Αγγελίες    Επικοινωνία

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Πέμπτη

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.15 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Ανακοίνωση προγράμματος και έγκριση διενέργειας των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2019’’ (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του νομικού προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλαος – Δήμαρχος).

Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του νομικού προσώπου “Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών-Βάσως Κατράκη” (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του  έργου  “Επισκευή Κλειστού
Γυμναστηρίου Γυμνασίου-Λυκείου Νεοχωρίου” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 1ης ΣΣΕ του  έργου  “Αποκατάσταση ζημιών από
φυσικές καταστροφές στον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου – Αστική Οδοποιία”  και
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Έργα ηλεκτροφωτισμού στη Δ.Ε. Κατοχής ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ηλεκτροφωτισμός Κεντρικής Πλατείας Δ.Ε. Αιτωλικού ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου “Κατασκευές πρόσβασης ΑΜΕΣ ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αποχαρακτηρισμού   τμήματος   του  κλάδου  της  Εθνικής  οδού    Νο  5 από  πρώτο  κόμβο  Μεσολογγίου  έως  ΚΤΕΟ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Εργασίες συντήρησης γηπέδου Αγ. Θωμά” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΜΑΣΤΡΟΥ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ  ΟΔΟΥ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΛΕΣΙΝΙΟΥ” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογ/σμού σε πιστωτικό ίδρυμα (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στη Τ.Κ. Σταμνάς (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναμόρφωσης των οικονομικών στόχων του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2019 (Ο.Π.Δ. - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ) (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ανέγερση προτομής (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί για αποζημίωσης γης ιδιοκτησιών κλπ. στην επέκταση του σχεδίου πόλης Ι.Π Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί κατανομής ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας περί αιτημάτων παραχώρησης αιθουσών κλπ. (εισηγητής κ.Σκαρμούτσος Αναστ. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (εισηγητής κ.Κότσαλος Αγαθάγγ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση επιστροφής τάφων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2019 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

Κουφός Βασίλης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία