Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Ενημέρωση για την αυτοτιμολόγηση

Όπως έγκαιρα έχει ενημερώσει ο Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (δείτε εδώ), σε ισχύ τίθεται το σύστημα της αυτοτιμολόγησης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν.4093/2012), ο ΔΑΠΕΕΠ δύναται, με την προηγούμενη και ρητή σύμφωνη γνώμη του παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ο οποίος είναι και υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών), να εκδίδει για λογαριασμό του τελευταίου τα τιμολόγια αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (αυτοτιμολόγηση) για την παραγόμενη ενέργεια του σταθμού ή των σταθμών του, αντί για το μέχρι σήμερα εκδιδόμενο τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τον παραγωγό προς τον ΔΑΠΕΕΠ.

Για την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης, απαιτείται το ΑΦΜ που επιθυμεί να ενταχθεί στο καθεστώς της αυτοτιμολόγησης, να υποβάλει προηγουμένως τη σχετική Δήλωση Ανάθεσης Αυτοτιμολόγησης που έχει ήδη αναρτηθεί στο portal του κάθε παραγωγού. Η οριστική υποβολή της εν λόγω Δήλωσης, η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη ανάθεση έκδοσης τιμολογίου αγοράς από τον ΔΑΠΕΕΠ για λογαριασμό του παραγωγού για αόριστο χρονικό διάστημα.

Η μορφή, ο τρόπος απεικόνισης και το περιεχόμενο του τιμολογίου αγοράς καθορίζεται ελεύθερα από τον ΔΑΠΕΕΠ, τα δε αριθμητικά μεγέθη κάθε τιμολογίου θα βασίζονται αποκλειστικά στα εκάστοτε ενημερωτικά σημειώματα που αναρτώνται για κάθε ΕΔΡΕΘ. Παραγωγός που έχει ενταχθεί στο σύστημα της αυτοτιμολόγησης δεν θα μπορεί να προβάλλει επιφυλάξεις για τα αριθμητικά μεγέθη των εν λόγω τιμολογίων.

Η πρώτη έκδοση θα γίνει από την επόμενη περίοδο εκκαθάρισης που ακολουθεί την υποβληθείσα Δήλωση και θα διαρκεί μέχρι την έγγραφη αίτηση του παραγωγού στο πρωτόκολλο του ΔΑΠΕΕΠ για ανάκλησή της.

Τα τιμολόγια αγοράς θα εκδίδονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την επομένη της ανάρτησης των ενημερωτικών σημειωμάτων στο portal του παραγωγού. Ο παραγωγός θα πρέπει με αποκλειστικά δική του ευθύνη να εκτυπώσει αντίγραφα των εν λόγω τιμολογίων του προκειμένου να τα καταχωρήσει στα φορολογικά του βιβλία και για να τηρήσει τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις του (απόδοση ΦΠΑ κλπ). Ο ΔΑΠΕΕΠ ουδεμία απολύτως ευθύνη φέρει για την από μέρους του παραγωγού μη έγκαιρη ή μη προσήκουσα συμμόρφωση με τις φορολογικές, λογιστικές και γενικότερα οικονομικές υποχρεώσεις του.

Αν το ΑΦΜ του παραγωγού είναι ενταγμένο στο καθεστώς καταβολής ΦΠΑ ή απαλλαγής ΦΠΑ, το ίδιο αυτοδικαίως θα ισχύει και για το τιμολόγιο αγοράς που θα εκδίδει ο ΔΑΠΕΕΠ.

Για τις περιπτώσεις παραγωγών που επιθυμούν να εκδίδουν τα τιμολόγια τους με επιφύλαξη, συνιστάται όπως ο παραγωγός συνεχίσει να εκδίδει ο ίδιος τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, να μην ενταχθεί δηλαδή στο καθεστώς αυτοτιμολόγησης, δεδομένου ότι όπως αναφέρεται ανωτέρω δεν προβλέπεται η διατύπωση επιφυλάξεων επί των εν λόγω τιμολογίων αλλά ούτε και καθ’ άλλον τρόπο.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ένωση Αγρινίου και το οργανωμένο Τμήμα Φωτοβολταϊκών, αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη των παραγωγών, με:

Αποστολή τιμολογίων προς το ΛΑΓΗΕ καθώς και Φορολογικών και Ασφαλιστικών Ενημεροτήτων για τους Αγρότες που έχουν στην κατοχή τους Αγροτικό Φωτοβολταϊκό Σταθμό ώστε να μην χάνουν προγραμματισμένες πληρωμές λόγω ελλιπών στοιχείων.

Παρακολούθηση της ημερομηνίας λήξης Ασφαλιστικών και Φορολογικών Ενημεροτήτων για τους Αγρότες που έχουν στην κατοχή τους Αγροτικό Φωτοβολταϊκό Σταθμό για την έγκυρη έκδοση και αποστολή τους.

Πηγή: e-ea.gr

 

Σήμερα είδαμε ότι ο αγώνας των συμπολιτών μας στη Χίο ενάντια στα βιορευστά κατέκτησε μια σημαντικότατη ΤΑΚΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ενάντια στα βιορευστά που είχαν εγκριθεί στο Χωριό Λαγκάδα στο βόρειο τμήμα του Νησιού.

Συγκεκριμένα οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης και Σ. Φάμελος δεχόμενοι τις αιτιάσεις του Δήμου Χίου και των κατοίκων ανέτειλε την ισχύ της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για εγκατάσταση μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιορευστών.

Ωστόσο η σημαντικότατη αυτή εξέλιξη για τη Χίο και τους αγωνιζόμενους κατοίκους της, φαίνεται να αποτελεί για την κυβέρνηση μικροπολιτικό παιγνίδι, γιατί με τα ίδια ακριβώς κριτήρια που, σωστά (εδώ), δέχτηκαν οι υπουργοί και ανέτειλαν ως επικίνδυνη και μη σύννομη την εγκατάσταση των βιορευστών στη ΧΙΟ, συνεχίζουν, σε μια αποθέωση του εμπαιγμού τους προς το Ξηρόμερο και την Αιτωλοακαρνανία, να θεωρούν ακίνδυνη και νόμιμη την αδειοδότηση των τριών μονάδων βιορευστών στις Φυτείες Ξηρομέρου. ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ! ΕΛΕΟΣ!

Ίσως η κυβέρνηση εντάσσει την απόφασή της στο μικροπολιτικό προεκλογικό παιγνίδι των ημερών, ώστε να ελπίζει στη διατήρηση της μονοεδρικής περιφέρειας της ΧΙΟΥ. Όπως και να νάχει οι αγωνιζόμενοι πολίτες, οι Φυτειώτες και οι Ξηρομερίτες, καθώς και όλοι οι δημοκράτες Αιτωλοακαρνάνες που πλαισιώνουν την Επιτροπή Αγώνα των Φυτειών ενάντια στα βιορευστά δεν νοιάζονται για τα μικροπολιτικά κόλπα, αλλά για την ουσία του τεράστιου προβλήματος, που έχει φορτωθεί στις πλάτες των αγωνιούντων κατοίκων του Ξηρομέρου.

Απαιτούμε κι εμείς την άμεση αναστολή των εγκαταστάσεων βιορευστών στις Φυτείες, που θα είναι ένα σημαντικό βήμα για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ακύρωση των αδειών.

Απαιτούμε το σταμάτημα των αδιαφορίας των κυβερνητικών αλλά και των άλλων πολιτικών παραγόντων και του ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ σε βάρος των Ξηρομεριτών, την ενεργοποίησή τους έτσι ώστε άμεσα να ανασταλεί από την κυβέρνηση (και) η ισχύς της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιόνιων Νησιών για τις μονάδες καύσης βιορευστών στις Φυτείες.

Οποιαδήποτε διαφορετική στάση τους θα θεωρηθεί, όχι μόνο πολιτική ανικανότητα, αλλά και εχθρική συμπεριφορά προς τις Φυτείες και την ευρύτερη περιοχή του Ξηρομέρου.

ΟΧΙ ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΣΤΙΣ ΦΥΤΕΙΕΣ!

ΟΧΙ ΒΙΟΡΕΥΣΤΑ ΣΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ!

Η Επιτροπή αγώνα των Φυτειών ενάντια στα βιορευστά

Λίγες μόνο ημέρες πριν τις Ευρωπαϊκές εκλογές της 26.5.2019 ανακινήθηκε και πάλι το θέμα της αφαίρεσης χρηματικών ποσών από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) υπέρ των Προμηθευτών.
Υπενθυμίζεται ότι ο EΛΑΠΕ είναι ο Λογαριασμός από όπου πληρώνονται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και ανήκει στη δημόσια εταιρεία Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Τα οικονομικά οφέλη των Προμηθευτών και των καταναλωτών από τις Α.Π.Ε.

Εάν δεν υπήρχαν οι Α.Π.Ε. όλοι οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως η ΔΕΗ που είναι ο κυρίαρχος Προμηθευτής, θα επιβαρύνονταν με πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό έχει πλέον αποδειχθεί από τα επίσημα στοιχεία που έχει ανακοινώσει ο ΔΑΠΕΕΠ. Συγκεκριμένα, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία από το Ειδικό Δελτίο που εκδίδει ο ΔΑΠΕΕΠ -και ειδικότερα με βάση τα στοιχεία για το 2017, που είναι το μοναδικό έτος κατά το οποίο υπήρξαν αναλυτικά και διαφανή στοιχεία- η επιδότηση που απόλαυσαν οι Προμηθευτές καθένα από όλα τα άλλα έτη (πλην του 2017) ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, η επιδότηση των Προμηθευτών χάρη στις Α.Π.Ε. από τον ΕΛΑΠΕ, ανέρχεται σε 3-4 δις ευρώ συνολικά την τελευταία δεκαετία.
Με βάση τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αν δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα και τα μικρά υδροηλεκτρικά, ο καταναλωτής θα πλήρωνε συνολικά περισσότερο 62 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το τέχνασμα της εξομοίωσης ανόμοιων μεγεθών

Παρά τα σημαντικά αυτά οικονομικά οφέλη, τόσο για τους Προμηθευτές όσο και για τους καταναλωτές, εδώ και μερικούς μήνες εμφανίζονται συστηματικά δημοσιεύματα στον τύπο που προαναγγέλλουν την αφαίρεση από τον ΕΛΑΠΕ ποσού άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ των Προμηθευτών. Για τον τρόπο που θα γίνει αυτή η αφαίρεση, τέθηκε σχετικό κείμενο σε διαβούλευση λίγες ημέρες πριν.
Τόσο τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν όσο και το κείμενο της διαβούλευσης, βασίζονται σε παραβίαση της κοινής λογικής και σε λανθασμένη ερμηνεία του νόμου: Όπως είναι γνωστό ο ΕΛΑΠΕ εμφανίζει λογιστικό πλεόνασμα. Αυτή όμως η λογιστική εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Περαιτέρω, ο ΕΛΑΠΕ εξακολουθεί να μην έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των Α.Π.Ε. να συνεχίζονται. Σήμερα ο συνολικός χρόνος εξόφλησης από το πέρας του μήνα παραγωγής παραμένει πάνω από τις 100 ημέρες εκ των οποίων οι 60 ημέρες είναι υπερημερία του οφειλέτη.
Παρά την ύπαρξη αυτών των καθυστερήσεων, το κείμενο της διαβούλευσης επιζητεί να αφαιρέσει χρήματα από τον ΕΛΑΠΕ με την επίκληση του λογιστικού πλεονάσματος. Πρόκειται για ένα τέχνασμα εξομοίωσης πραγματικών χρηματικών εκροών με θεωρητικές λογιστικές τιμολογήσεις. Προφανώς, η υιοθέτηση αυτού του τεχνάσματος θα πιέσει αυξητικά τις καθυστερήσεις των πληρωμών προς τις Α.Π.Ε. (εάν δεν επισυμβούν άλλα αντίρροπα γεγονότα).

Οι 6 προϋποθέσεις πριν την απόφαση επί της διαβούλευσης

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη διαβούλευση αναδεικνύει ότι οι αληθινές προτεραιότητες δεν περιλαμβάνουν τη δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των Α.Π.Ε. Αν υπήρχε τέτοια ισότιμη αντιμετώπιση θα είχαν προωθηθεί προ πολλού κρίσιμες διατάξεις για το κλάδο μας για τις οποίες -παρά τις υποσχέσεις για κάποιες από αυτές- φοβούμαστε ότι δεν έχει αφιερωθεί ούτε ένα μικρό ποσοστό των ανθρωποωρών που έχουν αναλωθεί επί μήνες για την μεθόδευση της αφαίρεσης χρημάτων από τον ΕΛΑΠΕ.
Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι υφίστανται 6 συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν πριν την απόφαση επί του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτές είναι:

Η θέσπιση ενός εναλλακτικού μηχανισμού στήριξης του ΕΛΑΠΕ στη θέση της Χρέωσης Προμηθευτών που καταργήθηκε, όπως έχει συμφωνηθεί με την Κυβέρνηση και τους θεσμούς ήδη από την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.

Η ολοκλήρωση της συμμετοχής της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) που θα επιτρέψει την πιο αποτελεσματική οικονομική αξιοποίηση των ΕΠ που εκδίδουν οι σταθμοί Α.Π.Ε.

Η θέσπιση της Υπουργικής Απόφασης για τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι Προμηθευτές στο ΔΑΠΕΕΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΑΠΕ και να οπλιστεί ο ΔΑΠΕΕΠ με την ικανότητα να αμύνεται σε καταχρηστικές συμπεριφορές.

Η κατάργηση του επαχθούς τέλους διατήρησης αδειών παραγωγής. Το τέλος αυτό συνιστά φορολόγηση από το κράτος των επιχειρήσεων Α.Π.Ε. όταν καθυστερεί η ολοκλήρωση της αδειοδότησης μιας επένδυσης, παρόλο που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η καθυστέρηση οφείλεται στο ίδιο το κράτος!

Η απεικόνιση της πραγματικής ταμειακής κατάστασης του ΕΛΑΠΕ και η καταγραφή των ποσών που του χρωστούν οι Προμηθευτές πλέον των τόκων υπερημερίας που του οφείλουν.

Ο υπολογισμός του ορθού λογιστικού αποτελέσματος του ΕΛΑΠΕ με συμπερίληψη των υποχρεώσεών του (όπως οι τόκοι υπερημερίας που οφείλει στους παραγωγούς) και των λοιπών επισφαλειών.

Μετά την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων -και εφόσον το κράτος συνεχίσει να επιμένει στην επιδότηση των Προμηθευτών από τον ΕΛΑΠΕ- θα μπορεί να εφαρμοσθεί μια δίκαιη και διαφανής μεθοδολογία επιστροφής χρημάτων, η οποία:

δεν θα πρέπει να δίνει κίνητρο στους Προμηθευτές να καθυστερούν τις καταβολές που οφείλουν στον ΕΛΑΠΕ,

θα πρέπει να ενεργοποιείται μετά την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων στον ΕΛΑΠΕ (και όχι απλώς λογιστικού πλεονάσματος)
Για όλα αυτά η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε σήμερα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το ΥΠΕΝ αναλυτική επιστολή.
Δείτε την επιστολή ΕΔΩ

Η απάνθρωπη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να επεκτείνεται πια και σε βάρος του Περιβάλλοντος. Οι άδειες, που προωθούνται για εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας από πάσης φύσης Βιορευστά στην περιοχή Φυτειών Ξηρομέρου έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση ιδιαίτερα στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και σε όλο το νομό, καθώς προκύπτουν πολλά και σοβαρά ζητήματα που αφορούν τόσο τη δημόσια Υγεία, αλλά και τη βιωσιμότητα της περιοχής.

Πρόκειται, άλλωστε, για μια περιοχή με μοναδική φυσική ομορφιά και ασύγκριτες συνθήκες περιβαλλοντικής καθαρότητας: πλούσιο και πεντακάθαρο υδροφόρο ορίζοντα (εκεί καταλήγουν τα ύδατα των Ακαρνανικών Ορέων) και βιοποικιλότητα. Οι χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι των κοινοτήτων Φυτειών, Παπαδάτου, Μπαμπίνης, Μαχαιράς, Σκουρτούς, Αετού, Προδρόμου και Χρυσοβίτσας ασχολούνται με τις βιολογικές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία. Στα σύνορα των κοινοτήτων αυτών βρίσκεται και η ιστορική μονή Λιγοβιτσίου με το ιστορικό κάστρο, το κάστρο της Μπαμπίνης, το αρχαίο κάστρο Φυτειών αλλά και το αυτοφυές δάσος βελανιδιάς, που προστατεύεται από την UNESCO. Προκύπτει, λοιπόν, αβίαστα η ανάγκη άμεσης απόσυρσης της συγκεκριμένης καταστροφικής για την συγκεκριμένη περιοχή απόφασης, που απειλεί τόσο την υγεία των κατοίκων όσο και τη συνέχιση της Αγροτικής και παραγωγικής τους δραστηριότητας. Το Κίνημα Αλλαγής ως εκφραστής του Δημοκρατικού χώρου: α) Υπήρξε πάντοτε υπέρμαχος των θετικών εξελίξεων στο ζήτημα του περιβάλλοντος με την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα αιολικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά, αλλά και την κατασκευή υδροηλεκτρικών εργοστασίων που διευκόλυναν τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και ταυτόχρονα μείωσαν τους επικίνδυνους ρύπους από τα αντίστοιχα εργοστάσια καύσης λιγνίτη.

Β) Πρέπει με κάθε τρόπο να γίνει σεβαστή η θέληση της τοπικής κοινωνίας, που εναντιώνεται κατάφωρα στη δημιουργία των τριών μονάδων βιορευστών και να υπάρξει ανάκληση, άμεσα, των αδειών αυτών, όπως έχουν εκφρασθεί με ομόφωνες αποφάσεις τους το Τοπικό-Κοινοτικό Συμβούλιο Φυτειών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Γ) Ως Κίνημα Αλλαγής απαιτούμε άμεσα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον αρμόδιο αν. υπουργό ΥΠΕΚΑ Σωκράτη Φάμελο, αλλά και από τον διορισμένο συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων Νίκο Παπαθεοδώρου, την ανάκληση των καταστροφικών, βλαπτικών για την υγεία, ζημιογόνων και μη σύννομων αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης βιορευστών στην περιοχή Φυτειών Ξηρομέρου και είμαστε αλληλέγγυοι στις προσπάθειες και τους αγώνες των τοπικών φορέων, αλλά και του λαού της περιοχής να προστατεύσουν τον γενέθλιο τόπο τους και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Οι μάσκες έχουν πέσει ήδη και αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις βρισκόμενοι σε πλήρη επαγρύπνηση.

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Με μεγάλη μας έκπληξη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 9ης Μαρτίου 2019, στον νόμο υπ’ αρίθμ. 4602 με τίτλο «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 73 διαβάσαμε τα εξής:

 

Το εν λόγω άρθρο (26 του ν. 4496/2017) είναι το εξής:

Ας είμαστε ξεκάθαροι: η τροποποίηση που εμφανίστηκε από το πουθενά στον νέο νόμο  με καθαρά φωτογραφικό τρόπο ουσιαστικά τακτοποιεί τα εργοστάσια βιορευστών στον κάμπο του Ευηνοχωρίου. Η νέα τροποποίηση, πέρα από κάθε λογική, έρχεται να εξαιρέσει από τον νόμο που πέρασε (και μετά από τις πιέσεις μας για το θέμα https://bit.ly/2IbXi5I ) το 2017 και να επιτρέψει σε όποιον είχε άδεια ή είχε υποβάλλει αίτηση τροποποίησης ή θα υποβάλλει να λειτουργήσει τέτοια εργοστάσια καύσης βιορευστών. Η κυβέρνηση έρχεται δηλαδή τώρα στα μουλωχτά να κάνει νόμο αυτό που μέχρι τώρα έλεγε προφορικά: ότι δεν πειράζει που τέτοιες «επενδύσεις» είναι καταστροφή – πράγμα που και η ίδια μέσω υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών κτλ έχει παραδεχτεί – αλλά θα τις επιτρέψουμε , και μάλιστα τώρα θα το περάσουμε και σε νόμο, προφανώς για να είμαστε όλοι (κυβέρνηση, αποκεντρωμένη και «επενδυτές») καλυμμένοι.

Θυμίζουμε εδώ ότι ο ίδιος ο υπουργός κ. Φάμελλος με αίτημα του στην Αποκεντρωμένη είχε ζητήσει την ανάκληση των αδειών, ουσιαστικά δανειζόμενος την δική μας επιχειρηματολογία για το καταστροφικό της λειτουργίας των μονάδων. Με αυτό το έγγραφο στα χέρια οι ντόπιοι κυβερνητικοί έσπευσαν να καθησυχάσουν τους πάντες ότι το θέμα τελείωσε, βγάζοντας μάλιστα και ανακοινώσεις ότι “έγινε κατορθωτό να επιλυθεί το πρόβλημα στη ρίζα του” (https://bit.ly/2VDEwL0 ).  Όταν φυσικά το θέμα δεν τελείωσε και η Αποκεντρωμένη συνέχιζε να «πουλάει τρέλα» και να καθυστερεί, οι κυβερνητικοί φορείς, τοπικοί και εθνικοί (πχ ο πολύ οικολόγος υφυπουργός κ. Δημαράς) αναγκάστηκαν να μας ενημερώσουν ότι αν ανακληθούν οι άδειες αυτών των 4 μονάδων, αν και είναι καταστροφικές και υπάρχουν νομικά θέματα με τις αδειοδοτήσεις τους, θα τρέχουν στα δικαστήρια και δεν θέλουν! Και αυτή την μεγάλη υπεκφυγή έρχονται τώρα να την κάνουν και νόμο, προφανώς εξυπηρετώντας «επενδυτές» το δίκιο των οποίων φαίνεται να είναι υπεράνω κάθε λογικής, νόμου και (ανύπαρκτης) πολιτικής βούλησης αυτών που θα συγκρούονταν με τα μεγάλα συμφέροντα κτλ κτλ κτλ.  Συγχαρητήρια!

Λίγο καιρό πριν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (https://bit.ly/2G4r38y )  απάντησε στην Αποκεντρωμένη (μετά από αίτημα της) ότι δεν μπορεί να την υποκαταστήσει και ότι η ανάκληση ( ή μη-ανάκληση) των αδειών είναι δική της αρμοδιότητα. Και φυσικά, μια τέτοια τροποποίηση είναι κλείσιμο ματιού στον Αποκεντρωμένο,  προσφέροντας του ουσιαστικά πολιτική στήριξη στην περίπτωση που συνεχίζει να αγνοεί το δημόσιο συμφέρον, τα δεδομένα και την ίδια  την πραγματικότητα και δεν ανακαλέσει τις άδειες. Είμαστε μπροστά σε μια σκανδαλώδη κατάσταση όπου η κυβέρνηση επιμένει να προστατέψει τις «επενδύσεις» κάποιων «επενδυτών» με κάθε κόστος και κατά παράβαση κάθε λογικής.

Εμείς από την πλευρά μας, καθώς διανύουμε προεκλογική περίοδο, ζητάμε από τους υποψήφιους αιρετούς του δήμου μας να τοποθετηθούν τώρα στο ζήτημα και να αναλάβουν δράση. Θα ζητούσαμε το ίδιο και από την Αιρετή Περιφέρεια και την διεύθυνση Περιβάλλοντος της αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούν να ασχολούνται με τέτοια ταπεινά ζητήματα και δεν θα θέλαμε να τους ενοχλήσουμε χρονιάρες μέρες και με εκλογές σε ένα μήνα. Απαιτούμε από τους ντόπιους βουλευτές, ειδικά της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης, να αναλάβουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τις ευθύνες τους και να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το θέμα ΤΩΡΑ ώστε να μπει μια και καλή η ταφόπλακα σε τέτοιου είδους καταστροφικές επενδύσεις χωρίς άλλα μικροπολιτικά κόλπα και εξυπηρετήσεις.

Ζούμε σε μια εποχή που η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας επιφέρει τεράστιες απαιτήσεις για ενέργεια. Έτσι ένα από τα πιο εκρηκτικά προβλήματα των ημερών είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Για τούτο είναι επιτακτική η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Με αυτές τις σκέψεις και μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων της φυσικής και της τεχνολογίας στο Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου την Πέμπτη 4 Απριλίου προγραμματίστηκε και έγινε ευαισθητοποίηση των μαθητών μαθητριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και στα πλαίσια ενεργητικής βιωματικής μάθησης ασχολήθηκαν με την συναρμολόγηση μικροαντικειμένων (ποδήλατο, αυτοκίνητο κ.λ.π) που κινήθηκαν με ηλιακή ενέργεια. Συναρμολόγησαν μικρές ανεμογεννήτριες.

Την ενημέρωση και καθοδήγηση έκανε η μηχανικός, εκπαιδευτής κ. Αγγελική Κουρή από την εταιρεία "Stem Education" με την βοήθεια και επίβλεψη των καθηγητών του σχολείου κ. Πιέρρου Β. και Μαργαρίτη Θ. (τέσσερις εκπαιδευτικές ώρες). Τα πακέτα εκπαιδευτικού υλικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (12 κουτιά) ήταν προσφορά και δωρεά στο σχολείο της εταιρείας EUNICE ENIRGY GROUP προκειμένου να τα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ευχαριστούμε θερμά την EUNICE ENIRGY GROUP και το STEM EDUCATION για την πολύτιμη στήριξη και συμπαράσταση προς το Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου.

Σελίδα 1 από 23

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία