Αγγελίες    Επικοινωνία

Το συναίσθημα της χαράς: Τριαδική προσφορά - Χριστολογικό μήνυμα

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Ένα παγκόσμιο πολυκυνηγημένο και πολυζητούμενο συναίσθημα έντονης ευαρέσκειας και ευτυχίας, είναι η «Χαρά», έστω και αν σπανίζει στην εποχή μας. Απασχόλησε το ανθρώπινο γένος και όλη τη Δημιουργία. Κληροδοτήθηκε συνέχεια στους αιώνες. Προβλήθηκε από την επιθυμία του Δημιουργού ως διαχρονικά αιώνιο δώρημα. Θέλησε ο Θεός να παραμείνει η χαρά, όχι ως ζητούμενη αλλά ως εφαρμοζόμενη, για αγαλλίαση του γένους μας. Εμφανιζόταν κατά εποχές ενισχυμένη με διάφορες μορφές, δοσμένη από τον ίδιο την Τριαδικό Θεό. Θα παρουσιάσουμε, σε τούτη τη γραφή μας, μερικές θεμελιώδεις περιπτώσεις χαράς, αναφερόμενες στον Ανθρώπινο και τον Αγγελικό κόσμο.

Έτσι δόθηκε αρχικά σε δύο φάσεις, η χαρά:

Α. Τριαδική προσφορά.

Αρχίζουμε από την Παλαιά Διαθήκη, όπου βρίσκουμε τη χαρά να χορηγείται από τον Τριαδικό Θεό, κατά τη διάρκεια της Δημιουργίας. Συναντάμε εδώ δύο σημαντικές περιπτώσεις χαράς. Χαρά, ως Αγγελική και ως Ανθρώπινη.

α. Εκφράζεται η χαρά των Αγγέλων, στη Δημιουργία για την τελειότητά της. Τούτο αποκαλύπτει ο ίδιος ο Δημιουργός, σε διάλογο μετά του πολύαθλου Ιώβ. Γράφεται εντυπωσιακά, εκεί:

- «Ότε εγεννήθησαν άστρα, ήνεσάν με φωνή μεγάλη, πάντες Άγγελοί μου», (Ιώβ λη΄7).

Με συγκλονιστική έκφραση χαράς οι Αγγελικές Δυνάμεις υμνολόγησαν, (ήνεσαν), τον Τριαδικό Δημιουργό, με τα πρώτα τέλεια δημιουργήματά Του. Αυτή η χαρά συνόδευσε και τα υπόλοιπα Δημιουργήματα.

β. Τελευταίο δημιούργημα του Θεού, πλασμένο με ιδιαίτερη επιμέλεια, είναι ο Άνθρωπος. Έργο των χειρών του Δημιουργού, που χρήστηκε ως κυρίαρχος βασιλέας της κτήσεως. Χαρίστηκε στον πρώτο Άνθρωπο ο Παράδεισος της τρυφής, προς διαμονή του και ανέφελη ζωή με χαρά.

Αποκαλύπτει ο μέγας Μωυσής:

- «έλαβε Κύριος ο Θεός, τον άνθρωπον, όν έπλασε, και έθετο αυτόν εν τω παραδείσω της τρυφής, εργάζεσθαι αυτόν και φυλάσσειν», (Γενέσεως β΄15).

Όπως διαπιστώνουμε από αυτήν την αναφορά, προσέφερε ο Δημιουργός στο έργο των χειρών Του τη χαρά του Παραδείσου, με ιδιαίτερη αγάπη:

- Ως πρώτη χαρά, έδωσε έναν Παράδεισο για χαρμόσυνη διαμονή.

- Ως δεύτερη χαρά, για δημιουργική απασχόληση. «Εργάζεσθαι».

- Ως Τρίτη χαρά, για περιβαλλοντική συντήρηση. «Φυλάσσειν».

Β. Χριστολογικό μήνυμα.

Στην Καινή Διαθήκη, όλα τα θέματα που αφορούν το θεϊκό έργο της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου, περνάνε στο δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού και διατυπώνονται στα ιερά Ευαγγέλια. Αναλαμβάνει τούτο το έργο, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ως Σωτήρας του κόσμου. Επόμενο είναι, ότι και η διαχείριση της χαράς, αναλήφθηκε υπό του Χριστού, όπως προσδιορίστηκε ως Τριαδική προσφορά. Το συναίσθημα της χαράς τότε, ονομάζεται «Χριστολογικό μήνυμα», με την έννοια του Λυτρωτικού έργου του Χριστού. Είναι αξιοσημείωτο, ότι αυτή η χαρά εκφράστηκε κατά την εμφάνιση του Χριστού στον κόσμο, σε δύο σημαντικές στιγμές. Με τη Γέννησή Του, καθώς και με την ολοκλήρωση του έργου Του, δια της Αναστάσεώς Του.

Παρουσιάζουμε τούτο:

 

α. Η Γέννηση του Χριστού. Συγκλόνισε τα Σύμπαντα αυτή, με το μήνυμα της χαράς. Εξαγγέλλουν τούτο το μήνυμα, προς την παγκόσμια Δημιουργία, οι ουράνιες Αγγελικές δυνάμεις. Χριστός: «Η χαρά των Αγγέλων».

Έκπληκτος ακούει ο Κόσμος:

- «Ιδού ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ· ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ός εστί Χριστός Κύριος, εν πόλει Δαυΐδ», (Λουκά β΄10-11).

Τούτο το Χριστολογικό μήνυμα, δεν ήταν ένα απλό αγγελτήριο χαράς. Ήταν «χαρά μεγάλη», που ξεπερνούσε τα γνωστά ανθρώπινα όρια. Σήμαινε το τέλος άλλου αντιθέτου συναισθήματος, κακότητας και συμφοράς. Δεν ήταν προσωρινό και στιγμιαίο. Ήταν μήνυμα χαράς διαρκείας και παντοτινής.

 Αξιοσημείωτο επίσης, είναι το ότι και η Υμνογραφία υπογραμμίζει και δευτερώνει την παγκοσμιότητα του μηνύματος αυτού.

Ψάλλεται, εμφαντικά:

- «Τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται· Χριστός ετέχθη εκ της παρθένου», (Ιδιόμελο Χριστουγέννων).

Σημειώνεται ότι με τούτη τη διατύπωση προσδιορίζεται και η αποδοχή του Χριστολογικού μηνύματος του Σωτήρος, από τον κόσμο της οικουμένης.

β. Ως επισφράγιση ολόκληρου του Λυτρωτικού έργου του Σωτήρος Ιησού Χριστού, είναι το μήνυμα της χαράς, ως Χριστολογικό. Διακηρύχτηκε από τον Ίδιο το Λυτρωτή, πρώτο μετά την Ανάστασή Του. Απηύθυνε, το σαφές, μονολεκτικό και συγκλονιστικό μήνυμα χαράς, προς την οικουμένη, εκεί κοντά στον Τάφο, μέσω των Μυροφόρων, όταν εκείνες αναζητούσαν να ιδούν Αναστημένο το μεγάλο Διδάσκαλο.

Διακηρύσσει ο Αναστάς Ιησούς:

«Ιδού Ιησούς απήνυησεν αυταίς λέγων· Χαίρετε», (Ματθαίου κη΄9).

Αυτό το Χριστολογικό μήνυμα, δεν διακηρύχτηκε ως στιγμιαία έξαρση ούτε εκφράστηκε για συγκεκριμένη ώρα. Εδώ, δίπλα στο κενό Μνημείο, ήταν ολοκληρωμένο, ως προαγγελμένο πολύ νωρίτερα και προ του Πάθους, όταν αποχαιρετούσε ο Διδάσκαλος τους Μαθητές Του.

Προλέγοντας τα γεγονότα της Σταυρώσεως, δίνει αυτό το μήνυμα:

 «υμείς λυπηθήσεσθε, αλλ’ η λύπη υμών εις χαράν γενήσεται», (Ιωάννου ιστ΄20).

Τη λύπη εκ του Πάθους, διαδέχεται η χαρά της Αναστάσεως.

Το δικό μας χρέος, εστιάζεται στο μήνυμα της Υμνογραφίας. Πορευόμαστε στη σωτηρία, εμπνεόμενοι από «Το φαιδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα».

Χαίρετε!...

Εθνικό χρέος:

Η ανάκτηση της Χαράς

 

Η σημερινή μέρα:

Αφιερωμένη στο Έθνος και την Παναγία μας,

θυμίζει την ανάκτηση της Χαράς,

ως χρέος των Ελλήνων, Ελλάδος και Οικουμένης.

Μαζί, και το παγκόσμιο δίδαγμα κατάκτησης της Ελευθερίας,

με το αγωνιστικό σύνθημα των Ηρώων:

«Για του Χριστού την πίστη την αγία

και της Πατρίδος την Ελευθερία».

Ή άλλως, με το Παύλειο:

«Τη ελευθερία η Χριστός ημάς ηλευθέρωσε,

στήκετε και μη πάλιν ζυγώ δουλείας ενέχεσθαε».

Η ευχή μας, ως Ελλήνων και Χριστιανών,

διατυπώνεται στο συνοδευτικό κείμενο.

 

Ιερά Πόλις Μεσολογγίου 25η Μαρτίου 2019

Ευαγγελισμός

Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης
Καθηγητής Θεολογίας
Πρώην Δήμαρχος
6972725701

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία