Αγγελίες    Επικοινωνία

Στην υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση Οδών – Μικρά Τεχνικά Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας την Τρίτη 5 Μαρτίου 2019.

Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,3 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και αποτελεί τμήμα της εργολαβίας «Συντήρηση Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας».

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν σε τουλάχιστον 20 σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, αποσκοπούν στην επαναφορά της οδού στην αρχική της κατάσταση και στη βελτίωση της. Στην εργολαβία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων χωματουργικές εργασίες, τεχνικά έργα, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και ασφάλειας, παρεμβάσεις μικρής έκτασης που θα εκτελούνται τοπικά και θα γίνονται τμηματικά.

Στο πλαίσιο της εργολαβίας προβλέπεται επίσης οποιοδήποτε άλλη εργασία προκύψει από έντονα καιρικά φαινόμενα ή άλλα αίτια που πιθανόν παρουσιαστούν κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ανοίγει ο δρόμος για την εγκατάσταση του εργολάβου προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες άρσης επικινδυνότητας, επισκευής και συντήρησης για την αποκατάσταση των υπαρχουσών φθορών των οδικών τμημάτων, με στόχο τη βελτίωση οδικής ασφάλειας.

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, η δεύτερη συνάντηση εργασίας του Δικτύου Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αντικείμενο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φορέων που εκτελούν έργα ΕΣΠΑ, σε θέματα δημοσιότητας και επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2014-2020.

«Η διαφάνεια είναι το ζητούμενο στη Δημοκρατία. Είμαστε όλοι εδώ για να χαράξουμε μια κοινή στρατηγική σε θέματα δημοσιότητας. Είναι χρέος μας να μιλήσουμε για τα έργα που υλοποιούνται. Η διαφάνεια αντιμετωπίζει τη διαφθορά», τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας στην εισαγωγική του τοποθέτηση και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πλατιά ανταπόκριση που συνάντησε η πρόσκληση από τα μέλη του Δικτύου. Μάλιστα, στη διάρκεια της διαδικασίας αποφασίστηκε το Δίκτυο Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, να αποτελέσει καλή πρακτική για όλη τη χώρα.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η Εκτελεστική Γραμματέας Διονυσία Μαράτου, που έχει οριστεί υπεύθυνη στο Δίκτυο Πληροφόρησης, παρουσίασε σε ψηφιακή πλατφόρμα την αποτύπωση των έργων ΕΣΠΑ, προβάλλοντας το σύνολο των δράσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, αλλά και από άλλες πηγές χρηματοδότησης.

Παρουσιάστηκε επίσης η ψηφιακή έκθεση που αφορά στην πορεία έως και την ολοκλήρωση της Μικρής Περιμετρικής της Πάτρας. «Υλοποιούμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό δημοσιότητας, υιοθετώντας όλες τις σύγχρονες μορφές επικοινωνίας, χωρίς να έχουμε δαπανήσει ένα ευρώ» τόνισε η κ. Μαράτου και ευχαρίστησε όλους όσους χωρίς φειδώ συμβάλλουν στην προσπάθεια δημοσιότητας και επικοινωνίας των έργων ΕΣΠΑ. «Είμαστε μια ομάδα που λειτουργούμε με μεράκι, μεθοδικά και επαγγελματικά» πρόσθεσε.

Στη συνάντηση, η Προϊσταμένη της Μονάδας Δημοσιότητας και Επικοινωνίας της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας Εύη Παναγιωτακοπούλου τόνισε τη σπουδαιότητα της δημοσιότητας «με σεβασμό στο δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν», επισημαίνοντας πως ανά την Ελλάδα έχει παρατηρηθεί ότι η αναγνωρισιμότητα της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα έργα είναι δυσανάλογη με τα χρήματα που έχουν διατεθεί για την υλοποίησή τους.

Προκειμένου να αντιστραφεί αυτή η «σχέση» δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα όχι μόνο στην προβολή των έργων που έχουν υλοποιηθεί με ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και στα οφέλη που προκύπτουν για τους πολίτες. Φέρνοντας παραδείγματα καλών πρακτικών, η κ. Παναγιωτακοπούλου ξεχώρισε την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Δυτικής Ελλάδας, χαρακτηρίζοντάς την εξωστρεφή με διαρκείς δράσεις δημοσιότητες, ακόμη και με πιο σύγχρονους τρόπους, όπως οι θεματικές καταχωρίσεις έργων στο Facebook.

Συνεχίζοντας, το στέλεχος της Μονάδας Πληροφόρησης και Επικοινωνίας, της Ειδικής Υπηρεσίας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Χριστίνα Τσέλιου και η υπεύθυνη επικοινωνίας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Αλεξάνδρα Τσέλιου παρουσίασαν το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά το σύνολο των υποχρεώσεων ως προς την πληροφόρηση για την ενημέρωση των πολιτών σε ό,τι αφορά έργα και δράσεις που υλοποιούνται μέσω ΕΣΠΑ.

«Οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν πως διασυνδέονται οι δημοσιονομικοί πόροι με τους αντίστοιχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης» τόνισε η Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Άλκηστις Σταθοπούλου.

Συνεχίζοντας, η Ελένη Πουλιάση, Προϊσταμένη Μονάδας Γ: Οργάνωσης - Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε τις δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας που προβλέπονται και αφορούν εκτός από τους δικαιούχους, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό. Επεσήμανε ότι στις υποχρεώσεις των δικαιούχων του προγράμματος είναι να γνωστοποιούν την πηγή χρηματοδότησης έργων και δράσεων που υλοποιούνται μέσω του ΕΣΠΑ, προειδοποιώντας ότι η μη συμμόρφωση με τους κανόνες ενημέρωσης – πληροφόρησης μπορεί να έχει οριζόντιες διορθώσεις, τόσο σε επίπεδο τελικών δικαιούχων, όσο και σε επίπεδο περιφερειακού προγράμματος.

Τόσο η ίδια, όσο και η Σταυρούλα Αδαμοπούλου στέλεχος της Μονάδας Γ: Οργάνωσης – Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας τόνισαν ότι είναι στη διάθεση των μελών του Δικτύου για οποιαδήποτε επιπλέον βοήθεια χρειαστούν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι – υπεύθυνοι πληροφόρησης των φορέων υλοποίησης έργων ΕΣΠΑ. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων με τους εκπροσώπους των φορέων που εκτελούν έργα και δράσεις τα οποία χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014 -2020».

Η παρουσίαση των έργων που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, στο σύνδεσμο: www.pde.gov.gr/erga/

- Η ψηφιακή έκθεση της Μικρής Περιμετρικής, στο σύνδεσμο: www.artsteps.com/embed/5c418cee8cb84101977ea8fd/560/315.

Η δεύτερη συνάντηση του Δικτύου Υπευθύνων Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαρτίου 2019, από τις 11.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (Αμερικής 32 και Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών).

Έχουν κληθεί οι υπεύθυνοι Πληροφόρησης και Επικοινωνίας των φορέων που εκτελούν έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014 -2010», ώστε να υπάρξει ενημέρωση όλων των μελών του δικτύου, καθώς και ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών και προτάσεων.

Στη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστεί ως καλή πρακτική Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Δράσεων η αποτύπωση που έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τα έργα ΕΣΠΑ

Σκοπός της συνάντησης είναι η παρουσίαση των κατευθύνσεων για τη πληροφόρηση και επικοινωνία για τις ανάγκες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων και ο βαθμός ενεργοποίησης των τελικών δικαιούχων του ΠΕΠ «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Στην υπογραφή  του έργου «Εκσυγχρονισμός και επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων περιοχής Αγίας Βαρβάρας» προϋπολογισμού 1.200.000,00 ευρώ προχώρησε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου.

Πρόκειται για το 2ο έργο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και αφορά την κατασκευή δικτύου νέων αγωγών αστικών λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Το νέο δίκτυο θα εκσυγχρονίσει και θα συμπληρώσει το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης, αναμένεται να δώσει λύση στα προβλήματα αποχέτευσης και να αναβαθμίσει το επίπεδο ζωής των κατοίκων.

Όπως ανέφερε ο Γιώργος Παπαναστασίου,  ο  Δήμος Αγρινίου, με την κατάθεση  ενός οραματικού σχεδίου, έχει ήδη εντάξει έργα ύψους 6.000.000 ευρώ από τα 20.980.000 ευρώ του συνολικού προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης:

« Ένα ακόμη μεγάλο έργο ξεκινά στην πόλη μας. Ο εκσυγχρονισμός του δικτύου  νέων αγωγών αστικών λυμάτων θα ανακουφίσει μια μεγάλη περιοχή και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την συνολική αναβάθμισή της. Μέχρι σήμερα, σε πολλές νεόδμητες οικοδομές της περιοχής, η διάθεση των λυμάτων γίνεται σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, άγνωστων κατασκευαστικών και λειτουργικών προδιαγραφών, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία των κατοίκων. Παρεμβαίνουμε και δίνουμε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα βελτιώνοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Το Αγρίνιο προχωρά μπροστά με έργα».

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Υπογράφηκε σήμερα από τον Αντιπρόεδρο της ΔΕΑΥΜ Γιώργο Κοντογιάννη παρουσία του Δημάρχου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νίκου Καραπάνου, η σύμβαση κατασκευής του έργου της αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης της ανατολικής συνοικίας του Αιτωλικού, αρχικού προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ.

Το έργο είναι μεγάλης σημασίας για την βελτίωση της ποιότητας του νερού, ενώ  θα λειτουργήσει συνδυαστικά με το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν γίνει έως σήμερα από το Δημοτική αρχή για την οριστική επίλυση της υδροδότησης στο Αιτωλικό.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν αντικατάσταση του σημερινού δικτύου ύδρευσης της ανατολικής συνοικίας και κατασκευή νέου με συνολικό μήκος 20,37 χιλιόμετρα. Τα υλικά κατασκευής του νέου δικτύου είναι σύμφωνα με την σύγχρονη τεχνολογία διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα του νερού. Ταυτόχρονα, οι νέοι αγωγοί ύδρευσης θα εφοδιαστούν με τις απαραίτητες συσκευές για την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου.

Στις 22/2/2019 απεστάλη στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδος θεωρημένη η μελέτη του έργου «Διαμόρφωση πεζογέφυρας- διαδρόμου (από την οδό Αγελάου έως την οδό Αρβανίτη) και αποκατάσταση πρόσβασης στις υπάρχουσες κλίμακες καθόδου στην παραλία του Γριμπόβου στη Ναύπακτο», σύμφωνα με την σχετική Υπουργική απόφαση.

Θυμίζουμε ότι η αρχικός σχεδιασμός του έργου από παλαιότερες δημοτικές αρχές και πάντα σε επίπεδο αρχιτεκτονικού σχεδίου και όχι σε μελέτη υλοποίησης αφορούσε επέκταση του υπάρχοντος ξύλινου διαδρόμου του Γριμπόβου μέχρι και το εσωτερικό του Λιμανιού, τοποθετώντας τον ξύλινο διάδρομο περιμετρικά του μνημείου.

Το γεγονός ότι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με απόφαση του δεν επέτρεπε την οποιαδήποτε μόνιμη παρέμβαση στο Λιμάνι σε συνδυασμό με την επικοινωνία που είχαμε με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες μας διαβεβαίωσαν ότι σε καμία περίπτωση η πεζογέφυρα δεν θα έπρεπε να εκτείνεται μέχρι το τείχος του Λιμανιού εκπονήσαμε μια νέα πλήρη μελέτη, η οποία περιλάμβανε αρχιτεκτονική, στατική, Η\Μ και περιβαλλοντική μελέτη σύμφωνα με τις υποδείξεις των Υπηρεσιών.

Η πρόταση παρά τις τεράστιες αντιδράσεις αυτών που κατέχουν κατοικίες στην παραλία και όχι μόνο εγκρίθηκε από:

Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων

Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδος

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ)

Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ)

Σύμφωνη Γνώμη Λιμεναρχείου

Υπουργείο Ναυτιλίας

Τμήμα Λιμενικών Υποδομών Υπουργείου Ναυτιλίας

Για την έγκριση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 171.684,17€ διενεργήθηκε αυτοψία από το ΚΑΣ και το ΚΣΝΜ. Μετά την αυτοψία εκδόθηκε η σχετική Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το έργο με κάποιες διορθώσεις, τις οποίες όφειλε να πραγματοποιήσει του ΔΛΤΝ και να εγκρίνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδος, όπερ και εγένετο.

Στις 22/2/2019 το θέμα εισήχθη εκτός ημερησίας διατάξεως στη συνεδρίαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο και αφού έγινε η σχετική ενημέρωση στα μέλη, ομόφωνα ελήφθη η απόφαση να υποβληθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Παναγιώτης Λουκόπουλος «Ένα όνειρο δεκαετιών πλέον γίνεται πραγματικότητα. Η Ναύπακτος αποκτά νέα σημεία θέασης τόσο για τους Ναυπάκτιους, όσο και για τους επισκέπτες. Ένα αναξιοποίητο σημείο της πόλης πλέον μετατρέπεται σε στολίδι»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου Αντώνιος Φράγκος επεσήμανε ότι «Το τέρας της γραφειοκρατίας νικήθηκε, ενώ κάμφθηκαν και οι αντιδράσεις όλων αυτών οι οποίοι σθεναρώς αντιστάθηκαν στην υλοποίηση του έργου. Με επιμονή και σωστό σχεδιασμό η θεωρία γίνεται πράξη».

Σελίδα 7 από 48

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία