Αγγελίες    Επικοινωνία

Η δήθεν απάντηση της Μητρόπολης και η καταπάτηση της δεοντολογίας

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 11/10/2018

 

Όταν διάβασα στο 3197/27.9.2018 φύλλο της εφηµερίδος ΑΙΧΜΗ την δήθεν απάντησή σας στην επιστολή που σας απέστειλα και δηµοσιεύθηκε στην ίδια εφηµερίδα µε τίτλο «Σεβασµιώτατε στα 10 χρόνια της εδώ παρουσία σας τι έχετε δηµιουργήσει;» µε συγκεκριµένα και σαφή ερωτήµατα κυριολεκτικώς απογοητεύτηκα από την κατ’ εφηµισµόν απάντησή σας. Διερωτήθηκα αν καταλαβαίνετε τι σηµαίνει η λέξη απάντηση και συγχρόνως προβληµατίστηκα, λυπήθηκα και πόνεσα.

  1. Διερωτήθηκα: Εφόσον η επιστολή µου δηµοσιεύθηκε µόνο στην ΑΙΧΜΗ, για πιο λόγο σπεύσατε και την αποστείλατε να δηµοσιευθή σε όλα τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά; Αυτό δεν είναι αντιδεοντολογικό και πως εσείς την κηρύττητε την τάξιν προέβητε εις την πράξιν αυτήν; Πως οι αναγνώστες θα κρίνουν ποιος έχει δίκαιο και λέγει την αλήθεια και ποιος... όταν αγνοούν την άλλη πλευρά; Εκτός και αν το κάµατε για να προβληθήτε. Επ’ αυτού όµως σας πληροφορώ δεν χρειάζεται να κοπιάζετε. Είστε γνωστός και µάλιστα κατατάσσεσθε µεταξύ των πρωταθλητών στα Εκκλησιαστικά πράγµατα! Και ξέρετε το γιατί.
  2. Προβληµατίστηκα διότι ενώ «συνήχθησαν επί τω αυτώ», οι αρµόδιοι παράγοντες της Μητρόπολης, πτυχιούχοι ή φτυχιούχοι κατά την έκφραση του αοιδίµου Εδέσσης Καλλινίκου, για να συντάξουν απάντηση στο δηµοσίευµά µου µε τα συγκεκριµένα ερωτήµατα που έθεσα «που κατοικείτε και τι θα δείξετε Σεβασµιώτατε…» δεν κατώρθωσαν να συντάξουν µία απλή απάντηση έτσι για την τιµή των όπλων, δεν απήντησαν αλλά εξετράπησαν και έγραψαν ανυπόστατα, φανταστικά, απειλές για µηνύσεις και νουθεσία να σταµατήσω να δηµοσιογραφώ ενώ συγχρόνως εσπάρη ο σπόρος του µίσους και του διχασµού. Τι σηµαίνουν όλα αυτά και πώς να µη προβληµατισθώ και λυπηθώ;
  3. Λυπήθηκα γιατί αφού υπηρέτησα, όπως σας είναι γνωστό στη Μητρόπολη επί 50 χρόνια ως Γραµµατεύς Θεολόγος και όχι ως φιλόλογος όπως συµβαίνει τώρα (αλήθεια γιατί; - το έχω γράψει) υπό την εµπνευσµένη καθοδήγηση ηθικών και εντίµων αναστηµάτων και αξίων Αρχιερέων και µε την βοήθεια του Θεού έγινε έργον αναγνωρισµένον, βλέποντας σήµερα να καταρρέουν τα όσα και µε τη δική µου συµµετοχή έγιναν, λυπάµαι, θλίβοµαι και πονώ.

Μετά από αυτά, σας γνωρίζω ότι α) δεν ύβρισα ούτε θα υβρίσω κανένα. Στείλατε µου αν έχετε ένα σχετικό δηµοσίευµά µου. Διαφορετικά; β) τις απειλές περί µηνύσεων τις αντιπαρέρχοµαι. Ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδηµα. Εδώ είµαι, ίσταµαι και δεν φοβάµαι. Ό,τι γράφω το υπογράφω. Δεν έχω Αχίλλειον πτέρνα, είµαι λευκός, καθαρός. γ) Το πότε θα παύσω να δηµοσιογραφώ, είναι δική µου υπόθεση. Εγώ θα το αποφασίσω και αυτό θα συµβή όταν οι λαλίστατοι παύσουν να παρανοµούν, αυθαιρετούν, αφιππεύσουν τον κάλαµο της εξουσίας, συνέλθουν, µάθουν να εφαρµόζουν τους Νόµους του Κράτους και τους Κανόνες της Εκκλησίας και να τηρούν τους όρκους που έδωκαν όταν ανέλαβον καθήκοντα. Ουδείς ασύδοτος. Κανείς υπεράνω των Νόµων. Η εξουσία δεν ταυτίζεται µε πρόσωπα. Αλλοίµονο.

Για την υπηρεσία µου στη Μητρόπολη, δεν θα σας γράψω τίποτε. Να διαβάσετε 1) το από 4.4.1999 έγγραφον του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, που γράφει για τον «εκλεκτό Γραµµατέα της Μητρόπολης Θ.Β.», 2) το υπ’ αριθµ. 222/11.7.2000 έγγραφον της Επιθεωρήσεως Οικονοµικών ΤΑΚΕ που γράφει ότι η υπηρεσία µου «υπήρξε άψογος και υποδειγµατική» και 3) το υπ’ αριθ. 146/2003 απόσπασµα εκ των πρακτικών της Ι. Συνόδου εκ του οποίου προκύπτει ότι παρά τη θέληση µου «στρατεύτηκα» να παραµείνω στην Υπηρεσία παρ’ όλες τις αντιρρήσεις µου. Και παρ’ όλα αυτά συκοφαντήθηκα. Γνωρίζετε καλά από ποιους!

Τα περί προσωπικής αντιπαθείας πόθεν συνάγονται και προκύπτουν; Ως άλλη µέλισσα δεν σας ευεργέτησα και δεν βοήθησα τους αδελφούς σας όσο µπορούσα; Δεν βάπτισα τον ένα ανηψιό σας και εβοήθησα τον άλλον; Όλα τα ξεχάσατε και αντί του µάννα χολή; Μη στηρίζεστε όµως στον λαό που δεν υπάρχει… Θυµηθήτε την Ιερουσαλήµ. Την µία ηµέρα «Ωσαννά» και την άλλη «σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν» και µη φοβείσθε τα σκυλιά που γαβγίζουν για να φύγει ο λύκος, τα κουτάβια δαγκώνουν!

Εκείνο όµως που ιδιαιτέρως µε ενόχλησε, είναι η ατυχής ερµηνεία και ο σπόρος του µίσους - διχονοίας, που εντέχνως εσπάρη µε τη λέξη «ψαρόµυαλος». Μήπως χρησιµοποιήθηκε για να φανήτε Ηρακλής κατά το «διαίρει και βασίλευε»; Εν πάσει περιπτώσει, ψαρόµυαλος δεν είναι ο ανόητος και βλάκας αλλά ο καλοκάγαθος, ο καλός καγαθός. Να αγνοούν άραγε οι πτυχιούχοι - φτυχιούχοι συνεργάτες σας ότι στην Χριστιανική Γραµµατολογία ο Χριστός απεικονίζεται ως ψάρι - ΙΧΘΥΣ και οι Απόστολοι ήταν ψαράδες - Αλιείς; Δηλαδή κατά την άποψή τους ο Χριστός ήταν κουτός και οι Απόστολοι βλάκες ; Θεέ και Κύριε. Άπαγε της βλασφηµίας. Κύριε ελέησον! Τι πτυχίο έχουν; Πότε το πήραν; Είναι γνήσιο ή ψευδεπίγραφο και πλαστό; Μήπως το αγόρασαν µε Βουλγαρικά LEVA; Να συνεχίσω; Δεν θέλω. Σταµατώ. «Θου κύριε φυλακή τω στόµατί µου» (Ψαλ. 140,3)

Τελειώνοντας και επειδή την απάντηση την υπογράφει µε εντολή σας και γιατί όχι εσείς, ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου, ερωτώ, α) οι δύο εκδοτικές εταιρίες «ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΩΔΟΣ» στις οποίες είναι υπεθυνος και γενικός συντονιστής, έχουν ΑΦΜ; Πληρώνουν φόρους; Δηµοσιεύουν ως ο Νόµος ορίζει Απολογισµούς - Ισολογισµούς και β) ως υπεύθυνος πάλι ο ίδιος του περιοδικού Κοσµάς ο Αιτωλός, όταν είδε στο λογαριασµό του περιοδικού που τηρείται στην ALPHA BANK Μεσολογγίου, να έχουν πιστωθή χιλιάδες ευρώ, ναι χιλιάδες ευρώ µήπως διερωτήθηκε από που και πως ήρθαν; Να τα έρριψε κρυφά από την καµινάδα ο Άγιος Νικόλαος ή συνέβη τίποτε άλλο; Αυτό θα το δούµε...

Δυστυχώς Σεβασµιώτατε αυτά συµβαίνουν όταν σπείρωνται θύελλες. Τότε θερίζονται άνεµοι. Δεν γνωρίζετε όµως ότι κάποια µέρα όταν κάποιος πάρη για οδηγό κοράκια αυτά θα τον οδηγήσουν στα ψοφίμια; Γι αυτό προσοχή. Φιμώθητι. Έρχονται θύελλες, ο Ξενοφών και ο Ζορμπάς πλησιάζει. Ο ουρανός δεν είναι καθαρός. Είναι βαριά συννεφιασμένος. Υπάρχει το φωτιά - καταπέλτης πόρισμα των Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών για τη διαχείριση στη Μητρόπολη. Έτσι δεν είναι;

Αυτά εγράφησαν με πόνο. «Εκ γαρ πολλής θλίψεως και συνοχής καρδίας» (Β’ Κορ. Β4) και μη λησμονήτε, ότι «έρχεται, έρχεται, κρινεί την Οικουμένη και λαόν εν τη αληθεία αυτού» (Ψαλ 95,13).

Παρά ταύτα την Αρχιερωσύνη σας προσκυνώ
Θεόδωρος Βλαχόπουλος - Θεολόγος

 

Απάντηση ΑΙΧΜΗΣ: Με λύπη διαβάσαμε την απάντηση της Μητρόπολης, στο σκέλος που μας αφορά. Η οποία εμπεριέχει ειρωνεία ότι είμαστε η μοναδική εφημερίδα που δίνουμε λόγο στον κ. Βλαχόπουλο. Εάν αυτό συμβαίνει, σημαίνει ότι εφαρμόζουμε πλήρως τον ορισμό της Ελευθεροτυπίας, όσον και αν ενοχλεί κάποιους. Δεν κάνουμε λογοκρισία, ούτε φυσικά υιοθετούμε όσα λένε οι επιστολογράφοι μας. Τους δίνουμε χώρο να εκφραστούν με κόσμιο τρόπο και μπορεί ο θιγόμενος να απαντήσει. Και τηρώντας την δεοντολογία πάντα δημοσιεύουμε τις απαντήσεις, όπως εν προκειμένω και με την απάντηση της Μητρόπολης. Κάτι που δεν έγινε από την άλλη πλευρά, όπως καταγγέλλει παραπάνω και ο κ. Βλαχόπουλος. Λυπηρό για το πνευματικό σπίτι όλων μας να προσβάλλει έτσι επαγγελματίες. Εκτός αν θέλετε να δημοσιεύουμε μόνο ειδήσεις για τις χειροτονίες διακόνων, τις θρησκευτικές εορτές και τις ποιμαντορικές εγκυκλίους. Αλλά ας είναι.

Η Ιερά Μητρόπολη έχει επιλέξει να μην απαντά στα ερωτήματα του κ. Βλαχόπουλου. Έχει επιλέξει να μην απαντά ούτε σε έγγραφες επιστολές επιχειρηματιών της πόλης που αγνόησε και εμπαίζει. Δικαίωμά της, αλλά κρίνεται γι' αυτό.

Τέλος, το γεγονός πως υπάρχει σε εξέλιξη δικαστική έρευνα δεν την τιμά. Εμείς όπως και να' χει ελπίζουμε να είναι μόνο παρερμηνείες και παρεξηγήσεις γιατί στον τομέα της Ηθικής έχουμε ψηλά τον Ποιμενάρχη μας. Ανεξάρτητα εάν διάφορες πράξεις ή παραλείψεις του μας έχουν στενοχωρήσει.

Το έργο και ο ρόλος της Ι. Μητρόπολης δεν περιορίζεται μόνο στο θεολογικό κομμάτι. Ο Μητροπολίτης έχει σαφείς αρμοδιότητες και ευθύνες και στην διαχείριση της περιουσίας της. Κρίνεται επίσης και για την διαχείριση των οικονομικών και του προσωπικού της. Η κοινωνία τα μετρά και τα σταθμίζει όλα.

Με απεριόριστο σεβασμό στον Μητροπολίτη μας
Σωκράτης Στέλλιος

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία