Αγγελίες    Επικοινωνία

Από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου γίνεται γνωστό ότι η ΕΕΤΑΑ (Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» ενέκρινε την αίτηση που υποβλήθηκε για την χορήγηση πρόσθετων «Αξιών Τοποθέτησης», εξασφαλίζοντας 50 επιπλέον «vouchers».

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Αναστάσιος Σκαρμούτσος επεσήμανε ότι: «Η διασφάλιση πρόσθετων «vouchers» , θα προσφέρει περισσότερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες στα παιδιά που φιλοξενούνται στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. Το Πνευματικό Κέντρο και το προσωπικό του, ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διασφαλίζοντας μια ακόμη πολύτιμη δυνατότητα φροντίδας.»

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 19–9–2018, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα, Σταυροπούλου 31, 2ος όροφ., Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Έγκριση υποβολής της αίτησης στήριξης του έργου ″Ανάπλαση κεντρικής Πλατείας Μάρκου Μπότσαρη στο Μεσολόγγι Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου″ στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, μέτρου 19, υπομέτρο 19.2, δράση 19.2.4 (Βασικές Υπηρεσίες για ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές), υποδράση 19.2.4.3 (LEADER) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση υποβολής της αίτησης στήριξης του έργου ″Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα Δημοτικού Σταδίου Δ.Δ. Αιτωλικού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου″ στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, μέτρου 19, υπομέτρο 19.2, δράση 19.2.4 (Βασικές Υπηρεσίες για ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές), υποδράση 19.2.4.2 (LEADER) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση υποβολής της αίτησης στήριξης του έργου «Δημιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης» στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014 -2020, μέτρο 19, υπομέτρο 19.2, δράση 19.2.4.,   Δράση 19.2.4.3 :Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (LEADER) (εισηγητής κ.Καραπάνος Νικόλ. – Δήμαρχος).

Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ στον άξονα
προτεραιότητας "Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας" με
τίτλο "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις" (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των ΡΟΜΑ για την βελτίωση συνθηκών διαβίωσης που διαμένουν στο καταυλισμό «Αντλιοστασίου» Δημ. Ενότητας Αιτωλικού (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αποδοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια–Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας», προϋπολογισμού 211.000,00 € (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αποδοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι, της Πράξης «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου», συνολικού προϋπολογισμού 254.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

Αποδοχή και κατανομή χρηματοδότησης και καθορισμός τρόπος εκτέλεσης του έργου ‘‘Κατασκευή Μουσείου Λιμένος’’ στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, project MUSE (εισηγητής κ.Σταράμος Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ι. Π Μεσολογγίου με τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου- Ακαρνανικών Ορέων, για την παροχή τεχνικής βοήθειας (εξασφάλιση τεχνικής επάρκειας) για την υλοποίηση των δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας που θα περιληφθούν στο Τεχνικό Δελτίο ΥΜΕΠΕΡΑΑ του Φ.Δ/Λ.Μ-Α.Ο όπου αυτή η βοήθεια απαιτείται (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου” (εισηγήτρια κα. Τσέλιου-Παναγοδήμου Ευαγγελία. – Δημοτ. Σύμβουλος).

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης ΟΠΔ 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).Καταγγελία συμφωνητικών μίσθωσης χώρου μεταβίβασης απλής χρήσης αιγιαλού Λούρου (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Μεταβολές και διαγραφές Χρηματικών Καταλόγων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προνοιακών επιδομάτων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση αύξησης ωραρίου εργασίας από είκοσι (20) σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως των απασχολουμένων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Κέντρο Κοινότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4483/2017 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Κατασκευή αγωγού ομβρίων στο Δυτικό Αιτωλικό για αντιπλημμυρική θωράκιση και λόγους υγιεινής’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Ανακατασκευή κεραμοσκεπής στο κτίριο των δημοτικών Αλυκών Τουρλίδας για την υποδοχή του μουσείου’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Πλακόστρωση γύρω από πλατεία και συντήρηση πλατείας Τ.Κ. Κατοχής’’ (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Διόρθωση της υπ’αριθ. 214/2018 απόφασής μας περί υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση του προγράμματος του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με τίτλο: ″Aνοικτά Kέντρα Eμπορίου″ (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Διόρθωση της υπ’αριθ. 153/2018 απόφασής μας περί σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ‘‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ’’ στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» άξονας προτεραιότητας 2 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 717/06-03-2018 πρόσκληση και κωδικό 26e11b_2 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση σύναψης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Ξηρομέρου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο ‘‘ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’’ στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» άξονας προτεραιότητας 2 σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2035/04.6.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟ 0204c03 (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ηλεκτροφωτισμός και πλακόστρωση πλατείας Γουριάς” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση οδοποιίας Δ.Ε. Αιτωλικού λόγω φυσικών φαινομένων” (εισηγητής κ.Καραπαπάς Γεώργιος – Αντιδήμαρχος).

Έγκριση μετακίνησης κ.κ.Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Προγραμματισμός εκδηλώσεων  (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

Αναμορφώσεις προϋπ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (εισηγητής κ.Καρβέλης Σπυρ. – Αντιδήμαρχος).

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μπαλαμπάνης

Το Μεσολόγγι νησί ξανά!

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 13/09/2018

Κύριε Διευθυντά,

Από αρκετό καιρό, διαβάζοντας τις επιστολές του πρώην Δηµάρχου κου Βούλγαρη, παρακινήθηκα να γράψω και τις δικές µου σκέψεις για τις προσεχείς δηµοτικές εκλογές. Αφορµή όµως έλαβα από το τελευταίο ρεπορτάζ σχετικά µε το παλιό κτίριο του Νοσοκοµείου, καθώς και την νοµοθέτηση της απλής αναλογικής.

Από παλιό τοπογραφικό του έτους 1843 το οικόπεδο που κτίστηκε το νοσοκοµείο µετά από δωρεά του Ηπειρώτη ευεργέτη Χατζηκώστα φαίνεται ότι ανήκε στον Δήµο. Χωρίς να γνωρίζω το κείµενο της απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία δωρήθηκε ή απλώς διατέθηκε στο Ίδρυµα, έχω την γνώµη, ότι αφού έπαψε ο σκοπός για τον οποίο δωρήθηκε ή διατέθηκε, ο Δήµος έχει δικαίωµα, αλλά και υποχρέωση, να διεκδικήσει την κυριότητά του και να το επαναφέρει στην κατοχή και χρήση του. Η προθεσµία οριστικοποίησης των εγγραφών του Κτηµατολογίου πλησιάζει και ως εκ τούτου καλό είναι το θέµα να έλθει στο Δηµοτικό Συµβούλιο για να ληφθεί η σχετική απόφαση για την διεκδίκησή του ή µη.

Εκεί, φυσικά αναγκαστικά και µε την ιδιότητα του δηµοτικού συµβούλου και επικεφαλής δηµοτικής παράταξης, ο κ. Παπαδόπουλος είναι υποχρεωµένος να λάβει θέση και να στηρίξει ή όχι τα συµφέροντα του Δήµου. Μέχρι τότε ως Διοικητής, καλό είναι να διαχειριστεί τα λοιπά κινητά και αρχεία, που όπως περιγράφεται στο ρεπορτάζ, αποτελούν λεία του κάθε τυχόντος. Εκτός όµως από τα παραπάνω έχω επίσης την γνώµη ότι το κτίριο του Νοσοκοµείου, ήδη πάνω από εκατό χρονών έχει εξαντλήσει την χρησιµότητά του και είναι προτιµότερη η κατεδάφισή του σε συνδυασµό µε µια ευρύτερη και µεγαλεπήβολη ανάπλαση όχι µόνο του υφισταµένου σήµερα χώρου του φρουρίου Μεσολογγίου και Κήπου Ηρώων, αλλά και αυτού που είχε υπάρξει στο παρελθόν.

Γυρνώντας στο παρελθόν επί θητείας του κ. Βούλγαρη λήφθηκε µε πολλή δηµοκρατική διαδικασία, που αξίζει για την εποχή της να την διαβάσει κανείς, µια λαθεµένη απόφαση που είχε όµως σωτήρια για σήµερα αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα χώρος έκτασης περίπου 8 στρεµµάτων έναντι του Κήπου Ηρώων χαρακτηρίστηκε ως χώρος ανέγερσης Διοικητηρίου, σκοπός που δεν επιτεύχθηκε και έτσι έχει µείνει η περιοχή αδόµητη. Η αντίθετη τότε πρόταση ήταν να ανεγερθεί στην πλατεία που είναι απέναντι από το Ραδιοµέγαρο, όπου τελικά µεταφέρθηκαν οι υπηρεσίες του Δήµου πριν λίγα χρόνια, κάτι που έπρεπε να είχε γίνει από τότε.

Με αφορµή ερωτήµατος των υπηρεσιών Δόµησης του Δήµου σχετικά µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του χαρακτηρισµένου χώρου ανέγερσης Διοικητηρίου, στα πλαίσια αποχαρακτηρισµού του κατ΄ εφαρµογή δικαστικής απόφασης, διενήργησα έρευνα ιδιοκτησιακού καθεστώτος, την τελευταία χρονιά της θητείας µου, από την οποία προέκυψε, ότι εκτός από δύο, το πολύ τρεις περιπτώσεις, έκτασης ενός στρέµµατος περίπου, όλες οι φερόµενες ως ιδιοκτησίες έναντι του Κήπου Ηρώων πρέπει να διεκδικηθούν από το Δηµόσιο, ανήκουσες σε αυτό ως πρώην εκτάσεις που είχαν αναπτυχθεί τα οχυρωµατικά έργα της δεύτερης πολιορκίας του Μεσολογγίου, οι οποίες δεν ανάγονται σε παραχωρητήρια του Υπουργείου Οικονοµικών. Στις εκτάσεις αυτές συµπεριλαµβάνεται και ο χώρος του Δεσποτικού και του Ιδρύµατος Παναγία Ελεούσα, ακριβώς απέναντι, αν και δεν επεκτάθηκε η έρευνα και στις συνεχόµενες προς τα δυτικά ιδιοκτησίες, από άλλες συναφείς υποθέσεις είναι βέβαιο ότι κάθε περίπτωση φερόµενης ιδιοκτησίας νότια και συνεχόµενα του τότε φρουρίου, που δεν ανάγεται σε παραχωρητήριο του Υπ. Οικ. ανήκει στο Δηµόσιο και πρέπει να διεκδικηθεί.

Τα ίδια συµβαίνουν και για την ανατολική πτέρυγα του φρουρίου, εκτός από το τµήµα που έχουν κατασκευαστεί οι εγκαταστάσεις του σιδηροδρόµου. Δηλαδή αν εφαρµοστούν τα όρια της οχύρωσης του οχυρωµατοποιού Κοκκίνη εµπίπτουν και σήμερα γενικά σε αμφισβητούμενες ιδιοκτησίες, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Είναι επίσης γνωστό ότι επίκειται η οριστικοποίηση των εγγραφών του Κτηματολογίου με αποτέλεσμα οι ιδιοκτησίες αυτές να κατασταθούν οριστικά ιδιωτικές αν δεν προλάβει το Δημόσιο να ασκήσει ένδικα τα δικαιώματά του. Παρουσιάζεται λοιπόν η τελευταία ευκαιρία να αναληφθεί μια γιγαντιαία προσπάθεια ανασύστασης του Φρουρίου Μεσολογγίου, όπως υπήρχε μέχρι την έλευση του σιδηροδρόμου, με τους προμαχώνες του και την περιμετρική τάφρο του ξανακάνοντας το Μεσολόγγι αυτό που ήταν από το 1824 μέχρι το 1890 περίπου. Και πάλι Νησί.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος να επιχειρηματολογήσει για την προσπάθεια αυτή. Εκείνο δε που συνηγορεί για την πιθανότητα επιτυχίας της σκέψης αυτής, δεν είναι τίποτε άλλο από την απλή αναλογική στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Ανεξάρτητα από τα πολιτικά κίνητρα του ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς αυτό να τον ξεπλένει στην καθεστωτική μεταβολή του, νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο του για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στη νέα αυτή συγκυρία μπορεί να δημιουργηθεί η προϋπόθεση μιας μεγάλης πρωτοβουλίας με ένα μεγαλεπήβολο όραμα που να αγκαλιάσει την μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών, που δεν θέλει να συνδιαχειριστεί την μιζέρια της επικαρπίας και διανομής των δημοτικών οικονομικών, αλλά την αναδημιουργία της πόλης και της κοινωνίας.

Κατέχοντας τις πληροφορίες και τις σκέψεις αυτές πιστεύω ότι είναι ο καταλληλότερος καιρός να τις κοινοποιήσω μέσω της έγκριτης εφημερίδας σας ελπίζοντας να βρεθούν και πολλοί άλλοι για να ζυμωθεί η ιδέα της αναδημιουργίας του Φρουρίου Μεσολογγίου. Το ενδεχόμενο ενδιαφέρον θα μας υποχρεώσει και για τις λεπτομέρειες αυτού του ζητήματος.

Με εκτίμηση
Δάλλας Γιώργος
συνταξιούχος υπάλληλος
Υπουργείου Οικονομικών

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.00 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στο Λιμάνι Μεσολογγίου τα εγκαίνια της 3ης Αναπτυξιακής Έκθεσης Υπηρεσιών και Προϊόντων που διοργανώνει ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των Δήμων Αγρινίου και Ναυπακτίας, του Επιμελητηρίου Αιτωλ/νίας, του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Αιτωλικής Αναπτυξιακής.

Η Έκθεση θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου.

 

 

Η οδική ασφάλεια στο δρόμο που αρχίζει από την επαρχιακή οδό Νεοχωρίου – Κατοχής μέχρι την παραλία του Λούρου, βρέθηκε χτες Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, στο επίκεντρο σύσκεψης που συγκάλεσε ο Απόστολος Κατσιφάρας και πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Ο Περιφερειάρχης ζήτησε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας έκθεση για το συγκεκριμένο δρόμο, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό οδικό δίκτυο, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε και συζητήθηκε στη σύσκεψη, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την άρση της επικινδυνότητάς του συγκεκριμένου δρόμου, το οποίο δεν είναι στην ευθύνη της Περιφέρειας, δεν ανήκει δηλαδή ούτε σε εθνικό, ούτε σε επαρχιακό οδικό δίκτυο, ωστόσο, επειδή πρόκειται για δρόμο με αυξημένη κίνηση, κυρίως το καλοκαίρι, απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις.

Λήφθηκε απόφαση για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Δήμο, ΓΟΕΒ, ως αρμόδιους για τμήματα του οδικού δικτύου, καθώς και Περιφέρειας, ως φορέα υλοποίησης του έργου. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας θα ετοιμάσει Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης και Τεχνικό Δελτίο για την ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Γιάννης Λύτρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Μπαλαμπάνης και στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας. Εκ μέρους της Ι.Π. Μεσολλογίου συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιώργος Καραπαπάς, ο Αντιδήμαρχος ΔΕ Οινιαδών Γιώργος Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου Απόστολος Γαντζούδης, ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Σολδάτος και στελέχη του Δήμου.

 

Είσοδος Αγρινίου από θέση “Ερμίτσα” και έως το 1ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Αγρινίου - Αντιρρίου

Ζητήματα επικινδυνότητας και λειτουργικότητας στο εθνικό δίκτυο στην πόλη του Αγρινίου, από τη θέση “Ερμίτσα” και έως το 1ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου συζητήθηκαν σήμερα Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2018, σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας περιήλθε για συντήρηση από το Υπουργείο το συγκεκριμένο δίκτυο τον τελευταίο μήνα και άμεσα τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν κατοίκους, επαγγελματίες της περιοχής, αλλά και το Δήμο Αγρινίου. Δεδομένου ότι πρόκειται για έργο που μόλις παρελήφθη, ο Απόστολος Κατσιφάρας, επικοινώνησε με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Στυλιανό Μπλέτσα, στον οποίο και ζήτησε να πραγματοποιηθεί από το ΤΕΕ αξιολόγηση λειτουργικότητας και επικινδυνότητας του οδικού άξονα, σε συνέχεια επιστολών που έχει λάβει. Συμφωνήθηκε να σταλεί το αίτημα επισήμως.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Γιάννης Λύτρας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκος Μπαλαμπάνης και στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου Δημήτρης Τζιώλης και στελέχη της Περιφέρειας.

Μουσική βραδιά στο ''Θεοξένια''

Ο Λαογραφικός – Πολιτιστικός Σύλλογος Ι.Π. Μεσολογγίου σας προσκαλεί στη μουσική βραδιά στις 16 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 8.30 μ.μ., στο Θεοξένια.

Θα σας κρατήσει συντροφιά η κομπανία Μεσολογγιτών

Φωλιάς Δημήτρης, Κιθάρα – Τραγούδι
Στεργίου Θανάσης, Μπουζούκι –Τραγούδι
Σακελλάρη Μαρία, Τραγούδι

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Σελίδα 9 από 91

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία