Αγγελίες    Επικοινωνία

Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου: Αναβάθμιση ΤΩΡΑ!!!
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Άμεση και επιτακτική πράξη ευθύνης αρμοδίων και εκπροσώπων Μεσολογγίου, Αιτωλ/νίας και Π.Ε. Δυτ. Ελλάδας

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Κύριε διευθυντά,

Σε συνέχεια του δημοσιεύματός σας στην έγκριτη εφημερίδα «ΑΙΜΗ» (αρ. Φ. 3202/1-11-18) με τίτλο «Άκρα του τάφου σιωπή» για τη Δ.Ο.Υ., με τις παρακάτω σκέψεις διατυπώνω το αίτημά μας.

Πράγματι σε δύσκολη θέση και συγκυρία έχει περιέλθει ο εκ Μεσο­λογγίου Προϊστάμενος (Δ/ντης) της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου με τη συνεχιζόμενη αφαί­μαξη και απαξίωση της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου. Στη θέση του έχοντας την ευ­θύνη της Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης (Αγρινίου) και ΑΒ΄ τάξης (Μεσολογγίου) στο Νομό μας, έχει την υπηρεσιακή υποχρέωση με τις υπάρχουσες δομές και προσω­πικό στην επίτευξη των στόχων. Αυτή είναι η υποχρέωση και το καθήκον, όπως και οποιουδήποτε στη θέση του. Όμως, υπάρχουν πέρα από τους πί­νακες και τους αριθμούς, οι φορολογούμενοι πολίτες. Οι άνθρωποι που στο μεγαλύτερο Νομό της χώρας και με δύσβατο ανάγλυφο, προβληματικούς δρόμους και συγκοινωνίες υποχρεώνονται σε ώρες και δαπάνες για να επι­χειρούν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους έναντι του Κράτους! Αυτή τη πραγματικότητα δεν αγνοεί και ο Πρ. της Δ.Ο.Υ. Αγρινίου και συμμαχεί στην αντικειμενική και δίκαιη λύση της αναβάθμισης της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου από ΑΒ΄ τάξης σε Α΄ τάξης με χωρική αρμοδιότητα Μεσολογγίου-Ναυπακτίας-Ξη­ρομέρου. Έτσι, στις υπάρχουσες σύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, θα έχουν αντικείμενο οι υπηρετούντες υπάλληλοί της και πρόσθετα θα επιστρέψουν μετατεθέντες στο Αγρίνιο, στελεχώνοντας πλέον τα Τμήματα Ελέγχου και Δικαστικού που θα έχει. Έτσι, γίνεται πλέον λειτουργική και αποδοτική και η Δ.Ο.Υ. Αγρινίου, απ΄ το απαιτούμενο προσωπικό σε άθλιες, μισθωμένες κτιριακές συνθήκες, που πρόσθετα σπαταλά χρόνο και δαπάνες υπηρεσιακές (βλ. των φορολογουμένων) για πολύωρες εκτεταμένες εξόδους-ελέγχους που τελικά δεν προλαβαίνουν, γιατί βρίσκονται στο δρόμο, της δύσβατης και μεγαλύτερης σε έκταση χωρικής αρμοδιότητος, ώστε τελικά να μένουν από χρόνο και στο δρόμο!

Και οι πολίτες, τα συνήθη υποζύγια, και για μια απλή ακόμη φορο­λογική εκκρεμότητα του Μεσολογγίου, της Ναυπάκτου, του Ξηρομέρου κ.α. να χρειάζονται πολλές φορές δύο μέρες και αρκετά έξοδα.... Πρόσθετα, στα υπάρχοντα Πρωτοδικεία (Πολιτικό-Ποινικό-Διοικητικό) σε Μεσολόγγι και Αγρί­νιο, να μετακινούνται από το Δικαστικό, Ελεγκτικό, δικηγόροι, μάρτυρες, δικη­γόροι δημοσίου κ.α. απ΄ το Αγρίνιο στα Δικαστήρια Μεσολογγίου και σε όποιες και όσες συνήθεις αναβολές εκδικάσεων σχετικών υποθέσεων κ.α. Κα­τασπατάληση πόρων, κεφαλαίου (δημοσίων και ιδιωτικών χρημάτων), υπο­δομών (υπερσύγχρονες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου) και ανθρώπινου δυναμικού (δημοσίου και φορολογουμένων). Με άλλα λόγια η Οικονομική Αρχή του Κράτους δεν εφαρμόζει τη βασική οικονομική αρχή, του βέλτιστου συνδυασμού των συντελεστών παραγωγής και του αποτελέσματος των παρεχομένων υπηρεσιών στους πολίτες, τα Νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες, ενώσεις οικονομικών δραστηριοτήτων και ατομικών. Αριστοποίηση βέβαια είναι να προχωρήσουμε στον εκσυγχρονι­σμό, την κοινωνία της πληροφορίας και πλέον σε περιφερειακή και κεντρική συγκρότησή της στα επόμενα χρόνια.... Και επιβάλλεται τώρα, όχι η προσω­ρινή και παροδική αναβολή των επιπλέον τελευταία μεταθέσεων τριών υπαλ­λήλων απ΄ τη Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, στη Δ.Ο.Υ. Αγρινίου. Δεδομένου ότι τις επόμενες μέρες (12-11-2018) θα έχουμε και προσωρινά αποτελέσματα σχετι­κού διαγωνισμού και τοποθετήσεων στις Δ.Ο.Υ. του Νομού μας. Και γιατί να αποδυναμωθεί η Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, που με τις αναμενόμενες στο άμεσο μέλλον συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων οδηγείται στο κλείσιμο, δηλαδή αντίθετα απ΄ τη συμφωνούμενη, χωρικά και αντικειμενικά αναβάθμισή της από ΑΒ΄ σε Α΄ τάξης Δ.Ο.Υ.

ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ η αναβάθμιση της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου (πρωτεύου­σας) από ΑΒ΄ σε Α΄ τάξης με χωρική αρμοδιότητα Μεσολόγγι-Ναυπακτία-Ξη­ρόμενο, ελεγκτικό, δικαστικό κ.λ.π. στο μεγαλύτερο νομό της Χώρας. Μόνο έτσι θα αποφευχθούν κόστη-σπατάλη χρόνου και χρήματος δημοσίου και κυ­ρίως των φορολογουμένων πολιτών, όπου μέρος αυτών έχουν να διανύσουν εκατοντάδες χιλιομέτρων και 3-4 ώρες με το αυτοκίνητό τους και συγκοινω­νικά, με χωρίς ανταποκρίσεις, δεν τους φθάνει η μέρα τους!

ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ στην ανάγκη αναβάθμισης της και άμεση και επιτακτική.

Για τους αρμοδίους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. του Νομού μας, του Συλλόγου των Υπαλλήλων και της ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ. προς το Υπουργείο Οικονομι­κών, ΑΑΔΕ. Ευθύνη έχουν και να την αναλάβουν οι θεσμοθετημένοι εκπρό­σωποι του Νομού μας, Κόμματα και Βουλευτές, Δήμαρχοι Ι.Π. Μεσολογγίου, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου και του Νομού μας, τα Επιμελητήρια, οι Σύλλογοι Λογιστών, Συμβολαιογράφων. Αφορά και την Περιφερειακή Αρχή η εξυπηρέ­τηση των πολιτών. ΤΩΡΑ! Μη λησμονώντας ότι το Μεσολόγγι, που με εισήγηση στο Υπουργείο Οικονομικών ήτο η έδρα της μίας Δ.Ο.Υ. στο Νομό μας και συμ­φώνησε και ζήτησε να παραμείνει και η Δ.Ο.Υ. Αγρινίου. Ευτυχώς, ΟΛΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, όμως να κινητοποιηθούν και κάνουν πράξη το ορθό και δίκαιο αίτημα. ΤΩΡΑ!

 

Ι.Π. Μεσολογγίου 5-11-2018

Γιάννης Ατσαλάκης 

Δικηγόρος - Οικονομολόγος

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία