Αγγελίες    Επικοινωνία

Αναστάτωση έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να μην παρατείνει τη συγχρηματοδότηση των κοινωνικών φαρμακείων, παντοπωλείων και συσσιτίων, που αριθμούν συνολικά 262 δομές σε 13 περιφέρειες της χώρας, όπως προκύπτει από επίσημο έγγραφο (με ημερομηνία 5/11/2018) της Γ.Γ. Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομικών.

Σύμφωνα με το ΕΓΓΡΑΦΟ δίνεται παράταση τριών ετών στις δομές των κέντρων κοινότητας, των κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων, των δομών για αστέγους, των κέντρων διημέρευσης  και ημερήσιας φροντίδας, καθώς και παράταση δυο ετών στις δομές των κέντρων συμβουλευτικής και των ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας.

 

Διαμαρτυρία εργαζομένων

Από την πλευρά του ο Σύλλογος Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας κοινοποίησε εγγραφο – ανακοίνωση προς όλους τους αρμόδιους φορείς, στο οποίο, μεταξύ άλλων αναφέρει:

Με έκπληξη διαπιστώσαμε -εξαιτίας της μη συγκεκριμένης και σαφούς αναφοράς – ότι δεν παρατείνεται η λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείωνσυσσιτίων-φαρμακείων , όπως – αντίθετα – συμβαίνει με άλλες δομές, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ίδιο θεματικό άξονα και συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ μέσω των ΠΕΠ. Και επειδή αυτή η διαπίστωσή μας είναι πιθανόν να είναι επιλογή και όχι παράλειψη, για το λόγο αυτό διατυπώνουμε με το πιο σαφή και έντονο τρόπο το αίτημα μας, να επεκταθεί χρονικά η λειτουργία των δομών αυτών, για την επόμενη τριετία και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ώστε να συνεχίσουν οι δεκάδες χιλιάδες ωφελούμενοι να απολαμβάνουν των υπηρεσιών καθώς η διακοπή των υπηρεσιών αυτών θα προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην καθημερινότητα των χιλιάδων ωφελούμενων.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και αντιλαμβάνεστε θέλουμε να υπογραμμίσουμε την επιτακτική ανάγκη παράτασης λειτουργίας και θεωρούμε ότι είναι αίτημα αφενός
δίκαιο και αφετέρου βάσιμο, τουλάχιστον για τους ακόλουθους λόγους:

1 Τα κοινωνικά παντοπωλεία-συσσίτια και φαρμακεία λειτουργούν ως παροχές συμπληρωματικά με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης καθώς είναι σαφές  πως το τελευταίο δεν μπορεί παρά να είναι μια μικρή βοήθεια για κάθε οικογένεια που ζει σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

2 Τα παντοπωλεία-συσσίτια και τα φαρμακεία στηρίζουν και ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες που δεν δικαιούνται του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, όπως είναι οι αιτούντες Διεθνή Προστασία και οι χαμηλοσυνταξιούχοι.

3 Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το 2017 το κατώφλι της φτώχειας για έναν ενήλικα είναι το εισόδημα των 4560€ ετησίως, όταν το κριτήριο για την ένταξή του στους δικαιούχους ΚΕΑ είναι το εισόδημα των 2400€. Συμπερασματικά, εάν διακοπεί η λειτουργία των κοινωνικών παντοπωλείων-συσσιτίων-φαρμακείων, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε φτώχεια, αλλά έχουν ετήσιο εισόδημα τέτοιο ώστε να μη δικαιούνται του ΚΕΑ, ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης και δε θα μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες (καθημερινό φαγητό, είδη πρώτης ανάγκης, φαρμακευτική αγωγή).

4 Εκτός της παροχής βασικών αγαθών διαβίωσης, από τις δομές κοινωνικών παντοπωλείων-συσσιτίων-φαρμακείων, στους ωφελούμενους παρέχονται υπηρεσίες ευρέως φάσματος που λειτουργούν συμπληρωματικά των κέντρων κοινότητας, αποσυμφορίζοντας έτσι και τους συμβουλευτικούς σταθμούς. Οι υπηρεσίες αφορούν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ενημέρωση για φορείς, υποστήριξη αιτημάτων για σύνταξη πρόνοιας, ΚΕΠΑ κλπ., ραντεβού σε δημόσιους φορείς υγείας, εγγραφές στον οικογενειακό γιατρό). Έτσι για κάθε ωφελούμενο παρέχεται εξατομικευμένη φροντίδα, γίνεται αξιολόγηση και ολιστική προσέγγιση των αναγκών του, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων του σε τρέχοντα χρόνο.

5 Η κοινωνική προσφορά των παντοπωλείων-συσσιτίων-φαρμακείων δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τα κέντρα κοινότητας. Αντίθετα, ο μόνος τρόπος για την κάλυψη των αναγκών των αδύναμων κοινωνικά ομάδων, είναι η συνύπαρξη όλων των δομών, με την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τους και τη δημιουργία δικτύων ανάμεσα στις δομές του κάθε Δήμου, ώστε να παρέχονται στο σύνολο των συμπολιτών μας, που το έχουν ανάγκη, τα απαραίτητα είδη και υπηρεσίες για την αξιοπρεπή διαβίωση τους.

6 Τα κοινωνικά φαρμακεία λειτουργούν με προσφορές πολιτών κι έτσι στα ράφια τους καταλήγουν τεράστιες ποσότητες ανεκμετάλλευτων φαρμάκων, που
επαναδιατίθενται σε ασθενείς οι οποίοι επιβιώνουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Έτσι επιτυγχάνονται δύο σημαντικοί στόχοι: αφενός, φάρμακα των οποίων το κόστος έχει επιβαρύνει τα ταμεία, να μην καταλήγουν στα σκουπίδια και αφετέρου άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν για τα φάρμακά τους– διότι δε δικαιούνται όλοι της μηδενικής συμμετοχής- να εξασφαλίζουν τη φαρμακευτική τους αγωγή.

7 Τα κοινωνικά παντοπωλεία-συσσίτια διασφαλίζουν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, είτε είναι δικαιούχοι ΚΕΑ, είτε όχι, εξυπηρετώντας σε καθημερινή βάση τις ανάγκες των συνανθρώπων μας και όχι ανά διαστήματα μηνών όπως το ΤΕΒΑ – το οποίο εξάλλου ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως διατυπώνεται ρητά στον οδηγό εφαρμογής (Οκτώβριος 2018) της Διαχειριστικής Αρχής για το ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ -.

 

Στη Βουλή το θέμα

Το θέμα έφερε και στη Βουλή, ο βουλευτής της ΝΔ Βασίλειος Γιόγιακας με ερώτηση του προς τον κ. Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης, στην οποία σημειώνει:

ΘΕΜΑ: «Παράταση συγχρηματοδότησης Κοινωνικών Παντοπωλείων και Κοινωνικών Φαρμακείων από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020»

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 117366/05-11-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο πλαίσιο αναθεώρησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) προβλέφθηκε η συνέχιση της συγχρηματοδότησης και η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών Δομών του Θεματικού Στόχου 9.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι εν λόγω προβλέψεις αφορούν την παράταση χρηματοδότησης κατά 3 έτη των Κέντρων Κοινότητας, των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, των Δομών για άστεγους (Υπνωτήρια και Κέντρα Ημέρας) και των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας, την παράταση χρηματοδότησης κατά 2 έτη των Κέντρων Συμβουλευτικής και των δομών υποδοχής γυναικών – θυμάτων βίας καθώς και την ενίσχυση των Κέντρων Κοινότητας με συγκεκριμένες δράσεις.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν έχει προβλεφθεί η συνέχιση της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των Κοινωνικών Φαρμακείων που επίσης συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των Π.Ε.Π., όπως συμβαίνει με τις σχετικές Δομές που λειτουργεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας η συγχρηματοδότηση των οποίων από το Π.Ε.Π. Ηπείρου λήγει μετά τις 30-9-2020. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Φαρμακεία έχουν συμβάλει, σύμφωνα και με τις αξιολογήσεις εφαρμογής των Π.Ε.Π. αλλά και την εμπειρία χιλιάδων πολιτών, στην κάλυψη αναγκών φαρμακευτικής περίθαλψης και σίτισης και καθημερινής διαβίωσης ευπαθών ομάδων συμπολιτών μας ενώ έχουν αναπτύξει αξιόλογες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
– Αν πράγματι δεν έχει προβλεφθεί η παράταση συγχρηματοδότησης των Κοινωνικών Παντοπωλείων και των Κοινωνικών Φαρμακείων στο πλαίσιο των Π.Ε.Π., όπως αναφέρεται ότι έχει γίνει για άλλες κοινωνικές δομές του Θεματικού Στόχου 9,
– Αν προτίθεται να διασφαλίσει τη συνέχιση της χρηματοδότησης για τη λειτουργία των εν λόγω δομών, τουλάχιστον και κατά προτεραιότητα σε περιφέρειες με σημαντικά υψηλότερο του εθνικού μέσου όρου ποσοστό κατοίκων με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας,
– Αν και ποια εναλλακτικά εργαλεία (συγ)χρηματοδότησης προτίθεται να εισηγηθεί προς τα συναρμόδια Υπουργεία εφ’ όσον ισχύσει η μη παράταση χρηματοδότησής τους μέσω των Π.Ε.Π..

 

Πηγή: aftodioikisi.gr

Άλλες τρεις προτάσεις Δήμων της Δυτικής Ελλάδας που αφορούν υποδομές για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες σε Αγρίνιο, Αιγιάλεια, Πάτρα αξιολογήθηκαν θετικά και προτείνονται προς ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με συνολικό προϋπολογισμό 9,1 εκατ. ευρώ.

«Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βασική προτεραιότητα είναι ο άνθρωπος. Νοιαζόμαστε για το συνάνθρωπο και σταθερά υλοποιούμε δράσεις και υποδομές που περιλαμβάνονται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό μας, απαντώντας στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Οι κοινωνικές δομές είναι μια κατάκτηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Διεκδικήσαμε ευρωπαϊκούς πόρους, τους εξασφαλίσαμε και υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τις ευάλωτες ομάδες» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κοινωνικές Υποδομές για Κοινωνικά Ευπαθείς ομάδες» προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, υποβλήθηκαν προτάσεις από τους Δήμους Αγρινίου, Αιγιαλείας και Πατρέων συνολικού προϋπολογισμού 9.152.544 ευρώ. Παρά το γεγονός ότι το σύνολο του προϋπολογισμού των προτάσεων ξεπέρασε τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης κατά 183%, με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κρίθηκε σκόπιμο να προταθούν προς ένταξη στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και οι τρεις προτάσεις των Δήμων.

Οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν και κατατάσσονται προς ένταξη είναι:

Ανέγερση μιας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) – οικοτροφείων του εργαστηρίου «Παναγία Ελεούσα» στο Αγρίνιο, με δικαιούχο τον Δήμο Αγρινίου.

Κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, με δικαιούχο τον Δήμο Αιγιαλείας.

Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) και Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) Οικοτροφείο για άτομα με αυτισμό και νοητική υστέρηση, με δικαιούχο τον Δήμο Πατρέων.

Την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου Κωνσταντίνος Καλαντζής υποδέχτηκε στο γραφείο του την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Θέρμου κ. Ιωάννα Καλημέρη. Αντικείμενο της συνάντησης η απαρχή μιας εποικοδομητικής συνεργασίας και η υπογραφή "Πρωτοκόλλου Συνεργασίας" μεταξύ των κοινωνικών δομών "Κοινωνικού Φαρμακείου Αγρινίου και Κοινωνικού Φαρμακείου Θέρμου".

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Αγρινίου, όλα τα χρόνια λειτουργίας του, εξασφαλίζει στους πολίτες ευπαθών ομάδων την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Παράλληλα παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Η κοινωνική δράση και συνεισφορά του είναι σημαντική και στηρίζεται από τους πολίτες και τους φορείς της πόλης καθημερινά μέσω της δωρεάς φαρμάκων. Το Δεκέμβριο του 2017 ενισχύθηκε με επιστημονικό προσωπικό, (φαρμακοποιός και κοινωνικός λειτουργός), καθώς εντάχθηκε στο νέο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας το Κοινωνικό Φαρμακείο Αγρινίου σε πρώτη φάση θα στηρίξει με φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό τη νεοσύστατη δομή. Παράλληλα οι Αντιδήμαρχοι Αγρινίου και Θέρμου, Κωνσταντίνος Καλαντζής και Ιωάννα Καλημέρη, δεσμεύτηκαν για την υλοποίηση κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του πληθυσμού σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και προαγωγής υγείας.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ

Από το Γραφείο της Εντεταλμένης Συμβούλου Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ευαγγελίας Τσέλιου – Παναγοδήμου γίνεται γνωστό ότι «Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μέσω της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που λειτουργεί στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» προέβη την Πέμπτη 30 Αυγούστου, σε διανομή τροφίμων σε 100 περίπου οικογένειες, εγγεγραμμένες στο μητρώο ωφελούμενων της Δομής με την παρουσία της εντεταλμένης συμβούλου Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Τσέλιου Ευαγγελίας. Μοιράστηκαν είδη τροφίμων μακράς διάρκειας που συγκεντρώθηκαν στην δράση «Εβδομάδα Αλληλεγγύης» που πραγματοποιήθηκε από 9-13 Ιουλίου στις μεγάλες αλυσίδες supermarket που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας (ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, MARKET IN, LIDL ΕΛΛΑΣ).

Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για την συνδρομή τους και την υποστήριξη τους στο κοινωνικό έργο που έχει αναλάβει ο Δήμος μέσα από τις κοινωνικές Δομές του».

Σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Νίκος Καραπάνος αναφέρει: «Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου έχει αναπτύξει ένα ισχυρό «πλέγμα» κοινωνικών δομών, με στόχο την έμπρακτη υποστήριξη οικογενειών και συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη. Οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις όπως η «Εβδομάδα Αλληλεγγύης» που διοργανώνονται, έχουν μεγάλη ανταπόκριση. Οι συμπολίτες μας τις στηρίζουν, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για αυτό, όπως επίσης ευχαριστώ τις επιχειρήσεις που συνδράμουν τις δημοτικές δομές στο κοινωνικό έργο που επιτελείται από το Δήμο».

Κέντρα Κοινότητας σε κάθε Δήμο της Περιφέρειάς μας, δομές αστέγων σε Πάτρα και Αγρίνιο, δομές υποστήριξης γυναικών, κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία βρίσκονται σε πλήρη πλέον λειτουργία από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από άκρη σε άκρη στη Δυτική Ελλάδα, προκειμένου να αποτελέσει το δίχτυ προστασίας στους αδύναμους συμπολίτες μας.

 Μέχρι σήμερα εκατοντάδες πολίτες, καθημερινά απευθύνονται στα Κέντρα Κοινότητας που λειτουργούν σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας, ζητώντας πληροφόρηση για θέσεις εργασίας, επιδόματα, συμπλήρωση αιτήσεων, διεκπεραίωση υποθέσεων, αλλά και για ψυχολογική υποστήριξη κ.α

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της κοινωνίας, που βιώνει της επιπτώσεις της κρίσης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διεκδικεί τριετή παράταση στη λειτουργία των δομών κατά της φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας έδωσε ήδη την έγκριση του για παράταση στη λειτουργία όλων των δομών, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι σε καθημερινή βάση αποτελούν την «ομπρέλα» υποδοχής, εξυπηρέτησης και διασύνδεσης των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες.

«Με πράξεις και δομές συνεχίζουμε να απαντάμε στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας που υπομένει τις συνέπειες της παρατεταμένης κρίσης. Οι κοινωνικές δομές είναι μια κατάκτηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Διεκδικήσαμε πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προγράμματος. Σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης για τις ευάλωτες ομάδες. Πρώτοι σε όλη την Ελλάδα υλοποιούμε δράσεις προϋπολογισμού 27,2 εκ ευρώ που αφορούν 30 συνολικά κοινωνικές δομές. Διεκδικούμε τη διατήρησή τους, με επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 8 εκ ευρω» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Με την υλοποίηση δράσεων που αποτελούν ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας, δημιουργήθηκαν και διατηρούνται 89 θέσεις εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Ειδικότερα, στο ολοκληρωμένο δίκτυο κοινωνικών δομών περιλαμβάνονται:

19 Κέντρα Κοινότητας σε όλους τους Δήμους της ΠΔΕ

Δομές για Αστέγους στο Δήμο Πατρέων και στο Δήμο Αγρινίου.

Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία ξενώνων φιλοξενίας Δήμων Πατρέων και Αγρινίου.

Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου, Ναυπακτίας.

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στους Δήμους Αγρινίου και Ήλιδας.

 

Εγκρίθηκε πριν από λίγη ώρα η καταβολή της πληρωμής μηνός Απριλίου 2018 των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – ΚΕΑ.

Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση της υπουργού Εργασίας κ. Αχτσιόγλου εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 62.864.376,78 € (εξήντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά) για την πληρωμή μηνός Απριλίου σε 285.230 (διακόσιους ογδόντα πέντε χιλιάδες διακόσιους τριάντα) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης - ΚΕΑ.

Η πληρωμή πρόκειται να πραγματοποιηθεί ανάμεσα στο διάστημα 25-30 Απριλίου 2018 ενώ θα εκδοθεί νεότερη απόφαση που άμεσα θα ενημερώσουν τα dikaiologitika.gr με την έκδοση της.

Να σημειωθεί πως οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) που εγκρίθηκαν τον Απρίλιο του 2017 αλλά δεν έχουν τροποποιηθεί μέχρι 31 Μαρτίου 2018, έχουν ανακληθεί από την 1η Απριλίου 2018 λόγω συμπλήρωσης 12 μηνών από το μήνα έγκρισης και πρέπει οι δικαιούχοι να υποβάλλουν νέες αιτήσεις, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε είναι:

Δελτίο Ταυτότητας
Α.Φ.Μ. αιτούντα
Α.Μ.Κ.Α. αιτούντα
Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπέζης δικαιούχου.
E–mail, αριθμός κινητού και σταθερού τηλεφώνου επικοινωνίας.
Πρόσφατος Λογαριασμός ΔΕΗ
Αριθμός Μητρώου ΟΑΕΔ και ημερομηνία εγγραφής στον ΟΑΕΔ (για ανέργους)
Έντυπο Συναίνεσης (μπορείτε να το εκτυπώσετε από το www.keaprogram.gr ή να το προμηθευτείτε από τα σημεία υποβολής αιτήσεων) με συμπληρωμένο ΑΜΚΑ, ΑΦΜ και γνήσιο υπογραφής για τα ενήλικα πρόσωπα του νοικοκυριού (δεν απαιτείται έντυπο συναίνεσης για τροποποίηση αίτησης) και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά της αίτησης (π.χ. άδεια διαμονής, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου, τελεσίδικη δικαστική απόφαση διαζυγίου, μόνιμη ή προσωρινή δικαστική επιμέλεια τέκνου, αγοράς ακινήτων ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο σε περίπτωση ενοικίασης.)

Οι τροποποιήσεις και οι νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) υποβάλλονται στο keaprogram.gr

Πηγή: dikaiologitika.gr

Σελίδα 1 από 5

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία