Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

10 Απριλίου 2019 ξεκίνησε η υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2019, δια της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, οι ενισχύσεις των μέτρων των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους, καθώς και εκείνες των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη, ενώ για τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019, επιβάλλεται ποινή 1% για κάθε εργάσιμη μέρα επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων - άρθρο 13, Καν(ΕΕ)640/2014).

Προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού το έγγραφο «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2019 & ενεργοποίησης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» για την υποβολή της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή δηλώσεων ΟΣΔΕ οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στην οδό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο και στα υποκαταστήματα του Συνεταιρισμού. Τηλ.: 2641.0.69013-69034.

Πηγή: e-ea.gr

Το υπουργείο Εσωτερικών ανταποκρινόμενο σε αιτήματα που υπέβαλαν δήμοι της χώρας, ενέκρινε έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ποσού συνολικού ύψους 3.165.000 ευρώ, για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την κακοκαιρία και για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Ειδικότερα, για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τους κάτωθι δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν  επιχορηγήσεις ύψους 3.065.000 ευρώ, με χρέωση του λογαριασμού του ΥΠΕΣ από το έργο «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας».

 

Δήμος/ ΔΕΥΑ

Νομός

Ποσό

Αγίου Βασιλείου

Ρεθύμνης

120.000 €

Αλμωπίας

Πέλλας

60.000 €

Βισαλτίας

Σερρών

200.000 €

Διρφύων – Μεσσαπίων

Ευβοίας

380.000 €

Ήλιδας

Ηλείας

180.000 €

Θέρμου

Αιτωλοακαρνανίας

370.000 €

Καλαμάτας

Μεσσηνίας

400.000 €

Κασσάνδρας

Χαλκιδικής

70.000 €

Λέσβου

Λέσβου

350.000 €

Ναυπλιέων

Αργολίδας

220.000 €

Νέστου

Καβάλας

160.000 €

Ορχομενού

Βοιωτίας

180.000 €

Πύδνας - Κολινδρού

Πιερίας

250.000 €

Ρήγα Φεραίου

Μαγνησίας

125.000 €

 

Ακολούθως, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του ΥΠΕΣ, που τηρείται στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εγκρίθηκε η επιχορήγηση ύψους 100.000 ευρώ στην ΔΕΥΑ Μεσσήνης, νομού Μεσσηνίας, για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.

Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

Συνεχή ροή πιστώσεων φέρνει ο ∆εκέµβρης για τους αγρότες, µε το µεγαλύτερο ενδιαφέρον να εντοπίζεται στην εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και την εξισωτική αποζηµίωση.

Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν διευθετηθεί και κάποιες από τις εκκρεµότητες σχετικά µε ανειληµµένες υποχρεώσεις παλαιότερων ετών, ενώ αναµένεται να πληρωθούν και οι ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας στους αιγοπροβατοτρόφους.

Κι ενώ οι επιµέρους πληρωµές (βιολογική κτηνοτροφία και γεωργία, απονιτροποίηση, Κοµφούζιο, ζιζανιοκτονία ορυζώνων, αυτόχθονες φυλές) κινήθηκαν οµαλά, µεγάλες δυσκολίες φαίνεται να υπάρχουν µε την προετοιµασία της διαδικασίας για την πληρωµή της δεύτερης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης, που δροµολογείται άνευ απροόπτου για τις 14 ∆εκεµβρίου (ή το αργότερο µέχρι την Τρίτη 18 του µήνα). Το µείζον ζήτηµα δείχνει να είναι η αναντιστοιχία µε τους κυρωµένους δασικούς χάρτες, στη βάση των οποίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης, χωρίς όµως ιδιαίτερο αποτέλεσµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καταβάλει όλο αυτό το διάστηµα προσπάθειες προκειµένου οι απώλειες στις ενισχύσεις να είναι όσο το δυνατόν µικρότερες και σε λιγότερους δικαιούχους αλλά την ίδια ώρα ούτε οι δασικοί χάρτες αλλάζουν ούτε τα συστήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ µπορούν να αφοµοιώσουν τα νέα δεδοµένα.

Βιολογική κτηνοτροφία: Η αρχή στις πληρωµές των προγραµµάτων του έτους 2018 έγινε µε την προκαταβολή 75% για τη Βιολογική Κτηνοτροφία του 2018 ποσού 29 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους. Ειδικότερα σύµφωνα µε τον Οργανισµό Πληρωµών, πιστώθηκαν 15.390.401 ευρώ σε 2.835 για τη διατήρηση στη βιολογική κτηνοτροφία καθώς και 13.642.092 ευρώ σε 4.166 δικαιούχους για την µετατροπή.

Βιολογική γεωργία: Σειρά πήρε η προκαταβολή 75% της Βιολογικής γεωργίας για το δεύτερο έτος εφαρµογής, µε συνολικό ποσό 21,9 εκατ. ευρώ σε 10.378 δικαιούχους για την απώλεια εισοδήµατος (χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι δαπάνες παραστατικών πιστοποίησης και εργαστηριακών αναλύσεων, οι οποίες θα δοθούν µε την εξόφληση). Και στις δύο περιπτώσεις οι κοµµένοι έχουν δυνατότητα ένστασης µέχρι τις 13 ∆εκεµβρίου.

Απονιτροποίηση: Σχετικά µε την προκαταβολή της Απονιτροποίησης µέχρι την Παρασκευή οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ έστελναν προς οριστικοποίηση παρτίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο της κοινοτικής προθεσµίας. Ωστόσο, πρόβληµα εντοπίστηκε λόγω δασικών χαρτών, αφού ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιµοποίησε τα αρχεία µε τα οποία έγινε η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Σε Λάρισα, Μαγνησία και Χαλκιδική υπήρχαν οι µεγαλύτερες «απώλειες», ενώ εκτός πληρωµής έµειναν για όλα τα εµπλεκόµενα αγροτεµάχια δικαιούχοι για τους οποίους η έκταση των δασικών ανά αγροτεµάχιο ξεπερνούσε σε ποσοστό το 3% της προσδιορισθείσας έκτασης.

Να σηµειωθεί ότι η επικαιροποίηση των χαρτών που θα αποστείλουν οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα οδηγήσουν στην πλήρη εξόφληση όλων των παραγωγών τον Ιούνιο, ενώ ταυτόχρονα θα αποσβέσουν τόσο µειώσεις όσο και κυρώσεις που θα επιβληθούν κατά την πρώτη πληρωµή, αναφέρεται αρµοδίως.

 

∆ύσκολη η επίλυση για τα δασικά µε 36.700 ΑΦΜ εκτός πληρωµών

Τον αγροτικό κόσµο σχετικά µε τους δασικούς χάρτες και την εξόφληση του τσεκ έρχεται να καθησυχάσει, µε απάντησή του σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Κοζάνης της Ν∆ Γιώργου Κασαπίδη, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σταύρος Αραχωβίτης, τονίζοντας ότι: «Το ζήτηµα αφορά 36.700 ΑΦΜ. Είναι ένας σηµαντικός αριθµός παραγωγών. Ωστόσο, σε χρήµατα τα ποσά που αφορούν είναι πολύ µικρά, γιατί ακριβώς οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν µια νησίδα δασικού µέσα στο αγροτεµάχιο. Άρα, το αγροτεµάχιο επηρεάζεται ελάχιστα και µόνο από τη νησίδα. Πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις, κάτω των 3.800, όπου έχουµε επιπτώσεις στην πληρωµή πάνω από 500 ευρώ. Άρα, µιλάµε για πολλά ΑΦΜ µε µικρά ποσά.

Οι περιπτώσεις στις οποίες δεν δόθηκε κανονικά η προκαταβολή ήταν όπου η πληροφορία όντως δεν είχε φτάσει έγκαιρα στα χέρια του ΟΠΕΚΕΠΕ ή ο παραγωγός δεν χρησιµοποίησε τα εργαλεία που είχε στη διάθεσή του. Έχει γίνει, µετά την προκαταβολή, ένας µεγάλος συντονισµός µε το υπουργείο Περιβάλλοντος και τις περιφερειακές υπηρεσίες, έτσι ώστε να ενσωµατώσουµε όσους παραγωγούς άσκησαν ένδικα µέσα στην επόµενη πληρωµή, στην εκκαθάριση του ∆εκεµβρίου.

Υπάρχει και η περίπτωση όπου κάποιοι, για τον άλφα ή βήτα λόγο, ακόµα και σήµερα δεν έχουν ασκήσει τα προβλεπόµενα εργαλεία που έχουν. Και αυτοί θα πληρωθούν κανονικά. ∆εν θα χάσει κανένας τα δικαιώµατα που έχει στη βασική και στην πράσινη ενίσχυση ούτε στα άλλα µέτρα. Αυτό θα γίνει γιατί µέχρι τον Ιούνιο του 2019 προγραµµατίζουµε άλλες τρεις πληρωµές, όπου σταδιακά όποιος ασκεί τα ένδικα µέσα, θα ενσωµατώνεται η πληροφορία και θα πληρώνεται στις τρεις επόµενες πληρωµές. Άρα, µέχρι τον Ιούνιο πρέπει ο κόσµος να σπεύσει, έτσι ώστε να πληρωθεί κανονικά».

 

«Το ακατάσχετο είναι κάτι που δουλεύουμε . Δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή». Αυτό ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης απαντώντας σε ερώτηση του Agronews, αμέσως μετά την συνάντηση που πραγματοποίησε την Τρίτη 23 Οκτωβρίου με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων στη Βάθη.

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι πληρωμές του 70% της ενιαίας ενίσχυσης θα πραγματοποιηθούν – σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός – μέχρι το τέλος της εβδομάδας τα χρήματα που θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων με χρέη σε ταμεία και εφορία θα συνεχίσουν να μένουν «απροστάτευτα» όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια με ότι αυτό συνεπάγεται για την τύχη της ενίσχυσης.

Έως σήµερα ισχύει ένα ακατάσχετο το µήνα στα 1.250 ευρώ για τους αγρότες (επί 12 µήνες), µε αποτέλεσµα όταν γίνονται πέραν της µιας πληρωµής στο λογαριασµό τους (όπως συµβαίνει στις πλείστες των περιπτώσεων), να µην τυγχάνουν προστασίας τα χρήµατά τους.

Αν και η υπόσχεση για νοµοθέτηση του ακατάσχετου έχει πέσει στο τραπέζι από το πρώτο έτος της υπουργίας του Βαγγέλη Αποστόλου στην πλατεία Βάθη ακόµα και µετά την αποχώρησή του – σχεδόν τέσσερα χρόνια µετά –  δεν έχει θεσμοθετηθεί.

Πηγή: agronews.gr 

Έως την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου – σύμφωνα με όσα αναφέρουν μέχρι και αυτή την ώρα πηγές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – πρόκειται να πληρωθεί η προκαταβολή του 70% της Ενιαίας Ενίσχυσης αφού ήδη υπεγράφη η σύµβαση µε την τράπεζα Πειραιώς. Η πληρωμή υπολογίζεται περί τα  700 εκατ. ευρώ.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες πληροφορίες από υψηλά ιστάµενα στελέχη του υπουργείου, ο προγραµµατισµός δείχνει τις πιστώσεις να ξεκινούν το βράδυ της Πέµπτης 18 Οκτωβρίου, προκειµένου τα χρήµατα να αρχίσουν να φαίνονται στους λογαριασµούς των παραγωγών από την Παρασκευή, ώστε να ξεκινήσουν οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ και από τα γκισέ της τράπεζας τη ∆ευτέρα 22 του µήνα. 

Έφτασε η ώρα για την πολυπόθητη πληρωµή του τσεκ, µε τους αγρότες και κτηνοτρόφους να καλούνται να είναι προετοιµασµένοι για τους συµψηφισµούς µε χρέη προς το δηµόσιο (εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΝΦΙΑ κλπ) που θα «τρέξουν» ταυτόχρονα µε τις πιστώσεις. Το µεγαλύτερο κοµµάτι δικαιούχων που θα µείνει εκτός πληρωµής είναι όσοι γεωργοί δικαιούνται ποσό βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ. Υπενθυµίζεται ότι στις πιστώσεις αυτές δεν θα περιλαµβάνεται το πρασίνισµα και κατά πάσα πιθανότητα τα επιπλέον δικαιώµατα σε νέους αγρότες κάτω των 40 ετών, οι οποίοι ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους από το 2013 και µετά, καθώς ακόµα δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη απόφαση µε το ποσοστό της ενίσχυσης.

Εν τω µεταξύ, όπως είχε πρώτη αναγγείλει η Agrenda, στις 12 Οκτωβρίου έγινε πληρωµή περί τα 16 εκατ. ευρώ για την επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας του περασµένου χρόνου, σε περίπου 240.000 δικαιούχους, σύµφωνα µε τις κανονιστικές αποφάσεις, προκειµένου να «κλείσει» το σύστηµα της ενιαίας ενίσχυσης του 2017 για να ανοίξει η διαδικασία του επόµενου έτους.

Κατά τα λοιπά, µετά το τσεκ, ακολουθούν οι εξής πληρωµές:

Παλιά αγροπεριβαλλοντικά: Ετοιµάζονται πιστώσεις ύψους 9 εκατ. ευρώ που αφορούν εξόφληση υπολοίπων για γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα προηγουµένων ετών (όπως νιτρικά, αυτόχθονες φυλές, διατήρηση του αµπελώνα Θήρας, αµειψισπορά και ολοκληρωµένη καπνού και τεύτλων). Πρόκειται ουσιαστικά για ένας µέρος του κονδυλίου 60 εκατ. ευρώ, το οποίο δεσµεύτηκε µε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη, για να κλείσει τρύπες παλιών προγραµµάτων. Σηµειωτέον ότι από τις 18 Ιουλίου, που υπεγράφη το σχετικό ΦΕΚ, πραγµατοποιούνται τµηµατικά πληρωµές.

Νέοι Αγρότες: Μετά την κατανοµή πίστωσης ποσού 1,1 εκατ. ευρώ, θα ακολουθήσουν πληρωµές για ανειληµµένες υποχρεώσεις που αφορούν το παλιό πρόγραµµα (προγραµµατική περίοδο 2007- 2013) των Νέων Αγροτών.

Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία: Μέσα στον Οκτώβριο και ενδεχοµένως την επόµενη εβδοµάδα τοποθετεί ο Οργανισµός Πληρωµών την εκκαθάριση του πρώτου έτους της Βιολογικής Γεωργίας, προκειµένου αµέσως µετά και µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου να δροµολογηθεί η προκαταβολή του δεύτερου έτους της Βιολογικής Γεωργίας και η αντίστοιχη προκαταβολή του πρώτου έτους της Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Απονιτροποίηση: Μετά την πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης, λογικά µέσα στον Νοέµβριο, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα τρέξει η διαδικασία της προκαταβολής της Απονιτροποίησης, στο πλαίσιο της «τακτοποίησης» των πληρωµών του Β’ Πυλώνα, σύµφωνα µε τις κοινοτικές  υποχρεώσεις. Μάλιστα, το δρόµο άνοιξε η απόφαση Κασίµη, µε την οποία εγκρίθηκε η ένταξη 4.169 δικαιούχων στη δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», των οποίων οι αιτήσεις στήριξης που υποβλήθηκαν κρίθηκαν ως παραδεκτές, µε συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη 254.627.063,52 ευρώ.

Εξισωτική αποζηµίωση: Στα µέσα ∆εκεµβρίου, και µέχρι τις 14 ∆εκέµβρη, αναµένεται να πιστωθούν στους λογαριασµούς των δικαιούχων η εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης, η πράσινη ενίσχυση και η ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας, ενώ αµέσως µετά –όπως πέρυσι- δροµολογείται αρµοδίως η πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης του 2018. Σηµειωτέον ότι µέχρι το τέλος του έτους, στόχος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να έχουν κλείσει και όλες οι εκκρεμότητες από τα προηγούμενα έτη.

Πηγή: agronews.gr

Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018 (ΟΣΔΕ), δηλαδή μέχρι τις 15 Μαΐου, θα μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στο μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης (Μέτρο 13: «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 230 εκατ. ευρώ και η ενίσχυση στα 12,5 ευρώ το στρέμμα στα ορεινά και στα 9,5 ευρώ το στρέμμα στα πεδινά. Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υπομέτρου 13.1: Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές και υπομέτρου 13.2:  «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» οι δικαιούχοι δικαιούχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διατηρούν την εκμετάλλευση με την οποία εντάσσονται στα υπομέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενίσχυσης ενώ ανάλογα με τα στοιχεία φυτικού και ζωικού κεφαλαίου που περιλαμβάνει η  εκμετάλλευσή τους, να τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια της Πολλαπλής Συμμόρφωσης.

Bρείτε εδώ ολόκληρη τη σχετική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξισωτική του 2018.pdf

Τα 230 εκατ. ευρώ και για το 2018 κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής:

  • Υπομέτρο 13.1: 148.000.000 ευρώ και
  • Υπομέτρο 13.2: 82.000.000 ευρώ

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά στρέμμα ο γεωργικής γης στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός των ορεινών περιοχών και καθορίζεται στα 12,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 200 στρέμματα μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 200 στρ. χορηγείται το 100% της ενίσχυση.
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 200 στρ. έως και 250 στρ.: χορηγείται 80% της ενίσχυση.
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 250 στρ. έως και 300 στρ χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
  • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 300 στρεμμάτων δεν χορηγείται ενίσχυση.

Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 300 στρεμμάτων, θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 300 στρέμματα.

Ύψος ενίσχυσης Υπομέτρου 13.2

Η ενίσχυση έχει την μορφή ετήσιων πληρωμών ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, στην οποία ασκείται γεωργική δραστηριότητα εντός περιοχών που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών και καθορίζεται στα 9,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 200 στρ. μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:

  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 200 στρ. χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 200 στρ. έως και 25 στρ. χορηγείται 80% της ενίσχυσης.
  • Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγαλύτερο από 250 στρ. έως και 300 στρ. χορηγείται 50% της ενίσχυσης.
  • Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν των 300 στρ. δεν χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 300 στρ. θα ενισχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 300 στρέμματα

 Πηγή: agronews.gr

Σελίδα 1 από 4

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία