Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Λίγες μόνο ημέρες πριν τις Ευρωπαϊκές εκλογές της 26.5.2019 ανακινήθηκε και πάλι το θέμα της αφαίρεσης χρηματικών ποσών από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. (ΕΛΑΠΕ) υπέρ των Προμηθευτών.
Υπενθυμίζεται ότι ο EΛΑΠΕ είναι ο Λογαριασμός από όπου πληρώνονται οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και ανήκει στη δημόσια εταιρεία Διαχειριστής Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ).

Τα οικονομικά οφέλη των Προμηθευτών και των καταναλωτών από τις Α.Π.Ε.

Εάν δεν υπήρχαν οι Α.Π.Ε. όλοι οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως η ΔΕΗ που είναι ο κυρίαρχος Προμηθευτής, θα επιβαρύνονταν με πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αυτό έχει πλέον αποδειχθεί από τα επίσημα στοιχεία που έχει ανακοινώσει ο ΔΑΠΕΕΠ. Συγκεκριμένα, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία από το Ειδικό Δελτίο που εκδίδει ο ΔΑΠΕΕΠ -και ειδικότερα με βάση τα στοιχεία για το 2017, που είναι το μοναδικό έτος κατά το οποίο υπήρξαν αναλυτικά και διαφανή στοιχεία- η επιδότηση που απόλαυσαν οι Προμηθευτές καθένα από όλα τα άλλα έτη (πλην του 2017) ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ. Δηλαδή, η επιδότηση των Προμηθευτών χάρη στις Α.Π.Ε. από τον ΕΛΑΠΕ, ανέρχεται σε 3-4 δις ευρώ συνολικά την τελευταία δεκαετία.
Με βάση τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι αν δεν υπήρχαν τα αιολικά πάρκα και τα μικρά υδροηλεκτρικά, ο καταναλωτής θα πλήρωνε συνολικά περισσότερο 62 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Το τέχνασμα της εξομοίωσης ανόμοιων μεγεθών

Παρά τα σημαντικά αυτά οικονομικά οφέλη, τόσο για τους Προμηθευτές όσο και για τους καταναλωτές, εδώ και μερικούς μήνες εμφανίζονται συστηματικά δημοσιεύματα στον τύπο που προαναγγέλλουν την αφαίρεση από τον ΕΛΑΠΕ ποσού άνω των 120 εκατομμυρίων ευρώ υπέρ των Προμηθευτών. Για τον τρόπο που θα γίνει αυτή η αφαίρεση, τέθηκε σχετικό κείμενο σε διαβούλευση λίγες ημέρες πριν.
Τόσο τα δημοσιεύματα που προηγήθηκαν όσο και το κείμενο της διαβούλευσης, βασίζονται σε παραβίαση της κοινής λογικής και σε λανθασμένη ερμηνεία του νόμου: Όπως είναι γνωστό ο ΕΛΑΠΕ εμφανίζει λογιστικό πλεόνασμα. Αυτή όμως η λογιστική εικόνα δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Περαιτέρω, ο ΕΛΑΠΕ εξακολουθεί να μην έχει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις υποχρεώσεις του, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις στις πληρωμές των Α.Π.Ε. να συνεχίζονται. Σήμερα ο συνολικός χρόνος εξόφλησης από το πέρας του μήνα παραγωγής παραμένει πάνω από τις 100 ημέρες εκ των οποίων οι 60 ημέρες είναι υπερημερία του οφειλέτη.
Παρά την ύπαρξη αυτών των καθυστερήσεων, το κείμενο της διαβούλευσης επιζητεί να αφαιρέσει χρήματα από τον ΕΛΑΠΕ με την επίκληση του λογιστικού πλεονάσματος. Πρόκειται για ένα τέχνασμα εξομοίωσης πραγματικών χρηματικών εκροών με θεωρητικές λογιστικές τιμολογήσεις. Προφανώς, η υιοθέτηση αυτού του τεχνάσματος θα πιέσει αυξητικά τις καθυστερήσεις των πληρωμών προς τις Α.Π.Ε. (εάν δεν επισυμβούν άλλα αντίρροπα γεγονότα).

Οι 6 προϋποθέσεις πριν την απόφαση επί της διαβούλευσης

Εξίσου σημαντικό είναι ότι η συγκεκριμένη διαβούλευση αναδεικνύει ότι οι αληθινές προτεραιότητες δεν περιλαμβάνουν τη δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των Α.Π.Ε. Αν υπήρχε τέτοια ισότιμη αντιμετώπιση θα είχαν προωθηθεί προ πολλού κρίσιμες διατάξεις για το κλάδο μας για τις οποίες -παρά τις υποσχέσεις για κάποιες από αυτές- φοβούμαστε ότι δεν έχει αφιερωθεί ούτε ένα μικρό ποσοστό των ανθρωποωρών που έχουν αναλωθεί επί μήνες για την μεθόδευση της αφαίρεσης χρημάτων από τον ΕΛΑΠΕ.
Η ΕΛΕΤΑΕΝ θεωρεί ότι υφίστανται 6 συγκεκριμένες προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν πριν την απόφαση επί του κειμένου της διαβούλευσης. Αυτές είναι:

Η θέσπιση ενός εναλλακτικού μηχανισμού στήριξης του ΕΛΑΠΕ στη θέση της Χρέωσης Προμηθευτών που καταργήθηκε, όπως έχει συμφωνηθεί με την Κυβέρνηση και τους θεσμούς ήδη από την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης.

Η ολοκλήρωση της συμμετοχής της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης (ΕΠ) που θα επιτρέψει την πιο αποτελεσματική οικονομική αξιοποίηση των ΕΠ που εκδίδουν οι σταθμοί Α.Π.Ε.

Η θέσπιση της Υπουργικής Απόφασης για τις εγγυήσεις που πρέπει να παρέχουν οι Προμηθευτές στο ΔΑΠΕΕΠ, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΑΠΕ και να οπλιστεί ο ΔΑΠΕΕΠ με την ικανότητα να αμύνεται σε καταχρηστικές συμπεριφορές.

Η κατάργηση του επαχθούς τέλους διατήρησης αδειών παραγωγής. Το τέλος αυτό συνιστά φορολόγηση από το κράτος των επιχειρήσεων Α.Π.Ε. όταν καθυστερεί η ολοκλήρωση της αδειοδότησης μιας επένδυσης, παρόλο που στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η καθυστέρηση οφείλεται στο ίδιο το κράτος!

Η απεικόνιση της πραγματικής ταμειακής κατάστασης του ΕΛΑΠΕ και η καταγραφή των ποσών που του χρωστούν οι Προμηθευτές πλέον των τόκων υπερημερίας που του οφείλουν.

Ο υπολογισμός του ορθού λογιστικού αποτελέσματος του ΕΛΑΠΕ με συμπερίληψη των υποχρεώσεών του (όπως οι τόκοι υπερημερίας που οφείλει στους παραγωγούς) και των λοιπών επισφαλειών.

Μετά την εκπλήρωση αυτών των προϋποθέσεων -και εφόσον το κράτος συνεχίσει να επιμένει στην επιδότηση των Προμηθευτών από τον ΕΛΑΠΕ- θα μπορεί να εφαρμοσθεί μια δίκαιη και διαφανής μεθοδολογία επιστροφής χρημάτων, η οποία:

δεν θα πρέπει να δίνει κίνητρο στους Προμηθευτές να καθυστερούν τις καταβολές που οφείλουν στον ΕΛΑΠΕ,

θα πρέπει να ενεργοποιείται μετά την ύπαρξη επαρκών ταμειακών διαθεσίμων στον ΕΛΑΠΕ (και όχι απλώς λογιστικού πλεονάσματος)
Για όλα αυτά η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλε σήμερα στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και το ΥΠΕΝ αναλυτική επιστολή.
Δείτε την επιστολή ΕΔΩ

Η απάνθρωπη πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να επεκτείνεται πια και σε βάρος του Περιβάλλοντος. Οι άδειες, που προωθούνται για εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας από πάσης φύσης Βιορευστά στην περιοχή Φυτειών Ξηρομέρου έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση ιδιαίτερα στους κατοίκους της περιοχής, αλλά και σε όλο το νομό, καθώς προκύπτουν πολλά και σοβαρά ζητήματα που αφορούν τόσο τη δημόσια Υγεία, αλλά και τη βιωσιμότητα της περιοχής.

Πρόκειται, άλλωστε, για μια περιοχή με μοναδική φυσική ομορφιά και ασύγκριτες συνθήκες περιβαλλοντικής καθαρότητας: πλούσιο και πεντακάθαρο υδροφόρο ορίζοντα (εκεί καταλήγουν τα ύδατα των Ακαρνανικών Ορέων) και βιοποικιλότητα. Οι χιλιάδες μόνιμοι κάτοικοι των κοινοτήτων Φυτειών, Παπαδάτου, Μπαμπίνης, Μαχαιράς, Σκουρτούς, Αετού, Προδρόμου και Χρυσοβίτσας ασχολούνται με τις βιολογικές καλλιέργειες και την κτηνοτροφία. Στα σύνορα των κοινοτήτων αυτών βρίσκεται και η ιστορική μονή Λιγοβιτσίου με το ιστορικό κάστρο, το κάστρο της Μπαμπίνης, το αρχαίο κάστρο Φυτειών αλλά και το αυτοφυές δάσος βελανιδιάς, που προστατεύεται από την UNESCO. Προκύπτει, λοιπόν, αβίαστα η ανάγκη άμεσης απόσυρσης της συγκεκριμένης καταστροφικής για την συγκεκριμένη περιοχή απόφασης, που απειλεί τόσο την υγεία των κατοίκων όσο και τη συνέχιση της Αγροτικής και παραγωγικής τους δραστηριότητας. Το Κίνημα Αλλαγής ως εκφραστής του Δημοκρατικού χώρου: α) Υπήρξε πάντοτε υπέρμαχος των θετικών εξελίξεων στο ζήτημα του περιβάλλοντος με την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα αιολικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά, αλλά και την κατασκευή υδροηλεκτρικών εργοστασίων που διευκόλυναν τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και ταυτόχρονα μείωσαν τους επικίνδυνους ρύπους από τα αντίστοιχα εργοστάσια καύσης λιγνίτη.

Β) Πρέπει με κάθε τρόπο να γίνει σεβαστή η θέληση της τοπικής κοινωνίας, που εναντιώνεται κατάφωρα στη δημιουργία των τριών μονάδων βιορευστών και να υπάρξει ανάκληση, άμεσα, των αδειών αυτών, όπως έχουν εκφρασθεί με ομόφωνες αποφάσεις τους το Τοπικό-Κοινοτικό Συμβούλιο Φυτειών, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου και η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας.

Γ) Ως Κίνημα Αλλαγής απαιτούμε άμεσα από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον αρμόδιο αν. υπουργό ΥΠΕΚΑ Σωκράτη Φάμελο, αλλά και από τον διορισμένο συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπονήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων Νίκο Παπαθεοδώρου, την ανάκληση των καταστροφικών, βλαπτικών για την υγεία, ζημιογόνων και μη σύννομων αποφάσεων για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης βιορευστών στην περιοχή Φυτειών Ξηρομέρου και είμαστε αλληλέγγυοι στις προσπάθειες και τους αγώνες των τοπικών φορέων, αλλά και του λαού της περιοχής να προστατεύσουν τον γενέθλιο τόπο τους και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους. Οι μάσκες έχουν πέσει ήδη και αναμένουμε τις τελικές αποφάσεις βρισκόμενοι σε πλήρη επαγρύπνηση.

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Με μεγάλη μας έκπληξη, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 9ης Μαρτίου 2019, στον νόμο υπ’ αρίθμ. 4602 με τίτλο «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού της Χώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» στο άρθρο 73 διαβάσαμε τα εξής:

 

Το εν λόγω άρθρο (26 του ν. 4496/2017) είναι το εξής:

Ας είμαστε ξεκάθαροι: η τροποποίηση που εμφανίστηκε από το πουθενά στον νέο νόμο  με καθαρά φωτογραφικό τρόπο ουσιαστικά τακτοποιεί τα εργοστάσια βιορευστών στον κάμπο του Ευηνοχωρίου. Η νέα τροποποίηση, πέρα από κάθε λογική, έρχεται να εξαιρέσει από τον νόμο που πέρασε (και μετά από τις πιέσεις μας για το θέμα https://bit.ly/2IbXi5I ) το 2017 και να επιτρέψει σε όποιον είχε άδεια ή είχε υποβάλλει αίτηση τροποποίησης ή θα υποβάλλει να λειτουργήσει τέτοια εργοστάσια καύσης βιορευστών. Η κυβέρνηση έρχεται δηλαδή τώρα στα μουλωχτά να κάνει νόμο αυτό που μέχρι τώρα έλεγε προφορικά: ότι δεν πειράζει που τέτοιες «επενδύσεις» είναι καταστροφή – πράγμα που και η ίδια μέσω υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών κτλ έχει παραδεχτεί – αλλά θα τις επιτρέψουμε , και μάλιστα τώρα θα το περάσουμε και σε νόμο, προφανώς για να είμαστε όλοι (κυβέρνηση, αποκεντρωμένη και «επενδυτές») καλυμμένοι.

Θυμίζουμε εδώ ότι ο ίδιος ο υπουργός κ. Φάμελλος με αίτημα του στην Αποκεντρωμένη είχε ζητήσει την ανάκληση των αδειών, ουσιαστικά δανειζόμενος την δική μας επιχειρηματολογία για το καταστροφικό της λειτουργίας των μονάδων. Με αυτό το έγγραφο στα χέρια οι ντόπιοι κυβερνητικοί έσπευσαν να καθησυχάσουν τους πάντες ότι το θέμα τελείωσε, βγάζοντας μάλιστα και ανακοινώσεις ότι “έγινε κατορθωτό να επιλυθεί το πρόβλημα στη ρίζα του” (https://bit.ly/2VDEwL0 ).  Όταν φυσικά το θέμα δεν τελείωσε και η Αποκεντρωμένη συνέχιζε να «πουλάει τρέλα» και να καθυστερεί, οι κυβερνητικοί φορείς, τοπικοί και εθνικοί (πχ ο πολύ οικολόγος υφυπουργός κ. Δημαράς) αναγκάστηκαν να μας ενημερώσουν ότι αν ανακληθούν οι άδειες αυτών των 4 μονάδων, αν και είναι καταστροφικές και υπάρχουν νομικά θέματα με τις αδειοδοτήσεις τους, θα τρέχουν στα δικαστήρια και δεν θέλουν! Και αυτή την μεγάλη υπεκφυγή έρχονται τώρα να την κάνουν και νόμο, προφανώς εξυπηρετώντας «επενδυτές» το δίκιο των οποίων φαίνεται να είναι υπεράνω κάθε λογικής, νόμου και (ανύπαρκτης) πολιτικής βούλησης αυτών που θα συγκρούονταν με τα μεγάλα συμφέροντα κτλ κτλ κτλ.  Συγχαρητήρια!

Λίγο καιρό πριν το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (https://bit.ly/2G4r38y )  απάντησε στην Αποκεντρωμένη (μετά από αίτημα της) ότι δεν μπορεί να την υποκαταστήσει και ότι η ανάκληση ( ή μη-ανάκληση) των αδειών είναι δική της αρμοδιότητα. Και φυσικά, μια τέτοια τροποποίηση είναι κλείσιμο ματιού στον Αποκεντρωμένο,  προσφέροντας του ουσιαστικά πολιτική στήριξη στην περίπτωση που συνεχίζει να αγνοεί το δημόσιο συμφέρον, τα δεδομένα και την ίδια  την πραγματικότητα και δεν ανακαλέσει τις άδειες. Είμαστε μπροστά σε μια σκανδαλώδη κατάσταση όπου η κυβέρνηση επιμένει να προστατέψει τις «επενδύσεις» κάποιων «επενδυτών» με κάθε κόστος και κατά παράβαση κάθε λογικής.

Εμείς από την πλευρά μας, καθώς διανύουμε προεκλογική περίοδο, ζητάμε από τους υποψήφιους αιρετούς του δήμου μας να τοποθετηθούν τώρα στο ζήτημα και να αναλάβουν δράση. Θα ζητούσαμε το ίδιο και από την Αιρετή Περιφέρεια και την διεύθυνση Περιβάλλοντος της αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούν να ασχολούνται με τέτοια ταπεινά ζητήματα και δεν θα θέλαμε να τους ενοχλήσουμε χρονιάρες μέρες και με εκλογές σε ένα μήνα. Απαιτούμε από τους ντόπιους βουλευτές, ειδικά της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης, να αναλάβουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ τις ευθύνες τους και να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το θέμα ΤΩΡΑ ώστε να μπει μια και καλή η ταφόπλακα σε τέτοιου είδους καταστροφικές επενδύσεις χωρίς άλλα μικροπολιτικά κόλπα και εξυπηρετήσεις.

Ζούμε σε μια εποχή που η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας επιφέρει τεράστιες απαιτήσεις για ενέργεια. Έτσι ένα από τα πιο εκρηκτικά προβλήματα των ημερών είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Για τούτο είναι επιτακτική η στροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Με αυτές τις σκέψεις και μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων της φυσικής και της τεχνολογίας στο Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου την Πέμπτη 4 Απριλίου προγραμματίστηκε και έγινε ευαισθητοποίηση των μαθητών μαθητριών πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και στα πλαίσια ενεργητικής βιωματικής μάθησης ασχολήθηκαν με την συναρμολόγηση μικροαντικειμένων (ποδήλατο, αυτοκίνητο κ.λ.π) που κινήθηκαν με ηλιακή ενέργεια. Συναρμολόγησαν μικρές ανεμογεννήτριες.

Την ενημέρωση και καθοδήγηση έκανε η μηχανικός, εκπαιδευτής κ. Αγγελική Κουρή από την εταιρεία "Stem Education" με την βοήθεια και επίβλεψη των καθηγητών του σχολείου κ. Πιέρρου Β. και Μαργαρίτη Θ. (τέσσερις εκπαιδευτικές ώρες). Τα πακέτα εκπαιδευτικού υλικού ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (12 κουτιά) ήταν προσφορά και δωρεά στο σχολείο της εταιρείας EUNICE ENIRGY GROUP προκειμένου να τα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Ευχαριστούμε θερμά την EUNICE ENIRGY GROUP και το STEM EDUCATION για την πολύτιμη στήριξη και συμπαράσταση προς το Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου.

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 13/12/2018

 

Έσοδα από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μπορούν να αποκτήσουν αρκετοί δήμοι, που διαθέτουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, που θα συμβάλλουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην οικονομική τους αυτοτέλεια.

Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο δήμος Αμφιλοχίας, αφού, όπως λέει ο δήμαρχος, Απόστολος Κοιμήσης, οι δημότες δεν μπορούν πλέον να συμβάλλουν στην αύξηση εσόδων των δήμων, διότι ήδη έχουν εξαντληθεί οικονομικά. Με δεδομένο ότι οι σύγχρονες ανάγκες οδηγούν στη χρήση «πράσινης» ενέργειας, είναι μια καλή ευκαιρία, οι δήμοι που θα δεχθούν τις μονάδες στα όριά τους, να εξοικονομήσουν πόρους. Στο δήμο Αμφιλοχίας, ήδη έχουν εγκατασταθεί αρκετά αιολικά πάρκα, ενώ παράλληλα προχωρούν και άλλου είδους μονάδες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Μια μεγάλη μονάδα αντλισοταμίευσης, ετοιμάζεται στην Αλευράδα, που για να λειτουργήσει αναμένει την υπογραφή του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον καθορισμό της τιμής αγοράς του ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το έργο περιλαμβάνει δυο μεγάλες υδατοδεξαμενές, οι οποίες γεμίζουν με νερό που αντλείται από το φράγμα των Κρεμαστών, με αντλίες κατά τις νυχτερινές ώρες που το ρεύμα είναι φθηνό και αποθηκεύεται στις δυο δεξαμενές. Ουσιαστικά αυτές λειτουργούν σαν μπαταρία καθώς την ημέρα που χρειάζεται περισσότερη ενέργεια, το νερό απελευθερώνεται και παράγει ρεύμα. Το κέρδος προέρχεται από την διαφορά της τιμής του ρεύματος, αφού κατά τη διάρκεια της ημέρα προφανώς πωλείται πιο ακριβά. Είναι μια επένδυση της τάξης των 630 εκατ. ευρώ, δυναμικότητας 637 μεγαβάτ, οι θέσεις εργασίας στο στάδιο της κατασκευής, που θα διαρκέσει περίπου 5 χρόνια, θα είναι περίπου 1000 και 100 θα είναι οι άνθρωποι που θα εργάζονται κατά τη λειτουργία του.

Όταν ολοκληρωθούν όλες οι μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο δήμος Αμφιλοχίας θα εισπράττει 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως ως αντισταθμιστικό όφελος. Επιπλέον θα ωφεληθούν και οι κάτοικοι των περιοχών που φιλοξενούν ΑΠΕ, αφού θα λαμβάνουν ποσοστό 1% επί του ακαθάριστου κύκλου εργασιών της κάθε μονάδας που θα αφαιρείται από την τιμή του ρεύματος που πληρώνουν στην ΔΕΗ. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πληρώνουν καθόλου ρεύμα, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Τοπική Κοινότητα Βρουβιανών.

Όπως λέει ο κ. Κοιμήσης, αυτή η μέθοδος θα έπρεπε να εφαρμόζεται παντού όπου εγκαθίστανται ΑΠΕ ή γίνεται αξιοποίηση - εκμετάλλευση άλλων φυσικών πόρων, όπως είναι και τα αδρανή υλικά. Ουσιαστικά πρόκειται για θεσμοθετημένη κατάσταση όμως στην περίπτωση της Αμφιλοχίας, ο δήμαρχος διαπραγματεύτηκε και άλλα οφέλη από τις εταιρείες που εγκαθιστούν τέτοιες μονάδες στα όρια του δήμου. Κατάφερε, με τη βοήθεια των εταιρειών, να φτιάξει έργα στο δήμο. Ήδη κατασκευάστηκαν δρόμοι, έχει γίνει συντήρηση κτιρίων, γηπέδων, κλπ. Μάλιστα και στο ιστορικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής Στάνου, έγιναν εργασίες προστασίας του από τις πτώσεις βράχων. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ένα σημείο, όπου στις 26 Ιουλίου 1963, έχασαν τη ζωή τους περίπου 30 άτομα, στην προσπάθειά τους να το προσεγγίσουν με βάρκες αφού τότε δεν υπήρχε ακόμη δρόμος και έτσι για την Αμφιλοχία έχει μεγάλη ιστορική και συναισθηματική αξία.

Όλα αυτά τα έργα που γίνονται στο δήμο, αποτελούν κίνητρο για να δεχθούν οι κάτοικοι τις μονάδες στην περιοχή. Όπως υπογραμμίζει ο κ. Κοιμήσης από την στιγμή που οι μονάδες δεν προκαλούν προβλήματα, κάθε φορά που έρχεται ένα αίτημα από επενδυτή, ο ίδιος καλεί τους φορείς και τους εκπροσώπους των κατοίκων ενημερώνοντάς τους και εξηγώντας περί τίνος πρόκειται, με αποτέλεσμα να μην παρατηρούνται αντιδράσεις. Όταν μια επένδυση είναι βλαβερή για την περιοχή η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή, δεν την επιτρέπουν όπως συνέβη παλιότερα με ένα λατομείο, το οποίο θα δημιουργούσε προβλήματα στην κτηνοτροφία. Η πρόοδος που σημειώνεται στην Αμφιλοχία οφείλεται στην σχέση εμπιστοσύνης που έχει καταφέρει να χτίσει ο δήμαρχος με τους δημότες, τους οποίους δεν προσπαθεί να παραπλανήσει αλλά έχει μια ειλικρινή στάση απέναντί τους. 

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα του νομού

 

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 15/11/2018

Συνέντευξη στη Βάσω Βήττα
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Απαντήσεις σχετικά µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην περιοχή της Χάλκειας και του Μεσολογγίου, δίνονται µέσα από την συνέντευξη που παραχώρησε στην ΑΙΧΜΗ, ο πρώην υπάλληλος της υπηρεσίας αδειοδοτήσεων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, Μηχανολόγος - Μηχανικός και δηµοτικός σύµβουλος Ναυπακτίας, Γιάννης Σπυρόπουλος.

Ο ίδιος εξηγεί τους λόγους που το ενδιαφέρον για την περιοχή µας είναι αυξηµένο, αναφέρεται στο πλαίσιο που διέπει αυτές τις επενδύσεις και τους µεγάλους κινδύνους που εγκυµονεί η σχεδιαζόµενη µονάδα υδρογόνου της Κάτω Βασιλικής.

 

Βλέπουµε τελευταία αυξηµένο ενδιαφέρον από µεγάλες επιχειρήσεις για µονάδες ΑΠΕ. Γιατί συµβαίνει αυτό;

Κατ’ αρχήν να πούµε ότι από την πλευρά της Πολιτείας υπάρχει η βούληση να πάµε σε παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές. Αυτό αποτελεί Ευρωπαϊκή κατεύθυνση και υποχρέωση της χώρας µας...

 

Γιατί οι επενδυτές έχουν στρέψει την προσοχή τους στη Χάλκεια;
Σε ό, τι αφορά γενικά στη Νότια Ελλάδα, η Πελοπόννησος έχει ένα µεγάλο πρόβληµα. Δεν έχει επάρκεια ηλεκτρικού χώρου, δηλαδή οι γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που υπάρχουν στην Πελοπόννησο δεν αντέχουν πια να...

 

Δηλαδή η Πολιτεία λέει να γίνουν µικρές µονάδες διάσπαρτες;
Ακριβώς. Μέσα σε αυτό το πνεύµα µπαίνουν και οι µονάδες της Χάλκειας. Γι' αυτό γίνονται µικρές και αποκεντρωµένες. Είναι λάθος η αντίληψη της κατασκευής βιοτεχνικού πάρκου για την εγκατάσταση όλων των µονάδων εκεί...

 

Ωστόσο ακούγονται διάφορα και σχετικά µε την νοµιµότητα για κάποιες από αυτές...
Υπάρχει ένα θεσµικό πλαίσιο, το οποίο δεν είναι διάτρητο. Η Πολιτεία έχει φτιάξει αυτό το πλαίσιο έτσι ώστε να κατοχυρώνεται η προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα υπάρχει ένα χωροταξικό που είναι πάνω από όλα τα άλλα χωροταξικά...

 

Οι κάτοικοι της Χάλκειας αντιδρούν όµως…
Εδώ διαπιστώνουµε ότι η Πολιτεία έχει µια τεράστια ευθύνη. Δεν έχει ενηµερώσει τους κατοίκους περί τίνος πρόκειται. Έχει δίκιο ο κόσµος να ξεσηκώνεται, από τη στιγµή που η Πολιτεία δεν ακούει τις απόψεις της τοπικής κοινωνίας...

 

Είδαµε µια µεγάλη αντίδραση από εσάς στο δηµοτικό συµβούλιο, µε την επιστηµονική σας ιδιότητα, σχετικά µε την µονάδα υδρογόνου της Κάτω Βασιλικής. Για ποιο λόγο;
Στη µονάδα που σχεδιάζεται στη θέση «Κωστέïκα» της Κ. Βασιλικής είµαι κάθετα αντίθετος. Δεν πρόκειται για µονάδα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, πρόκειται για βιοµηχανική µονάδα, που εµπίπτει στις διατάξεις µιας οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε το όνοµα «Seveso»...

 

Αν υποθέσουµε ότι συµβαίνει έκρηξη και ανάφλεξη, ποιες θα είναι οι συνέπειες στην περιοχή; Πόσο µακριά και σε πόσο χρόνο θα επεκταθεί η φωτιά;
Το υδρογόνο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα, και άρα θα φύγει ανεξέλεγκτα, µε ανοδική τάση βέβαια, αλλά η φωτιά θα εξαπλωθεί µε µεγάλη ταχύτητα. Αν συµβεί αυτό δεν υπάρχει καµία περίπτωση περιορισµού της φωτιάς. Εκτιµώ δηλαδή ότι...

 

Δηλαδή η πυροσβεστική δεν θα προλάβει να κάνει τίποτα;
Αν γίνει έκρηξη όλη η περιοχή θα γίνει παρανάλωµα του πυρός. Σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα έχει εξαφανιστεί από το χάρτη...

 

Το ενδεχόµενο µιας τέτοιας έκρηξης µπορούµε να το χαρακτηρίσουµε ως πιθανό ή απίθανο έως µηδενικό;
Η οδηγία επιβάλλει την λήψη συγκεκριµένων µέτρων ώστε να µηδενιστεί θεωρητικά αυτός ο κίνδυνος. Το ρίσκο έκρηξης τείνει προς το µηδέν. Αλλά δεν είναι!...

 

Και στην περιοχή του Μεσολογγίου εκδηλώνεται ενδιαφέρον για δημιουργία ΑΠΕ και μάλιστα είχε ακουστεί για αιολικό πάρκο δίπλα σε αρχαιολογικό χώρο. Θα μπορούσε να επιτραπεί κάτι τέτοιο;
Κάθε έργο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση. Για να γίνει ένα έργο πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας και αυτές είναι πολλές. Ένας επενδυτής για να φτιάξει ένα αιολικό πάρκο χρειάζεται πάντως...

 

Άρα καλώς γίνεται τόσο λεπτομερής έλεγχος, αρκεί αυτός να γίνεται γρηγορότερα…
Το ένα θέμα είναι αυτό, καθώς πρέπει να στελεχωθούν οι υπηρεσίες για να εξυπηρετούν ταχύτερα τον πολίτη και το δεύτερο είναι να αποφασίσουμε ως κοινωνία αν είμαστε υπέρ ή κατά της γραφειοκρατίας...

Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο φύλλο της ΑΙΧΜΗΣ που κυκλοφορεί από την Πέμπτη 15/11 σε όλα τα περίπτερα του νομού

 

Σελίδα 1 από 23

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία