Αγγελίες    Επικοινωνία

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 917

Ο Δήμος μας, κατά γενική ομολογία, τις τελευταίες δεκαετίες, ήταν και παραμένει από τους πιο βρώμικους δήμους της χώρας.

Οι ξεχειλισμένοι πράσινοι και βρώμικοι κάδοι σκουπιδιών έχουν γίνει μόνιμο φαινόμενο. Η εναπόθεση σκουπιδιών κάθε είδους ή η ελεύθερη απόρριψη αυτών στο αστικό τοπίο αλλά και στην ύπαιθρο έχουν πάρει γενικευμένο πλέον χαρακτήρα.

Οι μπλε κάδοι αθόρυβα εξομοιωμένοι με τους πράσινους, έχουν μείνει στη θέση τους για να μας υπενθυμίζουν μία ακόμη χαμένη, στη γέννεσή της, προσπάθεια αλλαγής μοντέλου διαχείρισης των αποβλήτων.

Οι χορταριασμένοι, απεριποίητοι, γεμάτοι σκουπίδια, εγκαταλειμμένοι δημόσιοι χώροι έρχονται να ολοκληρώσουν την ζοφερή εικόνα.

Ο τομέας καθαριότητας του Δήμου βρίσκεται αντιμέτωπος με την διαχείριση ενός πολύ μεγάλου όγκου αποβλήτων σαν αποτέλεσμα αστικής δραστηριότητας (οικιακά απόβλητα), αλλά και επιχειρηματικής κάθε είδους (ειδικές κατηγορίες αποβλήτων), αλλά και με την καθημερινή συμπεριφορά της πλειοψηφίας των δημοτών του , η οποία φαίνεται να έχει απόλυτα προσαρμόσει συνείδηση και συμπεριφορές στο μέχρι σήμερα επιλεγμένο μοντέλο διαχείρισης. Συμπεριφορά που, μεταξύ των άλλων, έρχεται να ακυρώσει ή να χαρακτηρίσει σαν γραφική κάθε προσπάθεια εθελοντισμού στον τομέα αυτό.

Η αφισορρύπανση (από αφίσες κάθε είδους έως «ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ» και κηδειόχαρτα), ειδική μορφή ρύπανσης, έρχεται να ολοκληρώσει την απαράδεκτη εικόνα μιας πόλης που φαίνεται να έχει συνηθίσει τη βρωμιά της.

Το σημερινό – διαδημοτικό και δια-δημαρχιακό σκάνδαλο του ΧΥΤΑ, απόρροια αυτής ακριβώς της κατάστασης, δεν φαίνεται να συγκινεί κανέναν.

Οι αντιστάσεις ελάχιστες, ανοργάνωτες και εξ αυτού αδύναμες.

Το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων αποτελεί δείκτη πολιτισμού, μέτρο της συνεννόησης όλης της κοινωνίας και αντανακλά το επίπεδο της δημοκρατίας και του τρόπου που λειτουργεί μια κοινωνία. Αν αυτό για κάποιους άλλους αποτελεί κοινό τόπο, σίγουρα δεν αποτελεί για μας!

Δεν εξηγείται διαφορετικά το γεγονός ότι οι επίσημοι εκλεγμένοι φορείς του Δήμου, αλλά και οι κάτοικοί του δεν κουράζονται σε καθημερινή βάση να επικαλούνται (συγχρόνως και να αυτοθαυμάζονται για) την ιστορία, τον πολιτισμό και την απαράμιλλη ομορφιά του φυσικού του τοπίου!

Η αντίληψη και η καθημερινή πρακτική και των δύο πλευρών οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η σχέση της εκάστοτε διοίκησης του Δήμου και των κατοίκων του με την Ιστορία, τον Πολιτισμό και το Φυσικό Τοπίο είναι ισχυρά διαταραγμένη.

Το πρόβλημα της καθαριότητας του διευρυμένου Δήμου, καθώς και εκείνο της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων του («σκουπιδιών») είναι άρρηκτα δεμένα μεταξύ τους και η επιτυχής διαχείριση του ενός είναι προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση της επίλυσης και του άλλου.

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και ο μύθος.

Η διαδεδομένη άποψη δημοτών, αλλά κυρίως των δημοτικών αρχόντων, ότι το πρόβλημα της καθαριότητας αρχίζει και τελειώνει στην διαχείριση της περισυλλογής τους και η επιτυχής επίλυση αυτού είναι απλά θέμα ποσοτικών αλλαγών στις επιμέρους παραμέτρους αυτής, όπως ο αριθμός και οι θέσεις των κάδων, ο μικρός ή μεγάλος αριθμός των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας, η αποτελεσματικότερη διάταξη αυτών, ο αριθμός των αυτοκινήτων αποκομιδής και γενικότερα ο υπαρκτός τεχνολογικός εξοπλισμός του Δήμου κλπ.

Και όλα αυτά, αποσυνδεδεμένα από το κρίσιμο θέμα της επιλογής του μοντέλου διαχείρισης των αποβλήτων (μετά την περισυλλογή αυτών).

Αυτός ακριβώς ο μύθος έχει οδηγήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια τις σχετικές δημοτικές πολιτικές σε οικτρή αποτυχία. Ακόμη, και για τους παλαιότερους, η σχετικά καλύτερη κατάσταση από πλευράς καθαριότητας των Δήμων (πριν την εποχή του Καποδίστρια) ήταν συνδεδεμένη με περιβαλλοντικά εγκλήματα, για τα οποία απλά για δεκαετίες δεν γινόταν λόγος (σκουπιδότοπος Κλείσοβας, σκουπιδότοποι Αχελώου, κλπ).

Η άρρηκτη σχέση αυτών των δύο προβλημάτων, καθαριότητας και μοντέλου διαχείρισης αποβλήτων μετά την περισυλλογή, δεν υπήρχε πάντα, αλλά προέκυψε σταδιακά σαν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, οι κυριότεροι των οποίων είναι:

α) η σταδιακή, ιδιαίτερα από την δεκαετία του 80, επικράτηση του κοινωνικού μοντέλου της υπερκατανάλωσης, σε συνδυασμό με την σαθρή οικονομική ευμάρεια (στηριγμένη στον τραπεζικό δανεισμό), που ακολούθησε, οδήγησε σε τεράστια αύξηση του όγκου των παραγόμενων αποβλήτων, κάθε κατηγορίας.

β) η επακόλουθη διόγκωση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβλημάτων της ελεύθερης, ασύδοτης εναπόθεσης, των αποβλήτων αυτών

γ) η κατά φυσική συνέπεια, ισχυροποίηση των φωνών διαμαρτυρίας και των κινημάτων αντίστασης πολιτών και φορέων για άμεση και ριζική αντιμετώπιση του τεράστιου σε μέγεθος και σε επιπτώσεις περιβαλλοντικού προβλήματος.

δ) η αναγκαστική ενσωμάτωση και εφαρμογή, επί ποινή σοβαρότατων οικονομικών κυρώσεων των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών. Είναι αυτές, που άνοιξαν πριν από πολλά χρόνια τον δρόμο της υποχρεωτικής δημιουργίας ΧΥΤΑ, ενώ εισήγαγαν για πρώτη φορά πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης.

Σήμερα οι πολιτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ,ενσωματωμένες και στο Ελληνικό Δίκαιο, αποτελούν το αυστηρό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται και ο Δήμος Μεσολογγίου να σχεδιάσει εκείνη την ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ και την κατάλληλη ΤΑΚΤΙΚΗ, που θα μπορεί να δώσει ΡΙΖΙΚΗ ΛΥΣΗ σε ένα πρόβλημα, που κατά την γνώμη μου, η επίλυσή του αποτελεί τη βάση εκκίνησης οποιουδήποτε σοβαρού διαλόγου για ένα βιώσιμο σχέδιο τοπικής πολύπλευρης ανάπτυξης.

Βιωσιμότητα που θα εξασφαλίζεται τότε και μόνον αν το σχέδιο αυτό:

πηγάζει μέσα από συλλογικές διαδικασίες της τοπικής κοινωνίας (αποτέλεσμα δημοκρατικού διαλόγου),

σέβεται το φυσικό περιβάλλον και θα το προστατεύει και αναδεικνύει,

αξιοποιεί, χωρίς να εξαντλεί τις τοπικές πλουτοπαραγωγικές πηγές,

αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και

είναι ανθρωποκεντρικό, με την έννοια ότι πρωτίστως θα απαντάει στις βασικές ανάγκες των κατοίκων και θα οδηγεί στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής των, περιλαμβανόμενων σε αυτή όλων των πτυχών της (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και περιβαλλοντικής, κλπ)

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ αυτή δεν μπορεί παρά να είναι η δημόσια-δημοτική-κοινωνική διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, με τις περισσότερες νέες τοπικές θέσεις απασχόλησης, με την αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.

Μια διαχείριση με κοινωνικά δίκαιη κατανομή του παραγόμενου πλούτου, αποκεντρωμένη με μικρής κλίμακας εγκαταστάσεις και ολοκληρωμένη, θα βασίζεται δηλαδή στους τρεις παρακάτω άξονες:

α) πρόληψη-μείωση όγκου αποβλήτων,

β) επαναχρησιμοποίηση και

γ) ανακύκλωση-κομποστοποίηση (λιπασματοποίηση), έτσι ώστε μια πολύ μικρή - έως μηδενική -ποσότητα απορριμμάτων να καταλήγει σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Χημικός Α.Π.Θ

                                                                                Του Γιώργου Κανέλλη*kanellis.jpg

Ένα από τα βασικά προβλήματα με τα οποία θα έλθει αντιμέτωπη η νέα Δημοτική αρχή Μεσολογγίου, όπως εξάλλου και κάθε νέα δημοτική αρχή, είναι η διαχείριση των απορριμμάτων. Μια διαχείριση που θέλει να είναι επιτυχημένη οφείλει να έχει δύο στοιχεία: το πρώτο είναι η ρεαλιστική αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης και το δεύτερο ο έγκαιρος και αποφασιστικός σχεδιασμός μιας πολιτικής μακροχρόνια βιώσιμης, τόσο από πλευράς περιβάλλοντος όσο και από πλευράς εξόδων.

Πρόσφατα, με αφορμή ιδιωτική μας επίσκεψη στην περιοχή, είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε τον ΧΥΤΑ του Δήμου Μεσολογγίου στην περιοχή Αγίου Θωμά και να μιλήσουμε με ανθρώπους της περιοχής για το θέμα.

Μαζί με τις ευχές μας προς το νέο Δημοτικό Συμβούλιο για επιτυχία τόσο γενικότερα όσο και στο θέμα των απορριμμάτων καταθέτουμε την άποψή μας για το συζητούμενο δύσκολο θέμα.

 

«Στριμωγμένος» ο ΧΥΤΑ

Με ανησυχία διαπιστώσαμε την ημέρα της επίσκεψής μας την ύπαρξη μετώπου άταφων ποσοτήτων σκουπιδιών που (όπως φαίνεται και στην φωτογραφία μας) είναι αρκετών ημερών. Η ταφή τους είναι επείγουσα ανάγκη με δεδομένη την επικείμενη έλευση του φθινοπωρινών βροχοπτώσεων, που μπορούν να οδηγήσουν σε παράσυρσή τους με σοβαρές συνέπειες στην όλη λειτουργία του ΧΥΤΑ αλλά ακόμη και τη διαφυγή υγρών στραγγισμάτων.

Πέραν αυτού η νέα Δημοτική αρχή οφείλει, αν θέλει να αποκλείσει ενδεχόμενα δυσάρεστων καταστάσεων είτε για τον ίδιο το ΧΥΤΑ, είτε για την πόλη και τους οικισμούς του Δήμου, να δώσει έμφαση στα παρακάτω:

- Άμεσα μέτρα για την καλή λειτουργία του ΧΥΤΑ, όπως προγραμματισμός επάρκειας χώματος για καθημερινή ταφή των εισερχομένων ποσοτήτων, γενικός έλεγχος του μηχανολογικού εξοπλισμού, έλεγχος της απόδοσης του συστήματος διαχείρισης των στραγγισμάτων

- Ενέργειες χωρίς καθυστέρηση για την προετοιμασία του νέου κυττάρου, ώστε ο Δήμος Μεσολογγίου να μη βρεθεί ακάλυπτος

- Έμφαση στην σαφή απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης του Συνδέσμου Διαχείρισης και γενικά της οικονομικής προοπτικής του τομέα των απορριμμάτων.

 

Να μειώσουμε τα απορρίμματα με τη συμβολή των πολιτών

Όμως, όπως είναι –ή πρέπει να είναι γνωστό – οι ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων), σύμφωνα με τη σήμερα ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία αποτελούν μέρος του παρελθόντος. Νέοι ΧΥΤΑ απαγορεύεται να ιδρυθούν, τα βιοαποικοδομήσιμα απόβλητα (όπως τα υπόλοιπα φαγητού, το χαρτί) πρέπει να υφίστανται επεξεργασία και μόνο ένα υπόλειμμα μπορεί να πηγαίνει για ταφή.

Όσο μικρότερο είναι αυτό τόσο καλύτερα για τους Δήμους από οικονομική άποψη αλλά και από άποψη ορθή χρήσης των φυσικών πόρων. Τα απορρίμματα σύμφωνα με τις προβλέψεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, πρέπει πρώτα να υπόκεινται σε πρόληψη, να μη δημιουργούνται καθόλου δηλαδή, στη συνέχεια να εξαντλούνται τα περιθώρια επανάχρησης, ακολουθεί η συστηματική ανακύκλωση και τέτοια μπορεί να γίνει μόνο με την καθημερινή συμμετοχή των πολιτών με διαλογή στην πηγή, εν συνεχεία, ότι δεν μπορεί να ανακυκλωθεί υφίσταται επεξεργασία και, όπως προείπαμε, μόνο το υπόλειμμα πάει για ταφή σε ΧΥΤΥ (Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) και όχι ΧΥΤΑ.

Καθήκον επομένως, και ορατό συμφέρον της νέας Δημοτικής Αρχής είναι να κινηθεί στην κατεύθυνση αυτή, με στόχους όχι μόνο την καλύτερη δυνατή λειτουργία του συστήματος των μπλέ κάδων (ανακύκλωση συσκευασιών) αλλά και την αναβάθμιση της ανακύκλωσης με ειδικούς κάδους για το χαρτί και το γυαλί, την δωρεάν εξασφάλιση κάδων και ειδικών οχημάτων, την εφαρμογή και όλων των άλλων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης (λάστιχα, παλιά οχήματα, μπαταρίες, ορυκτέλαια) καθώς και την προώθηση της οικιακής κομποστοποίησης των οργανικών (υπόλοιπα τροφών). Για όλα αυτά μπορεί να αναζητηθούν και πόροι από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Μόνο έτσι οι ποσότητες που θα στέλνει για επεξεργασία στην Κεντρική Μονάδα της Αιτωλοακαρνανίας θα μειωθούν, αυξάνοντας το χρόνο ζωής των ΧΥΤΥ και μειώνοντας παράλληλα και τα σοβαρότατα σε ύψος τέλη εισόδου (πολύ μεγαλύτερα από τα σημερινά) που θα επιβαρύνουν τους δημότες.

Κλείνουμε το κείμενο αυτό υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά ότι: χωρίς διαλογή στην πηγή, χωρίς συστηματική και μόνιμη εκστρατεία ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ανάγκη να διαχωρίζουν τα καθημερινά τους απορρίμματα και οι ΧΥΤΥ θα γεμίσουν γρήγορα προκαλώντας νέα αδιέξοδα και το οικονομικό κόστος θα είναι όχι απλά βαρύ αλλά εξοντωτικό για το δημοτικό προϋπολογισμό.

*Περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας – Οικολογική Δυτική Ελλάδα

Ωρολογιακή βόμβα ο ΧΥΤΑ

Σοβαρό το πρόβλημα εναπόθεσης απορριμμάτων το επόμενο διάστημα
Υπάρχει κίνδυνος ακόμα και υποχώρησης του υπάρχοντος κυττάρου, αν δεν ενταχθεί σύντομα νέο έργο

 

Ολοκληρώθηκε πλέον ο κύκλος του ΧΥΤΑ Μεσολογγίου και το πρόβλημα άρχισε να γίνεται ορατό γενικότερα και όχι μόνο από την απερχόμενη δημοτική αρχή, η οποία έχει κάνει προσπάθειες να τον διατηρήσει λίγο ακόμα, για την εναπόθεση απορριμμάτων.

Ο σχεδιασμός, κατά την κατασκευή του ΧΥΤΑ, ήταν να δέχεται απορρίμματα μέχρι το 2021, όμως άρχισε να έχει προβλήματα χώρου πολύ νωρίτερα, και έτσι το 2012, δεν είχε άλλο περιθώριο πλέον. Η δημοτική αρχή, αφού απομάκρυνε τον εργολάβο, πήρε την κατάσταση στα χέρια της και αφού έκανε κάποιες βελτιώσεις, προσπάθησε να κερδίσει λίγο ακόμα χρόνο. Η μεγάλη φωτιά, όμως, που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Μεσολογγίου και κατέκαψε χιλιάδες στρέμματα αγροτικής και δασικής έκτασης, προκάλεσε σοβαρές ζημιές και στο ΧΥΤΑ. Και πάλι η κατάσταση μαζεύτηκε με κάποιες παρεμβάσεις, αλλά το πρόβλημα δεν λύθηκε και ούτε πρόκειται, αν δεν κατασκευαστεί το 2ο και 3ο κύτταρο.

Αυτή τη στιγμή ο ΧΥΤΑ δέχεται τα απορρίμματα του δήμου, επειδή δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος εναπόθεσης, καθώς ο ΧΥΤΑ Ναυπάκτου δεν μπορεί να τα δεχθεί πλέον επειδή το 2ο κύτταρο που κατασκευάστηκε ήδη έχει αρχίσει να έχει προβλήματα, όπως σημειώνει ο δήμαρχος Μεσολογγίου Π. Κατσούλης, μετά από επαφές που είχε με τους υπεύθυνους του Συνδέσμου. Από την άλλη ούτε ο...

 

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 31/07 σε όλα τα περίπτερα του νομού ή εναλλακτικά μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές στην έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλ. 26310 22793

Ανοιχτά μέτωπα για το νέο δήμαρχο…

Σύντομα θα έχει πλήρη ενημέρωση από τον απερχόμενο δήμαρχο Π. Κατσούλη

 

Σημαντικά ανοικτά ζητήματα θα κληθεί να διαχειριστεί ο νέος δήμαρχος Μεσολογγίου, Νίκος Καραπάνος, τα οποία θεωρούνται πρώτης προτεραιότητας.

Το σημαντικότερο βέβαια είναι το οικονομικό, αφού ο δήμος, παρά τη μείωση του χρέους από την απερχόμενη δημοτική αρχή, εξακολουθεί να βρίσκεται «στο χείλος του γκρεμού», με πολλές υποθέσεις να έχουν τελεσιδικήσει και οι οφειλές να είναι άμεσα απαιτητές. Για το λόγο αυτό έχουν γίνει πολλές κατασχέσεις και δεσμεύσεις λογαριασμών του δήμου. Από κει και πέρα θα πρέπει να διεκδικήσει και να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο το νέο ΕΣΠΑ, το οποίο αποτελεί την τελευταία ελπίδα και έργα υποδομής στο δήμο. Ήδη πολλά έργα από το ΕΣΠΑ που ολοκληρώνεται, βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν βάλει ένα πετραδάκι στις βασικές υποδομές του δήμου.

Ωστόσο εκκρεμούν και πολλά άλλα, για τα οποία η απερχόμενη δημοτική αρχή υποστηρίζει ότι έχει κάνει ενέργειες ετοιμότητας, για ένταξη έργων. Ένα από εκείνα που πρέπει να ενταχθεί άμεσα και να μη χαθεί άλλος χρόνος, είναι το νέο κύτταρο του ΧΥΤΑ, του οποίου βέβαια οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής και να δημοπρατηθεί εντός του καλοκαιριού, καθώς έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Αυτό είναι ένα από τα μείζονα θέματα για το δήμο, όπως είναι και η ένταξη της διάνοιξης του διαύλου, προκειμένου να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση του Μεσολογγίου με τα Ιόνια Νησιά. Πρόκειται για ένα ζήτημα, το οποίο, παρόλο που πέρασε από 40 κύματα, φαίνεται να...

 

 

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 29/05 σε όλα τα περίπτερα του νομού ή εναλλακτικά μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές στην έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλ. 26310 22793

Ποιος ευθύνεται για το ΧΥΤΑ…

Καταγγέλλει ακόμα και πιέσεις προς το προσωπικό για την απόκρυψη της αλήθειας
Τι λέει σε ανοικτή επιστολή του προς το δήμαρχο ο Π. Μαγγίνας

 

Για παραλείψεις, αλλά και για κακή διαχείριση, κατηγορεί το δήµαρχο Μεσολογγίου ο πρώην εργαζόµενος του ΧΥΤΑ και υποψήφιος του συνδυασµού «Σύγχρονη Πόλη», Πέτρος Μαγγίνας. Στην ανοιχτή επιστολή που απευθύνει προς τον κ. Κατσούλη, υπογραµµίζει ότι δεν είχε διαπιστωθεί κακή λειτουργία, όσο ο ΧΥΤΑ ήταν επανδρωµένος µε το κατάλληλο προσωπικό.

Πιο συγκεκριµένα ο κ. Μαγγίνας αναφέρει τα εξής: «Σήµερα µε την παρέλευση επτά (7) χρόνων ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), έχει µετατραπεί, δυστυχώς, σε χωµατερή και σε µια οικολογική βόµβα έτοιµη να εκραγεί µε δυσάρεστες συνέπειες για τους κατοίκους της περιοχής;

Σαν πρώην εργαζόµενος του Χ.Υ.Τ.Α. και νυν υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε το συνδυασµό «Σύγχρονη Πόλη» θέλω να αναφέρω τα εξής:

1) Κύριε Δήµαρχε σε τακτά χρονικά διαστήµατα εκπρόσωποι του φορέα - του Δήµου - οι Διευθύνσεις Υγιεινής και Περιβάλλοντος - Εταιρεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, επισκέπτονταν και ήλεγχαν το χώρο και τις εργασίες, συντάσσοντας θετικές εκθέσεις για την λειτουργία του.

2) Δεν υπήρξε ποτέ καµία καταγγελία από εκπρόσωπο του φορέα που να αναφέρει σε έκθεσή του ότι καταπατούνταν οι περιβαλλοντολογικοί όροι λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ακόµα και εσείς ο ίδιος µας είχατε επισκεφθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας σαν Δήµαρχος και σας ενηµερώσαµε για τη λειτουργία του χωρίς να κάνετε την παραµικρή παρατήρηση για κακή λειτουργία.

3) Όλες οι καταγγελίες των αρµοδίων για την κακή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., έγιναν όταν πλέον εµείς είχαµε πεταχτεί κυριολεκτικά έξω και οι εργασίες γίνονταν από δύο (2) άτοµα, αναρµόδια και ανειδίκευτα, µε αποκορύφωµα να σας απαγορεύσουν οι υπηρεσίες να πραγµατοποιείται εναπόθεση απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Α.

4) Εσείς δεν ήσασταν που µας πιέζατε να υπογράψουµε υπεύθυνες δηλώσεις ότι γίνεται κακή διαχείριση του χώρου µε αντάλλαγµα να παραµείνουµε στη δουλειά;

Σήµερα κ. Δήµαρχε καταφέρατε µε τις προσωπικές σας ενέργειες, ο χώρος του Χ.Υ.Τ.Α. να έχει µετατραπεί σε ανεξέλεγκτη χωµατερή, να έχει καταστραφεί ο βιολογικός καθαρισµός και να µην γίνεται η διαχείριση των στραγγιδίων και του βιοαερίου.

Τα στραγγίδια σήµερα καταλήγουν στο ρέµα µε αποτέλεσµα να µολύνονται τα υπόγεια ύδατα της περιοχής. Αλήθεια από πότε έχει να γίνει έλεγχος των υπογείων υδάτων από τις δύο γεωτρήσεις που υπάρχουν, η µία εντός και η άλλη εκτός του Χ.Υ.Τ.Α.; Πάντως όταν λειτουργούσε σωστά ο Χ.Υ.Τ.Α. γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι από τους αρµόδιους φορείς (ερχόταν και έπαιρνε δείγµατα πιστοποιηµένο εργαστήριο). Υπάρχουν και οι εκθέσεις των αρµοδίων οι οποίες καταγράφονται στα βιβλία του Χ.Υ.Τ.Α. Αν υπήρχε κάποιο πρόβληµα, πρώτοι θα το είχαµε αναφέρει, γιατί οι περισσότεροι από εµάς είµαστε κάτοικοι της γύρω περιοχής. Οι κάτοικοι της περιοχής τα γνωρίζουν όλα αυτά; Πάντως ένα άλλο που δυστυχώς καταφέρατε ήταν να µειώσετε τις θέσεις εργασίας και να έχετε το θράσος να τάζετε προεκλογικά τις δικές µας θέσεις εργασίας, σε άλλους, όταν το έργο κατασκευής και λειτουργίας θα βγει σε δηµοπρασία.

Θα ήθελα τέλος να σας παρακαλέσω να σταµατήσετε να σκορπάτε ψεύτικες υποσχέσεις, εκµεταλλευόµενος την δεινή οικονοµική κατάσταση που βιώνει το κάθε νοικοκυριό».

Ποιος ευθύνεται για το ΧΥΤΑ…
Το δήμαρχο Π. Κατσούλη «δείχνει» πρώην εργαζόμενος  Καταγγέλλει ακόμα και πιέσεις προς το προσωπικό
για την απόκρυψη της αλήθειας 
Τι λέει σε ανοικτή επιστολή του προς το δήμαρχο ο Π. Μαγγίνας

 

Για παραλείψεις, αλλά και για κακή διαχείριση, κατηγορεί το δήµαρχο Μεσολογγίου ο πρώην εργαζόµενος του ΧΥΤΑ και υποψήφιος του συνδυασµού «Σύγχρονη Πόλη», Πέτρος Μαγγίνας. Στην ανοιχτή επιστολή που απευθύνει προς τον κ. Κατσούλη, υπογραµµίζει ότι δεν είχε διαπιστωθεί κακή λειτουργία, όσο ο ΧΥΤΑ ήταν επανδρωµένος µε το κατάλληλο προσωπικό.

 

Πιο συγκεκριµένα ο κ. Μαγγίνας αναφέρει τα εξής: «Σήµερα µε την παρέλευση επτά (7) χρόνων ο Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Α.), έχει µετατραπεί, δυστυχώς, σε χωµατερή και σε µια οικολογική βόµβα έτοιµη να εκραγεί µε δυσάρεστες συνέπειες για τους κατοίκους της περιοχής;

Σαν πρώην εργαζόµενος του Χ.Υ.Τ.Α. και νυν υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε το συνδυασµό «Σύγχρονη Πόλη» θέλω να αναφέρω τα εξής:

1) Κύριε Δήµαρχε σε τακτά χρονικά διαστήµατα εκπρόσωποι του φορέα - του Δήµου - οι Διευθύνσεις Υγιεινής και Περιβάλλοντος - Εταιρεία του ΥΠΕΧΩΔΕ, επισκέπτονταν και ήλεγχαν το χώρο και τις εργασίες, συντάσσοντας θετικές εκθέσεις για την λειτουργία του.

2) Δεν υπήρξε ποτέ καµία καταγγελία από εκπρόσωπο του φορέα που να αναφέρει σε έκθεσή του ότι καταπατούνταν οι περιβαλλοντολογικοί όροι λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Α. Ακόµα και εσείς ο ίδιος µας είχατε επισκεφθεί τουλάχιστον δύο (2) φορές από τότε που αναλάβατε τα καθήκοντά σας σαν Δήµαρχος και σας ενηµερώσαµε για τη λειτουργία του χωρίς να κάνετε την παραµικρή παρατήρηση για κακή λειτουργία.

3) Όλες οι καταγγελίες των αρµοδίων για την κακή λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., έγιναν όταν πλέον εµείς είχαµε πεταχτεί κυριολεκτικά έξω και οι εργασίες γίνονταν από δύο (2) άτοµα, αναρµόδια και ανειδίκευτα, µε αποκορύφωµα να σας απαγορεύσουν οι υπηρεσίες να πραγµατοποιείται εναπόθεση απορριµµάτων στο Χ.Υ.Τ.Α.

4) Εσείς δεν ήσασταν που µας πιέζατε να υπογράψουµε υπεύθυνες δηλώσεις ότι γίνεται κακή διαχείριση του χώρου µε αντάλλαγµα να παραµείνουµε στη δουλειά;

Σήµερα κ. Δήµαρχε καταφέρατε µε τις προσωπικές σας ενέργειες, ο χώρος του Χ.Υ.Τ.Α. να έχει µετατραπεί σε ανεξέλεγκτη χωµατερή, να έχει καταστραφεί ο βιολογικός καθαρισµός και να µην γίνεται η διαχείριση των στραγγιδίων και του βιοαερίου.

Τα στραγγίδια σήµερα καταλήγουν στο ρέµα µε αποτέλεσµα να µολύνονται τα υπόγεια ύδατα της περιοχής. Αλήθεια από πότε έχει να γίνει έλεγχος των υπογείων υδάτων από τις δύο γεωτρήσεις που υπάρχουν, η µία εντός και η άλλη εκτός του Χ.Υ.Τ.Α.; Πάντως όταν λειτουργούσε σωστά ο Χ.Υ.Τ.Α. γίνονται οι κατάλληλοι έλεγχοι από τους αρµόδιους φορείς (ερχόταν και έπαιρνε δείγµατα πιστοποιηµένο εργαστήριο). Υπάρχουν και οι εκθέσεις των αρµοδίων οι οποίες καταγράφονται στα βιβλία του Χ.Υ.Τ.Α. Αν υπήρχε κάποιο πρόβληµα, πρώτοι θα το είχαµε αναφέρει, γιατί οι περισσότεροι από εµάς είµαστε κάτοικοι της γύρω περιοχής. Οι κάτοικοι της περιοχής τα γνωρίζουν όλα αυτά; Πάντως ένα άλλο που δυστυχώς καταφέρατε ήταν να µειώσετε τις θέσεις εργασίας και να έχετε το θράσος να τάζετε προεκλογικά τις δικές µας θέσεις εργασίας, σε άλλους, όταν το έργο κατασκευής και λειτουργίας θα βγει σε δηµοπρασία.

Θα ήθελα τέλος να σας παρακαλέσω να σταµατήσετε να σκορπάτε ψεύτικες υποσχέσεις, εκµεταλλευόµενος την δεινή οικονοµική κατάσταση που βιώνει το κάθε νοικοκυριό».

 

«Καυτή» και η απάντηση του κ. Κατσούλη

 

Στοιχεία για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Μεσολογγίου, από την ώρα που λειτούργησε μέχρι σήμερα, παραθέτει η πρώην προϊσταμένη του τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, Βίκυ Καλαμπόκα, σε επιστολή που έστειλε στην ΑΙΧΜΗ.

Ταυτόχρονα η κα Καλαμπόκα επιτίθεται στο δήμαρχο Π. Κατσούλη, κατηγορώντας τον για κακή διαχείριση του συστήματος ανακύκλωσης και γενικά του ζητήματος της διαχείρισης των απορριμμάτων στο δήμο. Πιο συγκεκριμένα η κα Καλαμπόκα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Πριν από 20 περίπου χρόνια κάποιοι αγωνιζόντουσαν για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη διάθεση και το κάψιμο των σκουπιδιών στην Κλείσοβα. Αποδεκτή υγειονομικά και περιβαλλοντικά λύση ήταν η δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής (τρόπος οργανωμένης και ελεγχόμενης διάθεσης των απορριμμάτων). Ο επαναστάτης, τότε, Πάνος Κατσούλης ήταν ενάντια στην κατασκευή ΧΥΤΑ με το σκεπτικό ότι δεν θα ήταν τίποτε περισσότερο από μια άλλη χωματερή. Αντιπρότεινε σαν λύση την ανακύκλωση, σαν να μη μπορούσαν να συνδυαστούν και να εφαρμόζονται παράλληλα οι δυο δράσεις (υγειονομική ταφή & ανακύκλωση). Με πολύ κόπο, φασαρίες και χρήματα (τα περισσότερα της Ε.Ε.) κατασκευάστηκε ο Χ.Υ.Τ.Α. που άρχισε να λειτουργεί το 2007 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Έκταση χώρου: 47 412 m2 . Επιφάνεια α΄ φάσης: 14 στρέμ. περίπου. Ωφέλιμος όγκος (χωρητικότητα): 360 202,44 m3 . Χωρητικότητα α΄ φάσης: 186.053,96 m3 . Ετήσια ποσότητα απορριμμάτων: 10 000 ton. Διάρκεια ζωής: 35 χρόνια. Διάρκεια ζωής α΄ φάσης: 18 χρόνια.

Σήμερα ο Δήμαρχος, πλέον, και πρόεδρος Δ.Σ. και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Αιτ/νίας (Δήμοι Ι.Π. Μεσολογγίου, Δ.Ε. Χάλκειας Ναυπακτίας) Παναγιώτης Κατσούλης δυστυχώς φρόντισε να επαληθεύσει τον εαυτό του για το Χ.Υ.Τ.Α. Δεν υπάρχει πια Χώρος Υγειονομικής Ταφής αλλά έχει μετατραπεί σε μια ανεξέλεγκτη χωματερή. Το σημαντικότερο είναι αν διορθώνεται η κατάσταση. Αν μπορεί να αποκατασταθεί ο Χ.Υ.Τ.Α. και η λειτουργία του. Αν ναι, με τι κόστος και ποιος θα το πληρώσει; Το λογικό είναι να πληρώνει αυτός που έχει την ευθύνη για τη ζημιά. Αυτός που δίνει την εντολή. Σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, όλοι έχουμε καταλάβει πλέον ότι δεν υπάρχει και οι μπλε κάδοι μόνο στο χρώμα διαφέρουν από τους πράσινους. Είναι γνωστό ότι ο διαχωρισμός των σκουπιδιών από τον πολίτη δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Δεν γίνεται απ’ τη μια στιγμή στην άλλη βάζοντας απλά μπλε κάδους και μοιράζοντας μερικές τσάντες και κάποια φυλλάδια. Απαιτείται μακροχρόνια, συνεχής και ατομική ενημέρωση και εκπαίδευση. Μακάρι ο Δήμαρχος να είχε επαληθεύσει τον εαυτό του στο θέμα της ανακύκλωσης που τόσο υποστήριζε στα νιάτα του».

 

«Καυτή» η απάντηση του δημάρχου

Ο Π. Κατσούλης, απαντώντας αφενός στην κα Καλαμπόκα...

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 24/04 σε όλα τα περίπτερα του νομού ή εναλλακτικά μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές στην έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλ. 26310 22793

 

 

 

Σελίδα 10 από 12

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία