Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Το Erasmus+ είναι πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αυτή η βασική Δράση του προγράμματος περιλαμβάνει σχέδια που διαχειρίζονται τόσο οι Εθνικές Μονάδες (αποκεντρωμένες δράσεις) όσο και ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (κεντρικές δράσεις-Education Audiovisual and Culture Executive Agency).

 

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση ενισχύει:

 • τις Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (Αποκεντρωμένη Δράση)
 • τις Συμμαχίες Γνώσης (Κεντρική Δράση)
 • τις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Κεντρική Δράση)
 • την Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Κεντρική Δράση)

Οι δράσεις που στηρίζονται από αυτήν τη Βασική Δράση αναμένεται να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, τα συστήματα πολιτικής στα οποία υπάγονται τέτοιου είδους δράσεις, καθώς επίσης και τα άτομα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις οργανωμένες δραστηριότητες.

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις είναι αποκεντρωμένη δραστηριότητα και αφορούν σχέδια συνεργασίας που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αντιμετωπίζουν από κοινού σημαντικά θέματα, να αναπτύσσουν συνεργασίες και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές.

Στο πλαίσιο του ERASMUS+ ένας οργανισμός ηγείται της σύμπραξης και έχει το συντονισμό του σχεδίου. Στρατηγικές συμπράξεις διαφόρων μεγεθών είναι επιλέξιμες, ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε μικρότερους οργανισμούς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

 

Τι δυνατότητες παρέχονται;

 • Σχέδια που επικεντρώνονται σε τομεακές και διατομεακές συνεργασίες.
 • Σχέδια που θα εστιάζουν στη συνεργασία με τη βιομηχανία
 • Διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, ανάλογα με τον τομέα
 • Εφαρμογή καινοτόμων ενεργειών
 • Ευελιξία στο είδος των ενεργειών και στους εταίρους

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ .Το Γενικό Λύκειο Θέρμου στα πλαίσια των Διαπολιτισμικών Σχολικών Δραστηριοτήτων και των Διεθνών Πολυμερών Σχολικών Συμπράξεων, που υλοποιούνται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KΑ2 για την περίοδο 2016 – 2018 με θέμα: «Cycling Against Bulling»

Το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ε.Ε. και περιλαμβάνει συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Θέρμου με σχολεία από τις χώρες Τουρκία, Ιταλία, Λετονία και Πολωνία.

Οι μαθητές των συμμετεχουσών χωρών θα πραγματοποιήσουν κοινές διαδικτυακές δράσεις με τη δημιουργία σχετικών ιστοσελίδων και blog, θα παράγουν έργο (ημερολόγια, περιοδικό, παρουσίαση της σχολικής καθημερινότητας μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, εκθέσεις έργων τους, λογότυπο, φωτογραφίες, video κλπ) που θα παρουσιάζεται κάθε φορά στις κοινές συναντήσεις των μαθητών στις προαναφερθείσες χώρες υποδοχής.

 

Επομένως επιτυγχάνεται:

 1. Εξοικείωση με την ιδέα της πραγματικής Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, διατηρώντας και τονίζοντας τα ιδιαίτερα εθνικά και πολιτισμικά μας χαρακτηριστικά, μέσω της επαφής με την κουλτούρα των άλλων χωρών. Διεύρυνση της πολιτιστικής συνείδησης των μαθητών.
 2. Δυνατότητα σύγκρισης και αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, του τρόπου ζωής, της νοοτροπίας των νέων που συνεργάζονται για το πρόγραμμα. Διαπίστωση διαφορών και ομοιοτήτων μέσα από τον τρόπο ζωής και της σκέψης των λαών της Ε.Ε.
 3. Βιωματική προσέγγιση του θέματος που θίγει το πρόγραμμα, ποδηλασία, αθλητισμός, σχολικός εκφοβισμός, επιθετικότητα και αντιμετώπισή του.
 4. Ενδυνάμωση και αυτοβελτίωση των μαθητών μας, με συνέπεια την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν με ορθό τρόπο φαινόμενα σχολικού και όχι μόνο εκφοβισμού.
 5. Καλλιέργεια της ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα μέσα από την επικοινωνία των λαών.
 6. Καλύτερη εκμάθηση της ξένης γλώσσας (Αγγλικής) καθώς αποτελεί κοινό επικοινωνιακό εργαλείο για όλες τις συμπράττουσες χώρες.

Είναι αυτονόητο ότι τα οφέλη από ένα τέτοιο πρόγραμμα είναι μεγάλα και οι εμπειρίες για τους μαθητές, το διδακτικό προσωπικό αλλά και την τοπική κοινωνία σημαντικές τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμα που εγκρίθηκε, θα έχει τα ίδια, ίσως και σημαντικότερα οφέλη, που είχε το πρόγραμμα Comenius το οποίο είχε διεκπεραιώσει με επιτυχία το σχολείο μας τη διετία 2013 – 2015.

Ευχαριστούμε όλους όσους βοηθούν την προσπάθεια της παιδαγωγικής ομάδας του σχολείου να διεκπεραιώσει την ανάληψη του προγράμματος.

Το Γενικό Λύκειο Θέρμου, με τη σειρά του, έχει την χαρά να φιλοξενήσει μαθητές  των τεσσάρων συμμετεχουσών χωρών  τη Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 έως τη Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ KA2, το οποίο είναι χρηματοδοτημένο με τίτλο "Cycling against bullying". Η παιδαγωγική ομάδα του σχολείου μας θα μετακινηθεί στην Αθήνα ώστε να υποδεχτεί τις αποστολές κάθε χώρας στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" όπου έπειτα θα ξεκινήσει η περιήγηση στη πόλη. Αρχικά, θα επισκεφτούν το μνημείο και το βράχο της Ακρόπολης  όπου θα υπάρχει ξεναγός για την πλήρη ενημέρωση τους όσον αφορά την μακραίωνη ιστορία του πολιτισμού μας. Τις επόμενες μέρες οι φιλοξενούμενοί μας θα έχουν την ευκαιρία  να βιώσουν την  σχολική καθημερινότητα στο Λύκειό μας και να απολαύσουν την ένθερμη φιλοξενία των οικογενειών των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε τοπικά αξιοθέατα, αρχαιολογικούς χώρους, βυζαντινά και εκκλησιαστικά  μνημεία. Την Τετάρτη 25 Απριλίου όλη η ομάδα ERASMUS θα επισκεφτεί τον χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας όπου με τη βοήθεια ξεναγού θα  βιώσει το αδελφοποιητικό και ειρηνοποιό πνεύμα του Ολυμπισμού. Την Πέμπτη 26 Απριλίου θα πραγματοποιηθούν αθλητικές εκδηλώσεις ( rafting, ιππασία, τοξοβολία) που θα σημάνουν και την λήξη του προγράμματος. Την επόμενη μέρα 27 Απριλίου θα αναχωρήσουν έχοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ERASMUS

Cycling Club
Αναστασία Ράπτη, Βασιλική Λάμπου, Κων/να Μαραγιάννη, Κων/να Παπαγεωργίου,
Μαρία Παπαθανασοπούλου, Μαριάννα  Χοροζίδη,
Γεωργίτσα Σπυριδούλα, Κατιάνα Καλαντζή
Ελισάβετ Καραθανάση, Γεωργία Κοριντζέλη, Καλλιόπη Μητσοπούλου,
Εύη Πίτσιου, Αποστόλης Καλαντζής, Φωτεινή Βαϊου, Ελένη Ζησιμοπούλου, Βίβιαν
Μαραγιάννη, Σωτήρης Καλτσής, Χρυσούλα-Ελένη Κότσαλου, Παναγιώτης Σπυρόπουλος,
Ελένη Χασάπη, Χριστιάννα Πριόνα, Αλεξάνδρα Τρομπούκη,
Ορέστης Κουρκούτας,  Ειρήνη Λάμπου

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Όλγα Προύντζου (υπεύθυνη προγράμματος), Ελένη Αγγελοπούλου,
Βασιλική Αναστασοπούλου ,Εμμανουήλ Γαρεφαλάκης, Μιχάλης Ζαραβίνας,
Βενέδικτος Θεολογίτης, Κων/νος Κολοβός,  Κωνσταντίνος Μαραγιάννης

Προύντζου Όλγα

Σε τροχιά υλοποίησης το Λύκειο Θέρμου μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου που προχώρησε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, σε συνέχεια της εισήγησης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνας Σταρακά. Η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Λυκείου Θέρμου», προϋπολογισμού 3.450.000,00€ υπογράφηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη και του αναδόχου που είναι η εργοληπτική επιχείρηση «Β. ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Πάτρα.

Πρόκειται για μία σημαντική εκπαιδευτική υποδομή στο Δήμο Θέρμου. Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με απόφαση του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση Διδακτηρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Λυκείου Θέρμου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, δυναμικότητας 120 μαθητών.

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Θέρμου, ενώ την υλοποίηση έχει αναλάβει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. «Όταν υπάρχει συνεργασία, υπάρχει και αποτέλεσμα. Διαφορετικά γινόμαστε δέσμιοι της γκρίνιας και της μιζέριας» ανέφερε ο κ. Κατσιφάρας.

Η ανέγερση του κτιρίου θα γίνει σε οικόπεδο, εντός του οικισμού του Δήμου Θέρμου, συνολικού εμβαδού 8124,99 τμ.

Το υπό ανέγερση Διδακτήριο είναι διώροφο με υπόγειο και περιλαμβάνει οκτώ αίθουσες διδασκαλίας, δύο αίθουσες Πληροφορικής, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, βιβλιοθήκη, δύο αίθουσες-εργαστήρια Ξένης Γλώσσας, εργαστήριο Αισθητικής Αγωγής, γραφεία δασκάλων, διεύθυνσης, γραμματείας & αρχείου, γραφείο συλλόγου Γονέων, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο καθώς και αποθηκευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στον αύλειο χώρο προβλέπεται η κατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, καθιστικά και δενδροφύτευση.

Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 2032,60 τετραγωνικά μέτρα περίπου τα οποία κατανέμονται σε 1844,20 τ.μ. στο ισόγειο και τον όροφο του κτιρίου και σε 188,40 τ.μ. στο υπόστεγο, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 170 τ.μ. του υπογείου.

«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει προτεραιότητα στην εκπαίδευση ώστε τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα στα πιο σύγχρονα, πιο ασφαλή και καλύτερα εξοπλισμένα σχολεία. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε διαρκή συνεργασία με τους Δημάρχους, καταγράφοντας τις ανάγκες για τη σχολική στέγη. Η Περιφέρειά μας είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, που στηρίζεται άμεσα στις υποδομές. Στόχος μας είναι τα σχολεία να λειτουργούν απρόσκοπτα και να κατακτούν την γνώση οι μαθητές μας» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Ο Περιφερειάρχης παρέδωσε τις συμβάσεις στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, προκειμένου να ακολουθηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες και να ξεκινήσει η υλοποίηση της ανέγερσης του νέου Λυκείου Θέρμου.

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας στα πλαίσια των τακτικών συνδικαλιστικών επισκέψεων στα Γ/σια, Λύκεια και ΕΠΑΛ των περιοχών (Τριχωνίδας-Μακρυνείας-Βάλτου και Ξηρομέρου), που ανήκουν στην δύναμη του σωματείου μας, συναντήθηκε την Πέμπτη 25-1-2018 με τους συλλόγους διδασκόντων Γ/σίου και Λυκείου Θέρμου.

Τους ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στην εκπαίδευση, καθώς και για τις αποφάσεις τόσο της Β’ ΕΛΜΕ, όσο και της Γεν. Συνέλευσης των Προέδρων των ΕΛΜΕ που πραγματοποιήθηκε από την ΟΛΜΕ το Σάββατο 20-1-2018 στην Αθήνα. Συγκεκριμένα ενημέρωσε για τις νέες διατάξεις του Ν.4512/2018, ΦΕΚ 5 / Α’/17-01-2018 (πολυνομοσχέδιο), που ψηφίστηκε πρόσφατα στη βουλή με αυξημένη πλειοψηφία - δείτε εδώ: https://e-mesara.gr/index.php/2014-01-29-19-20-37/41263-30-6, όσον αφορά την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπου εκτός των άλλων θεμάτων, περιλαμβάνει και τις τροπολογίες του Υπ. Παιδείας για το 30/ωρο (άρθρο 245) και συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολικών μονάδων (άρθρο 246) με τα προαπαιτούμενα της γ’ αξιολόγησης. Δηλαδή επιχειρείται άμεσα η αύξηση του εργάσιμου χρόνου των εκπαιδευτικών με σαφή δυσμενή αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.

Οι συνάδελφοι ενημερώθηκαν για τον υποβιβασμό του συνόλου των σχολείων με την χαμηλή αναμοριοδότηση-κατάταξη από το Υπουργείο Παιδείας σε αντίθεση με την πρόταση του ΠΥΣΔΕ και των δύο ΕΛΜΕ του νομού, σχεδόν του συνόλου των σχολείων της Αιτωλ/νίας, όπου θα λειτουργεί ως «Προκρούστια κλίνη» συγχωνεύσεων-καταργήσεων τμημάτων και ειδικοτήτων και πιθανόν με το οριστικό κλείσιμο των περιφερειακών και μικρομεσαίων σχολικών μονάδων.

Ενημερώθηκαν οι Σύλλογοι Διδασκόντων του Γ/σίου και Λυκείου Θέρμου για τις ενέργειες που έχουν γίνει από την πλευρά του νέου Δ.Σ. της Β΄ ΕΛΜΕ, για όλα τα θέματα του κλάδου, από την πρώτη ημέρα της εκλογής μας, καθώς επίσης και για τις πρόσφατες ομόφωνες αποφάσεις αντίδρασης της ΟΛΜΕ σχετικά με τα όσα ψηφίστηκαν (ομόφωνα) πρόσφατα για τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς. Επισημάνθηκαν οι απαιτήσεις των δανειστών προς το Υπουργείο Παιδείας για την άρον άρον εφαρμογή τους ως συμφωνηθέντα με την κυβέρνηση και μάλιστα με σκαιό τρόπο, χωρίς να τους ενδιαφέρει για τον κίνδυνο της «σάρωσης» των σχολείων της υπαίθρου, ακόμα και του Αγρινίου. Το εκπαιδευτικό κίνημα και η τοπική κοινωνία δεν θα πρέπει να επιτρέψουν την εφαρμογή όλων αυτών των αρνητικών μέτρων που ψηφίστηκαν στη βουλή. Για το λόγο αυτό το Προεδρείο του Δ.Σ. της Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας ενημέρωσε έγκαιρα τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης στα πλαίσια του περιφερειακού συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, όπου είχαμε καλεστεί στο Αγρίνιο την Τετάρτη 20/12/2017 για να εκθέσουμε τα προβλήματα της Δ/θμιας Εκπ/σης της περιοχής μας, όπως επίσης γνωστοποιήσαμε το υπόμνημά της Β’ ΕΛΜΕ, που καταθέσαμε κατά τη συνάντηση και στους βουλευτές και φορείς του νομού και της εκπαίδευσης. Το Δ.Σ. της Β΄ΕΛΜΕ ξεκίνησε κύκλο συναντήσεων με όλους τους Δημάρχους στα πλαίσια των αποφάσεων της ΟΛΜΕ, με αρχή από τον κ. Δήμαρχο Αγρινίου την Τρίτη 23-1-2018, για όλα αυτά που θα έρθουν να επιβληθούν και θα επηρεάσουν το σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας καθώς και για τα ειδικότερα ζητήματα που είναι ανοιχτά για το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του νομού, όπως είναι το στεγαστικό, η μεταφορά του Ενιαίου Ειδικού Τεχνικού Γ/σίου Λυκείου Αγρινίου καθώς και του ΕΕΕΕΚ Αγρινίου στο παλαιό Νοσοκομείου που τώρα στεγάζονται μαζί σε ιδιωτικό κτίριο εκτός της πόλης. Ζητήθηκε η συμπαράστασή του, όπου εξέφρασε την στήριξη του Δήμου και ότι δεν θα δεχτή καμία συγχώνευση κατάργηση σχολείου του διευρυμένου Δήμου Αγρινίου.

Προκειμένου να υπάρξει άμεση και αμφίδρομη ενημέρωση σε κάθε απόφαση των Δήμων που αφορούν τα σχολεία ευθύνης του το Δ.Σ της Β’ ΕΛΜΕ θα ορίσει άμεσα εκπροσώπους του στις ΔΕΠ του Ν. 1566/85. Ζητήσαμε από τους συναδέλφους να «επαγρυπνούν» και να πλαισιώσουν το σωματείο στα πλαίσια της προσπάθειας που γίνεται για την «ανόρθωσή» του στους δύσκολους και χαλεπούς καιρούς και να συμμετέχουν στις Γεν. Συνελεύσεις και στις άλλες δραστηριότητες που θα υπάρξουν άμεσα, που με το πολυνομοσχέδιο υπάρχει πρόβλημα λήψης αγωνιστικών αποφάσεων. Γενικό συμπέρασμα από όλους τους συναδέλφους και των δύο σχολέιων που επισπεύτηκε το Προεδρείο και αυτό θα πράττει κάθε Πέμπτη ήταν ότι: «δεν θα γίνουμε συνένοχη στο κλείσιμο των σχολείων του νομού Αιτωλ/νίας και στις αλλαγές των εργασιακών μας σχέσεων»

Τέλος ακούσαμε τις απόψεις και τις προτάσεις των συναδέλφων μας, όπου θα απασχολήσουν το Δ.Σ. της Β’ ΕΛΜΕ στη συνεδρίαση της Τρίτης και ώρα 7,30μμ. Στα γραφεία μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Β΄ ΕΛΜΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Κατσίφας

Ο Γεν. Γραμματέας
Βαγγέλης Τσούκας

Οι επιτυχόντες του Λυκείου Θέρμου

Ανακοινώθηκαν σήμερα, Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017, τα ονόματα των επιτυχόντων για εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε όλη τη χώρα.

Παρακάτω είναι η λίστα των επιτυχόντων του Λυκείου Θέρμου.

Η ΑΙΧΜΗ εύχεται σε όλους τους επιτυχόντες καλές σπουδές και καλή φοιτητική ζωή!

 

Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Σχολή Επιτυχίας
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΓΚΑΛΠΕΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΖΩΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 
ΙΜΙΡΤΖΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.
ΚΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ)
ΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΜΗΤΡΟΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΜΠΡΟΣΚΑ ΚΛΕΒΙΝ ΑΟΥΡΕΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΡΙΟΝΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΡΙΣΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΤΖΙΝΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΙΕΤΕΡ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

 

10% - 2016

Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Σχολή Επιτυχίας
ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΝΙΑ)

 

10% - 2015

Επώνυμο Όνομα Όν. Πατρός Σχολή Επιτυχίας
ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) 
ΜΠΙΣΜΠΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ)
ΣΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΣΟΡΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)

 

Πραγματοποιήθηκε χθες, 4/7/2017, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας η δημοπρασία για την κατασκευή του νέου Λυκείου Θέρμου προϋπολογισμού 3.450.000 ευρώ, έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με απόφαση του Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανέγερση Διδακτηρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Λυκείου Θέρμου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, δυναμικότητας 120 μαθητών.

Η ανέγερση του νέου κτιρίου θα γίνει σε οικόπεδο, εντός του οικισμού του Δήμου Θέρμου, συνολικού εμβαδού 8124,99τμ το οποίο έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Θέρμου με σκοπό την ανέγερση Λυκείου. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η γενική διαμόρφωση του αύλειου χώρου καθώς και η περίφραξή του, προκειμένου το Διδακτήριο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις κτιριακών υποδομών για το συγκεκριμένο τύπο σχολειού.

Το υπό ανέγερση Διδακτήριο είναι διώροφο με υπόγειο και περιλαμβάνει οκτώ αίθουσες διδασκαλίας, δύο αίθουσες Πληροφορικής, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, βιβλιοθήκη, δύο αίθουσες-εργαστήρια Ξένης Γλώσσας, εργαστήριο Αισθητικής Αγωγής, γραφεία δασκάλων, διεύθυνσης, γραμματείας & αρχείου, γραφείο συλλόγου Γονέων, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κυλικείο καθώς και αποθηκευτικούς και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Στον αύλειο χώρο προβλέπεται η κατασκευή γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ, καθιστικά και δενδροφύτευση.

Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου είναι 2032,60 τετραγωνικά μέτρα περίπου τα οποία κατανέμονται σε 1844,20 τ.μ. στο ισόγειο και τον όροφο του κτιρίου και σε 188,40 τ.μ. στο υπόστεγο, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 170 τ.μ. του υπογείου.

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας κ. Χριστίνα Σταρακά δήλωσε σχετικά: «Ένα ακόμα σχολικό συγκρότημα θα προστεθεί στα 14 ολοκληρωμένα σχολικά συγκροτήματα που έχουν χρηματοδοτηθεί και υλοποιηθεί από το προηγούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2007-2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Όπως έχει δηλώσει και ο Περιφερειάρχης μας Απόστολος Κατσιφάρας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει προτεραιότητα στην εκπαίδευση ώστε τα παιδιά μας να κάνουν μάθημα στα πιο σύγχρονα, πιο ασφαλή και καλύτερα εξοπλισμένα σχολεία. Οι αιρετοί, οι εργαζόμενοι και τα στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας δουλεύουν συνεχώς στην κατεύθυνση αυτή και είναι σε διαρκή συνεργασία με τους δημάρχους και τις υπηρεσίες των δήμων. Κάναμε ένα ακόμη βήμα προς τον στόχο για καλύτερη Παιδεία στην Αιτωλοακαρνανία μας».

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελεί πάγια τακτική, όταν παρευρισκόμαστε ως πολιτικά πρόσωπα, εκπροσωπώντας την τοπική κοινωνία, σε εκδηλώσεις πατριδοτοπικών συλλόγων του Δήμου μας, να κυριαρχεί η ενότητα, η ευγένεια και η ένωση των δυνάμεων για το καλό όλων των συμπολιτών μας.

Όλα αυτά ίσχυαν μέχρι χθες, όταν ο επικεφαλής του συνδυασμού της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Θέρμου κ. Θεόδωρος Κασόλας, χαρακτήρισε, κατά την τοποθέτησή του στην εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Θερμίων της Αθήνας, ως μη βιώσιμο το έργο της κατασκευής του νέου Λυκείου Θέρμου.

Αποκάλυψε έτσι, για μία ακόμη φορά, το πρόσωπό του, το οποίο εξάλλου προβάλλει μέσα από τις καθημερινές του ενέργειες με επιστολές, αναφορές και τοποθετήσεις σε βάρος των έργων που πρόκειται να γίνουν στον Δήμο μας.

Υπονομεύει ευθέως την ανάγκη κατασκευής νέου διδακτηρίου για τους μαθητές μας που βρίσκονται στα λυόμενα, προσβάλλοντας τη θέση των συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, της εκπαιδευτικής κοινότητας του Δήμου μας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που ενέταξε το έργο στο νέο ΕΣΠΑ και το χρηματοδότησε με το ποσό των 3.450.000 ευρώ, την πρώην δημοτική αρχή που αγόρασε οικόπεδο οκτώ (8) στρεμμάτων για την ανέγερση του Λυκείου, αλλά και την τωρινή δημοτική αρχή που διεκδίκησε και πέτυχε την ένταξη του έργου στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Με την πρωτοφανή αυτή ενέργειά του, η οποία αποδοκιμάστηκε από τον πρόεδρο της συνέλευσης του Συλλόγου, αφού τον κάλεσε για εξηγήσεις, αποκαλύπτει επιπλέον τον λόγο που απείχε από την ψήφιση έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Θέρμου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για το παραπάνω έργο στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ευχόμαστε οι ενέργειές του αυτές να μη βρουν μιμητές, γιατί σκοπός του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης είναι να υπονομεύει καθημερινά και με σχέδιο την εκτέλεση έργων στον Δήμο Θέρμου προς όφελος των πολιτών. Άλλωστε, για μικροπολιτική του εκμετάλλευση προτιμάει να μένουν οι μαθητές του Λυκείου στα λυόμενα ή η συγκεκριμένη σχολική μονάδα να συγχωνευθεί με άλλες εκτός Δήμου Θέρμου, αρκεί να μη γίνει το έργο κατά τη διάρκεια της δημοτικής μας θητείας. Κρίμα…

Για τον Συνδυασμό «Δύναμη Συνεργασίας»
Σπυρίδων Κωνσταντάρας
Δήμαρχος Θέρμου

Σελίδα 1 από 2

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία