Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα του ΚΠΕ Θέρμου με θέμα: «Λιμναία οικοσυστήματα του νομού μας. Κίνδυνοι και απειλές».

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών την Παρασκευή 20 Απριλίου στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Στόχος της ημερίδας ήταν η επιμόρφωση και ενημέρωση σχετικά με τη σημαντικότητα των λιμναίων οικοσυστημάτων της περιοχής, οι απειλές που δέχονται από την ανθρώπινη παρέμβαση και πώς αυτά μπορούν να προστατευθούν στα πλαίσια μιας αειφορικής διαχείρισης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα απειλούμενα είδη του τόπου μας, όπως ο νανογοβιός ένα ενδημικό είδος που ζει μόνο στη λίμνη Τριχωνίδα και το οποίο απειλείται. Επίσης ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα αλλόχθονα είδη (που έχουν εισαχθεί από άλλες περιοχές του πλανήτη), όπως η περίπτωση του μυοκάστορα που εμφανίζεται στα υδάτινα οικοσυστήματα του νομού μας.

Την Ημερίδα παρακολούθησαν συνολικά 120 επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί, φοιτητές και πολίτες.

Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Θέρμου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει ιδιαίτερα όλους όσους συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου, το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και τους φοιτητές του, το Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για την φιλοξενία της εκδήλωσης.

Δεσμευόμαστε για τη συνέχιση παρόμοιων δράσεων συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς στα πλαίσια της αειφορικής ανάπτυξης του τόπου μας.

Το ΚΠΕ Θέρμου σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών θα πραγματοποιήσει ημερίδα με θέμα: «Λιμναία οικοσυστήματα του νομού μας. Κίνδυνοι και απειλές», στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 20 Απριλίου του 2018 στις 17:30 στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας Παπαστράτου 53 και Σμύρνης (πίσω από τα Goody’s) στο Αγρίνιο και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας. Η ημερίδα είναι ανοιχτή στο κοινό και μπορούν να την παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται και ευαισθητοποιούνται σε περιβαλλοντικά ζητήματα της περιοχής μας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα απειλούμενα είδη του τόπου μας και στα αλλόχθονα (είδη που έχουν εισαχθεί από άλλες περιοχές του πλανήτη) και πώς αυτά επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα της περιοχής μας.

Στόχος της ημερίδας είναι η επιμόρφωση και ενημέρωση σχετικά με τη σημαντικότητα των λιμναίων οικοσυστημάτων της περιοχής, οι απειλές που δέχονται από την ανθρώπινη παρέμβαση και πώς αυτά μπορούν να προστατευθούν.

Επίσης στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά ζητήματα, που αφορούν τα οικοσυστήματα των προστατευόμενων περιοχών του νομού, τις δυνατότητες και προοπτικές αειφορικής διαχείρισής τους.

Με τη λήξη των εργασιών θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ωρα

Εισηγητής

Θέμα

Ιδιότητα

17:30

Προσέλευση – Εγγραφές - Παραλαβή φακέλων

 

17:30-17:45

 

Καράνης Ευάγγελος

Παρουσίαση των δράσεων και των προγραμμάτων του ΚΠΕ Θέρμου

Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Θέρμου

 

 

17:45-18:15

 

 

Τσούνης Λάμπρος

 

Τα αλλόχθονα είδη στην Ελλάδα: Η περίπτωση της Αιτωλοακαρνανίας

Υποψήφιος Διδάκτωρ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

 

 

18:15-19:00

 

 

Κεχαγιάς Γεώργιος

 

 

Ο νανογωβιός της Τριχωνίδας - Ένα μοναδικό ψάρι που απειλείται

Αναπληρωτής Καθηγητής Υδάτινων Οικοσυστημάτων Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

19:00-19:15

Διάλειμμα

19:15-20:00

Καρανταλής Νικόλαος

Ευτροφισμός λιμναίων και παράκτιων οικοσυστημάτων

Υπεύθυνος ΚΠΕ Θέρμου

 

 

20:00-20:30

 

 

Σελιμάς Γιάννης,

Οι λίμνες Τριχωνίδα, Οζερός, Αμβρακία σε μετάβαση προστασίας από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Ακαρνανικών ορέων

Περιβαλλοντολόγος MsC, Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

20:30-20:45

Ερωτήσεις-συζήτηση

20:45-21:00

Αξιολόγηση της ημερίδας - Παραλαβή βεβαιώσεων

Το Κ.Π.Ε. Θέρμου σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», άξονας προτεραιότητας 6, στις Περιφέρειες ΛΑΠ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγραμματίζει τη διοργάνωση διήμερου εισαγωγικού επιμορφωτικού σεμιναρίου, Α΄ επιπέδου, στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις 2 και 3 Φεβρουαρίου του 2018, με θέμα: «Διαχείριση και ανάδειξη του πολιτισμικού περιβάλλοντος-Σύγχρονες προσεγγίσεις- Αειφορία».

Η έναρξή του θα είναι στις (ώρα 17:00) την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας (στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου) και η λήξη το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου στις (ώρα 15:00) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων, που αφορούν στην υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στην τάξη τόσο σε θεσμικό πλαίσιο όσο και σε πρακτικό με έμφαση στην απόκτηση διδακτικής μεθοδολογίας θεωρητικής και βιωματικής. Το σεμινάριο επίσης στοχεύει στην παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα τη φετινή χρονιά ή προτίθενται να υλοποιήσουν στο μέλλον, στην αειφορική προσέγγιση των μνημείων ως μέρος της σύγχρονης ζωής, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την κοινωνική καινοτομία.

Το σεμινάριο προγραμματίζεται να παρακολουθήσουν (75) εβδομήντα πέντε εκπαιδευτικοί των νομών εμβέλειας του ΚΠΕ Θέρμου:

α) Α/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Άρτας.

β) Β/θμιας Εκπαίδευσης των Διευθύνσεων: Αιτωλοακαρνανίας, Λευκάδας, Αχαΐας και Ευρυτανίας.

γ) Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων των παραπάνω διευθύνσεων.

δ) Εκπαιδευτικοί από Κ.Π.Ε., τα οποία υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με αντίστοιχη θεματική.

Το ΚΠΕ Θέρμου θα καλύψει από τον προϋπολογισμό του:

Τα έξοδα διατροφής, αποτελούμενα από:

Παρασκευή:

Έξοδα φιλοξενίας (καφές, αναψυκτικά, αρτοσκευάσματα) για όλους τους συμμετέχοντες.

Σάββατο:

Έξοδα φιλοξενίας (καφές, αναψυκτικά, αρτοσκευάσματα) και

Γεύμα για όλους τους συμμετέχοντες.

Το σεμινάριο είναι ανοιχτό και μπορούν να το παρακολουθήσουν όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν.

Με την ολοκλήρωση της διήμερης επιμόρφωσης οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν ανελλιπώς το πρόγραμμα θα λάβουν βεβαίωση επιμόρφωσης και θα εγγραφούν στο μητρώο επιμορφωμένων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, που τηρείται στο κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κέντρου μας: www.kpe-thermou.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΠΕ ΘΕΡΜΟΥ
«Διαχείριση και ανάδειξη του πολιτισμικού περιβάλλοντος-Σύγχρονες προσεγγίσεις- Αειφορία»
στις 2 και 3 Φεβρουαρίου του 2018

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας Αναστασιάδη 1
(πλατεία Δημοκρατίας Αγρίνιο)

Ώρες

Ονοματεπώνυμο  Εισηγητών

Τίτλος εισήγησης

17:00-17:10

Προσέλευση - Εγγραφές - Παραλαβή Φακέλου

17:10-17:20

Χαιρετισμοί

17:20-17:30

Καρανταλής Νικόλαος, Υπεύθυνος ΚΠΕ Θέρμου

Στόχοι και πλαίσιο σεμιναρίου

17:30-18:00

Καράνης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Θέρμου

Εκπαιδευτικά Προγράμματα του ΚΠΕ Θέρμου

18:00-18:45

Γεώργιος Στυλιαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής, του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Νέες τεχνολογίες για την αναπαράταση και την τεκμηρίωση πολιτιστικής κληρονομιάς

18:45-19:00

Διάλειμμα

19:00-19:45

Νότα Πάντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια, του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

 Μνημεία και μουσεία στην υπηρεσία της   σχολικής κοινότητας

19:45-20:30

Χρήστος Ζαφειρόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, του τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σχόλια στo μυθοπλαστικό σύμπαν του Walt Disney. Ο αρχαίος μύθος στα χέρια του κυρίαρχου λόγου

20:30-21:00

Ερωτήσεις - Συζήτηση

 

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ
(αίθουσα εκδηλώσεων)

Ώρες

Ονοματεπώνυμο  Εισηγητών

Τίτλος εισήγησης

09:00-09:30

Μπεκιάρης Γεώργιος,

Σμέρνος Μιχάλης, Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Νάουσας

Περί μύθων φυτών και ιστορίας στη σχολή Αριστοτέλης

09:30-10:00

Καράνης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Θέρμου

Μουσειακή αγωγή και Αειφορία

10:00-10:45

Λιανός Δημήτριος, Καράνης Ευάγγελος, Μέλη Π.Ο ΚΠΕ Θέρμου

Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα στο μουσείο Θέρμου

10:45-11:00

Διάλειμμα

Μετάβαση στον αρχαιολογικό χώρο

11:00-12:15

Καρανταλής Νικόλαος, Λιανός Δημήτριος, Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Θέρμου

Περιήγηση και ερμηνεία του αρχαιολογικού χώρου Θέρμου

12:15-13:45

Καράνης Ευάγγελος, Αγγελόπουλος Φώτιος, Μέλη Π.Ο. ΚΠΕ Θέρμου

Διαθεματική προσέγγιση του αρχαιολογικού μουσείου Θέρμου

13:45-14:30

Ερωτήσεις - Συζήτηση

14:30-15:00

Αξιολόγηση -Γεύμα -Λήξη του σεμιναρίου

 

 

Το Κ.Π.Ε. Θέρμου σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Πατρών και σύμφωνα με τον προγραμματισμό της παιδαγωγικής του ομάδας στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», το οποίο υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προγραμματίζει τη διοργάνωση διήμερου εισαγωγικού επιμορφωτικού σεμιναρίου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις 2 και 3 Φεβρουαρίου του 2018, με θέμα: «Διαχείριση και ανάδειξη του πολιτισμικού περιβάλλοντος-Σύγχρονες προσεγγίσεις- Αειφορία».

Η έναρξή του θα είναι στις 17:00 την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας (στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου) και η λήξη το μεσημέρι του Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου στις 15:00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θέρμου.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων, που αφορούν στην υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στην τάξη δίνοντας έμφαση στην απόκτηση διδακτικής μεθοδολογίας θεωρητικής και βιωματικής.

Το σεμινάριο επίσης στοχεύει:

  • Στην παιδαγωγική και επιστημονική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που υλοποιούν σχετικό πρόγραμμα τη φετινή χρονιά ή προτίθενται να υλοποιήσουν στο μέλλον.
  • Στην αειφορική προσέγγιση των μνημείων ως μέρος της σύγχρονης ζωής.
  • Στην αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την κοινωνική καινοτομία.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το σεμινάριο, να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεών τους μέχρι την Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Κ.Π.Ε. Θέρμου: www.kpe-thermou.gr

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση επιμόρφωσης.

 

Με τιμή
Η Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Θέρμου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ)-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Από το χθες στο σήμερα: Περιβάλλον-Πολιτισμός-Αειφορία».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 27 Μαΐου του 2017 στην αίθουσα εκδηλώσεων στο Δημαρχείο Θέρμου. Η ημερίδα πραγματοποιείτε σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας Λευκάδας, τον Εκπολιτιστικό Όμιλο Θέρμου και τον σύλλογο «Φίλοι μουσείου Θέρμου». Απευθύνεται όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας, αλλά και σε όποιον ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την ιστορία της περιοχής μας.

Στόχος της ημερίδας είναι η επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη συσχέτιση του οικοσυστήματος της περιοχής και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επίσης στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και ανταλλαγής απόψεων για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την αειφορική διαχείριση της περιοχής από τους προϊστορικούς χρόνους έως σήμερα.

Ο κ. Καράνης Ευάγγελος θα μιλήσει για την διασύνδεση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της μουσειοπαιδαγωγικής, που διαμορφώνει «τη δυναμική της περιβαλλοντικής συνέχειας», δίνοντας έμφαση στην διαγενεακή δικαιοσύνη, στη διασφάλιση των αναγκών όχι μόνο των τωρινών αλλά και µελλοντικών γενεών, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την προστασία του περιβάλλοντος.

Η αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας Λευκάδας κα. Μακραδήμα Λίνα θα αναφερθεί στην πλούσια ιστορία της περιοχής δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην Αιτωλική Συμπολιτεία (Κοινό των Αιτωλών) και τον ιστορικό ρόλο που αυτή διαδραμάτισε τόσο με την αντιμετώπιση της εισβολής των Γαλατών το 279 και 278 π.χ., οι οποίοι είχαν έρθει για να αποικήσουν στον ελλαδικό χώρο, αλλά και με την καθιέρωση του πρωτοποριακού πολιτεύματος της Ομοσπονδιακής Διακυβέρνησης που πρώτοι αυτοί εφάρμοσαν.

Ο κ. Σαγώνας Γεώργιος θα αναφερθεί στις παραδοσιακές μεθόδους πρωτογενούς παραγωγής συνδέοντας την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή με το σήμερα.

Η ημερίδα θα κλείσει με βιωματικές δράσεις και ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο και στο νέο Αρχαιολογικό μουσείο Θέρμου.

Την ημερίδα μπορούν να την παρακολουθήσουν όχι μόνο εκπαιδευτικοί αλλά και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την ιστορική πορεία της περιοχής μας, η οποία είναι όντως πάρα πολύ σημαντική και ελάχιστοι από εμάς τη γνωρίζουν.

Με τη λήξη των εργασιών θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του κέντρου στην διεύθυνση: www.kpe-thermou.gr

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Ωρα

 

Εισηγητής

Θέμα

Ιδιότητα

 

09:45-10:00

 

Προσέλευση – Εγγραφές Παραλαβή φακέλων

 

Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείο Θέρμου

 

10:00-10:30

 

Καράνης Ευάγγελος

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Μουσειοπαιδαγωγική

Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Θέρμου

 

10:30-11:15

 

Μακραδήμα Λίνα

 

Ο Θέρμος από το χθες στο σήμερα

 

Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας Λευκάδας.

 

11:15-12:00

 

Σαγώνας Γεώργιος

Παραδοσιακές μέθοδοι πρωτογενούς παραγωγής.

Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Πρόεδρος Εκπολιτιστικού Ομίλου Θέρμου

 

 

12:00-12:15

 

 

Διάλειμμα

Μετάβαση στον Αρχαιολογικό χώρο και στο

Αρχαιολογικό μουσείο Θέρμου

 

 

 

 

12:15-14:00

 

 

Μακραδήμα Λίνα

 

Βιωματικές δράσεις και ξενάγηση στον Αρχαιολογικό χώρο και στο

Αρχαιολογικό μουσείο Θέρμου

 

Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας Λευκάδας.

14:00-14:30

 

Ερωτήσεις-συζήτηση

 

 

14:30-15:00

 

Αξιολόγηση της ημερίδας Παραλαβή βεβαιώσεων

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμου και το Κέντρο Λαογραφικών – Ιστορικών Ερευνών «Κοσμάς ο Αιτωλός-Ευγένιος Γιανούλης» του Μέγα Δένδρου Θέρμου, πραγματοποίησε το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 δενδροφύτευση.

Η δενδροφύτευση έγινε από τον χώρο της Ιεράς Μονής του Αγίου Κοσμά μέχρι το Μέγα Δένδρο.

Σελίδα 1 από 3

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία