Αγγελίες    Επικοινωνία

×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 10/01/2019

 

Αγαπητή ΑΙΧΜΗ

Ένα νέο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα θα εκτελέσει το Πράσινο Ταµείο που θα αφορά την «Απόκτηση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις 2018» και όπως είναι φυσικό ενδιαφέρει πρωτίστως και το Δήµο Ι.Π. Μεσολογγίου.

Συγκεκριµένα, µε το υπ’ αριθ. 5802/21-12-2018 τ. Β΄ ΦΕΚ, δηµοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά την έγκριση του ανωτέρω νέου χρηµατοδοτικού προγράµµατος. Το πρόγραµµα κάνει λόγο για την ανάγκη εξασφάλισης σηµαντικών κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου σε αρκετούς δήµους της χώρας, οι οποίοι κινδυνεύουν να απωλέσουν το χαρακτήρα τους και να µετατραπούν σε οικοδοµήσιµους χώρους, καθιστώντας δυσµενέστερες τις συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος. Η απόκτηση των ανωτέρω χώρων κρίνεται πολεοδοµικά ως ιδιαιτέρως σηµαντική.

Η δαπάνη του προγράµµατος ανέρχεται στα 15 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του Πράσινου Ταµείου. Για την απόκτηση των κοινοχρήστων χώρων, το Πράσινο Ταµείο µπορεί είτε να εξασφαλίζει και να καταβάλει την αποζηµίωση για την συντέλεση επιβληθείσας απαλλοτρίωσης, είτε να δεσµεύει το απαραίτητο χρηµατικό ποσό για την επανεπιβολή αρθείσας απαλλοτρίωσης και για την εκκίνηση διαδικασίας επιβολής απαλλοτρίωσης.

Οι προϋποθέσεις για την οριστικοποίηση των δυνητικών δικαιούχων ΟΤΑ και των προς απόκτηση κοινοχρήστων χώρων, είναι οι παρακάτω:

α) Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο, στο οποίο οι προς απαλλοτρίωση χώροι προβλέπονται ρητώς ως κοινόχρηστοι,

β) Πράξη αναλογισµού ή πράξη εφαρµογής γι’ αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους,

γ) Απόφαση κύρωσης της πράξης αναλογισµού από το Νοµάρχη ή τον Περιφερειάρχη και

δ) Απόφαση καθορισμού τιμής μονάδας (δικαστικώς ή εξωδίκως).

Το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις υποχρεώσεις του δήμου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπαχθούν σ’ αυτό υποχρεώσεις παρόδιων ιδιοκτητών. Τέλος, η εκτέλεσή του ανατίθεται αποκλειστικά στο Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου έχει πεδίον δόξης λαμπρόν. Και για τα εντός του σχεδίου πόλης ακίνητα που είναι κοινόχρηστοι χώροι και για τα ακίνητα στην επέκταση του σχεδίου πόλεως (Καλλονή) και για τα ακίνητα πέριξ και εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Μεσολογγίου.

Επίσης, σημαντικές παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν στο Αιτωλικό, το Νεοχώρι και την Κατοχή. Εμείς λοιπόν, από τη δική μας πλευρά, σας υποδεικνύουμε για μια ακόμη φορά τον τρόπο και τα εργαλεία. Στη δική σας δυνατότητα ή ευχέρεια ή βούληση τα υπόλοιπα...  

Πάνος Παπαδόπουλος
Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Σας υπενθυμίζουμε ότι για να συνεχίσετε να κάνετε χρήση για το έτος 2017 του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημά σας σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΒΔ24/9-20/10/1958 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν1080/80 και τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις, θα πρέπει να προσέλθετε στον Δήμο μας μέχρι 31/3/2017 για να καταθέσετε αίτηση με πρόχειρο σκαρίφημα για χορήγηση άδειας χρήσης του χώρου.

Δεν θα χορηγείται καμία άδεια εάν υπάρχουν οφειλές στον Δήμο από τον ενδιαφερόμενο.
Η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την άδεια από τον Δήμο θεωρείται αυθαίρετη. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο, μέχρι και το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με άδεια τραπεζοκαθισμάτων :

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν.339/76 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ,τα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων τα οποία βαρύνουν τον πελάτη και εισπράττονται από τον επιτηδευματία καταβάλλονται στο δημοτικό ταμείο εντός της προθεσμίας απόδοσης του ΦΠΑ, υποβάλλοντας σχετική δήλωση η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης απόδοσης ΦΠΑ.
Επί μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ή εκπροθέσμου δηλώσεως ή καταβολής ή ελλιπούς ή εκπροθέσμου καταβολής του τέλους επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου βάσει των παρεχόμενων στον δήμο ή κοινότητα υπό της αρμοδίας οικονομικής εφορίας σχετικών στοιχείων και πρόστιμο ίσον προς το δύο επί τοις εκατόν (2%) του τέλους δι’ έκαστο μήνα καθυστερήσεως. (άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 1080/1980 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 2946/01, ΦΕΚ 224/01 τεύχος Α’).

Επίσης σύμφωνα με την αριθ.155/92 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , εκείνος που εισπράττει το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων και δεν το αποδίδει εμπρόθεσμα στο δημοτικό ταμείο, διαπράττει το αδίκημα της υπεξαίρεσης κατά το άρθρο 375 παρ.1 του Ποινικού Κώδικα.

Ο Αντιδήμαρχος
Χούτας Νικόλαος

Πηγή: e-maistros.gr

 

Την αναπροσαρμογή και τον καθορισμό των τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, υπεδάφους και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για το 2015 ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο  Αγρινίου. Το τέλος για τα τραπεζοκαθίσματα καθορίζεται κατά ζώνες, στις οποίες έχουν υπαχθεί οι περιοχές, οι πλατείες και οι λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, με γνώμονα την δίκαιη επιβάρυνση των καταστηματαρχών, ανάλογα με την κίνηση που παρουσιάζει η κάθε περιοχή, όπου βρίσκονται τα καταστήματα.

Σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου « Η μείωση έγινε για να μην υπάρχει άλλοθι από κανέναν και να πληρώνουν όλοι..Θεωρώ πως οι μειώσεις είναι σημαντικές αφού σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν το 40%,. Η απόφαση μας αυτή, πάρθηκε στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Δήμου Αγρινίου, για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά και λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, δίνοντας μια μικρή οικονομική «ανάσα» στους επαγγελματίες της περιοχής.».

 Οι τιμές που προτείνονται απεικονίζονται παρακάτω και είναι μειωμένες σε σχέση με αυτές που καθορίστηκαν με την 357/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου.

 

Α. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΕΣ

Πλατεία Δημοκρατίας & τα γύρω πεζοδρόμια από αυτήν το τέλος καθορίζεται σε 55,00€ μ2.

Πλατεία Παναγοπούλου το τέλος καθορίζεται σε 40,00€ μ2

Πλατεία Ειρήνης το τέλος καθορίζεται σε 35,00€ μ2

Πλατεία Δημάδη το τέλος καθορίζεται σε 35,00 € μ2

Πλατεία Χατζοπούλου το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2

Πλατεία Φλέμιγκ το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2

Πλατεία 28ης Οκτωβρίου το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2

Πλατεία Μητροπολίτου Χριστοφόρου το τέλος καθορίζεται σε 30,00μ2

Πλατεία Μπέλου Μιχαήλ το τέλος καθορίζεται σε 30,00€ μ2

Πλατεία Άρη Βελουχιώτη το τέλος καθορίζεται σε 25,00μ2

Για τις πλατείες των Δημοτικών Κοινοτήτων (πλην Αγρινίου και Αγίου Κωνσταντίνου) το τέλος καθορίζεται σε 15,00 ευρώ το μ2

Για τις τοπικές κοινότητες με πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων (τριμελές προεδρείο) το τέλος καθορίζεται σε 10,00 ευρώ το μ2

Για τοπικές κοινότητες με εκπρόσωπο (πληθυσμό κάτω των 300 κατοίκων ) το τέλος καθορίζεται σε 0,00 ευρώ το μ2

 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ

Πεζόδρομος Χαρ. Τρικούπη το τέλος καθορίζεται σε 40,00 € ανά μ2

Πεζόδρομος Ηλία Ηλιού -39ου Συντάγματος το τέλος καθορίζεται σε 40,00 € μ2

Πεζόδρομος Μανδηλαρά το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € ανά μ2

Πεζόδρομος Καραϊσκάκη το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2

Πεζόδρομος Σμύρνης το τέλος καθορίζεται σε 25,00 €μ2

Πεζόδρομος Μπουκογιάννη το τέλος καθορίζεται σε 25,00 €μ2

Πεζόδρομος Καραπαπά το τέλος καθορίζεται σε 25,00 € μ2

Πεζόδρομος Μεσολογγίου το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € μ2

Πεζόδρομος Δημητρακάκη το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2

Υπόλοιποι πεζόδρομοι το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € μ2

 

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΑ – ΜΙΚΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Α΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 60,00 € μ2

Β΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 55,00 €μ2

Γ΄ ΖΩΝΗ  το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2

Δ΄ ΖΩΝΗ  το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € μ2

 

ΘΕΑΜΑΤΑ - ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ – ΤΣΙΡΚΟ Κ.Λ.Π

Όταν κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου.

Το τέλος καθορίζεται σε 100,00 € ημερησίως.

Στις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές κοινότητες το τέλος καθορίζεται σε 30,00 ημερησίως.

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Τοποθέτηση οικοδομικών υλικών το τέλος καθορίζεται σε 10,00 € μ2 .

Τοποθέτηση κάδου (εβδομαδιαίως) το τέλος καθορίζεται σε 15,00 €

Τοποθέτηση προστατευτικού πανιού ή λαμαρίνας ή πλέγματος το τέλος καθορίζεται σε 5,00 € μ2 .

Τοποθέτηση σκαλωσιάς το τέλος καθορίζεται 5,00 € μ2

Στάθμευση Ανυψωτικών μηχανημάτων – Πρέσα – Μπετονιέρα - για οικοδομικές και λοιπές εργασίες, το τέλος καθορίζεται σε 10,00 € την ώρα .

 

ΠΟΔΗΛΑΤΑ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ

Α & Β΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 35,00 € μ2

Γ & Δ΄ ΖΩΝΗ το τέλος καθορίζεται σε 30,00 € μ2

 

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

Το τέλος καθορίζεται 15,00 € την ώρα σε όλες τις ζώνες.

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

Για τους πλανόδιους εμπόρους που κάνουν χρήση κοινοχρήστου χώρου (Άγιο Χριστόφορο & Άγιο Κωνσταντίνο) το τέλος καθορίζεται σε 10,00 ανά μ2 ανά ημέρα. Για τις υπόλοιπες Δημοτικές καιΤοπικές Κοινότητες το τέλος καθορίζεται σε 5,00 € μ2 ανά ημέρα.

 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ & ΚΑΣΤΑΝΑ

Το τέλος καθορίζεται σε 20,00 € ανά μ2 μηνιαίως.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ, ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ κ.λ.π.

Καταστήματα τα οποία θέλουν να κάνουν προβολή ορισμένων προϊόντων τους κλπ σε διάφορους κοινόχρηστους χώρους πλην της πλατείας Δημοκρατίας το τέλος καθορίζεται σε 50,00 € ανά μ2 την ημέρα.

 

Γ. ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Τοποθέτηση ψυγείου αναψυκτικών μονό ή διπλό & ψυγείο παγωτών.

Πλατεία Δημοκρατίας:

Μονό ψυγείο αναψυκτικών & παγωτών 150,00 € έκαστο

Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 300,00 €

Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 40,00 € μ2

Πλατεία Ειρήνης, Παναγοπούλου -28ης Οκτωβρίου – Μερκούρη - Τσακανίκα – Εθνάρχου Μακαρίου

Μονό ψυγείο αναψυκτικών 75,00 €

Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 150,00 €

Ψυγείο παγωτών 80,00 €

Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 30,00 € μ2

 

Α - Β ΖΩΝΗ: πλην των ανωτέρω:

Μονό ψυγείο αναψυκτικών 50,00 €

Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 120,00 €,

Ψυγείο παγωτών 50,00 €

Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 25,00 μ2

 

Γ - Δ ΖΩΝΗ:

Μονό ψυγείο αναψυκτικών 40,00 €

Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 120,00 €,

Ψυγείο παγωτών 40,00 €

Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 15,00 μ2

Στις λοιπές Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες:

Μονό ψυγείο αναψυκτικών 25,00 €

Διπλό ψυγείο αναψυκτικών 50,00 €,

Ψυγείο παγωτών 25,00 €

Πάγκος για εφημερίδες – περιοδικά 5,00 μ2

Τα ανωτέρω ποσά υποχρεούνται να καταβάλουν οι μισθωτές αυτών.

 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ:

Το τέλος βαρύνει τους ιδιοκτήτες περιπτέρων και προσδιορίζεται ετησίως ως εξής:

Α’ ΖΩΝΗ: 150,00 €

Β’ ΖΩΝΗ: 120,00 €

Γ’ ΖΩΝΗ: 90,00 €

Δ’ ΖΩΝΗ: 60,00 €

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: 120,00 €

ΛΟΙΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: 60,00 €

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται ο Κανονισμός χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αγρινίου.

Σας καλούμε να αποστείλετε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας στην ηλεκτρονι-κή διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. έως και την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015.

Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων

Ο δήµος έχει τον λόγο από εδώ και πέρα για να αντιµετωπίσει το θέµα της καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων που παρατηρείται στο Μεσολόγγι.

Αφορµή δόθηκε από κάποιες διαµαρτυρίες δηµοτών τις τελευταίες ηµέρες ότι εµποδίζεται η ασφαλής διέλευση από διάφορες κατασκευές. Ο αντιδήµαρχος Δηµ. Μπουσµπουρέλης λέει ότι θα εφαρµοστεί...


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

 

Σε νέα βάση θα τεθεί το θέμα της κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Μεσολόγγι, κυρίως εκείνες που δραστηριοποιούνται στους πεζόδρομους.

Το επόμενο διάστημα να ξεκινήσει μια διαδικασία πολύ προσεκτική, για την αναθεώρηση του πλαισίου κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων από τα τραπεζοκαθίσματα. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Δημήτρης Μπουσμπουρέλης, έχοντας ως βασική αρχή την ίση αντιμετώπιση απέναντι σε όλους τους επιχειρηματίες έχει ήδη καταθέσει ερώτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η Πολεοδομία, για το τι προβλέπει ο νόμος σχετικά με τα στέγαστρα σε κοινόχρηστους χώρους...

 

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 01/01 σε όλα τα περίπτερα του νομού ή εναλλακτικά μπορείτε να γραφτείτε συνδρομητές στην έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας. Πληροφορίες στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλ. 26310 22793

Σελίδα 1 από 2

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία