Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Όπως είναι γνωστό, από την αρχή του έτους καταργήθηκε το ταμείο ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ και πλέον όλοι οι μηχανικοί εντάσσονται στον ενιαίο φορέα τον ΕΦΚΑ.

Παράλληλα με την αλλαγή αυτή ιδρύθηκε το ΤΜΕΔΕ, στο οποίο πέρασε η εγγυοδοσία του ΤΣΜΕΔΕ, που όπως φαίνεται παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία του, εξαιτίας του ότι δεν έχει την απαραίτητη περιουσία και πόρους για να παρέχει εγγυήσεις, καθώς δεν έχει μεταβιβαστεί το σύνολο της περιουσίας που προβλέπεται παρά μόνο ένα μέρος [Υ.Α..: οικ.61662/3406/30-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΟΗΣ465Θ1Ω-7ΘΨ)]. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί κινδύνους για τις μικρές και μικρομεσαίες μελετητικές και εργοληπτικές εταιρείες, οι οποίες θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης καθώς θα προκληθεί δυσκολία στην έκδοση εγγυητικών επιστολών με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό τους από διαγωνισμούς. Συνάμα όμως, αλλάζει και το σύστημα των εισφορών, οι οποίες όπως είχαμε εγκαίρως επισημάνει στο από της 13/1/2016 ΔΤ της ΔΕ, επιφέρουν στην ουσία δήμευση του εισοδήματος των μηχανικών – ελευθέρων επαγγελματιών, συνυπολογίζοντας και τις πολύ υψηλές φοροδοτικές υποχρεώσεις φόρου εισοδήματος, τέλους επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης και προκαταβολή φόρου 100%. Συνεπώς, οι ήδη πολύ υψηλές εισφορές των προηγουμένων ετών για τα δεδομένα της ύφεσης του επαγγέλματος και της φθίνουσας πορείας της οικονομίας γενικότερα, αντικαθίστανται με δυσβάσταχτες πλέον εισφορές υπό μορφή φορολογίας. Το γεγονός αυτό, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν θα οδηγήσει τους περισσότερους συναδέλφους σε έξοδο από το επάγγελμα, αλλά και τη χώρα, οδηγώντας το ασφαλιστικό σύστημα σε κατάρρευση.

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω:  

Απαιτούμε

- Την άμεση κατάργηση της επιβολής αναδρομικών εισφορών βάσει του Ν.3986/2011.

- Την μη αποστολή ληξιπρόθεσμων οφειλών συναδέλφων στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εφόσον υπάρχει αντικειμενική δυσκολία αποπληρωμής βάσει εισοδημάτων.

- Τη θέσπιση τρόπων διευκόλυνσης αποπληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών (μεγάλος αριθμός άτοκων δόσεων πχ 100-150 για συναδέλφους που επιδεικνύουν αντικειμενική οικονομική αδυναμία) και συγκεκριμένα:

 • Για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί πριν το 2009 να υπάρξει ρύθμιση ανάλογη των 100 δόσεων, με επιτόκιο επί του οφειλόμενου κεφαλαίου, ίσο με το μέσο επιτόκιο του κοινού κεφαλαίου της Τράπεζας της Ελλάδος, της αντίστοιχης περιόδου.
 • Για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από το 2009 έως το 2016, να υπάρχει εκτός της δυνατότητας των δόσεων, η δυνατότητα διαγραφής τους εφόσον αποδεικνύεται αντικειμενική δυσκολία αποπληρωμής, κατόπιν αιτήσεως του ασφαλισμένου, με αντίστοιχη απώλεια του ασφαλιστικού χρόνου. Επιπρόσθετα να δίνεται η δυνατότητα κατά τη συνταξιοδότηση ο χρόνος αυτός να εξαγοράζεται, εάν ο ασφαλισμένος το επιθυμεί.
 • Κατά το διακανονισµό των οφειλών εισφορών µε το ΤΣΜΕ∆Ε να αφαιρείται το ποσό της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα προηγούμενα έτη, καθώς κατά τη διάρκεια των ετών αυτών οι συνάδελφοι ήταν ανασφάλιστοι και κατά συνέπεια δεν έκαναν καμία χρήση των προνομίων που παρέχει ο κλάδος υγείας.

- Τη διευθέτηση των εισφορών της ειδικής προσαύξησης που καταβλήθηκαν από τους συναδέλφους μέσω συμψηφισμού τους με τρέχουσες εισφορές ή αναδρομικές εισφορές ή ληξιπρόθεσμες οφειλές.

- Την μεταβίβαση της απαραίτητης περιουσίας στο ΤΜΕΔΕ ώστε να παρέχει την εγγυοδοσία που παρείχε το ΤΣΜΕΔΕ και επιπλέον :

 • Να διατεθούν ως περιουσία στο ΤΜΕΔΕ τα ποσά που αποτελούν διαχρονικά "κέρδη" του τομέα εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ.
 • Να διατεθεί ως περιουσία στο ΤΜΕΔΕ το ποσό που έχει καταβληθεί μέσω κρατήσεων έργων και μελετών στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ, Το ποσό αυτό δεν έχει δοθεί σε συντάξεις, καθώς το ταμείο πάντα ήταν πλεονασματικό και κατά συνέπεια διέθετε ισχυρά αποθεματικά. Επιπλέον το ποσό αυτό δεν συνυπολογίζεται ούτε για το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν - ή θα συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον.

- Την δυνατότητα επιλογής του μηχανικού για ασφαλιστικές εισφορές 26,95% ή 37,95% .

- Την αποδέσμευση της ιδιότητας του μηχανικού από τις ασφαλιστικές εισφορές .

- Την δυνατότητα πρόσβασης των ανέργων μηχανικών στο ταμείο ανεργίας για το οποίο πληρώνουμε εισφορές αναδρομικά από το 2011.

- Για όσους έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης, το όριο οφειλών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας να οριστεί τουλάχιστον στις 25.000 ευρώ αντί των 15.000 που είναι σήμερα και επιπρόσθετα να μπορεί να γίνει με αίτηση του ασφαλισμένου συμψηφισμός με το ποσόν του εφάπαξ που τους αναλογεί. Με αυτό τον τρόπο το Ταμείο θα εισπράξει τα οφειλόμενα, οι δε ασφαλισμένοι θα λάβουν τη σύνταξη που τους αναλογεί προκειμένου να επιβιώσουν.

Η νέα διοίκηση του ΤΕΕ Αιτωλ/νίας

Τη Δευτέρα 09-01-2017 συνεδρίασε η 35μελής Αντιπροσωπεία του Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας όπως αυτή προέκυψε από τις εκλογές της 20/11/2016 του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ και εξέλεξε αρχικά το Προεδρείο της και στην συνέχεια την νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος καθώς και το προεδρείο αυτής για την τριετία 2017-2020.

Πρόεδρος της Δ.Ε. εξελέγη ο κ. Μπλέτσας Στυλιανός, Αντιπρόεδρος ο κ. Ψυλλιάς Παναγιώτης, Γενικός Γραμματέας ο κ. Παπαθανασίου Κωνσταντίνος και μέλη οι κ.κ. Βλαχογιάννης Αδάμ, Γιαννακά Αμαλία, Κατσακιώρης Αλέξης, Κοργιαλάς Ιωάννης, Λύρος Επαμεινώνδας, Νάτης Χρήστος

Για το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας, Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Σκορδόπουλος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος η κα Αργιαδίτη Ιωάννα και Γενικός Γραμματέας ο κ. Ηγούμενος Κωνσταντίνος.

Πολύ καλή επίδοση

Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης: 01/12/2016

 

Σαρωτική εµφάνιση έκαναν οι µηχανικοί της ΔΚΜ στο νοµό µας κατακτώντας την αυτοδυναµία µε ποσοστό 57%. Από το ποσοστό και µόνο αποδεικνύεται πως η ΔΚΜ ξεπέρασε τα στενά κοµµατικά όρια της ΝΔ, απ’ όπου και προέρχεται, και κέρδισε ψήφους και από άλλους χώρους.

Στην περιοχή Μεσολογγίου πρώτος ήρθε ο Επαµεινώνδας Λύρος µε 117 ψήφους και βγήκε τρίτος στην γενική κατάταξη!...

Μπορείτε να προμηθευτείτε την εφημερίδα στα περίπτερα ή να κατεβάσετε και ηλεκτρονικά την έκδοση ή τις εκδόσεις της εφημερίδας που θέλετε εδώ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συναδέλφους Μηχανικούς, που συμμετείχαν στη διαδικασία ανάδειξης των οργάνων του ΤΕΕ, καθώς και τους υποψηφίους όλων των παρατάξεων για το άριστο κλίμα μέσα στο οποίο διεξήχθησαν οι εκλογές του Τοπικού Τμήματος Αιτωλοακαρνανίας.

Η μεγάλη νίκη του ψηφοδελτίου «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (ΔΚΜ)-Συνεργαζόμενοι» με ποσοστό 57% περιποιεί ύψιστη τιμή τόσο σε παραταξιακό, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, ταυτοχρόνως όμως, συνιστά μέγιστη ευθύνη απέναντι σε όλο τον τεχνικό κόσμο του Νομού.

Η δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο και τη χώρα καθιστά αναγκαία περισσότερο από ποτέ τα στοιχεία του διάλογου, της ενότητας και του πνεύματος συνεργασίας, προκειμένου να αναζητηθούν και να εξευρεθούν οι βέλτιστες λύσεις για όλα τα πολύπλευρα προβλήματα των Μηχανικών.

Η θεσμική μας παρέμβαση και η επιστημονική μας αρωγή προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, με στόχο την παροχή επαγγελματικής διεξόδου στους συνάδελφους, θα είναι διαρκής και επίμονη.

Τέλος, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά όλους τους συναδέλφους, που εκλέχθηκαν στην Αντιπροσωπεία του Τμήματος, αλλά και να καλέσω όλους τους υπόλοιπους να συμμετάσχουν ενεργά στα δρώμενα του ΤΕΕ, συμβάλλοντας δημιουργικά με τις απόψεις και τις ιδέες τους στην από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων του τεχνικού κλάδου.

 

Με συναδελφική εκτίμηση,

Λίνος Μπλέτσας

Εκλογές διεξήχθησαν χτες στο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με πρώτη να έρχεται η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (Δ.Κ.Μ.) με 305 ψήφους, παίρνοντας αυτοδυναμία με 57% περίπου.

Από την Δ.Κ.Μ. εκλέγονται 20 άτομα μεταξύ αυτών και τρείς Μεσολογγίτες οι κ.κ. Λύρος Επαμεινώνδας, Ηγούμενος Κωνσταντίνος και Ζαντές Παναγιώτης ενώ από την Κίνηση Μηχανικών νομού Αιτωλοακαρνανίας εκλέγονται άλλοι δύο Μεσολογγίτες που είναι οι Πετρόπουλος Κωνσταντίνος και Κοταντάκης Φίλλιπος.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα από τα τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας είναι:

Ψηφίσαντες: 555

Έγκυρα: 535

Άκυρα: 4

Λευκά: 16

 

1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 305

2. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ) 68

3. ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 162

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΥΡΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ: 535

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Δ.Κ.Μ.) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΛΙΝΟΣ) 151

ΑΡΓΙΑΔΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ 127

ΨΥΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 121

ΛΥΡΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 117

ΚΑΝΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 111

ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) 107

ΚΟΡΓΙΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 102

ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 90

ΧΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 87

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 81

ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 75

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 72

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 70

ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 69

ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 67

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 65

ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΑΛΕΞΙΑ 65

ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 62

ΜΠΙΜΠΑ ΧΑΡΑ 60

ΖΑΝΤΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 59

ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 57

ΚΟΥΣΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54

ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 50

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 41

ΛΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 40

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΘΑ 40

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 36

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 35

ΠΕΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33

ΤΣΟΛΧΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 33

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28

ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20

ΠΑΠΠΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 16

ΣΤΡΑΒΟΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 15

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 40

ΝΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 37

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 29

ΞΟΥΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23

ΤΣΑΓΓΟΥΡΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 20

ΚΟΥΦΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18

ΓΑΡΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16

ΣΤΑΜΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 13

ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12

ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 11

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 10

ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9

 

ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜ 78

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΑΜΑΛΙΑ 58

ΚΑΪΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 58

ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 56

ΚΙΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 51

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΕΝΥ) 50

ΜΑΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50

ΚΟΤΑΝΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 47

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 42

ΚΕΚΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 41

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 38

ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 35

ΚΙΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 33

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 33

ΜΑΛΛΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 31

ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 28

ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 28

ΚΑΡΑΤΣΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 24

ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 22

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 20

Η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών (παράταξη της ΝΔ) με επικεφαλής τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό αναδεικνύεται πρώτη δύναμη των εκλογών του ΤΕΕ, με ποσοστό 27,90%, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση του εκλογικού ποσοστού της, συγκριτικά με το εκλογικό αποτέλεσμα του 2013.

Στη 2η θέση η Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΥΣΥΜ) και στην τρίτη βρέθηκε η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών-Οικολόγοι Μηχανικοί Συνεργαζόμενοι με ποσοστό μόλις 7,31%.

Αναλυτικά σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της καταμέτρησης, από το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αποτελεσμάτων του ΤΕΕ, στο 100% των εκλογικών τμημάτων, που διαμορφώνουν την συνολική και αξιόπιστη εικόνα, μέχρι την τελική επικυρωμένη έκδοση των αποτελεσμάτων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ολοκληρώνεται τις επόμενες ημέρες, η κατάσταση έχει ως εξής:

 • Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών 27,90%
 • Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΥΣΥΜ) 13,38%
 • Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών-Οικολόγοι Μηχανικοί Συνεργαζόμενοι 7,31%
 • Ανασυγκρότηση Μηχανικών - ΤΕΕ από την Αρχή ποσοστό 6,53%
 • Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών 6,09%
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕΛΕΜ) 5,81%
 • Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡΑΓΕΣ) 4,97% 
 • Πρόοδος & Αναβάθμιση ΤΕΕ 4,67%.
 • Ακόμη 15 παρατάξεις και μεμονομένοι υποψήφιοι έχουν λάβει ποσοστά κάτω του 4%.

Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από το πληροφοριακό σύστημα του Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - και επικεφαλής της πλειοψηφούσας παράταξης ΔΚΜ - Γιώργος Στασινός, δήλωσε:
 
Στασινός: Να βελτιώσουμε τους όρους άσκησης του επαγγέλματος 
«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μηχανικούς για τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Η φετινή αυξημένη συμμετοχή, σε μια εποχή που τα άτομα απομακρύνονται από τις συλλογικές, πολιτικές και συνδικαλιστικές διαδικασίες, δίνει μήνυμα ευθύνης και προοπτικής από τον τεχνικό κόσμο της χώρας προς την κοινωνία.
Αποδεικνύει τη θέληση των μηχανικών να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο, να βελτιώσουν τους όρους άσκησης του επαγγέλματος και να επιδιώξουν μια νέα αναπτυξιακή πορεία για τη χώρα.
Αυτή ακριβώς είναι η δέσμευσή μας για την επόμενη τριετία. Θέλω να συγχαρώ όλες τις παρατάξεις για τις επιδόσεις τους και να τις καλέσω να προχωρήσουμε όλοι μαζί σε μια νέα, πιο δυναμική, πιο ουσιαστική, πιο προοδευτική εποχή για το ΤΕΕ.
Για ένα Επιμελητήριο που θα υπηρετεί τους μηχανικούς και θα ενισχύει τις προσπάθειες της χώρας να επιστρέψει σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά.
Δεν υπάρχουν ηττημένοι από την εκλογική διαδικασία του ΤΕΕ.
Υπάρχουν μόνο νικητές: είναι οι μηχανικοί της δουλειάς, της αποτελεσματικότητας, του έργου, της προκοπής. Όλοι οι διπλωματούχοι μηχανικοί.
Και όλοι μαζί, μπορούμε από σήμερα να πετύχουμε περισσότερα.»
 
Σημειώνεται ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί έδωσαν μήνυμα αυξημένης εκλογικής συμμετοχής, σε ποσοστό άνω του 5%, συγκριτικά με τους ψηφίσαντες της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης του 2013. Όπως υπογραμμίζεται από το Επιμελητήριο, «οι εκλογές του ΤΕΕ, για την ανάδειξη των 200 νέων μελών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ της λεγόμενης «Βουλής των μηχανικών» αποτυπώνει ηχηρά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση».
 
Υπογραμμίζεται επίσης ότι εικοσιένας (21) συνδυασμοί υποψηφίων και δύο (2) μεμονωμένοι υποψήφιοι διεκδίκησαν την ψήφο των διπλωματούχων μηχανικών για εκλογή στις 155 έδρες της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, για τις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου 2016. Οι περισσότεροι από τους συνδυασμούς έθεσαν υποψηφιότητα και για τις εννέα επιστημονικές επιτροπές ειδικοτήτων (οι οποίες με αντίστοιχες 45 έδρες συμμετέχουν στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και τα πειθαρχικά συμβούλια του Επιμελητηρίου). Ακόμη δεκατέσσερις (14) συνδυασμοί ή συνασπισμοί συνδυασμών και ένας (1) μεμονωμένος υποψήφιος ήταν υποψήφιοι για εκλογή μόνο στις επιστημονικές επιτροπές ειδικοτήτων. Συνολικά, 2.717 υποψήφιοι διεκδίκησαν την εκλογή τους στα κεντρικά όργανα του Επιμελητηρίου.
 
Συνολικά, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Σύνολο ψηφισάντων: 32978 Έγκυρα: 31044 'Ακυρα: 826 Λευκά: 1108

πηγή: iefimerida.gr

Σελίδα 10 από 14

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία