Αγγελίες    Επικοινωνία

Καταργείται  σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έως το τέλος του μήνα η υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος  για μια σειρά από επαγγελματικές ομάδες μεταξύ αυτών και οι αγρότες (και συγκεριμένα τα μέλη συνεταιρισμών).

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται τροπολογία από το υπουργείο Οικονομικών  σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής που εξαιρεί από το χαράτσι τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τους αγρότες θα εξαιρεθούν του τέλους (το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής) όσοι είναι μέλη αγροτικών συνεταιρισμών αλλά και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Για τις ανενεργές επιχειρήσεις η απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος  δίνει τη δυνατότητα στους ελεύθερους επαγγελματίες και ανενεργές επιχειρήσεις να διατηρούν τα βιβλία τους ακόμη και αν έχουν μηδενικά έσοδα και έξοδα απαλλασσόμενοι ουσιαστικά από την «ποινή» της πληρωμής του ετήσιου τέλους επιτηδεύματος. Το τέλος επιτηδεύματος για τους αγρότες που τηρούν απλογραφικά βιβλία είναι 650 ευρώ, 500 ευρώ αν διαμένουν σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων ενώ για τις επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς είναι 1.000 ευρώ.

Οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:

- 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους,

- 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους,

- 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,

- 600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος οι εξής κατηγορίες αγροτών:

-Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

-Οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ που δεν έχουν περάσει πέντε χρόνια από την ένταξή τους σε αυτό.

-Οι αγρότες που τους υπολείπονται τρία χρόνια από τη συνταξιοδότηση (65ο έτος).

Κατά συνέπεια το τέλος επιτηδεύματος των 650 ευρώ ετησίως (εκτός αν εδρεύουν σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους, οπότε δεν πληρώνουν) θα καταβάλλουν:

-Από το 2020 και μετά χιλιάδες αγρότες που εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ από 01/01/2014

-Από το 2021 και μετά οι αλιείς, οι οποίοι υποχρεώθηκαν από την 01/01/2015 να τηρούν φορολογικά βιβλία και να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία.

 Πηγή: agronews.gr

Να έχει τελειώσει το θέµα µε την προκήρυξη του Μέτρου 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων» πριν τις 14 Δεκεμβρίου οπότε και προγραμματίζεται η 6η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, φιλοδοξούν οι διαχειριστικές αρχές.

Αυτό που µένει είναι µία διαβούλευση (11η γραπτή διαδικασία ονοµάζεται τεχνικά) όσον αφορά την οριστικοποίηση των κριτηρίων µοριοδότησης. Ωστόσο υπάρχουν ορισµένα σηµαντικά ζητήματα, λένε οι µελετητές, που θα πρέπει να λυθούν πριν την προκήρυξη.

Τα ανοιχτά θέµατα

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε σηµείωµα που απέστειλε στην Agrenda η σύμβουλος Κυριακή Μπαλλή της Οικονοµοτεχνικής, έχουν προκύψει τα εξής θέµατα:


- Το πρώτο ζήτηµα έχει να κάνει µε τη φορολογική δήλωση και µε το ερώτηµα αν θα ληφθεί υπόψη ο µέσος όρος τριετίας ή η πιο πρόσφατα κατατεθειµένη. Επιπλέον παρατηρείται πως το κριτήριο επιλεξιµότητας σχετικά µε το εισόδηµα πάνω από 0,01 έως 3.000 ευρώ αγροτικό και συνολικό οικογενειακό έως 15.000 ευρώ δεν είναι συµβατά µε την πραγµατικότητα. Το 0,01 ευρώ, αποτελεί λανθασµένη προϋπόθεση καθώς δεν λαµβάνει υπόψη της τους αστάθµητους παράγοντες στη γεωργία, όπως για παράδειγµα οι ζηµιές, είτε την παρενιαυτοφορία στην ελιά που µηδενίζουν την παραγωγή και κατ’ επέκταση δεν βγαίνει αγροτικό εισόδηµα στο εκκαθαριστικό.

- Επίσης τα 15.000 ευρώ είναι πολύ µικρό ποσό διότι µε 3.000 ευρώ αγροτικό εισόδηµα, περιορίζονται τα συνολικά εισοδήµατα και των δύο συζύγων στα 12.000 ευρώ. Άρα σε έναν µικροκαλλιεργητή µε σύζυγο µόνιµο στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα, ή και µε κάποια εισοδήµατα από ακίνητα 1.000-2.000 ευρώ, το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ. Ωστόσο αυτές οι συνθήκες ισχύουν για την πλειοψηφία των µικροκαλλιεργητών.

- Σχετικά µε τους νέους αγρότες ενταγµένους σε πρόγραµµα πρώτης εγκατάστασης είναι λογικό να υπάρχει ασυµβίβαστο. Ωστόσο νέοι αγρότες παλαιότερων προκηρύξεων, που έχουν λήξει οι 10ετείς τους υποχρεώσεις, θα µπορούσαν να ενταχθούν, εφόσον φυσικά πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του Μέτρου 6.3. Επιπλέον πρέπει να διευκρινιστεί αν οι σύζυγοι των νέων αγροτών των πρόσφατων προκηρύξεων µπορούν να κάνουν αίτηση ένταξης ή υπάρχει και εδώ ασυµβίβαστο.

- Τέλος, τίθεται το ερώτηµα αν θα εντάσσονται και οι δύο σύζυγοι, όπως στα Σχέδια Βελτίωσης, ή θα ορίζεται ένας αρχηγός όπως στους Νέους Αγρότες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν σε µία οικογένεια υπάρχουν 2 αρχηγοί και ο ένας από τους δύο είναι µικροκαλλιεργητής, µε όλες τις προϋποθέσεις του Μέτρου 6,3 θα κόβεται.

Πηγή: agronews.gr 

Στις προκλήσεις με τις οποίες θα τεθεί αντιμέτωπος ο αγροτικός τομέας εν όψει της νέας αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής επικεντρώθηκε η συζήτηση στη διάρκεια της Συνάντησης Εργασίας του ευρωπαϊκού έργου Rur@l SMEs, που πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, στην Πάτρα.

Η Συνάντηση, που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, είχε κεντρικό θέμα τις «Στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε αγροτικές περιοχές» και έγινε με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπου Κασίμη και του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Απόστολου Κατσιφάρα.

«Χώρα που δεν παράγει, που δεν εξάγει, που δεν καινοτομεί, που δεν αξιοποιεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, οδηγείται με μαθηματική πρόοδο στην οικονομική καχεξία και σ’ όλα τα δεινά που προκύπτουν απ’ αυτήν. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, από την πρώτη στιγμή, μιλήσαμε ανοικτά για την ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης της περιοχής μας», τόνισε στην τοποθέτηση του ο κ. Κατσιφάρας, προσθέτοντας ότι αποτελεί «στοίχημα πρώτης γραμμής» η ενσωμάτωση της έρευνας και της καινοτομίας στην αγροτική παραγωγή.

Επιπλέον, ο κ. Κατσιφάρας έκανε ειδική αναφορά σε παραδείγματα αγροτικών προϊόντων της Δυτικής Ελλάδας που κατόρθωσαν να είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, υιοθετώντας σύγχρονους τρόπους παραγωγής. Επεσήμανε ακόμη ότι η Περιφέρεια στηρίζει τους νέους αγρότες και αναφέρθηκε ιδιαίτερα στην ενίσχυση περίπου 1.800 νέων αγροτών στη Δυτική Ελλάδα ώστε να διευκολυνθεί η ένταξη και η θέση τους στην παραγωγική διαδικασία, με όρους που αξιοποιούν το δημιουργικό πνεύμα και τις ικανότητες τους και ανταμείβουν τους κόπους τους.                                         

Στην ανάγκη μετάβασης από το συμβατικό μοντέλο παραγωγής σε ένα παραγωγικό, αναπτυξιακό μοντέλο που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής και της χώρας, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Χαράλαμπος Κασίμης.

Ο κ. Κασίμης υπογράμμισε ότι όλες οι μελέτες προβλέπουν σημαντική αύξηση της ζήτησης των αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη ως το 2050 και έκανε λόγο για «επανάσταση στην αγροτική παραγωγή» και για αυξανόμενη ζήτηση σε προϊόντα ποιότητας και ταυτότητας με τιμές πολύ υψηλές.

Αναφερόμενος στην νέα ΚΑΠ ο κ. Κασίμης επεσήμανε ότι αλλάζει όλη η φιλοσοφία, καθώς θα ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα οι στόχοι, τα αποτελέσματα και οι επιδόσεις, παράγοντες που θα έχουν καθοριστικό ρόλο στις κοινοτικές ενισχύσεις.

Τους συμμετέχοντες στο ευρωπαϊκό έργο Rur@l SMEs καλωσόρισε στην Πάτρα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Καρπέτας, που ήταν και συντονιστής της Συνάντησης.

Πριν την Συνάντηση υπήρξε κατ’ ίδιαν συνεργασία του Περιφερειάρχη με τον κ. Κασίμη, στην διάρκεια της οποίας ο κ. Κατσιφάρας ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται στη Δυτική Ελλάδα σχετικά με τα Σχέδια Βελτίωσης, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια πρόκειται να αιτηθεί επιπλέον χρηματοδότηση για να καλυφθεί η ζήτηση.

 

 

Ενα νέο… εργαλείο αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν οι αγρότες της Θεσσαλίας, αυτή τη φορά όχι για να βοτανίσουν τη γόνιμη γη του κάμπου, αλλά για να περιορίσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Ο θεσμός της ενεργειακής κοινότητας, που θεσμοθετήθηκε πριν από περίπου έναν χρόνο, υιοθετείται από τους παραγωγούς της Λάρισας, οι οποίοι την 16/11 Παρασκευή βάζουν τα θεμέλια για την αρχή μιας «πράσινης» γεωργίας που θα καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες από τον ήλιο και τον άνεμο.

Στην περιοχή της Κοιλάδας Λαρίσης, στο Κάτω Λιβάδι, σε ειδική εκδήλωση, η θεσσαλική κοινωνία θα εγκαινιάσει την πρώτη αγροτική ενεργειακή κοινότητα της χώρας. Στη συγκεκριμένη τοποθεσία θα θεμελιωθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 950 κιλοβάτ. Το έργο θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση μιας μικρής ανεμογεννήτριας των 50 κιλοβάτ, την «EW-16 THETIS», για την οποία αναζητείται η κατάλληλη θέση για την εγκατάσταση. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα τοποθετηθεί σε έκταση περίπου 40 στρεμμάτων που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Τυρνάβου.

«Την ιδέα των αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων την αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή ως υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κόντρα στις Κασσάνδρες της απραξίας, την υλοποιήσαμε σε χρόνο ρεκόρ, όχι μόνον για τα ελληνικά, αλλά και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σε μόλις μερικούς μήνες» αναφέρει στο «Βήμα» ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης. Και, μεταξύ άλλων, προσθέτει: «Οταν βρίσκεσαι στη μέση μιας διαρκούς παγκόσμιας θύελλας που λέγεται ελεύθερη αγορά και παγκοσμιοποίηση και λαβωμένος από οκτώ χρόνια κρίσης, επιβάλλεται και πρέπει να αλλάξεις, να τολμήσεις και να προσπαθείς διαρκώς για το καλύτερο. Σ’ αυτό ακριβώς το πλαίσιο, είδαμε ως μία πρώτης τάξης ευκαιρία το πλάνο για τη δημιουργία αγροτικών ενεργειακών κοινοτήτων, προκειμένου να απαντήσουμε σε έναν σημαντικό βαθμό στη μεγαλύτερη πρόκληση για τον έλληνα αγρότη σήμερα, που δεν είναι άλλη από τη μείωση του αγροτικού κόστους. Να επενδύσουμε δηλαδή στην παραγωγή πράσινης ενέργειας και μέσα από αυτή να μηδενίσουμε σταδιακά, σε εύρος πενταετίας για την παρούσα κοινότητα, όπως προβλέπεται από το υπάρχον πλάνο, το αρδευτικό κόστος για τους αγρότες-μέλη των συμμετεχόντων ΤΟΕΒ».

Η Α’ Ενεργειακή Κοινότητα ΟΕΒ (Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων) δημιουργήθηκε στη Θεσσαλία από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Θεσσαλίας και εννιά τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) από τη Λάρισα, την Καρδίτσα και τα Φάρσαλα (Πηνειού, Ταουσάνης, Ενιπέα, Σελλάνων, Σοφάδων, Τιτανίου, Δαµασίου, Ματιού Τυρνάβου, Αγ. Σοφίας).

Σύμφωνα με τον προσωρινό πρόεδρο της ενεργειακής κοινότητας Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Παπαμιχαήλ, βασικός στόχος είναι μέσα στα επόμενα χρόνια να μειωθεί το κόστος παραγωγής για άρδευση στις θεσσαλικές καλλιέργειες κατά 80%. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι εννιά τοπικοί ΤΟΕΒ εκπροσωπούν περισσότερους από 25.000 αγρότες. «Τον Μάρτιο εκτιμώ ότι θα έχει τελειώσει το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο και το 2020 ευελπιστώ, αν όλα πάνε καλά, ότι θα είμαστε αυτόνομοι ενεργειακά» υπογραμμίζει ο κ. Παπαμιχαήλ. Από τον πρώτο κιόλας χρόνο, κλιμακωτά, οι αγρότες που συμμετέχουν στην πρότυπη αυτή ενεργειακή κοινότητα θα δουν τα αρδευτικά τους τέλη να μειώνονται. Η επένδυση ανέρχεται στις 700.000 ευρώ.

Πέρα από το ένα μεγαβάτ που θα εγκατασταθεί άμεσα, σε δεύτερο χρόνο σχεδιάζεται επένδυση η οποία θα περιλαμβάνει άλλα 10 μεγαβάτ. Οπως εξηγεί ο κ. Δημήτρης Ραχιώτης, υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Αειφορίας της Eunice Energy Group (EEG), του ομίλου που κατασκεύασε την πρώτη ελληνική μικρή ανεμογεννήτρια, την «EW-16 THETIS», η οποία θα εγκατασταθεί στη Θεσσαλία και ειδικός στα θέματα Ενεργειακών Κοινοτήτων, η νομοθεσία επιτρέπει την κατασκευή έργου ενός μεγαβάτ για κάθε ενεργειακή κοινότητα. «Οι ανάγκες όμως για τα μέλη της Α’ Ενεργειακής Κοινότητας ΟΕΒ της Θεσσαλίας είναι 11 μεγαβάτ. Ετσι, ο προγραμματισμός είναι κάθε ΤΟΕΒ να δημιουργήσει μια ξεχωριστή ενεργειακή κοινότητα ώστε να καλύψουν σταδιακά όλες τις ενεργειακές τους ανάγκες. Ηδη έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες» σημειώνει ο κ. Ραχιώτης. Για να γίνουν 11 τα μεγαβάτ, σύμφωνα με τον υφυπουργό κ. Κόκκαλη, θα απαιτηθεί μια συνολική επένδυση 7-8 εκατ. ευρώ. «Καλώς εχόντων των πραγμάτων, την ερχόμενη άνοιξη θα ξεκινήσει και το δεύτερο πάρκο, κατά πάσα πιθανότατα στην περιοχή του Τυρνάβου, μεταξύ Δένδρων και Πλατανουλίων, ισχύος τριών μεγαβάτ» επισημαίνει ο υφυπουργός.

Οπως αναφέρει ο κ. Ραχιώτης, το πρώτο μεγαβάτ που θα εγκατασταθεί θα καλύψει περίπου 1,5 εκατ. κιλοβατώρες, ενέργεια που θα ικανοποιήσει το 80% των ενεργειακών αναγκών για άρδευση, των περίπου 5.000 αγροτών της πρώτης κοινότητας, η οποία θα λειτουργήσει ως πιλότος για τις επόμενες.

«Με βάση κάποια πρώτα στοιχεία που έχουμε, σε βάθος 25ετίας θα έχουν εξοικονομήσει σε σχέση με τα χρήματα που σήμερα πληρώνουν για ενέργεια περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Ανά έτος το όφελος θα είναι περισσότερα από 70.000 ευρώ. Το όφελος για τον αγρότη θα είναι μεγάλο, καθώς τα αρδευτικά έξοδα σήμερα είναι τεράστια» τονίζει ο κ. Ραχιώτης.

Από την πλευρά του, ο κ. Κόκκαλης επισημαίνει τη σημασία του «εικονικού συμψηφισμού» καθώς θα δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να συμψηφίζουν την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια με το σύνολο της κατανάλωσής τους, ανεξάρτητα από τον χώρο που αυτή παράγεται και καταναλώνεται. «Ενα φωτοβολταϊκό σύστημα θα μπορεί να εξυπηρετεί καταναλώσεις (π.χ. πομόνες) σε πολλά διαφορετικά σημεία-χωράφια του ίδιου παραγωγού. Επιπλέον, ο συμψηφισμός δεν θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση αλλά ανά τριετία. Το πρόγραμμα αφορά εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων και οι συμβάσεις συμψηφισμού θα έχουν διάρκεια 25 έτη» υπογραμμίζει ο υφυπουργός.

Στο μέλλον, τα μέλη της Α’ ενεργειακής κοινότητας Θεσσαλίας σχεδιάζουν να προχωρήσουν και σε παραγωγικά έργα, δηλαδή να παράγουν ρεύμα προκειμένου να το πουλήσουν, ώστε να μοιράζονται τα έσοδα, και όχι μόνο για να περιορίσουν το υψηλό κόστος της αγροτικής παραγωγής.

Στη σημερινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο θεμελίωσης του έργου, εκτός από τον υφυπουργό κ. Β. Κόκκαλη, θα παρευρεθούν και άλλοι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, στελέχη των ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ, αλλά και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, αγρότες, κτηνοτρόφοι καθώς και βουλευτές που εκλέγονται στη Θεσσαλία.

Πηγή: tovima.gr

Η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό (Διακήρυξη 3494/Χ.Δ/2018), - κάνει γνωστό ότι - ανέλαβε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, την τήρηση, την ταμειακή διαχείριση και τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. Με τη στρατηγικής σημασίας συμφωνία αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνει έμπρακτα την ενεργό στήριξή της στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και στον αγροτικό κόσμο της χώρας.

Το έργο συνδέεται με χρηματοδότηση ύψους έως 2,5 δις ευρώ ετησίως, μέχρι το 2022. «Στόχος είναι η έγκαιρη πληρωμή των αγροτικών ενισχύσεων, που προβλέπονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική, στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

Και προσθέτει: «Η Τράπεζα διαθέτει την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να ανταποκριθεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις ανάγκες της συνεργασίας αυτής, καθώς εκτελεί ήδη το έργο με απόλυτη επιτυχία.

Σημειώνεται ότι, η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μοναδική στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί, μέχρι σήμερα, κατά ISO 9001:2015 στην ταμειακή διαχείριση και στις πληρωμές Κοινοτικών Γεωργικών Ενισχύσεων προς παραγωγούς».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «O Αγροτικός Τομέας διαθέτει τεράστιες προοπτικές και μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης της Εθνικής μας Οικονομίας. Η ολοκληρωμένη υποστήριξή του αποτελεί στρατηγική επιλογή για την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία και κατευθύνει κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνουμε για το χώρο. Διαθέτουμε το σχέδιο και τους πόρους, κατανοούμε τις ανάγκες του χώρου και των ανθρώπων του, συνδράμουμε τις υγιείς παραγωγικές και επιχειρηματικές δυνάμεις του αγροδιατροφικού τομέα για να συνεχίσουν να παράγουν υψηλής ποιότητας και διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα, να δημιουργούν θέσεις εργασίας και εισόδημα στην περιφέρεια. Αυτό είναι το πλαίσιο λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς και αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας για την υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα στο σύνολό του».

Κατατέθηκε στις (12/11/2018) στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αγροτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.
Το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, διατηρώντας την ελάχιστη εισφορά στα επίπεδα που προβλέπει ο ν. 4387/16, μειώνει την ασφαλιστική εισφορά για κύρια σύνταξη των αγροτών κατά 33,3%, στο 12% από 18% που θα ήταν την 1η Ιανουαρίου 2019. Η διαμόρφωση της ασφαλιστικής εισφοράς ορίζεται σε ποσοστό 12,67% το 2020, σε ποσοστό 13% το 2021 και σε ποσοστό 13,33% από το 2022 και μετά.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, από την 1η Ιανουαρίου 2017 περίπου 1.250.000 μη μισθωτοί καταβάλλουν χαμηλότερες εισφορές από αυτές που κατέβαλαν πριν από τη λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Τι προβλέπεται για τους αγρότες
Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου σχετικά με το άρθρο 3 που αντικαθιστά το άρθρο 40 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, το οποίο αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών αναφέρονται τα εξής:
«Με την προτεινόμενη διάταξη επαναπροσδιορίζεται το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους που ασφαλίζονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του πρώην ΟΓΑ από 1.1.2019 και εντεύθεν. Ειδικότερα, στην παρ. 2 της προτεινόμενης διάταξης προβλέπεται πως το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως διαμορφώνεται τελικά από την 1.1.2022 και εντεύθεν, μειώνεται από ποσοστό 20% σε ποσοστό 13,33% επί του εισοδήματος τους, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Παράλληλα, και υπό το πρίσμα της ανωτέρω μείωσης, στη μεταβατική περίοδο που έχει ήδη προβλεφθεί από την 1.1.2017 και μέχρι την 1.1.2022, οπότε και διαμορφώνεται τελικά το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς στο νέο αυτό, μειωμένο, ποσοστό, το ύψος της μηνιαίας εισφοράς ανακαθορίζεται και διαμορφώνεται ως εξής:
α. από 1.7.2015 έως 31.12.2016 το ύψος της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κλάδου κύριας σύνταξης ορίζεται σε ποσοστό 10%, επί των υφισταμένων κατά την δημοσίευση του νόμου ασφαλιστικών κατηγοριών.
β. Από 1.1.2017 και εφεξής οι υφιστάμενες ασφαλιστικές κατηγορίες καταργούνται και το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς υπολογίζεται ως ποσοστό επί του φορολογητέου εισοδήματος, αναγόμενο σε μηνιαία βάση, όπως ορίζεται στην παρ. 1. Το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα ορίζεται ως το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αποτελεί το ποσό της παρ. 2 του άρθρου 38.
γ. Από 1.1.2017 και έως 31.12.2017 το άνω ποσοστό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών διαμορφώνεται σε 14%.
δ. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 το ως άνω ποσοστό διαμορφώνεται σε ποσοστό 16%.
ε. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 της προτεινόμενης διάταξης, το ως άνω ποσοστό διαμορφώνεται σε 12% από 1.1.2019 έως 31.12.2019, σε ποσοστό 12,67% από 1.1.2020 έως 31.12.2020, σε ποσοστό 13% από 1.1.2021 έως 31.12.2021 και σε ποσοστό 13,33%, από 1.1.2022 και εντεύθεν.
Η πάγια ρύθμιση με την οποία ορίζεται πως το κατώτατο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα για τους αγρότες θα είναι το ποσό που αναλογεί στο 70% του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25%, εξακολουθεί και ισχύει.
Περαιτέρω, με την παρ. 3 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι η ελάχιστη μηνιαία εισφορά από 1.1.2019 και έως 31.12.2019 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος, από 1.1.2020 και έως 31.12.2020 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος, από 1.1.2021 και έως 31.12.2021 δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,5% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος και από 1.1.2022 και εντεύθεν δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του ανωτέρω ορισθέντος κατώτατου ασφαλιστέου μηνιαίου εισοδήματος.
Οι ασφαλισμένοι διατηρούν τη δυνατότητα για προαιρετική καταβολή υψηλότερης εισφοράς από την κατά τα ανωτέρω οριζόμενη. Ειδικότερα, δύνανται με αίτησή τους, που υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ οποτεδήποτε, να μπορούν να επιλέξουν τα ως άνω ποσοστά να υπολογίζονται επί ανώτερης βάσης υπολογισμού από εκείνη που προκύπτει βάσει του μηνιαίου εισοδήματος τους, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 1».

Πηγή: e-maistros.gr

 

Σελίδα 1 από 102

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία