Αγγελίες    Επικοινωνία

Ζήτησαν όντως συγγνώµη;

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 27/12/2018

 

Η αποστροφή Καραπάνου ότι εξαίρεσε τρεις συµβούλους από τις αγωγές διότι του ζήτησαν συγνώµη για άλλη µια φορά απέβη µπούµερανγκ σε βάρος του.

Ως γνωστόν η ανακοίνωση µε την οποία εθίγη ο δήµαρχος και κατέφυγε στην Δικαιοσύνη υπογραφόταν από 10 συµβούλους, αλλά αγωγή πήραν οι 7, όσοι δηλαδή µε τον έναν ή άλλον τρόπο φαίνεται ότι δεν είναι µαζί του πολιτικά.

Προσπαθώντας να δικαιολογήσει την εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο δήλωσε ότι οι εξαιρούµενοι του ζήτησαν συγνώµη. Αµέσως µετά µε δηλώσεις τους στο aixmi-news τόσο ο κ. Δαουτίδης, όσο και ο Γ. Γυφτογιάννης το διέψευσαν, επέµειναν στις ανακοινώσεις τους και δήλωσαν ότι διαφωνούν µε τις πρακτικές διώξεων.

Αυτός που αποµένει να γνωστοποιήσει εάν όντως έδειξε µεταµέλεια είναι ο Νίκος Μουρκούσης, ο πιο δριµύς στο παρελθόν κατά Καραπάνου από την τριάδα.

Σ.Σ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21–12–2018, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Έγκριση λήψης απόφασης περί προσαρμογής του Δήμου μας στο νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των Α.Σ.Α. μέσω της αναδιοργάνωσης των ΦΟ.Δ.Σ.Α.  (άρθρ. 225-247 του Ν. 4555/18) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Αποκατάσταση ΧΥΤΑ Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εξέταση ένστασης με Α.Π. 20642/19-11-2018 του  αναδόχου του έργου ‘‘Αποχέτευση λυμάτων Κατοχής’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση της υπ’αριθμ. 197/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου σχετικά με έγκριση τιμολογίου για το έτος 2019 (εισηγητής κ.Κοντογιάννης Γεώργιος – Δημοτ. Σύμβουλος).

Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Έγκριση ολοκληρωμένου Ετησίου Προγράμματος Δράσης ΔΚΕΚΑΠΜ οικονομικού έτους 2019 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Έγκριση εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης διαφοράς Εσόδων-Εξόδων των δράσεων του προϋπολογισμού ΔΚΕΚΑΠΜ έτους 2019 (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Έγκριση προϋπ/σμού ΔΚΕΚΑΠΜ οικον. έτους 2019  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Έγκριση απολογισμών Δευτεροβάθμιας σχολικής επιτροπής έτους 2017 (εισηγήτρια κα.Καλαμάκη Ειρήνη – Δημοτ. Σύμβουλος).

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου”  (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2019 βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018  βάσει του Ν. 4412/2016 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ Έργα αποκατάστασης οδοποιίας Δ.Ε. Αιτωλικού λόγω φυσικών φαινομένων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση παραλαβής της μελέτης “Στατική μελέτη διερεύνησης, αποτίμησης και αποκατάστασης Παλαμαϊκής σχολής” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με παραχώρηση Δημοτικού οικοπέδου επί των οδών Σπ. Τρικούπη και Κ.Κατσή (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού σε σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί παραχώρηση αίθουσας για τη διεξαγωγή ενισχυτικής διδασκαλίας σε ενήλικες  (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί συμπλήρωσης της υπ’αριθμ. 310/2018 απόφασής μας, σχετικά με τη μεταβολή σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ.  Κ ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση ή μη έκπτωσης εγγυητικής επιστολής (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 289/2017 απόφασής μας περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμών έργων του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος

 Δημήτριος Μπαλαμπάνης

 

Δεν χάνει το χρόνο του...

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 06/12/2018

 

«Συµφωνούµε σε πολλά µε την αντιπολίτευση πλέον», είπε ο δήµαρχος στην τελευταία συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο!

Δεν θα µπορούσε να µην είχε γίνει αντιληπτό ότι συµφωνεί ο Γιάννης Τέγας, µετά από τόσον αγώνα που δίνει, εδώ και αρκετό καιρό, για να υποστηρίξει της απόψεις της πλειοψηφίας. Επίσης δεν θα µπορούσε να µην αντιληφθεί κάποιος ότι και, ο πρώην ορκισµένος εχθρός του Καραπάνου...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

«Εξυπηρετήσεις και εκβιασµοί»

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 06/12/2018

 

Άστραψε και βρόντηξε ο Πάνος Παπαδόπουλος στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο για όσα γίνονται στην Κοινωφελή.

«Τόσο η Κοινωφελής όσο και το Πνευµατικό Κέντρο έχουν καταστεί σηµεία κατασπατάλησης του δηµόσιου χρήµατος, οργίων προσλήψεων και εκβιασµού συνειδήσεων ώστε πολλοί που απασχολούνται και σήµερα, να είναι υποψήφιοι µε τον κ. Καραπάνο», είπε ο Π. Παπαδόπουλος...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30/11

Προς: κ. Νικόλαο Καραπάνο,

Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου

κ. Δήμαρχε, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Στην περίφημη εργολαβία διάνοιξης του Διαύλου και της Ανατολικής Κλείσοβας, διαπιστώνεται με επίσημο πλέον τρόπο η απουσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης η οποία προηγείται της όποιας διαγωνιστικής διαδικασίας. Έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ζητήσατε εκ των υστέρων έγκριση – λόγω έκτακτης ανάγκης – προκειμένου να μην υπάρξουν παρενέργειες στην εκτέλεση του έργου. Τι ακριβώς απαντάτε επ’ αυτού;

Με σχετική απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο χρηματοδοτείται με 80.000 ευρώ για τοποθέτηση πλωτής προβλήτας στον Λιμένα Μεσολογγίου. Με δεδομένο ότι έχει παρέλθει σχεδόν ένας (1) χρόνος από τη σχετική έγκριση, τι ακριβώς έχετε κάνει ώστε να δρομολογηθεί η διαδικασία δημοπράτησης;

Νέες πλημμύρες σε Μαγούλες Αιτωλικού, Χαλίκι και «Πούντες». Τον περσυνό χειμώνα το φαινόμενο είχε επαναληφθεί. Οι αγρότες της περιοχής απειλούν με μηνύσεις και οι κάτοικοι κάνουν προθέρμανση για «διαγωνισμό πέτρας». Οι ευθύνες ανάμεσα σε Περιφέρεια και Δήμο δίνουν και παίρνουν. Τα χρήματα που έχετε λάβει για αντιπλημμυρική θωράκιση – στο όνομα της έκτακτης ανάγκης – τι αποτέλεσμα είχαν στη συγκεκριμένη περιοχή;

Η Επιτροπή Παιδείας του Δήμου, έλαβε ομόφωνη απόφαση για ίδρυση και λειτουργία καλλιτεχνικού Γυμνασίου – Λυκείου. Σε όλη τη χώρα υπάρχουν τρία (3) Γυμνάσια και τρία (3) Λύκεια. Το ερώτημα είναι απλό: Πέραν των όποιων εντυπώσεων δημιουργούνται, υφίσταται άμεση ανάγκη για κάτι τέτοιο ή έχετε σκοπό να βολέψετε ανθρώπους του περιβάλλοντός σας που εμπλέκονται στα καλλιτεχνικά, για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους;

 

Πάνος Παπαδόπουλος

Δημήτριος Κοκοτός

Δημοτικοί Σύμβουλοι Ι.Π. Μεσολογγίου

του Συνδυασμού «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»

Ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 30/11

κ. Δήμαρχε την προηγούμενη εβδομάδα υποδεχθήκατε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και υπογράψατε πρωτόκολλο συνεργασίας για το θέμα του Στρατοπέδου. 

1.Παρακαλούμε να δώσετε στη δημοσιότητα το πρωτόκολλο συνεργασίας.

2.Ποιο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου;

3.Ποιες οι πηγές χρηματοδότησης;

4.Ποιος ο φορέας υλοποίησης;

5.Με ποια πανεπιστήμια έχουν κλειστεί συνεργασίες και ποιους καθηγητές; Έχουν υπογραφεί συμφωνίες;

6.Δεν ακούσαμε κάτι για το πεδίο βολής. Τι πρόκειται να συμβεί με αυτό;

 

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος 

Σπύρος Διαμαντόπουλος

Δημοτικοί Σύμβουλοι Ι. Π. Μεσολογγίου 

 

Σελίδα 12 από 63

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία