Αγγελίες    Επικοινωνία

Ο Γ. Πρεβεζάνος ενηµερώνει για την αγορά χώρου στον Άη - Γιώργη

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 09/11/2017

 

Με αφορµή δηµοσιεύµατα που αναφέρονται στην αγορά χώρου για κατασκευή πλατείας στο Δηµοτικό Διαµέρισµα Αγίου Γεωργίου Δήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, εκτιµώ ότι πρέπει να ενηµερώσω για την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε, για τους εξής βασικούς λόγους:

  1. Αρχικά για να γίνει γνωστή η διαδικασία, η οποία έγινε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, επισηµαίνοντας δε, ότι οι πράξεις και οι αποφάσεις του Δήµου ελέγχονται από προϊστάµενες αρχές (Περιφέρεια, επίτροπο) τόσο για τη σκοπιµότητα, όσο και για τη νοµιµότητά τους.
  2. Δεύτερον, οι αποφάσεις της αγοραπωλησίας τόσο σε Τοπικό όσο και σε Δηµοτικό Συµβούλιο ήταν ΟΜΟΦΩΝΕΣ.
  3. Επίσης, πέντε από τους τότε θετικά ψηφίσαντες Δηµοτικούς Συµβούλους δεν βρίσκονται σήµερα στη ζωή και λογικό είναι να δοθεί κάποια εξήγηση για τη θέση τους (Παπανικολάου Χρήστος, Μαστραπάς Κων/νος, Καβάγιας Αριστείδης, Παπαθέου Δηµήτριος και Μπλάγκας Νικόλαος).

Έτσι λοιπόν, ενηµερωτικά και περιληπτικά, σας γνωρίζω ότι η αγορά χώρου για τη πλατεία και για τις αλογοδροµίες στον Άγιο Γεώργιο ήταν θέµατα µιας µακροχρόνιας προσπάθειας, αλλά και πρώτης προτεραιότητας ζητήµατα, για το Δηµοτικό Διαµέρισµα.

Με την ύπαρξη του οικονοµικού προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ» του υπουργείου Εσωτερικών και κατόπιν συσκέψεως που πραγµατοποιήθηκε και µε τους επικεφαλής των άλλων Δηµοτικών Παρατάξεων, αποφασίσθηκε το πρόγραµµα να µην κατακερµατισθεί και κατασπαταληθεί σε µικροέργα (ψηφοθηρική διαδικασία), αλλά να χρησιµοποιηθεί σε ολοκληρωµένες και στοχευµένες σοβαρές παρεµβάσεις στο Δήµο.

Έτσι ξεκίνησε η διαδικασία αγοράς χώρου πλατείας στον Άγιο Γεώργιο µε τις παρακάτω ενέργειες που προβλέπονται από το νόµο.

  1. Απόφαση - ανακοίνωση αγοράς χώρου και προσφορά από τους ενδιαφερόµενους πωλητές.
  2. Επιλογή - Απόφαση του Τοπικού Συµβουλίου που ήταν ΟΜΟΦΩΝΗ για τον πιο κατάλληλο χώρο για κεντρική πλατεία.
  3. Ανάθεση στο Σώµα Ορκωτών Εκτιµητών η διαδικασία εκτίµησης της αξίας του οικοπέδου.
  4. Υποβολή προς το Δήµο της Έκθεσης Ορκωτών Εκτιµητών (Φ.20.613/6293/10-4-06) που αξιολογεί το οικόπεδο και κτίσµα (έκτασης 3.422 τ.µ) στο ποσό των 153.800€ σύµφωνα µε τις αντικειµενικές αξίες της εφορίας.
  5. Σε σύσκεψη στο γραφείο Δηµάρχου ο πωλητής αποδέχεται την αγοραπωλησία στο ποσό των 145.000€, ήτοι µειωµένο κατά 8.800€ (σχετικά πρακτικά στην ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δ.Σ).
  6. Τέλος το Δηµοτικό Συµβούλιο µε την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση 115/22-6-2006 εγκρίνει την αγορά του υπόψιν οικοπέδου για την κατασκευή πλατείας στο Δηµοτικό Διαµέρισµα του Αγίου Γεωργίου.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

Γεώργιος Πρεβεζάνος
Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α
π. Δήµαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία