Αγγελίες    Επικοινωνία

 Με έγγραφό του, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενέκριναν την λειτουργικότητα του ανοικτού κολυμβητηρίου Μεσολογγίου για την διοργάνωση διασυλλογικών και διαδημοτικών αγώνων, καθώς επίσης για την χρήση του στην εκμάθηση και τις προπονήσεις αθλημάτων υγρού στίβου. Η πληρότητα των μελετών και η συστηματική εργασία για την σύνταξή τους, αποδεικνύεται με τον πλέον ασφαλή τρόπο.

Το νέο δημοτικό κολυμβητήριο τελικά δεν είναι «…πισίνα με ομπρελίτσες, φραπέ και παπάκια…» όπως έχει χαρακτηρισθεί ατυχώς κατά το πρόσφατο παρελθόν από δημοτικούς συμβούλους για καθαρά αντιπολιτευτικούς λόγους… Οι εξελίξεις τους διαψεύδουν. Ήδη το έργο έχει δημοπρατηθεί και οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα.

Με γνώμονα την απαίτηση της κοινωνίας, η δημοτική αρχή προχωρά στην υλοποίηση της «Κατασκευής Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ι.Π. Μεσολογγίου».

 

ΘΕΜΑ:  Έγκριση ως προς τη λειτουργικότητα για το έργο «Κατασκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ι.Π. Μεσολογγίου».

ΣΧΕΤ.:

(1)Η από 21-11-2018 αίτηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΥΠΠΟΑ/ΔΤΑΕΥ/603575/26-11-18 για την Γ.Γ.Α.)

(2) Η από 17-12-18 συμπληρωματική αίτηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΥΠΠΟΑ/ΔΤΑΕΥ/653218/17-12-18 για την Γ.Γ.Α.)

(3) Το υπ’ αριθμ. : ΥΠΠΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/603575/23795/3217/756/24-12-18 έγγραφο της  Γ.Γ.Α.

(4) Η από 04-02-2019 αίτηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΥΠΠΟΑ/ΔΤΑΕΥ/58263/05-02-19 για την Γ.Γ.Α.)

(5) Η από 8-02-2019 αίτηση του μηχανικού κ. Μερτζιάνη για την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΥΠΠΟΑ/ΔΤΑΕΥ/66553/08-02-19 για την Γ.Γ.Α.)

(6) Η από 15-02-2019 αίτηση της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (ΥΠΠΟΑ/ΔΤΑΕΥ/81385/18-02-19 για την Γ.Γ.Α.)

Α. Σε απάντηση στην ως άνω σχετική αίτησή σας και λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη του έργου «Κατασκευή Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ι.Π. Μεσολογγίου», σας πληροφορούμε ότι συμφωνούμε με την υποβληθείσα μελέτη ως προς τη λειτουργικότητα, και σας την επιστρέφουμε θεωρημένη, με κόκκινες παρατηρήσεις της υπηρεσίας μας, προκειμένου να κατατεθεί με δική σας μέριμνα, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση οικοδομικής άδειας. 

Επισημαίνουμε ότι τα επί μέρους στάδια της μελέτης (αρχιτεκτονικά, στατικά, θερμομόνωση, πυρασφάλεια κλπ.) υπόκεινται στις ρυθμίσεις και τους κανονισμούς που ισχύουν για παρόμοια κτίρια.

Επίσης, η χωροθέτηση του έργου στο συγκεκριμένο χώρο που εσείς επιλέξατε και οι τυχόν απαιτούμενες ενέργειες ή μελέτες που πρέπει να γίνουν (χαρακτηρισμός χώρου, όροι δόμησης, περιβαλλοντική μελέτη κλπ.) αποτελούν υποχρέωση και ευθύνη σας.

Β.   To παρόν έγγραφο: - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ή ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΥΤΕ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΔΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,

αλλά, μοναδικό σκοπό έχει ν’ αποτελέσει το σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 59, παρ. β του Π.Δ. 104/ΦΕΚ 171/Α’/28-8-2014, και το άρθρο 1, παρ.2.1, εδάφιο ε, της Κ.Υ.Α./αρ.οικ.7533/ΦΕΚ 251/Β’/13-2-12, δικαιολογητικό προς την αρμόδια αρχή για την Έγκριση Δόμησης του έργου, εφ’ όσον αυτή δύναται νομίμως να χορηγηθεί. Επιπροσθέτως, σας διευκρινίζουμε ότι η διατύπωση της σύμφωνης γνώμης μας δεν συνεπάγεται ανάληψη υποχρεώσεων για την χρηματοδότηση του έργου από την Γ.Γ.Α.

Γ. Η παρούσα έγκριση ως προς τη λειτουργικότητα, αφορά μόνο στην μελέτη της Ανοικτής Κολυμβητικής Δεξαμενής και του κτιρίου βοηθητικών χρήσεων αυτής, και όχι στις μελλοντικές επεκτάσεις της αθλητικής εγκατάστασης. Επισημαίνεται ότι βάσει των διαστάσεων της κολυμβητικής δεξαμενής επιτρέπονται διασυλλογικοί /διαδημοτικοί αγώνες καθώς και εκμάθηση/ προπονήσεις.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

                                                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Συνημμένα:

(θεωρημένα)

1. Γενική Διάταξη / ΓΔ1 (με κόκκινες παρατηρήσεις της Γ.Γ.Α.)

2. Κάτοψη Υπογείου Εγκατάστασης / Α1 (με κόκκινες παρατηρήσεις της Γ.Γ.Α.)

3. Κάτοψη Ισογείου Εγκατάστασης / Α2 (με κόκκινες παρατηρήσεις της Γ.Γ.Α.)

4. Τομή Α-Α, Δ-Δ / Α3

5. Τομή Β-Β, Γ-Γ / Α4 (με κόκκινες παρατηρήσεις της Γ.Γ.Α.)
6. Όψεις / Α5 (με κόκκινες παρατηρήσεις της Γ.Γ.Α.)

7. Κάτοψη Κτιρίου Υποστηρικτικών Δομών / Κ2 (με κόκκινες παρατηρήσεις της Γ.Γ.Α.)

8. Κάτοψη Δώματος / Δ1 (με κόκκινες παρατηρήσεις της Γ.Γ.Α.)

9. Διάγραμμα Ορατότητας / Ορ.1 (με κόκκινες παρατηρήσεις της Γ.Γ.Α.)
(μη θεωρημένα)

10.Τεχνική Περιγραφή Έργου

11.Τοπογραφικό Διάγραμμα/ Τ0 9.   Διάγραμμα Δόμησης /Α

Στην Εισαγγελέα Μεσολογγίου αναγκάστηκε να απευθυνθεί ο επικεφαλής της παράταξης «Κοινωνία Μπροστά», Πάνος Παπαδόπουλος, εξασφαλίζοντας Εισαγγελική παραγγελία για να πάρει στοιχεία από τον δήμο.

Εδώ και πολλές ημέρες ο κ. Παπαδόπουλος ζητά από τον δήμο στοιχεία σχετικά με τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής για τις οποίες δεν ασκήθηκε ανακοπή κατά διαταγών πληρωμής που εκδόθηκαν κατά του δήμου και των Νομικών Προσώπων. Παρά τις αιτήσεις που κατέθεσε συνάντησε άρνηση από την πλευρά του δήμου και έτσι αναγκάστηκε να φθάσει μέχρι την πόρτα της Εισαγγελέως, εξασφαλίζοντας την παραγγελία την οποία κατέθεσε στον δήμο.

Εκείνο που δημιουργεί απορία είναι γιατί ο δήμος αρνείται να δώσει τα στοιχεία; Πάντως μετά την παρέμβαση της Εισαγγελέως αναμένονται εξελίξεις προκειμένου να δουν και οι πολίτες γιατί τόση άρνηση….

ΒΑΣΩ ΒΗΤΤΑ

Δεν αξίζουν 800 ευρώ;

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 21/03/2019

 

Ένα µνηµείο για τους αµάχους Μεσολογγίτες που σκοτώθηκαν από τους Γερµανούς ζήτησαν να φτιάξουν συγγενείς των από την δηµοτική αρχή. Και όµως, κάτι τέτοιο δεν προχωράει γιατί δεν υπάρχουν 800 €...

Ας γίνω πιο συγκεκριµένος: Το Πάσχα του 1941 έχασαν την ζωή τους 13 Μεσολογγίτες σε διάφορα σηµεία της πόλης από βοµβαρδισµούς των Γερµανών. Τα στοιχεία προέρχονται από τον Τύπο της εποχής και άλλες πηγές. Συγγενείς τους εδώ και αρκετό καιρό αποδύθηκαν σε µια προσπάθεια να στηθεί ένα τέτοιο µνηµείο και στο Μεσολόγγι στα πρότυπα άλλων πόλεων....

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αιτωλοακαρνανίας, οργανώνει το 6ο κατά σειρά Μαθητικό Χορωδιακό Φεστιβάλ Εντέχνου Ελληνικού Τραγουδιού.

Το Φεστιβάλ αυτό από τα πρώτα χρόνια διεξαγωγής του σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία και έχει καταστεί πλέον ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός για την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου και την τοπική κοινωνία, που το «αγκάλιασε»» με ξεχωριστή χαρά.

Το Φεστιβάλ φέτος θα πραγματοποιηθεί στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.30. π.μ.

Στο Μαθητικό Χορωδιακό Φεστιβάλ Εντέχνου Ελληνικού Τραγουδιού θα λάβουν μέρος οι εξής μαθητικές χορωδίες την συμμετοχή 256 μαθητών:

1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου

1ο ΓΕΛ Μεσολογγίου

1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου

Γυμνάσιο Αιτωλικού

Γυμνάσιο Γουριάς

Μουσικό Σχολείο Αγρινίου

Εκπαιδευτήρια «Παναγία Προυσιώτισσα»

Ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος ή ζει σε άλλο Δήμο εκτός Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ή οι συνήθεις –ανακυκλωμένες- πολιτικές του «κορώνες» είναι το μοναδικό πλέον μέσο επιβεβαίωσης της πολιτικής του ύπαρξης.

Επί της ουσίας μετά και τη σημερινή ανακοίνωσή του περί ανυπαρξίας του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου στον πρωτογενή τομέα παραγωγής γίνονται γνωστά τα εξής:

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου έχει ορίσει αρμοδιότητες Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε κρίσιμες για την τοπική παραγωγή συγκυρίες διοργάνωσε ενημερωτικές συναντήσεις με τη συμμετοχή επιστημόνων, συγκεντρώνοντας μεγάλο ενδιαφέρον από τους αγρότες της περιοχής (σχετικό οπτικο-ακουστικό υλικό μπορεί να το αναζητήσει στο διαδίκτυο το οποίο μονίμως αναμοχλεύει προς άγρα ευφάνταστων «σκανδάλων»). Ενδεικτικά αναφέρονται: Α) η ημερίδα στο Μεσολόγγι την 29η Νοεμβρίου 2016 για την αντιμετώπιση του μύκητα «Γλοιοσπόριο» που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο σύνολο σχεδόν της ελαιοκαλλιέργειας. Μετά μάλιστα από την ημερίδα, ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος είχε στείλει επιστολή προς τον Υπουργό για την ένταξη των ελαιοκαλλιεργειών που επλήγησαν σε πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης Β) την ημερίδα στο κτήριο Συγγρού της Κατοχής Οινιαδών την 13η Ιανουαρίου 2018 όπου κι εκεί έγινε ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ζημιών που άφησαν πίσω τους τα ακραία καιρικά φαινόμενα της εποχής αλλά και η προσβολή των δένδρων από την ασθένεια «Βερτιτσίλιο». Η συμμετοχή δε στην ημερίδα αυτή, είχε ξεπεράσει τα όρια του Δήμου προσελκύοντας ενδιαφέρον από όμορους Δήμους.

Η πρόσφατη «Εσπερίδα» της Κατοχής Οινιαδών ανήκει στο ίδιο πλαίσιο πρωτοβουλιών, περιλαμβάνοντας ομιλίες επιστημόνων αυτή τη φορά για τα εσπεριδοειδή που –εάν το γνωρίζει ο κ. Παπαδόπουλος - επίσης είναι διαδεδομένη καλλιέργεια στην πεδιάδα των Οινιαδών.

Ο Δήμος κάθε φορά που πλήττονταν από ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία προκαλούσαν εκτεταμένες καταστροφές στις καλλιέργειες, ήταν πάντοτε σε ετοιμότητα και σε συνεχή επικοινωνία με τις κρατικές υπηρεσίες προκειμένου οι καταγραφές να είναι άμεσες κι στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας, ο μηχανικός εξοπλισμός του δήμου πραγματοποιούσε καθαρισμούς σε αγροτικούς δρόμους και περιοχές όπου είχε να περάσει «μηχάνημα» δεκαετίες…

Ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Νίκος Καραπάνος τον Οκτώβριο του 2017 (26/10) συνοδευόμενος από εκπροσώπους παραγωγών και τοπικών φορέων παρουσία των βουλευτών Μ. Τριανταφύλλου και Γ. Βαρεμένου, επισκέφθηκε τον Υπουργό και τον Υφ/γό Αγροτικής Ανάπτυξης θέτοντας σοβαρά ζητήματα αναφορικά με την ελαιοπαραγωγή όπως ήταν η τελική ένταξη της Ελιάς Καλαμών στον Εθνικό Κατάλογο προϊόντων. Αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης ήταν ένα πάγιο αίτημα των αγροτών της περιοχής και όχι μόνο να ικανοποιηθεί λίγους μήνες αργότερα με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της οριστικής ένταξης του προϊόντος στον Εθνικό Κατάλογο.

 Σε κάθε διεκδίκηση δε των αγροτών, ήταν «παρών» να υποστηρίξει δίκαια αιτήματα και να τα προωθήσει αρμοδίως.

Κατόπιν των παραπάνω παρακαλείται ο κ. Παναγιώτης Παπαδόπουλος να ενημερώσει για τις δικές του ενέργειες ή έστω προτάσεις που υπέβαλλε με τη θεσμική του ιδιότητα, την τετραετία που πέρασε…

Προγραμματικές-Δεσμευτικές Θέσεις

Στηριζόμενοι στις υγιείς δυνάμεις του τόπου μας αντιστεκόμαστε στη διάλυση της τοπικής κοινωνίας από τους πάσης φύσεως ιδιοτελείς σωτήρες.

 • Αντιστεκόμαστε σ΄ αυτούς που απαξιώνουν το Δήμο και μετατρέπουν ήδη τις εκλογές σε συναλλαγή, επιδιώκοντας την νόθευση της ελεύθερης έκφρασης.
 • Λέμε όχι στους καταστροφείς της Λιμνοθάλασσας και του θαλάσσιου μετώπου και σε ό,τι εξυπηρετεί μικροσυμφέροντα.
 • Είμαστε απέναντι σ΄ αυτούς που με την ανοχή τους καταστρέφουν το περιβάλλον, τα σπουδαία ποτάμια του Δήμου μας, τη Λιμνοθάλασσα και τον κάμπο μας.
 • Η διαφάνεια για εμάς δεν είναι κάτι άυλο και γενικό αλλά την επιβάλουμε με διαδικασίες που την περιφρουρούν και την ενισχύουν.

 

Οργανώνουμε τη δράση μας για να αποκαταστήσουμε σοβαρότητα στο Δήμο μας

Αρχές και στόχοι

Ο Δήμος μας συνολικά αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της παγκόσμιας ιστορίας και είναι παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας. Μεγάλη η ευθύνη των κατοίκων του μικρού αυτού «αλωνιού» και τεράστια αυτών που πολιτεύονται σ΄ αυτόν τον τόπο. Ο Δήμος αντιπροσωπεύει την ιδέα του αγώνα, της θυσίας και της ελευθερίας. Ο μεγαλύτερος υγροβιότοπος της Ευρώπης που ορίζεται από δύο ποταμούς μαζί με το χερσαίο χώρο προστατεύονται από τις συνθήκες NATURA 2000 και RAMSAR. Αντί ενός στρατηγικού σχεδιασμού αειφόρου ανάπτυξης, όμως, τον αφήσαμε στο έλεος καιροσκόπων και ιδιοτελών.

Οι θέσεις και οι προτάσεις μας μπορούν να ενταχθούν κοστολογημένα σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό:

 • Ζωντανή μετάδοση και καταγραφή με ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου των δημοτικών και τοπικών συμβουλίων από την πρώτη συνεδρίαση με μέγιστος αριθμός 15 θεμάτων ανά συμβούλιο. Κάθε εισηγητής υποχρεούται να κοινοποιεί δημόσια μια περίληψη τουλάχιστον 50 λέξεων της εισήγησης του το αργότερο 3 ημέρες πριν την συζήτηση.
 • Άμεση διεκδίκηση και παραχώρηση κατά κυριότητα του ζωτικού μας χώρου (Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου-Αιτωλικού, Αλυκές, Αλίπεδα κ.α.) και αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών μας πηγών επιστημονικά, με σκοπό την αειφορία.
 • Διεκδίκηση και ένταξη της νήσου Οξειάς που ανήκει στην Κεφαλονιά στα διοικητικά όρια του Δήμου μας καθώς και την περιοχή Γαλατά-Κρυονέρι. Πρόκειται για αποκατάσταση μεγάλης αδικίας.
 • Η υδροδότηση ολόκληρου του Δήμου με καθαρό νερό και ο τακτικός ποιοτικός έλεγχος σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα αποτελεί για μας αυτονόητη υποχρέωση.
 • Ειδικό επιτελικό γραφείο αξιοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 • Αναδιοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας για διαφάνεια, έλεγχο και αποφυγή «νομότυπων» παρατυπιών και διασπάθισης του Δημοσίου χρήματος.
 • Δημιουργία γραφείου πρωτογενούς τομέως (αλιεία, γεωργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία κ.λ.π.) και περιβάλλοντος.
 • Δημιουργία Δημοτικής στεγασμένης ιχθυαγοράς και λαϊκής αγοράς σε κάθε δημοτική ενότητα.
 • Δημιουργία βιολογικού καθαρισμού Αιτωλικού για περιορισμό ρυπαντών και μολύνσεων, καθώς και διαχείριση στερεών αποβλήτων από τους βιολογικούς Μεσολογγίου-Αιτωλικού συμπεριλαμβανομένων και των αλμόλοιπων των Αλυκών.
 • Ανασυγκρότηση της ΔΕΥΑΜ για πιο αποτελεσματική διαχείριση.
 • Άμεση παρέμβαση και διαχείριση εκτάκτων περιβαλλοντικών κινδύνων. Δημιουργία επιτροπής.
 • Άρση και αξιοποίηση όλων των αδρανών υλικών στη Κλείσοβα και στο εσοδευτικό στόμιο της Ανατολικής Κλείσοβας.
 • Χάραξη αγροτικής πολιτικής για αύξηση του αγροτικού εισοδήματος με ορθές πρακτικές ώστε ο κλάδος να γίνει βιώσιμος.
 • Αποκατάσταση και θωράκιση του παραλιακού μετώπου από Εύηνο μέχρι Αχελώο με συγκεκριμένα έργα για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 • Αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας (ιαματικός και αλιευτικός τουρισμός - αθλητική αλιεία -, ναυταθλητισμός, μουσεία, Μαρίνα) και ανάδειξη αρχαιοτήτων (Καλυδώνα, Πλευρώνα, Οινιάδες).
 • Δημιουργία και υλοποίηση ενοποιημένου σχεδίου αποτύπωσης, ανάδειξης και προβολής της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας (πινακοθήκη, μουσεία, κήπος ηρώων, ανάπτυξη διαδραστικών υπηρεσιών, θεματικών πάρκων κ.λ.π)
 • Διεκδίκηση του κτηριακού συγκροτήματος της πρώην ιχθυόσκαλας και αξιοποίηση του.
 • Διευκόλυνση για παραγωγή, καθετοποίηση και προώθηση των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.
 • Πραγματική αντιμετώπιση της παραβατικότητας απ΄ όπου και αν προέρχεται αυτή, ώστε οι δημότες να κυκλοφορούν ελεύθερα στους δρόμους και στα σπίτι τους.
 • Καταγραφή όλων των παλαιών κτηρίων του Δήμου, αξιολόγηση και αξιοποίηση όσων πρέπει.
 • Δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. (Βιομηχανική Περιοχή) με πλήρη αρμοδιότητα του Δήμου όσον αφορά αδειοδοτήσεις, πάροχο ενέργειας και διευκόλυνση του επιχειρείν γενικότερα.
 • Μέριμνα για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ειδικά για τους ετεροδημότες σπουδαστές. Ουσιαστική επιστημονική διασύνδεση του Δήμου με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής.
 • Διεκδίκηση όλων των ανταποδοτικών που οφείλονται στο Δήμο από διάφορες κρατικές παρεμβάσεις (Αλυκοποίηση, Εύηνος, Αχελώος κ.α.).
 • Προτεραιότητα στη βελτίωση όλων των εσωτερικών συνδετηρίων οδών του Δήμου μας και ιδιαίτερα της αγροτική οδοποιίας. Η κατάσταση του οδικού δικτύου είναι επιεικώς απαράδεκτη! Με την άρση όλων των μπαζωμάτων στην Κλείσοβα και στον λιμνοθαλασσιακό χώρο γενικότερα, ο τεράστιος όγκος των αδρανών υλικών που θα προκύψει, μπορεί να αποκαταστήσει όλο το δίκτυο αγροτικής οδοποιίας.
 • Αντιμετώπιση του μεγάλου ζητήματος των αδέσποτων ζώων το οποίο έγινε και επικίνδυνο για Δημότες και επισκέπτες. Αντιμετωπίζεται μόνο με την διάθεση των προβλεπομένων κονδυλίων. Υπάρχει θέμα διαχείρισης. Είναι σκανδαλώδες και θα μας απασχολήσει σοβαρά.
 • Έλεγχος όλων των πεπραγμένων και απόδοση ευθυνών χωρίς συγκαλύψεις και «παραγραφές»…
 • Κατά τον ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων η δημοτική αρχή παρουσιάζει τα έργα της και λογοδοτεί επί της υλοποίησης των σχεδίων και των προγραμματικών της δεσμεύσεων.
 • Ενημερώνουμε την τοπική κοινωνία, σχετικά με την έναρξη γεωτρήσεων για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο. Δυστυχώς η χώρα μας για μια ακόμα φορά επενδύει ενεργειακά στο πετρέλαιο σε βάρος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εάν υπάρξει ατύχημα, τουρισμός και αλιεία καταστρέφονται ολοσχερώς. Μήπως πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα ως τοπική κοινωνία;

 

Αγαπητοί συμπολίτες,

Μόνο όσοι βιώνουν τα προβλήματα αυτού του τόπου μπορούν να αφουγκραστούν τους «καημούς του». Είμαστε αποφασισμένοι να εργαστούμε για την υλοποίηση όλων αυτών, επειδή δεν κάναμε ποτέ πίσω στην υπεράσπιση του Δημοσίου Συμφέροντος. Όσοι γνωρίζουν, έστω και ελάχιστα, δεν πρέπει να αμφιβάλλουν… Έχουμε δώσει δείγμα γραφής. Αυτή τη φορά η ψήφος μας πρέπει να είναι πράξη πολιτική. Να είναι πράξη ευθύνης, για το παρόν και το μέλλον μας σε αυτόν τον Ένδοξο Τόπο.

Για το Forum Ενεργών Πολιτών

Η Επιτροπή διαβούλευσης

Γρηγόρης Δελαπόρτας, Ερευνητής στην Μηχανική Βιολογικών Υγρών και ειδικός στην παθολογία της σπονδυλικής στήλης. University of Vermont Medical Center, Αρωγός σε θέματα Συνεδριακού Τουρισμού

Τάσος Δημόπουλος, Υπάλληλος Γ.Ν.Ν. Μεσολογγίου

Σάκης Ζαρκαδούλης, πρ. πρόεδρος Ιχθυοτροφείων Λιμνοθάλασσας και του Σωματείου Ελευθέρων Αλιέων Μεσολογγίου

Γιάννης Κανής, πρόεδρος Αιτωλικής Ενεργειακής Κοινότητας

Δημήτριος Κεραμισάνος, Γεωπόνος

Δημήτριος Κοτσώργιος, π. πρόεδρος Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδος και είναι μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Μεσογείου εκπρόσωπος Ελλάδος, Μάλτας, Νοτίου Ιταλίας, Ισπανίας και Κύπρου.

Κώστας Μαλδαβίνας, επιχειρηματίας

Γεώργιος Μουρκούσης, Διδάκτωρας Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής

Σωτήρης Μπούρος, Δικηγόρος παρ΄ Εφέταις, LLM Καθηγητής Ναυτικού Δικαίου στο University of Plymouth (BCA)

Αθανασία Σούγια, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου

Χριστόδουλος Χαβιαράς, Οικονομολόγος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος, στέλεχος PWC

Ιερά Πόλις Μεσολογγίου
14 Φεβρουαρίου του 2019

Σελίδα 4 από 127

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία