Αγγελίες    Επικοινωνία

Τι έρχεται στο ασφαλιστικό το 2019

Το 2019 διαμορφώνει νέο τοπίο στο ασφαλιστικό που θα επηρεάσει χιλιάδες ασφαλισμένους.

Σε πρώτη προτεραιότητα μπαίνει η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Οι τελικές αποφάσεις σχετικά με την αύξηση του κατώτατου μισθού μπαίνουν το δεύτερο 15ήμερο του Ιαανουαρίου στο υπουργικό συμβούλιο. Ουσιαστικά, θα οδηγηθούμε στην κατάργηση του υποκατώτατου, ενώ η απόφαση αυτή θα συμπαρασύρει και μια σειρά από επιδόματα και αμοιβές διαμορφώνοντας νέο τοπίο στις αποδοχές του ιδιωτικού τομέα. Μερικά παραδείγματα του νέου τοπίου μας δίνει το money-money.gr. Συγκεκριμένα: Η αύξηση του κατώτατου μισθού που σήμερα είναι 586,08 ευρώ μικτά για άγαμο, νεοπροσλαμβανόμενο χωρίς προϋπηρεσία και χωρίς ειδικότητα, αναμένεται να κλειδώσει κοντά στην περιοχή των 50 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ποσοστιαία αύξηση κοντά στο 8% – 10%. Οι νέοι έως 25 ετών θα έχουν την μεγαλύτερη αύξηση, καθώς θα οδηγηθούν κατευθείαν στον νέο αυξημένο κατώτατο μισθό, καταγράφοντας βελτίωση των εισοδημάτων τους άνω του 15% – 20%. Η αύξηση θα συμπαρασύρει και τις αποδοχές όσων λαμβάνουν τα “παγωμένα” επιδόματα προϋπηρεσίας όπως επίσης και το επίδομα γάμου 10% λόγω υπαγωγής στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας. Από την αύξηση θα επηρεαστούν σε σημαντικό βαθμό και οι αποδοχές όσων εργάζονται με μερική απασχόληση, εκτός κι αν εμπίπτουν σε κλαδική σύμβαση που ορίζει υψηλότερους μισθούς. Η αύξηση θα αγγίξει το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, όπως και μια σειρά από άλλα επιδόματα και βοηθήματα του Οργανισμού, ενώ αναμένεται να συμπαρασύρει και τον μέσο μισθό, με θετική επίπτωση στη μείωση της μισθολογικής ανισότητας και στα ποσοστά φτώχειας.

Eπανυπολογισμός συντάξεων

Η εφαρμογή του επανυπολογισμού από το 2019 για δυο εκατομμύρια συνταξιούχους δημιουργεί στα χαρτιά νέο ποσό σύνταξης, το οποίο για την μεγάλη πλειοψηφία συμπληρώνεται με “επιπλέον ποσό”. Η κατάργηση των περικοπών, διασώζει τις αποδοχές για 1,4 εκατ. συνταξιούχους και προστατεύει τα ποσά που εισπράττουν σήμερα οι εν λόγω δικαιούχοι από κύριες συντάξεις, επικουρικές και συγκαταβαλόμενα οικογενειακά επιδόματα. Όλοι κινδύνευαν με μειώσεις έως και 18% επειδή η σύνταξή τους βγαίνει με τον νέο τρόπο υπολογισμού μικρότερη από αυτή που εισπράττουν σήμερα. Από την άλλη 620.000 συνταξιούχοι θα δουν σταδιακές αυξήσεις στις αποδοχές τους από το 2019, επειδή η νέα τους σύνταξη βγαίνει υψηλότερη από αυτή που εισπράττουν σήμερα. Αυτοί θα λάβουν την αύξηση που δικαιούνται σε 5 ετήσιες δόσεις, δηλαδή από το 2019 μέχρι και το 2023. Εκτός αναπροσαρμογής βρίσκονται εξαρχής οι 600.000 συνταξιούχοι του πρ. ΟΓΑ.
Επίσης, οι νέοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν από 13 Μαίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 δικαιούνται τμήμα προσωπικής διαφοράς, το οποίο και διατηρούν για πάντα. Όσοι συνταξιοδοτούνται από 1/1/2019 και μετά δεν δικαιούνται προσωπική διαφορά αλλά μόνο την σύνταξή τους όπως αυτή υπολογίζεται με τον ν. Κατρούγκαλου.

Μείωση εισφορών

Καινούριος είναι και ο χάρτης των εισφορών από το 2019:
• Βάση υπολογισμού είναι το 100% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος συν τις καταβλητέες εισφορές του προηγούμενου έτους. Καταργείται δηλαδή η έκπτωση 15% που ίσχυε το 2018 στην βάση υπολογισμού.
• Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα καταβάλλουν για κύρια σύνταξη το 13,33% έναντι του 20% του εισοδήματός τους. Αυτό σημαίνει πως το ετήσιο όφελος κυμαίνεται από 200 έως 4.690 ευρώ για όσους δηλώνουν εισόδημα από 7.500 ευρώ και πάνω.
• Διατηρείται η γενική ελάχιστη εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ στο σημερινό ύψος, δηλαδή στο 20% του κατώτατου μισθού για ελεύθερους επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενους άνω 5ετίας και 20% επί του 70% του κατώτατου μισθού για αγρότες.
• Νέοι επιστήμονες που έχουν έως 5 έτη δραστηριότητας, θα έχουν ασφάλιστρο 13,33% αλλά διατηρούν την “υποκατώτατη” βάση υπολογισμού, δηλαδή το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα στο 70% του κατώτατου μισθού.
• Για τους αγρότες το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς για κύρια σύνταξη ορίζεται το 2019 στο 12%, έναντι 18% που θα ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς και διαμορφώνεται μεταβατική περίοδος ως εξής: το 2020 στο 12,66%, το 2021 στο 13% και το 2022 στο 13,3%. Το ετήσιο όφελος ξεκινά από τα 195,96 ευρώ και φτάνει έως και τα 4.200 ευρώ.
• Το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς για υγεία παραμένει στο 6,95% ως ισχύει για όλους.
• Οι εκπτώσεις 5% – 50% συνεχίζουν να εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ έως το 2021 αλλά στο άθροισμα εισφοράς κύριας σύνταξης και υγείας (εξαιρούνται οι εισφορές επικούρισης και εφάπαξ που δεν υπολογίζονται πλέον με βάση το εισόδημα).
• Ισχύουν αναδρομικά νέες μειωμένες εισφορές επικούρισης και εφάπαξ για 200.000 αυτοαπασχολούμενους – επιστήμονες. Η εισφορά για επικουρική υπολογίζεται στο 7% του νέου βασικού μισθού για όλους. Με βάση το σημερινό κατώτατο η εισφορά διαμορφώνεται στα 41,02 € . Αντίστοιχα η εισφορά για πρόνοια (εφάπαξ) ορίζεται σταθερή στο 4% του νέου βασικού μισθού για όλους. Με βάση το σημερινό κατώτατο διαμορφώνεται στα 23,44€. Οι 200.000 αυτοαπασχολούμενοι θα χρεωθούν αναδρομικά από 1/1/2017. Η εξόφληση θα γίνει σε 36 μηνιαίες δόσεις.

Νέο ασφαλιστικό καθεστώς για τους τίτλους κτήσης

Εισφορά 13,33% υπέρ ΕΦΚΑ αντί του 20% κλειδώνει και για τους τίτλους κτήσης. Η επίμαχη υπουργική απόφαση αναμένεται να δημοσιευτεί εντός του 2019, ώστε να κλείσει κάθε “τρύπα” εισφοροαποφυγής. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, στους τίτλους κτήσης θα επιβάλλονται εισφορές 13,33% υπέρ ΕΦΚΑ και 6,95% υπέρ ΕΟΠΥΥ. Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα οι τίτλοι κτήσης δεν εισφοροδοτούνται με το νέο σύστημα, καθώς για να ισχύσει η νομοθετική διάταξη που ψηφίστηκε τον Δεκέμβρη του 2017 πρέπει να εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση.

Αλλαγές στο κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Ανατροπές στο κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης φέρνει το 2019. Ειδικότερα το κόστος αυξάνεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ μειώνεται για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους.
Αναλυτικά, από 1/1/2019 συνεχίζεται η μεταβατική περίοδος αύξησης των ασφαλίστρων που πληρώνει το Δημόσιο στον ΕΦΚΑ για τους υπαλλήλους. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται το 2019 στο 10% η εργοδοτική εισφορά ενώ η εργατική είναι στο 6,67%. Αυτό σημαίνει πως από 1/1/2019 το κόστος εξαγοράς επιβαρύνεται με συνέπεια να απαιτείται η καταβολή του 16,67% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου ανά μήνα εξαγοράς. Το 2018 το κόστος είχε διαμορφωθεί στο 13,33% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου το μήνα υποβολής της εξαγοράς. Η επιβάρυνση δηλαδή φτάνει στις 3,34 ποσοστιαίες μονάδες. Προσοχή, η εν λόγω αλλαγή στο κόστος δεν αφορά υπαλλήλους που ήδη έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση εξαγοράς.
Νέο τοπίο διαμορφώνεται και στην εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης για 1,5 εκατομμύριο μη μισθωτούς, δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες (πρ. ΟΑΕΕ), αυτοαπασχολούμενους – επιστήμονες (πρ. ΕΤΑΑ) και αγρότες (πρ. ΟΓΑ). Η μείωση του βασικού ασφαλίστρου για σύνταξη υπέρ ΕΦΚΑ από το 20% στο 13,33% παρασύρει και το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης που μπορούν να εξαγοράσουν οι επιτηδευματίες προκειμένου να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη. Αυτό σημαίνει πως εντός της 5ετίας 2019 – 2023 τουλάχιστον 100.000 μη μισθωτοί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως και επτά χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας, κερδίζοντας από 360 ευρώ έως και 4.691 ευρώ για κάθε πλήρες πλασματικό έτος (12 μήνες) που αναγνωρίζουν.

Αλλαγές στα όρια ηλικίας από 1-1-2019.

Αύξηση των ορίων ηλικίας χιλιάδων ασφαλισμένων σε όλους τους φορείς κύριας ασφάλισης και το Δημόσιο έρχονται από 1η Ιανουαρίου 2019 στο πλαίσιο της μεγάλης μεταβατικής περιόδου που ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώνεται το 2022. Ανεπηρέαστοι από την νέα αύξηση των ορίων ηλικίας μένουν όσοι είχαν συμπληρώσει την 19η Αυγούστου 2015 και τις δύο αθροιστικά προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή το όριο ηλικίας και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Μόνο αυτοί εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα υποβολής της αίτησής τους οποτεδήποτε. Αντίθετα, η νέα αύξηση ορίων που έρχεται από 1/1/2019 επηρεάζει την ηλικία συνταξιοδότησης για όλους όσοι έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα σύνταξης με τα παλαιά όρια και μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62 ή τα 67 μέχρι και 31/12/2022. Ειδικότερα, τα νέα όρια αφορούν κυρίως συνταξιοδοτούμενους με 35ετία και 37ετία, γονείς στο δημόσιο ή το ΙΚΑ, υπάλληλοι με 33 έτη κ.α. Η αύξηση κυμαίνεται από 3 μήνες για τις 35ετίες, μέχρι και 1,6 έτη για τις μητέρες ανηλίκων με κατοχυρωμένο δικαίωμα το 2011 ή το 2012. Ειδικότερα :
Παράδειγμα 1
Δημόσιος υπάλληλος συμπληρώνει εντός του 2019 τα 35 χρόνια ασφάλισης και έχει γεννηθεί τον 2/1958. Καθώς συμπληρώνει το 2019 τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης το όριο ηλικίας για την περίπτωση του είναι το 60ο και 6 μήνες και μπορέι να αποχωρήσει μέσα στο 2019.
Παράδειγμα 2
Έμπορος κλείνει την επιχείρησή του τον Φεβρουάριο του 2019 και με εξαγορά πλασματικών ετών συμπλήρωσε 35ετία το 2012 ενώ έχει γεννηθεί τον 2/1957. Με συμπλήρωση των προϋποθέσεων επομένως το 2019 θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών που έχει ήδη συμπληρώσει.
Παράδειγμα 3
Άνδρας ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, γίνεται 58 ετών το 2019, συμπλήρωσε με εξαγορές 10.500 ημέρες ασφάλισης το 2011. Πλέον θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί αντί για τα 58 στα 60 και 6 μήνες με πλήρη σύνταξη που τα συμπληρώνει το 2020.

Συντάξεις χηρείας

Διορθώσεις στις ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας έχουν προαναγγείλει για το 2019 αξιωματούχοι του υπουργείου Εργασίας. Υπενθυμίζεται πως το νέο καθεστώς προβλέπει όριο ηλικίας 55 ετών για την δικαίωση συντάξεων χηρείας δια βίου. Όσες χήρες είναι μικρότερες από 55 ετών και δεν έχουν ανήλικα παιδιά λαμβάνουν την σύνταξη χηρείας για μια 3ετία και μετά θα πρέπει να την χάσουν. Όσες είναι 52-55 ετών την στιγμή του θανάτου, δικαιούνται να λάβουν ξανά την σύνταξη όταν γίνουν 67. Δεδομένου ότι η ρύθμιση τέθηκε σε εφαρμογή για πρώτη φορά τον Μάιο του 2016, το πρώτο «ψαλίδι» για δικαιούχους που είναι μικρότεροι από 55 και χωρίς ανήλικα παιδιά πρέπει να μπει σε εφαρμογή τον Μάιο του 2019. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, στελέχη του υπουργείου Εργασίας έχουν εκφράσει την επιθυμία να επανεξετάσουν το ισχύον καθεστώς.
Στο τραπέζι έχει βρεθεί σενάριο για αναστολή της περικοπής των συντάξεων χηρείας με “ρήτρα” ανεργίας. Αυτό σημαίνει πως θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υπάρξει ρύθμιση η οποία θα αναστέλλει υπό προϋποθέσεις το μέτρο της περικοπής της σύνταξης λόγω ηλικιακού ορίου, έως ότου το ποσοστό της ανεργίας διαμορφωθεί κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο. Στο επίκεντρο της νέας ρύθμισης βρίσκονται δυνητικά χιλιάδες δικαιούχοι που ήταν 52-55 ετών την στιγμή του θανάτου και δεν έχουν ανήλικα παιδιά ή παιδιά σπουδαστές.

Περικοπή και κατάργηση ΕΚΑΣ

Το 2019 είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία χορηγείται ΕΚΑΣ στο ύψος των 12 ευρώ το μήνα. Οι προυποθέσεις είναι ακριβώς ίδιες με το 2018 συνεπώς οι δικαιούχοι παραμένουν οι ίδιοι εκτός κι εάν έχει μεταβληθεί το εισόδημά τους. Το ΕΚΑΣ του 2019 λαμβάνουν όσοι έχουν συμπληρώσει τα 65, έχουν συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα καταβαλλόμενα σε χρήμα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα έως 7.720 ευρώ, έχουν επίσης ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 11.000 ευρώ και άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης τον Ιούνιο του 2018 έως 643 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως :
α) σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που στερούνται πλήρως την παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2019 που έχει απωλεσθεί.
β) σε περιπτώσεις συζύγων-συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως την παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2019 που έχει απωλεσθεί.
γ) απαλλάσσονται πλήρως από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη όλοι όσοι, στερούνται την παροχή ΕΚΑΣ μέχρι την τελική κατάργησή του. Το δικαιούμενο ποσό ΕΚΑΣ ισούται με τα 2/3 του πλήρες ποσού για τους συνταξιούχους:

Επιδότηση των εισφορών των νέων έως 24 ετών

Πρόγραμμα επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών για τους νέους μισθωτούς έως 25 ετών έρχεται από την 1/1/2019. Η επιδότηση θα φτάνει στο 6,66% επί των μεικτών αποδοχών του εργαζομένου και θα καλύπτει έτσι το 50% της εργοδοτικής εισφοράς για κύρια σύνταξη υπέρ ΕΦΚΑ, η οποία στο σύνολό της είναι 13,33%. Η επιδότηση αφορά τους μισθωτούς που εισπράττουν τον υποκατώτατο μισθό των 510 ευρώ και από τον Γενάρη αναμένεται να μεταβούν απευθείας στον νέο αυξημένο κατώτατο. Συνεπώς, η εν λόγω επιδότηση θα απορροφήσει ένα μέρος του μη μισθολογικού κόστους για μια ομάδα μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που θα έχουν την μεγαλύτερη αύξηση, άνω του 15%. Η επιδότηση δεν επεκτείνεται στις συνεισπρατόμενες εισφορές (δηλαδή στο 7% για επικουρική, στο 7,10% για υγεία – ΕΟΠΥΥ και στο 6,96% για ΟΑΕΔ-ΟΕΕ-ΟΕΚ. Το πρόγραμμα κοστολογείται για το 2019 στα 51 εκ. ευρώ.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Τα πρώτα «ραβασάκια» με τις νέες μειωμένες εισφορές αναμένεται να φτάσουν το δεύτερο 15ήμερο του Φεβρουαρίου και αφορούν τις εισφορές Ιανουαρίου 2019.

Η ελάφρυνση σε σχέση με το σημερινό σύστημα απλώνεται σε περίπου 250.000 επιτηδευματίες, καθώς το νέο καθεστώς δεν ακουμπά σήμερα όσους καταβάλλουν σήμερα την κατώτατη εισφορά, η οποία θα υπολογίζεται στο 20% του νέου κατώτατου μισθού.

Το 2019 φέρνει τις εξής ανατροπές στις εισφορές.

Στο νέο καθεστώς 10 είναι τα βασικά κλειδιά:

  1. Οι τίτλοι κτήσης θα έχουν ασφάλιστρο για σύνταξη στο 13,33% και όχι στο 20%
  2. Τα μπλοκάκια που ασφαλίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες εκτός της πλατφόρμας του αρ. 39 παρ. 9 του νόμου Κατρούγκαλου θα καταβάλουν 13,33% για σύνταξη. Αντίθετα τα μπλοκάκια που ασφαλίζονται ως οιωνεί μισθωτοί θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τις εισφορές τους όπως σήμερα.
  3. Ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα καταβάλλουν για κύρια σύνταξη 13,33% επί του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος συν τις καταβλητέες εισφορές του προηγούμενου έτους. Διατηρείται η γενική ελάχιστη εισφορά υπέρ του ΕΦΚΑ στο σημερινό ύψος, δηλ. στο 20% του κατώτατου μισθού για ελεύθερους επαγγελματίες- αυτοαπασχολουμένους άνω 5ετίας και 20% επί του 70% του κατώτατου μισθού για αγρότες.
  4. Νέοι επιστήμονες που έχουν ως 5 έτη δραστηριότητας, θα έχουν ασφάλιστρο 13,33% αλλά διατηρούν την "υποκατώτατη" βάση υπολογισμού , δηλ. το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα στο 70% του κατώτατου μισθού.
  5. Για τους αγρότες το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς για κύρια σύνταξη ορίζεται το 2019 στο 12%, έναντι 18% που θα ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς και διαμορφώνεται μεταβατική περίοδο ως εξής: το 2020 στο 12,67%, το 2021 στο 13% και το 2022 στο 13,3%.
  6. Το ποσοστό υπολογισμού της εισφοράς για υγεία παραμένει στο 6,95% ως ισχύει.
  7. Οι εισφορές για επικουρική και εφάπαξ των αυτοαπασχολούμενων ορίζεται αναδρομικά από το 2017 σε σταθερό ποσό υπολογισμένο 7% και 4% επί του νέου κατώτατου μισθού. Η αποπληρωμή των οφειλομένων για 2017 και 2018 θα γίνει σε 36 δόσεις.
  8. Συνεχίζουν να εφαρμόζονται κανονικά για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ οι εκπτώσεις 5- 10% του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 που ισχύουν με βάση το παρόν καθεστώς έως το 2021. Οι εκπτώσεις δηλ. εφαρμόζονται στο άθροισμα των εισφορών κύριας σύνταξης και υγείας ενώ εξαιρούνται από την έκπτωση οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, που δεν εξαρτώνται πλέον από το εισόδημα.
  9. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται το 100% του αθροίσματος του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από την άσκηση δραστηριότητας ελεύθερου επαγγέλματος και των καταβλητέων ανά περίπτωση εισφορών.

Το ασφαλιστικό καθεστώς των έμμισθων δικηγόρων θα παραμείνει ως έχει.

Πηγή: dikaiologitika.gr

 

Κατατέθηκε στις (12/11/2018) στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.
Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά στα επίπεδα που προβλέπει ο ν. 4387/16, μειώνει την ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών κατά 33,3%, στο 12% από 18% που θα ήταν την 1η Ιανουαρίου 2019. Η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% το 2021 και σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, από την 1η Ιανουαρίου 2017 περίπου 1.250.000 μη μισθωτοί καταβάλλουν χαμηλότερες εισφορές από αυτές που κατέβαλαν πριν από τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Τι προβλέπεται για τους αγρότες
Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου σχετικά με το άρθρο 3 που αντικαθιστά το άρθρο 40 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, το οποίο αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών αναφέρονται τα εξής:
«Με την προτεινόμενη διάταξη επαναπροσδιορίζεται το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους που ασφαλίζονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ από 1.1.2019 και εντεύθεν. Ειδικότερα, στην παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται πως το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως διαμορφώνεται τελικά από την 1.1.2022 και εντεύθεν, μειώνεται από ποσοστό 20% σε ποσοστό 13,33% επί του εισοδήματος τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Παράλληλα, και υπό το πρίσμα της ανωτέρω μείωσης, στη μεταβατική περίοδο που έχει ήδη προβλεφθεί από την 1.1.2017 και μέχρι την 1.1.2022, οπότε και διαμορφώνεται τελικά το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς στο νέο αυτό, μειωμένο, ποσοστό, το ύψος της μηνιαίας εισφοράς ανακαθορίζεται και διαμορφώνεται ως εξής:
α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ορίζεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.
β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, αναγόμενο σε μηνιαία βάση, όπως ορίζεται στην παρ. 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 38.
γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το άνω ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών διαμορφώνεται σε 14%.
δ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 το ως άνω ποσοστό διαμορφώνεται σε ποσοστό 16%.
ε. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 της προτεινόμενης διάταξης, το ως άνω ποσοστό διαμορφώνεται σε 12% από 1.1.2019 έως 31.12.2019, σε ποσοστό 12,67% από 1.1.2020 έως 31.12.2020, σε ποσοστό 13% από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και σε ποσοστό 13,33%, από 1.1.2022 και εντεύθεν.
Η πάγια ρύθμιση με την οποία ορίζεται πως το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα για τους αγρότες θα είναι το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25%, εξακολουθεί και ισχύει.
Περαιτέρω, με την παρ. 3 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι η ελάχιστη μηνιαία εισφορά από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος, από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος, από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,5% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος και από 1.1.2022 και εντεύθεν δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος.
Οι ασφαλισμένοι διατηρούν τη δυνατότητα για προαιρετική καταβολή υψηλότερης εισφοράς από την κατά τα ανωτέρω οριζόμενη. Ειδικότερα, δύνανται με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, να μπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματος τους, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 1».

Πηγή: e-maistros.gr

 

Κερδισμένοι θα βγουν 250.000 ασφαλισμένοι από τους συνολικά 1,4 εκατ. μη μισθωτούς με τις μειώσεις των εισφορών από 1/1/2019 που προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή. Το κέρδος κυμαίνεται μεταξύ 200-4.690 ευρώ τον χρόνο.

Παράλληλα με τα 37 άρθρα του νομοσχεδίου ρυθμίζονται και άλλα θέματα όπως η εξόφληση των οφειλών των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ καθώς και η δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης των ανέργων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μέσω ειδικών προγραμμάτων του ΟΑΕΔ.


Δείτε εδώ όλο το νομοσχέδιο


Η ελάφρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα ξεκινά από τους ασφαλισμένους µε ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα πάνω από 7.032 ευρώ . Η μείωση της εισφοράς υπέρ της κύριας σύνταξης από 20% σε 13,33% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος δίνει μια ανάσα στους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ καθώς κερδίζουν ποσοστιαία από 12,45% έως και 33,35%. Η κατώτατη εισφορά υπέρ του κλάδου σύνταξης θα υπολογίζεται στα 117,2 ευρώ το μήνα . Το σχετικό λογισμικό είναι ήδη έτοιμο και θα ξεκινήσει να καταλογίζει τις νέες εισφορές από τις πρώτες μέρες του 2019.

Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών μειώνεται, επίσης, κατά 33,3%: σε 12% από 18% που θα ήταν την 1/1/2019. Η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% το 2021 και σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά.
Η ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των νέων επιστημόνων για το διάστημα έως το 5ο έτος της υπαγωγής τους στην ασφάλιση, μειώνεται από το 2019 σε 13,33%, βελτιώνοντας το ισχύον καθεστώς εκπτώσεων.

Περισσότερο ευνοημένοι θα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια μεικτά εισοδήματα (καθαρά κέρδη + εισφορές) μεταξύ 7.033 - 9.346 ευρώ, καθώς με το νέο καθεστώς θα πληρώνουν την κατώτατη εισφορά των 157,9 ευρώ το μήνα ( 117,2 υπέρ σύνταξης και 40.7 υπέρ υγείας ) και όχι το νέο συνολικό συντελεστή 20,28%.
Αντίθετα για μεικτά κέρδη μεταξύ 70.331 - 93.462 ευρώ, θα εφαρμόζεται πλέον αναλογικός συντελεστής (20,28%), ενώ πριν θα επιβαλλόταν η ανώτατη ετήσια εισφορά των 18.953,4 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα επιβαρύνεται πιο πολύ όποιος κερδίζει περισσότερα.
Να σημειωθεί πως η προβλεπόμενη αύξηση του ισχύοντος κατώτατου μισθού από 1/1/2019, θα αναπροσαρμόσει προς τα πάνω το ύψος της κατώτατης μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μη μισθωτών/ελεύθερων επαγγελματιών. Το ύψος της επιβάρυνσης θα εξαρτηθεί από το ποσοστό της μισθολογικής αύξησης που θα αποφασιστεί.
Παράλληλα για τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς , δικηγόρους και γιατρούς , το νομοσχέδιο θα προβλέπει μείωση των εισφορών υπέρ επικούρησης και εφάπαξ οι οποίες θα υπολογίζονται ως ποσοστό (7% για το επικουρικό και 4% για το εφάπαξ) επί του βασικού μικτού μισθού , δηλαδή επί των 586 ευρώ.

Οι ελάχιστες εισφορές για το επικουρικό θα ανέλθουν σε 41 ευρώ/μήνα (7% Χ 586 ευρώ), ενώ οι ελάχιστες εισφορές για το εφάπαξ θα ανέλθουν σε 23,4 ευρώ/μήνα (4% Χ 586 ευρώ).
Για παράδειγμα , ένας αυτοαπασχολούμενος με ετήσιο εισόδημα 20.032 ευρώ , τον Ιανουάριο 2019 θα πληρώσει: 173 ευρώ ασφάλιστρο υπέρ της κύριας σύνταξης, 115 ευρώ υπέρ ΕΟΠΠΥ και 64,5 ευρώ υπέρ επικούρησης και εφάπαξ. Σύνολο 352.5 ευρώ .Με το προηγούμενο καθεστώς που θα ίσχυε το 2019 , θα πλήρωνε 469 ευρώ.

Ωστόσο κάθε ασφαλισμένος αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να καταβάλλει κάθε μήνα πέρα από τις τρέχουσες εισφορές υπέρ της κύριας σύνταξης και υγείας (ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ) ,επικουρικό και εφάπαξ και τα αναδρομικά από τις εισφορές των δύο προηγούμενων ετών οι οποίες ίσχυαν από την 1η/1/2017, αλλά δεν είχαν ουδέποτε καταλογισθεί.
Για να μην πνιγούν στις οφειλές οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες , το νομοσχέδιο θα προβλέπει την εξόφληση των αναδρομικών σε 36 μηνιαίες δόσεις. Δηλαδή το όφελός του από την έκπτωση για τα επόμενα τρία χρόνια (36 δόσεις) θα περιοριστεί κατά πολύ.

Μπούμερανγκ η μείωση των εισφορών για τις συντάξεις
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασφυκτιούσαν τα δύο προηγούμενα χρόνια μπορεί να πάρουν μια ανάσα από τις εκπτώσεις στις εισφορές έως και 33,3% αλλά όταν «κάνουν ταμείο» κατά τη συνταξιοδότησή τους, θα βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων. Το νομοσχέδιο για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή επισημαίνει πως θα υπάρχουν μειώσεις στο ύψος της ανταποδοτικής σύνταξης. Όσοι δηλαδή, πληρώνουν τις χαμηλότερες εισφορές θα έχουν επιπτώσεις στην προσδοκώμενη σύνταξη. Σύμφωνα με τους ειδικούς σε ψιχία θα μετατραπούν οι επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ. Το νομοσχέδιο ωστόσο δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους με μια αίτησή τους στον ΕΦΚΑ να καταβάλλουν υψηλότερο ασφάλιστρο και να « κτίσουν» προσδοκίες για υψηλότερη σύνταξη. Δηλαδή για παράδειγμα, ένας δικηγόρος με εισόδημα 20.032 ευρώ αντί να πληρώνει το ελάχιστο ασφάλιστρο των 64.5 ευρώ μπορεί να καταβάλλει την εισφορά υπέρ επικουρικού – εφάπαξ που αντιστοιχεί στο εισόδημα του ύψους 183.6 ευρώ μηνιαίως.
Ωστόσο ειδικοί της ασφάλισης θεωρούν ότι η καταβολή υψηλότερου ασφάλιστρου δεν είναι συμφέρουσα κίνηση καθώς η ανταποδοτικότητα του συστήματος διαρκώς φθίνει και όσοι δώσουν επιπλέον χρήματα στη δημόσια ασφάλιση δε θα τα πάρουν ποτέ πίσω.

Οι υπόλοιπες διατάξεις
Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν εξαγοράσει πλασματικό χρόνο πριν τις 13 Μαΐου του 2016 (έναρξη ισχύος του νόμου Κατρούγκαλου) και δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, να καταβάλλουν την διαφορά ανάμεσα στο παλαιό κόστος εξαγοράς και το νέο κόστος, ώστε να αυξηθεί η βάση υπολογισμού της σύνταξής τους.
-Εισάγεται ειδική διάταξη για τις συντάξεις χηρείας σε περίπτωση φυσικών καταστροφών και ορίζεται πως κατά παρέκκλιση του νόμου Κατρούγκαλου, η σύνταξη θα δίνεται ολόκληρη (δηλαδή στο 100%) στους δικαιούχους. Η ισχύς της διάταξης ορίζεται από τον Μάιο του 2016 και γι αυτό συμπεριλαμβάνει τους νεκρούς σε Μάνδρα και Μάτι.
-Οι εργαζόμενοι αποκτούν για πρώτη φορά το δικαίωμα να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες στις ποινικές δίκες σε βάρος εργοδοτών, λόγω μη καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών ή των οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης.

Τι προβλέπεται για εξόφληση των οφειλών στους κλάδους υγείας
Η διάταξη για οφειλές των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων ορίζει την διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής από τον ΕΦΚΑ έως τις 31/12/2019 ληξιπρόθεσμων οφειλών από το 2006 και εντεύθεν για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση παραστατικά- προς τα φαρμακεία, λοιπούς συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, φαρμακευτικές εταιρείες, προμηθευτές υγειονομικού και λοιπού υλικού κ.λπ., καθώς και προς ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι οφειλές στους ασφαλισμένους θα καταβληθούν στο 100%. Για τους παρόχους υγείας όμως σχεδιάζεται σημαντικό κούρεμα των οφειλών. Παράλληλα, προβλέπεται η διενέργεια πρόχειρου λογιστικού ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία εξόφλησης των υποχρεώσεων αυτών.
Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές, προ ΦΠΑ, προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Διαγνωστικά Κέντρα - Εργαστήρια:
αα) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 15.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 5%.
ββ) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 15.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 10%.
β. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης για δαπάνες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης 10%.
γ. Συμβεβλημένοι Ιδιώτες Ιατροί:
αα) Για ποσό μηνιαίας οφειλής μέχρι 4.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 5%.
ββ) Για ποσό μηνιαίας οφειλής πάνω από 4.000 ευρώ ποσοστό έκπτωσης 10%.
δ. Προμηθευτές Υγειονομικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης 25%, για δαπάνες ειδικών νοσοκομειακών υλικών (υλικά λαπαροτομίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεμβατικά, ενδοφακοί, επιθέματα μαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.).
ε. Συμβεβλημένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας (φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ,λπ.) ποσοστό έκπτωσης 5%.
στ. Φαρμακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης 8%.
ζ. Φαρμακεία ποσοστό 3,5%.
Οι λοιπές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τυχόν υπόλοιπο λόγω πληρωμής προκαταβολής, εξοφλούνται για οφειλές μέχρι 15.000 ευρώ με έκπτωση 20% και για οφειλές πάνω από 15.000 ευρώ με έκπτωση 45% επί της συναλλακτικής αξίας (αξίας του παραστατικού προ Φ.Π.Α.), του απομένοντος, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής, υπολοίπου.

Πηγή: protothema.gr

O Γ.Ο.Ε.Β. ΑΧΕΛΩΟΥ, ενημερώνει ότι από 12/6/2018 ισχύει η τροποποίηση του Ν. 2538/1997 άρθ. 61, όπως αυτή επήλθε με το Ν. 4546/2018 άρθ. 66, η οποία προβλέπει τον τρόπο αλλά και τις αυστηρές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων των υπόχρεων εισφορών υπέρ Ο.Ε.Β.

Με το νόμο αυτό καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή δηλώσεων των αγροτεμαχίων που ωφελούνται με οποιοδήποτε τρόπο από τα εγγειοβελτιωτικά έργα των Ο.Ε.Β. από τους ιδιοκτήτες τους και από κοινού με τους ενοικιαστές, εντός δωδεκάμηνης προθεσμίας.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, και των ειδικότερων διατάξεων περί είσπραξης των εισφορών από τους Οργανισμούς αυτοδύναμα, δρομολογείται η άμεση αποστολή τους στο Δημόσιο Ταμείο για επιβολή περεταίρω μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.
Η μη υποβολή της δήλωσης αυτής, καθώς και η απόκρυψη στοιχείων των ωφελούμενων ακινήτων, ή η μη έγκαιρη και εντός διμήνου αλλαγή αυτών, συνεπάγεται επιβολή προστίμων που φτάνουν στο διπλάσιο της εισφοράς.
Για την διευκόλυνση των ωφελούμενων προβλέπεται και η εξόφληση μέσω δόσεων που ορίζονται με ειδικότερες αποφάσεις των Ο.Ε.Β., όμως οι υπερήμεροι της διευκόλυνσης αυτής τυγχάνουν ιδίας μεταχείρισης με τους μη υποβάλλοντες τη σχετική δήλωση.
Για το σκοπό αυτό διατίθενται στα γραφεία του Οργανισμού μας επί οδού Εθνικής Αντιστάσεως 6 - Αγρίνιο 2ος όροφος σχετικά έντυπα.

Την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία ροή επιστροφής χρηματικών ποσών από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 στους τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων, μεταξύ των οποίων και αγροτών, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΦΚΑ.

Ο ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν δηλώσει Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού θα πρέπει έως τις 26 Σεπτεμβρίου να τον καταχωρήσουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr --> Ηλ. Υπηρεσίες --> Ατομικά Στοιχεία «Στοιχεία Επικοινωνίας» ) ή να υποβάλλουν αντίγραφο Λογαριασμού στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών.

Τα ποσά που δεν θα επιστραφούν λόγω μη δήλωσης Τραπεζικών Λογαριασμών, μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα παραμείνουν ως πιστωτικά υπόλοιπα στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και θα συμψηφισθούν με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Πηγή: agronews.gr

Σελίδα 2 από 6

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία