Αγγελίες    Επικοινωνία

Σχετικά με δημοσίευμα που αναφέρεται σε εντοπισμό νεκρών ζωυφίων σε παιδικό σταθμό θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους γονείς των οποίων τα παιδιά φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αγρινίου ότι, η Διοίκηση και το προσωπικό, έχουν φροντίσει ώστε οι χώροι να είναι καθόλα έτοιμοι να υποδεχτούν τα παιδιά.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, την τελευταία ημέρα κάθε σχολικού έτους πραγματοποιείται απολύμανση με απεντόμωση. Εν συνεχεία ο χώρος καθαρίζεται ώστε να είναι έτοιμος για να φιλοξενήσει τα παιδιά για τη νέα σχολική χρονιά. Έτσι έγινε και στον συγκεκριμένο παιδικό σταθμό.

Με μεγάλη έκπληξη ενημερωθήκαμε για την καταγγελία η οποία δεν έφτασε σε εμάς παρά μόνον μέσω του δημοσιεύματος. Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί ή καταγγελθεί παρόμοιο περιστατικό από τους γονείς. Επιθυμία και επιδίωξή μας είναι να είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί τους ώστε να απαντάμε σε όλες τις αγωνίες τους και να προλαβαίνουμε τα αιτήματά τους. Όπως όλοι αντιλαμβάνονται ανώνυμες καταγγελίες χάριν εντυπωσιασμού δεν ωφελούν κανέναν.

Την τελετή λήξης του έκανε ο 1ος και 2ος παιδικός σταθμός χθες, 12 Ιουνίου, το απόγευμα.

Τα παιδάκια έκαναν μια χαρούμενη γιορτή με την βοήθεια των νηπιαγωγών τους. Τραγούδησαν, έπαιξαν σκετσάκια, είπαν ποιήματα και καταχειροκροτήθηκαν από τους γονείς τους που τα καμάρωναν περήφανοι.

Ενημερώνουμε τις ωφελούμενες μητέρες ότι η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” για το σχολικό έτος 2019-2020, που αφορά στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ναυπακτίας ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ: 6451/7-6-2019 (ΑΔΑ: 605Ξ465ΖΩ5-Γ5Η ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ.

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα μπορούν να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eetaa.gr, όπου και αναγράφονται αναλυτικές πληροφορίες. Στο ίδιο διάστημα οι αιτούντες θα πρέπει να αποστείλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά της Αίτησης, ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier) στις Διευθύνσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι άνεργες μητέρες και οι εργαζόμενες (μισθωτές ή αυτοαπασχολούμενες) στον ιδιωτικό τομέα. Αποκλείονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή οικονομική κατάσταση (εισόδημα), η εργασιακή θέση της αιτούσας και η οικογενειακή τους κατάσταση (τρίτεκνες, πολύτεκνες, ΑΜΕΑ). Εκτός κριτηρίων είναι οι αιτούντες ΑΜΕΑ, των οποίων όλες οι αιτήσεις γίνονται δεκτές.

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 21 Ιουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνονται στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων ( Θ. Νόβα 16 ) και στο τηλ. 2634038637 (υπεύθυνος Πλούμης Χαράλαμπος).

Ο Αντιδήμαρχος
Σιαμαντάς Γεώργιος

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η ΚΥΑ που αφορά το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2019-2020. Στην συγκεκριμένη απόφαση αναφέρονται οι ωφελούμενοι, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής τους, αλλά και οι δομές με τις κατηγορίες του.

Ωφελούμενες/οι της Δράσης είναι:

– Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών ή/και

– Μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων μεΑναπηρία.

– Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών.

– Άτομα που βρίσκονται σε χηρεία.

Οι ωφελούμενες/οι της Δράσης θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

– να είναι εργαζόμενες/οι (μισθωτές/οί, αυτοαπασχολούμενες/οι), ή

– να είναι άνεργες/οι οι οποίες/οι να διαθέτουν δελτίοανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (τα έγγραφα δυνάμει των οποίων βεβαιώνεται η ιδιότητα τουανέργου προσδιορίζονται στην Πρόσκληση).

Από όλες τις ως άνω κατηγορίες εξαιρούνται οι τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς καιυπάλληλοι μόνιμοι και αορίστου χρόνου των ΟΤΑ (Α’και Β’ βαθμού).

 

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν (α)στο οικογενειακό εισόδημα (λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση), (β)στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση (γ)στην οικογενειακή κατάσταση.

Η μοριοδότηση των κριτηρίων παρουσιάζεται στον κατωτέρω Πίνακα:

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ

 

1. Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα

 

90 – [ (Ε-Π) / 300 ]*

 

 

2. Κατάσταση απασχόλησης,

εργασιακή σχέση

και είδος απασχόλησης

– οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης,

– οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, και

– οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο ή με άλλες μορφές ευέλικτης απασχόλησης

– οι άνεργοι-ες, με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας

 

 

 

90

– οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, και

– οι αυτοαπασχολούμενο-ες

 

85

 

 

 

 

3. Οικογενειακή κατάσταση

– δυνητικοί ωφελούμενοι που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω, και

– δυνητικοί ωφελούμενοι που έχουν τέκνα που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω

 

 

50

– δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι χήρες-οι,

– οι μονογονεϊκές οικογένειες,

– δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι διαζευγμένες-οι ή σε διάσταση,

– δυνητικοί ωφελούμενοι που είναι τρίτεκνοι – πολύτεκνοι,

 

 

40

– οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

– οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο με το οποίο επιβεβαιώνεται η κατάσταση ανεργίας.

 

 

30

 

*Όπου“Ε”δηλώνει το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣΑΛΛΗΛ.) και “Π” αντιστοιχεί στο ποσό των 500 € για κάθεπαιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του αρ.5 της ΚΥΑ (έως την ηλικία των 12 ετών). Η ανωτέρωτιμή του “Π”, δηλαδή των 500€, ισχύει και για κάθε παιδί/άτομο ΑΜΕΑ άνω των 12 ετών. Για τα εισοδήματα που οανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική. Στην περίπτωση κατά την οποία οιενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην Πρόσκληση εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σεκανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

 

Η χρηματοδότηση της Δράσης θα προέλθει (παρ.1 αρ.13) «από Κοινοτικούς, Εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και από τον τακτικό π/υ του Υπ. Εσωτερικών». Θα προκύψει (παρ.1 αρ.14) « και δαπάνη έως 65.000.000,00 ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον κρατικόπ/υ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούνόλοι οι αιτούντες που θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση. Η εν λόγω δαπάνη θα αντιμετωπισθείαπό πιστώσεις που θα εγγραφούν στον π/υοικονομικού έτους 2020 του ΥΠΕΣ ».

Ειδικότερα, ο π/υ ανέρχεται σε 270.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 137.997.214,00ευρώ είναι στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος και 65.000.000,00 στον τακτικό π/υ του ΥΠΕΣ.

Η κατανομή του π/υ θα γίνει ανά περιφέρεια και επιχειρησιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα(η κατανομήείναι ενδεικτική και τα ποσά μπορούν να διαφοροποιηθούν κατά την εξέλιξη της Δράσης) :

Πηγή: aftodioikisi.gr

 

Ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τους δικαιούχους γονείς που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση, ότι δίνεται παράταση έως και την Τετάρτη 05-06-2019 και ώρα 14.00 για την υποβολή αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών βρεφών και νηπίων για τη σχολική περίοδο 2019-2020 στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζουμε ότι κανονικά η προθεσμία λήγει σήμερα Παρασκευή 31-05-2019. «Ωφελούμενοι» του Προγράμματος είναι τα παιδιά (βρέφη-νήπια) των δικαιούχων του ΟΑΕΔ:
από (8) οκτώ μηνών (την 1η Σεπτεμβρίου 2019) έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και κατ΄εφαρμογή του άρθρου 33 του
νόμου 4521/2018) , για τους 298 Δήμους από τους 325 της χώρας.

Η λειτουργία των Βρεφονηπιακών Παιδικών Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας των Σταθμών ξεκινά την 6:45 και τελειώνει στις 16:00
Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους, για τις θερινές διακοπές τον μήνα Αύγουστο και α) από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και την 5η Ιανουαρίου, β) από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, καθώς και κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών και τις τοπικές εορτές

Στους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών
Η φιλοξενία των βρεφών- νηπίων είναι δωρεάν

Οι γονείς – κηδεμόνες των βρεφών-νηπίων για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς τις εργάσιμες ημέρες από την 9.00 μέχρι 14.00.
Βρεφονηπιακοί Παιδικοί Σταθμοί:

1. Β. Ν. Σ. Αγίας Βαρβάρας, Αρχιμήδους 25 & Κερκύρας, Τηλ. 210 5697490
2. Β. Ν. Σ. Άνω Λιοσίων, Καλλικράτους 16 ( Ζοφριά ), Τηλ. 210 2315755
3. Β. Ν. Σ. Ελευσίνας, Δραγούμη 29 Ελευσίνα, . Τηλ. 210 5542052.
4. Β. Ν. Σ. Κερατσινίου, Χανίων 5 Κερατσίνι, Τηλ. 210 4008105.
5. Β. Ν. Σ. Μενιδίου, Αγ. Βασιλείου 1 & Αθηνάς Υγείας, Αχαρναί, Tηλ. 210 2477950
6. Β. Ν. Σ. Μοσχάτου, Καλύμνου 5 Μοσχάτο, Τηλ. 210 9566727
7. Β. Ν. Σ. Ολυμπιακού Χωριού, Νικολάου Κακλαμανάκη 22 και Καλλιπάτειρας. Τηλ. 210 2476610
8. Β. Ν. Σ. Περιστερίου, Εθνικής Αντιστάσεως 127 & Φερών Περιστέρι,. Τηλ. 210 5754610
9. Β. Ν. Σ. Αγρινίου, Θυσίας & Παπαλέξη Δηματά Αγρίνιο, Τηλ.26410 45425
10.Β. Ν. Σ. Άρτας, Εργατικές Κατοικίες, Γέφυρα Άρτας, Τηλ.2681074345
11.Β. Ν. Σ. Δράμας, 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Δράμας Σερρών Τηλ. 2521046855
12.Β. Ν. Σ. Ηγουμενίτσας Π. Αθηναγόρα 33, Ηγουμενίτσα, Τηλ. 2665028549

13.Β. Ν. Σ. Ιωαννίνων Τσακάλωφ 10, Ιωάννινα, Τηλ.2651074776
14.Β. Ν. Σ. Καλαμάτας Δυτ. Εμπορικό Κέντρο Αγ. Τριάδας Καλαμάτα, Τηλ.27210 21984
15.Β. Ν. Σ. Καρδίτσας Εθνάρχου Μακαρίου & Μονής Πέτρας Καρδίτσα, Τηλ. 2441079391
16.Β. Ν. Σ. Καρπενησίου Ύδρας & Καλύμνου, Καρπενήσι, Τηλ. 2237080505
17.Β. Ν. Σ. Κομοτηνής Παλ. Καβακλιώτικα, Κομοτηνή, Τηλ.2531028728
18.Β. Ν. Σ. Μεσολογγίου Αλίπεδο Μεσολογγίου - Πάροδος Σταχροπούλου, Τηλ.26310 51765
19.Β. Ν. Σ. Νάουσας Νικολάου Αναδολή 36, Τηλ. 2332027141.

20.Β. Ν. Σ. Ξάνθης Γ. Κονδύλη & Τυρολόης, Ξάνθη Τηλ. 2541029777
21.Β. Ν. Σ. Πατρών Νοταρά 16 Πάτρα,. Τηλ. 2610435634.
22.Β. Ν. Σ. Πυλαίας Θεσσαλονίκης Λαζάρου Τσιάμη 74-76 Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλ. 2310919409
23.Β. Ν. Σ. Σερρών Μεραρχίας 158 Σέρρες, Τηλ. 2321038401.
24.Β. Ν. Σ. Τρικάλων 5ου Συντάγματος & Μαρτύρων Τρίκαλα, Τηλ. 20431033223
25.Β. Ν. Σ Λάρισας Εργατικές κατοικίες Γιάννουλης Τηλ. 2410592655

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής για βρέφη από 8 μηνών έως και 17 μηνών, από 18 μηνών έως και 30 μηνών και από 31 μηνών έως την προσχολική ηλικία.
Μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργάσιμων ημερών οι δικαιούχοι, δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις στους κατά τόπους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς.

Οι τελικοί πίνακες επιλογής θα αναρτηθούν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.
Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζονται από την υπ’ αριθμ.2229/32/14.05.2019 Απόφαση του Δ.Σ. ΟΑΕΔ.
Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ, στην διεύθυνση www.oaed.gr.

Την αύξηση του προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» στα 270 εκατ. ευρώ το 2019-2020, από 234 εκατ. ευρώ που ήταν πέρυσι, ανακοίνωσαν σήμερα σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης και η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΕΤΑΑ, Θεόδωρου Γκοτσόπουλου.

Επιπλέον, οι δύο Υπουργοί ανακοίνωσαν ότι αλλάζει η διαδικασία, καθώς φέτος θα πραγματοποιηθεί μια και μόνη κατανομή, ώστε έως τις 15 Ιουλίου να οριστικοποιηθούν οι δικαιούχοι των vouchers και να μπορούν οι γονείς να κλείσουν θέση στο σταθμό της επιλογής τους.

Ο κ. Χαρίτσης και η κ. Φωτίου εκτίμησαν ότι θα καλυφθούν περισσότερες από 140.000 θέσεις και τόνισαν ότι στόχος είναι να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις και να μην μείνει κανένα παιδί εκτός παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Να σημειωθεί ότι το 2015 οι δωρεάν θέσεις ήταν 79.000 και φέτος θα ξεπεράσουν τις 140.000 (αύξηση 80%), ενώ ο προϋπολογισμός του προγράμματος αυξάνεται κατά 50%, από 182 εκατ. ευρώ το 2015 στα 270 εκατ. ευρώ για το 2019-2020.

Ο Υπουργός Εργασίας, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε:

«Φέτος διασφαλίσαμε το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης, ύψους 270 εκ. ευρώ, που έχει δοθεί ποτέ για το πρόγραμμα παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Για πρώτη φορά όλα τα παιδιά θα έχουν μια θέση στους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και οι γονείς θα γνωρίζουν έγκαιρα - από τον Ιούλιο - την ένταξη τους στο Πρόγραμμα ώστε να κλείσουν θέση στον σταθμό της επιλογής τους.

Ταυτόχρονα, ως Υπουργείο Εσωτερικών, χρηματοδοτούμε την ανέγερση νέων παιδικών σταθμών και τον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων, ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν σε επίπεδο υποδομών για την ασφαλή φιλοξενία όλων των παιδιών, με βάση τις αυστηρές τεχνικές και κτιριακές προδιαγραφές που θέτει το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και λειτουργίας τους.

Μαζί με τα συναρμόδια υπουργεία, υλοποιούμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για το παιδί, τη στήριξη των νέων γονιών, αλλά και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, της μεγαλύτερης ίσως πρόκλησης και απειλής που αντιμετωπίζουμε μακροπρόθεσμα ως κοινωνία».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, δήλωσε:

«Φροντίδα μας είναι το παιδί. Μέσα σε 4 χρόνια κρίσης, αυξήσαμε τις δαπάνες για το παιδί από 822 εκατ. ευρώ το 2015 σε 1,4 δισ. ευρώ το 2018 και φέτος αυξάνουμε ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό για να φτάσουμε στο 1,5 δισ. ευρώ. Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί είναι μία από τις τέσσερις εμβληματικές μας δράσεις για το παιδί. Το επίδομα τέκνου από 650 εκατ. ευρώ το φτάσαμε 1,1 δισ. ευρώ πέρυσι. Από τα 153.000 σχολικά γεύματα καθημερινά που δίνουμε φέτος, θα τα αυξήσουμε σε 200.000 τη νέα σχολική περίοδο. Τέλος, με τον νόμο για την αναδοχή και την υιοθεσία βγάζουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα».

Aκολουθούν οι εισαγωγικές τοποθετήσεις του κ. Χαρίτση, της κ. Φωτίου και του κ. Γκοτσόπουλου:

Σημεία τοποθέτησης Αλέξη Χαρίτση:

Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

Από το 2015 το Πρόγραμμα ενισχύεται διαρκώς ώστε να μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες. Ταυτόχρονα, η χρηματοδότησή του περνά σταδιακά από τους ευρωπαϊκούς πόρους στον κρατικό προϋπολογισμό και εντάσσεται πλέον στους μόνιμους θεσμούς του κοινωνικού κράτους. Πιο συγκεκριμένα:

Ø Το 2014 είχαν δοθεί μόλις 79.400 voucher από το Πρόγραμμα, ενώ το 2018 δόθηκαν 127.700 vouchers. Είχαμε δηλεδή σχεδόν διπλασιασμό.

Ø Φέτος, θα ικανοποιηθούν όλες οι ΑΙΤΗΣΕΙΣ που πληρούν τις προϋποθέσεις Θα καλύψουμε δηλαδή όλη τη ζήτηση με μία ΟΡΙΣΤΙΚΗ κατανομή, ώστε οι γονείς να γνωρίζουν εξαρχής τα οριστικά αποτελέσματα και εάν δικαιούνται voucher, για να έχουν έτσι την ευκαιρία να κλείσουν θέση στον σταθμό της επιλογής τους, που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Ø Έχουμε δηλαδή ΜΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ που θα γίνει μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Όχι μία κατανομή το καλοκαίρι και μία τον Σεπτέμβριο.

Ø Φέτος διασφαλίσαμε 270 εκατ. ευρώ για τη χρονιά 2019-2020, εξασφαλίζοντας έξτρα ποσό από τον τακτικό προϋπολογισμό, όταν πέρσι δόθηκαν συνολικά 234 εκ. ευρώ. Έχουμε δηλαδή αύξηση κατά 36 εκ. ευρώ ή 16%.

Ø Μάλιστα, τα 137 εκ. ευρώ από αυτά, δηλαδή το 67%, είναι αποκλειστικά από εθνικούς πόρους.

Ø Παράλληλα μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος», χρηματοδοτούμε την ανέγερση νέων παιδικών σταθμών, συμβάλλοντας ώστε όλα τα παιδιά να έχουν μια θέση σε παιδικούς σταθμούς.

Επιπλέον

ü Από όταν ανέλαβε η Κυβέρνηση αυτή, όλοι οι εργαζόμενοι των δομών αυτών, πληρώνονται στην ώρα τους, ενώ μέχρι τότε υπήρχαν μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, εντάξαμε στους δικαιούχους του προγράμματος της Εναρμόνισης και τις άνεργες γυναίκες, που μέχρι τότε ήταν μόνο οι εργαζόμενες.

ü Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, φέτος απελευθερώθηκαν 9.000 θέσεις για να διατεθούν σε βρέφη και παιδιά που φιλοξενούνται στους βρεφικούς, Β/Ν και παιδικούς σταθμούς.

ü Μάλιστα με την επέκταση της εφαρμογής του νόμου τη νέα χρονιά περιμένουμε να απελευθερωθούν άλλες 9.000 θέσεις.

ü Παράλληλα, βάσει της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας για την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, επιπλέον 3000 θέσεις δημιουργήθηκαν στους σταθμούς αυτούς.

Ταυτόχρονα

Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά ένα θεσμικό πλαίσιο άδειας και λειτουργίας των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών βάσει τεχνικών προδιαγραφών και όρων καταλληλότητας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό τους, για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και την ασφαλή φιλοξενία των παιδιών.

Για να εναρμονιστούν έγκαιρα στις απαιτήσεις του νέου ΠΔ, δημιουργήσαμε στο ΥΠΕΣ ειδικό πρόγραμμα ύψους 95 εκ. ευρώ που χρηματοδοτεί τους δήμους με ποσό έως και 50.000 ευρώ ανά σταθμό. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι αιτήσεις 103 δήμων για 495 σταθμούς, ύψους 24 εκ ευρώ. Και έπεται η συνέχεια με την πρόσκληση να έχει πάρει προθεσμία μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Ακόμη, εκπονήσαμε νέο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοτικών σταθμών ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, με περισσότερο διάφανο και δίκαιο τρόπο.

Επιπλέον, στο θέμα της Μεταφοράς Μαθητών από και προς τα σχολεία από τις Περιφέρειες εκδώσαμε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία (Παιδείας, Υποδομών και Μεταφορών) νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, για μεγαλύτερη διαφάνεια, ευελιξία και καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Ενώ, δημιουργήσαμε και ένα ευέλικτο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, ώστε οι διαγωνισμοί να γίνονται έγκαιρα, με διαφάνεια και με σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Τέλος, πριν μερικές βδομάδες ξεκινήσαμε ένα νέο πρόγραμμα ύψους 35 εκ. ευρώ – πάλι από τον ΦιλόΔημο – για την κατασκευή ράμπας πρόσβασης και χώρων υγιεινής για ΑμεΑ σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Ένα πρόγραμμα απολύτως αναγκαίο καθώς περισσότερα από 7.300 σχολεία της (7.361 για την ακρίβεια) δεν διαθέτουν ράμπα για να εισέλθει αναπηρικό αμαξίδιο και περισσότερα από 9.900 ( 9.917) δεν έχουν χώρους υγιεινής για ΑμεΑ.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πολιτική για το παιδί που μεριμνά για τη δημιουργία νέων και σύγχρονων προσχολικών και σχολικών υποδομών, την εκπόνηση σύγχρονων κανόνων και προδιαγραφών λειτουργίας τους αλλά και για την άρση των αποκλεισμών σε βάρος ολόκληρων κοινωνικών ομάδων συμπολιτών μας (ΑμεΑ). Και φυσικά παρέχει όλα τα αναγκαία μέσα, τους πόρους και την τεχνική υποστήριξη στους δήμους για να τη φέρουν σε πέρας.

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝ. ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

→ Φροντίδα μας είναι το παιδί. Μέσα σε 4 χρόνια κρίσης αυξήσαμε τις δαπάνες για το παιδί από 822 εκατ. ευρώ το 2015 σε 1,4 δις. ευρώ το 2018 και φέτος αυξάνουμε ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό για να φτάσουμε στο 1,5 δις. ευρώ.

→ Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί που συζητάμε σήμερα είναι μία από τις τέσσερις εμβληματικές μας δράσειςς για το παιδί. Δηλαδή, το επίδομα τέκνου από 650 εκατ. ευρώ το φτάσαμε 1,1 δις. ευρώ. πέρυσι και συνεχίζουμε, ενώ στο 1.400.000 παιδιά προσθέσαμε επιπλέον άλλα 150.000. Από τα 153.000 σχολικά γεύματα καθημερινά που δώσαμε φέτος, θα φτάσουμε την νέα σχολική περίοδο σε 200.000 γεύματα κατά της παιδικής παχυσαρκίας και της φτώχειας. Τέλος με τον νόμο για την αναδοχή και υιοθεσία βγάζουμε τα παιδιά από τα ιδρύματα.

→ Με αυτές τις δράσεις και τη δωρεάν είσοδο σε βρεφονηπιακούς σταθμούς για τα φτωχά παιδιά και τα παιδιά άνεργων μητέρων καταφέραμε να ρίξουμε την παιδική φτώχεια στα προ κρίσης επίπεδα που βεβαίως ήταν πολύ υψηλή. Γιατί ακόμα και τις εποχές της ανάπτυξης και της ευμάρειας περίπου 1 στα 4 παιδιά ήταν σε κίνδυνο παιδικής φτώχειας.

→ Για δωρεάν είσοδο στους βρεφονηπιακούς κυρίαρχη δράση κατά του δημογραφικού αυξήσαμε τα κονδύλια από 182 εκατ. ευρώ που βρήκαμε το 2015 σε 270 εκατ. ευρώ φέτος, αύξηση 50% και τα παιδιά που δωρεάν παίρνουμε από 79.000 σε 140.000 περίπου, αύξηση περίπου 80% .

→ Το πρόβλημα όμως είναι η επάρκεια θέσεων για την φιλοξενία των παιδιών που παίρνουν vouchers, κυρίως δε η επάρκεια στους δημοτικούς σταθμούς, που είναι η δημόσια παροχή στην προστασία του παιδιού.

→ Έχουμε κάνει μια λεπτομερή χαρτογράφηση της κατάστασης προσφοράς θέσεων από τους δήμους και τα συμπεράσματα είναι ότι:

33 δήμοι έχουν πλεόνασμα θέσεων, 0-100% δηλαδή καλύπτουν με τις διατιθέμενες θέσεις τον αριθμό τν voucher που δίνονται

83 δήμοι έχουν απόκλιση, δηλαδή προσφέρουν 100-200% λιγότερες θέσεις στο πρόγραμμα.

48 δήμοι έχουν διπλάσια και επιπλέον ζήτηση από τις προσφερόμενες θέσεις

→ 161 Δήμοι δεν έχουν καθόλου βρεφικούς σταθμούς και στην περίπτωση αυτή δεν καταγράφεται το πρόβλημα, γιατί οι μητέρες δεν υποβάλλουν αίτηση. Tο 2018 ψηφίσαμε νόμο και στη συνέχεια εκδώσαμε όλη την απαραίτητη δευτερεύουσα νομοθεσία ώστε να δοθεί στους Δήμους η δυνατότητα να ιδρύσουν νέα τμήματα βρεφικών και παιδικών σταθμών για να προσφέρουν τις θέσεις αυτές στο πρόγραμμα και να μειωθούν οι αποκλίσεις. Το ποσό που εξασφαλίσαμε για το πρόγραμμα αυτό μέσω του τακτικού π/υ του Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. Αλληλεγγύης είναι 15 εκατ. ευρώ.

 → Μέχρι στιγμής έχουν υποβάλει αιτήματα 129 δήμοι, πολλοί από αυτούς έχουν λάβει τα ποσά της χρηματοδότησης που αντιστοιχούν στις εργασίες που έχουν κάνει για διαμόρφωση χώρων και εξοπλισμό. Οι θέσεις που δημιουργούνται με βάση αυτές τις αιτήσεις είναι περί τις 2.500. Στο πρόγραμμα αυτό με νέα ΚΥΑ που πρόκειται πολύ σύντομα να εκδοθεί θα δοθεί παράταση μέχρι τέλος του 2019 ώστε και δήμοι που δεν είχαν προλάβει να βρουν κατάλληλους χώρους και να υποβάλουν αίτημα να μπορέσουν να το κάνουν μέχρι το τέλος της χρονιάς.

→ Ελπίζουμε ότι οι δήμοι θα αγκαλιάσουν τη μεγάλη αυτή προσπάθεια που κάνουμε και θα αυξήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό των δυνατοτήτων τους τις θέσεις που διαθέτουν για το πρόγραμμα. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στους δήμους που θα εφαρμόσουν φέτος την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, 9.000 περίπου θέσεις θα απελευθερωθούν στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από τα τετράχρονα που θα ενταχθούν πλέον στα νηπιαγωγεία, σε όφελος μικρότερων ηλικιών, μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα καλυφθούν οι ανάγκες όλων των παιδιών που θα πάρουν voucher.

Θ. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΕΤΑΑ- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Εκτός από αυτά όμως τα νούμερα που ήδη σας ανέφεραν οι Υπουργοί, εγώ θέλω να προσθέσω ότι το πρόγραμμα πια έχει αποκτήσει μια αξιοπιστία και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από το 2014 έχουμε μια αύξηση 1.200 περίπου δομών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Από 3.400 δομές, δηλαδή βρεφονηπιακούς σταθμούς που ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα το 2015, τώρα έχουμε 4.700. Αυτή η αύξηση των δομών η οποία συνεχίζεται οφείλεται στο γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός δημοτικών, αλλά κυρίως ιδιωτικών σταθμών συμμετέχει στο πρόγραμμα και επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι στοιχείο της αξιοπιστίας, δεδομένου ότι όπως προηγούμενα σωστά αναφέρθηκε, υπάρχει μια κανονικότητα στην υλοποίηση του προγράμματος, όλοι πληρώνονται στο τέλος του μηνός κανονικά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Το δεύτερο που θέλω να πω εγώ είναι ότι το γεγονός ότι δώσαμε φέτος 65 επιπλέον εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, σηματοδοτεί και την απόφαση της ελληνικής πολιτείας, της κυβέρνησης, αυτό το πρόγραμμα να συνεχιστεί να αυξάνονται κάθε χρόνο τα παιδιά, να αυξάνονται οι πιστώσεις και όταν στο νέο ΕΣΠΑ πιθανώς δεν θα υπάρχει συγχρηματοδοτούμενο αυτό το πρόγραμμα, η ελληνική πολιτεία να αναλάβει υπεύθυνα την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη, αλλάζει όλο το τοπίο στο θέμα της προνηπιακής ηλικίας και νομίζω ότι πάμε πια σε εξελίξεις πάρα πολύ θετικές, οι οποίες θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά στο βαθμό βεβαίως που έχουμε όλη τη βούληση και τη θέληση να συνεχίσουμε αυτό το πρόγραμμα.

Εγώ σαν ΕΕΤΑΑ ήθελα να πω και επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι είμαστε ευτυχείς γι’ αυτή την εξέλιξη. Να προσθέσω σε αυτά που είπε η κυρία Φωτίου, ότι πέραν των θέσεων που χρηματοδοτεί με το πρόγραμμα των 15 εκατομμυρίων, γίνονται σταθμοί από όλες τις περιφέρειες. Για την Περιφέρεια Αττικής θέλω να κάνω μια αναφορά. Ήδη χρηματοδοτεί 30 βρεφονηπιακούς σταθμούς, δυναμικότητας 1.500 θέσεων, οι οποίοι από φέτος και τα δυο προσεχή χρόνια θα τεθούν σε λειτουργία.

Ευχαριστώ πολύ και επαναλαμβάνω και πάλι ότι εύχομαι αυτή η διαδικασία να εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσεχή χρόνια. Εμείς σαν ΕΕΤΑΑ είμαστε ευτυχείς γι’ αυτό.

Σελίδα 1 από 29

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία