Αγγελίες    Επικοινωνία

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 10/11/2016

 

Φρεσκάρισµα στην οµάδα του αποφάσισε ο Πρωθυπουργός στην προσπάθειά του να δώσει ένα µήνυµα ανανέωσης, αλλά και να εφαρµόσει πιο εύκολα τις µνηµονιακές υποχρεώσεις που απεδέχθη.

Ωστόσο ούτε σ’ αυτό το κυβερνητικό σχήµα χώρεσαν οι δύο Αιτωλοακαρνάνες βουλευτές Βαρεµένος και Τριανταφύλλου που µάλλον κάτι περίµεναν, ιδίως ο πρώτος...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα ή να κατεβάσετε και ηλεκτρονικά την έκδοση ή τις εκδόσεις της εφημερίδας που θέλετε εδώ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέθεσαν οι βουλευτές του Σύριζα Αιτωλοακαρνανίας, Τριανταφύλλου Μαρία και Βαρεμένος Γιώργος, για την καθυστέρηση καταβολής σε αγρότες λόγω μη έγκαιρης καταβολής των παραστατικών από τους επιλεγμένους φορείς της «Συνδεδεμένης ρυζιού» του έτους 2015.

Οι Βουλευτές επισημαίνουν, ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η διαδικασία καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού διεκπεραιώθηκε ομαλά και η ενίσχυση έχει καταβληθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών- ορυζοκαλλιεργητών κανονικά, ενώ στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, αγρότες - ορυζοκαλλιεργητές, δεν έχουν λάβει τη «Συνδεδεμένη ρυζιού του έτους 2015».

 

Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

Αγρότες - ορυζοκαλλιεργητές της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας (και όχι μόνο) οι οποίοι έχουν πουλήσει την παραγωγή τους (2015) και έχουν στη διάθεσή τους τιμολόγια πώλησης του προϊόντος σε φορείς, που είναι ενταγμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν λάβει τη «Συνδεδεμένη ρυζιού 2015» , ΦΕΚ τευχ.Β΄/924/2015.

Οι αγρότες, που πούλησαν την παραγωγή τους σε επιλεγμένους φορείς, οι οποίοι περιγράφονται στο ΦΕΚ τευχ.Β΄/924/2015 παρ. γ. άρθρο 3 (ενταγμένους στο μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ), δε φέρουν καμία ευθύνη (πέρα από τη διατήρηση αποδεικτικών για τρία έτη, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5, ΦΕΚ τευχ.Β΄/924/2015) για την κατάθεση των παραστατικών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκτιμούν δε πως η καθυστέρηση της πληρωμής της συνδεδεμένης ενίσχυσης για το ρύζι, που τους αφορά, οφείλεται στη μη έγκαιρη κατάθεση από πλευράς οριζόμυλων των αντίστοιχων παραστατικών προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ (την περίοδο που «άνοιξε το Σύστημα»).

Πρέπει να σημειωθεί πως από το ΦΕΚ τευχ.Β΄/924/2015, που καθορίζει τις λεπτομέρειες χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο τομέα του ρυζιού, σύμφωνα το άρθρο 6 (Υποχρεώσεις φορέων), οι φορείς   υποχρεούνται, εφόσον εντάσσονται στο μητρώο, να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ τα απαιτούμενα στοιχεία για κάθε γεωργό και να τηρούν στο αρχείο τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά (συνολική παραλαμβανόμενη ποσότητα προϊόντος και τα αναλυτικά στοιχεία του Δελτίου ποσοτικής παραλαβής τιμολογίου), στοιχεία, που, όπως αναφέρουν οι αγρότες, είναι στη διάθεση τόσο των παραγωγών όσο και των φορέων.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς, σύμφωνα με αναφορές των αγροτών, τους   ενημέρωσαν, ότι δεν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως για την έναρξη αλλά και για τη διάρκεια της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων στοιχείων και ότι ζήτησαν εκ νέου «άνοιγμα του συστήματος», ώστε, να καταθέσουν τα στοιχεία.

Γνωρίζουμε πως στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η διαδικασία καταβολής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της του ρυζιού, διεκπεραιώθηκε ομαλά και η ενίσχυση έχει καταβληθεί στη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών- ορυζοκαλλιεργητών κανονικά.

Επειδή, η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε Εθνικό επίπεδο, υλοποιώντας το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και δεν υπάρχει πρότερη εμπειρία.

Επειδή, η πολιτεία πρέπει, να μεριμνά και να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, ώστε, όταν εφαρμόζονται νέοι νόμοι (όπως η συνδεδεμένη του Ρυζιού), να μην διαταράσσονται αλλά, αντίθετα, να ενισχύονται οι σχέσεις εμπιστοσύνης των συμβαλλόμενων μερών (εν προκειμένω αγροτών-παραγωγών με τους φορείς: εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών).

Επειδή, η χρήση της συνδεδεμένης ενίσχυσης εφαρμόζεται και πρόκειται να επεκταθεί και σε άλλα αγροτικά προϊόντα.

Επειδή, η παραγωγική διαδικασία δεν πρέπει να διαταράσσεται για κανένα αγρότη ιδίως όταν αυτός δεν είναι υπαίτιος.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)Ποιοι τρόποι προκρίνονται ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μη έγκαιρης καταβολής των παραστατικών από πλευράς φορέων των αγροτών, που έχουν ενταχθεί στην συνδεδεμένη στο τομέα του ρυζιού για το 2015;

2)Το πρόβλημα της μη έγκαιρης πληρωμής της συνδεδεμένης στον τομέα του ρυζιού   για μικρό μέρος αγροτών είναι σε γνώση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αν ναι;

3)Έχει ενημερωθεί από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την πρόοδο, ή τα πιθανά προβλήματα, που αντιμετωπίζει στην εφαρμογή του νέου τρόπου καταβολής της συνδεδεμένης, στον τομέα του ρυζιού και έχει διατυπώσει προτάσεις για πιθανές αναγκαίες αλλαγές, ώστε, να διευκολύνονται οι αγρότες αλλά και οι φορείς και να αποφεύγονται καθυστερήσεις ή άλλες τυχόν εμπλοκές;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος

Το γραφείο τύπου

Οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Μαρία Τριανταφύλλου, Γιώργος Βαρεμένος καθώς και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Α΄ Θεσσαλονίκης, Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, κατέθεσαν ερώτηση προς τους υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι βουλευτές, ρωτούν, τους αρμόδιους υπουργούς για την καθυστέρηση της σύνδεσης της σχολικής μονάδας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. και την εκκρεμότητα και άλλων τεχνικών εργασιών. Επισημαίνουν ότι επειδή βρισκόμαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς η μεταστέγαση θα ήταν σώφρον να ολοκληρωθεί άμεσα. Διαφορετικά η περαιτέρω καθυστέρησή της , θα σημάνει και αποδιοργάνωση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου. 

 

Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά:

Θέμα: Καθυστέρηση στην ηλεκτροδότηση των νέων κτηριακών υποδομών του ΕΠΑΛ Κατοχής του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου.

Το ΕΠΑ.Λ Κατοχής του Δήμου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου είναι έτοιμο να μετεγκατασταθεί στις νέες προκατασκευασμένες αίθουσες, που υπάρχουν ήδη.  Το έργο συμβασιοποιήθηκε στις 19/06/2014 και ολοκληρώθηκε στις 18/12/2014. Στη συνέχεια, κατόπιν της από 22/04/2015 πρόσκλησης, προς το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, να παραλάβει διοικητικά το έργο, στις 06/05/2015 , συντάχθηκε και υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής. Στο Πρωτόκολλο, αναφέρεται ότι αποτελούν υποχρέωση του Δήμου, οι συνδέσεις των κτηριακών υποδομών με τα Δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) , όπως αυτό απορρέει από το άρθρο 2 παράγραφο 2.1. της Προγραμματικής Συμβάσεως, μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Εδώ και μήνες εκκρεμούν τεχνικές εργασίες, όπως η σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ, η ανακατασκευή των οδοστρωμάτων πέριξ του σχολείου, η επισκευή των μαθητικών τουαλετών και η κατασκευή κυλικείου.

Επειδή, η καθυστέρηση της μεταστέγασης του ΕΠΑ.Λ Κατοχής, στις νέες κτηριακές υποδομές είναι πολύμηνη

Επειδή , βρισκόμαστε στην αρχή της σχολικής χρονιάς η μεταστέγαση θα ήταν σώφρον να ολοκληρωθεί άμεσα. Διαφορετικά η περαιτέρω καθυστέρησή της , θα σημάνει αποδιοργάνωση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Γιατί καθυστερεί η διαδικασία ηλεκτροδότησης για την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης , του ΕΠΑ.Λ Κατοχής του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου;

  1. 1.Ποιες ενέργειες πρέπει να προκριθούν ώστε να επισπευσθεί η ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών ;
  2. 2. Υπάρχει εκτίμηση για το πότε χρονικά θα ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση του ΕΠΑ.Λ Κατοχής του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Το Γραφείο Τύπου

Τα είπαν ένα χεράκι...

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 27/10/2016

 

Ένταση επικράτησε στο δηµαρχείο, κατά την επίσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου, ο οποίος συνοδευόταν από το βουλευτή Γ. Βαρεµένο, όταν ο δήµαρχος Ν. Καραπάνος εξέφρασε την πικρία του για την απουσία των βουλευτών.

Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε µε το Ν. Καραπάνο να αφήνει υπονοούµενα...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα ή να κατεβάσετε και ηλεκτρονικά την έκδοση ή τις εκδόσεις της εφημερίδας που θέλετε εδώ

Του Βασίλη Μπρούμα

Η ψοφοδεής Μεσολογγίτισσα Μαρία Τριανταφύλλου πήγε στο Αγρίνιο για να ενημερωθεί, να μάθει «λεπτομερώς» για το Νοσοκομείο Μεσολογγίου! Έτσι ο πονηρός Αγρινιώτης Γιώργος Βαρεμένος βρήκε την ευκαιρία, αφού η Μαρία επί της ουσίας το ’χει γραμμένο, να μιλήσει αυτός στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη για το Νοσοκομείο Μεσολογγίου, προφανώς για…ξεκάρφωμα, με τον οποίο συναντήθηκε για θέματα του Νοσοκομείου Αγρινίου, μαζί με τον επίσης Αγρινιώτη Δημήτρη Μιχάλη. Ως προς τον συμβολισμό, το απόλυτο πολιτικό χάλι!

Και επειδή κάτι έπρεπε να πουν, μας πληροφορούν σχετικά ότι «η δυνατότητα διοικητικής αυτονόμησης του Νοσοκομείου Μεσολογγίου προσκρούει στη μελέτη του υπουργείου ότι πρέπει να αποφεύγονται οι διπλοί διαγωνισμοί για το ίδιο αντικείμενο, γεγονός που οδηγεί σε διόγκωση των δαπανών». Αυτό είναι. Γι’ αυτό δεν προχωρούν στην επανόρθωση του εγκλήματος και την δίκαιη αποκατάσταση της διοικητικής αυτονομίας του Νοσοκομείου Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ». Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Μας πληροφορούν επίσης πως σ’ αυτή τη συνάντηση των τριών συμφωνήθηκε ότι δεν πρέπει να θεωρείται εξασφαλισμένη σε 24ωρη βάση η λειτουργία της σημαντικής Ορθοπαιδικής κλινικής του Νοσοκομείου κι άλλα χαριτωμένα. Έκτακτα!

Δεν μπορούμε να μην ευχαριστήσουμε τους Αγρινιώτες για το ενδιαφέρον τους, γι’ αυτό την επόμενη φορά που θα πιει ουζάκι στο λιμάνι Μεσολογγίου ο Γιώργος Βαρεμένος, θα είναι κερασμένο από εμάς. Ας πάρει μαζί του και τον Δημήτρη Μιχάλη. Για να είμαστε ειλικρινείς όμως, να ομολογήσουμε ότι μας απασχολεί κυρίως το άλλο χάλι, αυτό της Μαρίας. Δεν τη νοιάζει η υποβάθμιση, το ρίξιμο του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, αυτή να είναι και να περνάει καλά! Το έχει ρίξει κι αυτή λοιπόν σχετικά στη μπουρδολογία και την αοριστολογία και τσιμουδιά για την αυτονόμηση και τα άλλα ζωτικά συγκεκριμένα του Νοσοκομείου Μεσολογγίου. Έφτασε μάλιστα στον απόλυτο εξευτελισμό να «παραδώσει» στον Αγρινιώτη ακόμη και την αρμοδιότητα να ρωτήσει αυτός για την τοποθέτηση διοικητή εδώ, όπου συνεχίζεται ακριβώς η ίδια διοικητική κατάσταση με το δεξί χέρι του περιβόητου Κυριακόπουλου, λες και δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα!

Το Νοσοκομείο Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» στην πρωτεύουσα Ιερή Πόλη της Ελλάδας συμπυκνώνει κάθε μέτρο πολιτικής και ηθικής συμπεριφοράς των πάντων. Αν ορισμένους δεν τους νοιάζουν αυτά τα «ψιλά γράμματα» και το ’χουν ρίξει στην… «παλαβή», θα βρουν σύντομα τον μάστορά τους.

Τουρ στο λιµάνι

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 08/09/2016

 

Στο λιµάνι Μεσολογγίου ήπιε το καφεδάκι του το πρωϊ της Κυριακής ο βουλευτής Γ. Βαρεµένος συνοδευόµενος από τον αστυνοµικό του και στενό συνεργάτη του γραφείου του από την Γουριά...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα ή να κατεβάσετε και ηλεκτρονικά την έκδοση ή τις εκδόσεις της εφημερίδας που θέλετε εδώ

Σελίδα 10 από 26

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία