Αγγελίες    Επικοινωνία

Προς: κ. Νικόλαο Καραπάνο,

Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Η ΔΕΥΑΜ με την υπ’ αριθ. 103/2016 απόφασή της παρέτεινε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου έξι (6) εργαζομένων μέχρι 31/12/2007 επικαλούμενη διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4429/2016. Παρ’ όλα αυτά ασφαλείς πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει αντιρρήσεις για την πληρωμή της μισθοδοσίας των ως άνω εργαζομένων. Τι ακριβώς συμβαίνει επί του προκειμένου;
 2. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών αναφορικά με την εργολαβία του νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ, έκανε δεκτή την προσφυγή της μιας εκ των δύο κοινοπραξιών που συμμετείχε στο διαγωνισμό και ανέστειλε την απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής του άρθρου 152. Με δεδομένο ότι:
 3. Ο ΧΥΤΑ έχει φτάσει στα όριά του
 4. Δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας
 • Έχει ψηφιστεί το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων

Γιατί δεν προχωράμε την διαδικασία εκτέλεσης του έργου στον ανάδοχο που δικαστικά δικαιώθηκε και ενδεχομένως προσανατολιζόμαστε σε αίτηση ανακοπής ή αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τον Άρειο Πάγο η οποία θα είναι χρονοβόρα και ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος απώλειας της σχετικής χρηματοδότησης του έργου;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Π. Παπαδόπουλος

Δ. Κοκοτός

Συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη 12-1-2017, (αίθουσα Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας) και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 • Ενημέρωση σχετικά  με την υδροδότηση της Δ.Κ. Αιτωλικού(εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).
 • Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016  (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων 4ης Γεωγρ. Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας  και του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έργο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)” (εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος – Δημοτ. Σύμβουλος).
 • Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2017  (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου έτους 2017 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής”  (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρ. 9 του Ν.2881/2001 σχετικά με ναυάγια κλπ. (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των ειδικών συνθηκών σχετικά με το 1ο θέμα της Η.Δ.).

 

Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος

 

Προς: κ. Νικόλαο Καραπάνο,
Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η κατασκευή του γηπέδου της Κατοχής; Προτίθεται ο Δήμος να υποβάλλει πρόταση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το 2017 ή θα επιμείνει για την ένταξή του στο νέο Leader Αλιείας; Σε κάθε περίπτωση ποιο το χρονοδιάγραμμα ένταξης και εκτέλεσης του έργου;
 2. Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιτωλικού – κατά τα βήματα ταλαιπωρίας του ΕΠΑΛ Κατοχής – δεν έχουν συνδεθεί ακόμα από τη ΔΕΗ ώστε να υλοποιηθούν πλήρως οι συγκεκριμένες εργολαβίες που αφορούν πρόγραμμα εναλλακτικών πηγών ενέργειας που προώθησε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Πού ακριβώς βρισκόμαστε και τι πρόβλημα υπάρχει;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Π. Παπαδόπουλος

Δ. Κοκοτός

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28-12-2016 και ώρα 17.00 (αίθουσα περιφερειακής ενότητας Αιτωλ/νίας) το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

«Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

Συνεδριάζει την Τετάρτη 28-12-2016 και ώρα 18.15 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργων στην ΣΑΕΠ 801 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αποκατάσταση ζημιών από τις φυσικές καταστροφές στον

Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου - Αστική Οδοποιία / Αγροτική Οδοποιία & Καθαρισμός Ρεμάτων / Αποκατάσταση Κτηριακών Υποδομών (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργου στην ΣΑΕΠ 801 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αποκατάσταση ζημιών από τις φυσικές καταστροφές στον

Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου - Αποκατάσταση και προστασία πρανών στη θέση της γέφυρας του Ευήνου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 1. Έγκριση της υπ’αριθμ. 115/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 2. Έγκριση ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 4. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης Τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων - Εξόδων των Δράσεων του Προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2017 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
 5. Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Γιαννόπουλος Κων/νος – Δημοτικός Σύμβουλος).
 6. Έγκριση μίσθωσης ακινήτου στη Κατοχή για κεραία κινητής τηλεφωνίας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 7. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου στη Δημ. Κοιν. Κατοχής (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 8. Αποδοχή και κατανομή ποσού για άμεσες βιοτικές ανάγκες από πλημμύρες της 21ης & 22ας Οκτωβρίου 2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 9. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής μίσθωσης μηχανημάτων για εργασίες αποκατάστασης, καθαρισμού κ.λ.π. (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος

 

 

Της ατάκας...

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 22/12/2016

 

Είχε και τα καλά της η τελευταία συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Μεσολογγίου, µε τις µπηχτές και τις ατάκες της. Η πρώτη αφορούσε στο facebook, µε την αναφορά του αντιδηµάρχου Σπ. Διαµαντόπουλου, ο οποίος απαντώντας στον Π. Παπαδόπουλο για τις αναθέσεις µεταξύ άλλων είπε: «Εγώ έχω τα κότσια να τα λέω εδώ µέσα και όχι από το fb». «Εδώ µέσα είναι συµβούλιο δεν θέλω να ξανακούσω για fb», απάντησε ο πρόεδρος Α. Κότσαλος...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα ή να κατεβάσετε και ηλεκτρονικά την έκδοση ή τις εκδόσεις της εφημερίδας που θέλετε εδώ

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ώρα 13.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο, (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

«1. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργων στην ΣΑΕΠ 801 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την αποκατάσταση ζημιών από τις φυσικές καταστροφές στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Διάνοιξη δρόμων κλπ. για την εφαρμογή του σχεδίου πόλεως σε Καλλονή-Βίγλα- Αγ. Δημήτριο/ Β΄ Φάση’’ (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Αναβάθμιση αντλιοστασίων Αιτωλικού’’ (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

4. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

5. Αποδοχή ποσού βάσει του άρθρ. 27 του Ν. 3756/2009 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

6. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος). (Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των αποκλειστικών ημερομηνιών υποβολής πρότασης του 1ου θέματος της Η.Δ.). Ο Πρόεδρος Αγαθάγγελος Κότσαλος»

Σελίδα 1 από 24

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία