Αγγελίες    Επικοινωνία

Παραδόθηκε στην Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού ο φάκελος υποψηφιότητας με το Δελτίο Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς προκειμένου να εξεταστεί η εγγραφή της «Παραδοσιακής Αλιείας Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού» στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας (Σύμβαση UNESCO για την διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

Η σύνταξη του φακέλου πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών Ορέων σε συνεργασία με το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση & τον Άνθρωπο (MedINA), το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας -Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (με το Νόμο 4610/2019: τμήμα Ζωικής παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών) καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες του ΦΔ/ΛΜ-ΑΟ κ. Αθανάσιο-Φοίβο Μπέρδο, Πολιτισμικό Διαχειριστή κα την κ. Μάρι Σιαμπάνη, Αρχιτέκτονα-Μηχανικό.

Είχε προηγηθεί στα τέλη Φεβρουαρίου 2019 η πρόκριση του Δελτίου πρόθεσης υποβολής για την «Παραδοσιακή Αλιεία Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού» στο Β’ Στάδιο Διαδικασίας Εγγραφής Στοιχείων Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας που αφορά την δημόσια διαβούλευση και την επεξεργασία εκ μέρους των ενδιαφερομένων φορέων του Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Μετά τις 30 Αυγούστου, που έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δελτίου καταγραφής στοιχείου άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, ξεκινάει το Γ’ Στάδιο Υποβολής Δελτίου Στοιχείου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς προς επεξεργασία στη Διεύθυνση Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΔΙΝΕΠΟΚ) του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού προκειμένου να κριθεί ότι αυτό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που διέπουν το Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας. Το Δελτίο μαζί με το λοιπό συνοδευτικό τεκμηριωτικό υλικό θα αποσταλεί στα μέλη της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για την εφαρμογή της Σύμβασης για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

Εφόσον το στοιχείο διέπει της Αρχές της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, εγγράφεται με Υπουργική Απόφαση στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας.

Της Φωτεινής Αραμπατζή

Όταν στην ανακοίνωση της σύνθεσης της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναδείχτηκε η αρμοδιότητα της αλιείας ως διακριτής σε (υφ)υπουργικό χαρτοφυλάκιο, ενδεχομένως κάποιοι ν’ απόρησαν, καθώς μέχρι τώρα αυτή περνούσε μάλλον σε δεύτερη μοίρα ως υποτομέας του ευρύτερου χαρτοφυλακίου της ζωικής παραγωγής.

Κι όμως. Με τη συμβολική όσο και ουσιαστική αυτή κίνηση, ο Πρωθυπουργός θέλησε να καταδείξει τη σημασία, που αποδίδει σ’ αυτόν τον εξωστρεφή και δυναμικό τομέα της πρωτογενούς παραγωγής.

Τα στοιχεία «μιλούν» από μόνα τους:

-η Ελλάδα κατατάσσεται στην 2η θέση της Ε.Ε. ως προς τον όγκο και την αξία παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας,

-το 80% της ελληνικής παραγωγής εξάγεται,

-τα αλιευτικά προϊόντα έφθασαν στο σημείο να «αμφισβητούν» την παραδοσιακή κυριαρχία του ελαιολάδου στις εξαγωγές τροφίμων, καθώς το 2017 οι εξαγωγές αλιευτικών προϊόντων αξίας 653,5 εκατομμυρίων ευρώ υπερκέρασαν αυτές του ελαιολάδου, κατακτώντας την πρώτη θέση,

-η ελληνική υδατοκαλλιέργεια προσελκύει, αποδεδειγμένα, πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Είναι χαρακτηριστικό ότι:

-στα αναπτυξιακά μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) έχουν κατατεθεί επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 111 εκατομμυρίων ευρώ,

-ενώ 12 μεγάλα επενδυτικά funds έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο.

Με δεδομένο ότι:

-Αφενός η ποιότητα των ελληνικών αλιευτικών προϊόντων είναι αδιαμφισβήτητη και αναγνωρισμένη διεθνώς

-Αφετέρου οι υδατοκαλλιέργειες κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στην παγκόσμια αγορά, όπως αποδεικνύεται στην πράξη, σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας (ως το 2030 το 60-63% των αλιευμάτων, που θα καταναλώνει ο άνθρωπος θα προέρχεται από υδατοκαλλιέργειες έναντι 50% περίπου σήμερα), είναι προφανή τα πολύ μεγάλα περιθώρια, που διανοίγονται για το συγκεκριμένο κλάδο στη χώρα μας.

Σύμφωνα με μετριοπαθείς υπολογισμούς των ανθρώπων της αγοράς, οι υδατοκαλλιέργειες μπορούν, τα επόμενα χρόνια, να προσελκύσουν επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ και να αποτελέσουν την «επενδυτική αιχμή» του αγροδιατροφικού τομέα. Επενδύσεις τόσο αναπτυξιακές με την ίδρυση νέων μονάδων όσο και εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων, που δρομολογούνται ήδη.

Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι βέβαιο ότι θα συντελέσουν

-τόσο η δημιουργία φιλο-επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας, που ως γνωστόν αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη,

-όσο και η πολιτική μας στον Τομέα της Αλιείας, που έχει στόχο να αφήσει διακριτό το αναπτυξιακό της αποτύπωμα.

Σύμβουλός μας το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, που έχει καταρτιστεί με τη συνεργασία της επιχειρηματικής και επιστημονικής κοινότητας, με στόχους, ως το 2030:

-μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5%,

-διπλασιασμό της παραγωγής στους 220 χιλιάδες τόνους

-και αύξηση των εξαγωγών στους 200 χιλιάδες τόνους με την αξία τους στο 1 δις ευρώ και την εξωστρέφεια στο 85% - 90%.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών θέτουμε τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες:

-Εξασφάλιση του «ζωτικού χώρου» για την ανάπτυξη του κλάδου. Σε συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, θέτουμε σε προτεραιότητα την ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού σχεδίου των υδατοκαλλιεργειών και την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των αιτήσεων για την ίδρυση των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιέργειας (ΠΟΑΥ).

-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Δέσμευσή μας είναι να «τρέξουμε» την απορρόφηση των πόρων του ΕΠΑΛΘ που ως τώρα έμεναν αναξιοποίητοι (το ποσοστό απορρόφησης στα αναπτυξιακά μέτρα του προγράμματος ανέρχεται μόλις στο τραγικό 4%...) και η αξιοποίηση των 16 μέτρων του Προγράμματος, τα οποία αφορούν, μεταξύ των άλλων, τις Οργανώσεις Παραγωγών και τα Σχέδια Παραγωγής και Εμπορίας.

-Εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των μονάδων υδατοκαλλιέργειας. Ένα σύγχρονο και απλοποιημένο, νομοθετικό πλαίσιο, που να δημιουργεί συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, να διευκολύνει την λειτουργία των εταιριών προσελκύοντας και όχι αποτρέποντας επενδύσεις, είναι αυτονόητος στόχος.

-Προώθηση των επενδύσεων ιδίως στην έρευνα και την καινοτομία για να δημιουργηθούν νέα πιστοποιημένα προϊόντα και βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής, συσκευασίας, διανομής και κατανάλωσης.

Η συγκυρία είναι ευνοϊκή, η ευκαιρία ιστορική: μια Κυβέρνηση που θέλει, ένας κλάδος, που μπορεί. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. 

*Η κ. Φωτεινή Αραμπατζή είναι Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας κυρίως στον Αμβρακικό Κόλπο, μετά από ενέργειες βαθμοφόρων Υπηρεσίας μας και έλεγχο σε επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, εντοπίσθηκαν κατά τις πρωινές ώρες της 01-08-2019 στη Σαλαώρα Άρτας δύο (02) επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τα οποία είχαν αλιεύσει και διατηρούσαν επί του σκάφους ιχθύες του είδους «σαρδέλα» (Sardina pilchardus,) οι οποίοι ήταν μικρότεροι από το ελάχιστο μέγεθος (11 cm ή 55 άτομα ανά kg) που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά µε μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιµη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Επίσης, ένα (01) εκ των ανωτέρω σκαφών είχε χρησιμοποιήσει δίχτυα απλάδια με άνοιγμα ματιού μικρότερο του προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία κατασχέθηκαν και πρόκειται καταστραφούν από Υπηρεσία μας.

Υπολειπόμενο αλίευμα κατασχέθηκε από Υπηρεσία μας και σε κυβερνήτες ανωτέρω σκαφών επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις.

ΕΚ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ

Το Λιμενικό Τμήμα Αμφιλοχίας ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας στον Αμβρακικό Κόλπο και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, μετά από ενέργειες πληρώματος ΠΛΣ 778 και σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου, εντοπίσθηκε σήμερα κατά τις πρώτες πρωϊνές ώρες στη θαλάσσια περιοχή «Σαλαώρας» Άρτας ένας (01) ημεδαπός ερασιτέχνης αλιέας να αλιεύει με καμάκι χειρός, χρησιμοποιώντας φως (προβολέα) εντός Αμβρακικού κόλπου σε απαγορευμένη χρονική περίοδο, κατά παράβαση του άρθρου μόνον του Π.Δ. 1093/1977 (Φ.Ε.Κ. 356 Α΄/1977).

Τα αλιευτικά εργαλεία καθώς και το αλίευμα (3 σουπιές) κατασχέθηκαν από τη Λιμενική Αρχή Αμφιλοχίας.

ΕΚ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Α΄ Λ/Τ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο στοχευόμενων ενεργειών και δράσεων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας στον Αμβρακικό Κόλπο και κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων, μετά από ενέργειες πληρώματος ΠΛΣ 778 Υπηρεσίας μας, την 151950/06-19 εντοπίσθηκε στη θαλάσσια περιοχή «Αγ. Γεώργιος» Αμφιλοχίας ένας (01) ημεδαπός ερασιτέχνης υποβρύχιος αλιέας να αλιεύει με απαγορευμένο αλιευτικό εργαλείο (σφυρί) τριάντα δύο (32) άτομα δίθυρα μαλάκια του προστατευόμενου είδους «Πετροσωλήνας» (Lithophaga lithophaga), αλίευμα απαγορευμένο σε όλη την επικράτεια στην ερασιτεχνική αλιεία, το οποίο κατασχέθηκε και επεστράφη στο φυσικό του περιβάλλον.

Εν λόγω αλιευτικό εργαλείο κατασχέθηκε και πρόκειται να καταστραφεί από Υπηρεσία μας.

Η Λιμενική Αρχή Αμφιλοχίας

 

Το Λιμεναρχείο Πρέβεζας ανακοινώνει ότι, στo πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας στον Αμβρακικό Κόλπο, μετά από ενέργειες βαθμοφόρων Υπηρεσίας μας, εντοπίσθηκαν κατά τις βραδινές ώρες της 29-05-2019 στην ευρύτερη περιοχή της Βόνιτσας - Αιτ/νίας δύο (02) ερασιτέχνες αλιείς να αλιεύουν από τα υπό τη διακυβέρνησή τους σκάφη.

Ο μεν πρώτος με δίχτυα απλάδια μήκους εκατό (100) μέτρων δύο (02) κιλά διαφόρων ειδών ιχθύων, αλίευμα το οποίο κατασχέθηκε και παραδόθηκε σε ευαγές ίδρυμα της περιοχής, ο δε δεύτερος με καμάκι χειρός και πυροφάνι με καταυγαστήρα έξι (06) κιλά ιχθύων του είδους «τσιπούρα» (Sparus aurata), αλίευμα το οποίο κατασχέθηκε και καταστράφηκε λόγω τραυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση διχτυών επιτρέπεται μόνο στην επαγγελματική αλιεία, κάθε ερασιτέχνης αλιέας επιτρέπεται να αλιεύει συνολικά μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά 24ωρο, η αλιεία με οποιοδήποτε εργαλείο με τη χρήση φωτός (πυροφάνι-μπαλαντέζα κ.λ.π.) απαγορεύεται εντός Αμβρακικού κόλπου κατά το χρονικό διάστημα από 01ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου εκάστου έτους καθώς κι ότι η περίπτωση διενέργειας αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χειρός επιτρέπεται με τη βοήθεια ενός λαμπτήρα με διάχυτο φώς (λουξ) χωρίς όμως καταυγαστήρα.

 

                                                                                                       Εκ του Λιμεναρχείου

Σελίδα 1 από 7

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία