Αγγελίες    Επικοινωνία

Για τα µάτια µιας καρέκλας

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 13/04/2017

 

Όρθιος παρακολούθησε τις γιορτές Εξόδου ο αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής του νοµού Γ. Βαρεµένος. Η καρέκλα µε το ταµπελάκι «Βουλή» είχε καταληφθεί από έναν άλλο Συριζαίο, τον συµπατριώτη µας Π. Παπαγεωργίου που δεν σηκωνόταν παρότι του ζητήθηκε ευγενικά να το κάνει...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Με ερώτησή τους προς τον κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος, ρωτούν, εάν το Υπουργείο, θα πραγματοποιήσει ενέργειες, ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα στην καθαριότητα και στην έλλειψη αναλώσιμων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρίνιου, καθώς και για το χρονοδιάγραμμα της έγκαιρης πρόσληψης ωρομίσθιων καθηγητών και συμβούλων, ώστε να εξασφαλιστεί, η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

 

Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά: 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ένα καινοτόμο σχολείο εκπαίδευσης ενηλίκων με πρόγραμμα εκπαίδευσης που διαφέρει από το αντίστοιχο της τυπικής εκπαίδευσης ως προς το περιεχόμενο, τη διδακτική μεθοδολογία και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Η συνολική διάρκειά του είναι 2 εκπαιδευτικά έτη και μετά την επιτυχή αποφοίτηση παρέχεται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Με το πρόγραμμα αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να αποκτήσουν απολυτήριο Γυμνασίου και να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνική, οικονομική και επαγγελματική ζωή.

Το Σ.Δ.Ε. Αγρινίου λειτουργεί από το 2003 και διανύει φέτος τον δέκατο τρίτο χρόνο της λειτουργίας του. Έχει 3 τμήματα στον Α’ κύκλο με 60 εκπαιδευόμενους και 3 τμήματα στον Β’ κύκλο με 58. Στελεχώθηκε με τον Διευθυντή (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Κ1/131268/31-8-2016 απόφαση απόσπασης), τον Υποδιευθυντή (σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Κ1/1871/4-1-2017 απόφαση απόσπασης) και 5 μόνιμους εκπαιδευτικούς (σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. Κ1/191667/10-11-2016 και Κ1/119806/31-8-2016 αποφάσεις αποσπάσεων). Οι ελλείψεις, ωστόσο, σε εκπαιδευτικό προσωπικό των  γραμματισμών έχουν ως αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τα έξης κενά σε διδακτικές ώρες : στην Ελληνική Γλώσσα  3 ώρες, στα Μαθηματικά 12 ώρες, στην Αγγλική Γλώσσα 3 ώρες, στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 6 ώρες και στο Pr

Οι εκπαιδευόμενοι του Σ.Δ.Ε. Αγρινίου, που συμμετείχαν στην πανελλαδική αποχή από τα μαθήματά τους στις 20 και στις 22 Φεβρουαρίου, ζήτησαν με ανακοίνωσή τους να αντιμετωπιστούν και να καλυφθούν άμεσα οι εμφανείς ελλείψεις στην καθαριότητα των χώρων και την προμήθεια αναλώσιμων υλικών, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, όπως και η καθυστέρηση στην μη έγκαιρη πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών και συμβούλων, καθώς οι σχετικές προκηρύξεις ανακοινώθηκαν μόλις στα μέσα του προηγούμενου μήνα.

Επειδή, οι μαθητές των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μαθητές δεύτερης κατηγορίας,

Επειδή, η κοινωνική προσφορά του Σ.Δ.Ε. Αγρινίου είναι έντονη στην ευρύτερη περιοχή της πόλης,

Επειδή, η στελέχωση της σχολικής μονάδας με τον αναγκαίο διδακτικό προσωπικό πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα,

Επειδή, η επάρκεια των αναλώσιμων υλικών δεν πρέπει, επίσης, να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου,  

 Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα κάλυψης των υπαρχόντων κενών με πρόσληψη του αναγκαίου εκπαιδευτικού προσωπικού για το Σ.Δ.Ε. Αγρινίου;
  2. Έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες από την πλευρά του Υπουργείου, ώστε να αμβλυνθούν τα προβλήματα καθαριότητας και έλλειψης αναλώσιμων που παραμένουν, όπως υποστηρίζουν οι εκπαιδευόμενοι;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Μαρία Τριανταφύλλου

 

Γιώργος Βαρεμένος

 

Το γραφείο τύπου.

Με ερώτησή τους προς την κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος, ρωτούν, για τις καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α. Επισημαίνουν, ότι η παραπάνω κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα  τη μεγάλη δυσφορία των πολιτών και υπονομεύει την ποιότητα των υπηρεσιών, που μπορούν και πρέπει να προσφέρουν, τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α.

 

Ακολουθεί η ερώτηση αναλυτικά:

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 1 και 2 του ΠΔ 78/1998 (Καταστατικό Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών) η ασφάλιση στον Κλάδο διακόπτεται από την 1η του μήνα εκείνου όπου ο ασφαλισμένος σταματά να ασκεί το επάγγελμα για το οποίο ασφαλίζεται στον ΟΓΑ. Η ασφάλιση διακόπτεται με απόφαση του Προϊσταμένου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. ή της Περιφερειακής Υπηρεσίας του Ο.Γ.Α. από την 1η του μήνα έκδοσης της απόφασης, που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι πρόσωπο που είχε ασφαλιστεί στον Ο.Γ.Α. δεν υπήγετο στην ασφάλισή του, αυτό διαγράφεται από τα μητρώα με απόφαση του Προϊσταμένου, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

Όταν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας κλείσει την επιχείρησή του και επιθυμεί να διαγραφεί από τα μητρώα του Ο.Γ.Α., απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης. Το χρονικό διάστημα μπορεί να είναι ακόμη και άνω των έξι μηνών. Ο ενδιαφερόμενος έχει ανάγκη την παραπάνω απόφαση για να ενταχθεί στο ταμείο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και να συμμετάσχει σε προγράμματά του για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Έτσι, δεν μπορεί να του εκδοθεί η κάρτα ανεργίας, καθώς από τον ΟΑΕΔ ζητείται η απόφαση διαγραφής του από τον ασφαλιστικό του φορέα. Δεν αρκεί η απόφαση διαγραφής του από την εφορία ή το εμπορικό επιμελητήριο όπου ανήκε. Αποτέλεσμα, να μην λαμβάνει τα μόρια της ανεργίας και να μην μπορεί να συμμετάσχει στα προγράμματα του Ο.Α.Ε.Δ., όπως είναι η  κοινωφελής εργασία κ.α.

Ένα ακόμη γεγονός που δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων, είναι η αδυναμία ενημέρωσής τους μέσω τηλεφώνου από τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α. Οι επανειλημμένες προσπάθειες τηλεφωνικής επικοινωνίας δεν βρίσκουν ανταπόκριση, αφού οι γραμμές είναι συνεχώς κατειλημμένες. Το τηλεφωνικό κέντρο αδυνατεί να καλύψει την ενημέρωση των πολιτών. Η συνεχιζόμενη αυτή κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα τη μεγάλη δυσφορία των πολιτών και υπονομεύει την ποιότητα των υπηρεσιών που μπορούν και πρέπει να προσφέρουν τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α.

Επειδή, η κάθε υπηρεσία του κράτους πρέπει να παρέχει στους πολίτες υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και σε εύλογο χρονικό διάστημα,

Επειδή, η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση των αποφάσεων διαγραφής από τον Ο.Γ.Α. αποτελεί εμπόδιο στην εγγραφή των ενδιαφερομένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ.,

Επειδή, με την καθυστέρηση αυτή, ο άνεργος δεν μπορεί να απασχοληθεί σε θέση εργασίας, αν υπάρξει κενή ανάλογη των προσόντων του και στο επάγγελμα που τον ενδιαφέρει, μέσω τον προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ.,

Επειδή, για τον ίδιο λόγο, ο άνεργος δεν μπορεί να συμμετάσχει σε προγράμματα συμβουλευτικής, απασχόλησης ή κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ.,

Επειδή, η καθυστέρηση αυτή του στερεί τα μόρια ανεργίας που θα λάμβανε και τον φέρνουν σε μειονεκτική θέση απέναντι σε άλλους δικαιούχους των υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ.,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει, ώστε τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α. να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα;
  2. Υπάρχει στον σχεδιασμό του Υπουργείου   πρόγραμμα   προσλήψεων επιπλέον προσωπικού, μόνιμου ή εποχιακού, ώστε να ελαφρυνθούν τα υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α. που έχουν αυξημένο φόρτο εργασίας;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος

Το γραφείο Τύπου.

Ερώτηση Μαρίας Τριανταφύλου και Γιώργου Βαρεμένου

 

Με ερώτησή τους προς τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος, ρωτούν, εάν θα υπάρξει μέριμνα για την έκδοση ενός οδηγού για φορολογικά ζητήματα, τα οποία απασχολούν συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων.

Η λειτουργία των συλλόγων καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη από τη στιγμή που περισσότεροι δεν έχουν ΑΦΜ και αδυνατούν, να βγάλουν λόγω των προστίμων που θα τους επιβληθούν.

Οι βουλευτές ζητούν να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση σε σχέση με αυτό και επιπλέον να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε οι οικονομικές δραστηριότητες των συλλόγων, να γνωστοποιούνται ηλεκτρονικά και τα μέλη τους να μην είναι φορολογικά έκθετα.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Μεγάλη πλειοψηφία των  συλλόγων γονέων και κηδεμόνων στην Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη διαδικασία απόκτησης Α.Φ.Μ. Ενώ κάθε σύλλογος από την ίδρυση του έπρεπε να βγάζει Α.Φ.Μ. στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν υλοποιήθηκε. Έτσι, στην παρούσα κατάσταση , αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις διάφορες εκδηλώσεις που πραγματοποιούν, με τυχόν δωρεές ή με τις συνδρομές των μελών τους. Τα ελάχιστα χρήματα που έχουν, τα διαθέτουν για ανάγκες των σχολείων, όπως πετρέλαιο, αναλώσιμα υλικά,  για τις ανάγκες απόρων μαθητών και για διάφορες σχολικές γιορτές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε), με τις οποίες προστέθηκε νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), oι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, που δεν αποκτούν έσοδα υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος, αλλά αποκλειστικά και μόνο έσοδα, που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

 Όταν όμως έχουν έστω και 0,01 ευρώ τόκους, από τον τραπεζικό λογαριασμό του ταμείου τους, θα πρέπει να συντάξουν και να υποβάλουν φορολογική δήλωση.
H παράγραφος 7 του άρθρου 2 του νόμου 4328/2015 , σημειώνει, ότι οι διατάξεις των παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήματα ,που αποκτώνται στα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Πολλοί σύλλογοι, ακόμη και σήμερα, δεν έχουν Α.Φ.Μ και αν προσέλθουν στις τοπικές Δ.Ο.Υ. ,για να λάβουν Α.Φ.Μ, θα έρθουν αντιμέτωποι με μεγάλα πρόστιμα.

Κάθε φορά που αλλάζει ο πρόεδρος του Δ.Σ. θα πρέπει να γίνεται δήλωση μεταβολής στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ., διαφορετικά υπάρχει πρόστιμο 100,00 ευρώ. Το πρόστιμο αυτό είναι ίδιο με μία Α.Ε που δε θα δηλώσει τη μεταβολή του προέδρου της. Όμως, συχνά οι σύλλογοι γονέων πέφτουν σε αδράνεια και μετά την ενεργοποίηση τους, δεν ενημερώνεται το τμήμα μητρώου των Δ.Ο.Υ., για τις όποιες αλλαγές, στη σύνθεση του Δ.Σ και τον νέο πρόεδρο. Επίσης, τα πρόστιμα, που επιβλήθηκαν στους συλλόγους γονέων και αφορούν τα προηγούμενα έτη, συνεχίζουν, να υφίστανται και να δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των συλλόγων καθώς καλούνται να εκπληρώσουν την εξόφλησή τους. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων και τα προηγούμενα έτη αποτελούσαν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η λειτουργία των οποίων στηρίζεται αποκλειστικά στην αφιλοκερδή διάθεση του ελεύθερου χρόνου των γονέων με σκοπό την ανάδειξη και συμμετοχή στη λύση των προβλημάτων των σχολείων, χωρίς να έχουν καμία οικονομική ωφέλεια. Εξαιτίας της περιγραφείσας κατάστασης είναι πρόδηλο , ότι σε λίγο,  ελάχιστοι θα συμμετέχουν σε αντίστοιχα συμβούλια.

Επειδή, πρέπει να δίνεται από το κράτος κίνητρο συμμετοχής των πολιτών στα κοινά του σχολείου 
Επειδή, η επίλυση του παραπάνω προβλήματος αποτελεί ένα σημαντικότατο θέμα για την παιδεία , διότι κάθε σύλλογος, θα μπορεί , να βοηθήσει την κάθε εκπαιδευτική μονάδα, ιδιαίτερα τις κρίσιμες αυτές εποχές που διανύουμε

Επειδή, οι ίδιοι οι σύλλογοι θέλουν, να δραστηριοποιούνται με νομιμότητα και με αποφυγή φοροδιαφυγής.

Επειδή, οι γονείς, που θέλουν , να βοηθήσουν εθελοντικά με τη συμμετοχή τους δεν θα πρέπει να κινούνται εκτός νομικού πλαισίου χωρίς να το γνωρίζουν και κατ’ επέκταση να είναι και φορολογικά εκτεθειμένοι.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, ειδικά για το θέμα των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων από το υπουργείο σχετικά με τα πρόστιμα, που θα επιβληθούν από την διαδικασία απόκτησης Α.Φ.Μ;
  2. Θα εκδώσει, το Υπουργείο, έναν οδηγό φορολογικών θεμάτων απόλυτα προσαρμοσμένο στα ζητήματα , που απασχολούν ένα Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων , ώστε οι πολίτες, που συμμετέχουν σε αυτούς, να μην είναι φορολογικά έκθετοι;
  3. Υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής στο taxis, ώστε ,ο κάθε Σύλλογος Γονέων , να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά τις οικονομικές δραστηριότητες του ; 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος

Το γραφείο τύπου

Με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος και Μαρία Τριανταφύλλου, φέρνουν στη Βουλή το πρόβλημα των επιθέσεων λύκων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και κοπάδια, που έχουν πυκνώσει τους τελευταίους μήνες στις ορεινές περιοχές της Τριχωνίδας και της Ναυπακτίας. Και θέτουν σειρά ερωτημάτων για μια μονιμότερη και βιώσιμη αντιμετώπιση του προβλήματος, πέραν της αυτονόητα αναγκαίας αποζημίωσης των κτηνοτρόφων για τις απώλειες στο ζωικό κεφάλαιο και το προσδοκώμενο εισόδημά τους.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:  

«Η είσοδος του χειμώνα στα ορεινά του νομού Αιτωλοακαρνανίας συνοδεύθηκε και φέτος από αύξηση των κρουσμάτων επιθέσεων λύκων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και κοπάδια, ιδιαίτερα στην ορεινή Τριχωνίδα και την ορεινή Ναυπακτία. Τα κρούσματα αυτά, που έχουν πυκνώσει τα τελευταία χρόνια, σημαίνουν για τους κτηνοτρόφους σημαντικό οικονομικό πλήγμα, λόγω των απωλειών στο ζωικό κεφάλαιο και το προσδοκώμενο εισόδημά τους, όσο και μια γενικότερη επιδείνωση των όρων της ζωής τους, καθώς συχνά υποχρεώνονται να παραμένουν συνεχώς κοντά στα κοπάδια τους προκειμένου να τα προστατεύσουν. Ας σημειωθεί δε ότι, στις περιοχές αυτές, η κτηνοτροφία αποτελεί την κύρια οικονομική δραστηριότητα και αποκλειστική πηγή εισοδήματος για μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους.

Επειδή η προβλεπόμενη από τον ΕΛΓΑ αποζημίωση για κάθε ζώο που φονεύεται από λύκο είναι μικρή και, πάντως, ανεπαρκής για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και του απολεσθέντος εισοδήματος,

Επειδή, ακόμη και η πενιχρή αυτή αποζημίωση δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις φόνευσης ή τραυματισμού των εκτρεφόμενων ζώων, ή δεν μπορεί να εισπραχθεί επειδή δεν είναι πάντοτε δυνατόν να εντοπισθούν τα κατάλοιπα όλων των ζώων - θυμάτων μιας επίθεσης,

Επειδή οι πολιτικές προστασίας των απειλούμενων ειδών, όπως είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο λύκος, δεν μπορεί να εξαντλούνται στον νομοθετικό προσδιορισμό τους, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω μέριμνα για την επιβίωσή τους σε ισορροπία με το περιβάλλον και την ανθρώπινη παρουσία,

Επειδή τα προγράμματα εκτροφής και επαναδιάδοσης του ελληνικού ποιμενικού σκύλου είναι μεν σημαντικά, καθώς πρόκειται για ελληνική φυλή καλά προσαρμοσμένη στις συνθήκες του ορεινού χώρου, μεγαλόσωμη και ικανή να αντιμετωπίζει επιθέσεις μεγάλων σαρκοφάγων, δεν έχουν όμως καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες,

Επειδή στις συγκεκριμένες περιοχές δεν έχουν δοκιμαστεί μέτρα και μέθοδοι που έχουν εφαρμοστεί αλλού για την αποτροπή των επιθέσεων μεγάλων σαρκοφάγων σε κοπάδια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,

Επειδή, τέλος, οι απώλειες από τις επιθέσεις λύκων αποτελούν ένα επιπλέον πλήγμα για την ορεινή κτηνοτροφία, κλάδο σημαντικό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αλλά εγκαταλελειμμένο και πολλαπλά τραυματισμένο από τις πολιτικές της ύφεσης και της λιτότητας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε η παρεχόμενη από τον ΕΛΓΑ αποζημίωση για την απώλεια εκτρεφομένων ζώων από επίθεση λύκων να είναι επαρκής για την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου και την κάλυψη του απολεσθέντος εισοδήματος και να καταβάλλεται, επίσης, χωρίς γραφειοκρατικές εμπλοκές και καθυστερήσεις;

  2. Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ενισχυθούν τα προγράμματα διατήρησης, εκτροφής και επαναδιάδοσης του ελληνικού ποιμενικού σκύλου, να γίνουν ευρύτερα γνωστά και να αξιοποιηθούν από τους κτηνοτρόφους της ορεινής χώρας, καθώς, πέρα από τμήμα της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, ο ελληνικός ποιμενικός είναι αποδεδειγμένα ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός φύλακας των κοπαδιών αιγοπροβάτων;

  3. Και, εν τέλει, το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει απασχολήσει τις υπηρεσίες του Υπουργείου; Ποια άλλα μέτρα έχουν μελετήσει και προτίθενται να θέσουν σε ισχύ για την αντιμετώπισή του; Έχει γίνει προσπάθεια αξιοποίησης της εμπειρίας από άλλες περιοχές και άλλες χώρες με ανάλογη κτηνοτροφική δραστηριότητα;»

Με ερώτησή τους προς τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Αλληλεγγύης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Αιτωλοακαρνανίας, Μαρία Τριανταφύλλου και Γιώργος Βαρεμένος, επισημαίνουν , πως παρατηρούνται καθυστερήσεις στις δράσεις του Προγράμματος ΤΕΒΑ στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, σε συνδυασμό, με τη μη εύτακτη διανομή των αγαθών και με όρους μη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων .

Οι βουλευτές ρωτούν:

1. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και οι Κοινωνικές Συμπράξεις του νομού είναι έτοιμες να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα;

2. Ποιοι είναι οι εταίροι που αποτελούν τις Κοινωνικές Συμπράξεις στον νόμο Αιτωλοακαρνανίας;

3. Υπάρχουν εταίροι που χρηματοδοτούνται για τη βοήθεια που προσφέρουν στην υλοποίηση του Προγράμματος και αν ναι, ποια ποσά έχουν δοθεί και σε ποιους μέχρι τώρα;

4. Ποια είδη και σε ποιες ποσότητες έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα σε πολίτες του νομού Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος;

5. Η διανομή των τροφίμων ή / και άλλων υλικών αγαθών πραγματοποιείται από εθελοντές, από δημοτικούς υπαλλήλους ή από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας;

6. Έχουν ενεργοποιηθεί κάποια από τα συνοδευτικά μέτρα του Προγράμματος που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων;

7. Σε ποιους ακριβώς λόγους οφείλεται η καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην ολοκληρωμένη υλοποίηση του Προγράμματος στον νομό Αιτωλοακαρνανίας;

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Το Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για Απόρους» (ΤΕΒΑ / FEAD) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή  και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς και συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. Η συνδρομή του Προγράμματος είναι καταλυτική, έχοντας ως σκοπό να βοηθήσει ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ώστε να ανταπεξέρχονται στις καθημερινές διατροφικές τους ανάγκες και όχι μόνο.Τη χρονιά που πέρασε ενεργοποιήθηκαν 135 εκατομμύρια ευρώ του ΤΕΒΑ και δημιουργήθηκαν Κοινωνικές Συμπράξεις σε όλους τους νομούς της χώρας, με τη συμμετοχή Περιφερειών, Δήμων, της Εκκλησίας, ΜΚΟ και άτυπων δικτύων αλληλεγγύης, για να προμηθεύονται και να διανέμουν φρέσκα τρόφιμα και τυποποιημένα προϊόντα.

Η υλοποίηση του Προγράμματος, ωστόσο, παρουσιάζει πολύμηνη καθυστέρηση στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, αν και οι ωφελούμενοι έχουν κάνει τις απαραίτητες αιτήσεις ένταξης μέχρι τις αρχές Αυγούστου 2015. Η Κοινωνική Σύμπραξη στον νομό έχει ως επικεφαλήςεταίρο (δικαιούχο) την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στις 29.03.2016 το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή των σχεδίων διακηρύξεων, η οποία ανέφερε τα εξής:

«Δεδομένης της λήξης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης των Αποκεντρωμένων Προμηθειών στις 31.12.2016, υπενθυμίζουμε στους Δικαιούχους / Επικεφαλής Εταίρους των Κοινωνικών Συμπράξεων ότι πρέπει να αποστείλουν ΑΜΕΣΑ στη Διαχειριστική Αρχή τασχέδια των τευχών διακηρύξεων για τις αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, ώστε να προβούν σε προκήρυξη έως το αργότερο τον μήνα Μάιο 2016. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Δικαιούχοι διατρέχουν κίνδυνο μη χρηματοδότησής τους,λόγω μη απορρόφησης εντός του χρόνου επιλεξιμότητας των δαπανών». Είναι εύλογη η ανησυχία ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη καθυστέρηση, αν τυχόν οι εταίροι της Κοινωνικής Σύμπραξης του Προγράμματος στον νομό Αιτωλοακαρνανίας καθυστερήσουν την αποστολή των σχεδίων των τευχών διακηρύξεων.Η Κοινωνική Σύμπραξη, εξάλλου, έχει την ευθύνη για την τελική επιβεβαίωση των ωφελουμένων, τον συντονισμό και την παρακολούθηση της διανομής της υλικής βοήθειας και της επιτόπου παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών, μεριμνώντας για την εφαρμογή της Οδηγίας 95/46/EC και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων. Σύμφωνα, ωστόσο, με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν έγινε διανομή τροφίμων, παρατηρήθηκε μεγάλη κοσμοσυρροή, η σειρά προτεραιότητας δεν τηρήθηκε, ούτε και η εύτακτη διαδικασία διανομής, και δημιουργήθηκαν εντάσεις, για την αντιμετώπιση των οποίων χρειάστηκε η βοήθεια της Αστυνομίας.Επειδή από το Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για Απόρους μπορούν να ωφεληθούν άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, Επειδή, μέσω της ανεργίας και της φτώχειας, μεγάλο ποσοστό πολιτών έχει οδηγηθεί στην περιθωριοποίηση, γεγονός που καθιστά την άμεση υλοποίηση προγραμμάτων όπως το ΤΕΒΑ, πρόδηλη και επιτακτική,

Επειδή, η διανομή της επισιτιστικής και άλλης υλικής συνδρομής πρέπει να πραγματοποιείται με όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων και σεβασμού της αξιοπρέπειάς τους, ανάγκη που γίνεται ακόμη πιο επιτακτική στις συνθήκες μικρότερων πόλεων και κοινοτήτων όπου οι άνθρωποι γνωρίζονται περισσότερο μεταξύ τους, Επειδή, εν τέλει, είναι θλιβερή η εικόνα πολιτών να ταλαιπωρούνται στην «ουρά» για μια σακούλα τρόφιμα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

8. Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και οι Κοινωνικές Συμπράξεις του νομού είναι έτοιμες να υλοποιήσουν το Πρόγραμμα;

9. Ποιοι είναι οι εταίροι που αποτελούν τις Κοινωνικές Συμπράξεις στον νόμο Αιτωλοακαρνανίας;

10. Υπάρχουν εταίροι που χρηματοδοτούνται για τη βοήθεια που προσφέρουν στην υλοποίηση του Προγράμματος και αν ναι, ποια ποσά έχουν δοθεί και σε ποιους μέχρι τώρα;

11. Ποια είδη και σε ποιες ποσότητες έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα σε πολίτες του νομού Αιτωλοακαρνανίας στο πλαίσιο του Προγράμματος;

12. Η διανομή των τροφίμων ή / και άλλων υλικών αγαθών πραγματοποιείται από εθελοντές, από δημοτικούς υπαλλήλους ή από υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας;

13. Έχουν ενεργοποιηθεί κάποια από τα συνοδευτικά μέτρα του Προγράμματος που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των απόρων;

14. Σε ποιους ακριβώς λόγους οφείλεται η καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην ολοκληρωμένη υλοποίηση του Προγράμματος στον νομό Αιτωλοακαρνανίας;

15. Έχει εξετασθεί το ενδεχόμενο η επισιτιστική βοήθεια να προωθείται μέσω κάρτας, ώστε να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των ωφελουμένων και να προστατεύεται η αξιοπρέπειά τους; Και αν ναι, έχει υποβληθεί σχετική πρόταση στις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαρεμένος Γιώργος

Το γραφείο τύπου

Σελίδα 9 από 26

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία