Αγγελίες    Επικοινωνία

Την Τρίτη 19 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη το Ανοιχτό Εργαστήριο του έργου TRITON με τίτλο «Καλές Πρακτικές Περιβαλλοντικής Μηχανικής για την άμβλυνση των επιπτώσεων της Παράκτιας Διάβρωσης σε Ελλάδα και Ιταλία» στο Μουσείο Βάσω Κατράκη στο Αιτωλικό.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των Δημοτικών και Περιφερειακών υπηρεσιών και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας για τις δράσεις του έργου TRITON στην περιοχή του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και για τις συγκεκριμένες δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Δήμου που θα συλλεγούν με την χρήση των πλέον σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων (δορυφορικών εικόνων, μαθηματικών ομοιωμάτων και διεθνών βάσεων δεδομένων). Στο πλαίσιο του Ανοιχτού Εργαστηρίου, θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου (ώρα 12.00) στην οποία θα συμμετέχει ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νικόλαος Καραπάνος.

Η ένταξη της παράκτιας ζώνης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου ως κύρια περιοχή παρέμβασης του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι αποτελεί το σημαντικότερο μέλος του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Μέχρι την λήξη της περιόδου υλοποίησης (Απρίλιος 2020), η Ομάδα Έργου του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη θα συλλέξει δορυφορικά δεδομένα για να εξεταστούν σε βάθος οι μεταβολές στην ακτογραμμή του Δήμου, θα προσδιοριστούν περιοχές υψηλής επικινδυνότητας και τρωτότητας στην παράκτια διάβρωση και την κλιματική αλλαγή και θα προταθούν λύσεις αντιμετώπισης, λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμορφολογικά, υδρολογικά, μετεωρολογικά χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης του Δήμου Μεσολογγίου. Παράλληλα θα δημιουργηθεί ένα εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο που θα επιτρέπει στους κατοίκους να επικοινωνούν άμεσα και εύκολα με τις υπηρεσίες που εμπλέκονται στην διαχείριση της παράκτιας ζώνης για θέματα που σχετίζονται με την καθημερινότητα.

«Με τον τρόπο αυτό», σημειώνει ο Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος, «οι μέθοδοι και οι λύσεις που προτείνει η σύγχρονη Περιβαλλοντική Μηχανική γίνονται εργαλεία για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την ομαλή υλοποίηση έργων υποδομής και ανάπτυξής σε τοπικό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που επιβάλλει η Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Το Έργο TRITON με λίγα λόγια.

Το έργο TRITON συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020 και αποτελεί μία κοινή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης των ακτών και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας. Διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 858.000 ευρώ με προβλεπόμενη διάρκεια 24 μήνες (Απρίλιος 2018-Απρίλιος 2020). Επικεφαλής Εταίρος είναι η Περιφέρεια Απουλίας και συμμετέχουν ως Εταίροι, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ευρώ-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή, το Πανεπιστήμιο Πατρών και ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα:

Ώρα

Θέμα

Ομιλητής/τρια

Συντονισμός, Μενέλαος Χατζηαποστολίδης & Γεώργιος Παππούς, Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)Εύξεινη Πόλη

10:30 – 11:00

Εγγραφή

11:00-11:10

Χαιρετισμοί

Νικόλαος Καραπάνος,

Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου

11:10-11:20

Απόστολος Κατσιφάρας,

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

11:20-11:30

Σπυρίδων Σπυρίδων ,

Ε0ΕΣ Εύξεινη Πόλη

11:30-12:00

Επιπτώσεις Παράκτιας Διάβρωσης και Κλιματικής Αλλαγής στην Κοινωνία και την Οικονομία

Γεώργιος Συλαίος ,

TRITON Συμβουλευτική Επιτροπή

12:00-12:30

Συνέντευξη Τύπου - Διάλλειμα

12:30:12:50

Επισκόπηση της εξέλιξης του Έργου TRITON

Giuseppe Pastore & Michela Cariglia, Περιφέρεια Απουλίας- ARTI

12:50-13:10

Πιλοτικές ¨Έρευνες στη Δυτική Ελλάδα και παρακολούθηση της Παράκτιας Διάβρωσης για το έργο TRITON

Γεώργιος Παπαθεοδώρου/ Νικόλαος Σαμπατακάκης/ Νικόλαος Δεπούντης/ Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος,

Πανεπιστήμιο Πατρών

13:10-13:30

Εργαλεία και Μέθοδοι για την Διαχείριση και Αξιολόγηση Κινδύνου Παράκτιας Διάβρωσης: διδάγματα από την μελέτη περίπτωσης της Περιφέρειας της Απουλίας

Elisa Furlan,

Ευρώ-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή - CMCC

13:30-13:50

Πως η Αυτοδιοίκηση μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα και πληροφορίες από τα Συστήματα Παρατήρησης Γης : η προσέγγιση TRITON στο Μεσολόγγι

Γεώργιος Συλαίος,

Κωνσταντίνος Ζαχόπουλος,

ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη

13:50-14:00

Τελικές Παρατηρήσεις

 

Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Βάσω Κατράκη – Πνοή στην πέτρα», οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, πραγματοποίησαν επίσκεψη στις 6/2/2019 στο Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών – Μουσείο «Βάσω Κατράκη» στο Αιτωλικό, συνοδευόμενοι από την υπεύθυνη του προγράμματος, φιλόλογο, κα Λαναρά Σοφία, την κα Τσαρκάτογλου Φιλιώ (συμμετέχουσα στο πρόγραμμα), την κα Μυλωνά Ευφροσύνη, την κα Τερζοπούλου Βασιλική και τον κ. Τσάτσο Γεώργιο.

Τους μαθητές ενημέρωσε αρχικά – με αναλυτική και εμπεριστατωμένη εισήγηση – για την τέχνη της χαρακτικής, ο κ. Τσάτσος Γεώργιος, καθηγητής εικαστικών του 1ου Γυμνασίου Μεσολογγίου.

Η ξενάγηση πραγματοποιήθηκε από την αρχαιολόγο του Μουσείου κα Ζευγίτη Μαρία, η οποία με γλαφυρό και αναλυτικό λόγο, γνώρισε στα παιδιά το έργο της μεγάλης χαράκτριας.

Στο εργαστήριο – που λειτουργεί στο ισόγειο του Μουσείου – ο γνωστός χαράκτης κ. Μιχάλης Κότσαρης, μύησε τα παιδιά στην τέχνη της χαρακτικής, δείχνοντάς τους πώς γεννιέται ένα χαρακτικό έργο.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν το έργο της μεγάλης χαράκτριας και να κατανοήσουν τις αρχές της χαρακτικής τέχνης. Το επόμενο βήμα – που θα σημάνει και την ολοκλήρωση του προγράμματος – είναι η διάλεξη του χαράκτη κ. Κούστα Απόστολου που θα μιλήσει για τη ζωή και το έργο της σπουδαίας Βάσως Κατράκη.

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018 στο Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών-Μουσείο «Βάσω Κατράκη» συγκεντρώθηκαν οι τοπικοί φορείς και οι πολίτες της περιοχής του Αιτωλικού και της ευρύτερης περιοχής με σκοπό αφενός να ενημερωθούν από τους εταίρους του έργου MUSE και αφετέρου να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με το υπό ίδρυση μουσείο του λιμανιού (port museum) στον χώρο της «Εξέδρας» στο Αιτωλικό.

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και το European Regional Framework for Cooperation (ERFC), στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Η συνάντηση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κ. Καραπάνου, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στη σημαντική ναυτική δύναμη της περιοχής, που ιστορείται από τον 18ο αιώνα, τόνισε τον πλούτο και τη σπουδαιότητα της αλιευτικής παράδοσης, της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, της λατρευτικής παράδοσης, της γαστρονομίας και εν γένει της πολιτιστικής ταυτότητας της λιμνοθάλασσας και της γύρω περιοχής. Όλο αυτό το δυναμικό, είπε χαρακτηριστικά, «μπορεί να αξιοποιηθεί στην ανάπτυξη δράσεων στο νέο μουσείο με την εμπλοκή της ευαισθητοποιημένης τοπικής κοινότητας».

Στη συνέχεια, ο κ. Πετρόπουλος, πρόεδρος της ERFC, συντόνισε τη συζήτηση μεταξύ των τοπικών φορέων που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση. Από τον τομέα των γραμμάτων και του πολιτισμού, μίλησαν: ο κ. Σπυρόπουλος, από την Αρχαιολογική-Ιστορική Εταιρεία Μεσολογγίου· η κ. Φλώρου, πρόεδρος της Βυρωνικής Εταιρείας· o κ. Κότσαρης, ζωγράφος, χαράκτης και πρόεδρος του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αιτωλικού· και η κ. Καρτέρη, από τη μη κυβερνητική οργάνωση «Φάος». Η κ. Δασκαλή, υπεύθυνη του προγράμματος Roots are Routes παρουσίασε την εμπειρία της από το έργο και κατέθεσε ενδιαφέρουσες προτάσεις για το «μουσείο του λιμανιού», όπως θεωρεί ότι θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ο όρος port museum. Από τον χώρο των επιχειρήσεων μίλησαν: ο κ. Ρόμπολας, Προϊστάμενος του Τμήματος Εμπορικό-βιομηχανικών & Επαγγελματικό-βιοτεχνικών θεμάτων του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας· ο κ. Σπυρόπουλος, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Μεσολογγίου· και ο κ. Καρβέλης από την επιχείρηση Βιογύψ Α.Ε. Παρών ήταν επίσης και ο κ. Παραγιός από την επιχείρηση παραδοσιακού αυγοτάραχου Στέφος. Εκ μέρους του Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου μίλησε ο κ. Χαντζής.

Τα τοπικά μέσα και εφημερίδες εκπροσωπήθηκαν από τον κ. Κοτσάφτη, από τα «Νέα του Αιτωλικού» και τον κ. Σταράμο, από την εφημερίδα «Τα γιοφύρια».

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο κ. Σκαρμούτσος και η κ. Λαναρά, πρόεδρος και αντιπρόεδρος, αντίστοιχα, του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, ο αντιπρόεδρος της Βυρωνικής Εταιρείας, κ. Λύτρας, ο κ. Δουλιώτης, φιλόλογος, εκπρόσωπος του Κέντρου Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος», η κ. Σύρρου από τον σύλλογο «Το Αιτωλικό», η κ. Μπαρώνου από τη Στέγη Πολιτισμού, Παράδοσης, Λαογραφίας & Ναυταθλητισμού «Ανατολικόν» και άλλοι ενεργοί πολίτες του Αιτωλικού. Επίσης, παρόντες ήταν και οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου από την Ελλάδα και τη Ιταλία (Δήμος Tricase, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του Bari, Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας και οι διοργανωτές της εκδήλωσης, ERFC και Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου). Μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype) απηύθυνε χαιρετισμό και ο Antonio Errico από το αντίστοιχο μουσείο του λιμανιού του Tricase της Ιταλίας.

Σημαντική ήταν και η παρουσίαση (μέσω Skype) της υποψήφιας διδάκτορος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ. Βλάσση, η εμπειρία της οποίας -καθώς και των άλλων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις του έργου- θα φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο επόμενο στάδιο του έργου, τη δημιουργία ενός τουριστικού προορισμού, τη χάραξη τουριστικών διαδρομών και τη συνεργασία με τουριστικούς πράκτορες για την προσέλκυση επισκεπτών και τουρισμού στην περιοχή. Σύντομες ερωτήσεις και παρεμβάσεις, τέλος, έγιναν από την κ. Τραμπάζαλη, από τη Βιοτριχωνίδα και από την κ. Κουτσούκου, ιδρυτικό μέλος του «Οικομουσείου Ζαγορίου».

Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι το νέο μουσείο θα πρέπει να αξιοποιήσει το δυναμικό της περιοχής και όλοι δήλωσαν την πρόθεσή τους να συνεισφέρουν στην προσπάθεια ανάδειξης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η συνάντηση έκλεισε με την επισήμανση ότι αυτή ήταν η αρχή μιας σειράς αντίστοιχων συναντήσεων που θα επιδιώξουν τη συμμετοχή και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στη περιοχή.

Το port museum στο Αιτωλικό, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του επόμενου έτους, με σκοπό αφενός να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, μέσω της εμπλοκής της τοπικής κοινότητας, και αφετέρου να λειτουργήσει ως βάση για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, μέσω της προώθησης ενός μοντέλου υπεύθυνου και αειφόρου τουρισμού. Μέσα στους στόχους τους έργου είναι και η δημιουργία και υποστήριξη ενός δικτύου μεταξύ των τριών port museums των οποίων χρηματοδοτείται η ίδρυση και λειτουργία (στην Ιταλία στο Tricase· στην Ελλάδα στο Αιτωλικό και στην Κέρκυρα), δίνοντας τους τη δυνατότητα να ισχυροποιήσουν τις προσπάθειές τους για την αξιοποίηση της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των ανωτέρω περιοχών και τη δημιουργία ελκυστικών τουριστικών προορισμών.

Το MUSE είναι ένα από τα 41 έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση κατά την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Πρόκειται για ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική συμμετοχή των δύο κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον καθορισμό μιας στρατηγικής διασυνοριακής ανάπτυξης μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας για την προώθηση μιας δυναμικής οικονομίας βασισμένης σε έξυπνα, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών των περιοχών αυτών.

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Κέντρο Χαρακτικής Τέχνης Μουσείο Βάσως Κατράκη στο Αιτωλικό, η δεύτερη διακρατική τεχνική σύσκεψη που πραγματοποιείται μεταξύ των εταίρων του έργου MUSE,  που αφορά  διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.

Στις δράσεις του προγράμματος ανήκει η ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία του port museum (μουσείο λιμένος), με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική και ναυτική κληρονομιά της περιοχής.

Λίγο πριν την έναρξη των εργασιών της συνάντησης, οι Ιταλοί εκπρόσωποι του προγράμματος ξεναγήθηκαν στο χώρο του Μουσείου και τα εκθέματά του, από τον Δήμαρχο Ν. Καραπάνο και τον Αντιδήμαρχο Παν. Σταράμο . Ακολούθως ο Νίκος Καραπάνος καλωσορίζοντας τα μέλη του έργου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «…Στο πλαίσιο της δράσης MUSE, αντλούμε κάθε δυνατότητα αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων μας, τα οποία όχι μόνο θέλουμε να αναδείξουμε για τοπικούς σκοπούς, αλλά να γνωστοποιήσουμε σε ένα ευρύτερο κοινό ανθρώπων καθώς πιστεύουμε πως αποτελούν μέρος μιας πολύτιμης ναυτικής παρακαταθήκης που μας κληροδότησαν οι άνθρωποι που βρέθηκαν πριν από εμάς σ αυτό τον τόπο. Αυτή την κληρονομιά οφείλουμε και έχουμε υποχρέωση να διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο, μετατρέποντάς τη σε ένα ενεργό πυλώνα ανάπτυξης και τουριστικής αξιοποίησης της περιοχής.

Ένας από τους τρόπους αυτούς, είναι η δημιουργία και λειτουργία του οικομουσείου στο Αιτωλικό, που θα περιλαμβάνει την ναυτική παράδοση της περιοχής, την σχέση της θάλασσας με τους ανθρώπους της αλλά και θα καταγράφει την πορεία και εξέλιξη κάθε ανθρώπινης δραστηριότητας σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον. Θα περιλαμβάνει επίσης βιωματικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και διαδραστική επαφή με το χώρο. Ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε ένα σημείο φιλόξενο, λειτουργικό, που ν’ αποτυπώνει με την μεγαλύτερη πιστότητα την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της περιοχής και θεωρώ πως και την θέληση έχουμε αλλά και το πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό να το καταφέρουμε. Να φτιάξουμε ένα μουσείο άρρηκτα δεμένο με το ζωτικό μας χώρο: Τη θάλασσα».

Οι εργασίες συνεχίζονται αύριο και ώρα 9.00 π.μ. στον ίδιο χώρο, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και διάλογος με τοπικούς φορείς για την διατύπωση και ανταλλαγή απόψεων. Αμέσως μετά, θ ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.

Το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 12 το μεσημέρι, οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου MUSE, αφού πρώτα συναντηθούν και συζητήσουν με τους τοπικούς φορείς, θα δώσουν συνέντευξη τύπου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιάσουν το έργο και θα δώσουν απαντήσεις σχετικά με τους σκοπούς του, τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και τα οφέλη για την περιοχή. Αμφότερες οι ανωτέρω εκδηλώσεις, που συνδιοργανώνονται από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και το European Regional Framework for Cooperation (ERFC), θα φιλοξενηθούν στο Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών-Μουσείο «Βάσω Κατράκη» στο Αιτωλικό.

Τα οικομουσεία (port museums) ως «ανοικτά» μουσεία και προνομιακά σημεία αναφοράς για την έρευνα, ανταλλαγή εμπειριών και υλοποίηση εκπαιδευτικών και βιωματικών δράσεων που συνδέονται με τη ναυτική και αλιευτική παράδοση της περιοχής προσπαθούν να αναπτύξουν δράσεις σε περιοχές που απειλούνται από μείωση του πληθυσμού λόγω υποαπασχόλησης.

Το port museum θα λειτουργήσει στο Αιτωλικό, με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική και ναυτική κληρονομιά της περιοχής, μέσω της εμπλοκής της τοπικής κοινότητας, και να λειτουργήσει ως βάση για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, μέσω της προώθησης ενός μοντέλου υπεύθυνου και αειφόρου τουρισμού.

Μέσα στους στόχους τους έργου είναι και η δημιουργία και υποστήριξη ενός δικτύου μεταξύ των τριών port museums των οποίων χρηματοδοτείται η ίδρυση και λειτουργία: στην Ιταλία, στο Tricase• στην Ελλάδα στο Αιτωλικό και στην Κέρκυρα, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ισχυροποιήσουν τις προσπάθειές τους για την αξιοποίηση της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των ανωτέρω περιοχών και τη δημιουργία ελκυστικών τουριστικών προορισμών.

Το MUSE είναι ένα από τα 41 έργα που εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση κατά την πρώτη πρόσκληση του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020. Είναι ένα διμερές πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και με εθνική συμμετοχή των δύο κρατών μελών (Ιταλία και Ελλάδα). Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον καθορισμό μιας στρατηγικής διασυνοριακής ανάπτυξης μεταξύ της Απουλίας και της Ελλάδας για την προώθηση μιας δυναμικής οικονομίας βασισμένης σε έξυπνα, βιώσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών των περιοχών αυτών.

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου συμμετέχει στο πρόγραμμα με την κατασκευή και λειτουργία Πολιτιστικού Κέντρου Θαλάσσιας Κληρονομιάς (μουσείο Λιμένος) στη θέση «Εξέδρα» στο Αιτωλικό, προϋπολογισμού 360.000

Σπουδαστές και μαθητές της Ακαδημίας «Σωκράτης», της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ, υποδέχθηκε ο δήμος Μεσολογγίου στην πινακοθήκη.

Την υποδοχή έκανε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Τάσος Σκαρμούτσος και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου, Άντζελα Καζαντζή. Η Ακαδημία είχε στείλει αίτημα στο δήμο πριν την επίσκεψη το οποίο φυσικά έγινε δεκτό. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στην Πινακοθήκη, στο σπίτι του Τρικούπη, στον Κήπο των Ηρώων και στο Άγαλμα της Ελευθερίας ενώ αύριο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το εξαιρετικό φυσικό τοπίο της Τουρλίδας και της λιμνοθάλασσας.

Μετά τον περίπατο θα πάνε στο Αιτωλικό όπου θα επισκεφθούν το Κατράκειο και η περιήγηση θα ολοκληρωθεί στην Πλευρώνα όπου θα ακούσουν πληροφορίες για το θέατρο και τον αρχαιολογικό χώρο.

ΒΑΣΩ ΒΗΤΤΑ

 

 

Το δελτίο Τύπου του Δήμου:

Καθηγητές και σπουδαστές της Ακαδημίας «Σωκράτης» που εδρεύει στην πόλη Σάρλοτ (Βόρεια Καρολίνα) των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, υποδέχθηκαν σήμερα στο χώρο της Πινακοθήκης της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Αναστάσιος Σκαρμούτσος, καθώς επίσης η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου Άντζελα Καζαντζή.

Ο Αναστάσιος Σκαρμούτσος στο καλωσόρισμά του ευχήθηκε καλή διαμονή στα μέλη της Ακαδημίας, καλώντας τους ταυτόχρονα να γνωρίσουν τις ιδιαίτερες πολιτισμικές πτυχές της περιοχής, μέσα από επισκέψεις σε σημεία ενδιαφέροντος όπως είναι οι αρχαιολογικοί χώροι, τα νεώτερα μνημεία αλλά και οι σύγχρονοι χώροι Τέχνης.

Ευχαρίστησε δε τους συνοδούς καθηγητές για επιλογή της επίσκεψης  τονίζοντας πως η Ιερή Πόλη και ο Δήμος Μεσολογγίου εκφράζει την προθυμία να συνδράμει αντίστοιχες δράσεις παιδείας και πολιτισμού από αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Τα μέλη της Ακαδημίας «Σωκράτης» ξεναγήθηκαν στο χώρο από τον κ. Γιώργο Αποστολάκo, ενώ παράλληλα επισκέφθηκαν το Μουσείο της οικογένειας Τρικούπη. Θ ακολουθήσουν απογευματινές επισκέψεις  στον Κήπο των Ηρώων και το Άγαλμα της Ελευθερίας στην είσοδο της πόλης.

Αύριο Παρασκευή 13/7 θα ξεναγηθούν στον αρχαιολογικό χώρο της Πλευρώνας, στο Κέντρο Χαρακτικών Τεχνών Μουσείο Βάσως Κατράκη στο Αιτωλικό και θα ολοκληρώσουν την επίσκεψή τους στην παραλία της Τουρλίδας. Οι σπουδαστές συνοδεύονται από τον Δ/ντή του Ελληνικού Προγράμματος της Ακαδημίας Μάνθο Σταμούλη και τον Συντονιστή και καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Στιβανάκη.

Σελίδα 1 από 7

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία