Αγγελίες    Επικοινωνία

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του για την εφαρμογή του Νέου Αντικαπνιστικού Νόμου 4633/16 -10 -2019.

Προς διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου καταγράφονται με λεπτομέρεια και σαφήνεια οι Νόμοι που ψηφίστηκαν από το ελληνικό κοινοβούλιο για το κάπνισμα, 3730/2008 – 3868/2010 – ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ 104720/2010 με ειδίκευση του πρόστιμου – 4419/2016 με την προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην κοινοτική οδηγία 40200/2014 και 4633/16-10-2019.

 ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Υ.Ε. (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ – ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

 • Ευανάγνωστες πινακίδες και από τις δύο πλευρές του καταστήματος ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ.
 • Σε κανένα χώρο του καταστήματος σταχτοδοχείο (τασάκι).
 • Πλήρη συνεργασία του καταστηματάρχη με τα ελεγκτικά όργανα.
 • Βιβλίο Αναφοράς, αριθμημένο και θεωρημένο από τη Δημοτική Αρχή.
 • Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση και η πώληση καπνού ή προϊόντα καπνού.
 • Απαγορεύεται η δυνατότητα δημιουργίας χώρων καπνιζόντων.
 • Απαγορεύεται εκτός από το τσιγάρο, το κάπνισμα που προέρχεται από:

α) Καπνός από φύλλα και άλλα φυσικά επεξεργασμένα ή μη φυτικά.

β) Καπνός πίπας.

γ) Φυτικά προϊόντα με βάση βότανα, φρούτα πρώτης ύλης φαγητού.

δ) Ηλεκτρονικό τσιγάρο.

ε) Η επαναπλήρωσης, δηλαδή δοχείο που περιέχει νικοτίνη το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για ηλεκτρονικό τσιγάρο.

ζ) Συστατικό καπνού από οποιαδήποτε ύλη και αν προέρχεται

η) Αρωματική που προσδίδει μυρωδική γεύση ακόμη και από φρούτα, μπαχαρικά, προϊόντα καπνού παντός είδους.

 • Απαγορεύεται καπνός για ναργιλέ ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν που μπορεί να καταναλωθεί μέσω ναργιλέ.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα και σε κέντρα διασκέδασης και καζίνο με τον Νέο Νόμο 4633/2019 ο οποίος κατήργησε την εξαίρεση που υπήρχε με τον προηγούμενο Νόμο.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

 • Με τον Νέο Νόμο 4633/2019 Αστυνομία – Δημοτική Αστυνομία – Τουριστική Αστυνομία – Λιμενικό.
 • Μπορεί να λειτουργήσει συνεπικουρικά το ΣΕΤΕ και ελεγκτικά ο ΕΟΤ.
 • Κατά τη διάρκεια του ελέγχου υποχρεούνται σε επίδειξη ταυτότητας.

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΩΝ

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε οποιαδήποτε ώρα χωρίς περιορισμό χρόνου και συχνότητας, είτε με καταγγελία ή χωρίς καταγγελία χαρακτηρίζονται σε τακτικούς και έκτακτους.

 

ΠΡΟΣΤΙΜΟ – ΑΥΤΟΦΩΡΟ – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δημιουργείται πλήρη μηχανογραφικό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παραβάσεων για να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα το ζήτημα των παραβάσεων.

 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 1. Σε περίπτωση 4 παραβάσεων η επιχείρηση κλείνει για 10 μέρες και στις 5 παραβάσεις οριστικό κλείσιμο.
 2. Διπλασιάζεται το πρόστιμο σε περίπτωση υποτροπής.
 3. Το πρόστιμο επιδίδεται στον παραβάτη ή κοινοποιείται ή θυροκολλείται σε περίπτωση άρνησης.
 4. Εντός 10 ημερών δύναται να διατυπώσει ο παραβάτης τις αντιρρήσεις του. Εάν είναι επαρκείς οι αντιρρήσεις το πρόστιμο μειώνεται ή διαγράφεται.
 5. Σε περίπτωση άμεσης καταβολής του ποσού σε διάστημα 15 ημερών σημαίνει μείωση στο 5%.
 6. Τα έσοδα από τα πρόστιμα είναι κρατικά έσοδα από τα οποία δύναται να καλυφθούν για Δαπάνες Δημόσιας Υγείας.

Πράξη επιβολής προστίμου με τον Νόμο 3868/2010 (Επισυνάπτεται Πίνακας Επιβαλλόμενων Προστίμων ανά παράβαση σύμφωνα με το Ν. 3868/2010 Άρθρο 17 παρ.3)- Καταχωρούνται με ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ.

Ο παραπάνω αναφερόμενος Πίνακας είναι αναρτημένος στο portal του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας www.etakcci.gr 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (με την νέα σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 25/06-11-2019), προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για καταχώρηση πρόσκλησης επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 1.250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που αποδεικνύουν την πανελλαδική εμβέλεια τους και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.

Περιγραφή Βασικών Όρων:

Προϋπολογισμός: Σύνολο έως 2.554,24 ευρώ ( δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
Αναλυτικά:
Τέσσερις (4) καταχωρήσεις σε εφημερίδες (ποσό 644,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Τέσσερις (4) διαφημίσεις στο Google – Newsletter (ποσό 1.016,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Τέσσερις (4) καταχωρήσεις σε ιστοσελίδα (ποσό 396,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Μία (1) καταχώρηση σε ραδιοφωνικό σταθμό (ποσό 496,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
Η προσφορά θα περιλαμβάνει τιμές σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
Πανελλαδική εμβέλεια.
Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και την ποιότητα.

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την κλειστή τεχνική-οικονομική προσφορά σας αναγράφοντας τον αριθμό της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μέχρι την Τρίτη 12/11/2019 και ώρα 15.30 μ. μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στον 3ο όροφο επί της οδού Παπαστράτου 53 και Σμύρνης 1 στο τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι υπεγράφη τροποποίηση της υπουργικής απόφασης που αφορά στην καταχώρηση των υπόχρεων προσώπων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Με την τροποποίηση επεκτείνονται χρονικά οι προθεσμίες εντός των οποίων τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα οφείλουν να καταχωρίσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους.

Συγκεκριμένα, δίνεται παράταση στα νομικά πρόσωπα της απόφασης με αριθμ. 67343 ΕΞ 2019/19-06-2019 (Β’ 2443) ως εξής:

– Ομάδα Α΄ έως 25/11/2019 – Ομάδα Β’ έως 28/11/2019 – Ομάδα Γ΄ έως 12/12/2019

Πληροφορίες σε πια ομάδα ανήκει ο κάθε υπόχρεος για το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΟΥΧΩΝ μπορείτε να αναζητήσετε στο ίχνος ιστοσελίδας του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας:

http://www.epimetol.gr/aitnia/articles/article.jsp?context=103&categoryid=2&articleid=52698

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2019 η 5η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στη Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, υπό την Προεδρία του Προέδρου Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παναγιώτη Τσιχριτζή.

Παρόντες στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολούτσος, καθώς και τα μέλη του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου που απαρτίζεται από μέλη των Δ.Σ. των τριών Επιμελητηρίων. Συμμετείχαν επίσης, οι Διευθυντές των Επιμελητηρίων, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων των τριών Επιμελητηρίων της Περιφέρειας, η Διοικητική Επιτροπή και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου Παναγιώτης Μπεσίνης, η Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αιτωλοακαρνανίας και Πρόεδρος της Κλαδικής Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κουρέων Κομμωτών Ελλάδος Μαρία Σωτηροπούλου, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Αμφιλοχίας Απόστολος Αυγερινός, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας Χρήστος Κωστακόπουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Επαγγελματιών Εστίασης, Αναψυχής και Ψυχαγωγίας Αγρινίου Κωνσταντίνος Ναστούλης και ο Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Ναυπάκτου Απόστολος Παπαϊωάννου.

Παρόντες επίσης, ως επίσημοι προσκεκλημένοι, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης ο οποίος συνοδευόταν από τον Εκτελεστικό Γραμματέα Γεώργιο Σύρμο και το Διευθυντή του Γραφείου του Ιωάννη Νάκα, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Ζαΐμης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας Λάμπρος Δημητρογιάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Αθανάσιος Μαυρομάτης, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Βοηθός Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Μιχαήλ Γούδας, ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου, ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας και ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου Βασίλειος Φωτάκης.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γεώργιος Παπαναστασίου ο όποιος χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Προέδρου Παναγιώτη Τσιχριτζή να πραγματοποιήσει το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο της θητείας του στο Αγρίνιο, κι αφού ευχήθηκε καλή θητεία στον Πρόεδρο, αναφέρθηκε ότι οι Αιτωλοακαρνάνες επιχειρηματίες ανταπεξήλθαν μέσα στις δυσκολίες και τα προβλήματα που προκάλεσε η κρίση με πρόγραμμα και ελπίδα και αναμένουν πολιτικές που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα τους. “Εμείς, ως δημοτική αρχή, τόνισε, στηρίζουμε με μια σειρά δράσεων τους Αγρινιώτες επαγγελματίες και είμαστε στο πλευρό του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας σε κάθε δυναμικό βήμα”.

Με την σειρά του ο Δήμαρχος Θέρμου Σπύρος Κωνσταντάρας, στην παρέμβαση του τόνισε την αναγκαιότητα συνεργασίας της αυτοδιοίκησης και των Επιμελητηρίων για την εξασφάλιση υποδομών και φιλικού κλίματος για τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προς όφελος των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Παναγιώτης Τσιχριτζής, αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την ανταπόκριση τους να συμμετάσχουν στη Συνεδρίαση και προκειμένου να ενημερωθούν τα μέλη που προέρχονται από τα άλλα δυο (2) Επιμελητήρια, αναφέρθηκε σε θέματα έλλειψης υποδομών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και δη οι επιχειρηματίες της Αιτωλοακαρνανίας όπως ο Άξονας Αμβρακία-Άκτιο, η κάθετη σύνδεση Αγρινίου με την Ιονία οδό και η αντίστοιχη με το Λιμένα Πλατυγιαλίου Αστακού, στο επιχειρηματικό πάρκο, στο θέμα της εκτροπής του Αχελώου ποταμού, στο θέμα της ελιάς καλαμών κλπ.

Επίσης αναφέρθηκε στα κοινά θέματα των σχέσεων των Επιμελητηρίων με την Περιφέρεια όπως των Εκθέσεων, της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, του ΠΣΕΚ, των Προγραμμάτων της Περιφέρειας που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο κλπ.

Εν συνεχεία τοποθετήθηκαν οι προσκεκλημένοι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων και αναφέρθηκαν στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας αναφέρθηκε στη βαρύνουσα σημασία της θεσμικής περιφερειακής συνεργασίας στα πλαίσια της χάραξης αναπτυξιακών στρατηγικών σε ευρωπαϊκό και μακροπεριφερειακό επίπεδο. Επισήμανε την ανάγκη να δοθεί από πλευράς Περιφέρειας ειδικό βάρος, στην ανάπτυξη των αεροδρομίων και ειδικότερα στη συνδεσιμότητα με τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, κάτι που θα επηρεάσει ολιστικά το επιχειρηματικό περιβάλλον της Δυτικής Ελλάδας, καθώς και στο πρόβλημα της τιμολογιακής πολιτικής και γενικότερα της συμπεριφοράς της εταιρείας ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. που λειτουργεί αντίθετα του σκοπού και ρόλου της, αντί να αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο για την Περιφέρεια.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας Κωνσταντίνος Νικολούτσος επεσήμανε ιδιαίτερα την ανάγκη δημιουργίας των επιχειρηματικών πάρκων, εστιάζοντας ιδιαίτερα πάνω στο μεγάλο θέμα των πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων δανείων. Επίσης αναφέρθηκε στην προτεραιότητα κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Πάτρα Πύργος Τσακώνα και εξέφρασε την ανησυχία του για τις προτάσεις που διατυπώνονται για την υποθαλάσσια διέλευση του τρένου από την πόλη των Πατρών, γεγονός που δυναμιτίζει το όλο έργο γιατί οι πιστώσεις που απαιτούνται για την υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα είναι τεράστιες.

Σε συνέχεια συζητήθηκαν εκτενώς τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Συνεδρίασης που αφορούσαν στις τρέχουσες εξελίξεις στον Επιμελητηριακό Θεσμό με ειδική αναφορά στην δημιουργία Αγροτικού Τμήματος στα Επιμελητήρια, στα πλεονεκτήματα και στις δυνατότητες που παρουσιάζονται για τον επιχειρηματικό κόσμο με την ίδρυση των ΚΥΕΠΙΧ & Δομών Στήριξης Επιχειρηματικότητας στα Επιμελητήρια, στις Εξελίξεις στο φλέγον ζήτημα των Πνευματικών Δικαιωμάτων που αποτελεί γάγγραινα για τους επαγγελματίες του κλάδου. Παρουσιάστηκε επίσης το εγκεκριμένο στρατηγικό έργο INTERREG Ελλάδα-Ιταλία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και συγκεκριμένα ο άξονας 1.1. με τίτλο «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων (hubs) Holistic networking of creative industries via hubs» που θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας & Ηλείας από το στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Επιμελητηρίου Αχαΐας Κωνσταντίνο Γιωτόπουλο.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης αφού παρακολούθησε όλη τη Συνεδρίαση έλαβε το λόγο και εκτός των άλλων ανέφερε «Τα Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, αποτελούν τους βασικούς φορείς έκφρασης της επιχειρηματικότητας στη Δυτική Ελλάδα. Και εμείς, ως Περιφέρεια, επιθυμούμε μία τοπική επιχειρηματικότητα φιλόδοξη, εξωστρεφής και ακμαία. Γιατί τα δικά μας χέρια και μυαλά, οι δικοί μας άνθρωποι, θα σηκώσουν το μεγάλο βάρος της νέας ανάπτυξης που όλοι χρειαζόμαστε. Περισσότερες δουλειές, περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερος πλούτος για όλους. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος...»

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο των στόχων για αύξηση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, που έχουν τεθεί προς επίτευξη από το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας», στο πλαίσιο του ΕΠ “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”, στον Άξονα Προτεραιότητας 02 “Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις”.

Η Πράξη στοχεύει στην υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (συνολικής διάρκειας 80 ωρών) σε επιλεγμένες ειδικότητες και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων σε 1.250 εργαζόμενους, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

Οι επιλεγμένες ειδικότητες αφορούν τον κλάδο Αγροδιατροφής & Βιομηχανίας Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας, ο οποίος αποτελεί έναν από τους 9 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας της χώρας. Η υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνει:

Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Το Εκπαιδευτικό Επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης (θεωρίας και πρακτικής) ανέρχεται στο ποσό των €5,00/ώρα, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Τα αντικείμενα κατάρτισης περιλαμβάνουν:

 • Ειδικός σε θέματα τυποποίησης, συσκευασίας και ποιοτικού ελέγχου στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών
 • Στέλεχος εξαγωγικού - διεθνούς εμπορίου
 • Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Να είναι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.

Επιπλέον, αποκλείονται όσοι είναι αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής, άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

 1. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στην πράξη ως ωφελουμένων, λήγει την Κυριακή 10 Νοεμβρίου 2019.

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πατήστε εδώ.

Για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (με την σχετική απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής 23/14-10-2019), προκειμένου να προβεί στην επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για καταχώρηση πρόσκλησης επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης 1.250 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις που αποδεικνύουν την πανελλαδική εμβέλεια τους και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για το σκοπό αυτό.

Περιγραφή Βασικών Όρων :

 • Προϋπολογισμός: Σύνολο έως 2.554,24 ευρώ ( δύο χιλιάδες πεντακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).

 Αναλυτικά:

 • Τέσσερις (4) καταχωρήσεις σε εφημερίδες (ποσό 644,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
 • Τέσσερις (4) διαφημίσεις στο Google – Newsletter (ποσό 1.016,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
 • Τέσσερις (4) καταχωρήσεις σε ιστοσελίδα (ποσό 396,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
 • Μία (1) καταχώρηση σε ραδιοφωνικό σταθμό (ποσό 496,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
 • Η προσφορά θα περιλαμβάνει τιμές σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • Πιστοποιητικό εγγραφής τους στο οικείο Επιμελητήριο.
 • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου.
 • Πανελλαδική εμβέλεια.
 • Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή και την ποιότητα.

Παρακαλούμε να μας προσκομίσετε την κλειστή τεχνική-οικονομική προσφορά σας αναγράφοντας τον αριθμό της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μέχρι την Τρίτη 29/10/2019 και ώρα 15.30 μ. μ., στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας στον 3ο όροφο επί της οδού Παπαστράτου 53 και Σμύρνης 1 στο τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Α. Τσιχριτζής

Σελίδα 1 από 55

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία