Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Αυτές τις μέρες, στα Γιάννενα, διεξάγεται το ετήσιο τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ ( 30 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου). Όσοι δηλώνουμε ενεργοί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφουγκραζόμενοι τις ανησυχίες αλλά και τα προβλήματα των κατά τόπους κοινωνιών που υπηρετούμε συμμετέχουμε στοχεύοντας σε μια ολιστική αναβάθμιση της Δημόσιας διοίκησης, ενδυναμώνοντας τον θεσμικό ρόλο της Τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι επικείμενες αλλαγές στην διοικητική δομή της χώρας και δη αυτών της ΤΑ αναφέρονται σε "ευρύτερες αλλαγές" στο χωροταξικό του Καλλικράτη. Μεταξύ άλλων, την αλλαγή του εκλογικού συστήματος αναδείξεως των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, τη μείωση της διάρκειας της θητείας των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη θεσμοθέτηση τοπικών δημοψηφισμάτων και τη δημιουργία "συμβουλίων γειτονιάς" με διευρυμένες αρμοδιότητες κλπ.

Τα προβλήματα του εκσυγχρονισμού της ΤΑ δεν λύνονται όμως μόνο με αλλαγές στις πολιτικές και οργανωτικές δομές. Η κύρια διαπίστωση είναι ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των διακριτών επιπέδων εξουσίας. Χρειάζεται αναδιάρθρωση ολόκληρου του διοικητικού συστήματος με αξιοποίηση των σχετικών εμπειριών και γνώσεων και υπό την επιμέλεια διαβούλευσης με την Αυτοδιοίκηση.

Η σημερινή Δημόσια Διοίκηση αποτελεί τον κυριότερο περιοριστικό παράγοντα για την πρόοδο της Χώρας και χρειάζεται επιτακτικά μια Συνταγματική αναθεώρηση.

Για να γίνει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση με ανακατανομή και αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων, πέραν της κοστολόγησης απαιτούνται η συνεργασία και ο διάλογος θεσμικών και κοινωνικών φορέων. Ταυτόχρονα για να διατίθεται κανονιστική αυτονομία πρέπει η κρατική εποπτεία να μην εμποδίζει την ελεύθερη πρωτοβουλία και δράση της. Είναι αδιανόητο σήμερα να υπάρχει θεσμός αποκεντρωμένης διοικήσεως και να επιχειρείται και τοποθέτηση διοικητικών Γραμματέων στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Απαιτείται επίσης μια σειρά από διευθετήσεις σε προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών, [π.χ. φορολογική αποκέντρωση, καταστατική θέση των αιρετών, διακριτές σχέσεις και συνεργασία μεταξύ ‘Α και Β' Βαθμού Αυτοδιοίκησης, νέα γενιά παρακρατηθέντων, μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τ.Α., απουσία προτάσεων για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική οικονομία και κοινωνία,(όπως ο ρόλος της Τ.Α. στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής και της μεταναστευτικής πολιτικής)].

Οι Πόλεις μπορεί να αποτελέσουν τους μοχλούς ώθησης της τοπικής οικονομίας, της εξωστρέφειας, της πράσινης οικονομίας αλλά και πόλους για την επίτευξη της κοινωνικής συνοχής

Η διατήρηση όμως της κοινωνικής συνοχής σε εθνικό επίπεδο που επετεύχθη στη διάρκεια της κρίσης από την ΤΑ δεν είχε στη διάθεσή της αρμοδιότητες και πόρους για να μπορεί να την διασφαλίσει περαιτέρω.

Στην Τ.Α. άρα πρέπει να μεταφερθεί πλήθος εκτελεστικών δραστηριοτήτων του κράτους, ενώ στις κεντρικές υπηρεσίες να παραμείνουν ο επιτελικός σχεδιασμός και ο έλεγχος. Δεν πρέπει να αποτελεί με απλά λόγια εκτελεστικό μηχανισμό της κεντρικής κυβέρνησης υλοποιώντας τις αποφάσεις της, αλλά έναν θεσμό διαμόρφωσης τοπικού συστήματος προτεραιοτήτων αυτόνομο.

Πρέπει να κατακτήσει ένα αυτόνομο ρόλο διαμόρφωσης της καθημερινής πολιτικής και των προτεραιοτήτων για το χώρο ευθύνης της, που να βασίζεται σε μια κεντρική πολιτική αποκέντρωσης, αποφάσεων και πόρων.

Η θεσμοθέτηση της απλής αναλογικής ως πρωτεύων, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του αυτοδιοικητικού κόσμου, ας λάβουμε υπόψη ο,τι δεν ενισχύουν την εύρυθμη λειτουργία των δήμων απλά συντηρούν δια μέσω τις πολιτικής τους επιβίωσης μειοψηφικές δυνάμεις.

Επικεντρώνω την αναγκαιότητα μιας αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης με γνώμονα τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας, της εδαφικής και της κοινωνικής συνοχής και λαμβάνοντας υπόψη την Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα για πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση.

Οι αναγκαίες προσαρμογές που θα λειτουργήσουν ως καταλύτης κοινωνικής αλλαγής θεωρώ εντοπίζονται: στο πολιτικό σύστημα, στο διοικητικό σύστημα, στο σύστημα κατανομής πόρων και στο σύστημα κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης και είναι αναγκαίες για τη λειτουργικότητα, την ευελιξία και την αποδοτικότητα της όποιας νέας μεταρρύθμισης.

Φωτάκης Φ. Βασίλειος
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η Αιτωλοακαρνανία ως ενότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διεκδικεί με δυναμικό και απόλυτα τεχνοκρατικό τρόπο τη βελτίωση – πάνω απ' όλα – των συνθηκών διαβίωσης των ίδιων των πολιτών της.

Η διεκδίκηση αυτή, δεν στηρίζεται πλέον σε «φίλιες» πολιτικές προσεγγίσεις, αλλά κυρίως στα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αξιοποιούν επιτυχώς την εμπειρία ετών, προκειμένου να διασφαλισθούν όσο το δυνατό περισσότεροι οικονομικοί πόροι προς αυτή την κατεύθυνση.

Και αυτή η επιτυχία κινείται σε δύο κατευθύνσεις. Είτε σε θεσμικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο έργων και παρεμβάσεων.

Η ενότητα Αιτωλοακαρνανίας λειτουργεί ως ισότιμο και δημιουργικό μέλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, μακριά από άστοχες μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις, πάντα με διάθεση επικοινωνίας και διαλόγου. Αυτή η μεταστροφή των παλαιών αντιλήψεων είναι πλέον εμφανής. Μπορεί η διοικητική διαίρεσή της να «ξενίζει» καθ’ όλα σεβαστούς εκπροσώπους του Δημόσιου βίου, ωστόσο η άκαιρη «μετακίνησή» της δεν πρόκειται ν’ αποφέρει τίποτε το ουσιαστικό σε ότι αφορά την κατανομή πόρων και κονδυλίων.

Κάθε θετικό αποτέλεσμα δεν χαρίζεται από κανέναν. Κατακτιέται με δυναμισμό, θέληση και συντονισμό δράσεων. Οι καιροί άλλαξαν και αυτό επιβάλλεται να γίνει αντιληπτό από όλους, ειδικά δε από πολιτικούς εκπροσώπους.

Σνοµπάρουν τις εκδηλώσεις

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 28/09/2017

 

Για άλλη µια φορά αιρετοί, είτε της Αυτοδιοίκησης, είτε του Κοινοβουλίου σνοµπάρισαν την Έκθεση του Μεσολογγίου, ένας θεσµός που πραγµατοποιήθηκε για έξι φορά.

Από βουλευτές ήταν µόνο η Μαρία Τριανταφύλλου, απουσίαζε ο Περιφερειάρχης και επικεφαλής συνδυασµών, το ίδιο και από τις πτέρυγες του δηµοτικού συµβουλίου πλην των Π. Παπαδόπουλου και Γ. Τέγα, αν δεν κάνουµε λάθος...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

Η μετάθεση των αυτοδιοικητικών εκλογών, που κανονικά προγραμματίζονται να διεξαχθούν τον Μάιο του 2019, πρέπει να θεωρείται δεδομένη, καθώς όπως ενημέρωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Real News», πρόθεση της κυβέρνησης είναι να αποσυνδεθεί η ημερομηνία διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών με αυτές των ευρωεκλογών.

«Η ταύτισή τους χρονικά αλλοιώνει το χαρακτήρα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Άρα είναι εύλογο να μετατεθούν για λίγο», αναφέρει χαρακτηριστικά ο υπουργός, κάτι που για πρώτη φορά είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr, επιβεβαιώνοντας στην ουσία παλαιότερο ρεπορτάζ της ιστοσελίδας μας, σύμφωνα με το οποίο, στο πλαίσιο της, κατά τα φαινόμενα, ειλημμένης απόφασης της κυβέρνησης η αυτοδιοικητική περίοδος να ξεκινάει από 1η  Ιανουαρίου και όχι 1η  Σεπτεμβρίου, η θητεία των αιρετών θα παραταθεί έως το φθινόπωρο του 2019: «Οι εκλογές είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να γίνουν νωρίτερα από το τέλος της παρούσας θητείας, αυτό είναι ξεκάθαρο, άρα αν θα αλλάξει λοιπόν η ημερομηνία θα είναι έτσι ώστε να πάμε πιο πέρα, πιο πίσω δηλαδή. Εγώ θεωρώ απαραίτητο το να αποσυσχετιστεί η ημερομηνία διεξαγωγής των ευρωεκλογών από εκείνη των τοπικών και περιφερειακών εκλογών. Λειτουργεί παραμορφωτικά για τον χαρακτήρα των αυτοδιοικητικών εκλογών το να συμπίπτουν με τις ευρωεκλογές. Το διακύβευμα είναι άλλο στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, δεν έχουμε ανάγκη από μια τέτοιου είδους αν θέλετε υπερπολιτικοποίηση, υπερκομματικοποίηση των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών», τόνιζε τότε ο υπουργός.

Να σημειωθεί ότι η κοινή ημερομηνία αυτοδιοικητικών και ευρωπαϊκών εκλογών, είχε δεχθεί έντονη κριτική από τον αυτοδιοικητικό θεσμό.

Οσον αφορά την αλλαγή του εκλογικού συστήματος στις αυτοδιοικητικές εκλογές και την θέσπιση της απλής αναλογικής, ο κ. Σκουρλέτης είπε ότι αυτή η αλλαγή «αποτελεί μια μόνο αλλαγή από ένα σύνολο θεσμικών αλλαγών που θέλουμε να προωθήσουμε και αφορούν τον Καλλικράτη».

«Δεν πρέπει να το προσεγγίζουμε αποσπασματικά. Μελετούμε ταυτόχρονα το θέμα των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, του ρόλου τους στην υπόθεση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, των οικονομικών τους, των σχέσεών τους με τη κεντρική εξουσία. Φιλοδοξούμε τους επόμενους μήνες και εντός του έτους να παρουσιάσουμε το σύνολο των αλλαγών που επιδιώκουμε», πρόσθεσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Μεταγραφές!

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 23/03/2017

 

Με µπασκετικούς όρους µιλούσε σε συνοµιλητή του άνθρωπος της αυτοδιοίκησης εµπλουτίζοντας τους γρίφους που προέκυψαν από το... παιχνίδι της Εξόδου: «Τώρα ο αγώνας έχει µπει στο τέταρτο δεκάλεπτο, χάνεις µε 20 πόντους και οι δύο καλοί σου παίκτες, Σπανούλης και Πρίντεζης, έχουν από 5 φάουλ....

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα ή να κατεβάσετε και ηλεκτρονικά την έκδοση ή τις εκδόσεις της εφημερίδας που θέλετε εδώ

Του Βασίλη Φ. Φωτάκη (*)

Έχει ανοίξει για τα καλά πλέον η συζήτηση για τις επικείμενες αλλαγές στην διοικητική δομή της χώρας και δη αυτών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Την συζήτηση άνοιξε ο πρόεδρος της Βουλής κάνοντας λόγο για  "ευρύτερες αλλαγές" στο χωροταξικό του Καλλικράτη ενώ  στη συνέχεια τη σκυτάλη έλαβε το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής.

Σημειώνεται ότι η συσταθείσα επιτροπή του άρθρου 5 του Ν.4368/2015 στην πρότασή της για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αλλαγή του εκλογικού συστήματος αναδείξεως των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, τη μείωση της διάρκειας της θητείας των οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη θεσμοθέτηση τοπικών δημοψηφισμάτων και τη δημιουργία "συμβουλίων γειτονιάς" με διευρυμένες αρμοδιότητες κλπ.

Μπορεί η κυβέρνηση να μην έχει τοποθετηθεί επίσημα αλλά η συζήτηση μέχρι στιγμής (με ευθύνη της) περιστρέφεται γύρω από το πόρισμα της επιτροπής (κυρίως για το εκλογικό σύστημα) και οι προτάσεις αυτές πυροδοτούν εύλογα μια πολεμική γύρω από το θέμα τόσο από πλευράς κυβέρνησης όσο και του αυτοδιοικητικού κόσμου.

Αποτελεί άραγε η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μια κοινωνική αναγκαιότητα ή αποτελεί κάποιου είδους "ιδεοληψία" της κυβέρνησης;

Για να γίνει μια ουσιαστική μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση με ανακατανομή και αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων, πέραν της κοστολόγησης απαιτείται η συνεργασία και ο διάλογος όλων των εμπλεκομένων. Ταυτόχρονα για να διατίθεται κανονιστική αυτονομία πρέπει η κρατική εποπτεία να μην εμποδίζει την ελεύθερη πρωτοβουλία και δράση της. Είναι αδιανόητο σήμερα να υπάρχει θεσμός αποκεντρωμένης διοικήσεως  και να επιχειρείται και τοποθέτηση διοικητικών Γραμματέων στους Δήμους και στις Περιφέρειες.

Απαιτείται επίσης μια σειρά διευθετήσεις σε προβλήματα που αφορούν τη λειτουργία των Δήμων και Περιφερειών, [π.χ. φορολογική αποκέντρωση,  καταστατική θέση των αιρετών, διακριτές σχέσεις και συνεργασία μεταξύ ‘Α και Β'  Βαθμού Αυτοδιοίκησης, νέα γενιά παρακρατηθέντων, μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Τ.Α., απουσία προτάσεων για τα μείζονα ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική οικονομία και κοινωνία,(όπως ο ρόλος της Τ.Α. στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής και της μεταναστευτικής πολιτικής)]. Οφείλουν οι Αυτοδιοικητικές αρχές θεσμοθετημένα να ενεργοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, παρέχοντας κίνητρα έναντι άλλων περιφερειών και δήμων σε μια ευγενή άμιλλα ανταγωνισμού μεταξύ των, εκμεταλλευόμενες τόσο την γεωγραφική τους θέση όσο και την μοναδικότητα που πιθανά απορρέει μέσα κι από ιστορικούς - πολιτισμικούς δεσμούς.

Τα προβλήματα του εκσυγχρονισμού της Αυτοδιοίκησης δεν λύνονται μόνο με αλλαγές στις πολιτικές και οργανωτικές δομές. Η κύρια διαπίστωση είναι ότι πρέπει να ξεκαθαριστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των διακριτών επιπέδων εξουσίας. Χρειάζεται αναδιάρθρωση ολόκληρου του διοικητικού συστήματος με αξιοποίηση των σχετικών εμπειριών και γνώσεων και υπό την επιμέλεια διαβούλευσης με την Αυτοδιοίκηση.

Απαιτείται επανεξέταση των χωροταξικών αστοχιών, που έγιναν και κατά την εφαρμογή του «Καλλικράτη»(πχ διάσπαση Ρούμελης, Μοριά κλπ). Τα Τοπωνύμια αυτά μπορεί να είναι το σύγχρονο τοπικό brand που θα αποτελεί την ομπρέλα και την γέφυρα ταυτόχρονα  για μια σειρά θεμάτων, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας και προοπτικής των νέων ΟΤΑ.

Η σημερινή Δημόσια Διοίκηση αποτελεί τον κυριότερο περιοριστικό παράγοντα για την πρόοδο της Χώρας.

Αναγνωρίζουμε ότι η Τ.Α οφείλει να υπάγεται σε ένα εθνικό σύστημα διακυβέρνησης που θα εξασφαλίζει την ομοιογένεια μίας κοινωνίας σε εθνικό επίπεδο έχοντας όμως στη διάθεσή της αρμοδιότητες και πόρους για να μπορεί να την διασφαλίσει.

Στην Τ.Α. άρα πρέπει να μεταφερθεί πλήθος εκτελεστικών δραστηριοτήτων του κράτους, ενώ στις κεντρικές υπηρεσίες να παραμείνουν ο επιτελικός σχεδιασμός και ο έλεγχος. Δεν πρέπει να αποτελεί με απλά λόγια εκτελεστικό μηχανισμό της κεντρικής κυβέρνησης υλοποιώντας τις αποφάσεις της αλλά θεσμό διαμόρφωσης τοπικού συστήματος προτεραιοτήτων αυτόνομο.

Η Τ.Α. δεν αποτελεί διαφορετικό Κράτος. Πρέπει όμως να αποτελεί αυτοδιοικούμενη κοινότητα. Δεν μπορεί να είναι ούτε χαράκωμα της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης ούτε χειροκροτητής της κυβέρνησης. Πρέπει να κατακτήσει ένα αυτόνομο ρόλο διαμόρφωσης της καθημερινής πολιτικής και των προτεραιοτήτων για το χώρο ευθύνης της, που να βασίζεται σε μια κεντρική πολιτική αποκέντρωσης αποφάσεων και πόρων. Ας τονίσουμε πως κάθε αλλαγή στη διοικητική διαίρεση ενός κράτους δεν πρέπει να λαμβάνει μόνο ως γνώμονα την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.

Επικεντρώνω την αναγκαιότητα μιας αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης με γνώμονα τις αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας, της εδαφικής και της κοινωνικής συνοχής και λαμβάνοντας υπόψη την Ελληνική και Ευρωπαϊκή πραγματικότητα για πολύ-επίπεδη διακυβέρνηση.

Οι αναγκαίες προσαρμογές που θα λειτουργήσουν ως καταλύτης κοινωνικής αλλαγής θεωρώ εντοπίζονται: στο πολιτικό σύστημα, στο διοικητικό σύστημα, στο σύστημα κατανομής πόρων και στο σύστημα κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διοίκησης και είναι αναγκαίες για τη λειτουργικότητα, ευελιξία και αποδοτικότητα της νέας μεταρρύθμισης.

Οψόμεθα!

(*) Ο Βασίλης Φ. Φωτάκης είναι Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου

Σελίδα 2 από 4

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία