Αγγελίες    Επικοινωνία

Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας–Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια». Η έναρξη του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018 θα γίνει τον Οκτώβριου του 2017.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι πλήρους φοίτησης και οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» μετά από κύκλο σπουδών διάρκειας τριών (3) έως πέντε (5) διδακτικών εξαμήνων.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» έως τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.
Στο Π.Μ.Σ. στη «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι και Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με γνωστικά αντικείμενα συναφή προς το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Γεωτεχνικών και Πολυτεχνικών, Περιβαλλοντικών, Θετικών και Οικονομικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2000 € για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων είναι τμηματικός και περιγράφεται στις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα Αίτηση στη Γραμματεία για την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια» η οποία θα συνοδεύεται από φάκελο στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά τα οποία αποτελούν και τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και η έλλειψή τους
αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού:

 1. Αναγνωρισμένο δίπλωμα άρτιας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς και της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Για τους υποψήφιους που δε διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών διαπιστώνει την επάρκεια με γραπτή εξέταση.
  7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π./Ε.Π.
  Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:
  8. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.
  9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά ή ξένα περιοδικά ή και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
  10. Αντίγραφο άλλου πτυχίου Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
  11. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών .
  12. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ
  13. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας.
  14. Οτιδήποτε άλλο σχετικό με το Π.Μ.Σ., που κατά την κρίση του υποψηφίου θα μπορούσε να συνεκτιμηθεί κατά την αξιολόγηση. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Νέα Κτίρια 30200 Μεσολόγγι, (τηλ. επικοινωνίας 2631058253 κ. Κωστίνη Μαρία, από 7.30-15.30, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.).
  Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων του είναι η 31/08/2017. Η επιλογή των υποψηφίων ΜΦ θα γίνει έως την 15/09/2017. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2017.

Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του Προγράμματος τον Οκτώβριο του 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.tay.teiwest.gr/msc/

 

Μπαταργιάς Κων/νος
Αναπλ. Καθηγητής
Δ/ντης ΠΜΣ «Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια»

Στο… ψυγείο της κυβερνητικής ανικανότητας έχουν μπει και οι Έλληνες αλιείες, που στερούνται επί δύο χρόνια τα χρήματα και τις ωφέλειας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Αλιείας, σημειώνει ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος μαζί με άλλους συναδέλφους του από τη Ν.Δ. υπογράφει σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, αν και το Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας είχε μελετηθεί και ολοκληρωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ, (με συνολικό προϋπολογισμό 523,4 εκ. ευρώ), από τις 24 Οκτωβρίου 2014, έφτασε τελικά να εγκριθεί με καθυστέρηση ενός έτους. Έτσι, χάθηκε ολόκληρο το 2015. Και σαν να μην φτάνει αυτό, μόλις τον Ιούνιο του 2016, το υπουργείο ενημέρωσε την Ε.Ε. ότι δεν υπήρξε καμία οικονομική δέσμευση και δαπάνη για το Πρόγραμμα και φυσικά, δεν υλοποιήθηκε καμία δραστηριότητα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, χάθηκε και το 2016, με καταστροφικά αποτελέσματα για τους Έλληνες αλιείες και τους επενδυτές στους τομείς αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

«Σήμερα, το υπουργείο μόλις και μετά βίας έχει προκηρύξει μέτρα για το 10% (σχεδόν 54 εκατ. ευρώ) του Προγράμματος, χωρίς μέχρι στιγμής τα προβλεπόμενα κονδύλια να έχουν πιστωθεί στους δικαιούχους επενδυτές, ενώ προ ημερών… κατάφερε να ανακοινώσει τη σύνταξη 4 προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων προς διαβούλευση για τα μέτρα-δράσεις 3.1.8 – Υγεία και Ασφάλεια,  4.1.20 – Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, 3.2.2 – Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια και 3.4.4 – Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ενώ η προκήρυξή τους μετατέθηκε για άλλη μια φορά στο άδηλο μέλλον» προστίθεται στην ερώτηση.

 Οι βουλευτές της ΝΔ ρωτάνε πότε θα προκηρυχθούν επιτέλους τα προγράμματα του ΕΠΑλΘ και ποιος είναι ο ακριβής προγραμματισμός του υπουργείου.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας με επιτυχία, η συνάντηση ενημέρωσης και συζήτηση, για το πιλοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. «Υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα» (MARE/2014/04 – SI2.723876).

Στη συνάντηση, που οργανώθηκε από την APC sa και συντόνισε ο Πρόεδρος και Δ/νων σύμβουλος κ. Νίκος Αναγνόπουλος, συμμετείχαν περισσότεροι από 50 παράκτιοι ψαράδες της περιοχής και εκπρόσωποι αλιευτικών συλλόγων από την Αιτωλοακαρνανία, το Μεγανήσι, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα, ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού και Αγροτικής Οικονομίας, Τμήμα Αλιείας της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Από στελέχη της APC sa παρουσιάστηκε ο σκοπός και η πορεία του πιλοτικού προγράμματος και έγιναν παρεμβάσεις από την Προϊσταμένη του Τμήματος Αλιείας Αιτωλοακαρνανίας κυρία Άλκηστη Παρπούρα για τα προβλήματα της παράκτιας αλιείας της περιοχής και από την Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κυρία Μαρίνα Πέτρου για τους στόχους και τις αρχές της ΚΑλΠ και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των αλιέων και των συλλογικών οργανώσεων τους, στο πλαίσιο του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Στη συζήτηση, που ακολούθησε συμμετείχαν ενεργά οι αλιείς και οι εκπρόσωποί τους. Τα κυριότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα θέματα που αφορούσαν στην οργάνωση και εκπροσώπηση των παράκτιων ψαράδων, στην αδειοδότηση των επαγγελματιών αλιέων, στην υπεραλίευση και την ερασιτεχνική αλιεία, θέματα εκφορτώσεων, η κλιματική αλλαγή κ.α..

Κοινή διαπίστωση όλων είναι η ανάγκη κινητοποίησης προκειμένου να δικτυωθούν και να οργανωθούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο οι έλληνες παράκτιοι αλιείς ώστε να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες και τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σοβαρά, όπως τονίστηκε, εμπόδια αποτελούν τόσο το εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για τους αλιευτικούς συλλόγους, όσο και η αδυναμία αντιμετώπισης των εξόδων συμμετοχής κυρίως σε όργανα της Ε.Ε..

Σημαντικό εργαλείο για αυτόν τον σκοπό θα είναι και η χρήση της ιστοσελίδας του έργου (http://www.eastmedfishers.eu).

 

Για την APC s.a.|
Νίκος Αναγνόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

 

 

Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 (ώρα 11:00) θα πραγματοποιηθεί στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας (Ξενοδοχείο Giannis Village), συνάντηση ενημέρωσης και συζήτηση, για το πιλοτικό πρόγραμμα της Ε.Ε. «Υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας στις χώρες Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα» (MARE/2014/04 – SI2.723876).

Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση, αφού γίνει ενημέρωση από τους υπεύθυνους του Προγράμματος για το σκοπό και την πορεία υλοποίησής του, θα ακολουθήσει:

 • Συζήτηση για την κατάσταση της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, την οργάνωση των ψαράδων του κλάδου και τα προβλήματα συλλογικής εκπροσώπησής τους, στα γνωμοδοτικά και συμβουλευτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Διατύπωση προτάσεων για την υποστήριξη της εκπροσώπησης του σημαντικού αυτού τμήματος του αλιευτικού μας στόλου στα αναφερόμενα όργανα και τους τρόπους άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης των ψαράδων.
 • Παρουσίαση της λειτουργίας ειδικού διαδικτυακού τόπου και διανομή Οδηγού, για την ενημέρωση των ψαράδων και των συλλόγων τους.

Δημόσιοι και κοινωνικοί φορείς, αλιευτικοί σύλλογοι και ψαράδες θα βρεθούν στη συνάντηση αυτή, που οργανώνεται από την APC s.a., ελληνική εταιρεία συμβούλων, με εξειδίκευση στους τομείς αλιείας – υδατοκαλλιέργειας, του αγροτικού χώρου και της αειφόρου ανάπτυξης, ανάδοχο του πιλοτικού προγράμματος της Ε.Ε., όσον αφορά την Ελλάδα και υπεύθυνη για το συντονισμό υλοποίησής του, για τις τρείς χώρες.  

Για την APC s.a.

Νίκος Αναγνόπουλος

Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων (ΠΑΣΤΙ), προχωρούν στη διοργάνωση του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος "HydroMediT 2016", που θα διεξαχθεί στο Μεσολόγγι το διάστημα 10 - 12 Νοεμβρίου 2016, με συνδιοργανωτή το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του TEI Δυτικής Ελλάδας (Μεσολόγγι), και πολλούς διεθνείς φορείς υδατοκαλλιεργειών και αλιείας.

Τα συνέδρια HydroMediT έχουν κύριο στόχο να προβάλουν διεθνώς το επιστημονικό έργο και τις παραγωγικές δυνατότητες της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας της χώρας, και να προάγουν την αειφόρο χρήση των υδάτων, παράλληλα με την προβολή των περιοχών που διεξάγονται. Το 1ο συνέδριο πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία στο Βόλο, στις 13-15 Νοεμβρίου 2014, συγκέντρωσε 410 συνέδρους από 17 χώρες, παρουσιάστηκαν προφορικά 57 εργασίες, και είχε 28 poster και 1 τεχνικό workshop, καθώς και 2 στρογγυλά τραπέζια με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που ήταν ανοιχτά στο κοινό και τα παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Το HydroMediT 2016 έχει λάβει εκτεταμένη διεθνή προβολή και δημοσιότητα, καθώς διαθέτει μεγάλο αριθμό διεθνών διοργανωτών, κι έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον για συμμετοχή από επιστήμονες της ευρύτερης περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου, από την υπόλοιπη Ευρώπη, την πλειονότητα των Μεσογειακών και Παρευξείνιων Χωρών, από αρκετούς επιφανείς επιστήμονες από τρίτες χώρες (Ιράν, Ινδία, κ.α.), καθώς και από υπηρεσιακούς παράγοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικών υπηρεσιών αλιείας.

Το κυρίως θέμα του Συνεδρίου είναι «Παγκόσμιες Τάσεις και Καινοτομίες για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών και της αλιείας στην περιοχή μας», και οι θεματικές του ενότητες είναι:

 1. Υδατοκαλλιέργειες
 2. Αλιεία
 3. Επεξεργασία Αλιευτικών Προϊόντων
 4. Οικονομικά & Προώθηση Αλιευτικών Προϊόντων
 5. Περιβαλλοντική Διαχείριση
 6. Εσωτερικά Ύδατα & Υδάτινοι Πόροι

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, με χορηγούς γνωστές εταιρείες του κλάδου, ενώ πλήθος επαγγελματιών έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στις εργασίες του Συνεδρίου.

Προθεσμία για την υποβολή των εργασιών είναι η 18η Ιουλίου 2016 κι αφορά τα πλήρη κείμενα, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες για τους συγγραφείς.

Η συμμετοχή στις εργασίες βεβαιώνεται με πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα επιδίδεται με τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου στους εγγεγραμμένους συνέδρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θεματικές ενότητες, κυριότερες προθεσμίες, νεότερα, κλπ, μπορείτε να επισκέπτεστε το site του Συνεδρίου http://hydromedit2016.apae.uth.gr

Επιχορήγηση σε ποσοστό έως και 65% σε αλιείς και κατοίκους νησιωτικών και παράκτιων περιοχών προσφέρουν τα προγράμματα Leader Αλιείας, συνολικού ύψους 336,3 εκατ. ευρώ.

Τα προγράμματα επιδοτούν αλιευτικές αλλά και εναλλακτικές επαγγελματικές δραστηριότητες εποχικής απασχόλησης (όπως ο τουρισμός) για όσους θέλουν να συμπληρώσουν τα εισοδήματά τους ή να αλλάξουν επαγγελματική δραστηριότητα. Τα πρώτα προγράμματα θα ξεκινήσουν να προκηρύσσονται τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Σελίδα 5 από 7

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία