φυσική τους ροή και συλλέγονται σε τεχνητούς ταμιευτήρες

  1. 1.α. Ο φορέας διαχείρισης υδάτων φυσικών ταμιευτήρων που υδροδοτεί την Περιφέρεια Αττικής, θα καταβάλλει τίμημα υπέρ των Δήμων, στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι φυσικοί ταμιευτήρες, από την δημοσίευση του παρόντος.

β. Ο φορέας διαχείρισης υδάτων τεχνητών ταμιευτήρων που υδροδοτεί την Περιφέρεια Αττικής καταβάλλει τίμημα υπέρ των Δήμων στα διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται οι φυσικές κοίτες απορροής των υδάτων που συλλέγονται στους τεχνητούς ταμιευτήρες, από τη δημοσίευση του παρόντος.

  1. 2.Το σχετικό τίμημα, καθορίζεται κατ’ ελάχιστον σε 0,01 ευρώ, για κάθε κυβικό μέτρο ακατέργαστου ύδατος επιφανειακών υδάτινων πόρων που λαμβάνεται από τους ταμιευτήρες προς περαιτέρω εκμετάλλευση από τον φορέα διαχείρισης. Η ποσότητα ύδατος που λαμβάνεται από κάθε ταμιευτήρα, προκύπτει από τη διαφορά της πραγματικής εκροής από αυτόν αφαιρούμενης της εισροής από τον προηγούμενο ταμιευτήρα.

α. Σε περίπτωση φυσικών ταμιευτήρων: Σε κάθε Δήμο στην εδαφική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ταμιευτήρας ή τμήμα του ταμιευτήρα θα καταβάλλεται ποσοστό του τιμήματος για την ποσότητα ύδατος που λαμβάνεται ανάλογο της έκτασης που καταλαμβάνει ο ταμιευτήρας στα όριά του.

β. Σε περίπτωση τεχνητών ταμιευτήρων: Σε κάθε Δήμο στην εδαφική περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η φυσική κοίτη ή τμήμα της φυσικής κοίτης των υδάτων που απέρρεαν σε περίπτωση μη συλλογής τους με τεχνητό τρόπο, θα καταβάλλεται ποσοστό του τιμήματος για την ποσότητα του ύδατος που λαμβάνεται, ανάλογο της έκτασης που καταλαμβάνει η φυσική κοίτη στα όριά του.

  1. 3.Οι Δήμοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης στους αντίστοιχους υδρομετρητές του φορέα διαχείρισης, για τις ποσότητες ύδατος που αντλούνται από τους ταμιευτήρες, ως εκροές και εισροές.
  2. 4.Το σχετικό τίμημα, όπως αυτό αναφέρεται στην παρ. 2 του παρόντος, καταβάλλεται ανά τετράμηνο στους οικείους Ο.Τ.Α.
  3. 5.Η αναπροσαρμογή του σχετικού τιμήματος θα γίνεται ανά 5ετία, με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος.
  4. 6.Οι ανωτέρω Δήμοι που συμβάλλουν με το υδατικό τους δυναμικό (φυσικές πηγές και λεκάνες απορροής) στην πλήρωση των εν χρήσει τεχνητών ταμιευτήρων, δικαιούνται να λαμβάνουν με δικές τους δαπάνες, αλλά χωρίς καμία επιπλέον χρέωση υπέρ του φορέα διαχείρισης υδάτων τεχνητών ταμιευτήρων ή οποιουδήποτε τρίτου, ποσότητα αδιύλιστου ύδατος που δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το εν δέκατο (1/10) της μέγιστης εκτιμώμενης ποσότητας που συμβάλλει ο αντίστοιχος Δήμος στον ταμιευτήρα.

Οι ανωτέρω προτάσεις μας εκτιμούμε ότι θα οδηγήσουν σε μία δίκαιη αντιμετώπιση των υδατοπαραγωγών περιοχών μας και θα προσφέρουν τη δυνατότητα εγκαθίδρυσης μιας αρμονικής σχέσης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων μας, της Ε.ΥΔ.Α.Π. και του κεντρικού μας κράτους, αλλά και ενός μακρόχρονου σχεδιασμού της αναπτυξιακής και παραγωγικής διαδικασίας στους τόπους μας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 

Αθανάσιος Ηλ. Παναγιωτόπουλος

 

Δήμαρχος Δελφών

 

Σπυρίδων Κωνσταντάρας

 

Δήμαρχος Θέρμου

Νικόλαος Καραπάνος

 

Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως

Μεσολογγίου

 

 

 

 Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 20/10/2016

 

Αντισταθμιστικά θα διεκδικήσουν και οι δήμοι Μεσολογγίου και Θέρμου από την ΕΥΔΑΠ για την εκμετάλλευση του Ευήνου, που υδρεύει την Αθήνα, αλλά δημιουργεί προβλήματα στην υδροδότηση του Μεσολογγίου.

Μετά το δήμο Ναυπακτίας, που κατάφερε να αποσπάσει...

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 20/10 σε όλα τα περίπτερα του νομού ή κατεβάστε ηλεκτρονικά την έκδοση ή τις εκδόσεις που θέλετε εδώ

Αναφορικά με κάποιες απόψεις εκπροσώπου του πολιτικού κόσμου της περιοχής μας, που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα, περί δήθεν καθυστερημένης υποβολής του αιτήματος από τον Δήμο Θέρμου για παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων από την εκτροπή του Ευήνου, αναφέρουμε τα εξής:

1.Ο Δήμος Θέρμου συμπεριλαμβάνεται στους πρώτους Δήμους του παρευηνίου που έθεσε εδώ και 13 ολόκληρα χρόνια, από το 2003, με την 381/2003 Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, η οποία υποβλήθηκε με το με αριθμ. πρωτ. 219/12-1-2004 έγγραφο στο σύνολο των αρμοδίων φορέων, ζήτημα αντισταθμιστικών ωφελημάτων από την εκτροπή του Ευήνου.

2. Πρόσφατα, τον Φεβρουάριο του 2016, το ζήτημα ανακινήθηκε πάλι από τον Δήμο Θέρμου, καθώς σε χρονικό διάστημα πρότερο των σχετικών συζητήσεων στο αρμόδιο Υπουργείο για το ζήτημα αυτό, υπήρξαν σχετικές επαφές του Δημάρχου Σπύρου Κωνσταντάρα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στη συνέχεια το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε και εγγράφως με το με αριθμ. πρωτ. 462/10-2-2016 σχετικό έγγραφο, στο οποίο επισυνάφθηκαν και τα σχετικά στοιχεία που συνηγορούσαν στην ικανοποίησή του, μεταξύ των οποίων και η 381/2003 σχετική με το θέμα Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία, όπως αναγραφόταν, μάλιστα, στο εν λόγω έγγραφο, παραμένει φυσικά επίκαιρη και σήμερα και γι’ αυτό αυτονόητα αποδεκτή από τη δημοτική αρχή, ενώ υπήρχε επισήμανση ότι η ίδια Απόφαση είχε αποσταλεί με το με αριθ. πρωτ. 219/12-1-2004 έγγραφο (το οποίο επισυνάφθηκε και αυτό) στο ίδιο Υπουργείο. Υπάρχει, μάλιστα, και το αντίστοιχο Δελτίο Τύπου που δόθηκε από τον Δήμο Θέρμου στα Μέσα Ενημέρωσης αυθημερόν, στις 10-2-2016, το οποίο επιβεβαιώνει τα παραπάνω, όπου, μάλιστα, είναι δημοσιευμένα και τα αναφερόμενα παραπάνω συνοδευτικά στοιχεία.

3. Στο προσχέδιο του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δόθηκε πρόσφατα στη ΚΕΔΕ για διαβούλευση δεν συμπεριλαμβανόταν το Άρθρο 66, το οποίο αναφέρεται στη θέσπιση Αντισταθμιστικού Τέλους υπέρ Δήμων για χρήση υδάτων φυσικών ταμιευτήρων και για τη χρήση υδάτων που μεταβάλλεται η φυσική τους ροή και συλλέγονται σε τεχνητούς ταμιευτήρες, το οποίο προστέθηκε, προφανώς, εκ των υστέρων χωρίς διαβούλευση και με ανορθολογική προσέγγιση αναφορικά με τους φορείς που θα δικαιούνται το προς θέσπιση Τέλος.

4. Τέλος, πρόσφατα, κατόπιν σχετικής αναφοράς της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου για μη συμπερίληψη του Δήμου Θέρμου στους δικαιούχους φορείς του εν λόγω Αντισταθμιστικού Τέλους, υποβλήθηκε και νέο αντίστοιχο έγγραφο του Δήμου Θέρμου προς το αρμόδιο Υπουργείο (αριθμ. πρωτ. 4080/7-10-2016) και λήφθηκε, μάλιστα, και η 187/2016 αντίστοιχη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται λεπτομερής αναφορά στη διαχρονική πορεία διεκδίκησης του εν λόγω αντισταθμιστικού τέλους από τον Δήμο Θέρμου καθώς και πλήρης σχετική αιτιολόγηση της ορθότητας του αιτήματος.

Τέλος, προς επιβεβαίωση των παραπάνω επισυνάπτονται τα προαναφερόμενα σχετικά στοιχεία, έγγραφα και Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν αυτών, καμία δικαιολογία δεν ευσταθεί πλέον για την αιτιολόγηση εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης της πανταχόθεν διάτρητης διαδικασίας που ακολουθήθηκε ως τώρα αναφορικά με το ζήτημα των κριτηρίων που τέθηκαν για να κριθεί ένας Δήμος δικαιούχος αντισταθμιστικών ωφελημάτων από την εκτροπή του Ευήνου – πράγμα που οδηγεί σε εξαίρεση του Δήμο Θέρμου παρότι η περιοχή αναφοράς του υφίσταται τις μεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις – και γι’ αυτό καλείται η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και οι συναρμόδιοι φορείς της κεντρικής διοίκησης να προβούν χωρίς καθυστέρηση στην άρση της αδικίας αυτής.

Από τον Δήμο Θέρμου

Ο Δήμαρχος Θέρμου κ. Σπύρος Κωνσταντάρας, με έγγραφό του με θέμα "Αντισταθμιστικά ωφελήματα για τον Δήμο Θέρμου από την εκτροπή του Ευήνου" – το οποίο απευθύνεται στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και κοινοποιείται στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στους συναρμόδιους φορείς της κεντρικής διοίκησης, στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα, στην Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας κ. Χριστίνα Σταρακά και στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης – προτείνει την επαναδιατύπωση του Άρθρου 66 του Σχεδίου Νόμου που αναφέρεται στο προς θέσπιση "Αντισταθμιστικό Τέλος υπέρ δήμων για χρήση υδάτων φυσικών ταμιευτήρων και για τη χρήση υδάτων που μεταβάλλεται η φυσική τους ροή και συλλέγονται σε τεχνητούς ταμιευτήρες".

Η πρόταση αφορά την τροποποίηση του εν λόγω Άρθρου, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους φορείς του προς θέσπιση Αντισταθμιστικού Τέλους όλοι οι Δήμοι που υφίστανται αρνητικές συνέπειες από την κατασκευή τεχνητών ταμιευτήρων και όχι μόνο εκείνοι οι Δήμοι στην Περιφέρεια των οποίων υπάρχουν ταμιευτήρες, όπως εσφαλμένα προτείνεται σχετικά.

Το ζήτημα αφορά ολόκληρη την περιοχή του παρευηνίου και φυσικά τον Δήμο Θέρμου, η περιοχή του οποίου υφίσταται πρωταρχικά τις αρνητικές συνέπειες από το φράγμα του Ευήνου.

Γι’ αυτόν τον λόγο, ο Δήμος Θέρμου τόσο παλιότερα, με την 381/2013 σχετική Απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, όσο και πρόσφατα με το με αριθμ. πρωτ. 462/10-2-2016 σχετικό έγγραφό του, διατράνωσε το αίτημά του αφενός για την αναγκαιότητα θέσπισης αντισταθμιστικού τέλους από την εκτροπή του Ευήνου για την ύδρευση του Λεκανοπεδίου και αφετέρου για την απόδοσή του στο σύνολο της παρευήνιας περιοχής που υφίσταται τις επιπτώσεις από την εκτροπή. Τελευταία, μάλιστα, μόλις έγιναν γνωστές οι προθέσεις του Υπουργείου για το θέμα αυτό, λήφθηκε Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου με την οποία καλείται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στην τροποποίηση της έως τώρα πρότασής του, η οποία συνιστά κατάφωρη αδικία για τον Δήμο Θέρμου και όχι μόνο.

Από τον Δήμο Θέρμου

 

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 15/09/2016


 

Με άγριες διαθέσεις ξεκίνησαν φέτος οι βροχές που το προηγούμενο διάστημα ήταν αρκετά έντονες, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν αρκετά προβλήματα.

Ένα από αυτά έχει να κάνει με το αντλιοστάσιο ύδρευσης του Μεσολογγίου που βρίσκεται στην κοίτη του Ευήνου...

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 15/09 σε όλα τα περίπτερα του νομού ή κατεβάστε ηλεκτρονικά την έκδοση ή τις εκδόσεις που θέλετε εδώ

 

Σελίδα 4 από 9

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία