Αγγελίες    Επικοινωνία

Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 23/2/2017 και ώρα 17.00 μ.μ. (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2016 (εισηγητής κ. Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
 2. Αποδοχή και κατανομή ποσού 80.000,00 € σε βάρος των πιστώσεων του έργου (2003ΣΕ05500005) “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α ́ και Β ́ βαθμού της Χώρας” (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 3. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με μετατόπιση περιπτέρου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
 4. Εισήγηση της Δημ. Επιτροπής Παιδείας σχετικά με πρόταση μετατροπής του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Μεσολογγίου για το σχολικό έτος 2017-2018 και καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. –Δημ. Σύμβουλος).
 5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου" με κωδικό ΟΠΣ 5002004 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 6. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ” (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 7. Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Έργα βελτίωσης οδοποιίας σε περιοχές επέκτασης σχεδίου πόλεως ” (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 8. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού τεσσάρων ατόμων, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας εργατών καθαριότητας , διάρκειας δύο μηνών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 9. Έγκριση μετατροπής ωραρίου δύο υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων με σύμβαση ΙΔΑΧ (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Μουσούρων, ανακαίνιση παλαιού σχολείου Πενταλόφου και πλακόστρωση προαυλείου χώρου Δημ. Σχολείου Ρετσίνων” (εισηγητής κ. Διαμαντόπουλος Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 11. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου “Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο νηπιαγωγείο Σταμνάς ” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 12. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την “Αποχέτευση λυμάτων οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
 13. Έγκριση της υπ’αριθμ. 9/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
 14. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις ιδιοκτησιών (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος –Αντιδήμαρχος).
 15. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος του “Ιδρύματος Ευανθία Καρβέλη” (εισηγητής κ. Σταράμος Παναγ. –Δημ. Σύμβουλος).
 16. Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 17. Έγκριση διενέργειας προμηθειών α)τροφίμων – λοιπών ειδών παντοπωλείου – φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, β) πετρελαιοειδών (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 18. Έγκριση εκμίσθωσης καταστήματος έναντι Κήπου Ηρώων με δημοπρασία (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 19. Έγκριση εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στο Μεσολόγγι με δημοπρασία (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 20. Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την παροχή εγγύησης του Δήμου για τον διακανονισμό οφειλής της ΔΕΥΑΜ προς τη ΔΕΗ (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
 21. Έγκριση της υπ’αριθμ. 2/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Μεσολογγίου περί αναστολής έκδοσης λογαριασμών ύδρευσης στο Αιτωλικό (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργ. – Δημ. Σύμβουλος).
 22. Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. –Δημ. Σύμβουλος).
 23. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση υπάρχοντος δημοτικού δρόμου προς οικία Καρέλη Θεοδ. στην Τ.Κ. Σταμνάς ” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου “Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 25. Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 26. Έγκριση απ’ευθείας εξαγοράς αγροτεμαχίων στη Τοπ. Κοιν. Αγ. Γεωργίου (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικ. –Δήμαρχος).
 27. Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης Αξίας για την εξαγορά αγροτεμαχίων στη Τοπ. Κοιν. Αγ. Γεωργίου (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 28. Προγραμματισμός εκδηλώσεων (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 29. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού διάρκειας 6 μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 30. Έγκριση δαπανών δημοσίευσης οικον. καταστάσεων έτους 2017 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 31. Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).
 32. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. –Αντιδήμαρχος).

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου).

Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος

 

Μετά από πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Δημοτικό Συμβούλιο Aκτίου - Βόνιτσας που συνεδρίασε την Δευτέρα 30 Γενάρη εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ψήφισμα συμπαράστασης στο δήμαρχο Πάτρας Κώστα Πελετίδη, που οδηγείται σε δίκη επειδή δεν έδωσε χώρο και στοιχεία στη Χρυσή Αυγή.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

Tο Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου – Βόνιτσας καταδικάζει τη συνεχιζόμενη δίωξη του δημάρχου της Πάτρας Κώστα Πελετίδη, επειδή δε διευκόλυνε την ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής να προπαγανδίσει τις φασιστικές της αντιλήψεις δίνοντάς της δημοτικό χώρο εν όψη των βουλευτικών εκλογών του 2015, καθώς και γιατί αρνήθηκε να παραδώσει στους χρυσαυγίτες στοιχεία με τα πόσα παιδιά μεταναστών φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πατρέων. Ο δήμαρχος Πάτρας στέλνεται σε δίκη τον ερχόμενο Φλεβάρη από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Γι' αυτούς, φαίνεται, θεωρείται παράβαση καθήκοντος το να μην αφήνεις το φασιστικό και ρατσιστικό δηλητήριο της Χρυσής Αυγής να εμποτίζει το λαό και κυρίως τη νεολαία της χώρας μας, να αποκαλύπτεις τον πραγματικό της ρόλο, να αναδεικνύεις την εγκληματική της δράση απέναντι σε συνδικαλιστές, μετανάστες και ανθρώπους του λαϊκού κινήματος.

Προς: κ. Νικόλαο Καραπάνο,
Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Τι γίνεται με τις οφειλές μισθωμάτων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο; Έχουν καταβληθεί από όλους τους υπόχρεους; Αν όχι, τι προτίθεται να πράξει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο;
 2. Με την υπ’ αριθ. 161/7-11-2016 απόφασή σας, προχωρήσατε σε απευθείας αναθέσεις για την εκμίσθωση μηχανημάτων για την «Αντιπλημμυρική θωράκιση – καθαρισμό ρεμάτων με μίσθωση μηχανημάτων» σε δέκα (10) εργολάβους ύψους 144.400 ευρώ. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι παρακάτω καθαρισμοί:
 3. Καθαρισμός περιφερειακού αύλακα κτήματος Λεσινίου δαπάνης 24.800 ευρώ και
 4. Καθαρισμός ρέματος Αγριλιάς έως Ε.Ο. δαπάνης 48.000 ευρώ.
 5. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2016, απεστάλησαν από τη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.) ActionAid Hellas σημαντικές ποσότητες ρουχισμού, ειδών διατροφής και υγιεινής προστασίας, οι οποίες αποθηκεύτηκαν στο Κατράκειο. Πριν από ένα (1) περίπου μήνα, σύμφωνα με ασφαλείς ενδείξεις, το σύνολο του ρουχισμού και άλλων ειδών που απεστάλη, πετάχτηκαν στο ΧΥΤΑ! Τι γνωρίζει επ’ αυτού ο Πρόεδρος του Κατράκειου, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αιτωλικού και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας; Έχετε ενημερώσει την ActionAid Hellas για το περιστατικό; Με ποιο τρόπο, κατά τη δική σας άποψη, υπηρετείτε την κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη; Με τέτοιου είδους ενέργειες;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Π. Παπαδόπουλος

Δ. Κοκοτός

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 20–1–2017, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας -“Διοικητήριο”, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 • Συζήτηση - ενημέρωση σχετικά  με την υδροδότηση της Δ.Κ. Αιτωλικού (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).
 • Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθ. – Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
 • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2017 του νομικού προσώπου “Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών-Βάσως Κατράκη”  (εισηγητής κ.Σταράμος Παν. – Δημοτ. Σύμβουλος).

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των ειδικών συνθηκών σχετικά με το 1ο θέμα της Η.Δ.).

Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος

Προς: κ. Νικόλαο Καραπάνο,

Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

 1. Η ΔΕΥΑΜ με την υπ’ αριθ. 103/2016 απόφασή της παρέτεινε τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου έξι (6) εργαζομένων μέχρι 31/12/2007 επικαλούμενη διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4429/2016. Παρ’ όλα αυτά ασφαλείς πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχει αντιρρήσεις για την πληρωμή της μισθοδοσίας των ως άνω εργαζομένων. Τι ακριβώς συμβαίνει επί του προκειμένου;
 2. Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών αναφορικά με την εργολαβία του νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ, έκανε δεκτή την προσφυγή της μιας εκ των δύο κοινοπραξιών που συμμετείχε στο διαγωνισμό και ανέστειλε την απόφαση ανάθεσης της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής του άρθρου 152. Με δεδομένο ότι:
 3. Ο ΧΥΤΑ έχει φτάσει στα όριά του
 4. Δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας
 • Έχει ψηφιστεί το τοπικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων

Γιατί δεν προχωράμε την διαδικασία εκτέλεσης του έργου στον ανάδοχο που δικαστικά δικαιώθηκε και ενδεχομένως προσανατολιζόμαστε σε αίτηση ανακοπής ή αναστολής στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή τον Άρειο Πάγο η οποία θα είναι χρονοβόρα και ταυτόχρονα υπάρχει κίνδυνος απώλειας της σχετικής χρηματοδότησης του έργου;

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Συνδυασμού

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Π. Παπαδόπουλος

Δ. Κοκοτός

Συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη 12-1-2017, (αίθουσα Περιφ. Ενότητας Αιτωλ/νίας) και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 • Ενημέρωση σχετικά  με την υδροδότηση της Δ.Κ. Αιτωλικού(εισηγητής κ. Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).
 • Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016  (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης - αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2017 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Έγκριση 1ης Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχ/σης Απορριμμάτων 4ης Γεωγρ. Ενότητας Νομού Αιτωλ/νίας  και του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου για το έργο “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)” (εισηγητής κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος – Δημοτ. Σύμβουλος).
 • Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων έτους 2017  (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων του Δήμου έτους 2017 (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής”  (εισηγητής κ.Διαμαντόπουλος Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρ. 9 του Ν.2881/2001 σχετικά με ναυάγια κλπ. (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Ορισμός εκπροσώπου & αναπληρωτή για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρ. 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).
 • Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς (εισηγητής κ. Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

(Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω των ειδικών συνθηκών σχετικά με το 1ο θέμα της Η.Δ.).

 

Ο Πρόεδρος
Αγαθάγγελος Κότσαλος

 

Σελίδα 1 από 25

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία