Αγγελίες    Επικοινωνία

Σεβασμιώτατε, στα 10 χρόνια της εδώ παρουσίας σας τι έχετε δημιουργήσει;

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 13/09/2018

 

Από το διαδίκτυο πληροφορούµαι, ότι στις επισκέψεις που κάνετε στις ανά τη Ελλάδα Μητροπόλεις ως Δεσπότης για τα πανηγύρια που γίνονται εκεί, οι επιχώριοι και «εν Χριστώ αδελφοί σας», αφού σας υποδεχθούν στο Μητροπολιτικό Μέγαρο που και κατοικούν και που είναι στην έδρα της Μητροπόλεως µετά τις τυπικές φιλοφρονήσεις σας ξεναγούν και σας δείχνουν τα έργα που έχουν δηµιουργήσει και τους ιδιαιτέρους χώρους της κατοικίας αυτών. Και οµολογώ, ότι πολλές φορές εντυπωσιάζοµαι.

Θαυµάζω την εργατικότητα πολλών και εκπλήσσοµαι από τις ανέσεις, τη χλιδή και την πολυτέλεια. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι «σάρκα φορούντες και κόσµον οικούντες» ανεξάρτητα από την αποστολή που έχουν ή το επάγγελµα που ασκούν, όπως το αντιλαµβάνονται, θέλουν και αυτοί να ζήσουν τη ζωή τους. Άνθρωποι είναι, «Μια ζωή την έχουµε…» σου λένε και γι’ αυτό ενεργούν αναλόγως. Πως διαφορετικά να ερµηνευθούν, όλα όσα παρατηρούνται και συµβαίνουν; «Άλλος να πεινά και άλλος να µεθύη;» (Α΄ Κορ. ια΄, 21) και άλλος, όπως σεις να αλλάξει τα αυτοκίνητα σαν ρούχα; Είναι αλήθεια, ότι τις ηµέρες αυτές αγοράσατε νέο αυτοκίνητο;

Έτσι µου γεννήθηκε η απορία.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους «Αγίους Αδελφούς», από αυτούς που πήγατε στα πανηγύρια του θελήσει εθιµοτυπικώς και από ευγένεια να έρθη και να σας επισκεφθεί για να σας ευχαριστήσει  για τους κόπους που κάνατε να πάτε να κοσµήσετε και να λαµπρύνετε µε την παρουσία σας τα πανηγύρια του ή να προσκυνήσει τους τάφους των Εξοδιτών της πόλεως του Μεσολογγίου, που θα σας βρη και που θα σας συναντήσει; Που κατοικείτε για να τον φιλοξενήσητε; Ποια είναι η έδρα σας; Πού θα τον υποδεχθήτε και ποιο δικό σας έργο, το επαναλαµβάνω, δικό σας έργο θα του δείξετε; Τόσα χρόνια τώρα Δεσπότης στη µεγαλύτερη Μητρόπολη της Ελλάδος  µε τα τόσα έσοδα τι έχετε δηµιουργήσει; Εκάµατε κάτι που να θυµίζει το από εδώ πέρασµά σας και τη παρουσία σας; Τόσα χρόνια έχετε φτιάξει κάτι; Λοιπόν τι θα δείξητε στον επισκέπτη συνάδελφό σας;

  • Θα του δείξητε το µεγαλοπρεπές αλλά κλειστό και εγκαταλελειµµένο Μητροπολιτικό Μέγαρο που αφού το αδειάσατε από τα υπάρχοντα σ’ αυτό γραφεία, έπιπλα δήθεν για να το επισκευάσητε, τόσα χρόνια τώρα δεν κάµατε τίποτε και παρουσιάζει την όψι βοµβαρδισµένου τοπίου; Γιατί το καταντήσατε έτσι; Γιατί δεν το επισκευάζετε; Που θα κατοικήση ο διάδοχός σας, όταν παραιτηθήτε ή για άλλους λόγους σας αποµακρύνουν;…
  • Θα τον πάτε να ιδή την εσωτερική διαρρύθµιση ή µάλλον καταστροφή που απερισκέπτως κάνατε στο αριστούργηµα των Μητροπολιτικών Γραφείων; Αλήθεια για ποιο λόγο έγινε η διαρρύθµισις αυτή; Διεπιστώθη έλλειψις χώρου; Υπήρξε πρόβληµα λειτουργικότητος ή ευκαιρία δαπάνης µερικών εκατοµµυρίων δραχµών προς υµετέρους; Ήταν τόσο αναγκαία η διαρρύθµισις ή σας την επέβαλαν άλλοι;
  • Θα του δείξητε το χώρο που άλλοτε ήταν το ωραίο γκαράζ των αυτοκινήτων της Μητροπόλεως και το οποίον άνευ λόγου γκρεµίσατε; Για ποιο λόγο το γκρεµίσατε; Σε τι σας εµπόδιζε;
  • Θα του δείξητε τη µάνδρα που κατεδαφίσθηκε πριν από 7 χρόνια µε το χαλασµένο κιγκλίδωµα που τόσα χρόνια τώρα και µετά τα όσα δηµοσιεύµατα δεν αξιωθήκατε να αποκαταστήσητε µε αποτέλεσµα ο χώρος να έχη µεταβληθή σε σκουπιδότοπο και εστία µολύνσεως;
  • Θα τον περάσητε να ιδή το πνευµατικό κέντρο µε τη ρυπαρότητα των τοίχων από τα βλάσφηµα συνθήµατα των αναρχικών; Καλά δεν τα βλέπετε και δεν σας ενοχλούν; Γιατί δεν τα σβήνετε; Έτσι δεν δίδετε την εντύπωση, ότι σας εκφράζουν;
  • Θα επισκεφθήτε το άλλοτε καµάρι της πόλεως το Δροσίνειο Ίδρυµα µε την τεράστια προσφορά και που το κλείσατε µε αποτέλεσµα η µεγαλύτερη Μητρόπολη της Ελλάδος να µην έχει ούτε ένα Ίδρυµα; Αυτό δεν είναι λυπηρό;
  • Θα του δείξητε τα ξενοίκιαστα και εγκαταλελειµµένα κτήρια του ιδίου Ιδρύµατος που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν και τα οποία µε κόπους, φροντίδες και κίνδυνο της ζωής των έφτιαξαν άλλοι;
  • Τι επί τέλους θα του δείξητε; Εκτός από το στόλο των Ι.Χ. αυτοκινήτων της Μητροπόλεως και το πλήθος των εν πολλοίς αργοσχόλων υπαλλήλων, τα άµφια που φοράτε στα πανηγύρια, τις αρχιερατικές στολές που έχετε, τις µίτρες, τις πατερίτσες, µπαστούνια, εγκόλπια, σταυρούς, ράσα και τα…ρούχα πολυτελείας; Αυτά θα του δείξητε;
  • Θα τον πάτε να ιδή τις κατασκηνώσεις; Όµως και αυτές είναι έργον άλλων. Σεις τις βρήκατε. Τι όµως θα απαντήσητε, όταν ο επισκέπτης «αδελφός» σας ρωτήσει πόσο στοίχισε η ανακαίνισις; Φοβούµαι, ότι όταν του γνωρίσετε, ότι η ανακαίνισις στοίχισε το ποσόν των ΕΥΡΩ 1.300.775 ή δραχμές 443.564.000 εκατομμύρια, μήπως ο άνθρωπος ταραχθή, πάθη εγκεφαλικό ή τραπή εις άτακτο φυγή. Είναι δυνατόν ποτέ η ανακαίνισις να στοίχισε τόσο πολύ; Τι έγιναν εκεί, πολυκατοικίες; Και γιατί δεν δέχεσθε τον έλεγχο που κατ’ επανάληψη σας έχει ζητηθή, ούτε και απαντάτε στα τόσα έγγραφα που σας έστειλε η αρμόδια Υπηρεσία της Πολεοδομίας Ναυπάκτου; Φοβείσθε; Υπάρχει κάτι το επιλήψιμο; Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα να δεχθείτε τον έλεγχο. Διαφορετικά να παύσητε να ομιλήτε.
  • Στο Μοναστήρι του Αγγελοκάστρου θα τον πάτε; Θα του γνωστοποιήσητε τα εκεί γεγονότα;

Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν μόνον εδώ. Εάν η έδρα της Μητροπόλεως ήταν κάπου αλλού, σε άλλη πόλη θα μπορούσατε να τα κάνετε αυτά; ΟΧΙ. Δεν θα τολμούσατε ούτε να σκεφθήτε κάτι τέτοιο. Θα σας έριχναν σε καμμία λίμνη ή κανένα ποτάμι ως μη χρήσιμο και μη απαραίτητο. Εδώ όμως βρήκατε και τα κάνατε και αυτό γιατί όλοι σιωπούν και δεν μιλάνε, επιδιώκοντας μικρά και πρόσκαιρα οφέλη. Και όλα εις δόξαν των αγαπητών μου «ψαρόμυαλων» συμπολιτών-Μεσολογγιτών που με τη μεγάλη αντοχή, ανοχή και ένοχο σιωπή σας ανέχονται και δεν ομιλούν και σε κάποια στιγμή θα απογυμνωθούν, θα μείνουν γυμνοί και ανυπόδητοι μόνο με τα εσωτερικά τους ρούχα.

Επ’ αυτών τι να λένε οι σημερινοί και νέοι άρχοντες; Περιμένουν και προσμένουν ψήφους; Μα δεν γνωρίζουν ότι στο μαγαζί το ταμείον είναι πλέον ταπί και μείον; Δεν εξουσιάζει κανένα! Έτσι δεν είναι πολυχρονεμένε και «άγιε» Δέσποτα; Επ΄ αυτών τι θα απαντήσητε; Σταματώ, αναμένω και περιμένω να μάθω τι θα δείξητε στο συνάδελφό σας.

Έρρωσθε.( Πραξ. ιε’, 29)

 

Υ.Γ.: Μήπως είναι δυνατόν να γνωρίσητε που εδέχθητε την εθυμοτυπική επίσκεψη πολιτικού παράγοντος κατά την προεκλογική περίοδο, που ζητούσε να σας συναντήσει και γιατί δεν τον δεχθήκατε, όπως έχετε καθήκον στην έδρα της Μητροπόλεως κατά την επίσκεψη αυτού στο Μεσολόγγι; Έτσι δεν υποβαθμίζετε τη πόλη; 

Θεόδωρος Βλαχόπουλος

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Κουφός Βασίλης

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία