Αγγελίες    Επικοινωνία

Η αποπεράτωση του δικτύου οδικού ηλεκτροφωτισμού του Βιοτεχνικού Πάρκου Πατρών προϋπολογισμού 1.846.000 ευρώ και τα έργα βελτίωσης της βατότητας του δρόμου από τον οικισμό Μπόσι έως το Νεοχώρι Καλαβρύτων σε μήκος 6,5 χιλιομέτρων, με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ, είναι ορισμένα από τα θέματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00, στην Πάτρα.

Στην τελευταία συνεδρίαση του έτους πρόκειται να ληφθούν επίσης αποφάσεις για την προμήθεια νέου ξενοδοχειακού, μηχανολογικού, ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας (Αιγίου), και στο Νοσοκομείο Καλαβρύτων, αλλά και την κατασκευή στεγάστρων και την διαμόρφωση του αύλειου χώρου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

Επίσης θα τεθούν προς έγκριση στο Σώμα τα έργα βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων για την Αιγιάλεια στις Δημοτικές Ενότητες Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού και Ερινεού, αλλά και παρεμβάσεις αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Ζαχάρως στην Ηλεία.

Ακολουθεί η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης:

Σας προσκαλούμε στην 25η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15.00΄ στην Πάτρα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) , με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Συζήτηση της υπ. αριθ. 15/2018 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Ανδρέας Κατσανιώτης, μαζί να φτιάξουμε τον τόπο μας» κ.Γεωργίου Χήνου με απάντηση από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιο Γεωργιόπουλο , σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 2413/96, ΦΕΚ Α 124/96 περί ιδρύσεως Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελληνικών Σπουδών Αρχαίας Ολυμπίας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση προγράμματος Αθλητικών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019.

(εισηγητής : Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε Θέματα Αθλητισμού- Εθελοντισμού & Ολυμπισμού κ.Δημήτριος Κωσταριάς)

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», Π/Υ:#1.846.213,87€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

 (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ & ΕΡΙΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», Π/Υ: #430.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΟΣΙ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΧΩΡΙ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», Π/Υ: #600.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

 (εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”», Π/Υ #510.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Γέφυρας στον χείμαρρο Ρούσκουλα στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε.Ηλείας», προϋπολογισμού 730.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147 ).

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας κ. Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος)

Έγκριση 2ης τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση πληρωμής έργων/μελετών 2ης τροποποίησης του ετήσιου επενδυτικού προγράμματος 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 και μέχρι την κατάρτιση του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 με τη διαδικασία των προκαταβολών»

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2017, του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της Επαρχιακής οδού Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας. αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

Έγκριση α) καθορισμού επιλογής διαδικασίας διεξαγωγής δημοπρασίας & β) αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ», Π/Υ #149.618,72€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ - Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ» Π/Υ #177.820,00 €#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ», Π/Υ: #130.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ – Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» Π/Υ #79.430,00 €#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας κ.Κωνσταντίνος Καρπέτας)

Προένταξη νέου έργου στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), με τίτλο «Αποκατάσταση κακοτεχνιών του Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου Αστακού Δήμου Ξηρομέρου».

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννης Λύτρας)

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κακοτεχνιών του Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου Αστακού Δήμου Ξηρομέρου» , προϋπολογισμού 74.400,00 € (60.000,00 € + Φ.Π.Α), σύμφωνα με το άρθρο 117 συνοπτικός διαγωνισμός του Ν. 4412/2016.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννης Λύτρας)

Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του: Υποέργου με α/α 5: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ- ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ», της Πράξης: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» Κωδικό Πράξης : στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ : 5007745 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και 2. Υπαγωγή της παρούσας απαλλοτρίωσης στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν.2882/2001.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων κ. Ιωάννης Λύτρας)

Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος)

Δυνατότητα παράτασης του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης της Πάτρας, για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου & μέχρι ώρα 02:00 (της 20ης Ιανουαρίου 2019), λαμβάνοντας υπόψιν α) τους όρους όπως τίθενται από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Πάτρας και τη νομοθεσία που διέπει την αμοιβή και τα λοιπά εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί, και β) την τελική πρόταση των συλλόγων, οι οποίοι καλούνται να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Σ.

(εισηγητής :Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος)

Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος Κατσιφάρας)

Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος Κατσιφάρας)

Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση σεισμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019.

(εισηγητής : Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος Κατσιφάρας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Έργα σήμανσης στο Αγρίνιο

Με την διαγράμμιση ειδικών σημάνσεων για θέσεις ΑΜΕΑ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης σε οδούς του Δήμου Αγρινίου.     

Το έργο «Κατασκευή, επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης» προϋπολογισμού 72.000 € περιλαμβάνει κατασκευή διαγραμμίσεων οδοστρώματος για ορισμό λωρίδων κυκλοφορίας, σήμανση απαγορεύσεων στάθμευσης σε διαβάσεις πεζών, τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος και διαγράμμιση ειδικών σημάνσεων (STOP, θέσεις ΑΜΕΑ).

Συνολικά έγιναν παρεμβάσεις σε:

Διαβάσεις πεζών σε σχολεία      :

4ο Δ.Σ. (Μακρή και Π.Σούλου),

3ο και 21ο ΔΣ (Θυσίας, Χαράς, )

20ο Δ.Σ (Αχ. Παράσχου)

7ο ΔΣ (Γούναρη)

5ο Γυμνάσιο (Γούναρη)

6ο Λύκειο (Γούναρη)

2ο ΔΣ (Φ. Ακαρνάνος)

1ο Γυμνάσιο – Παπαστράτειο ΔΣ (Πάρκο, Ε. Βενιζέλου, Παπαστράτου, Καζαντζάκη)

12ο ΔΣ (Ιωνίας)

8ο ΔΣ (Ηρ. Πολυτεχνείου)

6ο ΔΣ (Μεγ. Χώρας, Λ. Καραγιάννη)

2ο ΕΠΑΛ (Δημ. Στάδιο)

ΔΣ Αγ. Κων/νου

1ο ΔΣ (Παπαϊωάννου, Ευαγγελίστριας)

3ο Γυμνάσιο (Ρ. Φεραίου)

11ο και 17ο ΔΣ (Χένδερσον)

2ο Λύκειο (Αγ. Ιωάννης Ρηγανάς)

16ο ΔΣ (πάροδος Θέρμου)

9ο ΔΣ (Κολοκοτρώνη)

Δημ. Σχολείο Νεάπολης

Διαβάσεις πεζών:

Κέντρου και Παλαμά

Δαγκλή και Κέντρου

Χαρ. Τρικούπη (κόμβος πριν την αερογέφυρα – πρατήριο Shell)

(συνολικά 79 διαβάσεις πεζών)

Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας:

102 τεμάχια πινακίδες σε οδούς

νέες πινακίδες Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής (111 τεμάχια)

Λοιπές εργασίες:

62 τεμ. πλαστικοί στύλοι σε γωνίες οδών

8 τεμ. μεταλλικά κολωνάκια πεζοδρομίων

10 καθρέπτες σε γωνίες οδών

35 επισκευές σήμανσης

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προ ολίγων ημερών επισκέφθηκαν την Ναύπακτο, μηχανικοί, στελέχη της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., ειδικευμένοι στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμων και υπόγειων σηράγγων, μετά από πρόσκληση του δημάρχου Ναυπακτίας Τάκη Λουκόπουλου. Με επί τόπου αυτοψία διερεύνησαν την δυνατότητα να συνδεθεί το ανατολικό κομμάτι της πόλης με το δυτικό παρακάμπτοντας το ιστορικό κέντρο και την καστρούπολη. Ακολούθησε σύσκεψη των στελεχών της ΕΓΝΑΤΙΑ, με τον δήμαρχο, την μελετήτρια του Γ.Π.Σ. κ. Διονυσοπούλου, στελέχη της Τ. Υπηρεσίας του δήμου και αιρετούς. Στην σύσκεψη αποφασίστηκε να ζητηθεί από το Υπ. Εσωτερικών (με τεχνικό δελτίο) η χρηματοδότηση του δήμου Ναυπακτίας για την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών.

Ο στόχος είναι να ετοιμαστεί ο δήμος για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021 – 27) και να μπορεί να καταθέσει πρόταση για την χρηματοδότηση του έργου, αφού τέτοιου είδους παρεμβάσεις, είναι στους στόχους του επόμενου ΕΣΠΑ.

Η κατ’ αρχήν εκτίμηση όλων όσων συμμετείχαν στην σύσκεψη, είναι ότι πρόκειται για ένα έργο που είναι δυνατόν να γίνει και είναι απολύτως απαραίτητο για την ανάπτυξη της Ναυπάκτου και της ευρύτερης περιοχής. Δεν είναι λογικό ένας τόπος χαρακτηρισμένος αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και παραδοσιακός οικισμός, να διασχίζεται καθημερινά από δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Το συνολικό κόστος των μελετών είναι μεγάλο, ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ, αλλά αξίζει να γίνουν αντικείμενο διεκδίκησης όλων μας (υπάρχει και η εναλλακτική λύση μιας μόνο σήραγγας με το μισό κόστος).

Εξ’ άλλου το ίδιο το Υπ.Εσ. ζήτησε από τους δήμους να υποβάλλουν αιτήματα για χρηματοδότηση μελετών, προκειμένου να ετοιμαστούν για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ. Ήδη το αίτημα του δήμου έχει κατατεθεί επίσημα στο Υπ.Εσ. με επιχειρήματα που θεμελιώνουν την αναγκαιότητα του έργου.

Ακολουθούν αποσπάσματα από το Τεχνικό Δελτίο που συντάχθηκε με την συνεργασία των στελεχών της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε., του μελετητικού γραφείου που εκπονεί το Γ.Π.Σ. και της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου.

Μια σύντομη περιγραφή του έργου

Ο δήμος Ναυπακτίας ζητά να χρηματοδοτηθεί για την σύνταξη μελετών, για την κατασκευή υπόγειας οδικής διέλευσης με δύο αμφίδρομες σήραγγες, που θα παρακάμπτει το στενό διάδρομο του ιστορικού κέντρου της πόλης της Ναυπάκτου. Η πρώτη σήραγγα διέρχεται κάτω από το λόφο του Κάστρου, μήκους 855μ. περίπου και η δεύτερη, ανατολικά της πρώτης, κάτω από το λόφο Αγ. Γεωργίου, παρά την κοίτη του ρέματος Σκα, μήκους 745μ. περίπου. Στο δυτικό στόμιο της σήραγγας του Κάστρου (είσοδος) προβλέπεται η δημιουργία ισόπεδου κόμβου, μεταξύ των δύο σηράγγων η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου με τεχνικό Κ/Δ και στην έξοδο της σήραγγας Αγ. Γεωργίου ισόπεδος κόμβος. Για τη σύνδεση των στομίων των σηράγγων με την αστική οδοποιία, απαιτείται επίσης η αποκατάσταση τμήματος του τοπικού οδικού δικτύου για τη διευθέτηση της κυκλοφορίας και την ομαλή πρόσβαση στις θέσεις των κόμβων. Το συνολικό μήκος του έργου εκτιμάται στα 2,28 χλμ. Πιο συγκεκριμένα, δυτικά του λόφου του Κάστρου, η είσοδος της σήραγγας χωροθετείται στην ευρύτερη περιοχή νοτιοανατολικά του Κοιμητηρίου Αγίου Στεφάνου επί της οδού Φαλυσίου, αφετηρία της οποίας είναι η συλλεκτήρια οδός Θέρμου. Η έξοδος της σήραγγας χωροθετείται ανατολικά του λόφου του Κάστρου βορείως των οδών Φαρμάκη και Καρακουλάκη, στα όρια του οικισμού. Παρεμβάλλεται ανισόπεδος κόμβος και ακολουθεί η σήραγγα Αγ. Γεωργίου που καταλήγει με γέφυρα, μήκους 90μ. περίπου πάνω από την κοίτη του ρέματος Σκα στην οδό Μ. Αλεξάνδρου. Επιτυγχάνεται έτσι η άμεση σύνδεση του δυτικού και ανατολικού αστικού ιστού, παρακάμπτοντας το στενό διάδρομο του ιστορικού κέντρου της πόλης της Ναυπάκτου που βρίσκεται μεταξύ του λόφου του Κάστρου και του ιστορικού λιμένα αλλά και μέσω της οδού Αλεξάνδρου η σύνδεση με την Περιμετρική υφιστάμενη οδό.

Γιατί το έργο θεωρείται απαραίτητο.

Η Ναύπακτος αποτελεί βασικό κόμβο στον διεθνούς σημασίας τουριστικό άξονα Δελφών - Αρχαίας Ολυμπίας και μια από τις σημαντικότερες Καστροπόλεις της χώρας, η οποία αναπτύσσεται στην ίδια θέση επί 30 αιώνες, χωρίς ποτέ να εγκαταλειφθεί.

Η πόλη καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια και ιδίως μετά την κατασκευή της γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης» (Ρίου - Αντιρρίου), γεγονός που τεκμηριώνεται και από την αύξηση του πληθυσμού της πόλης (Δ. Κ. Ναυπάκτου) κατά την περίοδο 2001 - 2011 σε αντίθεση με την γενικότερη μείωση του πληθυσμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Οι νέες οικιστικές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή Ναυπάκτου - Αντιρρίου και οι πρόσθετοι κυκλοφοριακοί φόρτοι που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια, επιδείνωσαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή του σχεδίου πόλης της Ναυπάκτου, δημιουργώντας συνθήκες έντονης κυκλοφοριακής συμφόρησης ιδίως στην περιοχή του ιστορικού κέντρου - κεντρικού πυρήνα.

Ο κεντρικός πυρήνας της πόλης (περιοχή παλαιού σχεδίου πόλης) χωροθετείται σε μια στενή περιοχή μεταξύ του λόφου του Κάστρου και του λιμένα, πλάτους περίπου 250 μ. ενώ ο ευρύς αστικός ιστός αναπτύσσεται δυτικά και ανατολικά του λόφου. Σήμερα, η μετακίνηση των κατοίκων από ανατολάς προς δυσμάς και αντιστρόφως γίνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Αντιρρίου - Ιτέας, η οποία διέρχεται μέσα από τον στενό αυτό διάδρομο του κέντρου της πόλης, με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονο συγκοινωνιακό πρόβλημα, που επιδεινώνεται στις ώρες αιχμής και στην τουριστική περίοδο.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η Ναύπακτος αποτελεί σημαντικό τουριστικό προορισμό και ο κεντρικός πυρήνας της (Καστρόπολη - Lepanto 1571) συγκεντρώνει μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους επισκεπτών - τουριστών, ιδίως στην περιοχή του ιστορικού λιμένα.

Το μεγαλύτερο τμήμα του κεντρικού πυρήνα βρίσκεται εντός των τειχών του Κάστρου, το οποίο αναπτύσσεται αμφιθεατρικά κατά μήκος του λόφου και περιορίζει την δυνατότητα κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην περιοχή.

Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των οδών του κεντρικού πυρήνα αντιστοιχεί σε μικρού πλάτους οδούς, που έχουν τα χαρακτηριστικά οδών ήπιας κυκλοφορίας και πεζοδρόμων, και διατηρούν αναλλοίωτο τον παραδοσιακό πολεοδομικό ιστό της Καστρόπολης.

Η υφιστάμενη περιμετρική οδός της πόλης, (τμήμα Ε.Ο. Αντιρρίου - Ιτέας), η οποία ολοκληρώθηκε και αποδόθηκε σε λειτουργία το 2008, εξυπηρετεί αποκλειστικά την υπεραστική κίνηση. Η χρήση της για τις αστικές κινήσεις των κατοίκων της Ναυπάκτου απαιτεί περιπορεία μήκους 12 χλμ. περίπου και ως εκ τούτου αποφεύγεται.

Για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και την αποφόρτιση της περιοχής του κεντρικού πυρήνα της Ναυπάκτου, δεν υπάρχουν αδιάνοικτες οδοί του σχεδίου πόλης, παράλληλες στην Π.Ε.Ο., ούτε υπάρχει η δυνατότητα διάνοιξης νέων οδών στην εντός σχεδίου περιοχή, η οποία είναι έντονα πυκνοδομημένη και εκτός αυτού έχει χαρακτηρισθεί ως :

Παραδοσιακός οικισμός (Π.Δ.28-01-1993/ΦΕΚ85Δ/93)

Ιστορικός τόπος και περιοχή φυσικού κάλλους (ΦΕΚ1486Β/1973 & ΦΕΚ300ΑΑΠ/2011)

Αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ300 ΑΑΠ/2011) κατά το περίκλειστο τμήμα του κάστρου, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί επίσης ως προέχον βυζαντινό μνημείο (ΦΕΚ 28/Α/1922 & ΦΕΚ401Α/1937)

Το νέο έργο θα συμβάλλει στην επίλυση των χρόνιων κυκλοφοριακών και πολεοδομικών προβλημάτων της πόλης της Ναυπάκτου, αναβαθμίζοντας παράλληλα την εικόνα της πόλης, ως ιστορικού - πολιτιστικού κέντρου για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ποιες είναι οι 15 μελέτες που απαιτούνται για να ξεκινήσει το έργο; Πόσο κοστίζουν και πόσο χρόνο χρειάζεται για μα ολοκληρωθούν;

  1. Τοπογραφική αποτύπωση και Κτηματολόγιο:

α) Τοπογραφικά: Η αποτύπωση κατά μήκος της νέας χάραξης.

β) Κτηματολόγιο: Η μελέτη αφορά την περιοχή Εκτός Σχεδίου πόλης.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 42.511 € Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης. Τοπογραφικά: ένας (1) μήνας , Κτηματολόγιο: ένας (1) μήνας

Προωθημένη Αναγνωριστική μελέτη Οδοποιίας - Προκαταρκτική μελέτη κόμβων, β) Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 64.024 €

Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης. : α) δύο (2) μήνες και β) ενάμιση (1.5) μήνε

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 25.690€ Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης, τέσσερις (4) μήνες

Γεωερευνητικές εργασίες: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 970.109 € Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης, έξι (6) μήνες (μετά τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις).

Οριστική Μελέτη Οδοποιίας , β) Μελέτη Σήμανσης & Ασφάλισης, γ) Οριστική υδραυλική μελέτη (οδού).ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 175.824 € Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης. α) τέσσερις (4) μήνες, β) ένας (1) μήνας, γ) τέσσερις (4) μήνες

Οριστική Γεωλογική μελέτη, β) Γεωτεχνική Αξιολόγηση και Γεωτεχνικές μελέτες (συνοδά έργα): ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 99.953 € Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης. α) δύο (2) μήνες, β)τρεις (3) μήνες

Οριστική Μελέτη σηράγγων με υπόγεια διάτρηση: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 1.198.295 € Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης, εννέα (9) μήνες.

Ανεξάρτητος έλεγχος μελετών σηράγγων: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 299.574 € Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης, τρεις (3) μήνες.

Μελέτη Κτιρίων εξυπηρέτησης σηράγγων. Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης, ενάμιση (1.5) μήνας. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 104.355 €

Μελέτη εφαρμογής Η/Μ εγκαταστάσεων: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 808.443 € Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης, έξι (6) μήνες.

Μελέτη Τεχνικού Κάτω Διάβασης και Γέφυρας ρέματος: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 152.387 €  Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης, τέσσερις (4) μήνες.

Έλεγχος μελέτης Γέφυρας: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 26.737 € Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης, ένας (1) μήνας.

Μελέτη αποκατάστασης τοπίου:. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 14.880 € Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης, ένας (1) μήνας. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ:

Λοιπές μελέτες (εφόσον απαιτηθούν): α) Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας μελετών. β) Κυκλοφοριακή μελέτη. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 62.000 € Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης. α) Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας μελετών ένας (1) μήνας, β) Κυκλοφοριακή μελέτη: ένας (1) μήνας.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ: 157.616 € Εκτιμώμενη Χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης μελέτης, τρεις (3) μήνες.

Ο χρόνος δημοπράτησης των μελετών εκτιμάται στους πέντε (5) μήνες.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 3 έτη

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: 4.202.398,00 €

 

Ο δήμος Ναυπακτίας ετοιμάζεται και για την επόμενη προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ (2021- 2027).

 

Ο δήμος Ναυπακτίας, στην τρέχουσα δημοτική περίοδο, έχει ήδη «σκοράρει» πολύ ψηλά στον προγραμματισμό των έργων του. Έχοντας παρουσιάσει ώριμες μελέτες στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2014 – 2020) κέρδισε την χρηματοδότηση πάρα πολλών έργων. Ήδη υλοποιεί, έχει δημοπρατήσει ή έχει οριστικά εξασφαλίσει την χρηματοδότηση έργων πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ (π.χ. αναβάθμιση Βιολογικού, μετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, μείωση διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης, εκσυγχρονισμός ΞΕΝΙΑ, ανάπλαση ιστορικού κέντρου Ναυπάκτου κλπ). Ταυτόχρονα έχει καταθέσει και άλλες προτάσεις και δικαιολογημένα αισιοδοξεί, πως μπορεί να εξασφαλίσει ακόμη την χρηματοδότηση έργων πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ (π.χ. Αποχέτευση Αντιρρίου, Ανοικτό Εμπορικό Κέντρο στην Ναύπακτο, Ύδρευση Παλαιοπαναγιάς, Αναρριχητικό κέντρο στην Βαράσοβα κλπ).

Παράλληλα όμως είχαμε και την υποχρέωση να προετοιμαζόμαστε και για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021 -2027. Ο περιφερειάρχης συγκάλεσε σύσκεψη στις 14 Δεκεμβρίου και σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου της Περιφέρειας:

« Έχουμε μπροστά μας μια σπάνια ευκαιρία. Να προετοιμαστούμε έγκαιρα, ώστε και το υπουργείο να χρηματοδοτήσει μελέτες για την επόμενη προγραμματική περίοδο και να υλοποιήσουμε έργα εμβληματικά για τη Δυτική Ελλάδα σε κάθε Δήμο», τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας και κάλεσε τους Δημάρχους να καταθέσουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2019.»

Μόνο ο δήμος Ναυπακτίας από τους παρευρισκόμενους ήταν ήδη έτοιμος και την ίδια μέρα είχε ήδη καταθέσει έξι τεχνικά δελτία και ζητούσε την χρηματοδότηση για την εκπόνηση μελετών για τα αντίστοιχα πολύ σημαντικά έργα.

Προετοιμαζόμαστε λοιπόν με σχέδιο για το μέλλον, προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα, δεν διστάζουμε να βάλουμε στην αντζέντα των διεκδικήσεών μας ακόμη και τα πιο δύσκολα προβλήματα της περιοχής.

Αναλυτικά οι έξι προτάσεις για εκπόνηση μελετών που κατέθεσε ο δήμος στο Υπουργείο Εσωτερικών, προϋπολογισμού 5.650.000 € είναι:

Υπόγεια παράκαμψη της Ναυπάκτου

1) Μελέτες και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «ΥΠΟΓΕΙΑ ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», προϋπολογισμού 4.202.398,00 € (αναλυτικά πληροφορίες για το έργο σε ξεχωριστό δελτίο τύπου).

Συνεδριακός πολιτιστικός χώρος το πρώην νοσοκομείο Πλατάνου

2) Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (Αρχιτεκτονική, στατική, πυροπροστασίας, Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, Κ.Εν.Α.Κ. ) και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την μετατροπή του κτιρίου που ανήκει στον Δήμο Ναυπακτίας και όπου στεγαζόταν ο πρώην Υγειονομικός Σταθμός (βρίσκεται στο Τοπικό Διαμέρισμα Πλατάνου) σε χώρο πολιτισμού και πολλαπλών δραστηριοτήτων για την υποστήριξη του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής. Ο προϋπολογισμός του κόστους των μελετών είναι 171.000 €. Προβλέπεται η δημιουργία : α) χώρου εκδηλώσεων (μικρά συνέδρια), β) χώρου εκθέσεων και γ) χώρου εστιάσεων θα συμβάλει στην προστασία, ανάπτυξη και προβολή της δημόσιας τουριστικής περιουσίας και συναφών υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των πολιτιστικών υπηρεσιών και της φυσικής κληρονομιάς και του οικοτουρισμού.

Προστασία της ακτογραμμής της Παλαιοπαναγιάς

3) Εκπόνηση των απαιτούμενων ακτομηχανικών και συναφών λιμενικών μελετών που απαιτούνται για την προστασία της παράκτιας ζώνης της περιοχής «Παλαιοπαναγιά» του Δ. Ναυπάκτου (βλ.Εικόνα), προϋπολογισμού 148.800 €. Η εν λόγω παραλιακή ζώνη υπόκειται σε διάβρωση από τη κυματική δράση με αποτέλεσμα τη υποχώρηση της ακτογραμμής. Σε πολλές περιπτώσεις η διάβρωση αυτή έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να θέτει σε κίνδυνο τις ιδιοκτησίες , κατασκευές και δρόμους που βρίσκονται κοντά στην ακτογραμμή. Δεδομένου ότι τα προβλήματα είναι πλέον ασφυκτικά και η παραλιακή οδός δεν μπορεί να λειτουργήσει ασφαλώς χωρίς να ληφθούν άμεσα μέτρα, κρίνεται απαραίτητο, για λόγους τόσο ασφαλείας όσο και λειτουργικότητας, να εκπονηθούν οι μελέτες έργων αποκατάστασης της παράκτιας ζώνης, προστασίας – επαύξησης της αμμώδους ακτής και αποκατάστασης της παραλιακής οδού.

Οι απαραίτητες μελέτες είναι: α.Τοπογραφική – Βυθομετρική Αποτύπωση, β.Ιζηματολογική Έρευνα και Έκθεση Αξιολόγησης γ.Ακτομηχανική Μελέτη δ.Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ε.Προκαταρκτική και Οριστική Τεχνική Λιμενική Μελέτη στ.Τεύχη Δημοπράτησης. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι Οριστική Τεχνική Λιμενική Μελέτη έργων αποκατάστασης και προστασίας – επαύξησης της αμμώδους ακτής και αποκατάστασης της παραλιακής οδού.

Αντιπλημμυρική προστασία από τον Μόρνο μέχρι το Πλατανόρεμμα

4) Εκπόνηση, έγκριση μελετών και σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης όμβριων υδάτων παραλιακής ζώνης πόλεως Ναυπάκτου. Εκτείνεται στις περιοχές: α. από το χείμαρρο Σκά προς τα Ανατολικά μέχρι τον ποταμό Μόρνο και περιλαμβάνει τους οικισμούς Λυγιά και Ξηροπήγαδο συνολικής έκτασης περίπου 1000 στρ. β. Από το χείμαρρο Λαγκαδούλα προς τα Δυτικά μέχρι τα όρια της Τ.Κ. Αντιρρίου και περιλαμβάνει τους οικισμούς Παλαιοπαναγιά, Σαιτά και Ελαιοστάσι, συνολικής έκτασης περίπου 1000 στρ. Οι απαιτούμενες μελέτες είναι: Τοπογραφική Μελέτη, Γεωλογική Μελέτη, Υδρολογική – Υδραυλική μελέτη - Α’ φάση, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Υδρολογική – Υδραυλική μελέτη - Β’ φάση Οριστική Μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης με προϋπολογισμό 600.000 €.

Νέος πολυδύναμος παιδικός σταθμός

5) Μελέτες (Αρχιτεκτονική, στατική, πυροπροστασίας, Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, Κ.Εν.Α.Κ.) και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟΝ ΛΥΓΙΑ» προϋπολογισμού 207.597€. Για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου θα πρέπει να αναγερθεί Πολυδύναμος Παιδικός – Βρεφονηπιακός Σταθμός με δυνατότητα φιλοξενίας 55 Βρεφών και 25 Νηπίων( Σύνολο 80 παιδιά) .

Νέο κτίριο για το 3ο δημοτικό

6)Μελέτες(Επικαιροποίηση Αρχιτεκτονικής, στατική, πυροπροστασίας, Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, Κ.Εν.Α.Κ.) και Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ», με προϋπολογισμό 329.871 €.

Το έργο πρόκειται να κατασκευασθεί σε γήπεδο επιφανείας 9.503,01τ.μ. ιδιοκτησίας Δήμου Ναυπακτίας, το οποίο βρίσκεται Νοτιοανατολικά και σε μικρή απόσταση από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Ναυπάκτου, στη θέση «Ξυνοροδιά», όπου εκπονήθηκε Τοπικό Ρυμοτομικό Σχέδιο, το οποίο και εγκρίθηκε από τον Δήμο Ναυπακτίας. Επιπλέον, για την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου του έργου, χορηγήθηκαν όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις των αρμοδίων υπηρεσιών (Εφορείες Αρχαιοτήτων, Δασαρχείο, ΠΕΧΩΠ κ.λπ.), εγκρίθηκε η μελέτη περιβαλλοντικού προελέγχου και βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης η μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας, προκειμένου να ακολουθήσει η τελική έγκριση και δημοσίευσή του στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει τους εξής χώρους :

α. Διώροφο κτίριο διδασκαλίας (Ισόγειο & 'Α όροφος) με τμήμα υπογείου, συνολικής επιφανείας 2.316,30 τ.μ.

β. Κλειστό γυμναστήριο επιφανείας 235,38 τ.μ. γ. Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις επιφανείας 1.389,33 τ.μ. δ. Λοιποί υπαίθριοι χώροι οικοπέδου επιφανείας 5.562,00 τ.μ. (χώροι πρασίνου - αναψυχής, στάθμευσης κ.λπ.)

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με σκοπό την οριστική διασφάλιση της χρηματοδότησης ύψους 3,4 εκατ. ευρώ προωθείται πλέον το έργο Βελτίωσης της Προσβασιμότητας της περιοχής Τουρλίδας στο Μεσολόγγι, μετά την απόφαση της Επιτροπής Αναπτυξιακής και Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας, το απόγευμα της Δευτέρας 10 Δεκεμβρίου 2018.

Η Επιτροπή που συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνου Καρπέτα ενέκρινε την πρόταση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και αναμένεται πλέον η οριστικοποίηση της ένταξης και η εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Να σημειωθεί ότι προ περίπου δυο εβδομάδων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η έγκριση της κυκλοφοριακής μελέτης της συνολικής παρέμβασης η οποία, ως γνωστόν, εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμός της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Μεσολογγίου-Αιτωλικού που δρομολογεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

«Παρακολουθούμε βήμα-βήμα την πορεία του έργου. Θεωρούμε την ανάπλαση της Τουρλίδας ένα έργο με σημαντική αναφορά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην τόνωση της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής και φυσικά στην ανάδειξη της μέσα από μια δέσμη ήπιων και φιλικών  προς το περιβάλλον παρεμβάσεων», αναφέρει σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας. 

Όπως είναι γνωστό, η Βελτίωση της Προσβασιμότητας της Περιοχής Τουρλίδας προβλέπει την ανάδειξη και ανάπλαση της οδού αναψυχής που ξεκινά από το Μεσολόγγι, διασχίζει την Λιμνοθάλασσα και καταλήγει στην περιοχή της Τουρλίδας.

Η αναβάθμιση της χερσαίας ζώνης στο λιμάνι Κατακόλου, οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε 28 συνολικά Ιερές Μονές και Προσκυνηματικούς Χώρους της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας, όπως επίσης αντιπλημμυρικά έργα αλλά και παρεμβάσεις για άρση της επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, απασχόλησαν μεταξύ άλλων, τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018.

Τα προοπτικά σχέδια για την «Αναβάθμιση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κατακόλου» που αποτελεί μέρος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Κατακόλου – Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας παρουσίασε στη συνεδρίαση ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Μιχάλης Καλογερόπουλος

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της Αναβάθμισης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κατακόλου ανέρχεται στο ποσό των 10,5 εκ. ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Στη χερσαία ζώνη του λιμένα θα κατασκευαστούν νέα κτίρια, τα οποία είναι:

α) Κτίριο υποδοχής επιβατών στη θέση του πρώην τουριστικού περιπτέρου, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο στάθμες (ισόγειο και α΄ όροφος) με συνολική επιφάνεια 1310,07 τ.μ.

β) Κτίριο Schengen με χρήση γραφείων ελέγχου επιβατών κρουαζιέρας και αποσκευών. Θα αποτελείται από το ισόγειο και τον α΄ όροφο, με συνολική επιφάνεια 774,25.τ.μ.

γ) Κτίριο εκθέσεων –πολιτισμού. Πρόκειται για τις πρώην αποθήκες σταφίδας που θα μετατραπούν σε εκθεσιακό χώρο και θα συμπληρωθούν με την προσθήκη ενός όμοιου κτιρίου. Η συνολική επιφάνεια του εκθεσιακού χώρου θα είναι 785,99 τ.μ.

δ) Ανάπλαση της χερσαίας ζώνης βάσει των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που περιγράφονται στην επικαιροποίηση του Γενικού Π.Σ. Λιμένα Κατακόλου. Περιλαμβάνει βιομηχανικά δάπεδα, ασφαλτοστρώσεις, διαμορφώσεις δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, έργα πρασίνου και ηλεκτροφωτισμό.

Μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον τρόπο δημοπράτησης του έργου, δρομολογούνται στο αμέσως επόμενο διάστημα οι διαγωνιστικές διαδικασίες σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018 παρεμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 13,2 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης σε 28 συνολικά Ιερές Μονές και Προσκυνηματικούς Χώρους στην Αιτωλοακαρνανία και την Ηλεία.

Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια προηγούμενης έγκρισης που δόθηκε για αντίστοιχες παρεμβάσεις βελτίωσης της πρόσβασης ύψους 6,8 εκατ ευρώ σε έξι Ιερές Μονές της Αχαΐας.

«Τα τελευταία χρόνια ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ελληνικής τουριστικής κίνησης. Στη Δυτική Ελλάδα υπάρχουν σημαντικά θρησκευτικά μνημεία με μεγάλη επισκεψιμότητα, στα οποία, όμως, η πρόσβαση είναι δυσχερής. Επίσης, είναι αδιαμφισβήτητο ότι για την ανάπτυξη των περιοχών με ενδιαφέρον απαιτούνται κατάλληλες υποδομές. Με τα προτεινόμενα έργα θα αρθεί η επικινδυνότητα των οδών και θα βελτιωθεί η προσβασιμότητα σε αυτούς τους σημαντικούς προορισμούς» ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις συμβάλλουν αισθητά στην αυξανόμενη τουριστική, οικιστική, εμπορική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αναβαθμίζοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσδίδοντας αξία και ταυτότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, εξυπηρετώντας παράλληλα τις ανάγκες πρόσβασης των προσκυνητών.

Ειδικότερα, στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας προβλέπεται να υλοποιηθούν εργασίες βελτίωσης οδών πρόσβασης με συνολικό προϋπολογισμό 8,2 εκατ. ευρώ, σε έντεκα Ιερές Μονές και Προσκυνηματικούς Χώρους, οι οποίες είναι Μυρτιάς Τριχωνίδος, Τιμίου Προδρόμου Αναλήψεως, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Παραβόλας, Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Βομβοκούς, Παναγίας της Αμπελακιώτισσας, Παντοκράτορος Αγγελοκάστρου, Αγίας Αγάθης Σταμνάς, Ζωοδόχου Πηγής Γαβαλούς, Κοιμήσεως της Θεοτόκου Λιγοβιτσίου, Ασκητήριο Αγίου Ανδρέα Ερημίτη και Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Λεπτοκαρυάς.

Αντιστοίχως, Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας προβλέπεται να υλοποιηθούν εργασίες βελτίωσης οδών πρόσβασης συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ σε 17 Ιερές Μονές και Προσκυνηματικούς Χώρους. Συγκεκριμένα στις Ιερές Μονές Χρυσοπηγής & Αγίου Παντελεήμονα Λαμπείας (Δίβρης), Παναγιά Πορταΐτισσα, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νοτενών, Αγίου Γεωργίου Αρχαίας Ολυμπίας, Φραγκοπηδήματος, Παναγιάς Ελεούσας, Αγία Βαρβάρα Φραγκαβίλας, Παναγιάς Κρεμαστής Αγίου Σωτήρος Ήλιδας, Σεπετού, Φραγκαβίλας, Αγίου Ιωάννη Αρχαίας Ολυμπίας, Αγίου Ιωάννη (Νίκαβας) Πύργου, Ασκητή Πύργου, Κοιμήσεως Θεοτόκου, Αγίου Νικολάου Καστρούγκαινας & εξωκλήσι Παναγιάς Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και εξωκλήσι Προφήτη Ηλία.

Μετά τη Σόφια, πάμε Σκόπια για να μιλήσουμε για την επιχειρηματικότητα;

Υπέβαλε την αίτηση σου σήμερα!

Θέλεις να συμμετέχεις σε μία μοναδική εμπειρία με πλήρως επιδοτούμενα εργαστήρια (workshops) σε πέντε (τώρα μείνανε 4) διαφορετικές χώρες; Αν είσαι άνω των 18 ετών, σε ενδιαφέρει η επιχειρηματικότητα και θέλεις να ταξιδέψεις μαζί μας σε τέσσερις χώρες, υπέβαλε την αίτησή σου σήμερα!

Τι είναι το i3;

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας είναι ένας από τους έξι εταίρους που συμμετέχουν στο έργο i3 - «Εκπαίδευση για ιδέες, εφευρέσεις και καινοτομία στην επιχειρηματικότητα» με στόχο την προώθηση της συνεργασίας και την ανάπτυξη ενός μοντέλου επιχειρηματικής μάθησης και μεταφοράς γνώσης για την εκπαίδευση των φοιτητών και των επιχειρηματιών.

Το έργο i3 υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Interreg Balkan Mediterranean 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

5 τομείς, 5 εργαστήρια, 5 ταξίδια σε χώρες της Ευρώπης

Στο πλαίσιο του έργου i3, ταξιδέψαμε στη Σόφια και τώρα σε τέσσερις διαφορετικές χώρες και εκπαιδευόμαστε σε ζητήματα επιχειρηματικότητας πάνω στους πέντε τομείς του μοντέλου i3. Κάθε εταίρος «φιλοξενεί» έναν τομέα εξειδίκευσης και υποδέχεται 10 ενδιαφερόμενους σε ένα εργαστήριο με μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά τη Βουλγαρία όπου 10 Έλληνες εκπαιδεύτηκαν στην επιχειρηματικότητα σε lifestyle, συνεχίζουμε την προσπάθεια με το ταξίδι στα Σκόπια, την Πάτρα, τη Λάρνακα και τα Τίρανα

FYROM

Σκόπια

Ιανουάριος 2019

21 έως 25/01

Τεχνολογία Πληροφοριών (ΙΤ): Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων εφαρμογών λογισμικού και εξοπλισμού για τη διαχείριση διαδικασιών υψηλής τεχνολογίας, την τεχνητή νοημοσύνη, καινοτόμα πολυμέσα, κ.α.

Οι τομείς του μοντέλου i3

Ελλάδα

Πάτρα

Φεβρουάριος 2019

18 έως 22/02

Τεχνολογία: Περιλαμβάνει την έρευνα και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες παραγωγής, ή και στη λειτουργία των νοικοκυριών που δεν περιλαμβάνονται στους προηγούμενους τομείς.

Κύπρος

Λάρνακα

Μάρτιος 2019

16 έως 20/03

Ενέργεια: Περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης, κ.α.

Αλβανία

Τίρανα

Μάιος 2019

13 έως 17/05

Περιβάλλον: Περιλαμβάνει καινοτομίες και τεχνολογίες αιχμής για την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, τον οικολογικό τουρισμό, κ.α.

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των εργαστηρίων (workshops) διαρθρώνεται σε δύο κατηγορίες: Βασική και Ειδική Εκπαίδευση. Αναλυτικά:

Βασικές ενότητες:

Επιχειρήσεις προς όφελος της κοινωνίας - ιστορία των επιχειρήσεων, διεθνείς και εγχώριες αγορές, βασικοί «παίχτες», ενώσεις, δίκτυα, πλατφόρμες χρηματοδότησης κ.λπ.

Τέχνη της επικοινωνίας - ιστορίες επιτυχίας, κίνητρα, επιχειρηματική ηθική και κουλτούρα, πώς να γίνεις πλούσιος, ιδέες σε ένα θέμα, κ.λπ.

Προϋπολογισμός, δαπάνες, συναλλαγματικές ισοτιμίες, αποταμιεύσεις, τράπεζες, κέρδος, αξιολόγηση κινδύνων και οφελών, κ.λπ.

Ειδικές ενότητες:

Παρουσίαση της κατάστασης του τομέα και του ανταγωνισμού.

Πρόσβαση σε πόρους, τεχνολογίες, ειδική χρηματοδότηση, δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού.

Φόρουμ για τη δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών, εύρεση συνεργατών, υποστήριξη.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά.

Κριτήρια Επιλογής

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας υποδέχεται αιτήσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους (φοιτητές, εργαζόμενους, επιχειρηματίες, κ.α.) έως και την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2019.  Οι αιτήσεις αξιολογούνται με την κατάθεσή τους και όταν συμπληρωθεί ο αριθμός των επιλεγμένων ατόμων θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Για αυτό το λόγο κάνε αίτηση σήμερα!

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών, να διαθέτουν ενδιαφέρον σε έναν ή περισσότερους από τους 5 τομείς του i3 και να έχουν ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα.

Διαδικασία Επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ζητήσουν με email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. να τους αποσταλεί:

Υπόδειγμα Βιογραφικού σημειώματος

Υπόδειγμα Αίτησης συμμετοχής

Η επιλογή των μελών κάθε ομάδας θα γίνει με βάση τη συναφή εμπειρία, το ενδιαφέρον για το έργο και το κίνητρο συμμετοχής. Η τελική ομάδα που θα ταξιδέψει σε κάθε χώρα από αυτές που συμμετέχουν στο ι3 θα αποτελείται από 10 άτομα. Συνολικά θα δημιουργηθούν 5 ομάδες και 50 άτομα θα βιώσουν την εμπειρία της εκπαίδευσης στο μοντέλο i3. Τα μέλη των ομάδων θα ενημερωθούν τηλεφωνικά και με email έως τις 10 Ιανουαρίου 2019.

Το έργο i3 καλύπτει όλα τα έξοδα μετακίνησης, εκπαίδευσης και φιλοξενίας στις συμμετέχουσες χώρες. Η δράση συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Στο πλαίσιο του έργου i3, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει σαν εταίρος από τη χώρα μας. Ο βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί και να εντατικοποιηθεί η γνώση και η μεταφορά τεχνογνωσίας που είναι απαραίτητη στα νεαρά άτομα ώστε να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσα από τις εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος θα δημιουργηθεί ενεργή ανάδραση ανάμεσα σε φοιτητές και εκπαιδευόμενους με φορείς επιχειρηματικότητας αλλά και με ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν ήδη επενδύσει σε δράσεις επιχειρηματικότητας όπως το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες: Σπύρος Συρμακέσης, Καθηγητής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Facebook info:

FYROM: https://www.facebook.com/events/266797114185870/

Ελλάδα: https://www.facebook.com/events/353859375375574/

Σελίδα 10 από 48

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία