Αγγελίες    Επικοινωνία

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Το Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας από την σύστασή του συμμετείχε ενεργά στην υποστήριξη των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του Αγρινίου, πιστεύοντας ακράδαντα, ότι η ύπαρξη Πανεπιστημιακής Κοινότητας στο Αγρίνιο συμβάλλει αποτελεσματικά στον πολιτισμό, στην παιδεία και στην ανάπτυξη του τόπου μας.

Εξαιτίας της τεχνικής φύσεως του Επιμελητηρίου, συμβάλλαμε από την πρώτη στιγμή στην προσπάθεια αξιοποίησης της παραχωρηθείσας έκτασης των 178 στρεμμάτων για τη δημιουργία Πανεπιστημιούπολης, μέσω της σύνταξης και προώθησης του φακέλου του τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου.

Οι σχετικές ενέργειές μας ξεκίνησαν πριν από το 2012, όταν ακόμη υπήρχε το καταργηθέν πλέον Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν ευοδωθεί, εξαιτίας της άρνησης ή της αδιαφορίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο οποίο πέρασε η λειτουργία των τμημάτων του Αγρινίου, να αξιοποιήσει την εν λόγω έκταση.

Διαβλέποντας εγκαίρως την στάση αυτή του Πανεπιστημίου, συστήσαμε ειδική Ομάδα Εργασίας το 2015 και προειδοποιήσαμε τη Διοίκησή του για τον κίνδυνο απώλειας αυτού του περιουσιακού στοιχείου  με έγγραφό μας στις 17/4/2015, στο οποίο μας απάντησε η κα Πρύτανης στις 1/7/2015 αναφέροντας, ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, με την 61/18-06-2015 έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε, ότι αδυνατεί να προχωρήσει στην υλοποίηση των προαπαιτούμενων της παραχώρησης για πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, υπό τις τότε οικονομικές συνθήκες.

Στις 16/6/2017 και αφού παρήλθε η ημερομηνία λήξης της παραχώρησης (27/3/2017) αποστείλαμε εκ νέου επιστολή στην κα Πρύτανη, με την οποία της ζητούσαμε να μας ενημερώσει, εάν έκανε ενέργειες για την παράταση της παραχώρησης και εάν προώθησε το φάκελο για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού.

Στις 26/6/2017 η κα. Πρύτανης μας απάντησε, ότι εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση της Συγκλήτου του 2015. Συνεπώς, χωρίς να μας απαντά ευθέως, προκύπτει το συμπέρασμα, ότι ουδεμία ενέργεια έγινε για την παράταση της παραχώρησης και για την ολοκλήρωση της εκκρεμότητας του τοπικού ρυμοτομικού.

Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό,  ότι κατά την 61/18-6-2015  συνεδρίαση της Συγκλήτου,  που επικαλείται η κα Πρύτανης, αποφασίστηκε η μεταφορά των τμημάτων του Αγρινίου στην Πανεπιστημιούπολη Πατρών.

Με βάση τα ανωτέρω, τίθενται τα εξής εύλογα ερωτήματα:

α) Μπορεί η Διοίκηση του Πανεπιστημίου, να απεμπολεί το δικαίωμα του Πανεπιστημίου σε ένα περιουσιακό στοιχείο;

β) Ζήτησε ποτέ την βοήθεια ή τις προτάσεις των τοπικών φορέων για να αποφευχθεί αυτή η εξέλιξη;

γ) Μήπως η ολοκλήρωση της διαδικασίας του φακέλου έγκρισης του τοπικού ρυμοτομικού που δεν έγινε και περιλαμβάνει Περιβαλλοντική Μελέτη, Τοπογραφική Μελέτη , Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και Κτιριολογική Μελέτη , που μάλιστα δόθηκαν στην ουσία δωρεάν στο Πανεπιστήμιο, αποτελεί το πρώτο βήμα των προϋποθέσεων της παραχώρησης;

Το ΤΕΕ Αιτ/νιας δίνει σήμερα στη δημοσιότητα τη σχετική αλληλογραφία και καλεί όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

 

Επιστολή προς τους Βουλευτές του νομού έστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Λίνος Μπλέτσας, με θέμα την «Παραχωρηθείσα έκταση 178 στρεμμάτων για ανάπτυξη νέων υποδομών Πανεπιστημιούπολης στη θέση «Αη Βασιλιώτικα» του Δήμου Αγρινίου».

Ολόκληρη η επιστολή είναι η παρακάτω:

Όπως γνωρίζουμε στο πρώην Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας το οποίο ενσωματώθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών παραχωρήθηκε από την πολιτεία έκταση 178 στρεμμάτων στη θέση «Αη Βασιλιώτικα» (πρώην πολιτικό αεροδρόμιο) του Δήμου Αγρινίου προκειμένου να αναπτυχθούν υποδομές Πανεπιστημιούπολης μέχρι τον Μάρτιο του 2017. Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας από την πρώτη στιγμή συμμετείχε ενεργά, μέσω της σύστασης σχετικής ομάδας εργασίας για την δημιουργία Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου στην συγκεκριμένη έκταση, στην προσπάθεια να καταστεί εφικτή η περαιτέρω ανάπτυξή της. Πράγματι, με ενέργειες του ΤΕΕ, του Δήμου Αγρινίου και της Τεχνικής Υπηρεσίας του τότε πανεπιστημίου συστάθηκε φάκελος, ο οποίος υποβλήθηκε στο Υπουργείο για έγκριση. Το Υπουργείο επέστρεψε τον σχετικό φάκελο το 2012, με κάποιες παρατηρήσεις , κυριότερη των οποίων, ήταν η ένταξη του χώρου στο ΓΠΣ Αγρινίου, η οποία πραγματοποιήθηκε την 1/1/2013, οπότε και εγκρίθηκε το εν λόγω Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.
Το 2013, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας καταργήθηκε και η περιουσία του μαζί με την έκταση των 178 στρεμμάτων πέρασαν στην κυριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο όμως δεν έκανε απολύτως καμία ενέργεια από την πλευρά του για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του Τοπικού Ρυμοτομικού. Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σύστησε εκ νέου Ομάδα Εργασίας το 2015, καλώντας μάλιστα και την Πρόεδρο του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών κα Θεοδώρα Μονιούδη, να συμμετάσχει σε αυτή, προκειμένου να ανακινήσει την υπόθεση.
Ταυτοχρόνως, το ΤΕΕ απέστειλε επιστολή στην Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών κα Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, με σκοπό αφενός μεν, να την ενημερώσει για την σύσταση της Ομάδας Εργασίας, αφετέρου δε να της επισημάνει το γεγονός, ότι η παραχώρηση θα έληγε τον Μάρτιο του 2017 με συνέπεια τον υπαρκτό κίνδυνο απώλειας της έκτασης και τέλος, να της ζητήσει συνάντηση δια ζώσης, προκειμένου να την ενημερώσει περαιτέρω. Στην προαναφερθείσα επιστολή δεν υπήρξε καμία απάντηση, ενώ οι οχλήσεις εκ μέρους του ΤΕΕ συνεχίστηκαν σε όλα τα επίπεδα, με αποκορύφωμα τον Μάρτιο του 2017, όπου ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με το ΤΕΕ, αφού συγκέντρωσε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την συμπλήρωση του φακέλου του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, ζήτησε με έγγραφό του την αποστολή του φακέλου, προκειμένου να ολοκληρώσει ο ίδιος την διαδικασία.
Στις 16/5/2017 απεστάλη από το ΤΕΕ νέα επιστολή στην κα Πρύτανη, με την οποία της ζητήθηκε ενημέρωση πρώτον, σχετικά με το εάν το Πανεπιστήμιο έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση της παραχώρησης της έκτασης των 178 στρεμμάτων, που «κληρονόμησε», δεύτερον, για το εάν απάντησε στο έγγραφο του Δήμου Αγρινίου, αναφορικά με την συμπλήρωση του φακέλου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του Τοπικού Ρυμοτομικού και τρίτον, ποιές είναι οι προθέσεις της σχετικώς με την υπόθεση. Εν κατακλείδι, δεδομένης της μακροχρόνιας ενασχόλησης του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με την προκείμενη υπόθεση, αναμένουμε με εύλογο ενδιαφέρον τις απαντήσεις του Πανεπιστημίου Πατρών.

Για το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Ο Πρόεδρος

Μπλέτσας Στυλιανός

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αγρινίου, ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Μεσολογγίου – Ναυπάκτου και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος Τοπικό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνουν διημερίδα με θέμα: “Ο Ν. 4412/2016: Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 8 & 9 Ιουνίου 2017, Κτίριο ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, Π. Σούλου 11 Αγρίνιο.

Εισηγητής της εκδήλωσης είναι ο κ. Κωτσοβίνος Βασίλειος, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός.

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας ανταποκρινόμενο στις πολλαπλές απαιτήσεις της σύγχρονης, ψηφιακής εποχής, στην οποία η Πληροφορία αποτελεί σημαντικό εργαλείο της επαγγελματικής καθημερινότητας του Μηχανικού, καθώς και αναπόσπαστο στοιχείο της διαρκούς  επιμόρφωσής του, προχώρησε σε ολικό επανασχεδιασμό της ιστοσελίδας του, προκειμένου τα μέλη του να ενημερώνονται άμεσα και έγκυρα για όλα τα θέματα του τεχνικού κλάδου.

Προς επίτευξη αυτού του στόχου και με δεδομένη τη διαρκώς αυξανόμενη τάση ενημέρωσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κρίθηκε απαραίτητη η διασύνδεση της νέας ιστοσελίδας με αυτά. (Μπορείτε να μας «ακολουθήσετε» στο facebook εδώ και στο twitter εδώ).

Τέλος, για πρώτη φορά δίδεται η δυνατότητα σε όλα τα μέλη του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας να εγγραφούν στον ειδικό επαγγελματικό κατάλογο, ο οποίος θα παρέχει πληροφορίες τόσο για τις προσφερόμενες υπηρεσίες κάθε Μηχανικού, όσο και για την ακριβή θέση της επαγγελματικής του έδρας μέσω γεωγραφικού εντοπισμού.

Mε εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας

Στυλιανός Μπλέτσας

Η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια των κινητοποιήσεων του ΤΕΕ εν όψει της γενικής απεργίας της Τετάρτης 17 Μαΐου 2017 κατά των νέων ρυθμίσεων της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και μετά από εισήγηση του Προέδρου αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017:

α) Να παραμείνουν κλειστά τα γραφεία του Τμήματος

β)Την αποχή των εκπροσώπων του ΤΕΕ Αιτωλ/νίας από τις συνεδριάσεις των Επιτροπών ως ένδειξη διαμαρτυρίας

γ)Να καλέσει τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία

Επίσης αποφάσισε κατά πλειοψηφία:

Την συμμετοχή του Τμήματος στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 ημέρα συζήτησης και ψήφισης του πολυνομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 19:00 το απόγευμα, στην Πλατεία Συντάγματος.

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Με δεδομένο, ότι Μηχανικοί συνιστούν τον επιστημονικό κλάδο εκείνο, που η επαγγελματική του δραστηριότητα αφήνει άμεσο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το Τ.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, ανταποκρινόμενο στις επιταγές της επιμόρφωσης,

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τόσο των μελών του, όσο και της κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα, διοργάνωσε την Τετάρτη 03-05-20017 στο κτήριό του μία άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα «Το Νομοθετικό Πλαίσιο και ο Ρόλος του Μηχανικού στις προστατευόμενες Περιοχές Νομού Αιτωλοακαρνανίας» σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.

Οι εξειδικευμένοι στα σχετικά θέματα ομιλητές ανέλυσαν ενδελεχώς και με σαφήνεια όλα τα δεδομένα και τις παραμέτρους, που ορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλουν να εκτελούνται οι ανθρωπογενείς διεργασίες, προκειμένου να τελούν σε ισορροπία με τις αντίστοιχες φυσικές και να επιτυγχάνεται ο δυναμικός στόχος της αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης στις προστατευόμενες Περιοχές του Νομού.

Η εκκίνηση της εκδήλωσης έγινε με το χαιρετισμό του Προέδρου του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας κ. Στυλιανού Μπλέτσα, ο οποίος υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο, που μπορεί να διαδραματίσει το Περιφερειακό Τμήμα ως θεματοφύλακας της προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, ενώ προανήγγειλε και άλλες παρόμοιες θεματικές ημερίδες στο άμεσο μέλλον.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν στη συνέχεια οι Πρόεδροι των δύο φορέων κ.κ. Φώτιος Περγαντής, Βιολόγος – Οικολόγος MSc και Κουτσικόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών.

Στη συνέχεια ακολούθησε η λεπτομερής ανάλυση του νομικού καθεστώτος που διέπει το Εθνικό Πάρκο της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου από τον κ. Ιωάννη Κασβίκη, Περιβαλλοντολόγου MSc, Υπευθύνου τμήματος επόπτευσης, φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου.

Ο κ. Ιωάννης Σελιμάς, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου ενημέρωσε το κοινό για το έργο και τις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και ακολούθως ο κ. Πέτρος Καραγεώργος Δρ. Χημικός Μηχανικός του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού παρουσίασε τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων του Αμβρακικού.

Τέλος ο κ. Δημήτριος Μπαρέλος ανέπτυξε τις ιδιαιτερότητες των Προστατευόμενων Περιοχών και ανέλυσε τη Φιλοσοφία προσέγγισης των δραστηριοτήτων του ανθρώπου σε αυτές.

Η εκδήλωση έκλεισε με ουσιαστική συζήτηση γύρω από τα θέματα που αναλύθηκαν από τους ομιλητές και με την εξαγωγή του κοινού συμπεράσματος ότι είναι απαραίτητη η στενότερη συνεργασία του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας με τους δύο φορείς προκειμένου να συμβάλλουν από κοινού στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής μας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Σελίδα 8 από 15

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας ΑΙΧΜΗ, πρώτης σε κυκλοφορία και αναγνωσιμότητα στο νομό Αιτωλοακαρνανίας. Ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, κοινωνικά, αθλητικά, μικρές αγγελίες

Η Αιτωλοακαρνανία