Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Με αφορμή την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμου που έχει προγραμματιστεί για σήμερα Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018, και αφορά τη μη υπογραφή της σύμβασης του έργου: «Οδικός Άξονας Θέρμου – Δρυμώνας Νεροχώρι- Αργυρό Πηγάδι», ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας απέστειλε σχετική επιστολή στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κωνσταντίνο Μαραγιάννη.

Σε αυτήν, ο κ. Κατσιφάρας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να παρευρεθεί στην έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος κι επιπλέον αποσαφηνίζει ότι ο λόγος για τον οποίο η συγκεκριμένη σύμβαση δεν έχει υπογραφεί είναι γιατί αναμένεται σχετική απάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Ειδικότερα, η επιστολή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμού, έχει ως εξής:

«Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,

Με έκπληξη παρέλαβα την Πρόσκλησή σας να παρευρεθώ σε Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Η μέχρι σήμερα συνεργασία μας δεν έχει κινηθεί σε τέτοια επίπεδα. Και μιλώ για την συνεργασία μας που αφορά την υλοποίηση της Αστικής Ανάπλασης Θέρμου, του Γυμνασίου Θέρμου, του Λυκείου Θέρμου, των συντηρήσεων έργων της περιφέρειας που υλοποιούνται στο Δήμο, τη συνεργασία για την λίμνη Τριχωνίδα.

Επιπλέον, είμαι σίγουρος ότι εάν πραγματικά επιθυμούσατε να παρευρεθώ, θα είχατε, όπως προβλέπει η δεοντολογία, επικοινωνήσει μαζί μου, προκειμένου να συνεργαστούμε για αυτόν το σκοπό. Η μέχρι σήμερα πορεία μου και η δεοντολογία μου, δεν μου επιτρέπουν να παρευρίσκομαι σε “φιέστες”, αλλά σε συναντήσεις ουσίας, όπως έχουμε κάνει και άλλη φορά στο Θέρμο.

Η ιστορία της οικογενείας μου και οι δεσμοί μου με το Θέρμο, μου επιβάλλουν σεβασμό στους κατοίκους του Θέρμου, στο Δήμο και στις αρχές μου. Και θα το κάνω. Σε ότι αφορά το έργο, όταν παραλάβουμε την απάντηση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, τότε θα είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Μέχρι τότε, ας σεβαστούμε όλοι τη νομιμότητα και την κανονικότητα των χρημάτων των Ελλήνων πολιτών. Παρακαλώ όπως η επιστολή μου διαβαστεί στο Δημοτικό σας Συμβούλιο, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να καταγραφεί στα πρακτικά.

Σε αναμονή της απάντησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων».

Με τιμή
Απόστολος Κατσιφάρας
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Σας καλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Θέρμου, την 17η  Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ον Λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Θέρμου (αίτηση οκτώ Δημοτικών Συμβούλων)

2ον Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Θέρμου έτους 2018

3ον  Οφειλές Δήμου παρελθόντων οικονομικών ετών προς τρίτους

4ον Έκθεση  της Οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου  από 1-7-2017 έως 30-9-2017

5ον  Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Θέρμου

6ον Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας δρόμου στον οικισμό Αμβρακιάς

7ον  Έγκριση  1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση οδοποιΐας τμήματος Ανάληψη- Ι. Μ. Ιωάννου Προδρόμου Ανάληψης για αποκατάσταση ζημιών από Θεομηνίες»

8ον Έγκριση της αριθ. 26/2017 απόφασης (Ν.Π.Δ.Δ.) ΟΚΠΑΠΔΗΘ: Έγκριση προϋπολογισμού Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. για το έτος 2018

9ον Έγκριση της αριθ. 27/2017 απόφασης (Ν.Π.Δ.Δ.) ΟΚΠΑΠΔΗΘ: Έγκριση Πίνακα Στοχοθεσίας  του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. για το έτος 2018

10ον Έγκριση της αριθ. 24/2017 απόφασης (Ν.Π.Δ.Δ.) ΟΚΠΑΠΔΗΘ: Έγκριση διενέργειας ανάθεσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης του (Ν.Π.Δ.Δ.) Ο.Κ.Π.Α.Π.ΔΗ.Θ. για το έτος 2018

11ον Έγκριση της αριθ. 25/2017 απόφασης (Ν.Π.Δ.Δ.) ΟΚΠΑΠΔΗΘ: Έγκριση διενέργειας προμηθειών: τροφίμων σίτισης, ειδών καθαριότητας, φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, με αναθέσεις, καθώς και της μελέτης των ανωτέρω προμηθειών για το έτος 2018

12ον Επιχορήγηση 5.000,00 ευρώ στο Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, για διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων

13ον Συμμετοχή του Δήμου μας στο δίκτυο «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων»

14ον  Έκδοση ψηφίσματος κατά της εγκατάστασης πυρηνικών στη χώρα μας και στη βάση του Αράξου

15ον  Διόδια στους οδικούς άξονες & στη γέφυρα Ρίου - Αντιρίου

16ον  Αποκομιδή απορριμμάτων στις Τοπικές Κοινότητες Θέρμου για το έτος 2018

17ον  Μίσθωση μηχανημάτων έργων για τον καθαρισμό δρόμων και άλλες εργασίες για το έτος 2018

18ον Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων και Νεκροταφείων στις Τοπικές Κοινότητες Θέρμου για το έτος 2018

19ον  Καθαρισμός  Γραφείων Δήμου Θέρμου για το έτος 2018

20ον Καθαρισμός δικτύων αποχέτευσης (ακαθάρτων, όμβριων), δεξαμενών ύδρευσης και υδρομαστεύσεων Δήμου Θέρμου για το έτος 2018

21ον Αναμορφώσεις προϋπολογισμού έτους 2017

22ον Προτάσεις Τ. Κ. Αγίας Σοφίας

23ον Προτάσεις Τ. Κ. Αργυρού Πηγαδίου

24ον Προτάσεις Τ. Κ. Διασελακίου

25ον Προτάσεις Τ. Κ. Θέρμου

26ον Προτάσεις Τ. Κ. Καλουδίου

27ον Προτάσεις Τ. Κ. Λευκού

28ον Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαραγιάννης Κων/νος

Συνεδρίασε χθες 17 Μαρτίου 2017 το Δ.Σ. του Δήμου Θέρμου σύμφωνα με την πρόσκληση που συνέταξε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γράφει επί λέξει: "για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 1-ον Έκθεση Διαχειριστικού Ελέγχου ΤΟΕΒ Κάτω Χρυσοβίτσας, για τα έτη 2012,2013,2014,2015".

Την υπόθεση του ΤΟΕΒ Κάτω Χρυσοβίτσας και με απ΄ ευθείας ανάθεση, έναντι ποσού 7.440,00 € (με ΦΠΑ), είχε αναλάβει η εταιρεία OLYMPIA (ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) την οποία στο Δ.Σ. της 17.3.2017 εκπροσώπησε ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής κ. Κων/νος Χρ. Νεοφώτιστος.

Κατά την συζήτηση ο ορκωτός ελεγκτής επιβεβαίωσε και προφορικά, ότι υπάρχει έλλειμμα (χρέος) της τάξης των 23.814,00 €, για τα έτη που ελέγχθηκαν.

Το ΤΟΕΒ όμως είναι ανταποδοτικός Οργανισμός και υποχρεούται να καλύπτει εξ ιδίων τις ανάγκες του, κάτι που επεσήμαναν και Δημοτικοί Σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης αποκάλυψε, ότι βάσει του υπ΄αρ. 143/8-2-2017 εγγράφου του Δήμου Θέρμου με προσωπική εντολή του κ. Δημάρχου,  πληρώθηκε ο λογαριασμός ρεύματος στη ΔΕΗ για τη συνολική οφειλή του ΤΟΕΒ. Το έγγραφο αναφέρει: ο Δήμαρχος για δημόσια οφέλη και ανάγκη γνωστοποίησε στη ΔΕΗ να παρακρατηθούν οι οφειλές που από τον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου......

Πρέπει να σημειώσουμε, ότι στο Δ.Σ. στις 30.9.2016, ήρθε πρόταση της Τ.Κ. Κάτω Χρυσοβίτσας για συμμετοχή του Δήμου στην εξόφληση Λογαριασμών του αντλιοστασίου του ΤΟΕΒ, λόγω ύδρευσης του χωριού. Το χωριό άρχισε να υδρεύεται τον Μάιο του 2016. Με προσωπική όμως εντολή του κ. Δημάρχου πληρώθηκε ποσό μεγαλύτερο των 23.000,00 € για ρεύμα των ετών 2012,13,14,15. Επί πλέον δε,  πληρώθηκε το ρεύμα από 1.1.2016 μέχρι τον Μάιο  2016, που αφορά την πριν την έναρξη της υδροδότησης του χωριού περίοδο και δεν εφαρμόστηκε αυτό που ζήτησε η Τ.Κ. για συμμετοχή του Δήμου κι όχι εξόφληση.

Ο κ. Δήμαρχος μιλώντας μόνο στο τέλος της συζήτησης, έβαλε θέματα στον τρόπο που λειτούργησε ο ορκωτός ελεγκτής, λέγοντας πως δε διασταύρωσε τις αποδείξεις με τους ιδιοκτήτες κ.τ.λ.

Ο κ. Κασόλας ζήτησε να απαντήσει ο ορκωτός ελεγκτής, ο οποίος δεν το έκανε, αλλά και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δεν το ζήτησε, είπε δε ότι το θέμα έκλεισε και μάλιστα τελείωσε το συμβούλιο χωρίς να παρθεί καμία απόφαση.

Δηλαδή, διατέθηκαν χρήματα του Δήμου για ορκωτούς ελεγκτές και με προσωπική απόφαση του κ. Δημάρχου πληρώθηκαν οι λογαρισμοί της ΔΕΗ του ΤΟΕΒ Κάτω Χρυσοβίτσας και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κατά παρέκκλιση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του, δεν προκάλεσε καν απόφαση του Δ.Σ., κι ας έγραφε στην πρόσκληση σύγκλησης του Δ.Σ. για λήψη αποφάσεως.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ»

Την 31-η Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εξέτασε διάφορα θέματα.

Τα σημαντικότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν.

Θέμα 1⁰: Ζωντανή μετάδοση (Live Streaming) των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το θέμα αυτό έθεσε για δεύτερη φορά η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά η τωρινή πρόταση υπογράφτηκε και από δύο Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας.

Είναι σ΄ όλους γνωστό, πως η τεχνολογία σήμερα, με κόστη εφικτά ή και μηδενικά υπό προϋποθέσεις, παρέχει δυνατότητες που αν σωστά αξιοποιηθούν, αποβαίνουν προς όφελος της κοινωνίας μας, που είναι το μέγα ζητούμενο του σήμερα. Πρέπει όμως οι ιθύνοντες να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις δυνατότητες που παρέχονται και να αντιλαμβάνονται τα εκ τούτων οφέλη. Πολλοί είναι αυτοί που σήμερα κάνουν ζωντανές μεταδόσεις κοινωνικών εκδηλώσεων (γιορτές, γάμους, βαπτίσεις, αρραβώνες, κ.α.) μέσω facebook ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ κι ο αριθμός τους αυξάνει κατακόρυφα μέρα με τη μέρα.

Οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, παρέχουν τη δυνατότητα οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να μεταδίδονται ζωντανά, μέσω του διαδικτύου σ΄ολόκληρο τον κόσμο, με τρόπο σύγχρονο και καινοτόμο, για να είναι ο πολίτης έγκαιρα και έγκυρα ενημερωμένος. Έγκαιρα γιατί βλέπει κι ακούει τον ομιλητή την ώρα που ομιλεί, και έγκυρα γιατί βλέπει κι ακούει τα λεχθέντα απ΄ τον ομιλητή επακριβώς όπως αυτά ειπώθηκαν, χωρίς τα γνωστά φτιασιδώματα των ανακοινώσεων. Βλέπει επίσης και παρακολουθεί ο πολίτης, την όλη παρουσία του ομιλητή στο κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία που δείχνει τη σοβαρότητά του, τις γνώσεις του επί του θέματος, τις απόψεις του, αλλά και την ικανότητά του στην άσκηση των καθηκόντων του, στη θέση στην οποία η ψήφος των πολιτών τον τοποθέτησε. Αλλά και η έκφραση του ομιλητή, η χρήση και η έμφαση των λέξεων και των εννοιών που χρησιμοποιεί, η ακρίβεια των νοημάτων του, η χροιά του λόγου του, είναι γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τον ομιλητή κι αυτά τα γνωρίσματα ο γραπτός λόγος δεν μπορεί να εκφράσει ή να αποτυπώσει, μόνο η εικόνα τα αποτυπώνει και τα εκπέμπει προς τους πολίτες, που μπορούν έτσι να αποκομίσουν ΠΛΗΡΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΤΕΚΤΕΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ.

Με την εγκατάσταση και λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, καταδεικνύονται τα πάντα. Παραλείψεις, λάθη, αδυναμίες και ανεπάρκειες, δεν θα μπορούν πλέον να αποκρυβούν. Θα σταματήσει επίσης και η ασύστολη παραπληροφόρηση και η μέσω των κοινωνικών δικτύων (facebook, κ.α.) επιλεκτική παρουσίαση θεμάτων και φωτογραφιών που στοχεύουν όχι στην ενημέρωση, αλλά στη συντήρηση ενός ψεύτικου profile.

Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο κ. Δήμαρχος στην τοποθέτησή του, ενέπλεξε σκόπιμα άσχετα μεταξύ τους θέματα στοχεύοντας στην ψυχοσύνθεση Δημοτικών Συμβούλων, πιστεύοντας ότι έτσι θα προκαλέσει πόλωση και δεν θα παρθεί θετική απόφαση. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όμως, αποφάσισαν το αναγκαίο για τους δημότες, αλλά και για το επίπεδο των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που προφανώς επιθυμούν αναβαθμισμένο, ενώ ο ίδιος το τορπιλίζει συνεχώς.

Την Πρότασή μας καταψήφισαν τρείς μόνο Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας.

Περιμένουμε την υλοποίηση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον κ. Δήμαρχο που είναι ο υπεύθυνος εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ.1 εδάφιο β, Νόμος 3852/2010.

Θέμα 2⁰: Ενημέρωση και προγραμματισμός δράσης Δήμου Θέρμου για διεκδίκηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων του Ευήνου.

Οι Δήμοι τους οποίους διασχίζει ο Εύηνος ποταμός, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Θέρμου, έχουν κάθε δικαίωμα και επιβάλλεται να ζητήσουν αντισταθμιστικά οφέλη, αφού η εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών του πηγών, πρέπει να αντισταθμίζεται με κάτι άλλο. Τα αντισταθμιστικά οφέλη είχαν ζητηθεί κι απ΄ την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, το μέγα δε ζητούμενο εδώ, είναι η μέγιστη δυνατή εκμαίευση αντισταθμιστικών οφελών σε ετήσια καταβολή.

Εμείς είμαστε σύμφωνοι με τη διεκδίκηση των αντισταθμιστικών, αλλά η όποια διεκδίκησή μας να είναι τεκμηριωμένη με τεχνοκρατικά επιχειρήματα.

Θέμα 3⁰: Συμμετοχή του Δήμου Θέρμου στην υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014-20120, άξονας Προτεραιότητας 2, Ειδικός στόχος 2.3 με τίτλο: Καινοτόμες λύσεις για τη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Η εισήγηση στο θέμα αναγνώστηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κων/νο Μαραγιάννη.

Η δική μας θέση, επί του θέματος, που ειπώθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πως πρέπει να επιδιώκουμε τη συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα, είτε αυτά είναι Ευρωπαϊκά είτε Εθνικά, αλλά να συμμετέχουμε σε προγράμματα που τα έχουμε ανάγκη, κι απ΄ τα οποία να προκύπτουν οφέλη. Πιστεύουμε όμως, πως για το κάθε πρόγραμμα, πολύ περισσότερο αν αυτό είναι Ευρωπαϊκό, πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και εισηγητής που να γνωρίζει το θέμα επακριβώς. Ο κ. Δήμαρχος επίσης να είναι γνώστης της ουσίας του προτεινομένου έργου. Έτσι θα γίνονται εφικτές οι δέουσες αναλύσεις κι αναφορές, οι απαντήσεις σε απορίες, που θα καθιστούν το πρόγραμμα κατανοητό, για να είναι έτσι σε θέση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να αποφασίζουν συνειδητά.

Κατά τη συζήτηση όμως, απεδείχθη περίτρανα πως κανένας δεν γνώριζε το θέμα. Δεν δίνονταν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, απαντήσεις της μορφής: μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί η πρόταση, ποιός ο προϋπολογισμός, τι άλλες δυνατότητες παρέχει το πρόγραμμα, σε ποιο σημείο προσδιοριζόταν ο χώρος μετασχηματισμού των προϊόντων, αν εξετάστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κ.α. Η συζήτηση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο κι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε κι έγινε αποδεκτή η αναβολή της συζήτησης για το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ»

Στα πλαίσια της γενικής ενημέρωσης του Δημάρχου προς όλους τους Συμβούλους για τα τρέχοντα θέματα του Δήμου & της υποβολής ερωτημάτων από τους Δημοτικούς Συμβούλους προς τον Δήμαρχο, πριν την έναρξη της συζήτησης των προγραμματισμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο επικεφαλής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Κασόλας Θόδωρος, με αφορμή την καθυστερημένη δημοσίευση της απόφασης για την επαναλειτουργία του Ειρηνοδικείου Θέρμου, που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 19/6/2015 και αναρτήθηκε στις 18/12/2015, αναφέρθηκε στο άρθρο 97 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το οποίο ορίζει σαφέστατα την διαδικασία, για το πότε γράφονται οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και τι περιλαμβάνει η περίληψή τους.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Το σημαντικότερο από τα θέματα που συζητήθηκαν στην ημερήσια διάταξη, ήταν η πρόταση του Συνδυασμού μας «ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για το ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ», για την εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού, ώστε μέσω του διαδικτύου (Internet - livestreaming) οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να μεταδίδονται απευθείας και να παρέχεται έτσι η δυνατότητα στους δημότες μας, να παρακολουθούν «ΖΩΝΤΑΝΑ – LIVE» τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου κι αν αυτοί ευρίσκονται.

H παρουσίαση της πρότασής μας έγινε από τον αρχηγό του Συνδυασμού μας κ. Κασόλα Θόδωρο.

Μεταξύ των άλλων στην εισήγησή του αναφέρθηκε και στα εξής:

Σήμερα υπάρχει ένα κενό στην πληροφόρηση των δημοτών για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την πρότασή μας αυτή καλύπτουμε αυτό το κενό, προσφέροντας μέσω του διαδικτύου έγκυρη, έγκαιρη και υπεύθυνη πληροφόρηση, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα οι Νέες Τεχνολογίες, η Πληροφορική και οι Επικοινωνίες.

Σπανίζουν πλέον οι Δήμοι, που δεν μεταδίδουν ζωντανά τις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. Σε πολλούς μάλιστα Δήμους, είναι κατορθωτές κατά την ώρα που γίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο και οι ζωντανές παρεμβάσεις πολιτών από άλλες πόλεις, ακόμα κι απ΄το εξωτερικό. Κι είναι αυτό ένα επίτευγμα και δεν είναι μόνο ένδειξη της ορθής λειτουργίας της δημοκρατίας, αλλά και ενίσχυση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πολλοί μάλιστα Δήμοι, φρόντισαν έγκαιρα και ενέταξαν, τη μικρή ούτως ή άλλως απαιτούμενη δαπάνη, σε διάφορα προγράμματα και πέτυχαν την πλήρη κάλυψη του κόστους του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τη «ζωντανή» μετάδοση των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων.

Δεν διεκδικούμε την πατρότητα της ιδέας, απλά θέλουμε κι ο δικός μας Δήμος, να πάψει να είναι ουραγός στην τεχνολογική προσπάθεια της χώρας και να ακολουθήσει τις μεθόδους και τις πρακτικές που εφαρμόζει το σύνολο σχεδόν των Δήμων της χώρας μας, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα ενημέρωσης των δημοτών μας.

Η εκτίμηση του ετήσιου κόστος για την μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου κυμαίνεται στο ποσό των 4.000 €.

Επακολούθησε συζήτηση κατά την οποία οι δυο Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μια δημοτική Σύμβουλος της Πλειοψηφίας, αποδέχτηκαν την πρότασή μας. Οι υπόλοιποι εννέα (9) Σύμβουλοι της Πλειοψηφίας αρνήθηκαν να την ψηφίσουν, επικαλούμενοι ρηχά επιχειρήματα, όπως ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο, ή κάποιοι ενδιαφέρονται για την προβολή τους, ή ότι το κόστος είναι υπερβολικό σε εποχή κρίσης κ.λ.π.

Στο κ. Δήμαρχο, που εναντιώθηκε στην πρότασή μας αυτή και σε όσους εκ των δημοτικών Συμβούλων την καταψήφισαν, απαντάμε τα εξής:

Εμείς ως Αξιωματική Αντιπολίτευση θέλουμε ένα Δήμο, που θα λειτουργεί σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές επιταγές και σε πλήρη εναρμόνιση με τις πρακτικές και μεθόδους όλων των άλλων δήμων της χώρας. Θέλουμε ένα Δήμο στον οποίο οι δημότες θα είναι ενημερωμένοι, στον οποίο η πληροφορίες θα είναι αφιλτράριστες, έγκυρες, έγκαιρες και σε πραγματικό χρόνο να φτάνουν δε στα σπίτια όλων των Δημοτών, είτε αυτοί κατοικούν στα φυσικά όρια του Δήμου, είτε σε άλλες πόλεις. Θέλουμε ένα Δήμο στον οποίο θα ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες παραπληροφόρησης, θέλουμε τελικά ένα Δήμο με σωστά και υπεύθυνα πληροφορημένους δημότες και δημότισσες. Δεν θέλουμε το Δήμο ουραγό στην υιοθέτηση των τεχνολογικών εξελίξεων κι αγωνιζόμαστε και παλεύουμε για την αναβάθμισή του.

Το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι το μόνο σημείο άσκησης πολιτικής, ενημέρωσης και προπάντων κριτικής και κατάθεσης προτάσεων για την εν γένει πολιτική του Δήμου, από όλους τους εκλεγμένους συμβούλους. Υπάρχει κάποιος δημότης που δεν θέλει να μετέχει και να παρακολουθεί αυτές τις συνεδριάσεις; Όλα τα άλλα, τα εκτός Δημοτικού Συμβουλίου λεγόμενα, είναι είτε ως εκ του περισσού είτε ως εκ του πονηρού. Οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, στο Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζονται, κι αν εκεί δεν έχουν να πούν κάτι, μην ακολουθούν την πρακτική του "απορία ψάλτου ... βήξ", κι έξω να κορδακίζουν.

Η προχειρότητα αντιμετώπισης της κατατεθείσας πρότασης και η αδυναμία να καταστούν αντιληπτά τα αναμενόμενα, εμπόδισε την πλειοψηφία να κάνει περαιτέρω διερεύνηση της κοστολόγησης της πρότασής μας και να δει πως θα μπορούσε να υλοποιηθεί ποικιλοτρόπως, ακόμα και με μηδενικό κόστος. Οι ισχυρισμοί της για το υψηλό κόστος, την προβολή της Αντιπολίτευσης και τα άλλα φληναφήματα που ψέλλισαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ήταν δικαιολογίες και προφάσεις. Βούληση δεν υπάρχει εκ μέρους συμβούλων της πλειοψηφίας & του Δημάρχου, ώστε οι πολίτες να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τα τεκταινόμενα στο Δήμο. Εμείς πιστεύουμε, πως αυτός είναι ο μοναδικός λόγος που δεν θέλουν να μεταδίδουν «ΖΩΝΤΑΝΑ – LIVE» τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως εμείς τέτοιες αποφάσεις που αποτρέπουν την ενημέρωση των δημοτών μας, οφείλουμε να τις καταγγέλλουμε.

Για να καταλάβουν όμως και οι δημότες που δεν ήταν παρόντες, λέμε ότι: Αν οι διοικούντες το Δήμο, είχαν ως όφειλαν ενημερωθεί και κινητοποιηθεί, αν δεν μεριμνούσαν και δεν ετύρβαζαν περί άλλων, θα μπορούσε να ήταν κατορθωτή η πλήρης κάλυψη του κόστους, χωρίς να επιβαρυνθεί ο Δήμος. Άλλοι Δήμοι το έχουν ήδη κατορθώσει μέσω των προγραμμάτων ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΕΣΠΑ κ.α. Γιατί τόσο καιρό, δεν το ζήτησε ο Δήμος από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ; Οι Δήμοι Ναυπάκτου, Αγρινίου και δεκάδες άλλοι απ΄ το ΣΥΖΕΥΞΙΣ το πέτυχαν, με μηδενικό γι΄ αυτούς κόστος.

Αν παρ΄ όλα ταύτα, δεν μπορεί να υλοποιηθεί η πρόταση μέσω προγραμμάτων, επειδή και πάλι ο Δήμος Θέρμου όταν έπρεπε ήταν απών, μπορεί η πρόταση να υλοποιηθεί σε συνεργασία με Ιδιωτικούς φορείς, έναντι ασφαλώς κάποιου τιμήματος.

Επειδή όμως, "προφάσεως δείται μόνον η πονηρία", ΟΛΑ ΑΥΤΑ, όχι μόνο αποσιωπήθηκαν, αλλά παραποιήθηκαν, κι έγινε ανάρτηση κειμένου από τον κ. Δήμαρχο στο Facebook(αλήθεια μπορεί μέσω των κοινωνικών δικτύων να ασκείται η διοίκηση του Δήμου;) σημειώνοντας πως: η πρόταση έγινε απ΄ αυτούς που επιδιώκουν την προβολή τους. Αλλά "ο κρύβων την ψώραν αυτού, διπλήν αυτήν ποιεί". Οι δημότες και γνωρίζουν και μπορούν να εξακριβώσουν και να ξεχωρίσουν, αυτόν που χρησιμοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα για ενημέρωση, απ΄ αυτόν που τα χρησιμοποιεί για παραπληροφόρηση και την έντονη αυτοπροβολή του με υστεροβουλία, επιδιώκοντας την τόσο αναγκαία γι αυτόν αυτοδικαίωση.

Όλα όμως αυτά, δεν είναι τυχαία. Είναι ενταγμένα σε μια απέλπιδα προσπάθεια εκτροπής του ενδιαφέροντος και της προσοχής των δημοτών, από άλλα φλέγοντα θέματα, που αφορούν την έλλειψη δομών στον Δήμο, την ανυπαρξία στρατηγικής, την έλλειψη σύμπνοιας και πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της πλειοψηφίας.

Υ.Γ. Μία ημέρα μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 23/1/2016 ο κ. Δήμαρχος «αξιοποιώντας» τις δυνατότητες του διαδικτύου και μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook, σημειώνει για το ίδιο θέμα τα εξής :

«Για όσους ενδιαφέρονται για την προβολή τους με μετάδοση των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου μέσω Ιντερνετ με κόστος 6000 € το χρόνο στο δήμο,την στιγμή που δεν έχει Ιντερνετ όλη η περιοχή του δήμου και δεν λειτουργούν παντού οι αναμεταδότες της TV ,ώστε οι πολίτες να βλέπουν όλα τα κανάλια. Ευτυχώς κάποιοι ψήφισαν ότι ο Ορεινός μας Δήμος έχει άλλες προτεραιότητες εφαρμόζοντας τα λόγια του μεγάλου Πλαστήρα !!!! «Η Ελλάδα πεινάει κι εμένα θα μου βάλετε τηλέφωνο».

Με την ανάρτησή του αυτή ο κ. Δήμαρχος παραπληφορεί του Δημότες:

Ότι το ετήσιο κόστος των ζωντανών μεταδόσεων του Δήμου είναι 6.000,00 ευρώ, ενώ η εκτίμηση της Αντιπολίτευσης είναι πως το ετήσιο κόστος θα είναι 4.000,00 €, κόστος το οποίο υπό προϋποθέσεις (που απαιτούν όμως δραστηριοποίηση) μπορεί να είναι και μηδενικό.

Ότι όλη η περιοχή του Δήμου δεν έχει Internet.

Ξεχνά εσκεμμένα ο κ. Δήμαρχος, πως όλες οι περιοχές του Δήμου έχουν πρόσβαση στην κινητή τηλεφωνία και άρα οι πάντες έχουν πρόσβαση στο Internetαπό παντού. Παραπλανά με τους ισχυρισμούς του και ξεχνά πως και στην περιοχή μας είναι εκτεταμένη η χρήσις του Internet, αφού κι ο ίδιος το χρησιμοποιεί κατά κόρον με το Facebook. Μόνο η ιστοσελίδα του Δήμου γηράσκει ανενημέρωτη και στείρα. Ξεχνά και τις υποσχέσεις για δωρεάν internetπαντού, που πέραν όλων των άλλων θα προσέφερε πολλά στην τοπική κοινωνία και θα εκμηδένιζε το κόστος επικοινωνίας των δημοτών. Γι αυτά τι έχετε κάνει κ. Δήμαρχε;

Ότι τα κανάλια της τηλεόρασης δεν λειτουργούν πάντα.

Δεν γνωρίζει άραγε πως τα τηλεοπτικά κανάλια δεν έχουν σχέση με το Internet; Δεν γνωρίζει πως οι τηλεοράσεις μπορούν να συνδέονται στο Internet, ασχέτως αν παίζουν ή δεν παίζουν τα τηλεοπτικά κανάλια; Επομένως κ. Δήμαρχε κακώς τα εμπλέκετε.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ»

1ον) Ζητήσαμε να πληροφορηθούμε γιατί ο Δήμος δεν φρόντισε να ενταχθούν οι Σχολικές Μονάδες του Δήμου μας στην περιφερειακή εκδήλωση: «Ας χορέψουμε στην πόλη, με την πόλη, για την πόλη», κάτι το οποίο έκαναν οι Δήμοι: Αγρινίου, Μεσολογγίου και Ναυπάκτου.

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απάντησε ότι δεν το γνώριζε το θέμα αυτών των εκδηλώσεων. Αποτέλεσμα είναι ο δήμος να απομονώνεται και μέσα από αυτές τις περιφερειακές εκδηλώσεις που συνδιαργάνωσαν οι δήμοι και η Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

2ον) Προτείναμε να γίνουν ενέργειες ανάλογες με αυτές της Κίνησης Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» ώστε να εξοικονομηθούν πόροι προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάδειξη, η σύνδεση, η επικοινωνία, η ενοποίηση και η προσβασιμότητα των αρχαιολογικών τόπων και των μουσείων Αχαΐας και Ηλείας, με του δήμου μας. Εξάλλου οι δηλώσεις του θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγγελόπουλου ωθούν στην στήριξη αυτής της πρότασής μας. Όχημα γι αυτές τις ενέργειες προτείναμε να είναι η νεοσυσταθείσα κίνηση πολιτών: «Εταιρεία Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου».    

Η απάντηση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ότι θα «το κοιτάξουν».

3ον) Αναφερθήκαμε για την έκδοση συγκεκριμένων αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου των οποίων το περιεχόμενο είναι σε αντίθεση με όσα αποφασίστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή δεν γράφονται σύμφωνα με το χρόνο που ορίζει ο κανονισμός και δεν απηχούν όσα ακριβώς υπάρχουν καταγεγραμμένα στα πρακτικά που κρατούνται από εταιρεία που έχει αναλάβει αυτό το έργο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ον) Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου για το έτος 2015.

Μετά την άγονη δεύτερη δημοπρασία για προμήθεια καυσίμων του Δήμου και με όσα ορίζει ο νόμος περί προμηθειών ζητήσαμε να γίνει διερεύνηση των εμπόρων καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου μας, ώστε ο Δήμος να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές τιμές και την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των εμπόρων καυσίμων & λιπαντικών.

Τονίσαμε ότι η μη συμμετοχή των εμπόρων καυσίμων & λιπαντικών στη δημοπρασία είχε να κάνει με το ότι, κατά τα λεγόμενά τους, καθυστερούσαν να πληρωθούν. Αυτό που έπρεπε να κάνει η πλειοψηφία, ήταν να τους βεβαιώσει πως δε θα υπάρξουν καθυστερήσεις στην πληρωμή τους και όχι όπως έκανε με την συνάντηση επαγγελματιών για μίσθωση μηχανημάτων, που τους πρότειναν να έρθουν σε μεταξύ τους συμφωνία, με αποτέλεσμα κατά την εκτίμησή μας να χαθούν απο τα ταμεία του Δήμου ποσό της τάξης των 20.000,00 € περίπου. Ξεκαθαρίσαμε ότι οι εκλεγμένοι της πλειοψηφίας πρέπει να υπερασπίζουν τον υγιή ανταγωνισμό και το συμφέρον του Δήμου. Επισημάναμε σε δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ότι οι εκλεγμένοι έχουν ορκιστεί να εξυπηρετούν το συμφέρον όλων των συμπολιτών μας και όχι το συμφέρον των επιχειρήσεών τους.

2ον) Έκθεση της οικονομικής Επιτροπής για τα έσοδα και έξοδα του Δήμου Θέρμου από 01/01/2015

α. Καταψηφίσαμε τη δαπάνη για τον άμισθο Αντιδήμαρχο, που λόγω της δημοσιοϋπαλληλικής του ιδιότητας είναι έμμισθος, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαρκής απώλεια χρημάτων για το Δήμο.

β. Καταψηφίσαμε τόκους και δικαστικά έξοδα για πληρωμή εργολάβου γιατί στο συμβιβασμό ωφελούνται και οι δυο, (απτό παράδειγμα ο Δήμος Αγρινίου, που σε εξώδικο συμβιβασμό, οι αιτούντες αιρετοί που διεκδικούσαν χρήματα παραιτήθηκαν των τόκων και σε άλλη συνεδρίαση το αποδέχτηκε η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αγρινίου). Ο δικός μας λοιπόν δήμος γιατί αναγκάζεται να πληρώσει τόκους; Μήπως δεν έχει ικανή υπεράσπιση;

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ

«ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΟΥ»

Σελίδα 1 από 2

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία