Αγγελίες    Επικοινωνία

Μήνυμα προς τους γονείς των μαθητών και μαθητριών απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 - 2020, το οποίο διαβάστηκε κατά την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019 σ’ όλους τους Ιερούς Ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως, και όπου αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Χαιρόμαστε γιατί σήμερα τα παιδιά μας έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους, να διδαχθούν … και να αθλούνται... Όλα αυτά είναι χρήσιμα.. Ας προσέξουμε, όμως, αγαπητοί γονείς. Το κάθε παιδί, αγόρι ή κορίτσι, δεν είναι μόνο μυαλό και σώμα. Είναι ψυχοσωματική οντότητα. Και η ψυχή είναι ο κυρίως άνθρωπος. Είναι ο εσωτερικός άνθρωπος. Από τον εσωτερικό, πρωτίστως, άνθρωπο, εξαρτάται η καλλιέργεια και η ολοκλήρωση του ανθρώπου… εξαρτάται και ο αγιασμός και η σωτηρία του.

Θερμά παρακαλώ κληρικούς, εκπαιδευτικούς και κυρίως εσάς αγαπητοί γονείς, όλοι μας να αναλάβουμε ακοίμητο αγώνα. Κανένα παιδί να μη λείψει εφέτος από τα Κατηχητικά Σχολεία.. να φέρουμε τα παιδιά μας στην Αλήθεια».

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ:

Ἀγαπητοὶ γονεῖς χαίρετε ἐν Κυρίῳ.

Γιὰ μία ἀκόμη φορά μὲ πατρικὴ ἀγάπη, σεβασμὸ καὶ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πρόοδο τῶν παιδιῶν σας, σημειώνω λίγες εἰλικρινεῖς σκέψεις καὶ σᾶς παρακαλῶ νὰ τὶς ἀκούσετε καὶ νὰ τὶς δεχθῆτε. Δὲν ἔχω κανένα προσωπικὸ λόγο καὶ καμία ἰδιοτελῆ σκοπιμότητα γιὰ νὰ γράψω καὶ νὰ φανερώσω αὐτὲς τὶς σκέψεις μου. Ὁ πόθος γιὰ τὴν ἀληθινὴ ἐπιτυχία καὶ ὁλοκλήρωσι τῶν νέων μας τοὺς ὁποίους τόσα χρόνια διακονῶ, μὲ ἀναγκάζει νὰ σᾶς μιλήσω.

Ἄρχισαν τὰ μαθήματα τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους. Πολὺ χαιρόμαστε τὰ παιδιά μας ποὺ κατακλύζουν τοὺς αὔλειους χώρους τῶν δημοτικῶν, τῶν γυμνασίων καὶ τῶν λυκείων καὶ κάθε μέρα αὐξάνουν τὶς γραμματικὲς καὶ ἐπιστημονικὲς γνώσεις τους. Τιμοῦμε καὶ συγχαίρουμε τοὺς καλοὺς καὶ ἀκούραστους ἐκπαιδευτικούς μας, οἱ ὁποῖοι μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη προσφέρουν μέσα στὴν αἴθουσα καὶ ὅπου παραστεῖ ἀνάγκη, τὴν ἐπιστημονικὴ γνῶσι τους, στοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες.

Χαιρώμαστε γιατί σήμερα τὰ παιδιά μας ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ διευρύνουν τὶς γνώσεις τους, νὰ διδαχθοῦν ξένες γλῶσσες, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀθλοῦνται ἀφοῦ «ἡ γυμνασία εἶναι ὠφέλιμη» κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο. Ὅλα αὐτὰ εἶναι χρήσιμα, ἀναγκαῖα καὶ ὠφελοῦν τὴν διανόησι καὶ τὸν σωματικὸ ἄνθρωπο.

Ἄς προσέξουμε, ὅμως, ἀγαπητοὶ γονεῖς. Τὸ κάθε παιδί μας, ἀγόρι ἢ κορίτσι, δὲν εἶναι μόνο μυαλὸ καὶ σῶμα. Εἶναι ψυχοσωματικὴ ὀντότητα. Καὶ ἡ ψυχὴ εἶναι ὁ κυρίως ἄνθρωπος. Εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος. Ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸ, πρωτίστως, ἄνθρωπο, ἐξαρτᾶται ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ ὁλοκλήρωσι τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ ἀπὸ τὸ πῶς εἶναι ὁ ἐσωτερικὸς κόσμος τοῦ ἀνθρώπου, ἐξαρτᾶται καὶ ὁ ἁγιασμὸς καὶ ἡ σωτηρία του.

Τὸ κάθε παιδί, ὁ νέος, ἡ νέα στὴν παιδική, στὴν ἐφηβική, στὴ νεανικὴ ἡλικία τοὺς, πού εἶναι εὐόλισθοι καὶ εὐεξαπάτητοι, δέχονται προκλήσεις πειρασμούς, ἐπιθέσεις ἐκμαυλιστῶν τῆς νεότητος. Δέχονται καταστρεπτικὰ θέλγητρα, πλάνες φωνές∙ περικυκλώνονται ἀπὸ σειρῆνες ποὺ διαφημίζουν ψευτοηδονὲς καὶ ψευτοχαρές, οἱ ὁποῖες κατακερματίζουν τὰ νειᾶτα.

Ἔχουν, ἀγαπητοὶ, τὰ παιδιά μας σὲ αὐτὴ τὴν ἡλικία τὸ φῶς νὰ τὰ φωτίζει, γιὰ νὰ διακρίνουν τοὺς ἐχθροὺς καὶ τὶς παγίδες; Ἔχουν ἀλάθητες καὶ εἰλικρινεῖς φωνὲς γιὰ νὰ τὰ καθοδηγοῦν φωτισμένα, ὥστε νὰ λένε ὄχι στὶς καταστρεπτικὲς ἐπιθέσεις; Χωρὶς βοήθεια τὰ νέα βλαστάρια ἔχουν τὴν δύναμι νὰ ἀντιστέκωνται στὶς καταιγίδες καὶ τὶς φουρτοῦνες τοῦ ἀγριεμένου, τοῦ θολωμένου κόσμου, τοῦ κόσμου ὁ ὁποῖος καὶ τὴ διαστροφὴ ἀκόμα διαφημίζει στὰ νειᾶτα, γιὰ νὰ ἐπιτύχει τά σκοτεινὰ συμφέροντά του;

Δὲν πονᾶμε σήμερα γιὰ τὰ νειᾶτα; Εἴμαστε εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴν ἐπαναστατικὴ νοοτροπία τῆς νεότητος, ἀπὸ τοὺς φθοροποιοὺς «ἡρωισμούς» της, ἀπὸ τὴν ἠθικὴ ἀποχαλίνωσι, ἡ ὁποία ἐμόλυνε καὶ μολύνει καὶ τὰ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ἀκόμη;

Ἀγαπητοὶ γονεῖς,

Ἕνα εἶναι τὸ φῶς ποὺ φωτίζει, ὁδηγεῖ ἀλάθητα καὶ ἐνισχύει τὸ νέο καὶ τὴ νέα. Αὐτός καὶ μόνο Αὐτὸς, ποὺ ἀνὰ τοὺς αἰῶνες εἶπε: «ἐγὼ εἰμὶ τὸ φῶς τοῦ κόσμου». Ὅταν φωτίζει ὁ Χριστὸς, τὸν νέο καὶ τὴ νέα, τὸν ἔσω ἄνθρωπο, καλλιεργοῦν ἀρετές, δέχονται χάρι Θεοῦ, γίνωνται ἀνεπηρέαστες σταθερές προσωπικότητες, λάμπουν καὶ φωτίζουν καὶ τοὺς ἄλλους.

Μή, λοιπόν, δίνουμε τὰ πάντα στὰ παιδιά μας καὶ τοὺς στεροῦμε τὸν Χριστό, τὸ φῶς τὸ αἰώνιο, τὸν ὁδηγὸ τῶν νέων. Ἡ κοινωνία μας σήμερα δὲν ἔχει τόσο ἀνάγκη ἀπὸ ἐπιστήμονες. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἀνθρώπους μὲ ἀρετές, μὲ θυσιαστικὴ ἀγάπη, μὲ φωτισμένη ζωή. Ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἀληθινὰ πρότυπα. Καὶ τὰ πρότυπα τὰ ἀναδεικνύει μόνο ὁ Χριστός.

Ἡ Ἐκκλησία μας καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολί μας, ἀπὸ σήμερα, λειτουργεῖ καὶ πάλι τὰ εὐλογημένα κατηχητικὰ σχολεῖα, τὰ σχολεῖα ποὺ συκοφαντοῦνται μέν τόσο, ἀλλὰ ποὺ ἀνέδειξαν ὅμως τὶς μεγαλύτερες μορφὲς στὴν Πατρίδα μας.

Κι ἐφέτος μὲ τὴν ἀνύστακτη φροντίδα τῶν καλῶν μας ἱερέων, τῶν κατηχητῶν καὶ τῶν κατηχητριῶν, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολί μας, θὰ προσφέρει τὸ Χριστό, τὸ φῶς στὰ παιδιά μας.

Θερμὰ παρακαλῶ κληρικούς, ἐκπαιδευτικοὺς καὶ κυρίως ἐσᾶς ἀγαπητοὶ γονεῖς, ὅλοι μας νὰ ἀναλάβουμε ἀκοίμητο ἀγῶνα. Κανένα παιδὶ νὰ μὴ λήψει ἐφέτος ἀπὸ τὰ κατηχητικά μας σχολεῖα.

Νὰ μάθουμε τὸ πρόγραμμα τῶν κατηχητικῶν τῆς Ἐνορίας μας καὶ νὰ φέρουμε τὰ παιδιά μας στὴν Ἀλήθεια.

Ὅλοι, ἀγαπητοί, «μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες» νὰ φέρουμε κι ἐφέτος τὸ φῶς στὰ παιδιά μας. Νὰ φέρουμε τὸ Χριστὸ, νὰ τὰ σώσουμε ἀπὸ τὸ στόμα τῆς φθορᾶς καὶ τῆς ὀδύνης. Ὄχι ἄλλη ἀδιαφορία. Ἔτσι θά ἀνορθώσουμε τή νεότητά μας. Ἔτσι θά λυτρώσουμε τήν πατρίδα μας. Σύνθημα ὅλων μας ἐφέτος: Κανένα παιδί μας, κανείς νέος, καμμιά νέα νά μήν ἀπουσιάζῃ ἀπό τό κατηχητικό σχολεῖο μας.

 

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως

Με την ακολουθία του αγιασμού, που θα τελέσει ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, θα αρχίσουν και φέτος οι συναντήσεις της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως.

Η πρώτη συνάντηση, στην πόλη του Αγρινίου, θα πραγματοποιηθεί την ερχομένη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18:30’, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Παπαστρατείου Μεγάρου της Γυμναστικής Εταιρείας.

Θα παρουσιαστεί το βιβλίο του Αναπληρωτή Καθηγητή της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθηνών κ. Μιχαήλ Μαντζανά, με τίτλο: «Η φιλοσοφημένη γυναίκα».

Για το βιβλίο θα μιλήσει η Καθηγήτρια της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων κα Μαρία Ράπτη.

Η πρώτη συνάντηση στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019.

Η Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας καλεί κι εφέτος τους γονείς και όλα τα νέα ζευγάρια να συμμετέχουν στις συναντήσεις της Σχολής Γονέων, που σκοπό έχουν τη στήριξη και την ενίσχυση του θεσμού της Οικογενείας.

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΖΑΝΑ

Ο Μιχαήλ Κ. Μαντζανάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών με ειδικότητα στην Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή Φιλοσοφία. Είναι επιπλέον Επιστημονικός Συνεργάτης – Διδάσκων στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου δίδασκε στα προπτυχιακά μαθήματα και διδάσκει στα μεταπτυχιακά του Τομέα Φιλοσοφίας του τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ από το 2003 έως σήμερα. Επιπροσθέτως, είναι ειδικός επιστήμων στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Επί σειρά ετών παραδίδει σεμινάρια, μαθήματα, διαλέξεις Φιλοσοφικής Συμβουλευτικής, Φιλοσοφικής Ψυχολογίας, Φιλοσοφικής ανθρωπολογίας, Ηγεσίας, Διοίκησης Προσωπικού, Πολιτικής Κοινωνιολογίας, Διαχείρισης Σχέσεων και κρίσεων καθώς και οριακών καταστάσεων σε Ανώτατες Ακαδημίες και στην Κύπρο (ΤΕΠΑΚ). Επιπλέον, παραδίδει διαλέξεις σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα τμήματα: Βιολογίας του ΕΚΠΑ και Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι Διδάκτορας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι Διδάκτορας Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, πτυχιούχος της Θεολογικής, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει συμμετάσχει σε πολλά παγκόσμια επιστημονικά συνέδρια στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών. Στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών έχει διδάξει και διδάσκει τα μαθήματα της Φιλοσοφίας, των Αρχαίων Ελληνικών, των Λατινικών καθώς και τα νομικά μαθήματα (Εκκλησιαστικό δίκαιο, Κανονικό δίκαιο, Εμπράγματο Κανονικό δίκαιο, Δίκαιο Κληρικών και Μοναχών, Εκκλησιαστικά πολιτισμικά αγαθά και δίκαιο, Το δίκαιο των μυστηρίων και των λειτουργικών πράξεων, Δίκαιο πολιτιστικών αγαθών).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΡΑΠΤΗ

Η κα. Μαρία Ράπτη κατάγεται από το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών και το Universite de Fribourg (Pedagogie – Psychologie). Έχει εκπονήσει διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Δίδαξε στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Ιωαννίνων. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο την Χριστιανική Παιδαγωγική και την Κατήχηση. Συμμετέχει με εισηγήσεις σε συνέδρια και ημερίδες, με ομιλίες σε Σχολές Γονέων και ως μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων. Δημοσιεύει κείμενά της σε επιστημονικά περιοδικά και επετηρίδες.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως

Τα Εγκαίνια του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Αθανασίου Γιαννουζίου Αγρινίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019.

Ο Σεβασμιώτατος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια τέλεσε την ακολουθία των Εγκαινίων. Ακολούθως προεξήρχε στην πρώτη πανηγυρική Θεία Λειτουργία στην εγκαινιασμένη πλέον Αγία Τράπεζα.

Κατά την διάρκεια της τελετής των Εγκαινίων έγινε επεξήγηση των τελουμένων στους πιστούς, ώστε να κατανοούν τα στάδια της ακολουθίας, από τον ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως αρχιμ. Μακάριο Αντωνόπουλο.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Κοσμάς, στη σύντομη ομιλία του κατά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, έκανε αναφορά στη σημασία των Εγκαινίων του Ιερού Ναού και επεσήμανε την επέκτασή τους στον προσωπικό πνευματικό εγκαινιασμό των πιστών Χριστιανών.

Επίσης αναφέρθηκε στους μακαριστούς κτήτορες και ευεργέτες του Ιερού Ναού, καθώς και σ’ όλους τους εφημερίους που διηκόνησαν την Ενορία, ευχαριστώντας ιδιαίτερα τον σημερινό Εφημέριο π. Νικόλαο Κωστόπουλο, το σημερινό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τους διατελέσαντες Επιτρόπους, αλλά και όλους όσους συνέβαλαν κοπιάζοντας για την προετοιμασία των Εγκαινίων του Ιερού Ναού.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας

της Ιεράς Μητροπόλεως

Σχετικά με τις δημοσιεύσεις σε εκκλησιαστικές και πολιτικές εφημερίδες, όπου γίνεται λόγος για παραίτηση του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της Ιεράς Μητροπόλεως, τονίζεται ότι ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ουδέποτε εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί.

Καθημερινά παρών σε όλες τις ποιμαντικές του υποχρεώσεις, με πληρότητα και συνέπεια στην εκκλησιαστική του διακονία, ευλογεί, εύχεται και αγωνιά για την πνευματική πρόοδο των πιστών της Εκκλησίας του Χριστού.

Επιβάλλεται, επιτέλους, να σταματήσει η κάθε είδους παραπληροφόρηση από όπου και αν προέρχεται. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς θα συνεχίσει να επιτελεί στο ακέραιο τα ποιμαντικά του καθήκοντα, ανταποκρινόμενος πάντοτε τόσο στις πολλές ανάγκες και προσκλήσεις των πιστών Χριστιανών, όσο και στις ιδιαίτερες προκλήσεις των καιρών, εκκλησιαστικές και μη, οι οποίες επιβάλλουν την ανάγκη της παρουσίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ερωτώμενος ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς, για τα περί παραιτήσεώς του σχόλια, προέβη σήμερα (μέσω του τηλεοπτικού σταθμού “ΑΧΕΛΩΟΣ Τ.V.”) στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Παρακαλώ να μου επιτρέψετε να κάνω μια δήλωση, η οποία πρέπει να δώσει απάντηση σε κάποια ανυπόστατα που ακούγονται αυτές τις ημέρες. Δημοσιεύθηκε σε εφημερίδες των Αθηνών, αλλά και σε site διάφορα, ακούστηκε και σε προφορικές συζητήσεις, ότι ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας είναι κουρασμένος και σκέπτεται να παραιτηθεί.. μάλιστα μερικοί είπαν ότι έδωσε την παραίτησή του. Αυτά είναι όλα ανυπόστατα!

»Δεν ξέρω από πού προέρχονται και δεν ξέρω τους σκοπούς όλων αυτών, όμως, θέλω ειλικρινά να πω ότι ποτέ μα ποτέ δεν με ενθουσίασε και δεν με εντυπωσίασε ούτε η αρχιερατική μίτρα, ούτε το εγκόλπιο. Κατά την αρχιερατική μου διακονία, αλλά και κατά την περίοδο που ήμουν ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως αυτής, ένα με ενδιέφερε και με ενδιαφέρει: η διακονία του Θεού μου, η διακονία του φρικτού Θυσιαστηρίου και η διακονία των πιστών Χριστιανών της Ιεράς Μητροπόλεώς μας. Όπως είχα πει κατά την ενθρονιστήρια ομιλία μου, δεν θέλω να είμαι δεσπότης, αλλά πατέρας, αδελφός, υπηρέτης. Αυτό είναι το πιστεύω μου και αυτό προσπαθώ να κάνω, ανεξάρτητα αν μερικοί που δεν έχουν υπακοή, την αγάπη την θεωρούν αδυναμία.

»Γι’ αυτό, λοιπόν, θέλω να απαντήσω ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα παραιτήσεως. Θα διακονώ έως ότου ο Θεός μου επιτρέπει να μπορώ να διακονώ. Ο λαός της Αιτωλοακαρνανίας πραγματικά μου δίνει δύναμη, μου δίνει κουράγιο, μου δίνει πολύ χαρά, γιατί πραγματικά είναι ευσεβής, είναι ευλαβής, αγαπάει το Θεό.. Αυτό που θέλει από εμάς, είναι παράδειγμα και διακονία σωστή. Το λέω με όλη μου την καρδιά αυτό.

"Όσοι, λοιπόν, λένε αυτά τα πράγματα, ας σκεφτούν ότι δεν είναι θέλημα Θεού αυτό που κάνουν. Δεν με ενδιαφέρουν οι εξουσίες, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, με ενδιαφέρει η διακονία. Δεν μπορώ να προδώσω εγώ αυτό το λαό. Εκείνος, ο Πατέρας, ο Θεός μας, θα πει το πότε πρέπει να σταματήσω. Εύχομαι όλοι να έχουν υγεία και ευλογία και προσεύχομαι για όλους αυτούς οι οποίοι λένε όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!".

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως

Συνάντηση σε πολύ εγκάρδιο κλίμα, με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά είχε ο Σπήλιος Λιβανός στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης στην Ι.Π. Μεσολογγίου.

Ο υποψήφιος Βουλευτής της ΝΔ στην Αιτωλοακαρνανία συζήτησε με τον Μητροπολίτη όλα τα θέματα που αφορούν την εκκλησία και το ποιμαντικό της έργο, αλλά και ζητήματα παιδείας. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης ενημέρωσε τον κ.Λιβανό για το πολύ σημαντικό και ουσιαστικό έργο που επιτελεί η Ιερά Μητρόπολη στην Αιτωλοακαρνανία δίνοντας έμφαση στις κοινωνικές δομές και στην ανακούφιση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ενώ από την πλευρά του ο κ. Λιβανός παρουσίασε σε γενικές γραμμές το όραμά του για την ανάπτυξη του νομού αλλά και τις θέσεις του για τη στενότερη συνεργασία του κράτους με την Εκκλησία. Μιλώντας για την ανάγκη να υπάρξουν κοινά πεδία δράσης, ο υποψήφιος Βουλευτής αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία και σε αναπτυξιακές δράσεις, όπως είναι η ενίσχυση του θρησκευτικού τουρισμού.

Ο υποψήφιος βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, κ. Κώστας Καραγκούνης επισκέφτηκε σήμερα τον Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά με τον οποίο είχε την τιμή και τη χαρά να συνομιλήσει επί πολλών θεμάτων. Ζητήματα πολιτισμού, ανάπτυξης καθώς και θέματα της επικαιρότητας στάθηκαν η αφορμή για μία ουσιαστική συζήτηση.

Ο Μητροπολίτης ευχήθηκε στον κ. Καραγκούνη καλή δύναμη και επιτυχία στον αγώνα του ενώ εκείνος με τη σειρά του ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη για τη φιλοξενία και το αξιοθαύμαστο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί η Μητρόπολη για το καλό του τόπου μας. Ο κ. Καραγκούνης εξέφρασε επίσης το σεβασμό του όλους τους κληρικούς οι οποίοι όπως δήλωσε στηρίζουν τις κοινωνίες και για αυτό επιβάλλεται η στήριξή τους από την επίσημη Πολιτεία. Διαβεβαίωσε δε ότι στο πρόσωπό του τόσο η εκκλησία της Αιτωλοακαρνανίας όσο και ό ίδιος ο σεβασμιότατος θα βρει ένα καλό και πιστό φίλο από την πλευρά του. 

Σε έναν ευλογημένο τόπο, όπως η Αιτωλοακαρνανία που έζησαν και λειτούργησαν Άγιοι της εκκλησίας μας, έχουμε χρέος να στηρίξουμε την ορθόδοξη παράδοση, την πίστη, την αγάπη και την αλληλεγγύη της εκκλησίας» σημείωσε ο Κώστας Καραγκούνης.   

 

Σελίδα 1 από 24

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία